Hrvatski Fokus
Religija

Papa postaje samo – biskup Rimski

Liturgijske izmjene i izbacivanje Prisutnosti Isusa Kirista iz liturgije

 

 

Na kraju prošle godine prevela sam i objavila nekoliko fundamentalnih vjerskih tekstova koji su temelj pologa vjere od Louisa d'Autrevillea koji sebe i nekoliko svojih suradnika naziva apostolima budućeg vijeka. Njegove eshatološke interpretacije tekstova i sadašnjice su primjerene. Kada sada pišete o promjeni liturgije evo vam teksta u kojem prije više mjeseci, nakon Papinog potpisivanja ugovora s luteranima u Švedskoj, d'Autreville najavljuje tajni zadatak promjene liturgije iz koje će konačno biti izbačena TRANSUPSTANICIJALIZACIJA, ali potpisom se još nije odrekla Katolička Crkva štovanja Blažene Djevice Marije i općinstva svetaca kako bi se izjednačila s ostalim Crkvama radi ulaska u luciferov savez.
http://hrvatskifokus-2021.ga/wp-content/uploads/2017/06/www.telegraph.co_.uk_content_dam_video_previews_n_p_npcdd0yte66pl40eic80551kfo5rql9h-large.jpg
Nije na odmet pročitati cijeli tekst, ali i tekstove: Datum kraja svijeta, Drugo ubojstvo Boga, Strašna obmana protestantizma, Igre su završene koje i Maknite kamen.
 
Znak Jone: posjet pape Franje luteranima 31. listopada 2016.
 
Što učiniti da se razori sadašnji Hram? Kako kršćane lišiti Emanuela? Kako zatim dovesti kršćane do toga da predaju baklju i žezlo sotoninoj sinagogi, a zatim u neko vrijeme predaju joj temporalnu moć koja će joj u svoje vrijeme dati pristup Emanuelu? Imaju li ljudi pojma što znači nastojanje oko premošćivanja zadnjih prepreka? Je li se shvatilo što znači zajednički angažman za postizanje punog zajedništva? Jesu li shvatili da to za katolike podrazumijeva: napuštanje štovanja Blažene Djevice Marije, napuštanje štovanja svetaca, ukidanje dužnosti „Pape“ kao šefa Crkve u korist vjerojatno kolektivnog odlučivanja… I tako Papa ostaje samo Biskup Rimski.
 
Ako papa, biskup rimski i ostaje prvi među jednakima u toj perspektivi NESTAJE NAZIV – VIKAR KRISTOV koji se odnosi na jednog pojedinačnog čovjeka, a ne na jedan skup. To je upravo ono što je vječni neprijatelj želio da nema predstavnika Boga na Zemlji. Živimo u povijesnom trenutku koji je sotonina sinagoga pripremala od pamtivjeka! Živimo u jedinstvenom povijesnom trenutku čovječanstva. U povijesnom trenutku koji je sotonina sinagoga pripremala od pamtivjeka. Sotonina sinagoga (je pojam koji je koristio apostol Ivan u Apokalipsi) predstavlja okultne elite koje upravljaju svijetom – židovske elite udružene s protestantskim, masonskim i ateističkim elitama. Svi su ovi ljudi luciferijanci i djeluju prema principima židovske kabale. Američki izbori od 8. studenog 2016. su bile njihov dan, polaznišna točka za sljedeći uzlet.
 
Može li iznenađujuća pobjeda Donalda Trumpa nad Hillary Clinton – preraspodijeliti karte? Jer, ja sam uvijek mislio, a činjenice me uvjeravaju, da je establishment izabrao Hillary. Ona vjerojatno remeti opću ravnotežu i uloge koje su oni preraspodijelili. Ali vidjet ćete u onome što slijedi da ova igra prelazi uveliko ulogu predsjednika Sjedinjenih Država. O čemu se doista radi? Koji je ulog u ovom izboru? Koji je simbol ovog datuma? Ovdje se radi naprosto i jednostavno o objavi antikrista ili židovskog Mesije svijetu.
 
TKO JE ANTIKRIST?
 
Protivno naširoko rasprostranjenoj ideji antikrist nije pojedinačni čovjek nego narod – židovski narod – kojemu su pridruženi neki njegovi saveznici – protestanti i masoni. Tako židovski Mesija nije čovjek nego židovski narod kao cjelina. Oni odavno znaju da se Mesiju može pojmiti u smislu kolektiva. Bernard Baruch, savjetnik predsjednika Wilsona i projektant ugovora iz Versaillesa iz 1919. o Mesiji se tako izrazio. Otto Khan, utjecajni bankar iz tridesetih godina objasnio je također da će „narod Izraela postati svoj vlastiti Mesija.“ Ovi su se ljudi tako izjašnjavali daleko prije nastanka države Izraela 1948.
 
Nedavno je Izrael Adam Shamir citirao rabina Leitmana, uglednog izraelskog kabalista: „Ne postoji Mesija u kabalističkom smislu koji bi bio jedna osoba, ne postoji čak ni u pojamu ortodoksnog judaizma. Kabalisti su se izričito odredili da je Mesija nebeska svjetlost, vrhunska duhovna sila koja silazi u naš svijet i čini ljudsku vrstu boljom uzdižući svijest na viši nivo.“Sve je to potvrdio opat Julio Meinvielle, veliki specijalista u tom pitanju: „Kršćanska tradicija nam govori o antikristu i pridaje mu iste karakteristike koje židovi pridaju svome Mesiji.“ Stoga je Mesija izabrani narod i nema ništa čudno u tomu da on očekuje jednoga dana da Bog ispuni data obećanja izrečena u Bibliji. Treba znati da su ova obećanja u skladu sa SVJETSKOM MOĆI IZABRANOG NARODA kojemu će biti ptočinjeni svi narodi u cjelini. DAKLE RABINI TO ZNAJU.
 
Što se dolazak Mesije približava rabini pripremaju svoje stado za ovu objavu. U nedavnom videu rabin Ron Chaya se izdao. Govorio je općenito o Mesiji kao osobi. Objasnio je da se ubuduće radi o objavi i da je ta objava od Boga! I evo novosti koja je sasvim različita od tradicionalnog pojma antikrista ili čak Mesije – Spasitelja koji se drži čovjekom od Boga poslanim, ali koji nije sam Bog.Sad se bolje razumije sadržaj ciljeva ortodoksinih rabina koji u jednoj nedavnoj deklaraciji tvrde da Izrael „ima jedinstveno mjesto u svetoj povijesti i konačnom otkupljenju svijeta. “Ova deklaracija se tiče odnosa judaizma i kršćanstva“. Dalje se objašnjava „da oni priznaju kršćanstvo kao svog partnera u otkupljenju svijeta.“ Riječ je izrečena: židovi se danas smatraju glavnim izvršiteljem otkupljenja svijeta! Ovo je začuđujuća uloga jer prema židovskoj tradiciji smatralo se da Mesija dolazi spasiti samo židovski narod.
 
Dakle, ako se čita između redova ono što izjavljuju židovski rabini danas, judaizam a s njim i čitav narod ima ulogu koja prelazi okvir države Izrael i čak čitave židovske dijaspore. Oni si pridaju ulogu koju kršćani pridaju istinskom Mesiji, Isusu Kristu, koji je stvarno došao spasiti ne samo svoj narod nego sve narode i koji je stoga s pravom nazvan pravim Otkupiteljem.Rabini izjavljuju jasno da postoji novi Otkupitelj i da taj nije jedan čovjek nego jedan kolektivni entitet. Još im preostaje jedna stvar: objaviti to na sav glas pred čitavim svijetom. EVO KONAČNOG ULOGA: RADI SE O TOME DA SE UJEDINE DVIJE MOĆI: TEMPORALNA I SPIRITUALNA /VREMNESKA I DUHOVNA/ TEMPORALNA: Moć sotonine sinagoge se proteže na sve narode, sve nacije, sve kontinente. Jednog dana ona mora biti priznata kao takva.
 
SPIRITUALNA: Izabrani narod se smatra jedinom pravovaljanom poveznicom između ljudi i Boga: DAKLE, NAROD SVEĆENIKA. Otuda pojmovi otkupljenja i mira. Jedino ovaj židovski narod može spasiti svijet i osigurati mu mir. I OVU SPIRITUALNU MOĆ MORAJU SVI PRIZNATI.Ali eto, tom planu se priječi jedna prepreka. Ta prepreka, taj neprijatelj je neprekidno prisutan u svim planovima slobodnih zidara a to je BOG i na zemlji jedina veza koja ujedinjuje Boga s ljudima, katolička Crkva. Sotona uvijek imitira jer ne zna drukčije. Pošto Bog ima odabrani narod i sotona ima svoj. Kako je Bog poslao Spasitelja (Mesiju) i sotona stvara svog. Budući Bog ima Crkvu i vjeru koja Ga sjedinjuje s ljudima i sotona ima svoju. Budući Bog ima sveti Hram koji prima Emanuela (Bog s nama) i sotona ima svoj. I upravo zbog toga sotona obvezno mora uništiti ono što mu je prepreka.
 
BUDIMO JASNI: JEDINA STVAR KOJU SOTONA NE MOŽE IMITIRATI JE ISUS KRIST, JER JE ISUS BOG. Sotona dobro zna da Bog postoji i Sveto Trojstvo također. Sotona je samo duh, jedan anđeo i nikada ne može biti Bog. On jedino može preslikavati kao majmun. I nikada ne može imati čovjeka ili anđela koji bi imao istu ulogu koju ima Isus iz jednostavnog razloga jer ne može imitirati božansku osobu. Jedino što može je da odvrati čovjeka od Boga i da ga dovede do toga da sebe obožava vjerujući da je jednak Bogu. On može jedino obogotvoriti čovjeka (onog 666) što i nije malo.
 
PLAN KOJI JE NAJAVIO PIKE JE DOVRŠEN
 
Albert Pike je prvi samoproglašeni prvosvećenik slobodnog zidarstva, veliki poglavar masonerije. On je objavio Luciferov plan protiv vjekovnog neprijatelja – rimske katoličke Crkve i sad se spoznaje mehanizam. Ovaj se plan odvija u četiri odlučne bitke čiji se ishod, pobjeda slavi topovskim pucnjem.
1. PRVI TOPOVSKI PUCANJ: LUTERANSKA REFORMA
Pike određuje datum reformacije 10 prosinca 1520, dan kad je Luther spalio papinsku bulu i kanonsko pravo što je izazvalo njegovu ekskomunikaciju (koja je proglašena 3. siječnja 1521.).
2. DRUGI TOPOVSKI PUCANJ: UNIŠTENJE KATOLIČKE MONARHIJE. Datum je poznat. To je dan kada je pogubljen Louis XVI. – 21. siječanj 1793.
3. TOPOVSKI PUCANJ: DOKIDANJE TEMPORALNE VLASTI PAPE. I ovdje Pike preuzima povjesni datum pada Papinske države – 20. rujna 1870.
4. TOPOVSKI PUCANJ: JE KONAČNO UKIDANJE PAPINSTVA. Prema Albertu Pikeu posljednji papa će se obratiti u luciferijansku vjeru i vršit će ista djela kao antikrist. „Ali će mu trebati godina dana borbe prije nego ispali četvrti topovski pucanj.
 
Vjerojatno u njihovom duhu KONAČNO UKIDANJE PAPINSTVA ZNAČI KONAČNO UNIŠTENJE KATOLIČKE CRKVE. Osim što to uništenje ne uključuje ujedno i fizički nestanak svukupnih katolika s lica zemlje. Ulog se sastoji u tome da se odvrate od pravoga Boga i da ih se liši Boga. Potrebno je da se po Jakovljevim ljestvama ne penje put Neba nego da se silazi u Luciferov pakao. Pošto Lucifer zauzme mjesto Boga on će moći raspolagati Njegovom crkvom, njegovim hramovima i njegovim svećenicima. Budimo jasni:
 
PRVI ULOG JE: TEMPORALNA MOĆ
 
Da bi zadobila temporalnu moć sotonina sinagoga mora prethodno slomiti temporalnu moć Crkve. To si je iznudila luteranskom reformom koja je imala za posljedicu strašne vjerske ratove, ali ni to nije bilo dovoljno. Znamo da je savez prijestolja i oltara značio najjaču crkvenu zaštitu protiv napada demona. Ta je zaštita djelovala zahvaljujući kršćanskim monarhijama a posebno Francuskoj koja je nosila naslov starije kćeri, miljenice Crkve. U jednom slavnom pismu upućenom sv. Luki papa Grgur IX. izražava ovu ulogu Francuske toliko posebnu na božanskom planu.„Bog je izabrao Francusku između svih ostalih naroda na zemlji za zaštitu katoličke vjere i za obranu slobode vjere. Zbog toga je Francuska kraljevstvo samoga Boga. Neprijatelji Francuske su neprijatelji Krista. Judino pleme se smatra temeljem kraljevstva Francuske.“
 
Dakle, trebalo je nasilno slomiti francusku katoličku monarhiju da bi se došlo do konačnog cilja – Crkve.Drugi topovski pucanj je smrt Louisa XVI. Pošto više nije imala svoga božanski određenog zaštitnika Crkva nije mogla duže sačuvati papinsku državu koja je pala 77 godina poslije. Otada se sotonina moć nad svijetom ne može više sakriti. Otkako Crkva i Francuska nisu više zapreka sotonina sinagoga veoma brzo preuzima vlast nad temporalnim i civilnim ustrojem. Bilo bi mučno obnoviti povijest. Zabilježit ćemo samo tri činjenice koje otkrivaju temporalnu muć sotonine sinagoge.
 
1. Počevši od 1870. svijet napretka – progresa mijenja svjetski krajolik u jednom stoljeću na dosad nečuven način: kemija, medicina, biologija, urbanizacija, automobil, avijacija, financije, demografija, potrošačko društvo, informatika… svijet se iz temelja promijenio u rasponu samo jednog stoljeća.
 
2. Sve ovo Juri Slezkine je obuhvatio svojim djelom pod naslovom: Židovsko stoljeće. U tom djelu dokazuje da je moderno vrijeme židovsko vrijeme i da je XX. stoljeće židovsko stoljeće. To znači drugim riječima da smo s modernizmom svi postali židovi. Točnije: pod utjecajem i u vlasti njihovog duha, načina na koji njihov mentalitet vidi svijet. Ova etapa je postignuta i svijetu preostaje jedino da ju prizna službeno.
 
DRUGI ULOG JE: EMANUEL
 
Da bi postigli spiritualnu moć židovi moraju posjedovati EMANUELA, BOGA S NAMA, dakle, moraju postići da Bog bude s njima. To je i proroštvo Isaije. Jedina religija koja ima Boga sa sobom je katolička vjera jer ima jedinstvenu prednost: STVARNU PRISUTNOST BOGA u svakoj crkvi zahvaljujući čudu TRANSUPSTANCIJALIZACIJE koje se događa u svakoj MISI. Ovdje treba dobro shvatiti ulog. NE RADI SE O TOME DA SE VJERUJE ILI NE VJERUJE U STVARNU PRISUTNOST radi se o tome se sotona postavi na njeno mjesto. On dobro zna da je ustanovljenje EUHARISTIJE glavni element koji razlikuje božansku religiju od svih drugih. Postoji dokaz da je protestantizam obmana koju je nadahnuo sam sotona jer protestanti i svi pokreti koje je pridružio nemaju i ne vjeruju u Stvarnu Prisutnost. Oni nemaju Emanuela – Boga sa sobom. Nemaju ga ni židovi ni muslimani. Jedino katolici, zahvaljujući EUHARISTIJI imaju istinskog Boga sa sobom.
 
To sotona zna. On zna ako im oduzme Boga više neće biti ništa. Bit će vjera kao i sve druge sa zbirkom molitava kao sve druge ali bez Emanuela, bez one bitnosti koja predstavlja božansko podrijetlo.DRUGI ULOG KOJI MU JE SLIČAN JE: HRAM BOŽJI. Katolička teologija se uglavnom temelji na sv. Pavlu koji uči da je Kuća Božja načinjena od živog kamenja – kršćana. Isus Krist im je zaglavni kamen ali s prethodnim krštenjem i Euharistijom poslije. To čini kršćane živim hramovima Božjim:
 
„Ne znate li da ste svetište Božje, i da Duh Boga boravi u vama? Ako netko razori svetište Boga tog čovjeka će Bog razoriti jer je svetište Boga sveto, a to svetište ste vi“ (1 Korinćanima 3, 16-17). Kako mislite da sotonina sinagoga sagradi treći hram kad je ta funkcija zauzeta? Ne zaboravite da je HRAM U JERUZALEMU bio jedino svetište na svijetu posvećeno JEDINOM ŽIVOM BOGU. On je bio ponos izabranog naroda i osiguravao je njegovo povjerenje u mesijanska obećanja. Prva Božja zapovijed je jasna: POSTOJI SAMO JEDAN BOG I NE MOŽE SE ŠTOVATI NIJEDAN DRUGI KULT OSIM JEDINOG BOGA.
 
Da bi zadobili Emanuela i sagradili svoj hram da bi ponovo postali izabrani narod koji bi bio jedina veze između Boga i čovjeka židovi i njihovi saveznici moraju najprije razoriti, onemogućiti sadašnji HRAM. Vidi se na kraju da se radi o tome da jedan kolektivni HRAM preuzme drugi kolektivni hram, da pređe od jednog izabranog naroda drugom.Vidi se da je sotona preuzeo temporalnu vlast. Prikazalo se društvene aspekte tog preuzimanja ali se zna da je pobjeda postignuta i na području religije. Doista, II. vatikanski koncil je doveo katolike do toga da su odbili obraćanje drugih naroda u božansku vjeru u ISUSA KRISTA koja bi im osigurala život vječni. Katolici više ne traže obraćenje, ne podučavaju više doktrinu o vječnom spasu, ne traže spasenje duša nego se protivno tomu prepuštaju grijehu i zasljepljenosti drugih religija. Još preostaje samo UKIDANJE EMANUELA kod katolika i prijenos moći će biti izvršen.
 
ZNAK JONE: POSJET PAPE FRANJE LUTERANIMA 31. X. 2016.
 
Što učiniti da se razori sadašnji Hram? Kako kršćane lišiti Emanuela? Kako zatim dovesti kršćane do toga da predaju baklju i žezlo sotoninoj sinagogi, a zatim u neko vrijeme predaju joj temporalnu moć koja će joj u svoje vrijeme dati pristup Emanuelu?Imaju li ljudi pojma što znači nastojanje oko premošćivanja zadnjih prepreka? Je li se shvatilo što znači zajednički angažman za postizanje punog zajedništva? Jesu li shvatili da to za katolike podrazumijeva:
 
Ako papa, biskup rimski i ostaje prvi među jednakima u toj perspektivi NESTAJE NAZIV – VIKAR KRISTOV koji se odnosi na jednog pojedinačnog čovjeka, a ne na jedan skup. To je upravo ono što je vječni neprijatelj želio DA NEMA PREDSTAVNIKA BOGA NA ZEMLJI, NEMA VIŠE ŽIVOG KAMENJA KOJI IZGRAĐUJU HRAM BOŽJI ZAHVALJUJUĆI EUHARISTIJI, DAKLE NEMA HRAMA I DEFINITIVNO NEMA VIŠE BOGA.
 
ZAKLJUČAK
 
Članak je već jako dugačak i ne mogu više razvijati druge mogućnosti nego ih se samo dotaknuti. Dana 8. i 9. studeni 2016. nisu samo vrijeme američkih izbora. To su i jubilarni datumi dviju uspjelih revolucija: boljševičke koja je preuzela vlast u Rusiji 8. studenog 1917., i revolucija te iste Rusije u drugom smislu 9. studenog 1989. da je pao Berlinski zid. To su dvije uspjele revolucije. Uvijek u istom duhu: izvođenje jedne duhovne revolucije. Yuri Slezkine u Židovskom stoljeću sažima ono što dosada znamo: „Komunizam nije bio isključivo ili pretežno židovska religija, nego jedna između žodovskih religija. U prvoj polovici XX. st. bio je najvažniji… Cionizam i boljševizam su imali zajedničko mesijansko obećanje o kolektivnom trenutačnom otkupljenju i kolektivnom preobraženju više ili manje čudesnom… I cionizam i boljševizam su bili u službi budućih generacija.“
 
Komunizam nije samo politički sistem on je i religija. Oni to i sami kažu. To je religija utemeljena na materijalističkom ateizmu, dakle jedna između vrsta laicizma i ono što će reći Andrei Makine u svom Francuskom testamentu govoreći o svom ruskom djetinjstvu: "Živio sam u svjetlosti demistifikacije jednog militantnog ateizma, gotovo religioznog s obzirom na njegove križarske pohode protiv Boga."
To je religija koja je direktno inspirirana i financirana od sotonske sinagoge koja je uspjela osvojiti svijet na dva načina:
– Od 8. studenog 1917. silom
– Od 9. studenog 1989. lukavstvom.
U obadva slučaja radilo se o uspješnim revolucijama. Po hegelijanskom principu teza – antiteza / kapitalizam social-komunizam toliko drag okultnim elitama što će ih dovesti da izrode sintezu: globalizam koji je univerzalno prihvaćen s malim nijansama. Sve nacije su u socijalizmu obojenom liberalizmom. Sotonina sinagoga je dobro radila.
 
Osmoga studenog 2016. ona slavi dvostruki jubilej revolucije iz 1917. jer ova ulazi u stogodišnjicu. Posljednja godina je ona od jubileja koja simbolično znači ulazak u vječnost.To je razlog zašto je bilo važno upozoriti na spiritualne aspekte koji se skrivaju iza revolucija i izbora koji se odvijaju ciljano po istim datumima. Pojam revolucija se primijenjuje također na puno kruženje planeta. Upravo revolucija komunizma je eto završena i trebamo sad dočekati rođenje djeteta – nove ere. I ovdje se stvari zaoštravaju jer izgleda da se Bog pozvao u arenu da zaustavi sotonine planove s iznenađujućom pobjedom Donalda Trumpa.
 
Vidjeli smo da od Vatikana treba čekati potvrdu novoga Davida i predaju baklje. Mislim da će se to dogoditi 8. prosinca. Mislim da i sotonina sinagoga treba također potvrditi svoju temporalnu moć: Mora li prije toga doći u posjed temporalne moći? To ne znam. Mora li izazvati jedan događaj koji će užasom slediti krv narodima i baciti ih na koljena pred njom jedinom otkupiteljicom svijeta i garancijom mira? Mislim da da.Mora li se sve to dogoditi odsada do 8. prosinca? Možda ne, ali vjerojatno odsada do 20. siječnja datuma uvođenja u službu novoga predsjednika. Možda sam previše pod pritiskom ukoliko se Nebo ne suprostavi demonskim planovima. Nije nemoguće, jer najava programiranog kraja Stvarne Prisutnosti, pada Babilona odgovarala bi Velikom Petku u 15 sati. SMRT. Ili prema našoj dobroj teologiji upravo u tom istom času će sotona biti pobijeđen. To ima znake Božanskog misterija koji se malo po malo razotkriva jer sve mora ostati skriveno do zadnjeg trenutka.

 

Louis d Alencourt, https://legrandreveil.wordpress.com/2016/11/09/le-signe-de-jonas-2/rt

(Izabrala i s francuskoga prevela: prof. Kornelija Pejčinović)

Povezani članci

Crkva, svećeništvo, svećenici

HF

Izložba božićnih jaslica

HF

Ljubav na izopačeni način

HF

Molitva, vjera, providnost, ljubav

HF

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da ste s ovim u redu, ali ako želite možete se odjaviti i ne prihvatiti. Prihvati Pogledaj više...