Očima suznim

 
 
Drhtave ruke
Primiše pismo
Koje je stiglo
Od ne zna kud',
Grlo se steže
A srce tuče
http://filipjakov-vu.com/wp-content/uploads/2013/01/AAFOTKA-br-115-Kri%C5%BE-na-Katoli%C4%8Dkom-groblju-u-Starom-Vukovaru.jpg
Priseban biti
Il' postati lud
Očima suznim
Pogleda pismo
Na tren prepozna
Rukopis kriv,
I suza kapnu
S umornog oka
O, Dragi Bože
SIN MI JE ŽIV!
 

Vladimir Živaljić, Vukovar, 23. 2. 2008.