Smeta vjera sveta

 
 
                Premda ljubav – vjera sveta
                Kojom pravedni se diče,
                Zlobnicima uvijek smeta,
                Ni kroz mržnju ni kroz priče
                Ne mogu je zaobići
                Sve povijesti ovog svijeta!
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQqA3zEdl9Jx3UAD7cXiFdRGGimWlXnyN-5m0odahvF2rxO8No-
                Kad se ljubav prava vine
                Do prijestolja pravednosti
                Na dar čovjeku i Bogu,
                Ni sve ovog svijeta zlosti
                Nauditi njoj ne mogu,
                Jer se za nju živi. Gine! 
 
                Nikada se, istina je,
                Ne kupuje. Ne prodaje!
                Sve strasnija, sve to mlađa
                Jedna ljubav drugu rađa:
                Zlobi meta,
                Melem ljudskoj sreći
                Pa ni povijest cijelog svijeta
                Ne može se nje odreći!
                              

Malkica Dugeč, 20. XI. 2015.