Hrvatski Fokus
Znanost

Originalan i izvoran doprinos hrvatskoj znanosti

Vrijedna knjiga fra Ivana Macuta Filozofija u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj

 
 
Fra Ivan Macut, profesor na KBF-u u Splitu, napisao je i objavio osmu knjigu pod naslovom 'Filozofija u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj'. Knjigu je objavila nakladnička kuća Školska knjiga iz Zagreba. Urednica knjige je Miroslava Vučić, a recenzenti su prof. dr. sc. Josip Mužić i dr. sc. Petar Macut. U uvodu je predstavljen status questionis samog istraživanja teme te obrazlaganje metodologije rada. Prvo poglavlje bavi se kulturnim i znanstvenim institucijama za vrijeme Nezavisne Države Hrvatske te kratkim povijesnim okvirom nastanka NDH. U drugom poglavlju predstavljen je život, rad i misao trinaestorice filozofa koji su u tom razdoblju bili najaktivniji (Zimmermann, Makanec, Keilbach, Krstić, Barač, Vasilj, Bazala, Harapin, Ćepulić, Vuk-Pavlović, Filipović, Haler i Šanc) te je u trećem poglavlju donesena detaljna bibliografija filozofskih djela (knjiga, članaka, recenzija, crtica) objavljenih za vrijeme NDH.
http://hrvatskifokus-2021.ga/wp-content/uploads/2018/07/061794.jpg
Monografija 'Filozofija u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj' nezaobilazno je djelo u proučavanju nedovoljno znanstveno obrađenog i javnosti gotovo posve nepoznatog dijela povijesti hrvatske filozofije. Autor je na objektivan i imanentno znanstven način pokazao filozofsku misao u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj dokazavši da je filozofija u to proskribirano vrijeme, suprotno očekivanome, doživjela pravu živost. U knjizi su sistematizirani filozofski i intelektualni dosezi trinaestorice intelektualaca u kontekstu širega javnog i političkog djelovanja u vrijeme Drugoga svjetskog rata. Autor analizira glavne teme kojima su se tadašnji filozofi bavili koristeći se pri tome svim dostupnim izvorima i literaturom. Nadalje, istražuje i njihova osobna gledišta o ostvarenju stoljetne težnje hrvatskog naroda za vlastitom samostalnom državom. Nezavisnu Državu Hrvatsku neki su doista držali ostvarenjem tih težnji, a drugi su je podržavali u njezinim početcima, no poslije su se od nje jasno distancirali, a autor argumentirano objašnjava i razloge promjene osobnih stajališta.
 
„Djelo se temelji na relevantnoj povijesnoj i filozofskoj literaturi koja je konzultirana po pravilima struke. Rezultat znanstveno-istraživačkog rada autora pomoći će budućim istraživačima ne samo filozofske struke već i povjesničarima koji istražuju povijest mentaliteta, odnosno intelektualnu historiju. Djelo je originalan i izvoran doprinos hrvatskoj znanosti. (…) Knjiga pruža uvid u brojne nove činjenice, svojom važnošću potaknut će nova istraživanja te će njezinim objavljivanjem mnogi zaslužni i zaboravljeni hrvatski intelektualci dobiti zasluženo mjesto u hrvatskoj intelektualnoj i društvenoj povijesti.“ (Dr. sc. Petar Macut, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)
 
„Iako je knjiga 'Filozofija u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj' od interesa za sve one koji se bave filozofijom, djelo je ipak prvotno namijenjeno akademskoj zajednici humanističke provenijencije. Studenti i znanstvenici iz nje mogu steći temeljit uvid u osnovne struje i upoznati glavne nositelje filozofske misli razdoblja prije i u vrijeme NDH te tako dobiti mogućnost boljeg razumijevanja i tumačenja zbivanja na tom području. Uz relevantnost i aktualnost teme, valja istaknuti objektivnost autorova pristupa, što ovo djelo s pravom čini nezaobilaznim u proučavanju povijesti filozofije kod nas.“  (Prof. dr. sc. don Josip Mužić, KBF Split)
 
Ivan Macut rođen je 3. listopada 1981. u Vukovaru. Franjevačku klasičnu gimnaziju završio je u Sinju, a filozofsko-teološki studij pohađao je u Splitu na Katoličkome bogoslovnom fakultetu. Svečane je zavjete položio 10. rujna 2006. Za svećenika je, na naslov Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja, zaređen 24. lipnja 2007. Dvije godine poslije Uprava Provincije šalje ga na poslijediplomski studij iz međureligijskog dijaloga i ekumenske teologije u Rim. Godine 2009. upisao je specijalizaciju iz fundamentalne teologije – Znanosti o religijama – na Papinskom sveučilištu Lateran u Rimu, na kojemu je 24. lipnja 2011. položio licencijat. Od 2011. doktorand je na Papinskom sveučilištu Antonianum u Rimu sa specijalizacijom iz ekumenske teologije, a ujedno pohađa predavanja i provodi istraživanja u Institutu za ekumenske studije u Veneciji. Obranio je doktorski rad 29. svibnja 2013. i stekao akademski naslov doktora teologije sa specijalizacijom u ekumenskoj teologiji. Od 2014. doktorand je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu – modul filozofija, na kojem je 20. studenoga 2015. godine jednoglasno obranio doktorski rad. Od 2016. profesor je na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu te predaje predmete iz ekumenske i fundamentalne teologije. Piše teološke i filozofske članke te tekstove o duhovnim razmišljanjima. Posebno se bavi ekumenskom teologijom, Scijentološkom crkvom te hrvatskom filozofijom u 20. stoljeću. Autor je više desetaka znanstvenih teoloških i filozofskih članaka i nekoliko knjiga.
 

Nives Matijević

Povezani članci

Virus koji napada pšenicu

HF

Nova knjiga Nenada Raosa

HF

Grafen oksid – istina koju ‘fakt provjere’ ne mogu sakriti

hrvatski-fokus

Vatikan i zaštita okoliša

HF

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da ste s ovim u redu, ali ako želite možete se odjaviti i ne prihvatiti. Prihvati Pogledaj više...