Hrvatski Fokus
Hrvatska

Drug Armando Černjul je konfliktan čovjek

Klevetnički govor mržnje sa portala Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske (SABA RH)

 

Portal krši stavak 2, članak 14, Zakona o elektroničkim medijima, NN 111/2021, objavljujući klevetničke članke ispunjene govorom mržnje, potiče širenje mržnje, potiče na počinjenje kaznenog djela, prijetnji ugrožavanje života i kažnjavanja.

„Članak 14.

(1) Zabranjene su audio i/ili audiovizualne medijske usluge koje ugrožavaju ustavni poredak i nacionalnu sigurnost te javno potiču na počinjenje kaznenog djela terorizma iz članka 99. Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18. i 126/19.).

(2) U audio i/ili audiovizualnim medijskim uslugama zabranjeno je poticati, pogodovati poticanju i širenju mržnje ili diskriminacije na osnovi rasne ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije te antisemitizma i ksenofobije, ideja fašističkih, nacističkih, komunističkih i drugih totalitarnih režima.

Portal nije upisan u upisnik Agencije za elektroničke medije.

 Po Članku 94.

(2) Pružatelji elektroničkih publikacija dužni su:

– sukladno članku 14. ovoga Zakona poduzeti sve mjere kako bi onemogućili objavljivanje sadržaja koji potiče na nasilje ili mržnju

– poduzeti sve mjere kako bi onemogućili objavljivanje sadržaja koji potiče na kaznena djela terorizma iz članka 99. Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18., 126/19. i 84/21.), kaznena djela u vezi s dječjom pornografijom iz članka 163. Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18., 126/19. i 84/21.) i kaznena djela koja se odnose na rasizam i ksenofobiju iz članka 125. Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18., 126/19. i 84/21.)

(3) Pružatelj elektroničke publikacije odgovoran je za cjelokupni sadržaj objavljen na elektroničkoj publikaciji, uključujući i sadržaj koji generiraju korisnici ako propusti registrirati korisnika i ako nije na jasan i lako uočljivi način upozorio korisnika na pravila komentiranja i na kršenja odredaba iz stavka 2. ovoga članka.

Iako nije upisan u upisnik Agencije za elektroničke medije portal Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske (SABA RH) ulazi pod  ingerencije Vijeće za elektroničke medije, koje  imenuje i razrješuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

Vijeće za elektroničke medije upravlja Agencijom i obavlja zadaće regulatornog tijela u području elektroničkih medija (članak 75) te može u slučaju kršenja Zakona o elektroničkim medijima NN 111/2021 poduzeti odgovarajuće mjere po člancima 97 i 98 i 99   istog.

Portal nema istaknuti impressum, ni odgovornu osobu kojoj se može obratiti, već samo opciju kontakta, u kojoj također nema istaknute odgovorne osobe, nego ispada da se obraćate Savezu antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske (SABA RH)

A SABA RH predstavljaju Tijela SABA RH, pa je pitanje kome se upućuje mail na kontaktu portala? Ne zna se ima li portal administratora, ni njegovo ime ako ga ima i tko uopće odgovara na kontakt mail?

Jesu li ovo odgovorne osobe:

  1. Franjo Habulin rođen je 1957. godine, dvanaest godina nakon rata, a njegov zamjenik, koji je crkvu optužio za fašizam, imao je tri godine kada je rat počeo i sedam kada je završio. SABA RH osnovana je iz SUBNOR-a Hrvatska, koji je promijenio ime 1992. godine. https://wikicelebz.com/franjo-habulin-biografija/ (pogledano 10. srpnja 2022. godine).
  1. Anica Desnica, predsjednica Zajednice udruga antifašističkih boraca i antifašista Koprivničko-križevačke županije, rođena 1951.godine, https://www.fininfo.hr/Poduzece/Pregled/zuaba-kkz/Detaljno/582102( pogledano 10. srpnja 2022.), ujedno i predsjednica Socijaldemokratskog foruma žena Koprivnica, članica Društva naša djeca Koprivnica, članica Školskog odbora Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica, članica Društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije
  2. Lazo Dokić (Đokić) predsjednik Zajednice udruženja antifašističkih boraca i antifašista Vukovarsko-sremske županije. https://www.poslovna.hr/lite/zuabia-vsz/1326443/subjekti.aspx (pogledano 10. srpnja 2022. godine)
  3. Edo Jerman – Buzet, predsjednik je Saveza antifašističkih boraca i antifašista Istarske županije https://www.poslovna.hr/lite/udruga-abh-grada-buzeta/310596/subjekti.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 (pogledano 10. srpnja 2022. godine)
  4. Dinko Tamarut, predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Primorsko-goranske županije https://www.poslovna.hr/lite/sab-pgz/169904/subjekti.aspx
  5. Jozo Štulina, potpredsjednik SAB-e Splitsko-dalmatinske županije
  6. Vladimir Augustić, 23. 1. 2020. imenovan je članom Povjerenstva za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, kao predstavnik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske.

Tko je odgovorna osoba za portal? Tijela SABA RH ili? Neka ustvrdi Vijeće za elektroničke medije !

Članak 13.

Pružatelji audiovizualnih medijskih usluga dužni su primateljima usluge omogućiti jednostavan, izravan i stalan pristup najmanje sljedećim informacijama:

– nazivu pružatelja medijskih usluga

– adresi na kojoj pružatelj medijskih usluga ima poslovni nastan

– detaljnim podatcima o pružatelju medijskih usluga, uključujući adresu njegove elektroničke pošte ili mrežnu stranicu, što omogućuje brže, izravno i učinkovito stupanje u kontakt s njim

– vlasničkoj strukturi koja se objavljuje na mrežnim stranicama

– impresumu

– nadležnim regulatornim i/ili nadzornim tijelima.

Vijeće za elektroničke medije ima ovlasti provjeriti impresum i ustvrditi tko je ustvari odgovorna osoba.

Govor mržnje i prijetnje na Portalu Saveza antifašističkih boraca i antifašista

Za govor mržnje odgovorni su  autor teksta  i Portal koji je takav tekst objavio.

Osobito bih ovdje istakla novinara iz Istre Armanda Černjula, koji se primitivnim i prostačkim načinom komunikacije obračunava sa svima koji ne misle kao on. Sve medije koji nisu po njegovom svjetonazoru naziva „ultradesničarskim i proustaškim“

Takav izričaj nije sloboda mišljenja i izražavanje slobode mišljenja, to je govor mržnje. Od kuda mu pravo iznositi takve osobne klevetničke ocjene?

https://sabh.hr/zasto-neki-hrvatski-povjesnicari-novinari-i-skribomani-objavljuje-povijesne-falsifikate-o-dr-ante-ciligi-i-pokusavaju-ga-rehabilitirati/

A tek rječnik kojim se koristi? Krajnje neprofesionalno i nekorektno: „Ta nacionalistkinja, šovinistkinja i lažljiva autorica…“ je čisti i uvredljiv  govor mržnje, a prema Članku 24.

(1) U audiovizualnim medijskim uslugama i radijskim programima te sadržajima elektroničkih publikacija nije dopušteno:

– objavljivati priloge koji vrijeđaju dostojanstvo čovjeka

„Nastavit ću se pozabaviti s Lili Benčik, blogericom i tzv. kolumnisticom, kako je predstavlja jedan list i brojni portali za koje neumorno piše. Riječ je o mojoj sugrađanki, koja nije po profesiji novinarka i koju uopće ne poznajem, ali pratim svaštarije koje objelodanjuje. Čak je mnogo hvaljena od urednika i čitatelja koji čitaju njezine tzv. kolumne. Lili Benčik, pravo ime Ljiljana, umirovljenica, po majci rođena Cukon, o ocu bodulu u Puli i koja je u svojoj biografijici napisala da je radila u Brodogradilištu “Uljanik” (nekad hrvatskom i europskom gigantu!). Puljanka Benčik, umirovljenica, zasigurno je najokorjelija i iskvarenija Hrvatica iz Istre. U Istri, osim što je blogerica hrvackepraviceblog.com, često surađuje kao tzv. kolumnistica u elektroničkim publikacijama u kojima pljuje po Titu i partizanima, nazivajući ih ratnim zločincima, a regionalnu političku stranku Istarski Demokratski Sabor (IDS) fašističkom!“

Pored  uvredljivih izraza „najokorjelija i iskvarenija Hrvatica iz Istre“ koji nisu ničim potkrijepljeni, ni jednim citatom , ni jednom poveznicom,  „novinar“ Černjul ne zna ni hrvatski pravopis jer umjesto hrvatskepraviceblog, on napiše „hrvackepraviceblog“.

Kakvo to zlo čuči u čovjeku da se „pozabavlja“ drugim ljudima, koje k tome uopće ne poznaje? Od kuda mu pravo? Nikada mu se nisam obratila, čak više nisam ni znala da postoji!

Očito drug Černjul ne zna što je demokracija, pluralizam i tolerancija. To su za njega apstraktni pojmovi, jer on poznaje samo „Tito Partija! Jednoumlje, i ako ne misliš kao ja moj si i državni neprijatelj! Kako Tito kaže, jer Tito je rekao da suci ne drže Zakona kao pijan plota. https://sabh.hr/ultradesnicarski-tjednik-hrvatski-fokus-proglasio-klevetnicku-blogericu-i-kolumnisticu-hrvatskom-heroinom-koja-spasava-hrvatsku-istru/

Iznoseći moje osobne podatke i podatke o mojim roditeljima, krši Zakon o zaštiti osobnih podataka i Opća uredba o zaštiti podataka (SL EU L119) ili GDPR (General Data Protection Regulation) uredba je 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine, a odnosi se na zaštitu pojedinaca u vezi s obradom njihovih osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka. Navedena Uredba stupila je na snagu 25. svibnja 2018. godine i izravno se primjenjuje u svim državama članicama EU (NN 42/2018)

Čl. 4. st. 1. Opće uredbe osobni se podaci definiraju kao „svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi; pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca“.

Osobni podaci uključuju informacije kao što su: ime i prezime, adresa, broj osobne iskaznice ili putovnice, kulturni profil.

Posebne kategorije podataka koje se ne smiju iznositi: rasnom ili etničkom podrijetlu, spolnoj orijentaciji, političkim stavovima, vjerskim ili filozofskim uvjerenjima…

Stoga bi po službenoj dužnosti trebala reagirati Agencija za zaštitu osobnih podataka, na tako flagrantno kršenje Zakona, klevetanje i iznošenje u javnost.

Čemu Zakoni i Uredbe, ako se ne kontrolira i sankcionira njihovi kršenje?

Okomio se na mene osobno i na moj  hrvatskepraviceblog.com i primitivno piše „pozabavit“: „Nastavit ću se pozabaviti s Lili Benčik, blogericom i tzv. kolumnisticom, kako je predstavlja jedan list i brojni portali za koje neumorno piše“, pri čemu Černjul smiješno i jadno pokazuje veliko nepoznavanje povijesti, jer za lik Katarine Kosača,  piše da je „neka božica“. A Katarina Kosača koju imam kao naslovnu sliku na blogu, je bila bosanska kraljica i blaženica, supruga kralja Stjepana Tomaša i članica franjevačkog svjetovnog reda.

Primitivnim i uvredljivim govorom mržnje prijeti mi sa kaznom  od 200 000 kuna plaćanja odštete, samo  nije naveo kome i 30 godina robije jer pišem „nezakonito“ samo ne zna po kojim to zakonima pišem „nezakonito“!?

Armando Černjul hvali se da je novinar, a da smo mi ostali piskarala, skribomani, a po Istrapediji u Beogradu je 1966. polazio Novinarsku školu, ali je nije završio. Prema ovom polupismenom i primitivnom tekstu vidi se da nije školovani profesionalni novinar!

Gospodin ili drug Černjul konfliktan je čovjek, kojeg se ja osobno nikada i nigdje nisam dotakla, ni spomenula. Ne shvaćam njegove motive za napad i klevete na mene osobno., a ja nisam uopće znala da postoji. Tužakao je on ljude koji nisu bili na liniji Tita i partije po sudovima, pa su tužakali i njega, a usput je negdje pokupio i batine. Ali kako je batina iz raja izašla, a on ne vjeruje u raj, batina mu se vratila (po Istrapediji).

Komunistički um ostaje zarobljen u svojoj ideologiji

Komunistički um ostaje zarobljen u svojoj ideologiji. To su isprani umovi, koji ni nakon 30 godina od međunarodnog priznanja Republiku Hrvatsku, nisu prihvatili kao svoju domovinu. Njima je svatko tko se izjasni kao Hrvat-ustaša, a još ako je vjernik, onda je klerofašista.

Ukoliko nije suglasan sa mojim stavovima mogao je kulturno i argumentirano iznijeti svoje mišljenje. Sve moje objave su javne i svatko može komentirati. Sam je izjavio da me ne poznaje osobno, a ima potrebu napadati na osobnoj razini. Nevjerojatno koji su to motivi? Međutim ovim tekstom ustvari dokazuje koliko su moji tekstovi i analize čitani i cijenjeni. I tu vidim nijansu zavisti, a vjerojatno  i motiv.

Ne snalazi se Armando Černjul više u vremenu i prostoru. Ne zna ni pisati analitički iako je kao bio novinar sa 40-godišnjim iskustvom. Ne zna argumentirano analizirati ljude, događaje i politička zbivanja, već se samo prostački neargumentirano, koristeći jugokomunistički rječnik i stil obrušava na ljude na osobnom nivou misleći da ih na taj način diskreditira. „Još mnogo toga je nadrobila o tinjanskom načelniku i ponovno klevetala Tita, točnije vojsku Jugoslavije. Potom je nastavila pisati i objavila kobasičasti tekst, ispisujući imena i prezimena velikog broj osoba koja su nastradala pod jugoslavenskom vlašću, to izmrcvari čitatelje“

Iz ovih Černjulovih riječi očito je da je izgubljen u vremenu. Vojska Jugoslavija JNA 1991.godine stala je uz Srbiju i skupa sa njom izvršila agresiju na Hrvatsku. Hrvatski branitelji potukli su JNA do nogu i ubrzo se pretvorila u vojsku  Srbije. Koga i što sam klevetala?U kom vremenu i u kojoj državi je mentalno Armando Černjul!? Žrtve komunizma su njemu „kobasičarski tekst“? Nepojmljivo!

„ Moje najveće razočaranje je stoljetna ustanova Matica hrvatska, koja izdaje list Vijenac, čiji sam bio suradnik. To su, po mom stavu, neprijateljske družbe i ustanove koje širu terorizam, a to je kazneno djelo!! Međutim, u ovakvoj Republici Hrvatskoj, članici Europske unije, čiji su zakoni samo na papiru… A to je ono što pod hitno moraju riješiti Europska unija i Europski parlament, jer je stanje u ovom dijelu Europe je neodrživo…“

Što reći“ Matica hrvatska, neprijatelj koji širi terorizam“!? Hrvatsko slovo, ustaško!

A EU to mora pod hitno riješiti!? EU je riješio, ali kako je brižan Černjul izvan vremena i prostora, očito ne zna za rješenja, ili ih ne može prihvatiti! Ne zna da Tite više nema, da je proglašen za zločinca, ne zna da Jugoslavije više nema, jer Hrvatsku mrzi, sve što je hrvatsko, njemu je kao i svim jugokomunistima ustaško. A ustaša nema, potamanili su ih, znaju to oni veoma dobro.

Lili Benčik

Povezani članci

Srpsko šovinističko ludilo

HF

AFORIZMI – Izbor naših riječi

hrvatski-fokus

Darko Pajičić, još jedna vukovarska ŽRTVA

HF

Brodogradilište Uljanik upropastio je IDS

HF

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da ste s ovim u redu, ali ako želite možete se odjaviti i ne prihvatiti. Prihvati Pogledaj više...