U slikanju portreta namjera je prikazati lik, osobnost, pa čak i raspoloženje osobe

 
 
Slikar Ante Barišić, suvremeni je hrvatski likovni umjetnik. Autor je kompleksnog opusa digitalnog slikarstva.
https://akademija-art.hr/wp-content/uploads/2019/11/Ante-Bari%c5%a1i%c4%87-3-784x840.jpg
• Aktivno se bavite digitalnim slikarstvom. Molio bih za naše čitatelje, u nekoliko riječi što je to digitalno slikarstvo?
- Digitalno slikarstvo je umjetnički oblik u kojem se tradicionalne tehnike slikanja kao što su Akvarel, Gvaš, Tempera, Uljane boje, Akrilne boje, Enkaustika itd. ostvaruju pomoću digitalnih alata i računala. Da bi
umjetnik ostvario svoje unutarnje slikarske vizije na raspolaganju mu stoji bezbroj digitalnih alata i medija.

• Nedavno ste predstavili Vaš novi ciklus Portreti žena sa četvrtastim očima.
- Da, u slikanju portreta namjera je prikazati lik, osobnost, pa čak i raspoloženje osobe. Ja sam dugo tražio moj osobni stil koji bi zadovoljio te zahtjeve. Pa kad se puno radi normalno je da se dogodi i neki uspjeh. Mislim da je moje prikazivanje ženskih portreta sa četvrtastim očima unijelo jednu novinu u prikazivanju portreta uopće i na to sam ponosan. Ipak portreti su uvijek bili laskavi, pitanje je kako će moj stil proći od strane struke i kritike.

• Kako odabirete motive, recimo, likove, lica žena?
- Ja na facebook profilu imam 5000 fanova od kojih su većina ženskoga roda. Neke od njih zatraže da izradim portret. Neke inspiracije nađem među turistima koji posjećuju Dubrovnik a i rodbina mi tu i tamo bude inspiracija. Ponekad posudim nešto od starih majstora slikarstva pa na svoj način izradim neku parafrazu.

• Što motiv mora sadržavati kako bi Vas privukao?
- U prvom redu mora biti podoban za ovaj moj stil 'četvrtastih očiju' a moram priznati mnogi od njih to nisu. Nadalje mora odgovarati mediju koji izaberem za fizički prikaz djela. Ovo zadnje je vrlo važno s obzirom na
raznolikost medija u kojima se ja izražavam.

• Kakva je pozicija danas digitalnog slikarstva?
- Digitalni umjetnik očito mora biti u stanju ovladati specifičnim tehnikama svog medija. I tu je potrebno znanje isto kao i kod tradicionalnih kolega: od perspektive do kompozicije, od upotrebe boje do svjetla. Ipak moram naglasiti da je i ovdje najvažnija kreativnost. Osobno mislim da je
digitalno slikarstvo već prisutno u svakoj pori modernog života pa se o tome više i ne govori.

• Što mislite o umjetnosti danas?
- Umjetnost danas je važnija nego prije. Ona nam omogućuje da pobjegnemo u utočište svoje fantazije, da iza sebe ostavimo stres modernog svijeta. Osim toga umjetnost danas ima utjecaja i na društvene promjene, na komunikaciju ljudi iz različitih kultura i različitih vremena da međusobno komuniciraju putem slika.
https://akademija-art.hr/wp-content/uploads/2019/11/Ante-Bari%c5%a1i%c4%87-6-630x840.jpg
 
• Što je još novo u atelijeru?
- Trenutno radim ciklus slika pod nazivom 'Fit for Life' u kombiniranoj digitalno-analognoj tehnici u kojima će epoksidne smole igrati važnu ulogu.

• Planovi, izložbe, monografije...?
- Ja permanentno izlažem moje radove u raznom galerijama putem interneta. Imam mnoštvo poziva za izlaganje na svjetski važnim kulturnim događanjima, ali sve je to često vezano za izdatke koje ja ne mogu podnijeti. O monografiji nisam nikada razmišljao.
 

Miroslav Pelikan