Get Adobe Flash player

Ciljevi skupine Banque Worms isti su kao i ciljevi 'Synarchie'

 
 
U studenom 1940. koordinator za informacije (COI), prethodnik Ureda Strateških Usluga (OSS) Sjedinjenih Država, pripremio je tajno izvješće pod naslovom „Synarchie i politika skupine Banque Worms“. Taj povjerljivi spis na tri stranice započinje: „U nedavnim izvješćima bilo je nekoliko navoda o rastućoj političkoj moći skupine Banque Worms u Francuskoj koja uključuje među svojim članovima takve gorljive [nacističke] kolaboracioniste kao Pucheu, Benoist-Mechin, Leroy-Ladurie, Bouthillier i predstavnike velikih francuskih industrijskih organizacija.“ Izvješće nastavlja: „Reakcionarni pokret poznat kao 'Synarchie' postojao je u Francuskoj gotovo jedno stoljeće. Cilj mu je uvijek bio provođenje revolucije bez prolijevanja krvi a nadahnuće mu je dolazilo od više klase s ciljem uspostave oblika vladavine „tehničara“ (utemeljitelj pokreta bio je 'polytechnician'), pod kojom bi domaća i vanjska politika bila podvrgnuta međunarodnom gospodarstvu. Ciljevi skupine Banque Worms isti su kao i ciljevi 'Synarchie' i vođe dviju skupina su u većini slučajeva isti.“
http://laroucheplanet.info/pmwiki/images/Wahl_Berlin301.jpg
Izvješće COIa zatim nastavlja s pojedinostima o političkom planu međunarodne sinarhije od kolovoza 1940.:
• „(a) nadzirati 'Revolution Nationale' do te mjere do koje bi njen razvoj bi mogao imati za posljedice stvaranje novog društvenog poretka [Francuska je tada bila pod 'društvenim poretkom' nacista, nakon invazije u rujnu 1940. i okupacije nakon toga];"
• „(b) nadzirati svaki novi društveni plan koji bi mogao utjecati na slabljenje moći međunarodnih financijera i industrijalaca;"
• „(c) raditi na konačnoj potpunoj kontroli čitave industrije od strane međunarodnih financija i industrije;"
• „(d) zaštititi židovske i anglo-saksonske interese.“
 
Spis nastavlja zapažajući postojanje naklonosti za taj sinarhistički plan kod nekih ključnih nacističkih krugova u Njemačkoj uključujući „Göringa i dr. Funka [Walter Funk, koji je bio nacistički Ministar Gospodarstva, predsjednik Reichsbanke i predstavnik nacističke Njemačke u Bank for International Settlements, nakon Hjalmaara Schachta]... Tvrdi se da stanoviti industrijski krugovi u Velikoj Britaniji isto tako pokazuku naklonosti prema pokretu. Navodi se da je došlo do stanovitog napretka u osiguravanju priklanjanja velike industrije SAD-a tom pokretu“.
 
Spis isto tako naznačuje sinarkističke planove prema Velikoj Britaniji: „Dovesti do pada vlade Churchilla stvaranjem uvjerenja u zemlji da je potrebna energičnija vlada za vođenje rata ... i dovesti do formiranja nove vlade uključujući sir Samuela Hoarea, lorda Beaverbrooka i g. Hore-Belishu. (Opaska. Izvor informacije je nadodao da u skupini Worms vjeruju da su ti krugovi u Velikoj Britaniji koji pokazuju naklonosti prema njihovim planovima, najveći kritičari g. Churchilla, lorda Halifaxa i satnika Margessona); te posredstvom sir Samuela Hoarea dovesti do dogovora između britanske industrije i franko-njemačkog 'bloka'; i zaštititi anglo-saksonske interese na kontinentu“. Spis donosi u zaključku: „Glede Njemačke postoji nada u konačnu eliminaciju Hitlera, Goebbelsa i Himmlera s njegovim Gestapom s političke pozornice, i time bi se olakšalo stvaranje anglo-franko-njemačkog gospodarskog bloka.“
 
(Nastavak slijedi)
 

Vid Hinković

Legendarna grupa Mudraca iz Velikog Bijelog Bratstva nadgleda ljudske aktivnosti

 
 
Markiz Joseph Alexander Sent-Iv D'Elveder (1842.-1909.) bio je francuski filozof i politički znanstvenik koji je na uzbunu oko rasta anarkije razvio i obznanio svetu socio-politički koncept sinarkije. Osnovni koncept koji je izložio u nekolicini knjiga predstavlja sinarhiju kao establišment svjetske vlade kao instituciju koju vodi i koja je zasnovana na duhovnim, koliko i društvenim principima. Njegove ideje su slične Platonovim (izloženim u "Republici") po kome vlast kontrolira prosvijećena elitna grupa u domenama religioznih, društvenih, političkih i ekonomskih institucija. Najveća Sen-Iv-ova inspiracija su bili vitezovi Templari (preteča Masonerije) koje je predstavio kao potpuni primjer historijskog ispoljavanja sinarhije. Drugi uzor su bili Kelti kod kojih su Druidi - Mudraci predvodili zajednice i društvo u cjelini. Zbog svojih religioznih elemenata sinarkija može da se pojmi kao oblik Teokratije.
http://omeganexusonline.net/rcmo/Image12.gif
Upravo je Sen-Iva 1885. posjetila grupa indijskih filozofa predstavivši mu indijsku kulturu i društveno-političke koncepte, te kako isti izviru i bivaju upravljani iz Agarte. Bivajući veoma impresioniran ovim konceptima u svoj koncept sinarkije uključio je ideje o skrivenim Majstorima, Adeptima i Tajnim Inicijatima - upraviteljima i navigatorima s unutarnjih viših planova egzistencije. Njegove ideje su snažno utjecale na religiozne filozofe tog doba - Helenu Blavatsku, Gerarda Enkosa, Elis Beili, Rudolfa Steinera, Maxa Heindla što se prenijelo na filozofska znanja koja su sami predstavljali.
 
Sinarkija je u srži društvene filozofije Martinističkog pokreta, te je gotovo u potpunosti inkorporirana i primijenjena u Martinističkim Redovima. "Ordre Martiniste et Synarchique" postoji i danas u izvjesnom broju zemalja svijeta. Martinistički redovi se po svojoj strukturi i filozofiji nadgrađuju nad Masonerijom. Novi Svjetski Poredak kao ustrojstvo svijeta s jednom vlašću teži da se uspostavi prema modelima Ujedinjenih naroda, Europske unije, Svjetske trgovinske organizacije, Sjedinjenih Američkih Država i sličnih ekonomskih konglomerata čija bi ekonomska vezanost bila nadgrađena teološkim znanjem - što predstavlja uvjet za sinarkističko društvo. Ekonomski principi jesu proistekli iz znanstvenih, tehnoloških i intelektualnih modela, ali za zaokruživanje sustava je neophodno uvođenje novog religioznog i duhovnog elementa - koji se ostvaruje putem utjecaja i povezivanja tajnih ekonomskih društava s tajnim okultnim bratstvima.
 
Sen-Iv je uveo u shvaćanja filozofa ideju o "korijenskim rasama" i naveo je postojanje izvjesnog "Velikog Bijelog Bratstva" kao Vrha Vrhova svih Struktura Sinarkije. Čovječanstvo u trenutnom stadiju predstavlja petu korijensku rasu, peti razvojni stadij ljudske svijesti, a legendarna grupa Mudraca iz Velikog Bijelog Bratstva nadgleda ljudske aktivnosti i preko skrivenih struktura promovira i provodi sinarkističke principe. Velikim Bijelim Bratstvom upravlja Kralj Svijeta - Rex Mundi.
 
(Nastavak slijedi)
 

Vid Hinković

Masonerija je prvi i najevidentniji sloj sustava Sinarkije - vladavine tajnih društava

 
 
Očiti cilj sinarkističkog pokreta je uspostavljanje ekološki održivog Novog Svjetskog Poretka. Ova vizija obuhvaća stvaranje jednonacionalne globalne ljudske populacije - i to do određenog datuma, kao i restauracija biosfere u stanje kakvo je bilo prije jednoga vijeka. Da bi se ostvarila ova vizija promjene se odvijaju na svim nivoima koji su bitni - obrazovanje, zakon i ekonomija koji su do sada imali jedan razvojni tijek dovedeni su do točke u kojoj se ne mogu normalno razvijati.
http://www.groundzeromedia.org/wp-content/uploads/2015/01/the-great-synarchy.jpg
Mora se shvatiti da na sceni uvijek postoji suodnos i suradnja sila koje održavaju ravnotežu u razvoju čovječanstva. Jedna sila stvara promjenu, druga teži održati postojeće stanje sputavanjem promjena. Ovo nisu "crno-bijeli" odnosi. Jedna sila uvijek želi da zadrži (za sebe i svoj komfor) trenutno ostvareno stanje, dok druga sila uvijek gura društvene poretke u promjenu. Razvoj znanosti je grubo sputan ekonomskim interesima. Religija je sputana zastarjelom dogmom. Obrazovanje je sputano očajem u koje čovječanstvo srlja. Zakon je vezan korupcijom. Dok jedna sila uporno održava sisteme druga ih razgrađuje. Razgrađivanje se odvija probojem ideja na nekom od tri osnovna dijela sinarkističkog koncepta - ili, u slučaju nesposobnosti vršenja promjene - ratom.
 
Velika populacija i industrijska aktivnost izazivaju izumiranje vrsta i uništavanje biosfere. Politička struktura, koja broji više stotina država, sa svim društvenim uređenjima i vladajućim aparatima, nad mnoštvom nacija, ograničava slobodu kretanja, komunikacija, razvoja obrazovanja, kulture. Ovisnost industrije od fosilnih goriva i energije koja se dobiva iz nečistih i nesigurnih atomskih sistema prijeti da će se urušiti u istom momentu kada nedostatak postane definitivan.
 
Fašistički način rješavanja ovakvog problema je depopulacija genocidom. Svaki sistem ima svoje rješenje. Pitanje je koliko konzumerizam ima mogućnost da se obuzda. Komunizam bi ošišao sve glave koje štrše, religija svakoga tko ne vjeruje u "pravovjernost"... rješavanje problema razvoja čovječanstva se ne zasniva na usvojenoj platformi, već na stvaranju nove koja je nadgradnja svih prethodnih. Na osnovi stečenih saznanja iz historije i promatranja ostvarenih sistema moguće je upravljati dinamičkim procesima. Promjena se ne podstiče na jednom nivou, već su djelovanja utjecaja raspoređena u svakoj domeni.
 
Izazivanje globalnog rata je samo jedna moguća solucija. Sinarkističko rješavanje problema vladavine ne podrazumijeva neophodnost rata. Niti se sinarkistički modeli usklađuju s idejama uništavanja i ubijanja. Meritokratski odabir upravitelja sistema nikada ne može biti potpuno jasan onima na nižoj grani hijerarkije. Upravo zato je hijerarkija graduirana i sama u sebi i u sistemima koje pokreće. Postoje hijerarkije na hijerarkijama, a da "niže" hijerarkije nisu ni svjesne "viših". Istinska vlast je potpuno skrivena u sinarkističkom modelu. Strategija razvoja čovječanstva i evolucije planeta je skrivena u umovima i svijesti Vladara iz Sjene. Ta strategija se ne oslanja samo na iskustvo historije i inteligenciju znanosti i filozofije već i na duhovne utjecaje. Ona se provodi prema veoma preciznom "astrološkom" kalendaru.
 
Tko može vladati post-industrijskim svijetom? Grupa? Jedna nacija? Jedna religija? Historija pokazuje da se nove civilizacije obično uzdižu na ruševinama i nakon propasti prethodne. Ako se pomisli da bi jedna nacija mogla vladati svijetom, odmah se tomu suprotstavlja ideja globalnog rata koji bi sa sadašnjim mogućnostima uništavanja sveo tu naciju na šačicu ljudi koja ne bi imala kompletan sustav, niti vlasti, niti dovoljan broj populacije da opstoji kao nacija.
 
Svjetske religije, same po sebi su vrlo militantne i agresivne, kako u domeni prozelitizma toliko i na ekonomskom planu. Svaka ima svoju historiju obilježenu užasima osvajanja - i dogmatski jakim oponentima koji su zatrti silom. Nijedna od velikih religija ne može opstati u budućnosti - ako ne će da se podvrgne promjeni. Kao zatvoreni sistemi konvencionalne religije će se u određenom momentu raspasti ili raspršiti - ili će svojom agresivnošću gurati svijet u propast sukobom s "oponentima" vjere - sve zbog dominacije nad populacijom (i ekonomskim elementima koje populacija predstavlja). Nove religije, poput Scijentologije, su generalno konzistentnije s odgovornim upravljanjem planetom. Gnosticizam koji podzemno buja može također u izvjesnom momentu izazvati poništavanje starih vjerovanja - ali jedino u suradnji sa znanošću i obrazovanjem. Besmislenost ateizma nikada i nije dolazila u obzir za sinarkistički vođen planet. Univerzalna Religija je generalno najpodrobnije sadržana i prenijeta inicijacijama Masonerije i njenih viših stupnjeva hijerarkije - iako Masonerija sama po sebi nije religiozna institucija.
 
Masonerija, kao globalna organizacija, ima najsnažniju tradiciju tajnosti, smisla predodređenosti i dokazala je sposobnost da uspostavlja nacije prema masonskim principima i redu. Slobodno zidarski red je polu-javna, polu-tajna bratska organizacija koja obuhvaća sistem moralnosti ogrnut alegorijom i ilustriran simbolima, koja je i potvrdila sposobnost da preživi i u najtežim uvjetima. Njeni članovi veruju u Boga - Velikog Neimara Svih Svjetova, a vjeruju i u besmrtnost duše nakon smrti. Njeno članstvo je obvezano prisegama koje postoje već stotinama godina, odražava disciplinu i privrženost Vještini, kao i lojalnost subraći Masonima, članstvo se mjeri u milijunima pripadnika reda, a samo ustrojstvo je pretrpjelo minimalne (zanemarive) izmjene od svog prvog pojavljivanja i obznanjivanja u javnosti. To je dokaz kvalitetnog ustrojstva i organiziranja na uzvišenim i stabilnim idealima čovječnosti.
 
Masonerija je predodređena da preživi bilo kakav lom ili kolaps globalnog sistema. Tijekom povijesti Masoni su bili članovi vlada, službi, vojske i poslovanja na svim nivoima i svojim utjecajem su usmjeravali razvoj događaja. Masonerija posjeduje potencijal, u smislu inteligencije i moralnosti, za upravljanje cjelokupnim sistemom, pogotovo što državne i nacionalne odrednice ne predstavljaju nikakvu prepreku u povezivanju Masona. Gotovo sve vlasti, gotovo svih država na svijetu, jesu sastavljene od Masona. Masonerija je prvi i najevidentniji sloj sistema Sinarkije - vladavine tajnih društava. Ipak, Slobodno zidarstvo predstavlja samo školu u kojoj se određeni ljudi razvijaju kvalitetnim obrazovanjem, te odakle tek pojedini bivaju uključeni u više hijerarkije sinarkističkog modela. Zbog svoje veze sa "profanim" svijetom, Slobodno zidarstvo je i polje djelovanja kroz koje deluju sinarkistički utjecaji. Masonerija ne kroji sudbinu svijeta, ona je samo provodi.
 
Može se prepoznati da (generalizirano) postoje tri sloja sinarkističkih tajnih društava i svako ima troslojnost hijerarkije - ma koliko da graduiranih stupnjeva svaka cjelina ima za sebe i provođenje svog usavršavanja i djelovanja na niže strukture. Očito je postojanje tajnih društava u obrazovanju, zakonu i ekonomiji, a svako tajno društvo posjeduje specifičnosti za domenu u kojoj tajno opstoji. Počevši od klubova u školama i sveučilištima, od klubova kojima se pripada po ekonomskim i socijalnim standardima, do tajnih društava religiozne, hermetičke i okultne prirode. Svaka struktura ima dodirni sloj s materijalnom emanacijom u svijetu, tzv. Izvanjski red - masoni tako imaju "Plave" Lože; zatim se nad njima uzdižu "Crvene" Lože, a nad tim, čega ni Masoni nisu svjesni, druge iznad-masonske strukture kojima rijetki (meritokratski odabrani) Masoni pripadaju.
 
(Nastavak slijedi)
 

Vid Hinković

Anketa

Za koga ćete glasati na izborima za Europski parlament?

Utorak, 23/04/2019

Tko je Online?

Trenutačno aktivnih gostiju: 513 gostiju i nema članova online

 

AIPK Trgovine d.o.o.

 

Registar Branitelja

 

Udruga Zavjet

 

 

Grawe osiguranje

 

 

 

Veliko srce malom srcu

 

Facebook

 

 

Optika Kraljević