Hrvatski Fokus
Gospodarstvo

Optimirana klima u prostoriji

Uštede na energiji uz bolju klimu i niske troškove

 
 
Optimirana klima u prostoriji ima pozitivan učinak na zdravlje i učinkovitost. Ona je uglavnom određena temperaturom, relativnom vlažnošću i udjelom ugljičnog dioksida u zraku. Pri tome se upravo u tom području pokazuje kako se uz razmjerno mala ulaganja može postići ugodna klima u prostoriji i uštede na energiji.
http://hrvatskifokus-2021.ga/wp-content/uploads/2017/03/images.energetika-net.com_media_articles_nove_tehnologije_r_tronic-3.jpg
Hoće li se u određenom prostoru ostvariti osjećaj (toplinske) ugodnosti, uvelike ovisi o temperaturi zraka u prostoriji. Ta se temperatura može namjestiti u skladu sa zahtjevima za uštedu na energiji primjenom sobnih regulatora u kombinaciji s hidraulički uravnoteženim ogrjevnim tijelima (radijatorima) ili pak sustavima površinskog grijanja i hlađenja.
 
Taj osjećaj također ovisi i o relativnoj vlažnosti zraka u prostoriji. I temperatura i vlažnost pri tome se mogu očitati iz dijagrama ugodnosti. Količina apsorbirane vlage u zraku određena je vrijednošću relativne vlažnosti. Ako je ta vrijednost dulje vrijeme povećana, mogu se pojaviti štetne posljedice, npr. na hladnim vanjskim zidovima. Višak vlage u zraku može se ukloniti prozračivanjem, čime se izbjegavaju i štete. Učestalost prozračivanja ovisi o vanjskoj temperaturi zraka, ali relativna vlažnost zraka u prostoriji od 65% ne bi se trebala prekoračiti. Naposlijetku, velik utjecaj na klimu u prostoriji ima i udio ugljičnog dioksida u zraku.
 
Mjere za poboljšanje klimatskih uvjeta u prostoriji i uštedu energije uz niska ulaganja
 
Toplinski gubici uzorkovani prozračivanjem prostorije ne mogu se u potpunosti izbjeći jer se minimalno prozračivanje mora osigurati. Zbog toga razloga, europski propisi o uštedama na energiji propisuju minimalan broj izmjena zraka u iznosu 0,6 – 0,7 h-1, što se može postići različitim načinima prozračivanja. Prozračivanje otvaranjem prozora predstavlja najjednostavniji način. Uz potpuno otvoren prozor može se postići broj izmjena zraka do 15 h-1 te se poboljšanje kvalitete zraka u prostoriji postiže već nakon nekoliko minuta. Gubitak energije tijekom prozračivanja treba svesti na najmanju moguću mjeru. To se može postići uz pomoć prikazivanja vrijednosti CO2 i relativne vlažnosti i njihove raspodjele, kako bi se postigli optimalni klimatski uvjeti u prostoriji.
 
Sljedeće vrijednosti definira Smjernica VDI 6022-3: CO2 ≤ 1000 ppm (tzv. Pettenkoferova granična vrijednost) i relativna vlažnost oko 30 – 65%. Kada su postignute vrijednosti unutar tih preporučenih granica, prozračivanje otvaranjem prozora može se prekinuti. Zagrijavanje svježeg zraka tada je glavni zadatak sustava grijanja. Toplina koja je akumulirana u zidovima prostorije i namještaju u velikoj je mjeri očuvana. Kombiniranjem regulacije temperature zraka u prostoriji i spomenutih mjera prozračivanja može se mnogo više uštedjeti na energiji nego u sustavima gdje su klimatske vrijednosti zanemarene.
Za poboljšanje klimatskih uvjeta u prostoriji Oventrop nudi uređaj za prikaz, odnosno regulaciju klimatskih parametara pod nazivom R-Tronic.
 
R-Tronic – uređaj za prikaz i regulaciju klimatskih parametara
R-Tronic je uređaj za prikaz i regulaciju klimatskih parametara. Pri tome se pogonima Aktor MH/MD CON B, npr. na radijatorima, upravlja radiovezom. Na jedan uređaj R-Tronic može se spojiti maksimalno osam pogona Aktor MH/MD CONB. Za brzi mobilni pristup preko interneta može se spojiti do 16 bežičnih termostata na komunikacijsku centralu Synet CR. Sva namještanja lako se izvode pomoću bežičnog termostata, a status sustava vidljiv je na zaslonu.
Namjestive nazivne temperature i vremenski profili omogućuju optimalnu regulaciju temperature zraka u prostoriji. Ovisno o izvedbi, regulator klime dodatno prikazuje vlažnost zraka i udio CO2. Na te se vrijednosti može izravno utjecati (npr. prozračivanjem).
 
Izvedbe:
·         R-Tronic RT B: bežični termostat s pogonom Aktor MH/MD CON B za regulaciju temperature zraka u prostoriji s vremenskim namještanjem
·         R-Tronic RTF B: termostat s izvedbom kao R-Tronic RT B, ali s dodatnim osjetnikom vlažnosti zraka i prikazom relativne vlažnosti u %
·         R-Tronic RTFC K: termostat u izvedbi kao R-Tronic RTF B, ali s dodatnim osjetnikom udjela CO2 i prikazom udjela CO2 u zraku u ppm (ako je udio CO2 u zraku prevelik, na zaslonu se prikazuje obavijest za potrebu za prozračivanjem).
 
R-Con – bežični prijamnik za sustave površinskog grijanja i hlađenja
R-Con je elektronički višekanalni bežični prijamnik za regulaciju temperature u prostoriji s do osam neovisnih zona grijanja, prema namjestivim vremenskim programima na bežičnim termostatima R-Tronic RT B, R-Tronic RTF B i R-Tronic RTFC K. Regulacija se ostvaruje pomoću odabira funkcija na bežičnom termostatu. Funkcije koje se mogu odabrati su sljedeće:
·         logika crpke s namjestivim vremenskim vođenjem i praćenjem
·         logika plamenika za potrebe za toplinom
·         regulacija u dvije točke
·         PWM regulacija za površinsko grijanje
·         prebacivanje s grijanja na hlađenje (dodatni modul R-Con HC)
Funkcije se odabiru pomoću rotacijske sklopke izravno na bežičnom prijamniku.
Elektrotermički pogoni Aktor T 2P 24 ili 230 V mogu se spojiti na do osam kanala (zatvarajući kontakti s pojedinačnim značajkama struje i napona 4 A / 250 V AC).
 
R-Con HC – modul za proširenje za grijanje i hlađenje za bežični prijamnik R-Con
Modul za proširenje R-Con HC spaja se na bežični prijamnik R-Con i koristi se za prebacivanje između grijanja i hlađenja pomoću signala C/O (eng. change-over signal). Taj signal može biti vrednovan pomoću standardnih reverzibilnih dizalica topline.
 
Synet CR – komunikacijska centrala
 
Synet CR je centrala za jednostavnu mrežnu komunikaciju, vizualizaciju i parametrizaciju uređaja RTronic za prikaz, odnosno regulaciju klime pomoću internetskog sučelja ili pametnog telefona. Centrala može upravljati s do 16 bežičnih termostata ili prostorija, odašiljanjem namjestivih vremenskih programa za pojedine prostorije od centrale do uređaja R-Tronic pomoću dvosmjerne radijske komunikacije.
Pristup je moguć na sljedeće načine:
·         mobilnom mrežom pomoću pametnog telefona (App)
·         mrežom WLAN pomoću osobnog ili prijenosnog računala, tableta ili pametnog telefona
·         mrežom LAN pomoću osobnog ili prijenosnog računala.
Korisnička sučelja mogu biti:
·         ugrađeno internetsko ('web') sučelje
·         aplikacije za terminale koji rade na operativnim sustavima iOS i Android.
Sučelja mogu biti:
·         a) za LAN:
o    izravna veza PC – laptop
o    izravna veza s usmjernikom ('ruterom')
·         b) USB ulaz za priključak na WLAN
o    'Access Point Mode'
o    'Client Mode'
·         c) radijska komunikacija s uređajem za prikaz, odnosno regulaciju klime R-Tronic
·         d) mrežni adapter 5 V.
Komunikacijska centrala Synet CR može se također montirati na zid.
 

Saša Jančiković, dipl. ing., www.oventrop.com, www.energetika-net.com

Povezani članci

Rast irskoga gospodarstva

HF

Probna proizvodnja dva plinska polja

HF

Gdje su nestali bespovratni poticaji za industriju?

HF

Kriza teža od one iz 2008. godine

HF

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da ste s ovim u redu, ali ako želite možete se odjaviti i ne prihvatiti. Prihvati Pogledaj više...