Get Adobe Flash player

Ovogodišnji Svjetski dana vlažnih staništa odvija se pod geslom: "Vlažna staništa za našiu budućnost – pridružite nam se!"

 
 
Ramsarska konvencija je međudržavni sporazum koji osigurava okvir za nacionalno djelovanje i međunarodnu suradnju za zaštitu i mudro korištenje vlažnih staništa i njihovih resursa. Konvencija je usvojena 1971. u gradu Ramsaru, Iran. Ramsarski popis vlažnih staništa od međunarodne važnosti trenutačno ima na popisu 2.186 područja ukupne površine 208.449.277 ha.
http://www.dzzp.hr/slike_upload/20150129/dzzp201501291458390.jpg
Republika Hrvatska na Ramsarskom popisu ima 5 područja, to su: Crna Mlaka, delta rijeke Neretve, Lonjsko polje uključujući i Mokro polje i Krapje Đol, Park prirode Kopački rit te Vransko jezero kao najmlađi član (od 2. veljače 2013.). Ukupna površina hrvatskih vlažnih staništa koja se nalaze na Ramsarskom popisu je 94,358 ha. Potrebno je naglasiti da prema Ramsarskoj konvenciji pojam vlažnih staništa uključuje: močvarna područja, ritove, tresetišta, šume mangrova, vode – prirodne ili umjetne, stalne ili povremene, sa stajaćom ili tekućom vodom, slane ili slatkovodne, uključujući područja morske vode čija dubina za vrijeme oseke nije veća od 6 metara, itd.   
 
Zastrašuje podatak kao i sama činjenica da se u svijetu neprekidno smanjuje broj vlažnih staništa radi čega bismo mogli ubrzo ostati bez ovih značajnih vodnih resursa. Stručnjaci opominju da nam prijeti budućnost bez vlažnih staništa, a to ne smijemo dozvoliti. Naime, novije procjene ukazuju da je u razdoblju od 1900. do danas nestalo čak 64% svih vlažnih staništa. Nažalost, ovaj trend je još veći diljem Azije kao i u nekim drugim područjima.
 
Rapidno smanjenje broja vlažnih staništa (u koja se naravno ubrajaju i močvarna staništa) znači da je 1 do 2 milijarde ljudi diljem svijeta ugroženo zbog nedostatka pitke vode uz istovremene probleme vezane uz kontrolu hrane, pohranu („skladištenje“) ugljika i tradicionalne načine života u ovim područjima. Biološka raznolikost ili bioraznolikost je također zahvaćena nastalim problemima i promjenama. Populacije slatkovodnih vrsta smanjile su se za 76% u razdoblju između 1970. i 2010. Na žalost, mnogi još uvijek smatraju vlažna staništa, a naročito močvarna područja, kao nepotrebnim područjima – to je nešto što se mora isušiti, zatrpati i prenamjeniti za druge svrhe. Ipak, glavni uzroci degradacije i gubitka vlažnih staništa su:
 
značajne promjene u iskorištavanju tla, naročito u poljoprivredi uključujući i ispašu, onečišćenje zraka i vode uz gomilanje nutrijenata, kanaliziranje rijeka, izgradnja brana i hidroelektrana, nasipa i dr. Najvažnija činjenica koja govori u prilog potrebe još veće brige i zaštite vlažnih staništa je ta: samo 3% ukupne svjetske vode je slatkovodna voda a većina je – smrznuta. Danas svaki čovjek dnevno treba između 20 i 50 litara vode za piće, kuhanje, pranje i čišćenje i sl. Upravo su vlažna staništa ta koja nam osiguravaju opskrbu neophodnom pitkom vodom, a također imaju značajnu ulogu u punjenju podzemnih akvifera (lat. aqua=voda i ferre=nositi, tj. vodonosni sloj). Biljke vlažnih staništa apsorbiraju tj. upijaju i uklanjaju štetne tvari poput rezidua umjetnih gnojiva, pesticida, zatim teške metale i druge toksične kemijske tvari iz industrije. U prilog tome stručnjaci najčešće navode primjer NAKIVUBO močvare u Kampali (Uganda), koja besplatno filtrira i pročišćava industrijske otpadne vode, a rad postrojenja za pročišćavanje koštao bi godišnje oko 2 milijuna američkih dolara.
http://nationalparksofturkey.com/wp-content/uploads/2015/01/world_wetlands_day-700x336.jpg
Za uzgoj ribe potrebna je voda; riža je glavna hrana za gotovo 3 milijarde ljudi. Prehrana ribom je važna – procjenjuje se da godišnje svaki čovjek konzumira oko 19 kg ribe. Najpopularnije i najtraženije vrste riba na tržištu mrijeste se upravo u područjima estuarija i vlažnih staništa uz morsku obalu. Voda ima golemu ulogu u navodnjavanju poljoprivrednih površina diljem svijeta – čak 70% ukupne svjetske količine slatkovodnih resursa koristi se u svrhu navodnjavanja. Nadalje, vlažna staništa su pravo golemo bogatstvo raznolikosti života tj. bioraznolikosti: samo u vlažnim staništima živi više od 100.000 poznatih slatkovodnih vrsta riba, a i taj broj se povećava – samo u posljednjih deset godina u Amazoni je otkriveno 272 novih vrsta slatkovodnih riba. Dakako, vlažna staništa, naročito močvare, iznimno su važna područja za populacije ptica močvarica i drugih vrsta ptica koje se na ovim područjima gnijezde ili zimuju (migratorne vrste ptica).
 
Tresetišta i vlažne livade u područjima riječnih bazena djeluju kao prirodne spužve – imaju sposobnost upijanja golemih količina oborinskih voda i tako reguliraju poplave, a u vrijeme sušnih razdoblja ova područja su zaštita od negativnih učinaka suše. Golem je utjecaj vlažnih staništa na klimatske promjene: samo tresetišta skupljaju i čuvaju ugljik i to dvostruko više ugljika od svih šuma na svijetu. Tresetišta zauzimaju svega 3% svjetske kopnene površine, ali od ukupnog ugljika zadržavaju čak 30% ugljika u tlu. No, spaljivanje ili isušivanje tresetišta za potrebe poljoprivrede, tresetišta pretvara u izvor ugljika radi emisije ugljičnog dioksida (CO2). Mnoga područja diljem svijeta danas su suočena s ozbiljnim problemima i posljedicama uzrokovanih podizanjem razine mora zbog globalnog zagrijavanja i klimatskih promjena. Naime, vlažna staništa uz morska obalna područja smanjuju štetne učinke i negativne posljedice tajfuna i 'tsunamija' te imaju ulogu u sprječavanju erozije tla.
 
Vlažna staništa osiguravaju život i održivu poljoprivredu: 61,8 milijuna ljudi izravno ovisi o ribarstvu u ovim područjima. Nadalje, vlažna staništa ljudima osiguravaju opskrbu drvnom građom, biljnim uljima, ljekovitim biljem, hranu za životinje, prirodne materijale za pletenje itd. – samo održivo gospodarenje vlažnim staništima omogućuje opstanak i (su)život.
https://c1.staticflickr.com/9/8198/8271104095_3901c8f36d_z.jpg
Mnoge rane civilizacije iz naše povijesti bavile su se poljoprivredom i stoga su živjele duž porječja velikih rijeka kao što su Nil, Tigris, Eufrat, Mekong i Jangce. Piramide drevnog Egipta nastale su zahvaljujući upravo vlažnim staništima, ističu stručnjaci. Mnogima možda nije poznato da samo jedna odrasla ostriga (školjka kamenica) dnevno može filtrirati i do 200 litara vode te tako uklanja sedimente i kemijska onečišćenja iz obalnih voda. Veličina vlažnih staništa znatno varira – od malih lokalnih bara do golemih močvarnih područja kao što je PANTANAL u tromeđi Brazila (62%), Bolivije (20%) i Paragvaja (18%) čija ukupna površina je trostruka veća od površine Irske. Vlažna staništa ne nalazimo samo u nizinskim područjima nego i u planinskim: najviše planinsko vlažno područje/stanište je PANCH POKHRI, skupina od 3 sveta jezera u Nepalu, a nalazi se na 5.494 m nadmorske visine.
 
Vrlo je 'zanimljiva' jedna tropska vodena biljka koja ima osobinu kao „Jekyll i Hyde,“ to je biljka poznata kao ajhornija ili vodeni zumbul (lat. Eichhornia crassipes). Naime, u svojoj prirodnoj postojbini AMAZONI ova vodena biljka pročišćava vodu i apsorbira teške metale. Međutim, u Viktorijinom jezeru u Istočnoj Africi ona također pročišćava vodu, ali je postala i vrlo invazivni biljni korov koji se vrlo brzo širi. Nažalost, ima mnogo takvih primjera diljem svijeta – strane vrste u novom okolišu često su vrlo invazivne i štetno djeluju na domaće vrste. 
 
Vlažna staništa imaju značajnu ulogu u životu svih živih bića pa i čovjeka, ona filtriraju vodu, čuvaju golemu biološku raznolikost, štite obalna područja i ublažavaju negativne učinke klimatskih promjena. Vlažna staništa su naše golemo i neprocijenjivo blago i naša je obveza čuvati ih i štititi za buduće generacije. Upravo iz svih navedenih razloga ovogodišnje obilježavanje Svjetskog dana vlažnih staništa odvija se pod geslom: VLAŽNA STANIŠTA ZA NAŠU BUDUĆNOST – PRIDRUŽITE NAM SE!
 

Rodjena Marija Kuhar, dr. med. vet.

München: Svjedokinjama se prijetilo, Hrvaticu o njenom svjedočenju ispitivao i DORH u ‘tajnom postupku’

 
 
JOŠ JEDNA SRAMOTA ZA HRVATSKU - Jučerašnji i ujedno posljednji ovotjedni dan suđenja Josipu Perkoviću i Zdravku Mustaču za pomaganje u ubojstvu Stjepana Đurekovića obilježilo je pojavljivanje ali ne i svjedočenje Jelene Vitezice i Marie Rodriquens, prijateljica Vinka Sindičića. Vitezica i Rodriquens nazočile su sastanku Josipa Perkovića i Vinka Sindičića u zagrebačkom hotelu „Laguna“ u ljeto 2007. godine o čemu su svjedočile i na suđenju Krunoslavu Pratesu.
http://kamenjar.com/wp-content/uploads/2014/09/perkovi%C4%87-musta%C4%8D.jpg
Iz onoga što se moglo čuti na jučerašnjem ročištu pred Visokim zemaljskim sudom u Munchenu, čini se da je na pomolu još jedna sramota za Republiku Hrvatsku. Naime, nakon što je Bože Vukušić u svojem svjedočenju izravno optužio predsjednik Republike Hrvatske dr. Ivu Josipovića i bivšeg glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića za opstrukciju postupka protiv funkcionara Udbe bivše SR Hrvatske, vrlo teške optužbe o pokušajima opstrukcije suđenja Perkoviču i Mustaču iz Hrvatske iznijele su i svjedokinje Vitezica i Rodriquens.
 
Svjedokinja u Hrvatskoj izložena kaznenom progonu…
 
Jelena Vitezica, odmah nakon uzimanja osobnih podataka od strane predsjedavajućeg sudskog vijeća dr. Manfreda Daustera, zatražila je da, prije početka svjedočenja, dade izjavu pred sudskim vijećem. U svojoj izjavi Vitezica je navela da je ona primila sudski poziv i da se pozivu odazvala jer to smatra svojom dužnošću, ali da nije u mogućnosti svjedočiti jer u tom slučaju bila izvrgnuta kaznenom progonu u Republici Hrvatskoj. Na pitanja predsjedavajućeg sudskog vijeća, svjedokinja je, uz očigledne i jasne znakove jake uznemirenosti i straha, opisala kako je u posljednje vrijeme tri puta pozivana u riječko državno odvjetništvo od strane državne odvjetnice Suzane Gracin, a radi svjedočenja u kaznenom postupku koji se vodi protiv Vinka Sindičića radi davanja lažnog iskaza na suđenju Krunoslavu Pratesu.
 
Ispitivana o detaljima iskaza na suđenju Pratesu
 
Svjedokinja je opisala kako je prilikom dolaska u prostorije državnog odvjetništva obaviještena da je gospođa koja ju je pozvala radi davanja iskaza zauzeta te je odvedena u susjednu prostoriju gdje su je primile dvije, kako je navela, državne odvjetnice koje su je ispitivale o detaljima njenog iskaza u svojstvu svjedoka na suđenju Krunoslavu Pratesu. Također, od nje su zatražile da napiše vlastoručnu izjavu u kojoj će opisati sve detalje svojeg iskaza pred Visokim zemaljskim sudom u Munchenu iz 2008. godine, te detalje o svojem poznanstvu s Vinkom Sindičićem.
 
Postupak ‘državna tajna’ – prijetnja kaznenim progonom ako progovori
 
Kada je svjedokinja to odbila, uslijedilo je dugotrajno, po riječima svjedokinje, vrlo neugodno ispitivanje. Na kraju ispitivanja, jedna od prisutnih državnih odvjetnica upozorila ju je da predmet protiv Vinka Sindičića „zaštićen kao najviša državna tajna“ Republike Hrvatske i da će biti kazneno gonjena ako ikome bude bilo što rekla o detaljima svojeg iskaza u riječkom državnom odvjetništvu i općenito o tom predmetu.
 
Podsjećamo da je taj kazneni postupak protiv Vinka Sindičića, kako je javnosti poznato, pokrenut po kaznenoj prijavi Josipa Perkovića podnesenoj putem njegovog odvjetnika Ante Nobila kao dio pokušaja za sprječavanje predaje po europskom uhidbenom nalogu SR Njemačke, pri čemu je Vinko Sindičić prijavljen da je davanjem lažnog iskaza na suđenju Krunoslavu Pratesu lažno teretio Pratesa, ali i Josipa Perkovića. Odgovarajući na pitanja dr. Daustera, Vitezica je dodala da joj je u više navrata prijetila i bivša odvjetnica Vinka Sindičića koja joj je predbacila da je svojim svjedočenjem „uništila gospodina Perkovića. Zbog svega navedenog, Jelena Vitezica još je jednom ponovila, da nije u mogućnosti davati bilo kakve izjave, pa ni pred njemačkim sudom, sve dok taj postupak koji se vodi protiv Vinka Sindičića ne bude dovršen.
http://www.kyivpost.com/media/images/2014/02/23/p18hf6rr3e1cuvjs9l0go1tucc4/big.jpg
Nakon toga, predsjedavajući sudskog vijeća dr. Dauster upoznao je svjedokinju da prema njemačkom pravu ima pravo da joj na teret suda bude postavljen posebni odvjetnik koji će je savjetovati tijekom njezinog svjedočenja i posebno paziti da njena prava ni na kakav ne budu ugrožena, te posebno da svojim svjedočenjem sebe ili koga njoj bliskog ne izvrgne kaznenom progonu. Prije odluke sudskog vijeća o postavljanju takvog posebnog pravnog savjetnika, dr. Dauster zatražio je od svih sudionika u postupku da se izjasne o postavljanju takvog pravnog savjetnika svjedokinji.
 
Moguće i druge mjere zaštite
 
Svi sudionici u postupku suglasili su se da se svjedokinji postavi posebni pravni savjetnik na trošak suda, kod čega je Markus Meissner, odvjetnik sutužiteljice Gizele Đureković posebno još ukazao da je očigledno da je svjedokinja bila izvrgnuta ozbiljnim prijetnjama te da je to još i dodatni razlog za poduzimanje i eventualnih drugih mjera za zaštitu svjedokinje. Iako se obrana Josipa Perkovića tome usprotivila i zanijekala prijetnje svjedokinji, zastupnik optužbe, Lienhard Weiss, njemački savezni državni odvjetnik istaknuo je da je i on mišljenja da je svjedokinja izvrgnuta ozbiljnim prijetnjama te da će zato poduzeti potrebne mjere da se stvar ispita i svjedokinja zaštiti. Konačno, nakon kraćeg vijećanja, sudsko vijeće odlučilo je otkazati za jučer zakazano svjedočenje, dodijeliti svjedokinji odvjetnika kao njenog posebnog pravnog savjetnika, te je nakon toga ponovno pozvati radi svjedočenja.
 
Vrlo slična situacija ponovila se jučer i sa drugom svjedokinjom Marom Rodriquens, talijanskom državljankom. Rodriquens je odmah nakon davanja podataka upozorila sud da je izložena telefonskim pozivima sa prikrivenog broja i pozivima s telefonskih brojeva iz Republike Hrvatske te da takvi pozivi ne prestaju ni nakon promjene njenog telefonskog broja.
 
Problemi s pravosuđem u Hrvatskoj
 
Posebno je navela da često dolazi u Republiku Hrvatsku, ali isto tako i da ima ozbiljnih problema s hrvatskim pravosuđem jer se već više od sedam godina vodi postupak po njenoj građanskoj tužbi koji nikako da završi, da se od nje traži da položi kauciju za troškove postupka u visini od čak 10.000 eura, da joj je zbog nekog minornog duga od 200 eura u ovršnom postupku oduzeta i uklonjena internetska stranica na kojoj je objavila detalje o odnosu Perkovića i Sindičića. Tijekom ispitivanja od strane predsjedavajućeg svjedokinja je dala do znanja sudskom vijeću da je se pokušava spriječiti da svjedoči uporabom nekih intimnih detalja iz njenog života. Zbog svega toga, rekla je svjedokinja, nije spremna svjedočiti jer drži da bi svjedočenjem sebe izvrgla opasnosti u Republici Hrvatskoj.
 
Svjedočenje odgođeno u očekivanju pravnog savjetnika
 
Sudsko vijeće je odlučilo da se svjedočenje i ove svjedokinje odgodi, da joj se dodijeli odvjetnik na trošak suda kao posebni pravni savjetnik koji će se brinuti o njenim interesima, te da se svjedočenje odgodi dok takvo imenovanje ne bude učinjeno.
http://images.scribblelive.com/2014/10/17/3c4ef57d-71f6-49f3-b272-977cf4584ac9.jpg
Predsjedavajući je posebno poučio svjedokinju da ona kao talijanska državljanka koja treba svjedočiti pred njemačkim sudom ni na kakav način zbog toga ne bi smjela biti pozivana na odgovornost od strane bilo kojeg tijela hrvatske države jer bi se u takvom slučaju radilo o vrlo ozbiljnoj povredi suvereniteta Republike Italije i SR Njemačke. Ipak, dodao je, ako bi to do toga na bilo koji način došlo, molim da me o tome odmah obavijestite, a sud će se pobrinuti da njemačko Ministarstvo vanjskih poslova i diplomatska tijela Republike Italije poduzmu radnje iz njihovog djelokruga kako bi takvo eventualno postupanje odmah prestalo. Na jučerašnjem ročištu trebao je, o svojem poznanstvu sa Stjepanom Đurekovićem i okolnostima njegova ubojstva, svjedočiti i hrvatski emigrant Stjepan Dujo koji je jučer došao u sudnicu, ali zbog teško zdravstvenog stanja koje je posljedica moždanog udara i visoke životne dobi nije bio u mogućnosti očitovati se o svojem iskazu danom tijekom suđenja Krunoslavu Pratesu.
 
Suđenje se nastavlja u ponedjeljak, 2. ožujka 2015. godine saslušanjem policijskih službenika Ureda bavarske kriminalističke policije. Također, za 2. i 3. ožujka 2015. godine zakazano je i svjedočenje Ivana Lasića, visokog dužnosnika savezne Udbe bivše Jugoslavije, koji živi kod Širokog Brijega ali još uvijek nije poznato je li svjedoku poziv za svjedočenje uručen preko nadležnih tijela Bosne i Hercegovine.
 

www.narod.hr

Puno je mogućnosti za rušenje nenarodne vlasti

 
 
Političko-komunistička partija SDP-a, koja je na vlasti u Republici Hrvatskoj, najavila je veliko okupljanje koalicijskih partnera za nadolazeće (hope-prijevremene!) parlamentarne izbore. Kukuriku koalicija je već izgubila sve dosadašnje izbore; pretposljednji su  bili - predsjednički izbori, a posljednji će biti - parlamentarni izbori! Predsjednik koalicije i vlade Zoran Milanović objavio je da na parlamentarnim izborima želi nastupiti zajedno sa svim lijevim strankama (partijama) - u prvom redu ORaH-om, Reformistima i  Laburistima, jer je shvatio da 'kukurikaši' ne mogu zaustaviti veleval oporbene stranke (HDZ) u nasrtaju na Markov trg. Očevidna je zabrinutost Milanovića za svoju političku karijeru. Naime, on vjerojatno očekuje da će ga snaći sudbina Sanadera; dapače još gore - Sanader je osuđen zbog kriminala, a Milanoviću će se suditi za veleizdaju, rad za neprijateljsku stranu. Stoga mu je stalo do vlasti, pa ako treba i s vragom ići u koaliciju, ali pod njegovim vodstvom - kompleks führera. Dakle, pružio je ruku za udruženje ljevičara svih boja, odnosno svima koji su protiv HDZ-a, jer vidi što kane Karamarkovi desničari: ne samo preuzeti vlast u RH, nego  oživotvoriti nacionalnu svijest u Hrvata. Nakon uspostave vlasti i hrvatskog pravosuđa slijede: suđenja za veleizdaju, za kriminal i - lustracija. Zapaljenu se svijeću ne smije pokriti ili ugasiti. Opa! Na vidiku je nova Oluja!   
http://images.news-bar.hr/vijesti/6815/kitarovic__wide-xxlarge.jpg
Prdsjednički su izbori pokazali smisao koalicijskih partnera u predizbornoj kampanji, njihovu smislenost za obmanu naroda: Mi ili Oni? Što znači - ultimativan poziv na smrtonosni dvoboj: biti ili ne biti? Josipović je izgubio bitku, ali SDP je izgubio rat. Predizborne koalicije, ili zagrljaj srodnih stranaka (partija) kreiraju političku zamku kako bi se dočepali vlasti u kojoj osobno nitko nije odgovoran za data obećanja. Kukuriku koalicija je dala obećenja, prije dolaska na vlast: 'Svi na posao, a posao za sve!', a pokazalo se kakvi su licemjeri, jer baš ništa od obećanog nisu ostvarili, izuzev što su se mnogi u vrhušci obogatili, rodbinu i prijatelje uhljebili - doveli su narod u očaj a državu u propast: porast nezaposlenosti, uništeno gospodarstvo, veliki broj iseljavanja, prvenstveno obrazovana mladež, i da sve ne nabrajamo, pogledajte dnevne vijesti i uvjerićete se da je u RH gore stanje nego u Grčkoj.
 
Kuku lele Kukuriku koaliciji
 
Predsjednica ORaH-a Mirela Holy kaže da je 589 puta rekla Milanoviću da na izbore idu sami. Ona će se na izborima okušati samostalno. Holy kaže da kako je ORaH-u naštetilo to što su podržali Ivu Josipovića u predsjedničkoj utrci. Zabrinuta je za stanje na ljevici. ORaH će pokušati, tvrdi, izboriti vodeću poziciju. 'Ako budemo u dominatnoj poziciji, naravno da ćemo tražiti partnere na lijevom centru,' izjavila je Holy za  Novu TV.
 
Ne samo što je Milanović izgubio najpoželjnijeg partnera u ORaH-u, nego je izgubio i Reformiste Radimira Čačića, koji je rekao za HDZ da je izvrsno organizirana i odlična stranka 'onakva kakva stranka treba biti', da SDP još ni približno nije stranka te da HNS više ne postoji. Na pitanje je li Vesna Pusić bolja ministrica vanjskih poslova od Kolinde Grabar Kitarović, Čačić je odgovorio negativno. Dakle, ostali su uz arogantnog Milanovićeva i SDP: nepostojeći Pusićkin HNS, upitan je Jakovčićev optantsko-iredentistički IDS, nije pouzdan Hreljin umirovljeničk HSU, u pitanju je Pupovčev SDSS, jer četnički vođa 'mora' biti u vladajućoj koaliciji. Prema tome, od 14 parlamentarnih stranaka,  Milanović praktično nema u ruci nijednu značajnu stranku, a jedva bi mogao skupiti dvije do pet strančica. Od ukupnog broja 128 (vjerojatno će ih biti još prije izbora) neparlamentarnih stranaka SDP može računati na nekoliko minijaturnih grupica, ali sve u svemu nema izgleda dobiti ni jednu trećinu zastupnika u Hrvatskom državnom saboru.   
 
'Ivo Jopsipović je dobio glasove s lijevoga spektra. Logično je da  onaj tko sam može prijeći prag neće ni skim u koaliciju, pogotovo s lijevog spektra. prema tome, ORaH i Živi zid očito idu sami, to je vidljivo iz aviona. A svi koji ne prelaze prag tražit će saveznike, u njima ili u nama', rekao je Zlatko Komadina. Njegovo je razmišljanje u skladu sa teorijom o koaliciji političkih stranaka u formiranju vlade. Komadina je raskolio SDP kada je rekao: 'oni koji ne prelaze prag tražit će saveznike'. On sigurno nije mislio da SDP ne može preći izborni prag, ali je uvjeren da je Milanovićeva održljivost na vlasti - neodržljiva, i stoga poziva ljevičare na okup da spase SDP od propasti. Ono što visi to će otpasti. Milanovićevo je moto: kad padam ja neka pada i država!, ali u podsvijesti želi da živi beznađe i cvijeta  mržnja. Idiot!
http://www.hdz.hr/sites/default/files/styles/blog_teaser/public/field/image/20150105mladez.rtl.zastave2.JPG?itok=UACTTINH
Ponovnopokrenuti Nacional, pozivajući se na povjerljive izvore iz SDP-a, piše da Zoran Milanović planira uhićenje predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka i njegova najbližeg suradnika Milijana Brkića. Uhićenje se temelji na istrazi PUNSKOK-a o Karamarkovom pogodovanju u tvrtki Sobli. Sve to se čini na inzistiranje premijera Zorana Milanovića, koji se s političkim protivnikom želi na ovakav način obračunati prije parlamentarnih izbora. Ovako uklanjaje političkih protivnika nema ni u Africi ni u Aziji, ali evo ima u centru Europe! Milanovića treba pod hitno odvesti u psihijatriju na liječenje, jer nema ništa opasnije nego kad se luđaci dočepaju vlasti.    
 
Karamarko uskoro na Markovu trgu!
 
Svi anketni pokazatelji govore da će Tomislav Karamarko doći na Markov trg, nakon uvjerljive pobjede HDZ-a čemerne Kukuriku koalicije, odnosno istrošena i osamljena SDP-a, koji se više nikada ne će oporaviti od poraza i oprati od sramote koju su nanijeli hrvatskom narodu. SDP odlazi u povijest kao zločinačka organizacija, koja je naslijedila zločinačku srbokomunističku  partiju - Titoizam. Konačno je došlo vrieme za uklanjanje svih znakovlja u RH koji podsjećaju na Titu, Jugoslaviju i srbokomunizam.   
 
HDZ-u nisu potrebne predizborne koalicije, koje bi mogle ucjenjivati Karamarka za određene ministarske položaje, mada njihov doprinos nije od većeg značaja, ne će povećati broj (+ 1) zastupnika u Saboru. Kako sada situacija izgleda u stranačkim pregrupiranjima, na sljedećim parlamentarnim izborima bit će rekordni broj samostalnih stranaka, koje će vjerojatno odbiti po kojeg zastupnika u Saboru, onda će se oni lijepiti uz vodeću stranku i, u nekim slučajevima, mogu biti i odlučujući čimbenici u donošenju ustavnih promjena ili zakonskih odredba za koje je potrebna dvotrećinska većina zastupnika. Mnogi su mišljenja da HDZ treba okupiti sve desničarske skupine, odnosno sve državotvorne skupine i s njima izići na izbore protiv crvene ljevice i jugosrblja. Mada ta ideja nije loša, ali posljedice mogu biti velike, jer će biti ucjenjivanja za imenovanje dužnosnika. Naime, bilo bi jednostavnije stvarati koalicije nakon izbora, jer onda se vidi kolika je čija jačina u broju zastupnika, pa se mogu proporcionalno dijeliti i dužnosti prema zastupljenosti, kao što je običaj u Kanadi i mnogim europskim državama. I na desnici ima samopuzdanih. Ruža Tomašić ne će na parlamentarne izbore s Karamarkom, kazala je na Novoj TV, i rekla je, da ne će tražiti ničije birače. Sigurni smo da ima još nekolicina njih koji će slijediti inicijativu Ruže. Koalicije nisu zakon, ali su neizbježne - na kontinentalnom dijelu Europe, u više od stotinu parlamentarnih izbora od 1918. samo je devet puta neka stranka osvojila apsolutnu većinu!
 
Predsjednica Republike Hrvatske gospođa Kolinda Grabar Kitarović dobila je izbore uz pomoć HDZ-a, ali njezina stranačka privrženost prestaje nakon prisege, jer onda preuzima dužnosti države. Ne treba se HDZ distancirati od Predsjednice RH, niti se treba Predsjednica odreći HDZ, nego treba prijeći s posebnog - stranačkog, na opće - hrvatsko, što to nisu htjeli učiniti njezini predčasnici, koji su s lukavim zaobilaženjem zakona osmišljavalji jednoumlje i asocijacije sa Srbijom, što je kočilo razvoj demokracije u Hrvatskoj. Salus rei publicae suprem lex est. (Spas države najbitniji je zakon.)
 
Treća opcija protiv HDZ-a i SDP-a
 
Nakon predsjedničkih izbora na kojima je bio poražen Ivo Josipović, počele su kružiti priče o formiranju treće opcije, koja ne bi bila ni lijeva ni desna, nego centar u kojem bi se slili svi otpadnici, protivnici i neprijatelji ovih dviju vodećih stranaka u Hrvatskoj. Nije slučajno, da je u prvom planu predviđeno okupljanje oko Josipovića osobno, ili njegovih ideja. Narod kaže: 'Gdje ima dima tu ima i vatre'! Temeljne su ideje treće opcije, kako doći na vlast, a ne plana kako izvući državu iz krize, zadržalo mladež u domovini i pomoći onim jadnicima koji već preko 100 dana prosvjeduju - uzaludno vapeći tražeći pravdu i spokoj u domovini koju su oni oslobodili u Osloboditeljskom (Domovinskom) ratu. Njihova invalidnost i vapaj stišće me u grlu.
data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQTEhUUExQWFhUXGRwaFxgYGBgcGhweGhgYFxwYGhccHCgiGholHRgcITEiJSkrLi4vGB8zODMsNygtLiwBCgoKDg0OGxAQGCwcHCQsLCwsLCwtLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCw3LCwsLCwsLCwsLP/AABEIAQEAxAMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAGAAIDBAUBBwj/xABREAABAgMFAwcGCAsHAgcAAAABAhEAAyEEBRIxQQZRYRMicYGRofAyc7HB0eEHI0JSVJOz8RQWM2JjcpSy0tPjJDRDRFOSo4LDFRcldIOiwv/EABoBAQEAAwEBAAAAAAAAAAAAAAABAgMFBAb/xAAoEQEAAQEHAwUBAQEAAAAAAAAAAQIDBBESFDFSMjOxUXGBodFB8CH/2gAMAwEAAhEDEQA/AKtyXIq048K0ICACSrFqWDYQY1xsUv6RI/5P5cO2HNLT+qj9+Cmzp74zqmYl1bzerWi0mmmf+BY7DzP9eT/yfwR0bDTP9eT/AMn8EGZTSnV98SlDxM0tGttvX6gDp2HXly8nsmfwR38SF/68rsmfwwaqYZxRtl5y0ZqAI4wzSa229foMDYZR/wAxL/2zP4YX4jH6RL/2zP4Y7bttZaFEAgtGTN2+S9O7MQzSustvVpnYc1/tMv8A2TPZCGxJ+ky/q5nsinY9upTFSyWG6p7N8VrR8KaAeZZ1KGhK8PaADDNKay29Wx+JG+0o+rmQ1exg+ko+qmQPy/hUXkbMjgRMNOJGFj3QTXLtTJnpBK0oJ0JbcdaPXfvhmlNXbcvCt+JoGdpT9Uv2xGdk0j/Mj6pf8UFISFBwab3BB6C8V5stizRc0mrtuX1Ac/FeX9KH1K/4o5+LUp/71/wK/jjWWPHviEZwzSustuX1CkdlpH0tX7Of5kNOy8n6Ur9nP82NPDDJiM4maU1Vty8fjOGzUn6Sv9n/AKsd/FeV9JV+z/1ovopE5FHhmk1Vty+o/GQrZmT9JX+z/wBaOo2ak/SF/s/9aNQphlX4Rc0mqtuX1H4pDZWT9JX9QP50NtmzUtMqYtM5aihOJjKwg85Kc+UPzt0aRTVtYVoUeQtD/wCkf30QzSzovVrNURNX9j0BMKOwo24OxgKdhVf3j9RH2ggrs0COxBYWn9RH2gglskzncGzjTXu4t870/HhsJHfFC+b2RZ04lFor39fabPLxE10jx7avaFdpXUsBpVoxeURX9t8pRKZdG40gOtl9zZmaqbtOiMzF0RI+VImISkk1J8dMNUOzWEXJaJvwYmgzPHSIKqjw9sIDvicSGBaocAnjuhCQXy6hARlXCIlL4eOqLqpKMO5W4nTg3oiqqUd0XEXrm2gn2dboUW1S7BvHCPXrn2ikWqWClTL+UhTBT721HEd0eHBOsaFxW9UmalaVBKhka9hAzBhiPZpoY+DFcq+774zLs2ml2oFgUzE+Uk5dIzp0xfQeEZKnBjijEeJ/f7YRIgOpVDzMiKOhT8YDqlRxSt3u8e2E+uUcCfGkB0qr6oknLeRP80f3kQwgQ5Z+Jnj9Er0phG7Oz6494BmPhCjioUbn0In2LTS0V+Qj7QQS2VDF9+6B3YZP94/UT9omCWVrGqrdxL53peZfCDblGcQ9BluMBsyYzUgi25X8coVoe/pgXUaCsYvKekgn1U9MPUhixpWr5bs3ivLoX7YtSZ2IsXYmpGfbujENQ+LmjEo0AI9A3xZkSgo4QpRWqmFOT7n3eNGi1dwSVKASEuC5O7Nuhg3bGpdFhQCCXbnMDR9KcK8YLifYbo5RIABYPzQRnRziLHJqtDJezysWFznmx30SDr6OmCyyWYMHDV8dMXVy6jU9b+loqB1eytKmlMRSlb0NaqQz+2Hr2elkBwkAUJAGNugwaSAsJYOx3JH8TxEEqCgyix8MygRFALatlZZYuX1Zu/WBm+LlMllJJPUCGDPTTrj1udZ+cXbLVLd6SYwr5sYUFAABxkfSmnTTjBQpsfZ2tKilSRzXAzCkk1Y8H7oPQB19xgD2RlcnawHooKS3BsQd+jOPQWDeqLCIkg+49McmR1Izq+7QwlwZIgdREiBThDVJ+/3Q+XlBDlJ++E0PSPGcNgEUuWh60fE2jzK/VHEeHiWaPiZ/mV+gQjdlR1x7wBTSFHQjw8KNz6ET7EK/vHm0/aJgkkzdD2awMbEh/wAIH6MfaIjdSWBVGqrdxb53peX/AAiysNpNeI9kCSjG9tnb+VnqNSBT3RgP44xhLyujMCJpBIIANfGcaexdyi2WtEk+TVUxjUpToOJJAfjB/tDs7LXLmCTLThk7sKSMnLsHAGmcQAVnId8+GXU8FFwSQU4yHIOEVrxpGDeV1mQtKVOXS4Vlq2W7OCO4EfFhy7ndx3dcVYbXLgEDXTsidEyZmhAVx16Gp6YqKs5LqFQnv6dI4Z81y2eF2yBOeHpOkVG7d18q8hUpSVNuYHoOUaSpWMOxGFjwMA1nvOasjmFNSHBeqfVlpBVcd5LKuTmBi1H11rAXkWUAqOgdxp1RgXtMlBwoujcr2nWLl636xKUHnZE5jjA9e1pkLDLViVRxi3hwaUy9UBg3JLSLdvzIf9UsesPBqr7hr1QIbOSQbWtQySGAPZn1waBP3QFcjr9MNWrhE0zJvviLD41iqYfDRLLPjSGKiRIgHJhwTWOAgaw9Cx4y8VgFh4+OmHzE/Ez/ADK/QISeiJZx+ItHmV+iEbsqOqPcAxyHtHI24voRNsIHVPH6MfaIggnynQRwgf2F8qf5ofaIgleNdW7i33vT8PDtobPgnqGdSdxjInH3wcfCJdpTM5QCmtOx4BpijThnGEvK3vg7vISLxkk5LJlE7sYZJ/34Y9nu6xIUjnHnFSyo0Oa1JYgg5M0fOZWQQoFlAggjQguD2iPoG4bwTapEqcglKVh1EFiFMy5dPz69XGEAZ27shmSOUAfkSEYsiedhfrpTpincMz4pB19mrRobfrVLsykuVY5ruzMMIFQNSUu+8mMLZmc6GOaT6PdCQZyJRWOG6JUL5MuoO3D0xWsdoIRV+kZ9PdGiV46xRjW+Tyi3l5/OYgDtzMSSwQsrUsrWczwZsuyNZUsSwpWHFhTiIGQ3PxPtjKUoqZUydKS+QxJT1CuUBzA0wFWtQoPmOiu6rGK9vsqJqiQACWdQ103V6Y0bdLQJSZiFYlJUKPm5Yh9xD1hKs4ITMTTEAWb0iCq1x3eJQWwqVF+oAN6+uNVOXht2cVLuWStYL5DoBr46otpEEQzB4OXbEClU6IsWhLRWJpBYMOXgHt1hwL+KwxKqZx13HqPqMFPI4eOiE3j3RxRpnWOKV4yMUPQfA9kTueSn7uSmdHkxXHT7YlSfi53mZn7sFo6o9whhhQ5o5G19CINhqqn+aH2kuCVAgb2FTz53mv8AuS4KEpaNdW7i3zuyz73upM5LK6o8l2v2dVIViA5p1649jtdvRLFVAcHEAW3N/wApcsoBBO6kY4PK8vwvn0xu7J7VTrCsmWy5a6rlKfCSzBQI8lQZn7jpjKTCTLKtIgOLy2yVbwqUqUmUgIJCUqxHEPlFTDSgDRRuK0sqrMc1a81geEYQsi5ZSVAgKcjoGnfF5KGJYhiAeNTn6DBR9d1u52AlmSOLeuhTlxjfsEyj7h7DWAayKYpUGCSCCWzdX3d8EVstolyFhJqWzb5TDtasUWbbtCmUKFzmqtD7cmjAtd5TVYVIkKVhDsEFSQWZhSjP3xELIoEzCnygTUOwAcAAOz003RugEP8A2hC6t/i5snIDTnNl8g5NEQL33ec4LlrEvkwkD5KsJxDnAuK1cNBzc96In2cLDBsxuP3tA3aEzFuiYrmGh5pAz+S5chnLkAgjXRpP4MlSEg4SirtVjmN9PTFEl23yBNmgmhU4rTWvjdBdZFBQBjx+9J3xlOv2wd3PfIFmxE1AgCG174y5towlQZ8KStRJalSwpmwjLui/OVJET3gfyqT8uVR+AUM9MoKuWYqKAvCyTTPscRKkU9RiGxKBszAuWDDoIy98TypfKLQh2BDmumlRAdAp6jHMNPVFlckJUU4nbJ82pmYRRAQpTE+A8nO8zM/djuHKJVD4udX/AAV9PkwhlR1R7gsxyHKEKNz6FqbK2wSvwhZyEod82UIZb9t0gcxzFe6pQVKtSSHBkh/rpMCSLKGIJcDNmpVo11buLfO7Kpfd+Tpxq4GfFoyDKUc+msbn4LwLZkFsvAixKsW4CtansHrjF5WRd92FasJzO9o3FS5cgAs6m8lj1RNKWUk5EvlXIVoXjsizhfPNCagKzbQgkVETAYlqtq5kxD5JLhO4ZGJ7wkGVkHQcmyD6RFZVATwVBxUsd1S0GNpusOuTmAWTqCnNJ60kHrgoXu62DyeDDpJoer1Rsm8kqEtKssQUri2YJ6++Mi2bPKQSUuQKt74y02gg5eKadUEexWVYmB0MHy+a+70xStarWCAJcgpaqg3j74FLp2gACU4m8oq7uqCez30FHgUg0OVAe5z2RRFLTNmMJhSkYmpmeBakZe11qSkIl5FKTx+UPf7ovXpaQmXjTUEVycHxrwgLmzVzphWsuRm24cNTAMtFlOusNTOKUFIJYxpfhgWMIBP5xoeoB6REuQD490BHs5eEqVNeYSx3B49RNyqxlS1JloKcJxM5zyHQY8gvWzhJS2r7t43Qf/B3MKpeKYtSlFTAqUSQAwABJJYboDWuVSUjAWJDpBAocJI72htmS1oUpsTpQCwFAlISnpp6I07rCeUWCziYrvUSD2GKCJavwmYpIcApSR1qPrEBanA41cWLdvshERxlTbQtA5oQAFKIcuecA3AemHpFH116qQXEgiJJv5Kf5mZ+7HDCmD4qd5qZ+6YsbsqOqAQVGFDvHikKNr6GJW7kHxdp1HJDLz0mMMygXG9R6gzt390blyFpdpP6IZeekxilAxzNXYjfu06I117uLfO7P+/iAo4PpTOohyEU+cD2gDp6hEi0B3B6d/uh3JuCPTQ5BvXSMXmUpiSoMKlRo+Y0fPdSL0hWJLaZAMaJFBVtwEU5gOPC9T5IO75Xc8W7MdHAegfo07IIwlsmekPrlw3R6Xcli5ezImIrMlDk1p+cEUSofnAU49UefXrJPKg9jjSD/wCDe24ZikVZQOe8VfvgqHkmUTlXPQ+zriK17LWaeSSChZ+Ulu8Qa39dWJ1oBL1UkatUqHGvX6RydZywUg1HZ0QAre+wYleRNBJyBDegGMcXdapTgIUSC7gEjpcR6By6lzQVJqAEoSC5KjU9beuCa7brw4TNzPkobmggPUny1MH3UPTBHj1vs0+VLSZww8o5SD5TUckHIQ6zyQBShbOCH4TZuO0MC+AAa61Pp7oxrEnmkaZGApmxFCnGSqjhvB64mmJaKF+3qUvJRRvKJ3tkO3ONTZO6yvDyyuaqqQdXZq9BeAH75U6wAchrxrHoOxlhwSUYtQ+7OsD+0VwPbZSEJYTMwNySyiOpuuPSU3bhQDLDEZp0bh0QD7vsqUuWHOrlDUWVUuYpZAKVEdOWvdFoSSwdxu4HcdxhirT8YEUbDiPawEBkXasqnz1jIrPVhATUdXfEspRIdtT6THLss4TiNUlLgjexcHvh1mDoB31PXWAlCd0cmo+LneZmfuxIlOVYdaQORn+ZmfumLDKjqj3AOKFCMKNuL6LCFy5BzLT5ofbyYz5gZQPeBxevGsX7oU0u0n9EH+vkxXmJcgvSrK4Ho4Rrq3cW+96fjwr4HLZg66ij1EOUzVDnvEdwZHJtRxp1n2xHOXzTmQzuNKB++MXmUrxql05pIKd47vdEsmdyiE80MaAHMZuAdwIodxEO5N6qAeoAzD7uPXSHKFNDok67y0BUtBclg+gDd7+MhGzsUs/hKEA4XLEE5NnXoeMmfvDkZB+PRGjsXMCbbIdvLwl96wUN2mA9kqFAu25sm3djRibSpCVggeUkkkUyOfS3ojcSop/V46e70Rn3/ZxyapvOdCFHDmCACWBgiK4LmCQmacJWtLvmwNQlO4ChJepD6JbUtKKJ15wbqesQ3LKKZElBNUy0BXSEgERLes7BJWvPClSh/wBIKvSIDyG+lcrNmKNecpjwBYHujPsSKsKkeMu2JpiqMrofx4rFajvk3j0+KxBj7T2Upmheix3ihg62Hk8vZpakkBSOYSxJp7mgcvCzctKwOARzg+p0c6UhvwfX5+Cz1SplErIFdFCgB4HLshA9Ik3MkT5cw1VLSoE/rFNG0HNjfln2dsRWJbjpqekxKU14RRI1B3wLWuePwjEmqaD0+2CC2TimWps6xg3JIxLUo1YBoDUtqk8mtTVwmu+kCiLUrfBJfRaSs5Ub1QJgEQFkT1nWJbJOUROBNOQm/ZmKQVFqwj8r5id9mYQyo6oYGKOQwmOxufQ4L1y1l2oDPkR9tJjJsk0gkZMXA0qSkhsyxcNuaNW5JeKVagMzJGVP8aVrGRaUmhyUkgLr84hj0Fh1g74117uNfe9PwuzRpvbLdx1bLtirazRTOCQwwtx4PFickKYaAaUPkhsuuIyHAGenEZtl4pGLympJUlKxVwMixNHq9Y4rcNKUzqGdjDLGXlgaJdOdeaW8dUPBZqPpWh+5qwVES6dC1BRj1B+EMs68C0K+YoKrQ0UCR3ROlNTl1jXMxUnJYdALvWpgS92kKIp6d0RWlbkS05KfGMwwDkcHJAbcTClT+Yls1JHoixZ5QHt6akwRNZ0c0PR4p3+Xs8/hLUzdEaRjMv8ALWWf+or2QHkEwVzpo3riII6B943eKRLM8dn3w1KqdVOmIIyrMV6Iyr8ugzOegc8Co3toOIEayPXR/bEktQCSqtHOe7id4ijU+D7bHlGs85TTRRJNMYH/AOhqNc4P5tqAEeJG4uVTiRSaC4Ls53PvdssoKtido1Tk8nOflZbc5qEGgJ/O9MAa25ToYHWveY5dyQhB6dYzzPVLJxDEk6jsi1JnpUAHpuOfXAUtqbUoyFJQDiNQc8vlNu1gesk0qTz/AChQls+MFlulvhVmEkdmRB6ngPQkInzZHykKNN40PY0BYQsAxbu+Y/LeYnfuGKJlqfKLV2SyDO8xO+zMGVHVDCMKGvCjc+hiWhdEoqlWoAF+RDMWI+OkFxx16owrdacZRjYTUlifnpzBA0IIqMwXghudTSrUXb4odP5eTGTfNiOGWtvlhiwB5ySGbN8ulo117uNfO9J0tqHygRm9RuPq64dMLgUJNdG6PXHVFxTmlssjp7XjvJA14V0zr64xeZSlqbGlsTKyqDzgD11xQ5aqU0010pCIIWPzkZ8UFwCdaKPZDlgUdnq7u+gqW9MEcRuBy+dv4d9YZaEMCD0sddaEeMolzDHTfqXfPxlEc5HN373qDTKA9Y2bvHFLlomDBMwJAByUMIqDq4ghlj3d0Ykuy47JKUKLRKQUnilCT6o3JCnD78oB68oydpR/ZJv6pPZX1Rr74zNoEPZp3mlerTqgjyKZXR9zcIYQa616aQ+YpnL9I49ERyvJcdOorl3vEU5Q31DZ+6IpyTgI3sKjNzX1xNiFacPBjju1N5rxgHhBlylKGYQrtwmL/wACtmlzJdrSupJl9IDLYjoU8VU5Fz4OY64G9i73XY7aSkOFAoUh/KAOIDpoWO8iKPWLWgpOBQDpJBfKOWezJVUp7z7YdftuROlyJ8jnmarkwAKqNSAR8lScJBeNOw7PqT5czpCB3Yj7BARiQFNLTqz7kjedz5Dp4R5ht1PVLvBcyWWUgpro4SHB3g5GPbZFnSgMkADxrqY8F2gn8paZyvnLJEAaXdbZdolJmIDPRSTmlWqT7dQRFmWlkz/MTfszHnuz96Ls0wsMUtVFp37iNyhv7Y9GkkLkzpiSCg2eax3vLMIZUdUAmOR2FG59A1bmU0u1EJxHkRTe86S0D99Ws/FhSQlySwzLBs9fKgl2fJCbThDnkQw/+aTHn9+XkZtpJfmyxgSOg17/AERrr3ce+d6fgSy11DZDUs+j598TqIwgUDgAD3xnXdOxI/O8axdIJYPlofRvjF5VS1sClVXStNKtzuYf3n6omYAVLa19vXCtiXQpDsSDhds9MPZDUrdL5uAWPGvsgJJYAejVcuCz+DEcw809FXFCGO6LNlAbnKCR+cadXjSGrWhQLEkVycp35szUbOCvZ7pHxMofo0DtQHiaxq5o4U7KRWue1JVKlFORQli1DzRUcIlsdoTVn8oszEGvAwYrh9G6KF81s1o80of/AFMWBaE4ih+cA7Hc7O25/SIrXj+QtHm1/uQHjhU4Orns6Y6zNkWZ2z64etOTN0g16DFdb0p2Z+PZElkeVAa9u/LPWJpBrXT1RXlgvnlXjD1KYZV3nx4pBJdtc1sj19lBvygNvlGGaFpJBoeIUDnuglWok7y7e5ur74xb4l0w6u56tBEHrHwZCWqzrnoWSpSnVK0llg+EfnZv73NLPan0y6dax877K37NsczlJRoCAtBdlDcfbpHof/mSuYyZclKCdVqcJDOTkMug9cZA7v29kyZSziHKFCsCHqSzO24E1MeDWhZKioakt2xoXhfipqi5UrEplLJqo8QchuGQyikz5QEMlGItwzgs2YtygmdJLlJkT1JrkeSViHQc/vgdumUCvSnpjeuFHxs7hJtGXmlQhlR1Qokwo40KNz6DFp2C0lEi2qGYs5+1kjtjzKzax6EpTWS3f+3H28iPOrKa+PujVXu49970/Agui24VgKy7IJTMSoUbJ+O8eg5wCpmdHEGHGarQtq0YvKNVoahNRXh3ZxUfCGZmJz3O4y4ERg2K1TEHN0nMGo90a8yaK0zYl8tRkP1e+KK20cwiQGcMsHdorw0VLrvc8kEKqXU5IGR3NrEl/reT/wBQPDXTxpGLd+bViYj1PZTbBSTKSuYlKU08iYrmgM1FNujStu1yJM1ZBSUguAJZ6fnDeY87ucEzE6Pu3a90X78sxBVxWRkx5oHtiqO9i9qPwy3LIRhCbOpmGbzZeYBMGt4K/s9o82r9wx5N8EP9/m6/EKbqmSvbHqV8WkIsc1Rr8UrpcoMGLyoB8td3s6oYzKf72GjRR/8AGHyG8AUBDceLPFuXMKpRmhQIxYVAhil3YhRzzMGRTM28qvv7eEQz1khh1vo+T8Y0rnsyZ6wF4iK0cV3VinfVkMtakswBaqvRpEkUxNegL7yR3Dd6Yyral3iZdoApi4Mdw3GK02eH3wGfLVhW7U16I0cGFvm6Hx6YpTEFRZIc8I1rHJWlGFaaHJ/RCEVOSxKIKfK3aEatq/gxfkIIQAWfVu3tjbuXZKdNlqmBSQgAkOaxTn2E1AziivctVkRq3Er4+0DTkZ7fUqzjPsqDJckDp90Wdl5pmTbQpwws85xveUqEMqOqECTCjh6oUbn0GC9LR/ZbaD9H/wC/IjzsScNPvj0aUP7NbfMD7eRGBdOx1rtFRLwIPyl0HUlqxqr3ce+96Q6kNxffDlrbLprHoY+DiRKTitNoIObBkjqSxVn0RjXlddjRiEubOZqFUkKRuYnlQW/6dYxweViWOZiSCzHXtiWZMqDk7ufdvzjNlWCao4cgo5AHw0GFwbIY6zSo8MhADF7THl6u49JjLsa2Mem7QbEIUj4smWWq1R2R53a7pmyFtMSQk0Ch5J9nXAbtxgKmJBep03Dpje2nkpcsokkuxzG8vAnYZpCkqG8MRueCLakkzDxCSG0GEKy64LC/8FDf+Iq8wtupcqDzbpZTY1J3kg7+clUAHwTj/wBSPmJnZilx6TtjYyuyqADgEKUd3tNYqf18+4zodGDemDTZCQJ1mnSiS5AKWD1SdOLGAaYrd0cemC/YS/E2dEwqlhe5iygDmU78og2Nh7Ctdq5NxLFSCobnOmvXEm0l2zJk5aGOZqxbpdsot3FtLZ+UExEurminfI6xfVeZmSV2gJASg4SHLlyzV6Yo8uvKxKQE4gzkxSgo27twmrlkIEuhcJFHpWBfFviSq5cS2npgkvRVBAvdCvj0dMFV4DTjCEHWwCgZRFKjL3QM7RES5xADZxubFS2Sa6RjbSI+MdtYoxr1AVZ1EkuMm3xV2G/KWiuVmnH/AI1RYviaRIUG3Rn7CTiJ08fOs1oHZLJ9UI3ZUdUe60emFHDCjc+iiBn8HMsKnzQQCOSJYgGomSiKdLdkG1umMGTQtUjT3wE/Butp807pJ+0lwVTrQkYnORPt9Ea6t3FvvekIbRzhX09mcCdnsC7RMCE0STUge2NC85yp9owjySWDaje0HVxXMiQzAEtnGLyq9zbLyZDHACoan3xuTLKnMAPq0TKU4o1M/fFFYWg4g6k/KT6wN/CKK09TK5wdBo+48eEU73uRExBThxBQy9bwQSpSVpcVBrGdOPIqAV5Ciw/N3D9X0QgeR3tcirMsNVJLAnRqsd8Mt9oMznEuWAy9DR6rtBdaJ8hSDnmDqDo0eQWoKlhWMeSW4ji0RRJ8FAAt6lEUElQDfrS49eta0LQZasTKBBYV6HakeT/BGCubaVYXCUJAo55yiTo48mPR0JWVZJbUfK90EeU7RbIIs8xueEknCSc+vfFW77BJlk5qcEVOrcI9ctdjTOBlzEggjOlOIOhjza/rlmWWZhVVJqhR+UN3AjdEGZYpSJSwVBZRirhY57jBvgSLEJIUCqZMxAO5YHWBFapktKCkjAtRSf1hl2isE+wliUqZMmLTiCaJetWqaxVR7T7LIVKE3CcSfK5xZjw0YwOybikHNBfTnH2x64qWCClQop3Daas8eY3vKVZ5qpanoabik1B40iIdIuGzpIUhDEa4lestElqSNYzkXoXYGrE55sH7eEPtE5S2ILdUUHWxlnUoKKQGAipfdnxqOjU7IWwt4IkhZmrViagAod/X0xlXxaVLWpQUzl4SMu/bAtcopQHOcY2xllUmfMKvo1o+xXBZcExS56UkvTUt3tGta7gCVTZ6AhPxM8KSC7vKWHAwiL/WVHVAHPTChxjsbX0OYWbAflZ3mD9pKgitNjK3Z3yJDN1gkPAXs5fQsy1LKMYUgoYKw5qSp3Y/NjdTt1LT/llfXf04wqicXMvVhaV2kzTGMM2fdxlLqGWg0UAyVDNwcvugiuq8cYFXVnGev4QJZobK43GaP5cVZu1tnUP7kOkTQD1KEt4xyy8+ktuPgYGQVc4FljXfwO+FKtqC6VMFDyhqDAnJ25QkMLOvrnAn7KK6tqrOS5siirUmeXL6FpdYuWTSW3Hws3rtZKs9oCK8mtwo7lb23HKKl57SInhUqWkzFqDACjcRxG+Mq95tgtCgpdjmAgNzbSR3GWaw66rTY7OvFLs058q2lx9lDLPouktuPgSWCwWxNneZhBoBiNS5YPxqIz752Qryc8OVKJSsEuQ9Hq3dFmdtyhSQlVnWpIq3LDTL/CiWdt/LX5VlKumb/ShllNJbcfB2zl1IsSVIlYQVVLu5IyGJ/DxtWS1cqlZUkmaBzciAdC+gdowDtvK+if8AL/SixZfhCTLcJsuebzen9HDLJpLbj4Xrwn2iWkLSpBpzks5bhGbec2baUcmuWFSyQQti6SNR6IZP23lqzsp6p39OFL2zQAws6mP6b+nDLK6S24+DLLsYpdlXzwlKZmMPmCkMeoggV3QT3Nc34NJCSXJJJIgWTtZLGICRMAV5QE/mni3JRJK2xlpBSLOsg7557vi4ZJNJbcfAxlSyah23umB6zXIiZbbUbSOUCUJ5IKrRbtlkQxHXFYbdI+in64/y44dvEYsX4LVm/KnL6uGWTSW3HwG9sLjlSDLUhxid0u7EM0ZSNG7I37xvizzyMdnmUJIae1Tn/hViqm02UZWaZ+0f0oZZNJbcfuDrBmDHbXmW6oei9bOP8sr68/y46u97Of8ALK+vP8uGWTR23H7j9O2VmFNrBz5p9UHN6zybPPDU5Gb9mqAWx33IlLxpsysQpWeSOzk40LXttjlTJYs4TjSpD8oS2IEO2HjDLK03W1iqJy+AkUx2OHojsbHawh0Q1WcdhRSUR9cJeUKFBSEI+O+FCgOmEvOFCgkub47pHYUWSXY6c47CiI6qHa+NwhQoCI5xMfHfChQZOHx2xw5QoUFNGkI5woUEk2HJ8dkKFAM8d0cTHYUGJwhQoUB//9k=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/Socijaldemokratska_Partija_Hrvatske_Logo.svg/140px-Socijaldemokratska_Partija_Hrvatske_Logo.svg.pnghttp://www.hrt.hr/media/tt_news/milanovic_plan21_05.jpg
Josipović se definitivno vraća u politiku, osokolio se s brojem glasača, samo je pitanje kako će biti formulirana platforma 'pobjedničke opcije'. Istini za volju, može se naći ozbiljnih zamjerki i optužaba na račun dviju vodećih stranaka (HDZ i SDP), ali što je nelogično, i što nije politički ni moralno korektno, da ih se poistovijećuje u zloći, jer HDZ je bio i ostao državotvorna stranka, predvodnica u Domovinskom ratu i beskompromisno stoji na hrvatskoj državotvornij ideji. HDZ je isto tako u sebi jedno vrijeme imao korumpirane, profitere, kriminalce i izdajice, koji su oštetili državu i osramotili stranku. Mnogi su se udaljili, nakon što su se zasitili, neke je stigla zaslužna kazna, a neki su otišli na vječni počinak, ali ostao je još kukolja kojeg treba istrijebiti prije parlamentarnih izbora. Jedne sam prike napisao, ako treba ja ću ih sve prozvati po imenom i rezimenom. Takav bi postupak HDZ-a bio najuspješnija promidžba i najsigurniji put do pobjede, jer narod nije glup, imaju i dugih vrlina nije samo dobar apetit, ali narod je indolentan, jer je bombardiran s negativnom propagandom: Svi su oni jednaki - lopovi! Drugim riječima, u Hrvatskoj se ne mijenju kočije, nego se mijenjaju samo kočijaši!
 
Dapače, u SDP-u nije se ništa promijenilo, samo što je Račana zamijenio Milanović koji se pokazao još gorim, jer je 'umni bolesnik', samodopadljiva osoba, bez ikakvih ljudskih vrlina i nacionalne svijesti. Nije za odmet podsjetiti da su članovi SDP-a na čelu s Račanom demostrativno napustio Sabornicu 25. Lipnja 1991. kad su se brojile glave i osmišljen izlazak Republike Hrvatske iz srpskokomunističke Jugoslavije. Nije suvišno ni podsjetiti koliko je štete hrvatskom narodu učinila Račanova vlada, a i slijepci vide koliko je zla učinila Milanovićeva vlada. Isto tako, hrvatski narod ne će zaboraviti kakve su zločine činili Račanova idejna braća - Stjepan Mesić i Ivo Josipović za petnaest godina predsjedničkih mandata. Dobro je, da se Hrvatska još nalazi na kugli zemaljskoj, nako tolikih tragedija i tolikog broja juda! Ja molim Boga  da nam da više političara koji su istinski uznemireni (disturbed) zbog stanja u društvu, naroda i života sirotenje. (papa Franjo, Evangelii Gaudiu, 26. 11. 2013.).
 

Rudi Tomić

Anketa

A. Plenković i T. Medved dodvoravaju se Srbima. Je li to izdaja?

Srijeda, 12/08/2020

Tko je Online?

Trenutačno aktivnih gostiju: 1886 gostiju i nema članova online

 

AIPK Trgovine d.o.o.

 

Registar Branitelja

 

Udruga Zavjet

 

 

Grawe osiguranje

 

 

 

Veliko srce malom srcu

 

Facebook

 

 

Optika Kraljević