Odraz duše

 
 
Njegova djela su
odraz njegove duše
svako djelo mora imati
dušu i poruku
a on je u svojim djelima
ostavio sebe
http://nmz.hr/img/original/10644309_1114987321886610_6089430158770591841_o_1458032103.jpg

 

Nikola Šimić Tonin