Get Adobe Flash player
POPIS PUČANSTVA - Srbi će sami sebe popisivati

POPIS PUČANSTVA - Srbi će sami sebe popisivati

Riječ "samodopisivanje" sama po sebi najbolje govori kakvo nas...

Infantilno nadmudrivanje dvojice predsjednika

Infantilno nadmudrivanje dvojice predsjednika

Sjetite se svih putovanja bivših predsjednika. Osim toga, tko...

Dvojica eksponenta velikosrpske politike u Hrvatskoj

Dvojica eksponenta velikosrpske politike u Hrvatskoj

Kardinal Stepinac i tadašnja hrvatska država organizirali su...

Hrvatskom vladaju potomci ubojica 1945.

Hrvatskom vladaju potomci ubojica 1945.

Oni koji blokiraju proglašenje svetim bl. Stepinca blokiraju i...

Odricanje valjanosti primjene odluka KPJ

Odricanje valjanosti primjene odluka KPJ

Komunistička Partija Jugoslavije donosila je odluke suprotne postojanju i...

 • POPIS PUČANSTVA - Srbi će sami sebe popisivati

  POPIS PUČANSTVA - Srbi će sami sebe popisivati

  srijeda, 16. rujna 2020. 17:30
 • Infantilno nadmudrivanje dvojice predsjednika

  Infantilno nadmudrivanje dvojice predsjednika

  ponedjeljak, 14. rujna 2020. 15:00
 • Dvojica eksponenta velikosrpske politike u Hrvatskoj

  Dvojica eksponenta velikosrpske politike u Hrvatskoj

  četvrtak, 17. rujna 2020. 18:43
 • Hrvatskom vladaju potomci ubojica 1945.

  Hrvatskom vladaju potomci ubojica 1945.

  četvrtak, 17. rujna 2020. 09:45
 • Odricanje valjanosti primjene odluka KPJ

  Odricanje valjanosti primjene odluka KPJ

  četvrtak, 17. rujna 2020. 09:55

INA je privatizirana - političkom odlukom!

 
 
U prvoj fazi privatizacije Ine sudjelovale su ili bile upoznate s njom sve politički odgovorne institucije! Ina je hrvatska strateška kompanija iz više razloga. Nafta je energent, tj. hrana za strojeve, isto kao što je hrana energent za ljude. Bez hrane i energije nema života, što nafti daje životnu važnost. Zbog životne važnosti nafta je i geopolitički instrument. Razvoj civilizacija i povijest ljudskog roda može se proučavati kroz povijest korištenja energije. Ina je najveća hrvatska kompanija koja ima značajan, direktni i indirektni, utjecaj na ukupno hrvatsko gospodarstvo kroz doprinos hrvatskoj proizvodnji, zaposlenosti, uvozu, izvozu, itd. Naftno poslovanje spada u kapitalno intenzivne i visoko tehnološke djelatnosti, zbog čega je velik i njen utjecaj na obrazovni i tehnološki razvoj. Energetika, odnosno transformacija jednog oblika energije u drugi, ima najsnažniji utjecaj na okoliš, zbog čega vađenje, prerada i korištenje nafte i plina zahtijevaju posebnu društvenu pozornost. Uz sve to, Ina je poslovni subjekt, trgovačko društvo koje treba poslovati u skladu s zakonskim, poslovnim i ekonomskim načelima.
http://i.ytimg.com/vi/Q7jkrwSKAD4/hqdefault.jpg
Ljubo Jurčić
 
Zbog svega navedenog i drugih nenavedenih činjenica, Ina se nije privatizirala po “općem” zakonu o privatizaciji, nego po posebnom Zakonu o privatizaciji Ine. Privatizirati Inu ili ne bila je, naravno, politička odluka. Po mom mišljenju, jedan od kriterija za privatizaciju energetskog sektora trebao bi biti dostignuta visina bruto domaćeg proizvoda po stanovniku Hrvatske. Početkom 2000-e, kad se krenule rasprave o privatizaciji enegetskog sektora, moj stav je bio da ne bi trebalo privatizirati energetski sektor dok Hrvatska ne dostigne dohodak od barem 15 tisuća eura po stanovniku. Danas bi to bilo oko 20 tisuća. Hrvatska danas ostvaruje oko 10 tisuća eura po stanovniku. Razlog za to nalazim u ekonomsko-političkom utjecaju energenata na gospodarstvo. Direkno ili indirektno, slično kao i porezi, energenti sudjeluju u životu i poslovanju svih dijelova društva. Pametna strategija razvoja energetskog sektora može značajno doprinijeti ukupnom razvoju države. Vrijedi i obrnuto, loša energetska politika je veliki njen oganičavajući faktor. 
 
Politika je odlučila privatizirati Inu i donijela je zakon o njenoj privatizaciji. Bez obzira na osobno mišljenje, jednom kad se donese, zakon se mora provoditi. Bolje je provoditi i zakon za kojeg mislite da nije dobar, nego da se svatko ponaša po svom vlastitom nahođenju. Ponašanje izvan zakona, a osobito protivno zakonu, ima višestruke društvene štete, bez obzira i na potencijalno dobre namjere. Zakonom je propisana privatizacija Ine u nekoliko faza. Prva faza privatizacije predviđala je izbor strateškog partnera. Poziv za sudjelovanje u prvoj fazi privatizacije Vlada je dostavila trojici mogućih, podjednako kvalitetnih  strateških partnera, koji su u prethodno provedenom postupku na temelju javnog poziva, između desetak drugih, iskazali svoj interes.
 
Prije početka pregovora Uprava Ine je, na zahtjev ministra hrvatskog gospodarstva, izradila i usvojila strategiju dugoročnog razvoja, koja postaje njen službeni dokument. Vlada je usvojila Pravila o načinu vođenja pregovaračkog procesa i imenovala Savjet za privatizaciju Ine, kojeg čine predstavnici stranaka vladajuće koalicije. Tri kompanije koje su ušle u završni  krug  prihvaćaju pravila o vođenju završnog kruga pregovora. Zbog važnosti Ine za Hrvatsku i osjetljivosti samog procesa privatizacije, svi sudionici  prihvaćaju dogovor o ne komentiranju samog procesa pregovora i spremnost da nakon završenog procesa  svi dokumenti budu dostupni javnosti. Prva faze privatizacije završila je s tri dokumenta, odnosno ugovora: 1. Dioničarskog ugovora, kojim se uređuje odnos između hrvatske vlade i budućeg strateškog partnera u upravljanju Inom, 2. Ugovora o suradnji, kojim se ugovara suradnja, odnosno način dogovora sa strateškim partnerom kad se strateški partner i Ina mogu pojaviti kao konkurenti, i 3. Ugovor o kupoprodaji 25% + jedna dionica Ine.
 
Hrvatska strana je, s međunarodnim savjetnicima za privatizaciju Ine, dala  prijedlog ovih triju ugovora. Sve strane su mogle davati svoje primjedbe i prijedloge za izmjene ponuđenih ugovora, i davale su. Istodobno su dobivale, na propisani način, uvid u Inine dokumente. Odluku o prijedlogu ugovora, kao i kasnije o prihvaćanju pojedinih prijedloga s hrvatske strane, donosio je Savjet za privatizaciju Ine.  Završetak  tog procesa je rezultirao prihvaćanjem konačne verzije svih ugovora i u znak prihvaćanja, parafirani su od svih sudionika.
https://zajednohrvatska.files.wordpress.com/2014/10/00.jpg?w=539&h=316
Vladin savjet za privatizaciju Ine dao je ugovore na prihvaćanje Hrvatskoj vladi, a kad je Vlada te ugovore prihvatila oni su proslijeđeni Hrvatskom saboru na suglasnost. Svaki zastupnik dobio je kopije ugovora i organizirana je saborska rasprava o njima prije konačnog izbora strateškog partnera. Dakle, u prvoj fazi privatizaciji Ine sudjelovale su ili bile upoznate s njom sve politički odgovorne institucije, kao ni u jednoj hrvatskoj privatizaciji prije ili kasnije. Ovaj cijeli proces bio je naknadno i predmet analize Saborskog odbora za privatizaciju Ine.
 
Završni čin prve faze privatizacije bilo je podnošenje financijskih ponuda za 25% + jedna dionica Ine, tj.  koliko je tko od tri potencijalna strateška partnera bio spreman u dolarima platiti Hrvatskoj za taj broj dionica,  za partnerski odnos definirán u ugovorima, u točno propisanom obrascu, s točno propisanim sadržajem, do točno određenog dana i sata, na točno određenoj adresi, točno određenoj osobi…, kako je to uobičajeno u međunarodnoj poslovnoj praksi, a što većina međunarodnih institucija tako i propisuje za svoje poslove.
 
Najbolju ponudu dao je mađarski MOL, 505 milijuna dolara. Austrijski OMV je ponudio 420 milijuna milijuna na propisanom obrascu i u propisanoj proceduri. Ruska kompanija se zahvalila i odustala od podnošenja ponude, s obrazloženjem da u dioničarskom ugovoru nije prihvaćen njen prijedlog članka o pravu prvokupa, tj. da izabrani strateški partner ima prednost, pred ostalim zainteresiranim, u kupnji dionica kod slijedeće faze privatizacije.
 
Privatizacija Ine je bila i ostala prvorazredni politički događaj koji svi sudionici političkog života žele iskoristiti za svoju promociju. To je normalno, i to je sastavni dio političke igre. Opozicija je u Saboru, prije potpisivanja, dobila kopije svih ugovora i mogla je tražiti objašnjenje za svaki članak, ali nije to učinila. Izašla je iz Sabora, a glavna primjedba je bila da je za 25% + jednu dionicu dato više prava strateškom partneru nego što mu pripada. To u političkoj retorici dobro zvuči. Međutim, prema tim ugovorima, većinu u Nadzornom odboru i u Upravi Ine imala je hrvatska strana, tako da tvrdnja da je MOL-u prepušteno upravljanje Inom prvim Ugovorom je netočna. U najmanju ruku, ni jedna, ni najmanja odluka nije se mogla donijeti bez hrvatske suglasnosti, a većina odluka mogla se donijeti samo s hrvatskim glasovima.
 
Politikanskim pristupom nekih političara poduprtim lobistima i interesnim skupinama koje su izgubile svoj interes u Ini njenom privatizacijom, a pod krinkom  zaštite nacionalnih interesa, stvorili su osjećaj da je Ina preuzeta od strane MOL-a na “neprijateljski način”, i da se moramo zaštititi od od njega, iako smo ga izabrali prema Zakonu i procedurama koje je propisala Hrvatska. Hrvatski sabor donio svojom slobodnom voljom, od nikoga prisiljen odluku, tj. Zakon o privatizaciji Ine, propisao uvjete i procedure za izbor strateškog partnera. Izabrani strateški partner je ispoštivao hrvatski Zakon, hrvatske procedure i isplatio ponuđeni iznos.
 
Moglo se kasnije možda i utvrditi da Zakon o privatizaciji Ine i nije dobar i ne odgovara hrvatskim interesima, ali takva situacija se rješava promjenom zakona, a ne stvaranjem loše atmosfere i traženja krivca na drugoj strani.7 Kratkoročni cilj privatizacije Ine je bio smanjenje deficita, odnosno javnog duga, a dugoročni povećanje efikasnosti i konkurentnosti kompanije na tržištu koje se sve više otvara, i smanjenja utjecaja politike na njezino poslovanje.
 
Priče da je OMV dao bolju ponudu od MOL-a su obično podmetanje lobista i “međunarodnih savjetnika” koji su radeći za OMV izgubili proviziju za dobro obavljen posao, jer OMV, lošijom ponudom, nije postao strateški partner. Te priče temelje se na jednom dopisu koji je faxom  OMV poslao, ne isti dan, kako ti lobisti ističu, nego dan kasnije, ne na veću, kako isti navode, niti istu cijenu nego na cijenu ispod MOL-ove ponude (up to). Taj, nazovimo dopis, nema oblik niti ikakve veze s  ponudom u bilo kakvom poslu, a najmanje s ponudom za otkup dionica Ine, niti oblik dopisa koji se šalje državi koju poštuješ. O propisanoj proceduri da se i ne govori. 
 
Pitanje je kako bi austrijska vlada u sličnoj situaciji reagirala na takav dopis iz Hrvatske. Danas, ni  države uz koje se stavlja oznaka “banana” ne prihvaćaju  takve ili slične dopise kao ozbiljne ponude. Minimum poslovnog ponašanja je poštivanje pravila, procedure i forme. Prije svega, ponude koje stignu nakon propisanog  roka se ne prihvaćaju, pa ako stigne i sekundu nakon prve otvorene ponude, ili kada ovlaštena osoba izjavi da je istekao rok za podnošenje ponuda. To nije moguće ni kod najmanjih tenderskih transakcija. To zna svaki poslovni čovjek, a osobito međunarodni savjetnici. Svim sudionicima prve faze privatizacije Ine to je bilo jasno.
http://www.blic.rs/data/images/2010-09-15/74407_dragicevic01-beta-lana-slivar-dominic_ig.jpg
Tomislav Dragičević
 
Drugo, dopis koji je nazvan ponudom je upućen Ministru hrvatskog gospodarstva, a ne kako je propisano glavnom savjetniku za privatizaciju Ine, Deutsche bank, koji je izabran da vodi process, i kojeg  su svi sudionici prihvatili kao garanciju za poštivanje pravila, ispravnost dokumenata, korektnost propisane procedure, itd. Da li je u Hrvatskoj  zamislivo  prihvaćanje “ponude” za privatizaciju bilo čega, koja ne zadovoljava propisani sadržaj, koja je stigla dan kasnije na Ministra hrvatskog gospodarstva, iako je natječajem određeno da se treba uputiti na drugu instituciju, drugu adresu jedan dan ranije? Ovakvim dopisom kojim se ne poštuje procedura propisana od strane države, je izraz nepoštovanja i prema toj državi.
 
Priče da bi OMV bio bolji strateški partner također su bez osnova. Hrvatska vlada je tražila strateškog partnera za podršku  Strategiji razvoja Ine i za podizanje njene efikasnosti. Stručnost i osposobljenost djelatnika Ine su u samom svjetskom vrhu. Ta vrsta pomoći nije se očekivala od strateškog partnera.  Očekivao se, prije svega, uz financijski prihod državi, sinergijski efekt dviju kompanija kroz ekonomiju obujma, smanjenje utjecaja politike na poslovanje, i primjena suvremenih metoda poslovanja s ciljem povećanja efikasnosti. Poslovno tržišni principi poslovanja sa strateškim partnerom trebali su istisnuti političko-voluntaristički princip i interesne skupine.  Partner koji uloži novac teško će pristati na troškove koji nisu u interesu efikasnosti kompanije.
 
Strategija razvoja Ine je donešena prije ulaska strateškog partnera. Pored toga, Zakonom i Dioničarskim ugovorom je predviđeno da nema povlačenja dobiti najmanje naredne tri godine, kao ni otpuštanje radnika, da se dionice ne mogu prodavati slijedećih pet godina itd.., to su sve uvjeti  koji  čine razliku  strateškog partnera od financijskog špekulanta. Za tako postavljen odnos između dioničara MOL je bio spreman dati 85 milijuna dolara više od ÖMV-a. Također pet godina kasnije kad je ÖMV mogao dati  ponudu veću od MOL-a i za puno veći udio u Ini nije se uopće javio. To pokazuje da OMV nije ni u prvoj ni u drugoj fazi bio ni potencijalno bolji  strateški partner.
 
Strateški partner nije imao obvezu ulaganja u Inu, niti je to zakonski bilo moguće. Ina je samostalna pravna osoba sa svojim upravljačkim tijelima, planovima, investicijskom i poslovnom politikom, kreditnim mogućnostima… Poslovanje financira vlastitim ili posuđenim sredstvima na financijskom tržištu. Ulaganja od strane strateškog partnera značila bi dokapitalizaciju Ine, što bi mijenjalo odnos među dioničarima, a za to je potrebna vladina odluka i suglasnost Sabora. Iako MOL nije imao obvezu ulaganja, često ga se kritiziralo da tu obvezu nije izvršio.
 
Kritika privatizacije nije problem kad dolazi od interesnih skupina i lovaca u mutnom, nego kad dolazi od dužnosnika koji moraju poznavati zakone i u okviru njih se ponašati i diskutirati. Kaže se da država postaje pravna kad se  dužnosnici drže zakona. Tada se izgrađuje pravni poredak i suvremena država. Kad to nije tako, to je znak loše vlade, dobra situacija za lovce u mutnom, i kočnica za razvoj države. To nije situacija za investitore nego za špekulante, najblaže govoreći. Kad je vlada lošija od loše, onda lovci u mutnom dodatno mute vodu.   
 
Zaštita interesa i sigurnosti Republike Hrvatske u Ini  također je propisana Zakonom o privatizaciji Ine, tako da tu nije potrebna neka osobna žrtva nego samo primjena zakona.  Za vrijeme dok je Republika Hrvatska vlasnik 25% i više dionica INE d.d. (a to još uvijek jeste), Vlada Republike Hrvatske treba periodično, a najmanje tromjesečno, izvještavati Hrvatski sabor o tijeku privatizacije INE d.d.. Ova Izvješća su državna tajna. Zakonom je predviđeno da Hrvatska do ulaska u EU privatizira 75% dionica Ine, odnosno Republika Hrvatska zadržava vlasništvo nad 25% plus jedna dionica INE d.d., koja će se privatizirati na temelju posebnog zakona nakon prijema Republike Hrvatske u članstvo Europske unije. Hrvatska je već godinu dana članica EU, Ina se nije privatizirala do 75 %, a nismo primjetili niti Izvješća niti novi Zakon. 
http://www.sdp.hr/wp/wp-content/uploads/2014/04/ivica_racan_premjesten_u_bolesnicku_sobu.jpg
Ivica Račan
 
Hrvatska kupnja dionica od strateškog partnera nije predviđena Zakonom. To bi bila neka vrsta “nacionalizacije”, a još uvijek je na snazi zakon o privatizaciji. Hrvatska zbunjuje poslovni svijet kad priča o nacionalizaciji, a donijela je zakon o privatizaciji. Nije problem niti promjena Zakona, niti financijska transakcija prikupljanja novca. To su tehničko administrativni poslovi. Puno su važniji odgovori na pitanja: koliko Ina (odnosno dionice Ine) vrijede za Hrvatsku u njenoj energetskoj, ekonomskoj, geopolitičkoj, odnosno ukupnoj strategiji razvoja (ako uopće ima takve strategije i procjene)? I drugo, ne manje važno pitanje: koliko bi se otkupom dionica Ine povećala domaća proizvodnja, zaposlenost, izvoz, javni dug… itd.? Mislim, povećao bi se samo javni dug. Da li bi se te milijarde eura mogle efikasnije uložiti u nešto drugo?
 
Naime, država niti je broker, niti burzovni špekulant. Njezin prvenstveni posao nije da li ima ili nema poduzeća u državnom vlasništvu, njezin posao je povećanje nacionalnog dohotka, zaposlenosti, plaća, smanjenje privatnih i javnih dugova; i njene investicije i njezina politika se procjenjuju po rezultatima, a ne po namjerama. Problem s Inom počinje 2008., kada je prošao rok od pet godina “zaključanih dionica”, kad je hrvatska vlada mogla procijeniti da li se ostvaruju ciljevi predviđeni privatizacijom. Tada je trebalo ili prodati do 75% dionica, ili promijeniti zakon. Međutim, ništa od toga se nije napravilo, i ušlo se u “sivu zonu” diskrecijskih odluka koje su se donosile “u nacionalnom interesu”. Prestalo se slijediti zakon, i počelo se raditi na “svoju ruku”.
 
Ne kažem da je zakon dobar. I ja imam dosta primjedbi, ali kad vladajuća politika zaključi da je neki zakon u suprotnosti s nacionalnim interesima, treba ga kroz propisanu proceduru  mijenjati ili donijeti novi kojim prestaje važiti stari. Procedura podrazumijeva argumentiranu stručnu i javnu raspravu. Svaki drugačiji pristup čini državu manje pravnom, pogoršava investicijsku, i općenito šteti poslovnoj klimi zbog pravne nesigurnosti. Tada sve ovisi o mišljenju ministra i o njegovom roku trajanja.
 
Hrvatska je već godinu dana članica EU. Nije se privatiziralo do 75% Ine, niti je donešen novi Zakon o Ini, iako je tako predviđeno, još uvijek važećim, Zakonom. Postoji “pravni vakum”, koji je plodno tlo za lovce u mutnom, koji se radeći i lobirajući za privatne kompanije (što je sasvim legitimno), prikazuju kao najveći borci za hrvatske nacionalne interese (što je u najmanju ruku nelogično), iako u javnom natječaju za rad u bilo kojem dijelu hrvatske energetske, gospodarske ili geopolitičke strategije ne bi imali niti jedan uvjet.
 
Nedostatak politike, strategije ili zakona ne može se nadomjestiti galamom. Neubičajeno je u poslovnom svijetu voditi pregovore preko medija, i usput   ocrnjivati poslovnog partnera. To baca ružnu sliku na hrvatsku poslovnu kulturu i investicijsku klimu. U svijetu su uobičajena  neslaganja između poslovnih partnera, ali to vrlo rijetko iznose u javnost. Svoje nesuglasice nastoje riješiti u što je moguće kraćem roku, kako zajedničke kompanije ili vrijednost njihovih dionica ne bi pala. To može završiti na različite načine, pa i otkupom dionica jednog od drugog. Svatko nastoji umanjiti svoju štetu. Kad se radi o privatnim vlasnicima, o vlastitim dionicama, to se rješava brzo.
 
Slično iskustvo je Hrvatska imala u nuklearnoj elektrani Krško, u kojoj sa Slovenijom ima 50% : 50% vlasništva. Nekoliko godina Hrvatska je bila izbačena iz Nadzornog odbora, Uprave i nije preuzimala ništa od 50% pripadajuće električne energije. Hrvatska vlada je 2002. godine skoro pala zbog Krškog. Tada sam kao ministar hrvatskog gospodarstva počeo razgovore sa slovenskom stranom. Kroz nekoliko krugova pregovora, bez ikakve galame i panike, Hrvatska je u potpunosti povratila sva prava koja joj pripadaju. Nekoliko puta su EU-ovi dužnosnici to navodili kao primjer da Hrvati i Slovenci mogu svoje nesporazume riješiti dogovorom. Problem kod Ine je puno manji od toga, samo treba manje sentimenta, iracionalnosti i političkog populizma, a više racionalnosti I organiziranog znanja, i problem se može lagano riješiti.
https://kutinanews.files.wordpress.com/2015/03/stipe-mesic.jpg
Stjepan Mesić
 
Pristup promjeni Dioničarskog ugovora o načinu upravljanja Inom, prema dostupnim informacijama, je pogrješan. Naime, upravljanje se izvodi iz cilja kompanije i njene organizacijske strukture. Organizacijsku strukturu određuje tehnologija proizvodnje, tehnologija poslovanja i tržišnih struktura, tj. tržišta na kojem posluje kompanija. Ni jedan od ovih elemenata nije politički, nego tehnološko, poslovno –tržišni, i svaki od njih može se vrlo precizno procijeniti. Na temelju takvih procjena vlasnici dogovaraju cilj, i u skladu s ciljem strategiju. Ostvarivanje cilja i  strategiju provodi  uprava, a nadziru vlasnici kroz nadzorni odbor i podatke koji im daje neovisna kontroling organizacija.
 
Uprava je odgovorna i za zakonitost poslovanja, a Nadzorni odbor nadzire ostvarivanje ciljeva kompanije. Izabire se ona uprava za koju nadzorni odbor  procijeni da može na najbolji način ostvariti ciljeve kompanije. Ona može doći i iz drugog kraja svijeta, a ne nužno iz vlastitih redova. Kvaliteta uprave  se cijeni po rezultatima poslovanja kompanije. Vlasnik koji nije zadovoljan s upravljanjem predlaže novi način upravljanja temeljen na prije navedenim elementima. Kod toga treba dodatno imati u vidu i formalnu mogućnost prihvaćanja njegova prijedloga i interese drugih dioničara. Takav pristup nisam primjetio kod nastupa hrvatskih pregovarača. Njihov glavni argument je “zaštita nacionalnih intereresa”, a definiranje nacionalnih interesa u Ini i prijedlog politike za njihovo ostvarivanje još nismo vidjeli. Definiranje nacionalnih interesa i kreiranje politike za njihovo ostvarivanje može doći samo od nacionalne struke i znanosti, a ne izvana. To je suština izgradnje nacionalne države i zaštite njenih nacionalnih interesa. Nikakav arbitažni sud tu ne može pomoći.
 
To se ne može biti posao jednog čovjeka i u njegovoj organizaciji, bez obzira koliko je snažna njegova volja i borba za nacionalne interesa, i bez obzira na kojoj poziciji u društvu i politici bio. Ostvarivati nacionalne interese treba znati, htjeti i moći ostvariti, i oni se ostvaruju kroz izgradnju državnog sustava. Djelovanje mimo zakona urušava sustav. Uz sve to, treba poštivati i procedure koje su u slučaju Ine propisane Zakonom, hrvatska vlada daje prijedlog I daje ga na usvajanje Hrvtaskom saboru.
 

Ljubo Jurčić, http://www.politikaplus.com/novost/108379/KOLUMNA-ZA-POLITIKAPLUS

Zbog deprecijacije od 2 posto juan će doći na najnižu razinu prema dolaru od 2012. godine

 
 
U potencijalno velikom potezu za trgovinu i odnose sa Sjedinjenim Državama, Kineska središnja banka odlučila je devalvirati svoju valutu pokušavajući ojačati usporeno gospodarstvo. Sjedinjene Države dugo su optuživale Peking da manipulira svojom valutom, održavajući njezinu vrijednost umjetno niskom, kako bi poboljšao kineski izvoz i obeshrabrio uvoz. Peking je dozvoljavao da juan raste tijekom posljednjih nekoliko godina, ali je to usporilo eksplozivnu kinesku stopu rasta koja se uglavnom temeljila na izvozu.
http://cdn2.independent.ie/incoming/article31461575.ece/146e5/ALTERNATES/h342/yuan.jpg
U priopćenju nedavno objavljenom, Narodna banka Kine navela je  kako će nastojati zadržati tečaj na 6,2298 juana za dolar, što predstavlja smanjenje sa 6,1162, te će pokušati omogućiti deprecijaciju valute od 2 posto. U izjavi se navodi da će Peking izračunati svoju preferencijalnu vrijednost juana drugačijom metodom, koja poklanja više pozornosti ranijem trgovanju i koja će smanjiti vrijednost valute. Zbog deprecijacije od 2 posto juan će doći na najnižu razinu prema dolaru od 2012. godine. Međutim, trgovci valutama su počeli devalvirati juan još brže, te se do podneva u utorak u istočnoj Aziji trgovalo kineskom valutom po 6,3080 juana za dolar.
 
Ova odluka izazvala je valove šoka na drugim azijskim tržištima valuta, jer će  susjedi Kine možda morati smanjiti vrijednost svoje valute, kao bi ostali konkurentni u odnosu na Kinu. I južnokorejskom wonu i australskom, singapurskom i novozelandskom dolaru je pala vrijednost u odnosu na američke 'zelembaće'.
 

Darko Kovačić

Pad vrijednosti valuta kosi se s glasinama o prijetnji dolaru

 
 
Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južna Afrika – zemlje BRICS-a – nadaju se da će udaljiti svijet od dolara i financijskih institucija kojima dominira Zapad, za koje one kažu da ne zadovoljavaju potrebe gospodarstva u nastajanju. Međutim, veliki pad vrijednosti valuta u posljednjih nekoliko tjedana u ovih pet zemalja, koje obuhvaćaju 40 posto svjetske populacije i oko jedne petine globalnog gospodarstva, pokazao je kako će biti teško da  bilo koja od njihovih valuta zauzme mjesto dolara.
data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQSEhQUExQVFBUXFxcYGBgYFxQVFBYXFxgWGBcXFRcYHCggGBwlGxcVITEhJSkuLi4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGywlHyQsNCwsLCwsLC8sLDUyLy8sLC8sLCwsLCwsLCwsLCwsLiwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIAKgBKwMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAEAQIDBQYHAAj/xABFEAACAAQDBAcFBQUHAwUAAAABAgADESEEEjEFQVFhBhMicYGRoTJCUrHBBxRy0fAjYpLS4RczgqKywvEVg5NDU2Rzs//EABsBAAEFAQEAAAAAAAAAAAAAAAMBAgQFBgAH/8QANREAAgECBAQCCQMEAwAAAAAAAAECAxEEEiExBUFRYRMiBhRxgZGhscHhIzLwM1LR8SRCYv/aAAwDAQACEQMRAD8AK+0vC5sKH+CYp8GBX5lY5e6R2vpTheswmIWlT1bMO9O2PVRHGSIiT0ZZYfWFgOdJrAsua0o2uOEWREQzpVYWMzqlK+wZh8SHFR/xE2aKAq0s1XxEWeExYcc+EOa6AE2nZhlYYxj1YaxhoQuui0qswt3D5k/IRpZe4/vr/rEU3RSXRa8cx+kXEv2D31/zCM7jJZqzZp8HTy0Ir3/HU2n2cTayZifC9fOq/wCyNTMA4Rh/s5nUmzU4hj/C4+jGN44i1wbzUV/OZneJwy4mXfUqtoqLEDTX9frSMXjtlYh5zEYhpcqtgCCSNbClo6DOTMCIyPSrY0pwJs4MVQeyurHdDprUjQYO+FSl2J57z6QJNw8oK+pJU0rU3pbdxg7BYSWZYyr1Q0CuhBp3AGGphKPRcpratKA1FN4r6QKw9MxzAhJhyutAxBKkb61r5xmSe0eWX5x0jbp6nA5cvaaorQaMxSnfQmObJdmP7y/MRY4GPlb7lDxipepGPRfV/glwJ7aipFVpUbr0+saPESSAAEdzlucpNTXU+EZiX7Sf4hHVMS/Xy5LhAt2alqEe3r3MBA8ctmG4NU0nH3/VfYo/uamlMy2AsGF9504xOmz6izuD3H8oJl4UOSSAO8G9eFAYH2hh8OSJcwPcgAqrgVNtaRARdtjdnbKxCTRmnM8vfYA91MsbbYskXZhQnQHcIrOjuwhJTICWqdTrThGukJQAUpSCwjd3BTkLKUcImAhRA+PxIQW9o6cucS7KMbsBu7IoOnu0+qwc8A3KZSeGchKD+KOGxsunfSMTScPLuqsDMfiwr2RxAvU8RyjHRAqScnqbr0foZMNm/uf4/wAkTjsxChglRbzgEuFFTEjDPdEH0hhaVOfVW+H+yctFditoV7Kef5RDPxDTDQWWHScNSJeiM0k57EcqRXWC0l0iRUh1IG53JMKSiRqsOIh5EKFrpDbhFEs/u5lpLB95Fcdz3Hp8ojMarp5s0ShhiNBKEo/9ulP9R8oyWaJ8P2oxONi/WJ+07g61qDobGOGYiRkZkOqMynvUkfSO6PHF+kcxDip5lkMrTCwI0Oa5I4ipN4i1lzNXhJatFaRDSsOBhRACa0DTZcATpJU5lsYuCsQzJUPhOwGpSUkR4PGB7GzQU0VU/DkGosYKw2KzDK1m+cEfVEdXi7M3fR1KJ3IPUVMHJ/dN3H5xDsdaI/l5CJ5f9yfwtGUqO82+5s4qyS6WLDoliCmKBHxkeDKbedI6ojAioji6OytNKGjABlPBgLHzpHRuhvSFMVhlmixNnX4HHtDu3jkRFrw2paLi9vwUHG6dqkZrmv59TQlREbSVOohpxa8/SGnGrz9Pziyco9UUauOOFT4VhpwEr4F8oT7+nPyH5wo2gnPyH5xyydjvMYz7UwqYeUo1M2vgqtX1YRyPD/Nx846R9q2PDzJKCvYlux/xkAf/AJmOcYP2V/HE2iko6Gdx83KtLtZfcUe7yc/OO39CpCTcDILCtAyEfhdl+QBjiL+yeTn5mOvfZjtEfdpiGvZmkjudVPzDQlaMWvME4bNqs0uaZqxsuUPcX1hG2ZKNig+cTHGpz8h+cJ98Xn5D84hNU+Vi/vIdLw6iJQoiIYpefkIX7yvOFjkXNCO4s6cFFT5cY5f9oHSwpmkym/aH22HuA+6v71PIc4uen/SsYdcks/tnHZGvVr8Z58B+UccnzCakkkm5JuSTqSd8M/e+waEbK4fsfZzTlmZLsq58o1ZQQppzFdN8DRe9Bp2TFSx8SlT5ZvmsbiVsCQJzzsgLk1vdQd5C6VresVOIxShUeZew2tPF+pQjSmr+VNe17r4nLGklDlaxsabxmAYA86ERRYySWcg6A2EajbM4PiJxGmcgeHZr6RTYpe0e4RNw02pe1DOMUvFwcJvdNfNAsqSBE4W0Koh408vrElybM4opIZCQsejhwrjTuHyix6OYbrMTITjMSvcpzN6AxXP9B8o0/wBnOHzYxT8CO3oE/wB8KldjZO0WzY/aHhs2Ezb0dW8DVD/qHlHMI7L0hkdZhpybzLaneBUeoEcZJiwgZHiMLVE+qNN006YmcTJw7UlaOwsZnIcE+fdrkpvu93yrEQF4lmaL3n9ekWuOw0YYRqPKzJ+Bqt4hX5iCHVhghxjMM0BJCMIUQ1jCDmRukP2Ts/rcTJT4piA/hzAt6AxLh8O8xgktS7HQAVP/ABzjX9E+is2XiJc+aFAlknKDVySpUbqb+MEjNLcj1I3QdhJORZoF6PMFeIViB8obh/7j/CYPnYCZLV8w1LGoBp2iT9YBwo/Y/wCE/KM1Wi1J3XP/ACaejUU4XTvsRSf7w80EZfZPSOZgZk0SpgWpKsGGYdkmhpx18408o9uWeKRi9u4VRiJlQNa+YBidw6SU3F80QOMwbhGS6/z6GkH2lYn45P8A4z+cL/aTifjkfwN/NGOGFX4RHvui8BFp+mZ/KzYf2kYn4pH8DfzQh+0jE/FI/gb+eMgcIvARG2FXhHfpiZZGo2hteZilM6blzFcvZBC0FaUBJ4xX4QdmX+L84e6ZMPTgI9hx2ZXf9DFpBWikYyvPPKcusmJl7L/iPzizwPSebgVrK6ukzKDnBIqoalKMOJgGQK9YOZgXaEsNJWt6fn/zDa0U4O4TBTy4iPtt8UaMfafiP/jfwP8Azw7+03EccN/A/wDPGGXCLwiQYNOAHeaDxMVlqZsLSNr/AGm4jjhv4H/nhp+03E8cP/A/88ZOTJkDRDMIFa0ITwrqNdYNweIlg1aYoGtFqKcsoBpTvh6pRfIY5AmO2v10xpkxwzsak/rQAWpyiCRMEx1RSCWIAHfFm8lZwLTEXL2grjs1HZvz1inwmGTrLD2Sflb6Q6VlFhsPCVStCC5tL5nXtjbGw8oBpeWYwp+0zByONKWXfpui8GpjkOz5hWbLI3OvK1RaNB09x+aestTaWt6fE9CfQL6xm54WUqmsr3NXX4bUlXUHO903d8re8qOkGzupnuAKIxLL3E3HgajyikxguIOE+bOKoS0zLXKLswB1A3kWFoTGbJn2/YTv/G9acdItKKcWrkvFr/guE2sy+dmVojxMKykGhBBG42I7xDTEwyp6PR6PQpwpMar7Np4XF0PvoyDvFH+SGMmDFpsHFdVNlTK0CzFJ/CCAw8qwjlls+5Iw2H8dyj/5f00+Z2thxjiWOw3VzHl/A7L/AAkj6R259Y5x0p6PzHxU1k9liDpvKrX1rFhFmR4hSlOKcTC0vEx9nuofp9Yi3xKik2Gp03+kabFQzUJrswOHnkqxl3I1hC24XPAXPkLwx5LyTVyJim9MpPlQdmJwwNGBDSjbtAmYh5MbgjUcrc4xN1ujQ+sN7ISTNDGgsf3qr6mwifFYR0pmUiumhrytv5axBNzCqTake647RXgaUqV5Xiy2TPYEYeZcNQK3trQ3AvqtLj0hsnZXjqLGrPZo2HRnDDDrLUD9pNALHea3C/hUbuMb/A4RUtqTepvGCwWLX7xLFqqlFFxa1DQixja4eaWoRqOBvCtrkPUZX1LSbhFI4gxldubIWWjOteBG7vEagG1zSK3bA7Boaihtx1gdejGpGzQTD1ZU53TMDJBJk0BJpuuYoulWz5izS5luFKjtZGy1vvpThG2wczJRJdQLD95hxJ56xdGXMK1za8x5EREoYdU5Xb17E7GYt145UrLvucVWJVEajppslJY66WoAFOsy0AFbK2XdUmhpyjKLi0/VIO7vYrbW0Y8pDDLuIk+9Jx+UWeCkBU69gSB7IpWvOkMTaeqFcbppC43BTGlAKpJIFrAnuB1hjYZkMsMCKGh5GmlocnSmvYJZVrXsgFlFdLkZj4QUu0EaWXBVwDmJJAmHjRdeNuUWHrlRO7joUT4FT8PLGbze6wDhPamfiP0iKYtZbDgx9f8AmCpCUdiCCrUYU4EWiNxaYOYPpFgpKpC65melGWHxGWW8WioVYZjPZoBWpAgnrUFq/KI52V8gU3zofDMK+kUcG86ujdyjeOhqtjdC0dR1rvU7lsq8hxjUDodhMopJ0GtTWBMJjHAHVliR7SlMq03kMaE2g2e85JxBRnXRTncLfiFVr98Ezye7DeFBftRl+lWDWSq5BRaEU56/rujGbLuznu7vCOp7fwZ6kpMAqwNq1IO69B8ox+M2P1EiWxpmJIOtdN/kdIR1bU3F7k7htBPHU58vwVwNLiLCRKOLxLEmmdmYngta29AIrjFpsGfkzMFDcTmAYAAnsitzqe4RFs3sazH1lRp+Jz2XvOhbD2Kip+zUIvmx4kneYF2/hVUAKTUc/WK7AdKFXKKhgfdLZV767oi6SbUQ2srlRYOGFL0A+cPaXh3S1Mg5SdXzO5T7QlrNXt0JG/3h3GMlNTK1OFYvsXN9zS24xnpj1a/OCYduzuNr20sLCGPQhiSBEEGKOyO6Alg8wGs9kXfBIXlOXa38+B2TYmL62RIfUtLWv4gKN6gwawvGZ+zrEZsNl+B2XwNG+bGNM+sWFKWaKZlsbS8KvOHRs4GdYlliI98TLGzaurGbWjuRGYZiFSTmQ5lO+mjd/HzgWXONCaX0ddzU48+B3RK1nNLa+v8AQxCRduY/OMLKGSTj3NTZSV+oYJ+ZFIraqmutrqT4MPKHS8ZkaWaVCMCOQrUjuJ8qnjAUi3dT5E/nEgUsaDWGKOtkLFtU/YdZOCllknJmJK51JuCtrKeFCP6RaSkE5KZnQ7iuv9RGM6M45FyrmIOUAqTYMvvAcDWNF9/de1L9kgkAC/MQJrLKzJMXnjdMFxHRzEmaCJswjXtMFta1AfWkM2ps3FCe2ScyItAN4pQE19YNkbZZQZzPLdhYyg1CBxBFat4UgPH9JJk9gZSFARRgaFgFuXIGgoDflyh3cRrk9iGXjHRs+RplTQZb04G9KiDtndIpkzOHkMoRS1xQmmotavKsQ7Nn9WQAC4NSu4UuRfcAN/KJsdtl1NZf3aaNCOspQmuu6gvreGJPVWEeXR3KDbm15c5JgSqtlYFTvXLw8VPlGKlJGx6VzlGGJKKs7Kt1IKlWKg0YajdeMGNoMPdX1gtODadkR61RRkszLISxwiZZ0yZMWQGKKSBStqC1flFT/wBUb4V9Ys9hTusxEpytCGoCK5c2UkA99IV02tWNVaMnaJ1fZPRnCKg/ZhzapNyTFB0x6GoFMzDqUZb5fdYcAN0XexZuLLDMCkokqAwUPXcVy2pEknZU7NmbEKVF2BWsyuvtE2HICkMvoGscv2ZMrMNspC0pWwuDYcOcHEdphxWLjZPR0TcViCz5QSSlAKn2SbfCK6W9Ibtbo/NkMG9tCCKqGqKfEKW9REqhjKKapOVpdDJ8YwVfxpVVG8bcuxi5qCukNUBSDTQg+RhdozSjWANz6H+sCNjj8I9fzhkqcszsXuFxEJUYt72OqStsoFVgpagGcChY7qCp/VIsp+3XmjrZKtKVQTVzQP8Au5N34q1jnOwdoS5o6uYSjHQhitToDUH9VMbHZWxlTtTurIUVBYl28S27fStIjWyaMtoyjUWZEs7aDTznYAClb98ZzpFjncqDaWK5bUBa2a+8iq23VHGCtrYsS8zFqI3soDV2G7urryFOdMriMS8ymckgVyrXsqCa0UfXW0LSw7q3YSHEVg6iko5n0DJUkucqipOg3nkIP2bs6X1qh5igMLhkXskEClTfN4DQwHsueEmymYkBXUk6mgIJi0xGEWfiC8kpkmnMwmCoXictR7waAeHUpzytWVtyz4hxKjioRVN3W7XNMuOkmAwoRUV1ZhQjIomTFyi5I1K8qj86zaGyUSWjqwmFhU2yJSmWuUMRXv4xaJsybJSiLh1zD20BBPIkzKmMli0ZSQ7+yKmhqASTRVPOhMEnmtZFVDK3dioOszUANFY0sA1NxoK01isxmFMtlB3oCbUpXdyhy7TyMCq5qe7e/DTnQwMcW7tVtTyHKkPpU5JdhlarBtJbik8PnaHCS28AV4kfLWGiZSEuxpvO+vqT9YfZgbS6j0kEEaEV3GC3gXClc1FvStW3m+7gPX5AkxHqvzGo4HF+ruT5s3f2WTK9eu4ZG884PyEbhxeOefZbOpiZi/FKJ8VZaejGOksl4n4Z/pozPG45cZLvb6Hz5viQRETeHVvG5RkCLEDteURPv7oIxQ0PePl+cDvpGMxsVHETXc0+Gu6Mb9Dwi6wWDoBubeda8uUAbPwmc5j7I9Twi8lUjqNPmwOIqf8AVAWOqAGWqsD5fmIM2T0nIGV6Ag1odDxp38InelL0pziox2zFa8t8rA1F6XHAi4h1Wkp7gqNeVJ6G1xW0cLiEqZwlmg7BRbU5t9Iy22dsLJHVYbiuZxQBwpDFQAK0Lan92mhNZBtSQ0jLPw4GKBy1UZUmKQc03s0XOBW/xUOlQKmTKDih1H6rAYUMruw1bFuccqNh0c6QypoyuwHJhoCKEcxFpi9hYZwcgl307C2rzsY5Zi8EyGq15EWMPXabiSf2jB8wAUA3Wl2LVoKaaVuOcLKkuQyGJlHcu+mU6XKRMNLYHJ7RBqBvI8WNfCMiTBRRWpUUPEfUb4ixOEZL6jj+Y3QsVbQDOTk7kQjo3QnYom4GY1Kv1jOh4MigKR45vMxzmUpYgDUmkdG2H0lXCYVJQll2GbMahEqzE2NCT5CIfEKdadNKitboLhmlK7LY42dPSXm9mtDlZlaXTeVBBJralbWizfBnKGr1aItqJ1bMTqCS7VEYXD9KJoxDPLVUFiV1BrYsfTSLrFY/EYugmsFlj3VtXvMDalFedWZZxmp6xLnorjUaY3aXMQQgNAxX3itdRZa9wjSYkVK8o5v0jl9R1BXszASykarSh+eT+GLbZfTUNQT1yke8gJU966jwr4RW4zh1WcfFp635c/cBlVSqOLKv7SNmJTrhUPnUHShBBuRxtrHOphjrHTOZLxGEmtLcMFCtbUZWBNRqLV1jlCyy5oP+IsOEym6LjO94u2pCxMVGWnMSTmJ7Ovy5xv8ABbKB/vJ69WJCTz2s7BWVTQJvarCg5iMhKw+iLvIHeeJi72nSWFl1qEAFt7UoKn8NO6piylTU2kxKU3CLkgWdKLsXJtUhQTmKj6nid5rDFmKAaBnpvpb+I0HrEJd3NF03kXPcOHjTxgmVJC+1lrxdqkdy6DwiSkkrIA227sHbFMdFXxcf7axNgcYJZPW6GhGUmoIrXdvFPKIcbPO51PctfrAn3c+1MOYjQUFB4DWB1oxlFxY+lNwmpI1s3pRIRMoRiw+Imm7Ufr6RndozZ00g5GAbtDMKFq+/Q+7ag3WtWLPB7flSlWsmSZqdkO4zkDWpBtnzljXcKClqw2dtXMS/WSWZjUkuMxPMkRGp0YxJVXEyk2uQPsrZ2Spc1J5GnnBUzCJwW+//AJ0hibSJseqb/up+ULOnLSzKeNGDAHvEFaIyfMqpsvKSIbEk5gW1hhgElZllSlmgP2eup/WpgqIMEOye8xOIg1HebNpwyGTCwXv+LL7oDiMmOlcGzKfFTT1AjrxjhOycT1U6XM+CYjeCsCflHdH1iZhXeLRm/SGnarCfVW+D/J88se1EsqWW5DjDEl5m7tYOAjQ8V4p6uvDp/ufy/JV+j/AfXX41b+mnt/d+OvwB8YvZHIwCy2ixxIqpiuc0FYzVCTlvvcveN0o06qyqyy/TQKWfQADQQ9Mfl305nSAxMh8kE3ChxwMWa2Mi3d3CnJe5CNzWaVPkbRE0im+Yv+OS3+4Q7q197CsDxWjD1tDWmBf/AE6cmksP8yEj0hRBJjKq1aZmA91lYf5hp5xJJnh+2m7dcmnOIC6vomU/uq5/2gwxMOZDg3ytqKUpDTi160WroYDx2GGau6n6+kOnXBpCTpuaWp36fryhDgFJfa8YPeWzOEUFuyxIArYCpqOEQMnaHONn0O2hKlSphcr1jvlUauQFG4XIqTy1gc3ZXDUaaqSyt2RjNl4cAuQLmw5CgJp5+kF4iWCBUmoFLEjz4wXgk62Y8xgQWd2K0AIJYn9fSIJ0xczjcGr52+dIPBaCyjl0JOj2FzYhF45h6E0jf7O2Uqmg8uEYbYb5cTJI/wDcQebAH0Mb7pPtD7tLZ1r1jjq0uaA72pyG/jSIWKpZqitzJWGq5abMZ0wx2fEMqDMJYEsXAqQTmNT+8SPCKjDzstWeg3AC9O874if1iSUgeYoJACjfc30tvOsToxUEooh5nJuQ6bNfKWByqyshUXqDYhtx1868Ip9mS7N3/L9GLvbDgC1dKXqAe4WA8BFfgpXZOUcaCGuKvcSZLgWowalaEfn9IV6zJpqQO8ipJ30iXBYN1N6Ab98WD5VFaVh0UDvpYjl4ZQPZr36eUD4qYqj2VHgIhxuJzCwr+uMVpcsKBDXSwNeW4g+cK3YSwRhQGYvbs2Hef16wmJY1yr7Z1PwA7zwMWuytlZUGc0OpG+p4nSJWlCXUKoINzvZjzrr5wCUrsfbQAwWBlKopWu9soY+dCB4Qk55Q95yeQ/JYdNKE6BacTTyqpUeDDvhuZqe09Pwmav8AqeOOIxik3zZgHDt18skQYjHClEMxvxlqeApbzh8xv/pflR0byFPlAk2apBoig/iYnyJjhCEzKmsWBFqxVK0WEhwUBN90DqrmSsLLVoOw47A8fmYcIRfZHdC7oqnq2ej0I5aUI9EvoMlR3LY0/rMPJf4paE9+UV9axw2VpHZ+iciZLwklXNGy1pS4DEsAeYBES8K3mZnvSFRdCm29b/b/AEccly8o574khpMLWItWrKrNzm9WabD0adCmqVNWitEMfQxWT/ZPdFoYF+6jKSWAsxoNbGnHjBcPJJ6me9IUrQk+6+hXySCKZsp3V0PcYRWKEq1RvBHzEDJmoRYjgdK/SPdUSKA+tvWLYxJaYZw1i7+DEfKDl2aDoz/+Rq/OMyQV5QVhscV1uN4/rHHF2+y3+Jz35W9SISXs8qa1NeaKPkIiktIYWmOp4GYwh7yVGk4gcTPEKcOSSyntCx33p66RAkqzjhceF4LwcyUD7Zc97FfXWH48g1yAgkU0t/SGnFTOmnLXv+oh4xDIiTFNGW4OtCORhMThXoBlty0/WsSYnZk2UuSejyi2VhnBU5TvFf1cRxxY7Jm9jM7HMasSTvN9NIB6/OzkUPHnBivlWinKN+/N31gESWV2zCgNCCAQDBVoEbugjAzurdXFBlYNfTsmorFp0i242LZDQIEWgGtSTVm5V7NuUUjSpmaiqxJFQACSa6UAvBeD2Y7MA+VDWplvnR6D4uz2eMMqSpxeaQtOM5eWIyQuc0UFnaw7juH5wXI2XMlMZk0ZAbCtGBpYAODlrrvjTbI2fJQB8iqxFKhyV8Lxe4bDysQVklew5CmgApU7rWYUJ8Ih+uOU0orQmPCqELyepzWdJ6y70pwH56wTICrZadw1gvbIkpPmrJWkpWKrUlicti1TxIJ8YEXaAHADfSJecgWvuKZcx9OyOf6rCy9nkmpm1A1AH9YSZjM3sGvOBPvZUsoYX3d0Nc2dZB2LRZasZdCy3q1waajyhZU+7MaVDHhVVOljuIppy5xWTMQTLaopTfuMVUmetcs2tPdce0td1eENsdcvsVtMg0ahGlRZvHjA7F/dIIO46Hy0PdEL4BCtUm5zrTW3PhAOLxYAy5yeNNPC8KhLhsyYNC+U8GIPk66+NIDeZlPaHc1Aw8GUr9YrWmiGrPpoSO76jfC2ELR5oYf3w7mz/NlPzgac9qZgRyNRECYjioPcCp9LekPAzGpBA5An1EcceCeEF4Q9kjnEOVQNWP8AhpE+BYGw4itqAX0EMq/tZJwivVS66Fo+6PHSPPDW0inPS27XL3oNsf7ziFDCstO2/AgGynvNBThWOwObxmPs02d1WEDkdqacx45RUIO6lT/ijWFItKEMsb9TA8XxTr18q2jovv8AM4E0LDTCxVHol9RDAOIkkHMxGUmgJUOo5MQKr/WDTCSzc0AOmZd5U13e9f6wWlJxZnvSKClhk+kvsyhZLnTw08DCrMpoAOdyfCukeny+2wUWqacAN0MLKv77cNw/OLiLujDEsxLVbw4nugN1IPOCiCt2vMOg+EcTCPh6W1Y3PKFOBM8TyXXeIbOlUgcqRHHFzJxSrotYlG1plewAPWKOXOpBcnEDfaEOLiQ5FTMbMza8fCOsbK6XyJ4GbsNkUMGpcgBTQ7waV7jHGEmruqTBOHxGQgs5too1J3QyccysEpzyu52uRiMOatLlUJB7aSgDTfRgLwANuyg6r97MypI6vq0d+Y7Ir4UjJ7L6cPTLiBnrQF94QaggC/Mi9zrGs2jLmqidS1Hb4FUK62ygOQaChFC2oreIU4yi9SzpThJaF1Ok9atAXSo9oDKw8GFPAiMX0m2TNl0Zpkqaq6F0GcDhUfMCM50i2niZZAM6YuahpmWig+FxpfnEUvCzZhILvnpUZq59K0v7JpyhjirZgq3cSVNrMgNaralWbMjA/u0HmbikWk37QHWXhVloB1LKXIoc5votsoNSTXeYyz4ZEahTrA2hJrwqDwNYcmwEefLUnq0dgDSlb6UrYXoIfSUFL2g68ajhe2wHOLG4JZT31gKbNHxesHba2UZGImSs7CWDVLn2GuBbWlx4QxFkqPZDcyInlQVrYqmhp3QiM5NQGJHIwZPxKAdgX4igivm4hjUkm/Em8cIE4jFzXsaAcKgDygMzya7zpERqYklpSFOFUNxp3R4SYnVDBMjCEwhwJLk8omGFO4RcyMHQRI+EbVDQ8NxhMwtiiUU8PMQ4PvFuYqD6RaNKVzlZSsweB71O+AZ+BIuL8xY+I+ohbiWIHnsdTXv1ibZrdqnH6QM8si9DTjqPP84K2WgzV5QKs/IyfwyObF013LV4Rxag1hGix2Hhesnyl3Bsx7k7Rr5U8Yq4q7SPQKs8kJS6I7NsiUJcmWg0VVUdwAEVu0OlmHkzGlu9GWlRSuoB+sE47aC4fDNNb3VsPiY2VfE0jjWInl2Z2NWYkk8STUxcxjoeT43FOnLTdkbR6sI0JFIew31PNFdjXysDuIKnmIsGMV20dAeB+kGofvRT8Zjnws17/mV+Im3JY1roDUk8zCypmQ1A7R0BAJ7yPdieThs5qgC13k1bwguVhkladpuJ0i2R5+QS5fVjM15jaD6mDsLgsqlnuxh+BwdTnfX5QUD1hr7o05wpxUYuRFY6UjRYha1iqxEqOOK5lgdptCeEGPLgZ5YhDh0vEc4JkPe2vOAkkRPiZ5Jrv476xxxaJP8Aijow2mqSsHZyJmFRWMtpeZWljqz1gOpyFaAnebWrHMp+I6rJm7YYA0OosL13/wBOcCyMWQWYBszHs0pl194d0CnHPENSm6U7s3eP2MuLmM8vFSnc6JNUyXXdTfu7tIs9pY+YJaiegEyXQs60JdQALODrw31Ec+w+0pg9qpA374P/AOpS2ADFvHS0AnTnZR5InU61O7knq+ofitqItWyNUCtWUqe87iTa44RncVtia7Bl7NCCPA2PpCY/FGY1fdtQH1J8axAogtPDxjrzI9fGVJ+VPTsTYva82e2acakCgsBQVrS2vjxgVpxOkLNWtIVVg9iGMCE6wTh8FWPSlg1XppCnEiSEQA0EByJBJqd8JNUkiprFvhMPRQYSTORFh8LB8mRCS4mRiD/WBj0iZJcOMvhEksjnEstlvr5GEHFXiJYfstZhod/eDFfNrXKxIbcdMwi5xsutq/rlFZiGraYO5t8KhrKjFMy1BFuP5xPsnf4fWJptuBhmzhdiNLecMr/02WPB7+uwt3+jDSbxuOg+zaSZuII9r9mndYufPKPAxiJEsu6qoqzEKOZJoPUx2TEyEw2FVB7MtLnjluzeJqfGIuHp3lfoaDjOL8Ol4a3k/kjG9P8Aa2d0w6nsygC3OYRbyU/5jwjJGFecZhLt7Tkse9jU/OEpFpHRHldeo6lRyY1zeEj0eihPdObI5r0Fd0VWKnZjy3QkeiXh4rcy3HcRNS8JbWuNdurNjVvQf1g3BGp7TflCR6LEyge83rOwnsjU8YPSXRQBHo9CnA01NYrMQt49HoQ4FZLxWzxQmPR6EZwitCOY9HoQ4mx4zlaGwVRfuv61h0lbAQsehUrIVu7uyRTSHAchHo9CiDHEMhY9HHDXFodIuO6PR6OOJaUh4ePR6OOJZEvMR3xbu1LAesej0DkKj2HAYkNu8rwSLbvqIWPQg4sMO4I9ldOAiUva30hI9CClDtaZ215qDXfAxaovu5R6PQ4ayumTyK9mq8PyiTZs9dBvMej0NqRTg0yRgqsqeIhKO90vjoa/oBhOsxisdJYZ+VfZX1avhG96bz8uDnH9wj+Ls/WPR6GYdeUmccqN15dl9rnKJXsiJI9HolmEe5//2Q==https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQvLt7F1_IxB9aFZYhtjHOfMkC32JruNTqEqzS3XQ--Bs9-sftRBw
U srpnju je ruski rubalj pao na 60 rublji za dolar zbog pada cijena nafte, što je poništilo veliki dio rezultata djelomičnog oporavka koji je rubalj ostvario od kraja prošle godine, kada je potonuo tako nisko da je njegova vrijednost iznosila 80 rublji za dolar, zbog niske cijene nafte i zapadnih financijskih sankcija prema Moskvi zbog njene intervencije u Ukrajini. Rubalj je pao na 64,4 za dolar 6. kolovoza, što je bila njegova najniža vrijednost od veljače. Kineski juan (renminbi)  također je pao u odnosu na dolar u srpnju,  nakon što je nesigurno kinesko  tržište dionica naglo izgubio 30 posto svoje vrijednosti u spektakularnom slomu, nakon pola godine frenetičnog, spekulativnog rasta.
 
U Rusiji, osim neprekidnih geopolitičkih napetosti, uzrok nestabilnosti rublja je uska povezanost s cijenama roba,  a u istoj situaciji se nalaze nacionalne valute Brazila, Indije i Južne Afrike. Kina, jedan od najvećih svjetskih uvoznika roba, ima mnogo raznolikiji izvozni sektor, ali, kako je slom burze pokazao, njeno gospodarstvo koje se postupno liberalizira još uvijek ostavlja dosta prostora za iznenađenja. Međutim, analitičari kažu da bi još veći problem za sve valute zemalja BRICS-a mogao biti način na koji nervozne, politički sputavane središnje banke reagiraju u krizama. To dovodi do toga da je investitorima teško predvidjeti što će se dogoditi, što još dodatno smanjuje privlačnost ovih zemalja kao sredine za globalnu trgovinu i ulaganja.
 
„Monetarne politike u Brazilu ili Rusiji su daleko od toga da budu transparentne, a to nameće pitanje koji su zapravo ciljevi njihovih središnjih banaka i po kojim uvjetima će one djelovati, bilo na tržištima valuta ili kad se radi o povećanju kamatnih stopa“, kaže Lars Christiansen, međunarodni ekonomist i voditelj agencije Market and Money Advisory iz Kopenhagena.
 
Kina je dugo sanjala o internacionaliziranju  svoje valute, a koncem ove godine očekuje se da će Međunarodni monetarni fond (MMF) razmotriti hoće li dodati renminbi svojoj košarici valuta svjetskih rezervi, koje zemlje mogu koristiti za deponiranje ili zaduživanje kod globalne kreditne institucije. Danas postoje samo četiri takve valute rezervi: američki dolar, euro, japanski jen i britanska funta. No, hoće li renminbi, također poznat kao juan, biti dodan na popis ovisit će mnogo o spremnosti Pekinga da dovrši ono što je do sada bio samo djelomičan napredak prema slobodno plutajućem tečaju. „Razlog zašto renminbi nije dio takozvane MMF-ove košarice specijalnih prava vučenja [valuta svjetskih novčanih rezervi] je da renminbi još uvijek nije potpuno konvertibilan  te je očito da ne možemo govoriti o ovoj valuti kao valuti rezervi, ako ne postoji potpuno slobodan pristup toj valuti“, kaže Christiansen. Do sada Kineska središnja banka kontrolira valutni tečaj kako bi ga održavala niskim u odnosu na dolar,   te tako kineskom izvozu osigura cjenovnu prednost u odnosu na konkurenciju. Također postoje kapitalna ograničenja glede toga koliko se novca može unijeti  i iznijeti iz Kine.
 
To znači da bolji način da Kina i ostale zemlje BRICS-a stvore alternative američkom dolaru možda ne bi bio stvaranje suparničkog sustava, nego umjesto toga da usvoje  iste vrijednosti slobodnog tržišta koje su od dolara stvorile najprivlačniju valutu na svijetu za investitore i trgovce. Međutim, do sada su zemlje BRICS-a kao blok pokazale malo sklonosti da krenu u tom smjeru. Na sastanku održanom prošlog mjeseca u ruskom gradu Ufa, čelnici pet zemalja složili su se da će osnovati dugo planiranu Novu razvojnu banku koja bi članicama davala kredite za razvoj infrastrukture, te da će osnovati Valutni fond kako bi međusobno mogle hitno osigurati  tekuća financijska sredstva, ako se njihove dolarske rezerve smanje.
 
Nova banka, s početnim kapitalom od 50 milijardi dolara, osnovana je u skladu  s ciljem skupine o stvaranju alternative financiranju kojim dominira Zapad, čiji standardi za kreditiranje i izvješćivanje odražavaju zapadne vrijednosti transparentnosti i vladavine prava. Novi valuti fond, koji će imati pul deviznih rezervi u vrijednosti 100 bilijuna dolara, trebao bi pomoći ovim zemljama da se zaštite od devalvacije  svojih valuta, u slučaju da se globalni investitori povuku iz njihovih gospodarstava ako nastupi kriza, kao što se nedavno dogodilo u Rusiji.
 

Charles Recknagel, Radio Free Europe

Anketa

Vjerujete li da će Vas maske spasiti od zaraze?

Subota, 19/09/2020

Tko je Online?

Trenutačno aktivnih gostiju: 1699 gostiju i nema članova online

 

AIPK Trgovine d.o.o.

 

Registar Branitelja

 

Udruga Zavjet

 

 

Grawe osiguranje

 

 

 

Veliko srce malom srcu

 

Facebook

 

 

Optika Kraljević