Hrvatski Fokus
Gledišta

Ressleru, Vi ste mi uskratili odgovor

Tražimo promjenu Šeksove upravljačke paradigme

 
 
Mr. sc. Edo Zenzerović, dipl. ing. elektr.
Ožujska 12, 10.000 Zagreb
 
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
n/r gospodin Karlo Ressler, dipl. iur. 
Trg žrtava fašizma 4, 10000 Zagreb
 
Predmet: Gruba manipulacija registrom i popisima birača s prebivalištem u Hrvatskoj od 2000. godine
Poštovani gospodine Ressleru,
potpisnik sam peticije GI "Glasujmo imenom i prezimenom" i GI "Narod odlučuje" za održavanje referenduma o izbornim pravilima te član udruge "Antikorupcija". U predstavci od 8. veljače zamolio sam Vas da predsjedniku stranke mr. sc. Andreju Plenkoviću sugerirate prihvaćanje zahtjeva građanske inicijative "Glasujmo imenom i prezimenom" i "Narod odlučuje". Većina potpisnika potpore tim inicijativama za održavanje referenduma su dosadašnji glasači HDZ-a. Vi ste mi uskratili odgovor, a 105 zastupnika Hrvatskog sabora je izglasalo da nas "hulja" koji smo svojim potpisima tražili referendumsko izjašnjavanje o pravila za izbor zastupnika u Hrvatski sabor nema dovoljno s valjanim potpisom prema Kuščevićevom " festivalu demokracije " kako je nazvao provjeru valjanosti potpisa. Vi ste prvi na listi kandidata Plenkovićeve interesne zajednice uzurpatora boljševičkog mentalnog sklopa za izbore  za zastupnike u Europski parlament. Pokazat ćemo Vam na izborima prosvjednim glasovanjem da je nas "hulja" koji tražimo promjenu Šeksove upravljačke paradigme bilo dovoljno za referendumsko izjašnjavanje za promjenu izbornih pravila što će se odraziti na rezultatu Vaše liste. 
http://hrvatskifokus-2021.ga/wp-content/uploads/2019/04/ressler_karlo-2.jpg
Karlo Ressler
 
Građanska inicijativa "Glasujmo imenom i prezimenom"  je od 21. rujna 5. listopada 2014. godine skupila 380 649 potpisa na peticiju za održavanje Referenduma o izbornim pravilima. Grubom manipulacijom brojem birača tadašnja je saborska većina spriječila referendumsko izjašnjavanje o izbornom zakonodavstvu za izbor zastupnika u Hrvatski sabor i time uz pomoć ustavnih sudaca prekršila I. članak Ustava Republike Hrvatske.
 
Na drugim izborima za Eu parlament održanim 25. svibnja 2014. godine bilo je registrirano na biralištima u Hrvatskoj 3 760 783 birača, a samo 118 dana kasnije bivši ministar uprave Arsen Bauk je potpisao ispravu da je na dan početka skupljanja potpisa na peticiju građanske inicijative " Glasujmo imenom i prezimenom"  21. rujna 2014. godine bilo  4 042 522 birača s prebivalištem u Hrvatskoj te da je potrebno 404 252 potpisa za održavanje referenduma.
 
Toliko znate elementarne računske operacije kako bi zaključili da je nemoguće j da je za 118 dana  281 739 naših stanovnika s prebivalištem u Hrvatskoj steklo biračko pravo punoljetnošću više nego ih je umrlo.  Dakle građanska inicijativa " Glasujmo imenom i prezimenom"  je skupila dovoljno potpisa birača na peticiju za održavanje Referenduma o izbornim pravilima. Također lako možete izračunati da se broj birača s prebivalištem u Hrvatskoj prema registru od 21. rujna 2014. do 13. svibnja 2018. godine nije mogao smanjiti za 295 113 sa 4 042 522 na 3 747 409 kako Vama i hrvatskim biračima tvrde ministar uprave Lovro Kuščević i bivši ministar uprave matematičar Arsen Bauk. Jedan od ova dva podatka sigurno nije istinit, a to je podatak na ispravi koju je potpisao Arsen Bauk. Za takvo smanjenje broja birača treba da godišnje više od 78 tisuća birača umre nego ih punoljetnošću stekne biračko pravo. Prema procjeni tijekom razdoblja od 2014. do uključivo 2017. godine umrlo je 212 293 stanovnika ( uglavnom birača ), a  biračko pravo je punoljetnošću steklo 197 174. Analizom podataka prirodnog kretanja stanovništva razlika nije mogla biti veća od 15 119 birača. Birača s prebivalištem u Hrvatskoj je 13. svibnja 2018. godine bilo 351 430 više od punoljetnih stanovnika prema procjeni Državnog zavoda za statistiku sredinom 2017. godine. Ovo je dokaz da vlade Republike Hrvatske grubo manipuliraju registrom birača. Zašto prikrivate kazneno djelo udruženog zločinačkog poduhvata gušenja neposredne demokracije Vlade Zorana Milanovića?
 
HDZ je nastavio grubo manipulirati registrom birača. Ministar Lovro Kuščević je kontaminirao proces provjere valjanosti potpisa potpore birača referendumskim inicijativama i uvrijedio nas potpisnike bivše glasače HDZ-a. Zbog takvog ponašanja svojim glasovanjem potrudit ćemo se da HDZ  izgubi izbore, a mogao je prihvaćanjem zahtjeva GI " Glasujmo imenom i prezimenom" dobiti samostalnim nastupom stranaka na izborima za Hrvatski sabor 2015. godine apsolutnu većinu! Dosadašnji izbori su pokazali da samostalni nastup stranaka na izborima odgovara HDZ-u i SDP-u. Hitno treba promijeniti Zakon za izbor zastupnika u Hrvatski sabor uvažavanjem bitnih zahtjeva građanskih inicijativa! Unutarstranački izbori s preferencijskim glasovanjem su demokratski iskorak prema ostvarenju " Nove hrvatske paradigme" prema knjizi Davora Ive Stiera  uključivanjem što više državljana i članova stranaka u odlučivanje, a ne preferencijsko glasovanje svih birača koje nam nameću Podolnjak i Željka Markić. Sastav kandidata na Vašoj listi gospodine Ressler potvrđuje gornje izrečeni sud o razmjernom izbornom sustavu i preferencijskom glasovanju, a novi Statut HDZ-a potvrđuje da ta stranka ne želi unutarstranačku demokraciju.
 
I. KRONOLOŠKI  PREGLED IZBORA I REFERENDUMA OD 2012. DO 2017. GODINE
 
Datum
B
ΔB
Δt
ΔB/ Δt
22.01. 2012.       RP
4.092.137
14.04. 2013.         E
3.742.383
-349.754
448
-284.955
19.05. 2013.         L
3.767.170
24.787
35
258.493
01.12. 2013.      RB
3.777.518
10.348
196
19.270
25.05. 2014.        E
3.760.783
-16.735
175
-34.904
28.12. 2014.        P
3.773.687
12.904
217
21.704
11.01. 2015.        P
3.788.039
14.352
14
374.177
08.11. 2015.        S
3.759.844
-28.195
301
-34.189
11.09. 2016.        S
3.742.546
-17.298
308
-20.409
21.05. 2017.        L
3.719.556
-22.990
252
-33.299
20.11. 2013.     RB
4.080.386
21. 09. 2014.    RB
4.042.522
37.864
305
45.312
30. 05. 2015.    RB
3.817.092
-225.430
251
327.816
13. 05. 2018.    RB
3.747.409
-69.683
1.079
23.572
 
Oznake u tablici:
B = broj registriranih birača na biračkim mjestima s prebivalištem u Hrvatskoj,
ΔB  = Bi+1 – B= promjena broja birača s prebivalištem u Hrvatskoj između dvaju uzastopno održanih izbora,
Δt = vremenski razmak izražen u danima između dvaju uzastopno održanih izbora i
ΔB  / Δt = prosječna godišnja promjena broja birača. Predznak + odgovara prirastu, a – padu broja birača na godinu dana. Prirast i pad birača ne može biti veći od prirasta ili pada broja stanovnika uzimajući u obzir prirodno i migracijsko kretanja stanovništva! Kretanje broja birača s prebivalištem u Hrvatskoj grubo odstupa od prirodnog i migracijskog kretanja stanovništva Hrvatske.
E = izbori za Europski parlament, L = lokalni izbori, P = predsjednički izbori,
RB = Referendum o definiciji braka, RP = Pristupni referendum RS = Referendum o statusu RH, S = izbori za Hrvatski sabor i
RB = broj birača s prebivalištem u Hrvatskoj prema rješenjima Ministarstva uprave za potreban broj potpisa referendumskim inicijativama za održavanje referenduma na dan početka skupljanja potpisa u 00 sati.    
Od 21. rujna 2014. do 30. svibnja 2015. godine broj birača s prebivalištem u Hrvatskoj iz RB-a prema Rješenju koje je potpisao matematičar Arsen Bauk se smanjio za 225 430 za samo 251 dan. To je gospodine Ressler dokaz grube manipulacije Registrom birača!
S poštovanjem!
 
U Zagrebu 15. travnja 2019. godine.
 
II. KRETANJE BROJA STANOVNIKA, MALOLJETNIKA I PUNOLJETNIKA OD 2001. DO 2017. GODINE
 
Godina
S
M
P
ΔS
ΔP
p
2001. 
4 437 460
931 927
3 505 533
0
0
79,00
2011. 
4 284 889
797 855
3 487 034
152 571
18 499
81,38
2012.
4 267 558
789 387
3 478 171
169 902
27 363
81,50
2013.  
4 255 689
781 236
3 474 453
181 771
31 080
81,64
2014.  
4 238 389
769 942
3 468 447
199 071
37 086
81,83
2015. 
4 203 604
754 450
3 449 154
233 856
56 379
82,05
2016.  
4 174 349
738 924
3 435 425
263 111
70 108
82,30
2017.  
4 124 531
728 552
3 395 979
312 929
109 554
82,34
2018.
4 089 400
721 598
3 367 802
348 060
137 731
82,35
 
Oznake:
S = broj stanovnika;
M = broj maloljetnih stanovnika;
P = broj punoljetnih stanovnika;
p = P / S x 100% = udio punoljetnih stanovnika u stanovništvu izražen u postocima,
ΔS = S1 – Si = smanjenje broja stanovnika prema procjeni DZS-u sredinom godine i popisu 2001. godine;
ΔP = P1 -Pi = smanjenje broja punoljetnih stanovnika prema procjeni DZS-u sredinom godine i popisu 2001. godine;
p1 = ΔS17 / S1 x 100 % = 312 929 / 4 437 460 x 100 = 7,05% = smanjenje broja stanovnika prema procjeni DZS-u sredinom 2017. godine izraženo u postotcima od broja stanovnika prema popisu 2001. godine;
p2 = ΔM17 / M1 x 100 % = 203 375 / 931 927 x 100 = 21,82% = smanjenje broja maloljetnih stanovnika prema procjeni DZS-u sredinom 2017. godine izraženo u postocima od broja maloljetnih stanovnika popisanih 2001. godine i
p3 = ΔP17 / P1 x 100 % = 109 554 / 3 505 533 x 100 = 3,13% = smanjenje broja punoljetnih osoba prema procjeni DZS-u sredinom 2017. godine izraženo u postotcima od broja punoljetnih stanovnika popisanih 2001. godine.
Procjena za 2018. godinu izračunata je na temelju privremenih podataka DZS-u za sredinu 2018. godinu i procjene kretanja za sredinu 2017. godine.
 
III. REZULTATI POPISA STANOVNIKA 2011. I PROCJENA BROJA STANOVNIKA DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU SREDINOM 2017. GODINE
 
Županija
S11
S17
ΔS
p
Zagrebačka
317 606
311 416
6 190
1,95
Krapinsko-zagorska
132 892
126 334
6 558
4,93
Sisačko-moslavačka
172 439
152 546
19 893
11,54
Karlovačka
128 899
118 263
10 636
8,25
Varaždinska
175 951
168 560
7 405
4,21
Koprivničko-križevačka
115 584
109 137
6 447
5,58
Bjelovarsko-bilogorska
119 764
109 822
9 942
8,30
Primorsko-goranska
296 195
286 677
9 518
3,21
Ličko-senjska
50 927
45 943
4 984
9,79
Virovitičko-podravska
84 836
77 086
7 750
9,14
Požeško-slavonska
78 034
69 583
8 451
10,83
Brodsko-posavska
158 575
143 827
14 748
9,30
Zadarska
170 017
168 672
1 345
0,79
Osječko-baranjska
305 032
283 035
21 997
7,21
Šibensko-kninska
109 375
101 436
7 939
7,26
Vukovarsko-srijemska
179 521
159 213
20 308
11,31
Splitsko-dalmatinska
454 798
449 610
5 188
1,14
Istarska
208 055
208 229
-174
-0,08
Dubrovačko-neretvanska
122 568
121 381
1 187
0,97
Međimurska
113 804
110 999
2 805
1,83
Grad Zagreb
790 017
802 762
-12 745
-1,61
 Republika Hrvatska
4 284 889
4 124 531
160 358
3,74
M
797 855
728 552
69 303
8,69
P
3 487 034
3 395 979
91 055
2,61
 
Oznake:
S11 = broj stanovnika popisanih 2011. godine;
S17 = broj stanovnika prema procjeni Državnog zavoda za statistiku (DZS) za sredinu 2017. godine;
ΔS = S11 – S17 = pad broja stanovnika od popisa 2011. do sredine 2017. godine;
M = broj maloljetnih stanovnika;
P = broj punoljetnih stanovnika i
p = ΔS / S11 x 100 % = pad broja stanovnika izražen u postotcima od broja stanovnika popisanih 2011. godine. Negativni predznak odgovara rastu broja stanovnika!
 
Samo je Gradu Zagrebu i Istarskoj županiji porastao broj stanovnika zbog unutarnjih migracija, a ostalim županijama je pao prema procjeni DZS-u sredinom 2017. godine u odnosu na popis stanovnika 2011. godine. Najveći pad izražen u postotcima od broja stanovnika popisanih 2011. godine imaju Sisačko-moslavačka i Vukovarsko-srijemska županija. Broj maloljetnika je smanjen za 74 273 ili 9,31 posto, a punoljetnika za 86 085 odnosno 2,47 posto. Broj birača se morao smanjivati od 2007. godine, a prema podatcima Ministarstva uprave grubo odstupa od prirodnog i migracijskog kretanja stanovništva. Prema podatcima DIP-a na lokalnim izborima 21. svibnja prošle godine bilo je registrirano 3 719 556 birača s prebivalištem u Hrvatskoj odnosno 323 577 više od broja punoljetnika. Prema dobivenim podacima od Ministarstva uprave 13. svibnja 2018. godine u 00 sati bilo je prema Registru birača 3 747 409 odnosno 351 430 više od punoljetnika prema procjeni DZS-u sredinom 2017. godine. Skoro svi u tablici navedeni gradovi i općine s više birača od stanovnika na prošlogodišnjim lokalnim izborima imaju prema tabličnom prikazu  birača po gradovima, općinama i županijama više birača na dan 13. svibnja 2018. godine nego na prošlogodišnjim lokalnim izborima.
 
IV. BROJ BIRAČA NA LOKALNIM IZBORIMA 21. SVIBNJA 2017. GODINE I BROJ  BIRAČA KOJI SU TREBALI BITI IZBRISANI IZ REGISTRA ZA VRIJEME MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA VLAHE OREPIĆA
 
Županija
P17
B1
B1 – P17
Bi
Zagrebačka
256 408
272 155
15 747
12 277
Krapinsko-zagorska
104 018
109 713
5 695
3 004
Sisačko-moslavačka
125 600
146 400
20 800
15 087
Karlovačka
97 373
111 073
13 700
11 217
Varaždinska
138 786
146 766
7 980
4 905
Koprivničko-križevačka
89 859
94 444
4 585
3 477
Bjelovarsko-bilogorska
90 423
98 895
8 472
6 876
Primorsko-goranska
236 038
265 631
29 593
15 337
Ličko-senjska
37 828
44 695
6 867
6 985
Virovitičko-podravska
63 470
71 520
8 050
7 255
Požeško-slavonska
57 470
65 886
8 416
8 100
Brodsko-posavska
118 421
136 481
18 060
12 534
Zadarska
138 878
162 028
23 150
17 066
Osječko-baranjska
233 040
253 813
20 773
23 946
Šibensko-kninska
83 518
99 493
15 975
15 355
Vukovarsko-srijemska
131 090
152 334
21 244
16 318
Splitsko-dalmatinska
370 191
404 843
34 652
26 710
Istarska
171 447
187 471
16 024
9 662
Dubrovačko-neretvanska
99 940
107 733
7 793
6 657
Međimurska
91 392
96 041
4 649
3 795
Grad Zagreb
660 789
692 141
31 352
42 953
 Republika Hrvatska
3 395 979
3 719 556
323 577
269 516
 
Oznake:
P17 = broj punoljetnih stanovnika po županijama izračunat s odstupanjem od ± 3 % prema procjeni DZS-u od
P = 3 395 979 punoljetnih  stanovnika sredinom 2017. godine,
Bi = broj birača koje je prema izjavi bivšeg ministra unutarnjih poslova Vlahe Orepića trebalo izbrisati iz evidencije birača s prebivalištem u Hrvatskoj,
B1 = broj birača na lokalnim izborima 21. svibnja 2017. godine i
B1 – P17 = razlika između broja birača i broja procijenjenih punoljetnih stanovnika sredinom 2017. godine.
 
Broj stanovnika Hrvatske na kraju 2017. godine je iznosio 4 105 493 stanovnika pa na 100 procijenjenih stanovnika dolazi 13. svibnja 2018. godine preko 91 birač. Slijedeći gradovi i općine s više od tri tisuće stanovnika imaju više birača od stanovnika: Novalja iz Ličko senjske; Crikvenica, Malinska Dubašnica i Novi Vinodolski iz Primorsko goranske; Makarska, Okrug, Supetar i Vodice iz Splitsko dalmatinske; Benkovac, Obrovac, Preko i Vir iz Zadarske te Medulin iz Istarske županije.
 
S više od 95, a manje od 100  birača na 100  popisanih stanovnika 2011. godine imaju: Dugo Selo iz Zagrebačke; Mali Lošinj i Viškovo iz Primorsko goranske; Hvar, Trogir, Gradac, Jelsa, Marina i Podstrana iz Splitsko dalmatinske; Biograd na Moru, Pakoštane i Poličnik iz Zadarske te Poreč, Rovinj, Umag i Fažana iz Istarske županije. S više od 90, a manje od 95 birača na 100 popisanih stanovnika 2011. godine imaju: Brdovec i Rugvica iz Zagrebačke; Ludbreg iz Varaždinske; Čabar, Opatija, Rab i Kostrena iz Primorsko goranske; Senj iz Ličko senjske; Bukovlje iz Brodsko posavske; Gračac, Sukošan i Sveti Filip i Jakov iz Zadarske; Županja iz Vukovarsko srijemske; Kaštela, Omiš, Dugi Rat, Dugopolje, Hrvace i Seget iz Splitsko dalmatinske; Buje, Novigrad, Ližnjan i Marčana iz Istarske; Dubrovnik, Korčula, Blato, Orebić i Župa Dubrovačka iz Dubrovačko neretvanske te Podturen iz Međimurske županije.
 
V. PROMJENA BROJA BIRAČA PO ŽUPANIJAMA OD 12. SVIBNJA 2017. DO 13. SVIBNJA 2018. GODINE PREMA RJEŠENJU MINISTARSTVA UPRAVE
 
Županija
S
B2
ΔB
p2
Zagrebačka                 
311 416
276 532
4 004
88,80
Krapinsko-zagorska 
126 334
109 940
261
87,02
Sisačko-moslavačka
152 546
145 001
-1 355
95,05
Karlovačka                  
118 263
110 723
-321
93,62
Varaždinska                
168 560
147 353
621
87,42
Koprivničko-križevačka
109 137
95 023
619
87,07
Bjelovarsko-bilogorska
109 822
98 885
27
90,04
Primorsko-goranska
286 677
267 040
1 502
93,15
Ličko-senjska
45 943
44 280
-362
96,38
Virovitičko-podravska
77 086
71 361
-134
92,57
Požeško-slavonska
69 583
65 412
-444
94,01
Brodsko-posavska
143 827
137 007
569
95,26
Zadarska
168 672
165 207
2 872
97,95
Osječko-baranjska
283 035
254 541
830
89,93
Šibensko-kninska
101 436
99 787
381
98,37
Vukovarsko-srijemska
159 213
151 286
-964
95,02
Splitsko-dalmatinska
449 610
410 316
5 313
91,26
Istarska
208 229
187 877
442
90,23
Dubrovačko-neretvanska
121 381
109 081
1 450
89,87
Međimurska
110 999
97 046
1 015
87,43
Grad Zagreb
802 762
703 711
11 926
87,66
 Republika Hrvatska
4 124 531
3 747 409
28 252
90,86
P
3 395 979
=
 
B – P
351 430
 
Oznake:
S = procjena broja stanovnika Državnog zavoda za statistiku (DZS) sredinom 2017. godine (https://www.dzs.hr),
B1 = broj birača za lokalne izbore 21. svibnja 2017. godine prema Rješenju Ministarstva uprave od 12. svibnja 2017.,
B = broj birača 13. svibnja 2018. godine prema odgovoru Ministarstva uprave,
ΔB = B2 – B1 = promjena broja birača na dan 13. svibnja 2018. prema 21. svibnja 2017. godine,
p2 = B2 / Sx100 % = broj birača 13. svibnja 2018. godine na sto stanovnika prema procjeni DZS-u sredinom 2017. godine zaokružen na cijeli broj,
P = broj punoljetnih stanovnika prema procjeni DZS-u sredinom 2017. godine i  B – P = razlika broja birača i punoljetnih stanovnika.
 
Slijedeći gradovi i općine s više od tri tisuće stanovnika imaju više birača od stanovnika: Novalja iz Ličko senjske; Crikvenica, Malinska Dubašnica i Novi Vinodolski iz Primorsko goranske; Makarska, Okrug, Supetar i Vodice iz Splitsko dalmatinske; Benkovac, Obrovac, Preko i Vir iz Zadarske te Medulin iz Istarske županije. S više od 95, a manje od 100  birača na 100  popisanih stanovnika 2011. godine imaju: Dugo Selo iz Zagrebačke; Mali Lošinj i Viškovo iz Primorsko goranske; Hvar, Trogir, Gradac, Jelsa, Marina i Podstrana iz Splitsko dalmatinske; Biograd na Moru, Pakoštane i Poličnik iz Zadarske te Poreč, Rovinj, Umag i Fažana iz Istarske županije. S više od 90, a manje od 95 birača na 100 popisanih stanovnika 2011. godine imaju: Brdovec i Rugvica iz Zagrebačke; Ludbreg iz Varaždinske; Čabar, Opatija, Rab i Kostrena iz Primorsko goranske; Senj iz Ličko senjske; Bukovlje iz Brodsko posavske; Gračac, Sukošan i Sveti Filip i Jakov iz Zadarske; Županja iz Vukovarsko srijemske; Kaštela, Omiš, Dugi Rat, Dugopolje, Hrvace i Seget iz Splitsko dalmatinske; Buje, Novigrad, Ližnjan i Marčana iz Istarske; Dubrovnik, Korčula, Blato, Orebić i Župa Dubrovačka iz Dubrovačko neretvanske te Podturen iz Međimurske županije.
 
Prema izjavi zastupnika Vlahe Orepića u emisiji "Dogmatica" na Z1 televiziji 4. prosinca 2018. godine da vlasti Republike Hrvatske sprječavaju sređivanje Registra birača provjeravanjem prebivališta i izjavi za Slobodnu Dalmaciju svibnja 2017. godine prema kojoj je iz Registra birača s prebivalištem u Hrvatskoj trebalo izbrisati 269 516 birača te tvrdnjama demografa prof. dr. sc. Stjepana Šterca i prof. dr. sc. Anđelka Akrapa da u Hrvatskoj ima između 3,3 i 3,4 milijuna birača s prebivalištem u njoj Građanska inicijativa "Narod odlučuje" je skupila više od 10% potpisa birača s prebivalištem u Hrvatskoj za oba referendumska pitanja i bez potpisa birača koje je Kuščevićevo Povjerenstvo " festivalom demokracije " po proizvoljnim kriterijima proglasilo nevažećim.
 

Mr. sc. Edo Zenzerović, dipl. ing. elektr.

 

Tekstovi u rubrici GLEDIŠTA mišljenja su autora i ne moraju biti u skladu sa stajalištima Uredništva

Povezani članci

Potrebna policijska istraga hrvatskih huligana

HF

Je li Hrvatska talac HSP-a?

HF

Kusićevo Vijeće na crti Pijade, Rankovića, Račana

HF

Smijenite Aleksandra Stankovića!

hrvatski-fokus

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da ste s ovim u redu, ali ako želite možete se odjaviti i ne prihvatiti. Prihvati Pogledaj više...