Govor čežnje

 
 
        Moja je soba mnoga lica vidjela,
        Upila mirise knjiga, sočnih jela
        I pričat bi mogla, za dana vidjela,
        O sjaju i bijedi raznih uma djela.
http://www.bookingcroatia.eu/images/2122/41935.jpg
        Svoje je goste uvijek prepoznavala
        Po boji glasa i odjeku koraka,
        Ali nikad tajnu nije odavala
        Da je svjedok bila i svjetla i mraka!
 
        Moja soba sad je tek spomenar stari
        U kojemu riječi, slike mnogo znače
        Pa kroz njih ožive i nestale stvari.
       
        O, da moja soba govoriti znade
        Govorom ljudi, čežnjom iz tuđine,
        Procvali bi u njoj i cvjetovi nade!
 

Malkica Dugeč, 3. 5. 2015.