Get Adobe Flash player

Nema razlike između demokracije i monarkije

 
 
Sinarkija predstavlja kombiniranu vladavinu, a može se pojmiti kao sinergistički utjecaj u politici. Čak ni Aristotel iz Atene nije htio da ikojem pojedinačnom obliku vladavine prizna ideal već je naglašavao da je ono što je izraženo kao dobra vladavina ustvari ono što je uspjelo da profunkcionira, djeluje. Prije svega je neophodno živjeti u skladu s prirodom, to je preduvjet. Kooperacija i međusobna pomoć trebaju ostvariti jednostavan cilj - osobnu i sveopću sreću.
https://aryanskynet.files.wordpress.com/2016/03/camisas-ufw.png
Demokracijom vladaju manipulativni demagozi, a taj oblik vlasti je loš koliko i monarkija - vrlo je mala razlika. Razlika je više psihološka nego praktična. Ono što je bitno je život države i kvaliteta življenja u njoj. Teorije koje ne zažive ne znače ništa, računa se ono što je ostvareno u realnosti. Ostvareni modeli prikazuju stanje, prikazuju procese koji su doveli do tog stanja i sagledavanjem kompleksne slike historije prikazuje potencijale budućnosti. Predsjednici, ministri, kraljevi i kraljice ne vladaju državama - oni su načinjeni za vlast - kreirani da bi provodili principe trenutno željene vlasti. Oni se usmjeravaju da vladaju u domenama religije, aristokracije (meritokracije), korporacija i narodnih masa. Glavešine država su lutke čije žice i udove pokreću interesne grupacije koje ih drže - čvrsto... ili labavo... Povremeno, poneki čvrst "igrač" se pojavi na pozornici te može ponekad utjecati na pravce razvoja i odvijanja događaja. Nekada se veze sa takvim "lutkama" presijeku, a ona sama biva uklonjena s pozornice - ako ne slijedi scenarij.
 
U demokraciji ne vladaju, narod i sabor, nego interesne sfere
 
U tzv. jakim demokratskim zemljama narod, a ne parlament, vodi društvo. To je površno viđenje. Korporacije i interesne grupacije novcem kontroliraju planove. Multinacionalne kompanije imaju interesne sfere i interne ekonomije veće od mnogih država. Takve kompanije jesu države za sebe iako nemaju svoj glavni grad i članstvo u Ujedinjenim narodima. Kako sistem funkcionira jest bitniji detalj od toga kakva je zastava, kruna ili neko slično površno obilježje, nacionalnost recimo... Realnost sustava mora počivati na dvije bazične stvari - ljudskim pravima i slobodi govora. Očito je da svijet, definitivno, nije još ispunio ovaj "ideal" - ali postoji Sila koja upravlja tijekom događaja koja vodi čovječanstvo k tome. Duboka reforma je vrlo problematična za provođenje. Nazovi demokracija, pa i monarkije jesu prepreke. Što reći za komunizam i fašizam? To su neophodne faze evolucije. Kontrakcije i ekspancije ljudske svijesti. Svaki oblik vlasti je tiranski dokle god sebe smatra vlašću - a ne službom, tj. dok se tako ne ponaša.
 
Aristokracija koja nastaje od meritokracije je vrlo prirodna stvar jer se stvara sposobnošću i inteligencijom u smislu upravljanja nad svojom sudbinom. Nagrada za to je mogućnost upravljanja širim ekonomskim i interesnim domenama. To nikako nije statičan i hijerarhijski feudalni sistem kojim se postiže socijalni status. Prava donose odgovornost. Uspon sam po sebi pretpostavlja i mogućnost pada. Stvoreno, naslijeđeno i trenutno bogatstvo jesu pogodnosti i obilježja vlasti. Ali svaki oblik ponašanja i upravljanja koji može izmaći kontroli ujedno biva preindisponiran k manipulaciji od strane nekog drugog centra moći - koji se također uspostavio meritokratski.
 
Sekularizma nigdje nema
 
Religija je element koji je izuzetno duboko ukorijenjen u društvu te se ne može podcijeniti. Službeno država i Crkva su odvojene, ali to je samo pitanje formalizma, ne i konkretnog ponašanja vlasti i naroda. Religija se na svojoj najnižoj razini ponašanja ne smatra ničim drugim do faktorom kojim se barata u cilju provođenja posebnih ciljeva Sinarkije. Religije svijeta na stvarnom duhovnom nivou nisu bitni činitelji budući da konceptualno i filozofski, pa ni istinski Duhovno, ne odražavaju Univerzalnu Istinu. Univerzalna istina je rezervirana za (meritokratski određeno) pojedince koji su izabrani kao pogodni i sposobni da prime i čuvaju tu Istinu - do pravog momenta kada će velika promjena religija biti izvedena.
 
Kapitalizam se, projektiran na demokratske sustave, potpuno nadzire sustavom informiranja. Dostupnost i kontrola nad izvorima i tijekovima informacija su modusi kojima se postiže sputavanje, održavanje ili usmjeravanje društvenog sustava. Vitalne informacije nikada ne dolaze do naroda - to je dokazano beskorisno.
 
U hijerarkiji vlasti funkcionalan je onaj sistem u kojem svatko vrši svoju prirodnu ulogu koja mu je određena mjerom volje i milosti Inteligencije i provedbe Duha Velikog Neimara Svemira. Takva vlast istinski još nije manifestirana i jasno je da po svom smislu jest utopistička. Ideja savršenog društva u kojem sve funkcionira u potpunom skladu jest ideal Sinarkije - ali i činjenično jest utopija. Stoga se položaj svakoga u hijerarkiji određuje meritokratskim principima.
 
Idealna jednadžba kvalitetnog društva je sinergistički zbir kombinacije utjecaja religije, aristokracije, korporacija i naroda koji vođeni sinarkijom ostvaruju kvintesenciju svojih prirodnih osobina i kapaciteta. Ono što se ostvaruje kada se ove komponente dinamički uravnoteže može dovesti do evolutivnih koraka naprijed u razvoju čovječanstva. Korupcija svake i bilo koje komponente donosi raspad sustava. Sustavi društava i država su se gotovo uvijek raspadali putem ratnih sukoba.
 
(Nastavak slijedi)
 

Vid Hinković

Principi Sinarkije se oslanjaju na provođenje ideja institucije koje su zasnovane na duhovnim i društvenim temeljima

 

"Neka mojih služitelja bude malo i tajnih.
Oni će vladati mnoštvom i znanim."
Knjiga zakona - Liber AL vel Legis
 
Sinarkija predpostavlja vladavinu svijetom od strane elite prosvijetljenih inicijata. Ovo je svjetska vlada u formi institucije koja upravlja čovječanstvom na osnovi najviših duhovnih i društvenih principa. Sinarkija je više od političkog pokreta jer podrazumijeva osjetljivost na historiju i evoluciju ljudske rase, razvoj i promjenu društvenih zakona koji se mijenjaju. Pojedini ljudi bajkovito vjeruju u postojanje duhovno superiornih bića - Prosvijetljenih Inicijata - Tajnih Majstora - koji obitavaju u sjenci historije i upravljaju historijskim procesima putem svojih umnih i duhovnih moći. Postoji vjerovanje da je mjesto u kojem oni obitavaju nazvano Agarta ili Šambala i da se ono nalazi u Indiji, na Tibetu. Tajni svijet Agarte je u izobilju Mudrosti koje je dostupno čovječanstvu putem inicijacija tajnih redova. Tajni redovi i Bratstva su samo uvod u istinsku Mudrost koja izvire iz Šambale. Može se reći da se nad kaosom i anarkijom teži upravljati svijetom putem Sinarkije.
http://1.bp.blogspot.com/-p7Wv0ivmWp4/URR_8ycFK2I/AAAAAAAAB0U/B1YFIc7QArc/s1600/universe-11.jpg
Principi Sinarkije se oslanjaju na provođenje ideja institucije koje su zasnovane na duhovnim i društvenim temeljima. Sinarkija je zasnovana na principima, za razliku od anarkije ona predstavlja Red i Hijerarhiju kojom upravlja Autoritet. Autoritet kontrolira tri najvažnija dijela društva - Religiju, Vojsku i Obrazovanje, a pod ta tri dijela spadaju ostali.
Pod Edukacijom se ubrajaju kultura, umjetnost i znanost.
Pod Zakonom se ubrajaju sudovi, policija, vojska i vanjski odnosi.
Pod Ekonomijom spadaju sindikati, vlade i radnička klasa.
Najviša ambicija Sinarkističke filozofije je društvo bez klasa. Samim tim sinarkističko društvo ima odgovornost nad političarima koje predvode Mudri.
Mir, pravda i prosperitet mogu biti dosegnuti kroz procese kojima prolazi društvo. Moraju se sagledati principi na kojima je civilizacija zasnovana, sveti spisi drevnih civilizacija koji sadrže vrijedne sociološke aspekte, ono što podučavaju i primijetiti odakle su došle velike civilizacije, te kako su se razvile i evoluirale.
 
Historijska lekcija je zasnovana na objedinjujućim rezultatima eksperimenata koji su izvedeni u civilizaciji. Poznavanje društvenih problema i rješavanje tih problema omogućava primjenu viših znanja. Društvo i država koji bi bili zasnovani na bilo kakvom robovskom obliku su beskorisni, a Sinarkija je jedini model vlasti koji prevladava postojeći kapitalizam, feudalizam, demokrakiju i monarkiju. Prvi impulsi k sinarkističkim federacijama su ujedinjavanje država - oni se moraju uspostaviti na ekonomskim federacijama koje povezuju ekonomske interese država, ali i ekonomiju interesa društva. Ekonomski interesi su materijalni stadij ujedinjenja svijeta. Nad materijalnim oblicima se grade drugi oblici ujedinjenja - ujedinjenje kulture, inteligencije, zakona, kontrole, rada i naposlijetku religije. Sve su to procesi koji se provode evolutivnim metodima. Ovakva ujedinjavanja poništavaju granice država. Svijet postaje jedno. Planet i čovečanstvo se ujedinjuju.
 
(Nastavak slijedi)
 

Vid Hinković

Na tri dijela bio je podijeljen Veliki Svećenički Kolegij

 
 
Prema Marquessu Alveydreu, prvobitna vlast na Zemlji, u okviru našeg čovječanstva, pripadala je crnoj rasi, koji su sve bijele sa sjevera pretvorili u robove, šo je etapa ne sasvim jasne i nedovoljno detaljno opisane predhistorije ljudske civilizacije. Eru crne rase dokrajčio je Arijevac, avatar Ram koji se pojavio na Sjeveru u vrijeme kada se sazviježđe Ovna nalazilo u sektoru zimskog solsticija (8000.-6000. pr. Krista). Alexandre Saint-Yves bijelu rasu i Arijevce u cijelini poistovjećuje s Keltima.
http://3.bp.blogspot.com/-WlD_cvjQqjg/U8SP360q-oI/AAAAAAAAFFM/TkTRpKu1OUo/s1600/Archdiagramcolor.jpg
Ram na drevnom sakralnom jeziku znači "ovan''. On osniva imperij koji obuhvaća sve prethodne sakralne centre. Materijalan jaram crne rase bio je zbačen i na zemlji je zavladala bijela duhovnost. Ram je stvorio sistem vladavine Imperijom po trodijelnom uzoru, u skladu sa sakralnom i osnovnom idejom Trojstva. Na tri dijela je bio podijeljen i Veliki Svećenički Kolegij, najviše tijelo vlasti u Imperiju koji je imao svoje analogone i odraze u različitim zemljama Imperijea.

Prvi i najviši stupanj Kolegija je proročki, čisto metafizički i transcendentan (kao danas u Damanhuru). To je stupanj neposredne božanstvenosti, kralja svijeta, čiji je prototip sam bijeli avatar Ram, stupanj potpune sinteze svih funkcija vlasti. U metafizičkim terminima, ovaj stupanj odgovara prvom licu Trojice ili Apsolutu, transcendentnom principu, nad-biću.

Drugi stupanj je svećenički, sunčani, muški, sfera bića i svjetlosti, primalac nevidljivih uticaja proročkog plana, prilagođavajući ih nižim planovima pojavnog svijeta. On se odnosi na drugu hipostazu sv. Trojice, tj. na Sina. Simboli ovog stepena su bijela boja, ovan i imperijalni orao.

Treći stupanj kolegija je carski, sfera Mjeseca, jer zemaljski carevi služe kao primaoci svećeničke svjetlosti i organizatori društvenog poretka u skladu sa "odraženim'' sunčanim uticajima svećenika. Simboli su: bik, crvena boja, golubica i odgovara trećoj trojstvenoj hipostazi, Svetome Duhu. Ovdje glavnu ulogu, također, igra simbolizam žene i njezinih reproduktivnih organa.

To je hijerarhija Ramova bijelog imperija, koja odražava najčistiji poredak i uređenje metafizičkog Bića. Sve je zasnovano na univerzalnoj harmoniji i zakonima hijerarhije "svećeničkog čina i poretka''. Sent-Iv d'Alvedr je ovakvu strukturu nazvao sinarhijom, tj. suvlašćem (suvladavinom), čime se ističe sintetičko jedinstvo triju funkcija: Proročke, Svećeničke i Carske, a u pitanjima uređenja jedne Imperije. Upravo sinarkija predstavlja za d'Alvedra sakralni, duhovni, tradicionalni, religiozni i politički ideal koji se mora ostvariti usprkos svim vanjskim okolnostima, jer je u sinarkiji u najčišćem obliku obuhvaćena apsolutna volja providnosti koja ne zavisi od historijskih konkretnosti. Nekoliko vijekova nakon Ramovog povlačenja s poslova upravljanja sakralnim (svetim) Imperijem, u Indiji dolazi do sakralno-političke katastrofe. Dogodio se ustanak princa Irshua, koji nije imao samo za cilj da osvoji vlast, na koju nije imao prava prema zakonima Rama, nego je izvršio i religioznu revoluciju, paradigmu svih kasnijih historijskih revolucija, ustanak trećeg, carskog, stupnja protiv dvaju viših, a naročito protiv drugog, Svećeničkog. Irshu ima pretenzije na cjelokupnu vlast u Indiji i proglašava dovoljnost samo jednog stupnja, Carskog. Njegovom ustanku pridružili su se svi anarkični i antinomizmu skloni elementi, potomci Crnih kraljeva, nezadovoljni integracijom u sustav Rama, prijestupnici kastinskih i religioznih propisa, služitelji kulta teleta koji je pethodio carskim reformama ovna i drugi. Simboli ustanka postali su crvena boja, bik i polumjesec. U Indiji su Irshu i njegove pristalice pretrpjeli poraz, ali val Revolucije je zapljusnuo sve kontinente, stvorivši niz anti-svećeničkih i antitrojstvenih revolucija. Irshuizam se vidi i u osvajanju Egipta od strane Hiksa, u imperatorskom purpuru Rima, u najezdama turanskih obožavatelja bika (turskih naroda) na obožavatelje ovna (Irance), itd. Sent-Iv povezuje irshuizam (cezarizam) s monoteizmom, a ramizam s trojnosti. Najviši kolegij ima tri stupnja, a irshuistički monarhizam samo jedan. Irshuova revolucija u religioznoj sferi može biti određena kao odricanje transcendentnog principa i duhovne vlasti, što ne znači i ateizam.
 
(Nastavak slijedi)
 

Vid Hinković

Anketa

Za koga ćete glasati na predsjedničkim izborima?

Srijeda, 26/06/2019

Tko je Online?

Trenutačno aktivnih gostiju: 1289 gostiju i nema članova online

 

AIPK Trgovine d.o.o.

 

Registar Branitelja

 

Udruga Zavjet

 

 

Grawe osiguranje

 

 

 

Veliko srce malom srcu

 

Facebook

 

 

Optika Kraljević