Hrvatski Fokus
Religija

Luciferijanska inicijacija

Objave s kraja vremena

 
 
Ovaj tekst upozorenja pišem i  prilažem prijevod fundamentalnog teksta za razumijevanje našeg vremena uz početak digitalizirane školske godine kojom se buduće generacije Hrvata uvode u luciferijansku stvarnost Novog Svjetskog Poretka i pripremaju za primanje znaka zvjeri koje možemo očekivati nakon digitaliziranja hrvatske mladosti i prihvaćanja Istanbulske konvencije u Hrvatskom Saboru 2018. godine.
http://hrvatskifokus-2021.ga/wp-content/uploads/2018/09/smartphones.jpg
Po ovim događajima čije se strašne posljedice za budućnost hrvatskog naroda i hrvatske države teško mogu danas predvidjeti možemo ustvrditi da je Hrvatska šutke raskinula sa svojom katoličkom, kršćanskom prošlošću i ušla u neoliberalnu luciferijansku budućnost. Jesu li Hrvati šutke pali zbog ne-budnosti, neznanja, intelektualne lijenosti, retardiranosti, zbog nebrige za temeljne stvari koje se tiču budućnosti novih naraštaja i države koja raskida kontinuitet katoličke tradicije i civilizacije ili zbog političke korektnosti? Kakav god bio odgovor sa sigurnošću možemo reći da su ušli u ralje Zvjeri iz Apokalipse sv. Ivana apostola krupnim koracima. Idući korak ovakvog zločudnog, svijetu poslušnog vladajućeg sloja Republike Hrvatske, usko vezanog za okultne krugove Bruxellesa bit će čipiranje i ukidanje gotovinskog novca. Tako ćemo postati sotonini robovi i više ne će biti  bitno tko će biti na vlasti. Bruxelles će nam naseliti 4 milijuna migranata i ispuniti EU osnivački Coudenhove Kalergy plan o prisilnom mješanju rasa i afroazijskom negroidu. Iz jednog centra će se elektronskim – digitalnim putem prenositi naredbe / kojima se ne će moći odreći izvršenje jer će svi imati čip/. Onima koji su na taj način zamijenili slobodu djece božje i odrekli se Isusa Krista Sina Božjeg, koji su prihvatili svojom voljom odluke oportunisičkih modernista i nekompetetnih zastupnika Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske bit će nagrađeni ropstvom palom anđelu Luciferu – Đavlu – kojeg su izabrali za svog boga. Ono što slijedi više nije vrijedno života ali je vrijedno borbe.
 
LUCIFERIJANSKA INICIJACIJA
 
Vrijeme je da razmotrimo jesu li se predviđanja jednog masona iniciranoga  u visoki stupanj hijerarhije odnosila na sadašnje vrijeme ili na buduće. Doista izjava od prije 20 ili 30 godina Davida Spanglera, direktora Planetarne inicijative (koja je projekt Ujedinjenih naroda) nije prošla nezapaženo onima koji istražuju i proučavaju tajne planove slobodnih zidara i iluminata: “Nitko ne će ući u Novi Svjetski Poredak ukoliko on ili ona ne polože svećani zavjet da će obožavati sotonu. Nitko tko nije prošao luciferijansku inicijaciju neće ući u New Age – Novo doba.“
 
Ostavit ćemo prvi dio ove rečenice za kasniju analizu (Svečana zakletva o služenju sotoni) da bismo se zaustavili na drugom dijelu: zbiva li se ta luciferijanska inicijacija danas ili se radi o projektu koji se još ne provodi? Ovdje ne ćemo raspravljati o pojmu Novog doba – New Age da bismo saznali da li sadašnji svijet odgovara definiciji koju je dao Spangler. To je nevažno. Bitno je znati da je  u duhu svih iniciranih, bez obzira na definiciju koju koriste, Novo doba predstavlja luciferijansko gospodstvo nad svijetom koje će neki nazvati antikristom, drugi će govoriti o eri Vodenjaka. Sve ove teme označavaju istu stvar – vladavinu sotone prije kraja svijeta. Oni koji me prate znaju da ja vjerujem da smo konačno u 2017 ušli u ovo doba i to nakon dugih priprema, a vjerojatno čak  2014. Sadašnje pitanje je kako saznati prolaze li u današnje vrijeme sva ljudska bića ovu luciferijansku inicijaciju.
 
MOJ ODGOVOR JE – DA
 
Pitanje je sada kako stvarno saznati jesu li sva današnja ljudska bića prošla kroz tu luciferijansku inicijaciju. Ova inicijacija je pasivno ili aktivno priklanjanje svijetu čije ideje, mentalitet, stanje duha, djelovanje i institucije direktno dolaze od Lucifera, kneza ovoga svijeta i gospodara demona, još zvanog i sotona (to mu je ratničko ime). Kad je riječ o Luciferu moramo pouzdano znati najmanje tri stvari:
1. On je imitator: Kako nije Bog može jedino imitirati. Sv. Bernard ga zove božjim majmunom.
2. On se prepoznaje po sustavnom obrtanju božjih zakona i vrijednosti i prirodnog zakona tako da ljudi ono što je zlo zovu dubrim i ono što je dobro zlim.
Da prarfraziramo Isaiju: Laž je njegov život:
3. „On je živa laž. On laže kad obećava, on laže kad zastrašuje, on laže govoreći istinu jer ju govori samo radi uvjerljivije varke.“(Mgr. Gaume).
 
Žao mi je što moram utvrditi i potvrditi da smo svi mi, ima par desetljeća, uronjeni u luciferijanski svemir i njime inicirani. Međutim inicijacija ne znači pristajanje. Jedino oni koji pristaju na ovaj sustav svojim idejama i / ili uz njihovo djelovanje označeni su znakom zvjeri (evo značenja znaka zvjeri na desnoj ruci ili na čelu. Otkrivenje 13:16)
Ne radi se ovdje o tome da iscrpno predstavimo ovu luciferijansku inicijaciju nego da prikažemo stvarnost prikazujući četiri vrste posebno istaknutih posrednika:
– Korištenje audio-vizualnih sredstava kao glavnih vektora širenja;
– Nametanje seksualnog morala cijeloj zajednici;
– Ovi principi postaju institucionalizirani i uče se u nacionalnom obrazovnom sustavu;
– Nametanje vizije svijeta utemljene na državnom socijalizmu i materijalističkom ateizmu.
Audio-vizualni sadržaji su istinska luciferijanska zamka
 
Simbolično, audio-vizaelni sadržaji su nastali u Hollywoodu: Ovo samo ime skriva u stvari istisku đavolsku strategiju: Pomoću audio-vizualnih sadržaja možemo postići potpuno kvarenje i preoblikovanje druuštva, pripremiti za inicijaciju svojih ideja. To je i pravo značenje riječi holy-wood: sveta šuma. Kako je sotona imitator njegova sveta šuma je glavni princip propasti duša jednako kao što je križ glavno sredstvo našega spasenja. Ne radi se samo o jednostavnoj igri riječi ili o pesimističkoj viziji svijeta nego o osvješćivanju da ukupnost sadržaja odgovara luciferijanskoj inicijaciji u najvišem stupnju i ona je tim problematičnija  što je audio-vizualno danas gotovo nemoguće kontrolirati, počev od od sadržaja za mlade. A mladost je očigledno prvi sotonin cilj. Svetu šumu čini svijet luciferijanske slike koji slikom, rječju i glazbom razara vrijednosti, kvari srce, smućuje duhove, moralnost zamjenjuje nemoralnošću omalovažavajući vrlinu da bi je zamijenio porocima kojima on, Lucifer, daje izgled i boje vrline. Nove poganske luciferijanske vrijednosti kao što su: filmovi, serije, televizijske emisije, igre, video igre, televizijska stvarnost, emisije za djecu, dokumentarci, zabava, glazba, televizija, radio, tisak, informatika (internet, Youtube, Google, društvene mreže…) i svakako SMARTPHON koji je osobni spremnik za sva nabrojena sredstva.
 
SMARTPHON  je zadnje sredstvo koje je izmislio sotona ali i najstrašnije jer su naša djeca rođena s njim i više ga se ne mogu lišiti. SMARTPHON omogućava beskrajno umnažanje, izlaganje i prilagođavanje svim ovim luciferijanskim programima jer ljudi već inicirani nesvjesno reproduciraju do u beskraj isto na svojim blogovima, Youtube i društvenim mrežama: svoj način mišljenja, način života koji je u osnovi poročan i koji se prenosi na druge.
1. Osim prvog stupnja štetnosti koji je površna navika,
2. drugi stupanj postaje usmjerenost na sebe i individualizam. Smartphone djeluje kao prava droga koja beskrajno obuzima duh i odvraća ga od stvarnosti. A da ne spominjemo sve prisutne igre, posebno  one za djecu koje uvode u lijenost i fizičku i intelektualnu i dovode do gubitka osjećaja za stvarnost utapajući osobu u virtualnu stvarnost. Mladalačka ovisnost o smartphonu je očita ali i odrasli slijede isti put. Vlade to dobro znaju i žele dostići šesterokut što je brže moguće. Ovo je općesvjetska pojava i nije rezervirana samo za razvijene zemlje: pogledajte Kinu, Indiju ili Brazil. Ovo su bila sredstva ali sad pređimo na sadržaje.
 
FANTASTIKA I VIDEO IGRE ILI KAKO NAVIKNUTI DJECU NA DEMONE
 
Mladost je zavedena fantastikom koja se uglavnom sastoji u tome da se  demone prikaže kao životinje, čudovišta ili super junake svake vrste. Za sve je karakterističan sumnjiv moral (čak se i junaci loše ponašaju). Nasilje je sveprisutno i nadasve opravdano i sve je usmjereno da se mladi priviknu na besramnost od najranijeg doba.
Treba napomenuti da mladi posebno rado prihvaćaju fantastiku i to u svim oblicima: u obliku filmova, serija, ali i knjiga za mladež, najčešće ilustriranih i namijenjenih svima. Tu su zatim video igre koje služe za privikavanje na svijet demona (životinje i čudovišta se više ne skrivaju). Nasilje je sveprisutno. Mladi provode vrijeme pucajući na sve što se kreće. Svijet fantastičnog bilo dobrog ili zlog se miješa bez jasne granice sa svijetom vještica, dobrim  zmajem koji otkriva sotonističku zamjenu principa i sveprisutan je u knjigama s animiranim crtežima za najmanji uzrast i gotovo u svim video igrama (čak i u onim koje su najmanje napadne). Da i ne spominjemo kinematografiju u kojoj su svi filmovi čista luciferijanska inicijacija.
 
RAP – SOTONSKA GLAZBA
 
Atentat u Londonu na kraju koncerta Ariane Velike dao je naslutiti što su umjetnici pripremili za mladež. Treba znati da mladi prihvaćaju i upoznaju pjesmu uglavnom prema video isječku – video clipu. I tamo je slika ilustrirana zvukom i dostiže stupanj koji najveći broj ljudi iz moje generacije čak ni ne naslućuje. Prostaštvo, vulgarnost su najčešće odvratni, besramni i navode, potiču na homoseksualnost i i hiperseksualizaciju mladih. Jedna jedina riječ koja karakterizira ovu glazbu i sve slike te vrste umjetnosti može se izraziti jednim jedinim izrazom – radi se o bolesnom svijetu.
 
RAP JE VRHUNAC SOTONISTIČKE GLAZBE
 
Ružnoća, prostota, vulgarnost, odsutnost pjevnosti i talenta, monotonija melodije sa stalnim ponavljanjem, poticanje na mržnju i nasilje, na prezir spram konvencija i seksualnog morala, korištenje droga, sve obrnuto od normale usmjereno na poticanje na maloumnost i sentimentalizam najniže vrste.
Kako vašu djecu učiniti grubom, poživinčenom, kako ih začarati, učiniti divljom, poticati ih na kvarenje, ukratko, inicirati ih u svijet Lucifera?
Recite im neka slušaju rap da bi vas "obradovali" sa svojim novim umjetnicima.  To jako dobro čine mediji.
 
ŠIRENJE NOVOG MORALA I NOVOG DRUŠTVA
 
Audiovizualni sadržaji šire također stalnu diskretnu propagandu koja sve više postaje i nametanje jednog novog obiteljskog morala utemeljenog na rodnoj ideologiji, ideologiji LGBT, ideologiji seksualnih sloboda sve do nametanja perverzija i poroka kao novih prirodnih vrijednosti koje su društveno prihvaćene. Očito je da se koriste metode Overtonovog prozora za uznapredovalu promjenu javnog mnijenja i općenitu društvenu promjenu. Više od desetak godina audiovizuelni sadržaji nas neprekidno navikavaju da je seksualna razuzdanost u modi i da je seks temeljac života udvoje. Razvod i novokomponirane obitelji su dio dekora, itd. Promiče se neprekidna promjena mentaliteta  tako da nove generacije ne znaju za drugi način mišljenja i ponašanja.
 
Ova zbrka rodova ne tiče se samo seksualnog nego se prenosi na JEDNAKOSTu kojoj se potpuno niječe prirodma uzajamnost muškarca i žene, njihovih prirodnih razlika po volji Božjoj, da bi se potpunom dezorganizacijom uništio tradicionalni obiteljski model, a ekonomske teškoče i životne potrebe su dodatni stalni napad na materijalno blagostanje i čine sve ostalo. Tako smo vidjeli posredstvom holly – wood-a novi model žene. Nakon što je žena oslobođena seksualno, zatim profesionalno, novi projekt muškobanjaste žene koji se sastoji  u stavljanju žene u uloge koje su ženi neprilične i protivne njenoj naravi. Ili je žena seksualni predmet požude ili se dokazuje pretjeranom muškošću u pratnji muškarca.
Ne može se zanijekati da je ovaj naćin promišljanja uloge žene u društvenom životu holly – wood stavio na scenu prije više od dvadeset godina. Otada vidimo nestanak s ekrana blagosti, profinjenosti, nježnosti, samilosti, iskrene ljubavi, ljubaznosti, iskrenosti, samoprijegora, altruizma, hrabrosti… u korist senzualnosti, oportunizma, egoizma, brutalnosti, nasilja, bestijalnosti, vulgarnosti, besramnosti, prostote, i sve više i više nasilja koje je opravdano u jednoj kulturi trajnog umiranja.
 
Ako se danas promatra audiovizualne sadržaje bilo na TV-u bilo YouTube ili u video igrama i ako ih se usporedi s gornjim popisom može se jedino zaključiti da su više zastupljeni sadržaji iz ovog drugog dijela. Ova dva popisa mogu se usporediti sa slavnom Poslanicom Galaćanima sv. Pavla, poglavlje 5; živjeti po tjelesnom ili u duhu. Tako možemo razumjeti kako nam ono što neprekidno gledamo na televiziji, na našim smartphonima otkriva luciferijansku inicijaciju. Ova propaganda jednog novog obiteljskog morala također sadrži i brojna psihološka nasilja, jer ma kakav bio film ili serija, pokazuju nam gotovo ssustavno  očajne obiteljske prilike, zavađene supružnike, razvode, izdaje, napetosti, nesporazume i nesuglasice roditelja i djece, brutalnost ili nasilje koji su bilo opravdani u scenariju ili su predstavljeni na neutralan načn tako da se shvati da dolaze sami od sebe. Ponavljano gledanje ovakvih slika utječe na duh. Čak ako se i zna da se radi o izmišljenoj priči veći dio populacije te slike i tu ideologiju preuzima u svoj sustav razmišljanja. Čovjek se zapita nisu li brojne policijske serije snimljene zato da ulijevaju otrov obiteljskog neslaganja u kolektivnu svijest. Zašto se nikada ne prikazuje obrnuto: ujedinjena obitelj, milosrdna, koja se hrabro suprostavlja životnim teškoćama? Zašto se ne prikazuju filomovi koji uzdižu čovjeka prema ljepoti? Zato NE jer su to sredstva luciferijanske inicijacije.
 
IDEOLOGIJA MATERIJALNE SREĆE
 
Ovi sadržaji filigranski očaravaju čovjeka moću novca i Države kao Providnosti koja je jedina daska spasa posredstvom policije, pravosuđa, vojske, institucija, zdravstvenog sustava kao globalnog programa vječnog zadovoljenja materijalnih potreba, a potraga za materijalnim i senzualnim blagostanjem je jedini ljudski pokretač. Sreća se svodi na ugađanje tijelu, senzualnosti i materijalnom koje upravlja intelektualnim i lažnim duhovnim ispunjenjem. Ova ideologija ateističkog materijalizma je nadmoćna i tipična luciferijanska.
 
KAKO DRŽAVA VRŠI LUCIFERIJANSKU INICIJACIJU S NAJVIŠE RAZINE
 
Spomenuli smo psihološko nasilje. Ono je posebno perverzno, nastrano: oligarhija na vlasti nameće zakone svojom moći i svojim medijima nameće ideologiju i svoj sustav mišljanja. To čini  na primjer zakonima protiv rasizma i sličnog, ali i zakonima protiv razotkrivanja jednoumlja. Oligarhija ima pristup izuzetno moćnim sredstvima: podučavanju i preodgajanju, tako da ideje koje joj se suprostavljaju  naziva neutemeljenima i predrasudama.
Nasilje se vrši nad onim što je čovjeku najintimnije: nasilje nad njegovim prirodnim osjećajem koji je urođen u svakomu i koji je božanskog porijekla i nad kojim se doslovce vrši nasilje takvim /oligarhijskim/ razmišljanjem. Nasilje nad duhom je još sramotnije od fizičkog nasilja jer nije prepoznato kao nasilje, pa se ne može ni označiti niti boriti se protiv njega odgovarajućim sredstvima.
U Nacionalnom odgovju vašu se djecu dan za danom uče da su kršćanski moralni principi, poštivanje prirodnih zakona i čak razmatranja utemeljena na zdravom razumu i biološkim zakonima, čista predrasuda, vjerovnje, privatno mišljenje,  i da su to predrasude koje se mora ispraviti. Mi smo u čistoj luciferijanskoj inicijaciji. Sve je uvijek obrnuto.
 
SMRT JE INSTITUCIONALIZIRANA: ŽENA VIŠE NE DAJE ŽIVOT
NEGO UBIJA SVOJE DIJETE
 
Inače je posebno značajno kako se luciferijanska misao prenosi pojedincima. Zakonodavac pobačaja je pretvorio ženu koja rađa u ženu koja ubija svoje vlastito dijete. Postupak je identičan onom kakav se događa u stvarnom životu. U stvarnom životu žena je pozvana da se pobuni protiv sklada i obiteljske ravnoteže utemeljene na autoritetu oca i dobroti majke: Otac je glava a majka srce obitelji. I jedno i drugo su važni iako svaki od njih ima različitu funkciju.. Obadvoje predstavljaju jedan obiteljski autoritet. Žena se potiče da odbaci svoje prvotno poslanje – da daje život – i seksualnom slobodom se navodi na kontracepciju i pobačaj. Sad povucimo paralelu na ranije spomenutu muškobanjastu ženu iz filmova, iz ilustriranih stripova i knjiga koji potiču na isto – na ženu koja daje smrt. Do sada je žena bila suprotnost muškarčevoj legendarnoj ratničkoj bestijalnosti čak ako je žena bila uzrok spora. Žena u tome nije sudjelovala utjelovljujući ženstvenost i snagu ljubavi koju čovječanstvo toliko treba za preživljavanje. Ako dakle žena daje smrt  kao muškarac i ne želi biti nositeljica života onda je čovječanstvo osuđeno. Nema potrebe dokazivati da je danas žena koja daje smrt u većini. Upravo je onakva kako je predstavljana u filmovima. Ovaj mentalitet je prava luciferijanska inicijacija.
 
INSTITUCIJE: DRUŠTVO SE OBLIKUJE PREMA LUCIFERIJANSKOJ MISLI
 
Područje kojim je masonska republika  odlično znala upravljati je područje obrazovanja i to od samog nastanka obvezne laičke škole u kojoj se djeca podučavaju principima luciferijanskog društva. Nacionalni odgoj i s njim i sveukupno privatno obrazovanje je pod ugovorom, dakle sveukupne škole su glavno sredstvo luciferijanske inicijacije iz koje nitko ne izlazi neozlijeđen.
Tipične teme luciferijanske misli:
– Ljudska prava
– Laicitet
– Revolucionarni principi koji su temelj moderne misli
– Relativizam, scientizam, evolucionizam i naturalizam
– Religijska sloboda
 
Da, dobro ste pročitali: sva su djeca odgojena na luciferijanskim mislima i principima i to javno i neskriveno na institucionalni i obvezni način. Od male škole pa do mature provodi se minimum 15 godina u kanđama Države.
 
Toj listi se može dodati:
– Seksualni odgoj na krivim temeljima
– Usklađivanje povijesti s ovom novom misli, to će reći prema stavovima revolucije
– Jednakost– egalitarizam
– Feminizam
I socijalno i ekonomsko učenje je prema općem obrascu. Nacionalni Odgoj je najbolji primjer luciferijanske inicijacije koji poznajem, poglavito  sa svojim audiovizuelnim sadržajima.
 
DRŽAVNI SOCIJALIZAM I NJEGOVE IZVEDENICE
 
Druga strana luciferijanske inicijacije ništa manje opasna sastoji se u tome da se stanovništovo Države Providnosti uvjeri da je ona nužna i nezamjenjiva. Radi se o nametanju uvjerenja u duhu i u institucijama, u gospodarstvu i profesijama, da Država intervenira na svim razinama. To je kolektivizam koji upravlja putem kraljevskih funkcija- policije, pravosuđa i vojske. Država se u sve miješa i upravlja zdravstvenim sustavom, obrazovanjem, obiteljskim i društvenim životom, gospodarstvom, vjerskim životom itd.
Ona to čini na lokalnom, nacionalnom, kontinentalnom i čak svjetskom nivou umnažajući institucije. Ova vizija institucionaliziranog svijeta je tipična luciferijanska i vodi k tomu da se u duhu prihvate principi ateističkog materijalizma utemeljenog na:
– Primatu kolektivizma i nezamjenjivosti Države Providnosti
– Primatu novca kao jedinog nezamjenjivog pokretača svijeta
– Suptilnom spajanje kapitalizma i socijalizma na prethodnim   dvjema presedanima koji se više ne suprostavljaju nego se dopunjuju.
– Progresizam – /programirani napredak/ je postao neizostavan
– Revizija moralnih, društvenih i bioloških zakona prema njihovoj viziji.
 
ZAKLJUČAK
 
M smo uronjeni u luciferijansku inicijacijui. Potrebna je ogromna moralna snaga za suprostavljanje, potreban je duh otpora i antikonformizma, solidan zdrav razum i jednako tako i znanje, te mnogo hrabrosti da ne dopustimo da na nas utječe taj mentalitet koji je kao otrov sa sporim podmuklim i anestetičkim djelovanjem prekrio sveukupnost našeg života na svim razinama: osjećajnim, druuštvenim, profesionalnim i vjerskim. U Apokalipsi ispravno stoji da nitko neće biti nezahvaćen. „Zvjeri je dato da zaratuje protiv svetaca i da ih svlada; data joj je moć nad svakim plemenom, pukom, jezikom i narodom.“(Apok: 13:17)
 
Neki će reći da zlo vidim posvuda; ali ono je posvuda i pisano je. Jer „svima, malima i velikima, bogatim i siromašnim, slobodnim i nitko neće moći ni kupovati ni prodavati ako nema taj znak, ime zvjeri koje je broj njenog imena.“ (Apok:13:16). Taj sam znak upravo pojasnio, to je prijanjanje uz sistem, uz misli i djela. Oni koji stvarno žive u tom sistemu ne vide kako i zašto bi iz njega izašli. Oni su dakle robovi zvjeri i uvjerili su ih da ne mogu pristojno živjeti (to je značenje da nitko neće moći ni kupovati ni prodavati) izvan tog društva i sustava na kojem je on utemeljen. Često se vide opravdane kritike sistema ali nitko ne stavlja pod znak pitanja principe koji su gore navedeni.
 
AKO NE ŽELITE TAJ ZNAK MORATE IZAĆI IZ BABILONA tj. NE PRISTATI  NA SVE ONO ŠTO JE OVDJE PRIKAZANO KAO ELEMENT LUCIFERIJANSKE INICIJACIJE I ODBACITI JE KAO KUGU I VI „ĆETE NOSITI NA ČELU IME JANJETA I NJEGOVOG OCA.“ (Apok:14) TO JE NAJPRIJE MOGUĆE OSIM ODRICANJEM I MOLITVOM, SAKRAMENTIMA KOJIMA ĆETE SE STAVITI POD BOŽJU PROVIDNOST ISUSA KRISTA I POD ZAŠTITU NJEGOVE MAJKE; NA KRAJU „TRAŽEĆI NAJPRIJE KRALJEVSTVO BOŽJE I NJEGOVU PRAVDU.“ PRAVDA = VRLINA. KREPOST PREMA IZRECI IVANE ORLEANSKE JE “NAJPRIJE SLUŽI BOGU“. NEKA TO BUDE TEMELJ VAŠEG ŽIVOTA I SVEG OSTALOG.
 

Louis d’Alencour, https://legrandreveil.wordpress.com/2017/07/26/linitiation-luciferienne/ (s franc. prevela prof. Kornelija Pejčinović)

Povezani članci

Poticaj da idemo na Marjan

HF

SOLUS CATHOLICUS – Postizborna histerija

HF

Don Žarko Brzić – Stazama života ili smrti

HF

Opsjena vremena ili mudrost vremena

HF

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da ste s ovim u redu, ali ako želite možete se odjaviti i ne prihvatiti. Prihvati Pogledaj više...