Riječ udomišta

 
                       
                        Čiji li smo prijatelji i na čijoj strani
                        Svrstamo se kad se mrači i kada se dani?
                        Možemo li samo riječju obraniti druge
                        Od topova, zlih pobuda i ljudske poruge?
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS3RMlpj4pJas9IGBEYGYHChtSc2B8Nmy8SeGd5xPR76Xz_-6Cv
                        Ako ima riječ što liječi prijatelja muke,
                        Ako su mu za sve dane ispružene ruke
                        Da ga tješe, da se mole za njegovu sreću,
                        Mogu l' ruke zaustavit od smrti nesreću?  
 
                        Može li se tek riječima bratu, drugu, sinu
                        Sačuvati makar kamen sa doma oteta?
                        Mogu l' riječi povratiti dragu domovinu?
 
                        I hoće li riječi tople, bliske, tamo stići
                        Gdje se svjetla gase i nepovrat sprema
                        I gdje za riječ udomišta više nema, nema...
 

Malkica Dugeč, Stuttgart, 30. III. 2014.