Od demokracije do anarhije

 
 
Veliki grčki filozof Sokrat bio je dalekovidan. Iako se borio za demokraciju, prvi je shvatio njezine neke loše strane. Pročitajte koje.(v.h.)