Daleko od rodnoga krova

 
 
                Od izbrisanih slova
                Pjesma će niknuti nova,
                A od pjesme zaboravljene,
                Oslobođene tuge,
                Osmijehom okićene
                Izrast će pjesme druge.
http://prozorudom.com/wp-content/plugins/image-shadow/cache/aa33f7596c53971c897104293098d3a9.jpg
                Sve što obilježe tuge
                Kroz plovidbe duge
                Po nemirima snova
                Daleko od rodnoga krova,
                U zaborav ne može pasti.
                U mašti i na javi
                Pjesme će sve ljepše rasti,
                Sjećati  na doba prošlo.
                A da se nikad ne zaboravi,
                Svako će slovo
                Navješćivati doba novo,
                Dobrodošlo!
 

Malkica Dugeč, 30. 8. 2017.