Get Adobe Flash player

Neprimjereno reagiranje Ravnateljstva policije glede postupanja na Trgu sv. Marka

 
 
1. „ARKOD“ je aplikacija koja je dostupna svima, a na njoj možete pretraživati katastarske čestice u Republici Hrvatskoj. Jasno je Vidljiva granica između JAVNE POVRŠINE i crkve sv. Marka. Već i prva stuba predstavlja crkveno dobro.
a. Zašto policija nije pogledala preglednik?
b. Zašto je tijekom tri pokušaja u intervenciji ulazila duboko u crkveni prostor?
c. Zašto policija nije odustala nakon što su ju i svećenici i prosvjednici upozorili na tu okolnost?
2. ZAKON O POLICIJSKIM POSLOVIMA I OVLASTIMA iz 2009. u Članku 1. Stavcima 18. 19. i 20. definira NALOG, ZAPOVIJED i ZAHTJEV, ali nigdje nema definicije NAREĐENJA ili NAREDBE što je (srbijanski)  korijen riječi „Građani NAREĐUJEM vam…“  čime je upitna ustavnost i zakonitost članka 13. stavka 8. istog Zakona (davanje upozorenja i naredbi građanima,) jer bi Hrvat kazao  „Građani izdajem Vam naredbu“ a ne srbizam  „Građani NAREĐUJEM vam…“
 
3. Postupanje policije uvijek mora biti razmjerno ugrozi i šteti koja prijeti. Ne samo da to propisuju Zakon o policijskim poslovima i ovlastimai Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika, U takvoj situaciji, kada ugroze nema, kada nikom ne prijeti nikakva šteta, policija je prosvjednike trebala samo nadzirati, te ih prekršajno prijaviti zbog neprijavljivanja skupa i zadržavanja nakon 22:00 sata.
 
4. Međunarodni sporazumi, ugovori, konvencije i drugi akti IZNAD su Ustava RH, ustav je iznad ustavnih zakona, a ovi pak iznad zakona i pravilnika. Kako je jedan zakon, njegov minorni članak i jedan podzakonski akt dignut na razinu Ugovora SVETE STOLICE i RH kao nepovredivih međudržavnih ugovora?
 
5. Kakvu to opasnost koja iziskuje toliku silu predstavlja šaka invalida, paraplegičar i amputirac, žena i prijatelj u njihovoj pratnji i stari gospodin Paško Glasnović (81) kojeg su čak dva puta legitimirali MUP-ovci nakon izlaska s mise?
 
6. Tim međudržavnim ugovorom nije propisana samo djelomična eksteritorijalnost vjerskih objekata nego i sloboda bogoslužja. Napad na branitelje koji se mole i onemogućavanje građana u dolasku na jutarnju misu te sramotno legitimiranje g. Paška Glasnovića (dva puta!!!) zato što je nazočio jutarnjoj misi 29. 5. 2015. predstavljaju i kršenje temeljnih ljudskih prava zaštićenih ZAJEDNIČKOM STEČEVINOM EU-a i Ustavom RH.
 
7. Zagrebačke nadbiskupije uputio je 29. svibnja priopćenje za javnost sljedećeg sadržaja:
„Suočeni s jučerašnjim događanjima na zagrebačkom Trgu sv. Marka i u župnoj crkvi Sv. Marka, prije svega izražavamo žaljenje i zabrinutost. Mi ta događanja pratimo molitvom, da se na miran način i razgovorom riješe napetosti i prijepori, pazeći na dostojanstvo hrvatskih branitelja, osobito onih koji su prinijeli najveću žrtvu za slobodu domovine. To uključuje i human odnos prema osnovnim životnim potrebama branitelja naročito kada su u pitanju najveći stradalnici Domovinskog rata. Osim toga, vjernici su nam se žalili da danas nisu mogli doći u crkvu Sv. Marka na molitvu i liturgijska slavlja. Molimo odgovorne da glede toga pronađu primjereno rješenje. Jednako tako, bilo bi nam žao da se krše međunarodni ugovori u odnosu prema crkvenim prostorima. Ujedno napominjemo da je za ta pitanja mjerodavno ponajprije predstavništvo Svete Stolice u Republici Hrvatskoj.“  Papinski nuncij u RH još se nije oglasio jer nakon šest godina u BiH i vremena provedenog u Hrvatskoj nije još ovladao jezikom Hrvata.  Može li netko odgovoran u ovoj Vladi na odlasku iskoristiti priliku i ispričati se Zagrebačkoj nadbiskupiji i njezinim vjernicima nakon ovog priopćenja do još nije kasno? Makar iz MUP-a?
 
8. Tko je odgovoran za narušavanje odnosa između RH i katoličke crkve u Hrvata?
9. Tko je  odgovoran za političku štetu i rušenje ugleda RH u svijetu?
10. Zoran Grgić uputio je predstavku Predsjedniku Sabora RH, koja odborima za unutarnju politiku i ljudska prava još nije proslijeđena je li to zataškavanje?
11. Nakon što su se policiji usprotivili svećenici, crkva sv Marka bila je ograđena metalnim policijskim zaprjekama i blokirana cijelu noć, što se nastavilo  i tijekom sutrašnjeg dana ()29.05.2015). Zatvoren je bio cijeli trg,  čak i nakon 08:00 sati ujutro, kada formalna zakonska zabrana prestaje. Zašto?
 
12. Ljudima odsječenima u crkvi policija je usporavala i zabranjivala dostavu vode, hrane  lijekova i higijenskih potrepština. Najtežim ratnim invalidima u kolicima i amputircima,  zdravlja u bitnome ovisi o stalnoj tuđoj pomoći i higijenskoj njezi? Čak je i saborskom zastupniku g. G. Mariću onemogućavan dolazak do Crkve i dostava pomoći ujutro nakon 8:00. Zašto?
13. Ravnateljstvo policije tvrdi kako policijom ne upravljaju Milanović i Ostojić, dali bi SABORSKE ISTRGA mogla napraviti IZLIST telefonskih poziva premijera i njegovog ministra za 27. 28. i 29. ove godina na okolnost komunikacije s pripadnicima MUP-a?
 
14. U svom priopćenju MUP priznaje kako je u postupanju na Markovom trgu bilo policajaca iz 16 policijskih uprava. Ako je iz svake došao samo jedan vod (3 odjeljenja svako po 8 ljudi i zapovjednici cca 25 policajaca po vodu) onda je na Markovom trgu bilo odmah angažirano cca 500 ljudi, od kojih su neki vidjeli smo iznimno „nabildani“. Sutradan 29. 5. možda ih je i bilo više.
 
15. Je li potrebna tolika sila na 29 teških invalida i njihovu, djelom žensku pratnju? Tko je donio procjenu i je li bio u komunikaciji s predsjednikom Vlade RH i ministrima?
16. Može li policija potvrditi kao baš NITI jedna osoba abolirana prema Zakonu o općem oprostu nije bila na Markovom trgu? U Priopćenju se samo navodi kako takvih nije bilo u jedinici pristigloj iz vukovarsko-srijemske PU. Što je s 15 preostalih i PUZ-om?
 
17. Unatoč tvrdnjama iz MUP-a postupanje policije koje je PROTIVNO MEĐUNARODNO PRIHVAČENIM KONVENCIJAM I MEĐUDRŽAVNIM UGOVORIMA, Ustav RH i nižim pravnim aktima NITKO nije dužan prihvatiti. Zakon o javnom okupljanju je postao nevažeći kada su branitelji stali NA PRVU stubu Crkve  maknuli se s javne površine u prostor koji im je CRKVA STAVILA NA RASPOLAGANJE.
18. Usporavanja, otežavanje i sprječavanje dostave hrane vode lijekova i higijenskih potrepština su prema međunarodnim konvencijama kao i batinanje (posebice invalida koji leži i ne pruža otpor čak niti pasivno) te sprječavanje/otežavanje sna i drugih fizioloških potreba je OBLIK MUČENJA, a RH je potpisala kako se odriče takvih postupanja. Zašto je to policija činila na Markovom trgu?
19. U svom priopćenju MUP neistinito navodi>>  Uslijed toga (policijske intervencijeo.a.) okupljeni su se povukli u unutrašnjost crkve te je policija, poštujući pravnu autonomiju crkve, u tom trenutku prekinula s postupanjem.  << Policija je u tri navrata s ciljem izvlačenja branitelja IZ CRKVE ušla duboko u prostor Crkve što se jasno vidi iz objavljenih snimaka.
 
20. Mjereno putem aplikacije na mobitelu, (što ne mora biti apsolutno točno, ali je indikativno) magnetno polje u crkvi prelazilo je i iznose od nekoliko stotina mikroTesla iako je uobičajeno 35-75. Smetnje su bile vidljive nakon dolaska posebnog vozila MUP-a. Policijski sustav „TETRA“ poznato je prekomjerno može zračiti, ali takvo polje može biti opasno po zdravlje ljudi ukoliko potraje duže. Ukoliko nisu ometali komunikacija (a događaji ukazuju na suprotno)  bojim se kako MUP-ovci izlažu svoje djelatnike prekomjernom el. mag. zračenju. Ova sumnja držim zaslužuje i provjeru! To što su pojedini građani mogli komunicirati putem mob. Ne znači gotovo ništa! U XXI. stoljeću valjda MUP može izlistati pojedine IMEI-e korisnika i djelovati prema njima, inače kako se onda pripremaju za AT djelovanja?
 
21. Morbidno konstruirajući MUP navodi i sljedeće (aludirajući na Zorana Grgića neovisnog analitičara koji je bio nazočan događajima i snimao/izvještavao iz Markove crkve): „Bez komentara ćemo ostaviti „stručnjake za sigurnost“ koji se javno hvale da su davali upute kako zaustaviti policijske službenike podižući im vizir i napadajući dijelove vrata i glave te kako je najbolje napasti oči.“ Z. Grgić je pak rekao (tri dana nakon prosvjeda) u svojoj „IZJAVI o događajima od 28. i 29. 5. 2015. na Trgu sv. Marka“: „Policija je upotrebljavala brutalnu i prekomjernu silu i ulazeći u crkvu nemilosrdno tukla branitelj koji su već ležali na podu. Pokušali su izvući g. Klemma van. Ovdje moram naglasiti neke detalje kao neovisni expert. Prilikom ulaska u Crkvu savjetovao sam invalidima da suncobrane, klupe i stolice ostave vani kako policija ne bi imala izliku za djelovanje jer se isti mogu lažno prikazati kao hladno oružje – poslušali su me. Drugo, policajac u oklopu i kacigi ne ranjiv je, jedini način zaustavljanja je podići mu vizir i zaustaviti izložen dijelove glave i vrata. Da su branitelji i invalidi borbeno djelovali, išli bi na oči, ali su samo ispruženom rukom zaustavili daljnja napredovanje u Crkvu! To je u zadanoj situaciji najmanje opasan i po zdravlje policajca bezopasan postupak. Kada bi primjerice pio primijenjen udarac u vrat policajac bi pao, ovaj je ostao stajati, dakle potpuno benigno i simbolično s obzorom na brutalnu silu koju je koristila policija. Naglašavam kako su invalidi i branitelji u Crkvi samo sjedili u klupama molili i pjevali, te nisu čak niti pomakli klupe kako bi napravili barikadu, nego su stoički trpili udarce. DAKLE; Z. GRGIĆ NIKDADA NIJE REKAO INVALIDIMA I BRAITELJIMA DA PODIŽU VIZIR ILI DA IDU NA OČI VEĆ KONSTATIRAO KAKO OVI TO NISU ČINILI IAKO SU BILI IZLOŽENI NEPRIMJERENOJ I GRUBOJ SILI MUP-a.
 
Zoran Grgić mag. ing.
 
//18. nalog je pisana ili usmena naredba koju u zakonom propisanim slučajevima policiji upućuje državni odvjetnik, sud ili drugo nadležno tijelo,
19. zapovijed je pisana ili usmena naredba koju upućuje nadređeni policijski službenik drugom policijskom službeniku sukladno ovom Zakonu,
20. zahtjev je pisano traženje koje u zakonom propisanim slučajevima policiji upućuje nadležno tijelo, http://www.mup.hr/212476.aspx
 
Reagiranje Ravnateljstva policije: postupanje policije na Trgu sv. Marka
Korisni linkovi:
·                     Video 9: Odnošenje i razbijanje gelendera
·                     Video 8: Ćirilometodska - Probijanje gelendera
·                     Video 7: Razbijanje gelendera
·                     Video 6: Kamenita vrata - guranje kordona
·                     Video 5: Kamenita vrata-baknja
·                     Video 4: Ne vraća
·                     Video 3: Kako su dirali policiju
·                     Video 2: Zoran Grgić
·                     Video 1: Rukom o vizir
 
9. lipanj 2015. objavljeno u 16:09
Povodom medijskih napisa o policijskom postupanju na Trgu sv. Marka 28. i 29. svibnja, Ravnateljstvo policije daje sljedeće priopćenje za javnost:
analizirajući medijske napise i izjave koje su si pojedinci u posljednjih nekoliko dana dozvolili i mediji prenijeli, vezane uz postupanje policijskih službenika interventnih jedinica policije, uočen je najveći napad na policijske službenike i policijsku službu do sada.  
O propisu i pravopisu
Aludirajući na besmislicu prema kojoj okupljeni ne trebaju postupati po naredbi policijskog službenika, koji je navodno provocirao okupljene obraćajući im se na srpskom jeziku, možemo samo dati zakonsko pojašnjenje.
Naime, sukladno čl. 13. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima (NN 76/09, 92/14) kao 8. policijska ovlast navedena je ovlast davanja upozorenja i naredbi građanima, dok članak 54. istog Zakona navodi kako policijski službenici „upozoravaju osobu“, odnosno kako policijski službenici „izdaju naredbu“. Zakonodavac je za navedene policijske ovlasti upotrijebio imenicu „upozorenje“ i imenicu „naredba“ te je sukladno tome izrađen čitav niz podzakonskih i postupovnih propisa koji detaljnije definiraju policijska postupanja u konkretnim situacijama.
Policijski službenici izdaju naredbe, naređuju građanima ili policijski službenici izdaju upozorenja, upozoravaju građane. S druge strane, sukladno čl. 2. st. 1. toč. 19. istog Zakona zapovijed je pisana ili usmena naredba koju upućuje nadređeni policijski službenik drugom policijskom službeniku te ona ne može biti izrečena prema građaninu. Također nije nevažno napomenuti da se upozorenja i naredbe mogu izdavati usmeno, pisano ili na drugi način (rukom, znakovima ili svjetlosnim i zvučnim signalima), a građani su dužni postupiti po njima u svrhu uspostave narušenog javnog reda i mira ili u drugim situacijama.
Zapovjedna linija
Interventna policija u policijskim upravama dio je Zapovjedništva interventne jedinice policije i njezini pripadnici osposobljeni su za poslove osiguranja mirnih okupljanja i javnih prosvjeda, sprječavanja narušavanja javnog reda te uspostavljanja javnog reda narušenog u većem opsegu, blokade određenih prostora i objekata, osiguranja državne granice i drugih poslova, poduzimanje propisanih mjera u slučaju elementarnih nepogoda i epidemija i slično.
Interventne snage policije samo jedne policijske uprave od njih 20, npr. PU zagrebačke godišnje sudjeluju u oko 280 javnih okupljanja, više od 50 preprata skupina navijača, više od 80 racija, te oko 300 asistencija i privođenja počinitelja teških kaznenih djela.  
Interventnom jedinicom policije rukovodi zapovjednik IJP, a ne ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić i nikako na način da se biraju „lojalni i odani“. Interventna policija ima istaknutu i jedinstvenu liniju zapovijedanja, a hijerarhija je snažno izražena. Pripadnike interventne policije odlikuje zahtjevna fizička sprema, a selekcija kandidata je rigorozna te se opravdano, pored Specijalne jedinice policije, smatra elitnom postrojbom.
Prilikom obavljanja određene zadaće, pa tako i ove na Trgu sv. Marka i prilaznih puteva, ispred policijskih snaga je imenovan operativni rukovoditelj koji upozorenja i naredbe izdaje građanima, a zapovijedi o postupanju policijskim službenicima.  
Tko je sudjelovao
U navedenom postupanju sudjelovali su policijski službenici Interventnih jedinica policije iz ukupno 16 policijskih uprava te iz Policijske uprave zagrebačke. Niti jedan od njih ne zaslužuje da ga neodgovorni  pojedinci nazivaju „rehabilitiranim četnicima“ ili „rehabilitiranim SAO Krajina milicajcima“. Posebno ne odobravamo prozivanje policijskih službenika imenom i prezimenom te davanje epiteta poput „mrzitelja branitelja“ i sličnih.
Istine radi, na ovom ćemo mjestu reći kako su u postupanjima uz Crkvu sv. Marka sudjelovali interventni policajci Policijske uprave zagrebačke i bjelovarsko-bilogorske. Tijekom 28. svibnja na ispomoći su se našli i interventni policajci iz Policijske uprave varaždinske, koprivničko-križevačke, sisačko-moslavačke i međimurske, dok su se ostali pridružili narednog dana, točnije 29. svibnja.   
Istine radi, u Interventnoj jedinice policije PU vukovarsko-srijemske nema osoba aboliranih temeljen Zakona o općem oprostu iz 1996. godine (NN 80/96).
Istine radi, na fotografiji se nalazi Stjepan Ursa, policijski službenik iz srca naše Slavonije, strastveni sportaš i uzorni policijski službenik za kojeg kolege i rukovoditelji imaju samo riječi hvale. Čovjek koji je 1991. godine imao 3 godine. Čija obitelj oplakuje svoje stradale u Domovinskom ratu i još uvijek traga za nestalima. Sin dragovoljca i hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata.  
http://13rv8m29lxbu2ere6r1he3cp.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/05/PXL_290515_10781969-660x413.jpg
Postupanje policijskih službenika
 
Diskreditirajući na taj način policijske službenike, nastavilo se s tvrdnjama o uporabi prekomjerne i brutalne sile iako su policijski službenici, nakon nekoliko upozorenja i naredbe o mirnom razilasku, započeli s primjenom najblažeg sredstva prisile, tjelesne snage, kako su po zakonu dužni. Naglašavamo kako ozlijeđenih osoba nije bilo, već je došlo do napada na jednog policijskog službenika.  
Sukladno važećim propisima policijski su službenici u svojim postupanjima dužni čuvati čast, ugled i dostojanstvo svake osobe, a posebno obzirno dužni su postupati prema djeci, maloljetnim, starim i nemoćnim osobama, osobama s invaliditetom i prema žrtvi kaznenog djela i prekršaja (čl. 14. st. 2. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima). Niti jednom gestom, pokretom ili postupkom policijski službenici tijekom postupanja 28. i 29. svibnja nisu uvrijedili niti omalovažili okupljene branitelje. Ali je zato za svaku osudu ono što su ti policijski službenici i službenice u obavljanju svog posla u ta dva dana doživjeli: po njima se pljuvalo i psovalo, nazivalo ih se četnicima, krvoločnicima, uzvikivalo kako ih treba biti sramota, da će izgubiti posao, da znaju tko su i gdje žive. Za posebnu je osudu ophođenje dijela okupljenih prema policijskim službenicama koje su bile izložene teškom vrijeđanju i psovanju s jedne strane kao žene i s druge strane kao policijske službenice u obavljanju svog posla.
Unatoč svemu niti u jednom trenutku nije došlo do incidenta, a disciplina policijskih službenika je zadržana na najvišoj razini.
Medicinska pomoć i lijekovi 
U nastojanju prikazivanja hrvatske policije kao nehumane i kao one koja ne poštuje osnovne ljudske potrebe u medije je plasirana informacija kako policija nije propuštala lijekove, što nije točno.
Naime, prije početka samog postupanja i tijekom cijelog postupanja okupljenima su bile na raspolaganju dvije ekipe Hitne medicinske pomoći, a liječnička je pomoć na traženje pružena svakome, bilo da se nalazio u crkvi, bilo izvan. Lijekovi su se nesmetano donosili.   
Zakonito
Prihvaćamo kako svatko ima pravo na svoje mišljenje, ali ono svakako treba biti argumentirano i ne smije se temeljiti na iskrivljenim činjenicama. Pozivanje na opravdanost građanskog neposluha jer je policija postupala neustavno i nezakonito nikako ne stoji. Policija postupa na temelju zakona koji su usklađeni s Ustavom. 
Naime, s obzirom da javno okupljanje branitelja nije bilo prijavljeno, sukladno Zakonu o javnom okupljanju (NN 128/99, 90/05, 139/05, 150/05, 82/11, 78/12) policija je organizatorima okupljanja uručila Obavijest o počinjenom prekršaju te ih upozorila da je okupljanje na Trgu sv. Marka dozvoljeno do 22 sata nakon čega navedeni prostor trebaju napustiti. Budući da nakon 22 sata nisu napustili Trg, izrečeno im je prvo upozorenje, a potom i naredba da se mirno raziđu ili će u protivnom uporabiti sredstva prisile. Policijski su službenici potom započeli sa zakonitom primjenom policijskih ovlasti s ciljem razdvajanja okupljenih i udaljenja s prostora Trga sv. Marka. Uslijed toga okupljeni su se povukli u unutrašnjost crkve te je policija, poštujući pravnu autonomiju crkve, u tom trenutku prekinula s postupanjem.  
Koliko se daleko išlo u širenju panike i dezinformacija, govori i objava medija kako je policija uređajima ometala signale mobilnih uređaja kako okupljeni ne bi komunicirali, iako se na gotovo svakoj fotografiji i video snimci nastalim tijekom ta dva dana može vidjeti kako netko komunicira putem mobilnog uređaja. Policija nije koristila uređaje za ometanje signala prema okupljenima.
Pritužbi na postupanje policije nije bilo, a uporaba sredstava prisile je bila opravdana i zakonita. 
Zaključno
Niti jedan hrvatski policajac koji časno radi svoj posao ne zaslužuje da ga se zbog toga pogrdno naziva „brutalnim jurišnikom na invalide“, „one koji batinaju invalide i žene“, oni koji „jurišaju na crkvu“.
Novinarima i medijskim djelatnicima omogućen je njihov rad i izvješćivanje u interesu pravovremenog i istinitog informiranja javnosti. Policijski su službenici medijske djelatnike zamolili da se pomaknu ukoliko je to bilo potrebno radi njihove sigurnosti budući da se sve zbivalo na relativno malom prostoru i nikakvih pritužbi u tom smislu nije bilo.    
Bez komentara ćemo ostaviti „stručnjake za sigurnost“ koji se javno hvale da su davali upute kako zaustaviti policijske službenike podižući im vizir i napadajući dijelove vrata i glave te kako je najbolje napasti oči.
Zaključno napominjemo kako policijski službenici ne mogu stranački djelovati, a postupaju po zakonu i na način propisan zakonom, u ovom slučaju s maksimalnom tolerancijom.
 

Zoran Grgić, mag. ing.

Anketa

A. Plenković je u tajnosti dozvolio MOL-u da u Mađarskoj i Slovačkoj prerađuje hrvatsku naftu. Je li to izdaja nacionalnih interesa?

Srijeda, 27/05/2020

Tko je Online?

Trenutačno aktivnih gostiju: 1384 gostiju i nema članova online

 

AIPK Trgovine d.o.o.

 

Registar Branitelja

 

Udruga Zavjet

 

 

Grawe osiguranje

 

 

 

Veliko srce malom srcu

 

Facebook

 

 

Optika Kraljević