Get Adobe Flash player

Pripadnici srpske nacionalne manjine nesmetano koriste čak 13 prava

 
 
U Vukovaru se poštivaju i uvažavaju prava nacionalnih manjina i tako će ostati jer je to naša obveza prema svim pripadnicima nacionalnih manjina koji su zajedno s hrvatskim narodom stradavali u otporu velikosrpskoj, jugoslavensko- četničkoj agresiji na Hrvatsku. Naglašavamo da su mnogi članovi SOHV pripadnici manjinskog korpusa u Hrvatskoj. Vlada RH a i Milorad Pupovac s njima nikada nisu razgovarali, unatoč obvezi iz članka 8. UZoPNM.
http://www.braniteljski-portal.hr/var/ezflow_site/storage/images/novosti/udruge/medijski-istup-vojislava-stanimirovica-osudio-stozer-za-obranu-hrvatskog-vukovara/15146-1-cro-HR/Medijski-istup-Vojislava-Stanimirovica-osudio-Stozer-za-obranu-Hrvatskog-Vukovara.jpg
Stožer za obranu hrvatskog Vukovara je ustao u zaštitu zakonitosti te žrtve Vukovara i Hrvatske koja je narušena grubim kršenjem članka 8. UZoPNM. U zaštiti zakonitosti i žrtve Vukovara ustrajat ćemo. Podsjećamo hrvatsku javnost da pripadnici srpske nacionalne manjine nesmetano koriste minimalno sljedećih 13 prava:
1. izjašnjavanje o pripadnosti nacionalnoj manjini;
2. uporabu imena i prezimena na manjinskom jeziku i pismu;
3. dobivanje osobne iskaznice i na manjinskom jeziku i pismu;
4. služenje svojim jezikom i pismom, privatno i u javnoj uporabi, te u službenoj uporabi;
5. odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu kojim se služe;
6. uporabu svojih znamenja i simbola;
7. kulturnu autonomiju održavanjem, razvojem i iskazivanjem vlastite kulture, te očuvanjem i zaštitom svojih kulturnih dobara i tradicije;
8. pravo na očitovanje svoje vjere te na osnivanje vjerskih zajednica zajedno s drugim pripadnicima te vjere;
9. pristup sredstvima javnog priopćavanja i obavljanja djelatnosti javnog priopćavanja (primanje i širenje informacija) na jeziku i pismu kojim se služe;
10. samoorganiziranje i udruživanje radi ostvarivanja zajedničkih interesa;
11. zastupljenost u predstavničkim i izvršnim tijelima na državnoj i lokalnoj razini, te u upravnim i pravosudnim tijelima;
12. sudjelovanje pripadnika nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te
13. zaštitu od svake djelatnosti koja ugrožava ili može ugroziti njihov opstanak, ostvarivanje prava i sloboda.
 
Stožer za obranu hrvatskog Vukovara je ustao jedino protiv vanjske manifestacije agresorske ćirilične simbolike koja krši zakone RH i  grubo vrijeđa stradanje i stradale u Domovinskom ratu. Vlada RH je  novom izmjenom Zakona o uporabi jezika  pisma nacionalnih manjina, pod krinkom poštivanja Odluke Ustavnog suda, odlučila izvršiti još jedan udar na žrtvu Vukovara i  teško stečeni mir. Bez javne rasprave donijeli su odluku kojom grubo zadiru u prava lokalne samouprave i tako opet zazivaju kaos.
 
Unatoč prijedlogu SOHV i potpisima 52 zastupnika saborsku točku dnevnog reda o problematici vanjske manifestacije ćiričnog pisma u Vukovaru opstruiraju i bacaju na zadnja mjesta dnevnog reda od rujna 2013. Pritom se svakodnevno, monstruozno zaklinju u dijalog. Ponavljamo i ne ćemo odustati – ćirilične ploče će na zgrade Vukovara tek onda kad se u potpunosti ispoštiva članak 8 UZoPNM.  Svako nasilno nametanje riješenja i proizvoljno tumačenje zakonskih odredbi biti će evidentan nasrtaj na temelje demokratskog poretka. Snagu tog članka je potvrdio i Ustavni sud svojom Odlukom.
 
Sve ostalo bilo bi protuzakonito nasilje nad UZoPNM, nad žrtvom VukovaraI Hrvatske. Vlada je postavljanjem ćiriličnih ploča unatoč očitom kršenju članka 8 UZoPNM učinila sve da izazove kaos u Vukovaru i Hrvatskoj. Plan su nastavili podmetanjima o netoleranciji i etnocentrizmu kojim nastoje prikriti svoju kroničnu nesposobnost u rješavanju nagomilanih gospodarskih problema. Prljava politika diskrimnacije i uništavanja hrvatskog istoka najbolje je vidljiva u nepostojanju niti jednog strateškog projekta koji treba biti realiziran na ovome području u mandatu ove vlade.
 
- Od Vlade RH očekujemo da prvo riješi nezakonitu primjenu moratorija na suvremenu hrvatsku povijest koju toleriraju od 2003. Bezakonje je potvrdio i Ustavni sud RH.
- Od Milorada Pupovca očekujemo da  se odmah makne s pozicija koje zlorabi desetljećima i prepusti ih ljudima koji će raditi na integraciji srpske nacionalne manjine u hrvatsko društvo te da hitno poradi na skandaloznim odvojenim školama koje su on i njegov puleni zatražili. Jedinstven je to primjer samosegregacije.
- Zahtjevamo da predsjednik sabora odmah prekine monstruozno opstruiranje točke dnevnog reda o problemu vanjske manifestacije ćiriličnih natpisa i stavi je na prvo mjesto dnevnog reda nakon dvije godine čekanja.
- Zahtjevamo da u razgovore o problemu uključe i pripadnike nacionalnih manjina koji su zajedno s nama ratovali za Hrvatsku, jer ga Pupovac i slični mu, koriste za osobna potkusurivanja.
- Od HAZU-a očekujemo izravno uključivanje u dijalog i javnu ocjenu rješenja koje je kroz projekt Vukovar mjesto posebnog pijeteta ponudio SOHV.
- Apeliramo na cjelokupnu hrvatsku javnost, društvene i vjerske institucije da pridonesu zaštiti žrtve Vukovara sukladno međunarodnoj  žrtvoslovnoj  tradiciji po uzoru na Hirošimu i ostala mjesta stradanja.
http://makarska-post.com/wp-content/uploads/2013/09/vukovar-cirilica-2.jpg
Kaos u Vukovaru  ne ćemo dopustiti, Jer Vukovar je Hrvatska!
 
Iz Odluke Ustavnog suda
30. 2.Sva ostala individualna prava pripadnika nacionalnih manjina na službenu uporabu svoga jezika i pisma, kao i sve javnopravne obveze tijela državne i javne vlasti koje su u vezi s tom uporabom navedene u ZUJiPNM-u, mogu se statutom općine odnosno grada uvesti i samo na dijelu ili dijelovima područja općine odnosno grada, a sama prava odnosno javnopravne obveze mogu biti "predviđeni" i u užem opsegu od prava odnosno javnopravnih obveza utvrđenih ZUJiPNM-om, pa i "isključeni" (to jest "nepredviđeni").
Međutim, budu li sva ili neka od tih prava odnosno sve ili neke od javnopravnih obveza izrijekom predviđeni statutom, onda statutom moraju biti uređene i pretpostavke za ostvarenje tih priznatih prava odnosno za provedbu propisanih obveza, kao i način njihova ostvarenja odnosno primjene. Pod "načinom njihova ostvarenja odnosno primjene" razumije se i mogućnost propisivanja prikladnog vremenskog okvira unutar kojega će pojedina odredba statuta - s obzirom na pravo odnosno obvezu koju uređuje - stupiti na snagu.
 
III. Na temelju članka 35. stavaka 4. i 5. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst), Ustavni sud Republike Hrvatske određuje:
- da je Gradsko vijeće Grada Vukovara dužno u roku od jedne godine od dana objave ove odluke u "Narodnim novinama", vodeći se člankom 6. Zakona o službenoj uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 51/00. i 56/00. - ispr.), a u duhu članka 8. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 155/02., 47/10. - odluka USRH, 80/10. i 93/11. - odluka USRH), u Statutu Grada Vukovara izrijekom propisati i urediti, za cijelo područje odnosno za pojedini dio ili pojedine dijelove područja Grada Vukovara, individualna prava pripadnika nacionalnih manjina na službenu uporabu svoga jezika i pisma te javnopravne obveze tijela državne i javne vlasti između onih navedenih u Zakonu o službenoj uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 51/00. i 56/00. - ispr.) za koje smatra da odgovaraju životnim činjenicama i faktičnim okolnostima u Gradu Vukovaru, u opsegu koji ne ugrožava samu bit tih prava, a istodobno uvažava potrebe većinskog hrvatskog naroda koje izviru iz još uvijek živih posljedica velikosrpske agresije početkom 90-ih godina XX. stoljeća te potrebu pravednog i pravilnog tretmana srpske nacionalne manjine na području Grada Vukovara;
 

Stožer za obranu hrvatskoga Vukovara

Kakvo Turopolje, Franji je mjesto u Zagrebu

 
 
Amerski marketing-pištoljaš „čarli braun“ podučio je Zokija: Daj  nemoj protiv Franje Tuđmana, gubiš glasove, pa on više ni ne će protiv. Sad ga grli i javno govori: Dragi Franjo Tuđman.
https://inavukic.files.wordpress.com/2012/11/franjotudjman1.jpg
Fantastično mi je to. Ne bih vjerovao da to ne gledam svojim očima. SDP je na vlasti godinama u Zagrebu, Miki Bandić, a jedva je naš  Franjo dobio i tu livadu. Zoki je bio protiv, jerbo je naš Franjo „zločinac“, svjedoči bivši partijski drug Ivica Pančić. Sve što treba dati Predsjedniku Tuđmanu podržat će, što rekli ljevičarski kolumnisti i „notorni“ Stazić: O'š Franjo „aerodrom“, o'š bilo koji trg, samo odozgor izaberi.  Dat će tebi orjunaši i komunjare sve predizborno. Dat će ti Zoki, Stazić i ESDEPE; samo biraj. Pa evo biram. Zračna luka, em se razme, ali to je u Turopolju - baš me briga, zanima me Zagreb. Svi su trgovi, manje više zauzeti - ostaje tek jedan - Trg maršala Tita. Koji ima politička muda neka predloži, pa preimenuje  Trg maršala Tite u Trg Predsjednika Franje Tuđmana. Sad il' nikad. Ostalo – baš ništa!
 

Tomislav Gradišak

Srbi(janci) se ovo nisu usudili ni u osamdesetima

 
 
Postoji li luka-lučica u Hrvatskoj iz koje bilo kako organizirani, stranački, državno-politički i slično, Srbi, barem u dogledno vrijeme, ne mogu „ni u ludilu“ službeno isploviti? Posebno ne u ime organizacije SPC-a, koja je jedna od onih koja je programirala  famoznu crtu i dugoročno na njoj radila. Sve su luke i lučice takve, ali jedna je apsolutno zabranjena - ako zbog ničega - onda u ime mira. Dakako, riječ je o Karlobagu.
http://scradar.com/wp-content/uploads/2015/06/686989-thumb.jpg
Linija se ovih dana podebljavala i obnavljala i produživala, da se ne zaboravi. Ovako: najprije je križ , „krst osvećen“ u Plaškom. Kud baš, majku mu u Plaškom? Bit će najbliži je u „liniji“ s Ogulinom, pa iz Plaškoga do Jadovna, a odatle u – Karlobag. Pa isplovi i na Pag uplovi.  Pobodi križ i označi – teritorij. U kameni krajolik ugradi novi drveni „objekt“ u obliku križa. Postoji li nadležni organ koji je izdao dozvolu za drveni objekt u kamenu državnoj organizaciji iz Srbije jer SPC je  srpska državna crkva? Mark-Taritašina služba, gdje su pri „pobadanju“ bili lokalni stanovnici, gdje policija? Prvi dan se „pobo“ „osvećeni krst“, drugi dan neki Vulin šovinistički „oderao“ bl. Alojzija Stepinca. Znaju li ti Srbi, ovdašnji i oni iz malo daljega što čine? Potpuno sam siguran kako vrlo dobro znaju. A znaju li Hrvati  što znači nošenje i plov ove „instalacije“ 2015. I novo drvo u kamenu? Isto što i svojedobno nošenja kostiju cara Lazara, koje tada nisu dospjele do Hrvatske, ali je osvajački rat stigao.
 
Vjerujem kako iz Gornjokarlovačke eparhije, ustvari SPC-a, uopće nisu ni tražili dozvolu za ovako „putešestvije“ i ovakvu „instalaciju“. Znaju kako ova vlast viče: „Za region!“ (Vesna Pusić), a očekuje odgovor (Zoran Milanović): „Spremni!“. Ta vika nije inkriminirana ni za FIFU ni za UEFU, kamo li za ovdašnju vlast. Trenutačno nije, ali bi dugoročno, kao i uvijek mogla koštati pri čemu će cijena biti izražena, kao i uvijek - u glavama, a ne u pismu. Kako je moguće da obavještajnim službama promakne takva vrhunska provokacija, one za nju ne doznaju, o njoj pojma nemaju, a uvjeravaju nas kako ovdje nema sigurnosnih problema“? Misle li (i) te službe kako je to potpuno beznačajan događaj - „instalacija“?
 
Zamislimo: netko iz Hrvatske negdje posveti križ ponese lopate i štihače i „pobode“ ga, recimo, u Stajićevu. Zašto ne i u Zemunu, ta  tamo su kosti naših? Taj događaj, složit će se svi sa mnom jednostavno je nemoguć. Zbog postojanja srpske države. „Pobodači“ i „instalateri“ ne bi stigli ni do pola puta. Tko će sada biti taj kad je  „krst  poboden“ osvojen teritorij kao da se radi o osvajanju Novoga svijeta ili Mjeseca, koji će ga maknuti?  „
http://www.novosti.rs/upload/images/2015//06/26N/AMFILOHIJE-DODELIO-ORDEN-SE.jpg
Patrijarh Amfilohije Radović odlikuje ratnog zločinca Vojislava Šešelja
 
Sprem'te se sprem'te, silna će dreka da bude“. Ja, a sigurno ne ću biti jedini, tražim da se „instalacija“ s Paga makne i vrati odakle je došla, a zatim ćemo vidjeti suživotno što i kako s obilježavanjem. Pisali smo na ovim stranicama i kako se po Hrvatskoj motaju arhiepiskop Amfilohije (Radović) i umirovljeni episkop Atanasije (Jevtić) smatrajući to nedopustivim zbog njihove uloge, poglavito Radovića u idejno-vjerskoj, svetosavskoj pripremi nacionalsocijalističke agresije na Hrvatsku (i BiH). Nije bilo odaziva, prelila me šutnja. Možda se sada netko sjeti Amfilohija nakon što je odlikovao četničkog vojvodu Šešelja, predanog zagovornika „linije“, crte»Ordenom zlatnog lika Svetog Petra Drugog Lovćenskog Tajnovidca« "...za kosovsko rvanje i služenje Zakonu Svetom Božije Pravde u odbrani od "pravde" Haškog suda, kojem tragovi smrde nečovještvom.“ Tog ustrajnog  jahača po liniji.
 
I na koncu malo jednostavne matematike, primitivna operacija zbrajanja. Jasenovački mit (obnova) „svetac“ Amilohije hoda po Hrvatskoj, što nije ni osamdesetih, uvećavanje žrtava za Drugog svjetskog rata (sada je „udarno“ Jadovno), „osvećeni križ“ u Plaškom isplovljava iz Karlobaga, uplovljava na Pag, Vulin bezočno napada na bl. Alojzija Stepinca u Hrvatskoj - što se srpski političari ni osamdesetih nisu usudili činiti u Hrvatskoj; radili su to iz Beograda - Aleksadar Vučić sve podržava iz Bruxellesa, pa iz Beograda stiže i Amfilohijev orden za Šešelja... Aktualna hrvatska vlast i više nego na sve šuti. Sve se vraća, ali sve se plaća - ali dvostruko.
 

Mato Dretvić Filakov

Anketa

Za koga ćete glasovati na izborima 5. srpnja 2020.?

Četvrtak, 02/07/2020

Tko je Online?

Trenutačno aktivnih gostiju: 1635 gostiju i nema članova online

 

AIPK Trgovine d.o.o.

 

Registar Branitelja

 

Udruga Zavjet

 

 

Grawe osiguranje

 

 

 

Veliko srce malom srcu

 

Facebook

 

 

Optika Kraljević