Get Adobe Flash player

Masonerija je prvi i najevidentniji sloj sustava Sinarkije - vladavine tajnih društava

 
 
Očiti cilj sinarkističkog pokreta je uspostavljanje ekološki održivog Novog Svjetskog Poretka. Ova vizija obuhvaća stvaranje jednonacionalne globalne ljudske populacije - i to do određenog datuma, kao i restauracija biosfere u stanje kakvo je bilo prije jednoga vijeka. Da bi se ostvarila ova vizija promjene se odvijaju na svim nivoima koji su bitni - obrazovanje, zakon i ekonomija koji su do sada imali jedan razvojni tijek dovedeni su do točke u kojoj se ne mogu normalno razvijati.
http://www.groundzeromedia.org/wp-content/uploads/2015/01/the-great-synarchy.jpg
Mora se shvatiti da na sceni uvijek postoji suodnos i suradnja sila koje održavaju ravnotežu u razvoju čovječanstva. Jedna sila stvara promjenu, druga teži održati postojeće stanje sputavanjem promjena. Ovo nisu "crno-bijeli" odnosi. Jedna sila uvijek želi da zadrži (za sebe i svoj komfor) trenutno ostvareno stanje, dok druga sila uvijek gura društvene poretke u promjenu. Razvoj znanosti je grubo sputan ekonomskim interesima. Religija je sputana zastarjelom dogmom. Obrazovanje je sputano očajem u koje čovječanstvo srlja. Zakon je vezan korupcijom. Dok jedna sila uporno održava sisteme druga ih razgrađuje. Razgrađivanje se odvija probojem ideja na nekom od tri osnovna dijela sinarkističkog koncepta - ili, u slučaju nesposobnosti vršenja promjene - ratom.
 
Velika populacija i industrijska aktivnost izazivaju izumiranje vrsta i uništavanje biosfere. Politička struktura, koja broji više stotina država, sa svim društvenim uređenjima i vladajućim aparatima, nad mnoštvom nacija, ograničava slobodu kretanja, komunikacija, razvoja obrazovanja, kulture. Ovisnost industrije od fosilnih goriva i energije koja se dobiva iz nečistih i nesigurnih atomskih sistema prijeti da će se urušiti u istom momentu kada nedostatak postane definitivan.
 
Fašistički način rješavanja ovakvog problema je depopulacija genocidom. Svaki sistem ima svoje rješenje. Pitanje je koliko konzumerizam ima mogućnost da se obuzda. Komunizam bi ošišao sve glave koje štrše, religija svakoga tko ne vjeruje u "pravovjernost"... rješavanje problema razvoja čovječanstva se ne zasniva na usvojenoj platformi, već na stvaranju nove koja je nadgradnja svih prethodnih. Na osnovi stečenih saznanja iz historije i promatranja ostvarenih sistema moguće je upravljati dinamičkim procesima. Promjena se ne podstiče na jednom nivou, već su djelovanja utjecaja raspoređena u svakoj domeni.
 
Izazivanje globalnog rata je samo jedna moguća solucija. Sinarkističko rješavanje problema vladavine ne podrazumijeva neophodnost rata. Niti se sinarkistički modeli usklađuju s idejama uništavanja i ubijanja. Meritokratski odabir upravitelja sistema nikada ne može biti potpuno jasan onima na nižoj grani hijerarkije. Upravo zato je hijerarkija graduirana i sama u sebi i u sistemima koje pokreće. Postoje hijerarkije na hijerarkijama, a da "niže" hijerarkije nisu ni svjesne "viših". Istinska vlast je potpuno skrivena u sinarkističkom modelu. Strategija razvoja čovječanstva i evolucije planeta je skrivena u umovima i svijesti Vladara iz Sjene. Ta strategija se ne oslanja samo na iskustvo historije i inteligenciju znanosti i filozofije već i na duhovne utjecaje. Ona se provodi prema veoma preciznom "astrološkom" kalendaru.
 
Tko može vladati post-industrijskim svijetom? Grupa? Jedna nacija? Jedna religija? Historija pokazuje da se nove civilizacije obično uzdižu na ruševinama i nakon propasti prethodne. Ako se pomisli da bi jedna nacija mogla vladati svijetom, odmah se tomu suprotstavlja ideja globalnog rata koji bi sa sadašnjim mogućnostima uništavanja sveo tu naciju na šačicu ljudi koja ne bi imala kompletan sustav, niti vlasti, niti dovoljan broj populacije da opstoji kao nacija.
 
Svjetske religije, same po sebi su vrlo militantne i agresivne, kako u domeni prozelitizma toliko i na ekonomskom planu. Svaka ima svoju historiju obilježenu užasima osvajanja - i dogmatski jakim oponentima koji su zatrti silom. Nijedna od velikih religija ne može opstati u budućnosti - ako ne će da se podvrgne promjeni. Kao zatvoreni sistemi konvencionalne religije će se u određenom momentu raspasti ili raspršiti - ili će svojom agresivnošću gurati svijet u propast sukobom s "oponentima" vjere - sve zbog dominacije nad populacijom (i ekonomskim elementima koje populacija predstavlja). Nove religije, poput Scijentologije, su generalno konzistentnije s odgovornim upravljanjem planetom. Gnosticizam koji podzemno buja može također u izvjesnom momentu izazvati poništavanje starih vjerovanja - ali jedino u suradnji sa znanošću i obrazovanjem. Besmislenost ateizma nikada i nije dolazila u obzir za sinarkistički vođen planet. Univerzalna Religija je generalno najpodrobnije sadržana i prenijeta inicijacijama Masonerije i njenih viših stupnjeva hijerarkije - iako Masonerija sama po sebi nije religiozna institucija.
 
Masonerija, kao globalna organizacija, ima najsnažniju tradiciju tajnosti, smisla predodređenosti i dokazala je sposobnost da uspostavlja nacije prema masonskim principima i redu. Slobodno zidarski red je polu-javna, polu-tajna bratska organizacija koja obuhvaća sistem moralnosti ogrnut alegorijom i ilustriran simbolima, koja je i potvrdila sposobnost da preživi i u najtežim uvjetima. Njeni članovi veruju u Boga - Velikog Neimara Svih Svjetova, a vjeruju i u besmrtnost duše nakon smrti. Njeno članstvo je obvezano prisegama koje postoje već stotinama godina, odražava disciplinu i privrženost Vještini, kao i lojalnost subraći Masonima, članstvo se mjeri u milijunima pripadnika reda, a samo ustrojstvo je pretrpjelo minimalne (zanemarive) izmjene od svog prvog pojavljivanja i obznanjivanja u javnosti. To je dokaz kvalitetnog ustrojstva i organiziranja na uzvišenim i stabilnim idealima čovječnosti.
 
Masonerija je predodređena da preživi bilo kakav lom ili kolaps globalnog sistema. Tijekom povijesti Masoni su bili članovi vlada, službi, vojske i poslovanja na svim nivoima i svojim utjecajem su usmjeravali razvoj događaja. Masonerija posjeduje potencijal, u smislu inteligencije i moralnosti, za upravljanje cjelokupnim sistemom, pogotovo što državne i nacionalne odrednice ne predstavljaju nikakvu prepreku u povezivanju Masona. Gotovo sve vlasti, gotovo svih država na svijetu, jesu sastavljene od Masona. Masonerija je prvi i najevidentniji sloj sistema Sinarkije - vladavine tajnih društava. Ipak, Slobodno zidarstvo predstavlja samo školu u kojoj se određeni ljudi razvijaju kvalitetnim obrazovanjem, te odakle tek pojedini bivaju uključeni u više hijerarkije sinarkističkog modela. Zbog svoje veze sa "profanim" svijetom, Slobodno zidarstvo je i polje djelovanja kroz koje deluju sinarkistički utjecaji. Masonerija ne kroji sudbinu svijeta, ona je samo provodi.
 
Može se prepoznati da (generalizirano) postoje tri sloja sinarkističkih tajnih društava i svako ima troslojnost hijerarkije - ma koliko da graduiranih stupnjeva svaka cjelina ima za sebe i provođenje svog usavršavanja i djelovanja na niže strukture. Očito je postojanje tajnih društava u obrazovanju, zakonu i ekonomiji, a svako tajno društvo posjeduje specifičnosti za domenu u kojoj tajno opstoji. Počevši od klubova u školama i sveučilištima, od klubova kojima se pripada po ekonomskim i socijalnim standardima, do tajnih društava religiozne, hermetičke i okultne prirode. Svaka struktura ima dodirni sloj s materijalnom emanacijom u svijetu, tzv. Izvanjski red - masoni tako imaju "Plave" Lože; zatim se nad njima uzdižu "Crvene" Lože, a nad tim, čega ni Masoni nisu svjesni, druge iznad-masonske strukture kojima rijetki (meritokratski odabrani) Masoni pripadaju.
 
(Nastavak slijedi)
 

Vid Hinković

Nema razlike između demokracije i monarkije

 
 
Sinarkija predstavlja kombiniranu vladavinu, a može se pojmiti kao sinergistički utjecaj u politici. Čak ni Aristotel iz Atene nije htio da ikojem pojedinačnom obliku vladavine prizna ideal već je naglašavao da je ono što je izraženo kao dobra vladavina ustvari ono što je uspjelo da profunkcionira, djeluje. Prije svega je neophodno živjeti u skladu s prirodom, to je preduvjet. Kooperacija i međusobna pomoć trebaju ostvariti jednostavan cilj - osobnu i sveopću sreću.
https://aryanskynet.files.wordpress.com/2016/03/camisas-ufw.png
Demokracijom vladaju manipulativni demagozi, a taj oblik vlasti je loš koliko i monarkija - vrlo je mala razlika. Razlika je više psihološka nego praktična. Ono što je bitno je život države i kvaliteta življenja u njoj. Teorije koje ne zažive ne znače ništa, računa se ono što je ostvareno u realnosti. Ostvareni modeli prikazuju stanje, prikazuju procese koji su doveli do tog stanja i sagledavanjem kompleksne slike historije prikazuje potencijale budućnosti. Predsjednici, ministri, kraljevi i kraljice ne vladaju državama - oni su načinjeni za vlast - kreirani da bi provodili principe trenutno željene vlasti. Oni se usmjeravaju da vladaju u domenama religije, aristokracije (meritokracije), korporacija i narodnih masa. Glavešine država su lutke čije žice i udove pokreću interesne grupacije koje ih drže - čvrsto... ili labavo... Povremeno, poneki čvrst "igrač" se pojavi na pozornici te može ponekad utjecati na pravce razvoja i odvijanja događaja. Nekada se veze sa takvim "lutkama" presijeku, a ona sama biva uklonjena s pozornice - ako ne slijedi scenarij.
 
U demokraciji ne vladaju, narod i sabor, nego interesne sfere
 
U tzv. jakim demokratskim zemljama narod, a ne parlament, vodi društvo. To je površno viđenje. Korporacije i interesne grupacije novcem kontroliraju planove. Multinacionalne kompanije imaju interesne sfere i interne ekonomije veće od mnogih država. Takve kompanije jesu države za sebe iako nemaju svoj glavni grad i članstvo u Ujedinjenim narodima. Kako sistem funkcionira jest bitniji detalj od toga kakva je zastava, kruna ili neko slično površno obilježje, nacionalnost recimo... Realnost sustava mora počivati na dvije bazične stvari - ljudskim pravima i slobodi govora. Očito je da svijet, definitivno, nije još ispunio ovaj "ideal" - ali postoji Sila koja upravlja tijekom događaja koja vodi čovječanstvo k tome. Duboka reforma je vrlo problematična za provođenje. Nazovi demokracija, pa i monarkije jesu prepreke. Što reći za komunizam i fašizam? To su neophodne faze evolucije. Kontrakcije i ekspancije ljudske svijesti. Svaki oblik vlasti je tiranski dokle god sebe smatra vlašću - a ne službom, tj. dok se tako ne ponaša.
 
Aristokracija koja nastaje od meritokracije je vrlo prirodna stvar jer se stvara sposobnošću i inteligencijom u smislu upravljanja nad svojom sudbinom. Nagrada za to je mogućnost upravljanja širim ekonomskim i interesnim domenama. To nikako nije statičan i hijerarhijski feudalni sistem kojim se postiže socijalni status. Prava donose odgovornost. Uspon sam po sebi pretpostavlja i mogućnost pada. Stvoreno, naslijeđeno i trenutno bogatstvo jesu pogodnosti i obilježja vlasti. Ali svaki oblik ponašanja i upravljanja koji može izmaći kontroli ujedno biva preindisponiran k manipulaciji od strane nekog drugog centra moći - koji se također uspostavio meritokratski.
 
Sekularizma nigdje nema
 
Religija je element koji je izuzetno duboko ukorijenjen u društvu te se ne može podcijeniti. Službeno država i Crkva su odvojene, ali to je samo pitanje formalizma, ne i konkretnog ponašanja vlasti i naroda. Religija se na svojoj najnižoj razini ponašanja ne smatra ničim drugim do faktorom kojim se barata u cilju provođenja posebnih ciljeva Sinarkije. Religije svijeta na stvarnom duhovnom nivou nisu bitni činitelji budući da konceptualno i filozofski, pa ni istinski Duhovno, ne odražavaju Univerzalnu Istinu. Univerzalna istina je rezervirana za (meritokratski određeno) pojedince koji su izabrani kao pogodni i sposobni da prime i čuvaju tu Istinu - do pravog momenta kada će velika promjena religija biti izvedena.
 
Kapitalizam se, projektiran na demokratske sustave, potpuno nadzire sustavom informiranja. Dostupnost i kontrola nad izvorima i tijekovima informacija su modusi kojima se postiže sputavanje, održavanje ili usmjeravanje društvenog sustava. Vitalne informacije nikada ne dolaze do naroda - to je dokazano beskorisno.
 
U hijerarkiji vlasti funkcionalan je onaj sistem u kojem svatko vrši svoju prirodnu ulogu koja mu je određena mjerom volje i milosti Inteligencije i provedbe Duha Velikog Neimara Svemira. Takva vlast istinski još nije manifestirana i jasno je da po svom smislu jest utopistička. Ideja savršenog društva u kojem sve funkcionira u potpunom skladu jest ideal Sinarkije - ali i činjenično jest utopija. Stoga se položaj svakoga u hijerarkiji određuje meritokratskim principima.
 
Idealna jednadžba kvalitetnog društva je sinergistički zbir kombinacije utjecaja religije, aristokracije, korporacija i naroda koji vođeni sinarkijom ostvaruju kvintesenciju svojih prirodnih osobina i kapaciteta. Ono što se ostvaruje kada se ove komponente dinamički uravnoteže može dovesti do evolutivnih koraka naprijed u razvoju čovječanstva. Korupcija svake i bilo koje komponente donosi raspad sustava. Sustavi društava i država su se gotovo uvijek raspadali putem ratnih sukoba.
 
(Nastavak slijedi)
 

Vid Hinković

Principi Sinarkije se oslanjaju na provođenje ideja institucije koje su zasnovane na duhovnim i društvenim temeljima

 

"Neka mojih služitelja bude malo i tajnih.
Oni će vladati mnoštvom i znanim."
Knjiga zakona - Liber AL vel Legis
 
Sinarkija predpostavlja vladavinu svijetom od strane elite prosvijetljenih inicijata. Ovo je svjetska vlada u formi institucije koja upravlja čovječanstvom na osnovi najviših duhovnih i društvenih principa. Sinarkija je više od političkog pokreta jer podrazumijeva osjetljivost na historiju i evoluciju ljudske rase, razvoj i promjenu društvenih zakona koji se mijenjaju. Pojedini ljudi bajkovito vjeruju u postojanje duhovno superiornih bića - Prosvijetljenih Inicijata - Tajnih Majstora - koji obitavaju u sjenci historije i upravljaju historijskim procesima putem svojih umnih i duhovnih moći. Postoji vjerovanje da je mjesto u kojem oni obitavaju nazvano Agarta ili Šambala i da se ono nalazi u Indiji, na Tibetu. Tajni svijet Agarte je u izobilju Mudrosti koje je dostupno čovječanstvu putem inicijacija tajnih redova. Tajni redovi i Bratstva su samo uvod u istinsku Mudrost koja izvire iz Šambale. Može se reći da se nad kaosom i anarkijom teži upravljati svijetom putem Sinarkije.
http://1.bp.blogspot.com/-p7Wv0ivmWp4/URR_8ycFK2I/AAAAAAAAB0U/B1YFIc7QArc/s1600/universe-11.jpg
Principi Sinarkije se oslanjaju na provođenje ideja institucije koje su zasnovane na duhovnim i društvenim temeljima. Sinarkija je zasnovana na principima, za razliku od anarkije ona predstavlja Red i Hijerarhiju kojom upravlja Autoritet. Autoritet kontrolira tri najvažnija dijela društva - Religiju, Vojsku i Obrazovanje, a pod ta tri dijela spadaju ostali.
Pod Edukacijom se ubrajaju kultura, umjetnost i znanost.
Pod Zakonom se ubrajaju sudovi, policija, vojska i vanjski odnosi.
Pod Ekonomijom spadaju sindikati, vlade i radnička klasa.
Najviša ambicija Sinarkističke filozofije je društvo bez klasa. Samim tim sinarkističko društvo ima odgovornost nad političarima koje predvode Mudri.
Mir, pravda i prosperitet mogu biti dosegnuti kroz procese kojima prolazi društvo. Moraju se sagledati principi na kojima je civilizacija zasnovana, sveti spisi drevnih civilizacija koji sadrže vrijedne sociološke aspekte, ono što podučavaju i primijetiti odakle su došle velike civilizacije, te kako su se razvile i evoluirale.
 
Historijska lekcija je zasnovana na objedinjujućim rezultatima eksperimenata koji su izvedeni u civilizaciji. Poznavanje društvenih problema i rješavanje tih problema omogućava primjenu viših znanja. Društvo i država koji bi bili zasnovani na bilo kakvom robovskom obliku su beskorisni, a Sinarkija je jedini model vlasti koji prevladava postojeći kapitalizam, feudalizam, demokrakiju i monarkiju. Prvi impulsi k sinarkističkim federacijama su ujedinjavanje država - oni se moraju uspostaviti na ekonomskim federacijama koje povezuju ekonomske interese država, ali i ekonomiju interesa društva. Ekonomski interesi su materijalni stadij ujedinjenja svijeta. Nad materijalnim oblicima se grade drugi oblici ujedinjenja - ujedinjenje kulture, inteligencije, zakona, kontrole, rada i naposlijetku religije. Sve su to procesi koji se provode evolutivnim metodima. Ovakva ujedinjavanja poništavaju granice država. Svijet postaje jedno. Planet i čovečanstvo se ujedinjuju.
 
(Nastavak slijedi)
 

Vid Hinković

Anketa

Tko će biti novi hrvatski nogometni prvak?

Ponedjeljak, 19/08/2019

Tko je Online?

Trenutačno aktivnih gostiju: 1315 gostiju i nema članova online

 

AIPK Trgovine d.o.o.

 

Registar Branitelja

 

Udruga Zavjet

 

 

Grawe osiguranje

 

 

 

Veliko srce malom srcu

 

Facebook

 

 

Optika Kraljević