Domovina sve sinove zove

 
 
Rodila si sinove heroje,
Pjevala im uspavanke nježne.
Učila ih da se Bogu mole,
Da svoj narod i Hrvatsku vole.
Hvala ti, hrvatska majko,
Za sve što si nam dala.
Za ljubav majčinsku tvoju,  
Za svaku radost i suzu.
 
Domovina sinove je zvala,
Za slobodu ustali su hrabro.
Grobovi će pjevati o njima,
O snovima mladosti hrvatske.
 
Ne plači hrvatska majko,
Za slobodu kada kuca čas.
Domovina sve sinove zove,
Domovina poziva sve nas.
 

Tekst: Ljubica Kolarić-Dumić

Glazba: Ljuboslav Kuntarić

Aranžman: Josip degl' Ivellio

Izvode: Bojan i Olga Šober

I Pjevački zbor „Slavulj“ Petrinja