Hrvatski Fokus
Povijest

Folklorni zapisi Antonina Zaninovića iz Dubrovačke Župe

Zdravica mladencima na piru

 

Antonin Zaninović (1879.- 1973.), dominikanac, otac suvremene hrvatske muzikologije i orguljaš. Bavio se i etnografijom, posebice obradio Pelješac, Lastovo i Župu Dubrovačku.

ZDRAVICA MLADENCIMA NA PIRU 

Godine 1897. prisustvovao sam u selu Čelopeci u Dubrovačkoj Župi vjenčanju Marka Grbića-Tušupa. Obitelj mladoženjina oca Nikole pozvala je na to obiteljsko slavlje i starješinu dominikanskog samostana u Dubrovniku, a ovaj je uzeo mene za pratioca. Pir Markov nije bio najsvečaniji, ali ipak nijesu izostali oni razni pirni običaji, od kojih nekoji već pomalo iščezavaju. Od tih običaja mene je osobito zanimalo pjevanje starih junačkih pjesama, što su ih nakon dolaska nevjestice u novi njezin dom dvojica guslara pjevali prije večere pred dvorom mladoženjine kuće. Skupilo se bilo ondje dosta seljaka iz rodbine i susjedstva te prijatelja i znanaca, a svi u lijepoj narodnoj nošnji. Dolazeći pred kuću pozdravljali su oni skidajući svoju crvenu kapu ondje već prisutne pozdravom: »Dobre vam sijede!«, a zatim bi i oni posjedali po niskim kamenim sjedalima, da slušaju pjevanje. Prvi pjevač bio je Marin Zec, koji je bio dobar guslar, a pjevao je veoma dugo jednu pjesmu, u kojoj je višeput spominjao Udbinu ravnu. Kada je on svršio, prihvatio je gusle Ivo Kelez-Spiletak, s nadimkom zvan Gagre iz Postranja. On i mladoženjin otac Nikola uzeli su bili za žene dvije sestre, pa mu je Nikola povjerio, da vrši službu starog svata i »Dobre vam sijede!« znači : Dobro vam sjedenje! 

 On je sa zanosom otpjevao uz gusle pjesmu, u kojoj se često spominjalo ime sv. Ivana Kapistrana. Čitajući nešto kasnije Kačića prepoznah, da je to bila pjesma iz »Razgovora ugodnoga« o Sibinjanin Janku i sv. Ivanu Kapistranu. Kačićeva pjesmarica bila je i u Župi dubrovačkoj dobro poznata. No mene se ipak u onoj prigodi najjače dojmila zdravica, što ju je spomenuti Ivo Gagre upravio mladencima za večere. Odmah sam je zaželio imati, pa mi ju je Mato Jović zabilježio i poslao. Iz okolice dubrovačke štampano je više narodnih zdravica. (vidi Krsto Kurajica u »Slovincu« godine 1880. , Dragutina Pretnera »Konavoska zdravica«, 1886.. /kasnije više različitih izdanja/, Niko Milišić,  Lucija Storelli – Lukardo (Luka) Žeravica iz Martinovića,  Olga Oštrić. Sve te zdravice, pa i ona kraća, što ju je donijela Storelli, imaju to zajedničko, da su uglavnom upravljene domaćinu i napretku njegova doma. Ima u njima ktome i drugih zajedničkih misli, izraza, lijepih poredaba, kao i jednakih namjena pri napijanju čaša, što sve dokazuje, da su one nastale od jedne prvobitne zdravice. litava« ili blagoslova iz okolice dubrovačke, pa ćemo zato iza zdravice donijeti i nju. Tekst zdravice glasi: 

SRETNI MLADIJENCI! U čas po čas, pa u veliki, dobri i sretni čas, u ovu vašu skladnu i poštenu kuću uljegosmo, za sofru zasjedosmo, svakog blaga Božijega blagovasmo, a nada sve rujnim vinom prezadovoljni ostasmo, zafaleći Bogu na daru i marljivom (!) ruci kuće gospodaru, koji je s velikom Božijom pomoći zemlju uradio, vinograd posadio. Kad je loza rod dala, sretna ga je ruka brala, te je domaćin ovako vino napravio i na ovu ga svijetlu sofru postavio, da počasti kuma i prijatelja i svakoga svoga dobročinitelja. Mi naše glave i ugrijasmo, a vama, sretni mladijenci, napitnicu ne podasmo. Stoga ustajem se sada na noge svoje u ime moje s ovom čašom, sekom našom, a s pomoću jakog Boga, koji dava dobra mnoga, da ovu prvu čašu rujnog vina napijem uime vaše svete ženidbene sveze, koja vas veže, da sve do groba nijedna zloba rastavit vas ne će, jer Božiji blagosov s vami šeće, nego u miru i ljubavi da živete ljubeći Boga i svete, kakono i hoćete, ako Bog da! (Svi svatovi odgovaraju:) Amin! — Blagosovio Bog vas, vašu kuću, vašu muku, stanje i imanje! U kući vam se deca rađala, Božijoj i vašoj volji ugađala, te od njih ishodili ratari, mornari, vojnici i birani misnici: popi, fratri, djakoni, naddjakoni, biskupi i arčibiskupi, kardinali stožernjaci, sve po izbor junaci, kakono i hoće, ako Bog da! Amin! — Bili vam zabava u mladosti, oslon u starosti! Učite ih strahu Božijemu i sramu ljuckomu! U crkvu neka idu, svaki dobar izgled neka prvo od vas vidu: eto ljubavi, eto mira, eto sreće, da ne može veće, kakono i hoće, ako Bog da! Amin! Život vam se zdravljem okitio, te kudgod pošli, zdravi došli, zafaleći Bogu gospodaru na milosti i daru, đe vas je nesreće obranio, a svakim dobrom obdario, kakono i hoće, ako Bog da! Amin! — Zdravlje vam se svakog dobra držalo, kao što se drži brštan drva i kamena, dim ognja i plamena, zvijezde neba širokoga, pijesak mora dubokoga, a anđeli dobrog Boga, a mi danas dvora tvoga, kakono i hoće, ako Bog da! Amin! — Gladnoga najeli, žednoga napojili, gologa odjeli, nevoljnoga obveselili, da obveseli i vas Bog za njegovim stolovima, među anđeoskim korovima: časti pravom, nebeskom slavom, kakono i hoće, ako Bog da! Amin! — Od drugoga potrebe ne imali, da bi što u koga zaimali (posudili, op.,T.T); dokle sveto rozarije uveče molili, dotle sve u svomu domu nahodili: zdravlja — sreće kud ćeš veće! —, kruha, vina, dvije kćeri i četiri sina, srebra, zlata od Boga poslata, kakono i hoće, ako Bog da! — Amin! — Prijatelja imali, uvijek ih stimali, za sofru (tur. stol za objed) ih postavili, svakomu ih blagu dobavili, da vino piju, blago blaguju, a o svačem dobar razgovor imaju, kakono i hoće, ako Bog da! Amin! — Voljni i nevoljni na vaša vrata dolazili, da bi voljne u dom uvodili, za svijetlu ih sofru postavili; nevoljnomu na vrata iznosio punih ruku, vesela srca, te koji bi se junak našao, da bi nezadovoljno došao, da bi dovoljno pošao, putem hodeći, Bogu se moleći i lijepo zboreći: »Dobra doma, dobra domaćina, dobre domaćice, dobra kršćanina, dobre kršćanke! Dobra ti mi dadoše, dao i njima Gospodin Bog od svukud dobro, a s nebeskih visina najviše!«, kakono i hoće, ako Bog da! — Amin! — Dičili se uvijek punom vrećom dobrom srećom! Vreća dobra ne manjkala, a sve sreća sreću preskakala, kakono i hoće, ako Bog da! Amin! — Radite i molite, u crkvu Božiju vazda hodite, lemozinu dijelite, zavjete činite, na oltare svijeće namijenjujte, slavodobitne hvale pojte, tako da uzživete u malu grijehu, a dugu vijeku, kakono i hoćete, ako Bog da! Amin! — U miru i ljubavi živite, starije poštujte, mlađe na dobro upućujte, te će vam lice biti sjajno i trajno među narodom ko sunce, kad pozlaćuje dole i vrhunce, kakono i hoće, ako Bog da! Amin! — U polju vam se klasala bjelica šenica, svaki vam klas bio ko pas, kakono i hoće, ako Bog da! Amin! — Ako koje zrnce i panulo, u ptičji kljun dopanulo, jer i ona hvali i slavi Boga, tvorca svoga, koji im dava stan i hranu i po noći i po danu, kakono i vi hoćete, ako Bog da! Amin! Dao vam Bog dobre konje, ugojne vole: konje za jahanja vole za oranja, kakono i hoće, ako Bog da! Amin! Dao vam Bog na vašim konjima dobre junake, koji bi izjutro rano na put odlazili, veselo s puta dolazili. Braća ih nahodila, mjesto im činila, imali komu, sve za čast i dugu ljubav, ako Bog da! Amin! A za volovima daj vam Bože dobre orače, a vesele kopače, sve jutrenje ranioce, a večernje docnioce; duge njive, obilno šjeme; u rijetko mahali, u često vam junacima nicalo, a jeda vam vazda jakog Gospodina Boga na sreći i pomoći, ako Bog da! Amin! — Daj vam Bože nebesku rosu, zemaljski plod, da vam nebo rosi, da vam zemlja plodi, a svaka vaša muka lijep rod rodi: po nekoliko somuna (okrugli kruh) kruha, po nekoliko bardaka (glinena ili bakrena posuda) vina, su čim ćete sofru pripraviti, za nju svoje mile i drage prijatelje postaviti, kao mi danas da vino piju, blago blaguju, a o svačem dobar razgovor imaju, kakono i hoće, ako Bog da! Amin! — Svega vam, Bože, daj, a zla ne daj! Daj vam Bože dušu čistu, pamet bistru, da vam duša bude čista na umrli dan, ko što je bila čista na svetom (!) vodi od krštenja, kakono i hoće, ako Bog da! Amin! — Mi smo, ako će Bog, i na svetoj misi bili i, neko više neko manje, za svoje se grijehe Bogu pomolili. A onijem, koji nijesu bili ni pravednomu se Bogu pomolili, svaki je kršćanin dužan bio, da se je Bogu pomolio, da im udijeli svoj slavni i sveti dio, kakono i hoće, ako Bog da! Amin! — Sretni mladijenci! Ja dobro znam, da se vašim prijateljima muti, ali neka ne budu ljuti! U mene je mlada glava ko zelena trava i ko jedna voćka navrh jednog brda, dosta visovita, a još više tankovita, te koji vjetar puha, s njome truha; tako i s mojom glavom i pameti danas. Nego, kad sam napio prvu vama, sretni mladijenci, što ćemo jednu po jednu napijati, niz grlo vino lijevati, kad je tako mi posta, i tako dosta! Ovu drugu čašu napijam i podižem uvis u ime Jezusovo, a na zdravlje domaćinovo i njegova zdravog šjemena (sjemena), a pod nama tvrdog ćemera (ovdje misli na svod). Šjeme mu vijekom vjekovito, a domaćin zdravo i veselo, kakono i hoće, ako Bog da! Amin! — Ovu treću napijam i podižem uvis u ime svetoga Trojstva lučenoga i nerazlučenoga, koji je razlučio nebo i zemlju, a sjedinio braću kršćane, da pomože Bog i slava Božja: ratara na polju, mornara na moru, sužnja u sužnjici, nevoljnoga u nevolji i svakoga brata krstjanina, koji se krsti i Bogu se moli, a da nas pomože Bog i sveto Trojstvo, kakono i hoće ako Bog da! Amin! — A ovu ćemo četvrtu primaknuti u ime svih tužnih i nevoljnih, kao što se primiču: ljeti zelene gore, zimi živice vode, da bi se nevoljni nevolje izbavili, a svakog se dobra dobavili, vranih se konja najašili, britkih se sabalja napasali, među poštene ljude izlazili! Ljudi ih hoćeli, mjesto im činili, a Bog ih milovô kao i svoje anđele, kakono i hoće, ako Bog da! Amin — A ovu petu i zadnju napijam i podižem uvis vama, dični, skladni i pošteni gosti ove bogate sofre! Sofra nam sjajna, a obrazi skladni, pošteni! Sad, kud ću vam dalje, od Boga vam svima lijepo zdravlje! Zdravi ste mi, sretni mladijenci, i ti pošteni domaćine, sa svim tvojim kumovima i prijateljima! Zdravi ste mi svi naokolo! Amin

MOLITVA MOMKU I DJEVOJCI KOD VJENČANJA 

(Kad imaju svatovi odlaziti iz nevjestine kuće, nevjesti i đuvegliji, koji izuju obuću s nogu, postave tunđele (jastuke) ispod koljena, te oni tada kleknu navrh trpeze, dok im otac dade ovaj blagoslov, zatim isto majka, najzad isto i sofre domaćin) Budi, nevo, sobom dobra, biti će ti svaka dobra! Držala se svijetlila ko maslina zelenila! Budi, nevo, svijetla među drugama ko Danica među zvijezdama! U selo na zajam hodila, u selu ne nahodila; opet k svom domu dohodila, i u njemu ga nahodila! Veselila se u mladosti, dičila se u starosti: svojim vojnom,(mužem) svojom đecom, svojom kućom i svojom mukom! Budi, nevo, poslušna starijemu, mučeća (šutljiva) mlađemu! Četvrtu zapovijed Božiju osluživali, bili Bogu ugodni, a starijemu poslušni: ko što vi poslušali starije, onako i vas dobri Bog! Blagosovio te, nevo, Bog, da budeš plodila i lijep porod porodila: dvije kćeri i četiri sina! Kćeri ti se u dobro udale, svoj dom uvijek pomagale, majci da brata ili sestru povije, a ocu među ljudima da se vina napije! Moja đeco, dao Bog, te jedan vam sin za popa bio, drugi vam cara služio, treći po svijetu hodio, a četvrti u domu ostanuo, zemlju radio i od lupeža kuću branio, tako da ima ko za vas i Bogu se moliti i kralja služiti i vas pomagati i u starosti vašoj vas prehraniti! (ovo je zanimljivo; koja se zanimanja cijene! Ovaj što pos vijetu hodi nije samo pomorac kao dotad, već i iseljenik u Amerike, op., T.T.) Živjeli u dugu vijeku, a u malu grijehu! Podnosili se u starosti, ko da jeste u mladosti! U crkvu hodili, Bogu se molili; kudgod se makli, svaku sreću nahodili! Siromaha nahranili i napojili, nevoljna utješili i obveselili, da obveseli i vas Bog rajskom slavom! Sve što siromahu na put Božji odnosili, stostruko na rajskoj trpezi nahodili! Bog vam nasporio i u domu i u polju, i u vreći i u cesi! Sve vam se od jedne hiljadilo! Budite, moja đeco, radišni ko pčela, vazda srca vesela, Bogu se moleći na dobro iskrnjeg čineći. Ljubite se među sobom, ko što ljubi pijesak more, snijeg gore, zvijezda nebo, brštan drvo! Mir nek bude vladat u vašoj kući, a to ćete postignuti starije poštujući, a mlađe na dobro upućujući, starijemu kad budemo mjesto učinili, a mlađega na dobro pošvjetovali. Mlađemu primuči, a starijemu ne odgovori, jer takim su namijenjeni rajski dvori. Blagi Bog pratio vaše korake i oslobodio vas nesreće svake! Ustajte se na nožice, obucite cipelice, te napijte starom svatu ko vašem dragom bratu, te svoj družini redom, a meni kad dođe poredom! (Svi svatovi odgovaraju:) Amin!
https://hrcak.srce.hr/file/376641

Teo Trostmann

Povezani članci

GOMOLAVA – Kraj Švapskog šora (1)

HF

Kako je 1918. nastala Čehoslovačka

HF

Svećenik dum Đuro Pulić

HF

Pomorski život Vlade Ivelića iz Risna

hrvatski-fokus

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da ste s ovim u redu, ali ako želite možete se odjaviti i ne prihvatiti. Prihvati Pogledaj više...