Get Adobe Flash player
Protuhrvatska revizija povijesti

Protuhrvatska revizija povijesti

Optužba za reviziju povijesti reže glavu u...

Tko brani fašizam i tko napada antifašizam?

Tko brani fašizam i tko napada antifašizam?

Hrvatska je vojno pobijedila Srbiju, ali ne i srpski...

Plaćamo da nas blate i vrijeđaju

Plaćamo da nas blate i vrijeđaju

Hrvatske pravosudne institucije...

Hrvatskoj treba »Bijela knjiga«!

Hrvatskoj treba »Bijela knjiga«!

Kratak popis velikosrpskih akcija hrvatskih Srba zadnjih...

Lažno predstavljanje saborskoga zastupnika

Lažno predstavljanje saborskoga zastupnika

Bivši lopov u Samoboru ugostio njemačkog...

 • Protuhrvatska revizija povijesti

  Protuhrvatska revizija povijesti

  četvrtak, 17. siječnja 2019. 18:26
 • Tko brani fašizam i tko napada antifašizam?

  Tko brani fašizam i tko napada antifašizam?

  četvrtak, 17. siječnja 2019. 13:48
 • Plaćamo da nas blate i vrijeđaju

  Plaćamo da nas blate i vrijeđaju

  utorak, 15. siječnja 2019. 17:37
 • Hrvatskoj treba »Bijela knjiga«!

  Hrvatskoj treba »Bijela knjiga«!

  utorak, 15. siječnja 2019. 17:32
 • Lažno predstavljanje saborskoga zastupnika

  Lažno predstavljanje saborskoga zastupnika

  utorak, 15. siječnja 2019. 17:16

Pravo na dijete!

 
 
Vjerujem da i one, koji nisu katolici, zanimaju razlozi koje Katolička Crkva daje protiv sudjelovanja u umjetnim oplodnjama. Umjetne oplodnje su one, kod kojih dolazi do začeća bez specifičnog čina bračnog odnosa, kao što su inseminacija, oplodnja u epruveti, kloniranje, razne tehnike genetskog inženjeringa i sl.
http://rostock.donumvitae.org/media/intemplate/27_schlucht1.jpg
Katolička Crkva je 22. II. 1987. kroz Zbor za nauk vjere, uz odobrenje Sv. Oca Pape, objavila u vezi ovoga svemu svijetu dokument "Donum Vitae – dar života". Evo obrazloženja zbog čega je zabranjena oplodnja u epruveti pa makar se radilo o sjemenu muža. Ispod pitanja "Da li je moralno dopuštena homologna oplodnja u epruveti?" u spomenutom dokumentu, nalazimo odgovor: "Homologni FIVET obavlja se izvan tijela bračnih drugova uz pomoć radnji trećih osoba, o čijoj upućenosti i tehničkoj djelatnosti ovisi da li će zahvat uspjeti; život i identitet zametka povjereni su moći liječnika i biologa i uspostavlja se gospodstvo tehnike nad ishodištem i sudbinom ljudske osobe. Takvo gospodstvo u sebi je u suprotnosti s dostojanstvom i jednakošću, koji su nužno zajednički roditeljima i djeci. Začeće in vitro rezultat je tehničkog pothvata kojim se dolazi do oplodnje; ono se doista ne postigne niti stvarno želi kao izraz i plod specifičnog čina bračnog sjedinjenja. ... Iz istih razloga ostaje moralno nedopušten i tzv. "jednostavni slučaj", tj. postupak FIVET u kojem nema ustupaka abortivnom uništavanju zametaka ni masturbacije, jer lišava ljudsko rađanje njemu svojstvenoga i prirođenoga dostojanstva.... Crkva se i nadalje, s moralnog stajališta, protivi homolognoj oplodnji in vitro; ona je u sebi nedopuštena i u neskladu je s dostojanstvom rađanja i bračnog sjedinjenja, pa i tada kad se sve poduzme da ne dođe do smrti ljudskog zametka."
 
Nije istina da se umjetnim začećima radi u prilog životu. Sva ona na razne načine predstavljaju grubo narušavanje Božjeg plana o stvaranju novih ljudi, zanemaruju dužnost brige za spas duša i predstavljaju narušavanje dostojanstva čovjeka. Osim toga, oplodnje u epruveti su povezane još i s masovnim ubijanjem tako začete djece. Tako je danas jedan od najčešćiih uzroka smrti čovjeka u zemljama koje izvode oplodnju u epruveti, upravo ubojstvo nerođenog djeteta još prije nego se usadi - impantira. Taj broj već premašuje broj svih drugih ubojstava nerođene djece.
 
Prema izvješćima onih koji se bave takvim oplodnjama, čujemo da se rodi manje od 5 posto djece koju su tako začeli. Čuje se da nad nekojom od te djece eksperimentiraju, nekoju bacaju u kanalizaciju, već ih iz nekih zemalja izvoze, nekoju drže živu, ali smrznutu u frižiderima, a nekoju pokušaju usaditi u maternicu. Čak i od one koju su stavili u maternicu, najčešće se ne prihvati niti jedno, nego umru zbog neprirodnih uvjeta. Državni zakon mora najhitnije zabraniti umjetne oplodnje! Čak ako nekoja djeca nakon zečaća u epruveti ipak prežive, pa se rode,  u vremenu poroda, pa i neko vrijeme poslije, čujemo da većina njih još uvijek ima svoju živu braću i sestre koja su istovremeno začeta, ali su ostala u nekom frižideru bolnice. O kakvoj se to državi može govoriti iz perspektive desetaka a izgleda već i stotina tisuća ovako začete djece koja su ubijena ili čiji su životi još uvijek ugroženi?
 
Države u kojoj se događaju ta zlodjela su za takvu djecu okrutne i opasne, koje se prema njima ponašaju onako kako su se ponašali i neki drugi neljudski režimi prema zarobljenicima po logorima. U državi Kostariki je Ustavni Sud je 11. X 2000. god.  zabranio oplodnje u epruveti i slične postupke, utvrđujući da izlažu riziku živote začete djece. U njegovoj odluci piše: “Princip svetosti života čovjeka podrazumijeva pravo koje pripada svakome, bez izuzetka, a svaki izuzetak ili ograničavanje razarali bi bit toga prava”. Pred sudom je svjedočila i doktorica koja se ranije bavila umjetnim začećima, ali je potom shvatila svoje pogreške i pokajala se.
 
A na pitanje: "Kako s moralnog stajališta ocijeniti homologno umjetno osjemenjivanje?" (gdje je davatelj sjemena suprug, a ne radi se o epruveti), DonumVitae pruža jasan odgovor: "Umjetno osjemenjivanje kao zamjena za bračni čin zabranjeno je stoga što svojevoljno rastavlja dva značenja bračnog čina. Dodatni znak takva razdvajanja je masturbacija kojom se obično pribavi sjeme; i onda kad se izvodi u svrhu rađanja, čin je lišen svoga sjedinjujućeg značenja: "nedostaje mu... spolni odnos kao zahtjev moralnog reda, odnos koji u okviru prave ljubavi ostvaruje potpun smisao uzajamnog darivanja i ljudskog rađanja". "... Crkveno naučavanje o braku i o ljudskom rađanju kaže da postoji "neraskidiva povezanost, koju je Bog htio a čovjek je ne može svojevoljno ukinuti, između dvostrukog smisla bračnog čina: smisla sjedinjenja i smisla rađanja... Kontracepcija hotimice lišava bračni čin njegove otvorenosti rađanju i tako samovoljno razdvaja svrhe braka. Objektivno na sličan način, postižući rađanje koje nije plod posebnog čina bračnog sjedinjenja, homologna umjetna oplodnja također razdvaja dobra i značenja braka...”
 
"Donum Vitae", naravno, objašnjava zbog čega su nedopuštene i heterologne umjetne oplodnje gdje spermatozoid ili jajna stanica nisu od supružnika. Među pravima djeteta, Donum Vitae izričito spominje pravo na život i tjelesnu cjelovitost svakog ljudskog bića od časa njegova začeća do smrti,  prava obitelji i braka kao ustanove i u tom sklopu, prava djeteta da ga začnu, dadu na svijet i odgoje njegovi roditelji. Tako ovdje nalazimo: “Stoga dijete ima pravo, kao što je spomenuto, biti plod specifičnog čina bračne ljubavi svojih roditelja, a ima također pravo biti poštivano kao osoba od časa svoga začeća”.
 
Katolička Crkva se kroz “Donum Vitae” toliko zalaže za poštivanje spomenutih prava djeteta, da u svom poglavlju “Moral i građanski zakon” naglašava: “Kao posljedica poštovanja i zaštite osiguranih nerođenom djetetu, počevši od časa njegova začeća, zakon će morati predvidjeti kaznene odredbe za svaku promišljenu povredu njegovih prava”. Dakle, ovdje je jasno da Katolička Crkva od države traži donošenje takvih zakona koji predviđaju kaznene odredbe ne samo za one koji ubijaju na razne načine nerođenu djecu sve od začeća pa nadalje, nego i za one koji izvode umjetna začeća, bilo inseminacije ili ona izvantjelesna, kao što su „epruveta“, kliniranje itd.
 
Sve više se razvijaju načini liječenja neplodnosti tako da do začeća ipak može doći na prirodni način, kroz specifični čin bračnog odnosa, a također da začeto dijete preživi trudnoću unatoč ugroženosti. Međutim, neplodni supružnici, medicinsko osoblje, političari i ostali ljudi ne smiju sudjelovati u onome što se protivi vječnim i nepromjenjivih etičkim načelima, koje je navijestio “Donum Vitae”. To se tiče ne samo katolika, nego i svih drugih ljudi.
 
Pogrješno bi bilo zamišljati si kako roditelji imaju “pravo na dijete”. Donum Vitae u vezi toga govori: “Pravo na dijete, u strogom smislu, bilo bi suprotno dostojanstvu i naravi braka. Dijete nije nešto što se duguje i ne može se promatrati kao predmet vlasništva: radije je dar, “najdragocjenij” i najnezasluženiji dar braka i živo svjedočanstvo uzajamnog darivanja njegovih roditelja.”
 
Kod začeća je tijelo djeteta veličine 0,1 do 0,15 mm, a težina mu je otprilike 0,004 mg. Ne smije se ubijati niti najmanju, tek začetu djecu! I na njih se odnose Isusove riječi: “Zaista, kažem vam, meni ste učinili koliko ste učinili jednome od ove moje najmanje braće” (Mt 25,40).
Svjetski poznati fizičar prof. dr. Davor Pavuna, izračunao je da se tijelo tek začetog djeteta sastoji od otprilike 1014 atoma. To se piše tako, da se jedinici doda 14 nula (100000000000000 atoma). Tijelo odraslog čovjeka visine 175 centimetara, sadrži otprilike 1028 atoma. Osim već spomenute masovne pogiblji djece preko raznih postupaka vezanih iz oplodnju u epruveti i slične umjetne načine začeća, spomenut ću još neke načine kako su ugroženi životi djece koja se još nisu usadila u matenricu.
 
1. Do začeća i automatskog ubojstvenog učinka, preko sprječavanja usađivanja u maternicu, vrlo često dolazi uz sve vrste tzv. "kontracepcijskih" tableta, uz hormonske flastere, implantate,  sva postkoitalna hormonska i antihormonska sredstva, implantate i depoinjekcije koje je industrija smrti izmislila protiv rađanja. Na isti način, ubojstveno djeluju i sve vrste spirala. Dijete kod svih tih sredstava pogine najčešće dok žena koja to upotrebljava, obično niti ne primijeti da je bila trudna, jer joj menstruacija niti ne izostane. Sva ova sredstva jako štete i zdravlju onih koji ih uzimaju. Nekoje žene zbog toga i umiru.
 
2. Mnoga djeca, sitna kao točkice, umiru jer se ne uspijevaju usaditi maternicu, još i zbog upale njene sluznice – endometritisa. Do toga može doći zbog zaraza virusima, bakterijama i gljivicama, a ima i miješanih infekcija. Sve ove zaraze se prenose i preko grješnog sredstva prezervativa.
Obično se ne pojavi  izostanak menstruacije, pa žena niti ne primijeti da je bila trudna, iako je zapravo bila.
Nekoja žena misli da živi u neplodnom braku, a zapravo često zanese, ali dijete zbog upaljene sluznice maternice umire i ona trudnoću ne primjeti.  Ovdje se radio o vezi između grijeha na seksualnom planu preko kojeg je došlo do zaraza, sa smrću djeteta.
Nekada se dijete ipak usadi u maternicu, unatoč zaraze, ali umire kasnije, kada već žena zna da je trudna, pa misli da se radi o „spontanom“ pobačaju. Čak se možda nitko od ginekologa kojima se obraćala nije sjetio testiranja, pa ostaje zaražena i gubi vrijeme za odgovarajuće liječenje.
S obzirom da čovjek ima ne samo dušu, nego i tijelo, nije dovoljno samo postići oproštenje grijeha, nego treba reći svima koji su imali predbračne ili izvanbračne seksualne kontakte, da se trebaju istestirati na brojne bolesti, da bi se, u slučaju potrebe, mogli liječiti. Međutim, ne smije se izvoditi testiranje na zaraze, plodnost niti na bilo što drugo, grješnim načinom. Uvijek postoji rješenje bez grijeha.
 
3. U početku trudnoće žena još na sebi ne primjećuje znakove da pod njenim srcem već živi sin ili kćerkica. Pogotovo je to slučaj u periodu od začeća pa do izostanka menstruacije. Ipak, moramo čuvati živote i zdravlje i one djece koja su još "skrivena".
  Jasno je da se ne smije odstranjivati maternicu ako dolazi u obzir da je u njoj živo dijete. Postoji čitav niz drugih operacija, pa i dijagnostičkih procedura, prije čijeg izvođenja treba biti siguran da u tijelu žene ne postoji živo dijete, da ga se ne bi ubilo niti povrijedilo. Za usporedbu, može se reći da se ne smije rušiti kuću dok dolazi u obzir da je u njoj netko živ.
Ne smije se sudjelovati niti u onim dijagnostičkim procedurama koje pomažu u lovu i odstrelu bolesnih. Ne smije se ubijati niti bolesnu djecu!
  Leš ubijenog djeteta koje je prije implantacije bilo veličine točkice ubojice možda nisu niti vidjele. Ubili su tom malom djetetu tijelo ali duša mu je i dalje živa i čeka Sudnji dan.
Koje bi to vrijednosti još preostale u društvu za poštivanje, ako se ne bi poštivalo nježna, nerođena, ljudska bića, Božji dar plodnosti i dostojanstvo začeća?
Zaista, najdragocjenije Božje stvorenje cijelog svemira u najmanjoj količini materije, je tek začeti čovjek! A već od začeća ima ne samo dragocjeno tijelo, nego i dušu koja će živjeti zauvijek!
  Što mislite, da se pojavi neki čovjek, koji kaže da mu pijev slavuja ide na živce i počne u cijeloj državi uništavati malene slavuje koji se u gnijezdima još nisu izlegli? Jako bi ga se kaznilo, jer su zakonom zaštićeni životi stotina životinja još dok se ne izlegu ili ne okote! Bilo bi jako teško živjeti u društvu u kojem bi se male životinjice poštivalo više nego nerođenu djecu? Ako bi netko smatrao da je nerođeni čovjek, pa i onaj maleni, tek začeti, manje vrijedan nego životinja koja se još nije izlegla ili okotila, to bi značilo da je poremećen. Društvo s takvim stavovima bi bilo bolesno.
 
                                     Zaključak
 
Poštivanjem Božjih zapovijedi čuva se plodnost. Vrlo česti uzroci neplodnosti su ranija grješna ponašanja koja su dovela do zaraza i drugih patoloških poremećaja.
A zaraze, pa i one smrtonosne i one koje izazivaju neplodnost, prenose se i preko grješnog sredstva prezervativa. Većina zaraznih, pa i smrtonosnih bolesti, prenosi se već i preko ljubljenja. Upravo zbog mogućnosti zaraze preko sline, peru se čaše, posuđe i pribor za jelo a nitko u restoranu ne upotrebljava tuđu čačkalicu za zube.
Vrlo često je i ginekološko osoblje naštetilo Božjem daru plodnosti sudjelovanjem u raznim grijesima.
Mislim da je dobro o životu i Božjem daru plodnosti razmišljati i iz jedne šire, „svemirske“ perspektive.
Impresionirani smo prostranstvima i bogatstvom svemira, a također i čudesima mikrokozmosa. Dragi Bog - Stvoritelj je jači od svega što je stvorio. A Njegovo najdragocjenije stvorenje, u najmanjoj količini materije je tek začeti čovjek. A već začeto dijete, osim tijela, ima i besmrtnu dušu!
Jasno je da se na Mjesecu niti bilo gdje drugdje ne bi mogao pojaviti automobil da ga netko nije izmislio i proizveo. A već je jedna jedina živa stanica neusporedivo kompliciranija od svih automobila, čak i od svih kompjutora na svijetu.
A koliko tek raznih živih bića postoji, a koliko je tek kompliciran čovjek već i samo po svojoj biološkoj građi!
Čovjek se ne bi mogao pojaviti u tom ogromnom hladnom ili vrućem svemiru sam od sebe. I čovjek ima svoga autora, a to je dragi Bog! I taj Bog nas ne ostavlja nezbrinutima u svemiru, nego se neprekidno za nas brine i voli svakoga od nas.
 
Dragi Bog je izravno stvorio tek Adama i Evu. Nakon toga, On surađuje s roditeljima u stvaranju novih ljudi.
Zamislite, koliku čast supružnicima ukazuje dragi Bog, kada s njima zajedno sudjeluje u stvaranju onoga najdragocjenijega u čitavom svemiru!
Ne smijemo si zamišljati da smo pametniji od dragoga Boga! Ne smijemo narušavati Njegovu zamisao o stvaranju ljudi!
Dragi Bog je previdio vezu seksualnog života s brakom kojega On blagoslovi i koji je za cijeli život, sa začećem novih ljudi. Tu se vezu ne smije raskidati!
 
Raskidaju ju oni koji bi htjeli provoditi seksualni život prije i izvan braka kojega blagoslovi dragi Bog, a raskidaju ju i oni koji bi htjeli izvoditi bračni odnos bez začeća, preko grijeha kontracepcije i sterilizacije, ili obratno, koji bi htjeli postići začeće bez specifičnog bračnog odnosa.
Zato su teški grijesi ne samo ubijanje nerođenog djeteta, nego također i kontracepcija, sterilizacija, umjetna oplodnja, seksualni život prije i izvan braka kojega Bog blagoslovi.
 Važno je da svatko od nas sačuva svoju savjest čistom, da ne dopusti da, niti pod prisilom, sudjeluje u bilo kojemu grijehu.
Svi se trebamo s poštovanjem odnositi prema Božjim zapovijedima, prema Njegovom stvaralačkom planu, pa tako i prema životu svih ljudi, od začeća do prirodne smrti, prema Božjem daru plodnosti, moralnim, bračnim i obiteljskim vrijednostima.
Molim grješnike neka se pokaju i neka više ne griješe!
 

Dr. med. Antun Lisec

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Anketa

Tko je Andreju Plenkoviću draži?

Nedjelja, 20/01/2019

Tko je Online?

Trenutačno aktivnih gostiju: 1126 gostiju i nema članova online

 

AIPK Trgovine d.o.o.

 

Registar Branitelja

 

Udruga Zavjet

 

 

Grawe osiguranje

 

 

 

Veliko srce malom srcu

 

Facebook

 

 

Optika Kraljević