Mapu čini 33 otisnuta grafička lista i to 12 otisnutih pjesama Marina Držića

 
 
Suvremeni hrvatski likovni umjetnik, akademski slikar Lukša Peko iz Dubrovnika, autor fascinantnog opusa, nedavno je predstavio mapu grafiku u povodu 450. obljetnice smrti Marina Držića. Mapu čini 33 otisnuta grafička lista i to 12 otisnutih pjesama Marina Držića u tehnici ofseta i 12 grafika u tehnici bakropisa i suhe igle, uz predgovore Marina Ivanovića i Luke Paljetka, izdavač je Dom Marina Držića.
http://dubrovacki.slobodnadalmacija.hr/Portals/2/Images/2017/09/26/WEB/279095.jpg
Marin Ivanović između ostaloga u predgovoru piše: „Ponudivši nam sada, nakon punih dvadeset i pet godina, svoja snoviđenja, Držićevim stihovima opisanog nebeskog Dubrovnika u kojem se ljubav otkriva u mnogim svojim oblicima, ponovno imamo priliku upoznati ovog majstora grafičkih tehnikai discipliniranog meštra čije su ruke crne od grafičke boje i čvrste od stiskanja grafičke prese.“
 

Miroslav Pelikan