Hrvatski Fokus
Unutarnja politika

Ovakav Sabor ruglo je Republike Hrvatske!

Hrvatski sabor najodgovorniji za stanje u državi

 
 
Prema Ustavu RH Sabor je najviše zakonodavno tijelo u Hrvatskoj u trodiobi vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu. Vlast u Hrvatskoj je ustrojena na načelu diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu, a ograničena je Ustavom zajamčenim pravom na lokalnu i regionalnu samoupravu. Nositelj zakonodavne vlasti je Hrvatski sabor, izvršnu vlast obavlja Vlada Republike Hrvatske, a sudbenu sudovi. Narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlučivanjem.
http://hrvatskifokus-2021.ga/wp-content/uploads/2018/11/DSC_8704.jpg
1. HRVATSKI SABOR
 
Članak 71.
Hrvatski sabor je predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj.
 
Članak 72.
Hrvatski sabor ima najmanje 100, a najviše 160 zastupnika koji se, na temelju općeg i jednakoga biračkog prava, biraju neposredno tajnim glasovanjem.
 
Članak 73.
Zastupnici se u Hrvatski sabor biraju na vrijeme od četiri godine.
Zakonom se određuje broj, uvjeti i postupak izbora zastupnika u Hrvatski sabor.
 
Članak 81.
Hrvatski sabor:
– odlučuje o donošenju i promjeni Ustava,
_ donosi zakone,
– donosi državni proračun,
– odlučuje o ratu i miru,
– donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora,
– donosi Strategiju nacionalne sigurnosti i Strategiju obrane Republike Hrvatske,
– ostvaruje građanski nadzor nad oružanim snagama i službama sigurnosti Republike Hrvatske,
– odlučuje o promjeni granica Republike Hrvatske,
– raspisuje referendum,
– obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom,
– nadzire rad Vlade Republike Hrvatske i drugih nositelja javnih dužnosti odgovornih Hrvatskom saboru, u skladu s Ustavom i zakonom,
– daje amnestiju za kaznena djela,
– obavlja druge poslove utvrđene USTAVOM
 
KOJE SU OSOBNE I POLITIČKE SLOBODE I PRAVA?
Osobne i političke  slobode i prava su:
• pravo na život
• u Republici Hrvatskoj nema smrtne kazne
• nikome se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda, osim kada je to odrađeno zakonom, o čemu odlučuje sud
• zabranjen je prisilni i obvezni rad
• nitko ne može biti uhićen ili pritvoren bez pisanog, sudbenog i na zakonu utemeljenog naloga
• svi građani i stranci jednaki su pred sudom i drugim državnim i inim tijela koje imaju javne ovlasti
• svatko tko se zakonito nalazi na teritoriju Republike Hrvatske ima pravo slobodno se kretati i birati boravište
• dom je nepovrjediv
• jamči se sloboda mišljenja i izražavanje misli
• jamči se sloboda savjesti i vjeroispovijesti i slobodno javno očitovanje vjere ili drugog uvjerenja
• sve vjerske zajednice jednake su pred zakonom i odvojene od države
• svim građanima priznaje pravo na javno okupljanje i mirni prosvjed
• jamči se pravo na slobodno udruživanje u sindikate i druge udruge
• svaki građanin ima pravo, pod jednakim uvjetima, sudjelovati u obavljanju javnih poslova i biti primljen u javne službe
• svi građani Republike Hrvatske s navršenih 18 godina imaju biračko pravo, opće i jednako
• svaki građanin ima pravo slati predstavke i pritužbe, davati prijedloge državnim i javnim tijelima i dobiti na njih odgovor
• vojna obveza i obrana Republike Hrvatske dužnost je svih za to sposobnih građana.
 
OSTVARUJEMO LI MI OSOBNE POLITIČKE SLOBODE I PRAVA?
 
• Gledajući zasjedanja Sabora stječe se dojam da to i nije najviše predstavničko tijelo građana Republike Hrvatske,jer se po ponašanju  saborskih zastupnika to ne može zaključiti. Prije svega prazna sabornica ukazuje na potpunu neodgovornost u obnašanju funkcije i posla za koji su izabrani. To je njihovo radno mjesto i kao što svaki zaposlenik u bilo kojem poduzeću ili Državnoj upravi mora biti na radnom mjestu, tako i saborski zastupnici moraju biti na svom radnom mjestu u Saboru. Izlike ili opravdanje izostanka radom na terenu su najobičnije priče, jer saborski zastupnici ničim i nikada ne odgovaraju svojim biračima za činjenje ili nečinjenje!
• Neki saborski zastupnici svojim ponašanjem i radom, kao da i nisu zastupnici u hrvatskom Saboru, već zastupnici propale bivše države i propale ideologije. Ponašaju se kao Peta kolona u Republici Hrvatskoj, radeći suprotno njenim interesima, a da im pri tome uopće ne smeta saborska plaća koju primaju u hrvatskim kunama!
• Retorika i primitivizam su ponekada ispod svakog nivoa jednog najvišeg zakonodavnog tijela u državi. U Sabor se biraju predstavnici koji nikada ne bi trebali obnašati nikakvu političku funkciju ,jer joj nisu dorasli ili nemaju besprijekorno čistu biografiju. No tu snose odgovornost i birači koji takve osobe biraju, i opet saborski zastupnici koji su to sami sebi zakonima omogućili.
• Saborski zastupnici donose Zakone koji su nanijeli i nanose veliku štetu širem sloju građana RH. Da spomenem samo Ovršni zakon, kojeg ne poznaje ni EU kao takvog, a koji je proizveo 330 tisuća blokiranih, u iznosu od 42 milijarde kuna. I umjesto da ukinu ovakav nakaradni ovršni zakon, donose se kozmetičke izmjene koje ne polučuju nikakve pomake za blokirane, jer se ne mogu izvuči iz tog začaranog kruga visokih kamata i razno raznih pristojbi i nameta.
• “Uzrok nastanaka blokiranih građana u većini slučajeva je posljedica troškova ovršnog postupka i automatske blokade svih računa dužnika. Troškovi postupka uobičajeno prelaze nekoliko puta iznos duga te dovode do blokade svih računa građana i tada ovršenici više ne mogu platiti ni dospjele niti buduće dugove te nastaje začarani zlokobni krug u kojem svi gubimo. Gubi državni proračun i vjerovnici, svi smo na gubitku radi zarade nekoliko pojedinaca kojima pogoduje ovakav ovršni zakon i koji naravno žele da on što duže ostane na snazi”, rekao je o ovršnom zakonu sudac Mislav Kolakušić.
• Taj ovršni zakon protivan je prije navedenim slobodama i političkim pravima  građana. „Dom je nepovrjediv”, a oni bivaju deložirani iz jedinog doma. Odvjetnik Vladimir Gredelj upozoravao je na to da  suci ignoriraju Konvenciju o ljudskim pravima i nepovredivost doma. Tek nedavno se taj segment uzeo u razmatranje, i donesene su izmjene ovršnog zakona 14. srpnja 2017., ali samo do duga od 20 tisuća kuna, a koliko je ljudi deložirano, bačeno na ulicu i pretvoreno u beskućnike i sirotinju? Saborski zastupnici donijeli su Ovršni zakon, završio im je mandat i nikome nisu nikada odgovarali zbog donošenja takvog nakaradnog zakona, ni za druge promašene zakone i odluke.
 
Kada će saborski zastupnici odgovarati za svoj rad biračima koji su ih izabrali da časno i odgovorno obavljaju tu funkciju? Ovakav Sabor ruglo je Republike Hrvatske! Najviše zakonodavno tijelo u trodiobi vlasti danas nalikuje na jeftin sajam taština, uskih i parcijalnih interesa pojedinih zastupnika ili grupa zastupnika, stranačkih interesa u bespoštednoj borbi za jeftine političke bodove, a ne za boljlitak i dobrobit Republike Hrvatske i njenih građana! Dok ne budu zakonski  doneseni  mehanizmi odgovornosti saborskih zastupnika za svoj rad, imat ćemo sliku prazne sabornice, lošeg i neodgovornog rada Sabora i donošenja zakonskih i drugih akata suprotnih interesima RH i njenih građana. Stoga što prije raditi na novom Izbornom zakonu da se prekine taj neodgovorni i štetni način rada svih strana u trodiobi vlasti, Hrvatskog sabora, Hrvatske vlade i hrvatskog pravosuđa, koje je uzgred rečeno, rak rana  hrvatskog društva, ali o tome nekom drugom prigodom.
 

Lili Benčik

Povezani članci

Nužnost poznavanja prošlosti i sadašnjosti srpskog imperijalizma

hrvatski-fokus

MOJE SVJEDOČENJE U MÜNCHENU – Hrvatskoj je nužna osuda udbaških glavešina

HF

HNS je nastao 13. lipnja 1912. godine!

HF

Most ne spaja, nego ucjenjuje

HF

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da ste s ovim u redu, ali ako želite možete se odjaviti i ne prihvatiti. Prihvati Pogledaj više...