Hrvatski Fokus
Znanost

TTIP je napad na sigurnost hrane

Trojanski konj postat će noćna mora

 
 
Večernji list je 7. veljače 2015. na 5. stranici objavio tekst pod naslovom: „Tajna soba u kojoj su mi pokazali TTIP izgleda kao u špijunskom filmu“ u kojem je hrvatska europarlamentarka Biljana Borzan izjavila sljedeće: „No, po onome što sam vidjela, u pregovorima o TTIP-u nema snižavanja europskih standarda koji se tiču sigurnosti hrane.“ Međutim, gotovo istovremeno objavljeni su tekstovi i analize o pregovorima između Europske unije i SAD-a koji se odnose upravo na sigurnost hrane. A čitatelji neka prosude sami… Naime, Europska unija objavila je u siječnju 2015. nacrt prijedloga za poglavlje o sigurnosti hrane i dobrobiti životinja u sklopu TTIP sporazuma (Transatlantski sporazum o trgovini i ulaganjima između EU-a i SAD-a). Prva rasprava o ovom važnom poglavlju TTIP-a bila je početkom veljače 2015. kada je započela osma „runda“ pregovora između EU-a i SAD-a. Tom prigodom 4. veljače održan je u Bruxellesu prosvjed protiv TTIP sporazuma kada je postavljen i osam metara visok Trojanski konj koji simbolizira TTIP.
http://hrvatskifokus-2021.ga/wp-content/uploads/2015/02/ttip66.jpg
„Trojanski konj simbolizira nešto što bi trebalo biti jako dobro na prvi pogled, ali u stvarnosti on će postati noćna mora. Postoji mnogo stvari u pregovorima koje nisu prihvatljive, kao na primjer snižavanje standarda i davanje prava ulagačima da tuže vlade. Ukoliko su ove stvari zaista dio pregovora, tada bi to moralo biti odbačeno“, izjavio je Paul de Clerk, Friends of the Earth Europe/FoEE sa sjedištem u Bruxellesu. Aktivisti protiv sporazuma TTIP pozivaju sve vodeće osobe EU-a da odbace ovaj dogovor budući on ozbiljno potkopava i uništava demokratska prava Europljana jer na prvo mjesto stavlja interese moćnih industrijskih korporacija, a ne interese građana.
 
Institucije koje vrlo pomno prate pregovore između EU-a i SAD-a (Institute for Agriculture and Trade Policy, Center for Food Safety, Compassion in World Farming, GRAIN i FoEE) analizirale su objavljen nacrt prijedloga poglavlja o sigurnosti hrane i dobrobiti životinja te zaključile da će to potkopati postojeće zakonske odredbe u području zdravstva i sigurnosti hrane kako u EU tako i u SAD-u.
 
Analiza prijedloga poglavlja o sigurnosti hrane i dobrobiti životinja još više je povećala zabrinutost kada je u pitanju naša sigurnost hrane i dobrobit životinja a naročito je uključeno slijedeće: prvenstvo se daje maksimalnom povećanju odnosno rastu trgovine između EU-a i SAD-a, moć nacionalnih vlada 'prebacuje' se na NOVO trgovinsko vijeće, lokalne vlasti biti će nemoćne u postavljanju viših standarda, tzv. 'NOVA HRANA' (GMO, klonirane životinje, nano materijali) prolaziti će minimalne provjere zdravstvene sigurnosti, nema obveza za dobrobit životinja, zahtijeva se usvajanje međunarodnih prehrambenih standarda koje je utvrdio WTO (Svjetska trgovinska organizacija) i njegovo povjerenstvo CODEX ALIMENTARIUS kojim dominira industrija.
 
„Ovaj trgovinski sporazum (TTIP) je Trojanski konj koji će ugroziti sigurnost naše hrane i okoliša,“ izjavio je Adrian Bebb (FoEE) te dodao: „Trgovinski dužnosnici, čiji primarni cilj je povećati trgovinu i povećati profit korporacija, prvi će donositi odluke o budućim propisima u području sigurnosti hrane.“ Stoga FoEE upozorava: „Na temelju dostupnog teksta bojimo se da će TTIP ograničiti nastojanja za našu 'izgradnju' zdravijeg, pravednijeg i još više održivog prehrambenog sustava s obje strane Atlantika.“  Renée Vellvé, GRAIN, također izjavljuje: „Ovdje nema ničeg što bi unaprijedilo interese potrošača, malih poljoprivrednih proizvođača i javnog zdravstva.“
https://fbexternal-a.akamaihd.net/safe_image.php?d=AQB9xTPR8L2pbM55&w=470&h=246&url=http%3A%2F%2Fwww.foeeurope.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2Fnode_header_640%2Fpublic%2Fttip-v3_0.jpg%3Fitok%3Dp0NpZLqY&cfs=1&upscale=1
U članku 13. navedenog prijedloga poglavlja o sigurnosti hrane i dobrobiti životinja pravo inspekcijskog nadzora i pregleda uvoza hrane i poljoprivrednih proizvoda što je u nadležnosti svake države članice EU-a sada će biti znatno ograničeno – samo u „posebnim slučajevima“ tj. u svrhu provjere „reguliranja štetnika prema propisu.“ Nadalje, članak 8. navodi kako će svu inspekciju provoditi samo zemlja/država izvoznica, a 'ponovni' inspekcijski pregled zemlje uvoznice ne će biti dozvoljen (smatrat će se suvišnim).
 
„Trgovina 'iznad svega' imati će prvenstvo pred sigurnosti naše hrane, a javnost uopće ne će imati nikakve mogućnosti i mehanizme da adekvatno zaštiti ljudski, životinjski i biljni život kao i zdravlje. Karen Hansen-Kuhn, ravnateljica Internih strategija pri Insitutu za poljoprivredu i trgovinsku politiku strahuje da će prijedlozi iz nacrta poglavlja o sigurnosti hrane zapravo učinkovito zaustaviti sve do sada postignute napretke u osiguranju sigurne i održive proizvodnje hrane kao i mreži opskrbe.
 
Europska unija u čl. 18. predlaže da se odgovornost za odluke o ispravnosti i sigurnosti hrane prebaci s državnih agencija i vlada na jednu neobičnu 'vezu' tj. upravljačko vijeće EU-a i SAD-a koje će biti sastavljeno od stručnjaka iz područja trgovine i zakonodavstva i vrlo vjerojatno predstavnika industrije. Upućeni stručnjaci posebno ističu da se prema svim dostupnim podatcima čini kako u EU postoji namjera udovoljiti zahtjevima američkog biotehnološkog lobija iz svibnja 2013. Naravno, trgovinski stručnjaci sva pravila koja se odnose na sigurnost hrane smatraju tehničkim barijerama slobodnoj trgovini a ne potrebi i zahtjevima društva u cjelini.
 
Norme na lokalnim razinama bit će odbačene. Države članice EU-a i savezne američke države ne će moći usvajati i provoditi strože zakonske odredbe od onih propisanih u sporazumu TTIP (čl. 6.). „Ovaj nacrt prijedloga poglavlja o sigurnosti hrane i dobrobiti životinja ugrožava sadašnje postojeće standarde i pravila / zakonske odredbe koje su usvojene u svrhu podizanja standarda“ tvrde dobro upućeni stručnjaci FoEE. To su na primjer mjere koje u Kaliforniji zabranjuju držanje nesilica u malim kavezima, ili propisi koji ograničavaju primjenu antibiotika u intenzivnoj stočarskoj proizvodnji, npr. u Francuskoj i Danskoj. U Europskoj uniji biti će ugrožena još jedna važna zakonska odredba – moratorij na primjenu određenih hormona rasta u intenzivnom stočarstvu.
 
U nacrtu prijedloga EU-a o sigurnosti hrane, dani prijedlozi odnose se i na tzv. 'NOVU HRANU' i oni će bitno utjecati na promjenu postojećih pravila kada je u pitanju 'nova hrana' ili sastojci hrane, a to se odnosi na hranu podrijetlom od kloniranih životinja, genetski modificiranih organizama ili sintetske/umjetne biologije. Prijedlog u danom nacrtu poglavlja o sigurnosti hrane sporazuma TTIP, čl. 7.1. odnosi se na osiguranje zakonskih odredbi čija primjena mora imati minimalan negativan učinak na trgovinski sporazum. To znači da će se na tržištu moći slobodno nalaziti i novi proizvod(i) za koji ne postoje zakonske odredbe, a nove odredbe ne će se donositi jer to može biti protumačeno kao „barijera za trgovinu.“
 
Jaydee Hanson, Center for Food Safety (Centar za sigurnost hrane) upozorava: „Ove tehnologije zahtijevaju pažljiv pregled i mjere predostrožnosti prije nego se počnu koristiti u našoj hrani, a slobodna trgovina zalaže se za izbjegavanje svih mjera predostrožnosti. ….. To će potkopati sve postojeće mjere u regulaciji novih tehnologija poput nanotehnologije, sintetske biologije, kloniranja životinja i dr.“ Sva 'nova hrana' koja će se slobodno uvoziti u Europsku uniju iz SAD-a prolazit će minimalne provjere koje se odnose na sigurnost, jer u SAD-u nema zakonskih odredbi kada je u pitanju 'nova hrana' i njezina sigurnost. Prijetnja je vrlo stvarna jer je Američko vijeće za kemiju (American Chemistry Council) već podnijelo zahtjev da se označavanje nanomaterijala mora smatrati kao „trgovinska barijera.“ Štoviše, u EU se već osjeća snižavanje standarda i propisa koji se odnose na 'novu hranu' jer EU dopušta UVOZ potomstva kloniranih životinja, što uključuje žive životinje, embrije i muške spolne stanice/sjeme.
http://hrvatskifokus-2021.ga/wp-content/uploads/2015/02/Belgium_Big_ask_film2_2008.jpg
Jasan primjer obeshrabrujućeg učinka TTIP-a na buduće zakonodavstvo vidljivo je u odbijanju Europske Komisije o produljenju predložene zabrane kloniranih životinja i njihovog potomstva jer bi to OMETALO PROCES PREGOVORA. Štoviše, u EU postoji restrikcija za klonirane životinje, dok se u SAD-u to uopće ne prati, pa je moguće da su klonirane životinje već ušle u naš prehrambeni lanac. To je naročito zabrinjavajuće, jer su dugoročne posljedice kloniranja još uvijek nepoznate. Međutim, poznato je da ove životinje u intenzivnom uzgoju imaju brojne ozbiljne zdravstvene probleme.
 
Postoji zabrinutost glede dobrobiti životinja u ovom prijedlogu EU-a koji u članku 17.1 navodi da su životinje bića koja osjećaju, stoga su sposobna osjećati patnju, bol i strah, ali ništa nije obvezujuće što se tiče dobrobiti životinja pa su iz tog razloga standardi ugroženi. Štoviše, odmah slijedi članak 17.2 u kojem se predlaže usklađivanje zakonodavnih standarda između dvije regije (odnosno EU-a i SAD-a) – što je zapravo nemoguće s obzirom na razlike u postojećem zakonodavstvu. „Dok SAD nemaju savezni zakon o dobrobiti životinja, osim pravila o klanju stoke, EU ima niz propisa i smjernica koje pokrivaju različite vrste životinja u svim fazama uzgojnog procesa,“ ističu stručnjaci FoEE, a to osobito znaju i veterinarski stručnjaci. U predloženom tekstu EU-a o dobrobiti životinja ne postoji ništa što upućuje da uvoz proizvoda od životinja uzgojenih u znatno lošijim uvjetima (npr. jaja kokoši nesilica iz baterijskih kaveza) može biti zabranjen. Stoga su riječi iz prijeloga koje govore o „suradnji daljnjeg razvoja dobre prakse za dobrobit životinja“ neobvezujuće. To znači da konkurentni poljoprivredni proizvođači koji u SAD-u rade prema nižim standardima mogu prisiliti europske poljoprivrednike da zahtijevaju niže standarde držanja i uzgoja.
 
Na kraju se posebno ističe da će TTIP prisiliti EU i SAD na obvezno prihvaćanje standarda CODEX ALIMENTARIUSA, a kada oni jednom budu usvojeni tada će biti nemoguće mijenjati ih, čak i u slučaju novih dokaza o rizicima za zdravlje i dobrobit svih. Ugledni britanski novinar Oliver Tickell (tekstove objavljuje u renomiranim časopisima, npr. New Scientist, The Economist, New Statesman itd.; autor knjige KYOTO2) u uvodu svojeg teksta o TTIP-u napisao je slijedeće: „Nedavno objavljen nacrt poglavlja EU-a o sigurnosti hrane i dobrobiti životinja je katastrofalna kapitulacija u interesu korporacija koje će oduzeti vladama ovlasti u odlučivanju i upravljanju.“
 

Rodjena Marija Kuhar, dr. med. vet.

Povezani članci

Krećemo se u pravom smjeru

HF

Zaštita prava intelektualnog vlasništva

HF

Država kao korporativna oligarhija

HF

Utjecaj Sunčeve aktivnosti na Zemlju

HF

Ostavi komentar

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da ste s ovim u redu, ali ako želite možete se odjaviti i ne prihvatiti. Prihvati Pogledaj više...