Get Adobe Flash player
Srpski nacizam i hrvatska šutnja

Srpski nacizam i hrvatska šutnja

Hrvatska aktualna vlast ne smije više olako prelaziti preko stalnih...

Sve nas je manje – a birača sve više!?

Sve nas je manje – a birača sve više!?

Uz zadržavanje razmjernog izbornog sustava trebamo imati 3 izborne...

Neistine predsjednika Vlade i njegovih suradnika

Neistine predsjednika Vlade i njegovih suradnika

Zdravko Marić je sve znao...     Teškoće u...

Omerta na hrvatski način

Omerta na hrvatski način

Žao mi je predsjednika Vlade Plenkovića što su ga...

Vijeće Europe na strani hrvatskih velikosrba

Vijeće Europe na strani hrvatskih velikosrba

U Hrvatskoj nisu ugrožena prava nacionalnih manjina. Ugrožena su prava...

 • Srpski nacizam i hrvatska šutnja

  Srpski nacizam i hrvatska šutnja

  četvrtak, 24. svibnja 2018. 15:15
 • Sve nas je manje – a birača sve više!?

  Sve nas je manje – a birača sve više!?

  utorak, 22. svibnja 2018. 12:14
 • Neistine predsjednika Vlade i njegovih suradnika

  Neistine predsjednika Vlade i njegovih suradnika

  četvrtak, 24. svibnja 2018. 11:24
 • Omerta na hrvatski način

  Omerta na hrvatski način

  četvrtak, 24. svibnja 2018. 15:12
 • Vijeće Europe na strani hrvatskih velikosrba

  Vijeće Europe na strani hrvatskih velikosrba

  utorak, 22. svibnja 2018. 12:08

Mišljenje o važnosti i položaju Tehničke kulture - najmanje dva sata tjedno

 
 
Skupina stručnjaka koja se okupila sa svrhom proučavanja ponuđenog kurikula Tehničke kulture, obraća se javnosti sa željom da upozori na važnost temelja materijalne, ali i cjelokupne kulture. Tehničke kulture.
http://images.wisegeek.com/student-working-with-teacher-on-machine.jpg
Prema najnovijim arheološkim istraživanja, materijalna kultura, stara je oko 3,3 do 3,4 milijuna godina. Započela je izradbom rezala, načinjenog razdvajanjem dijelova kamenog komada. To je i danas osnovni postupak izrade kiparskih umjetnina, ne samo od kamena već i drva te ostalih pogodnih materijala. Poznajući arheološku prošlost, može se zaključiti da tehnika započinje i razvija se još u prapovijesti.
 
Tehnički razvoj je od druge polovice prošlog stoljeća zabilježio je veći napredak nego tijekom svog cjelokupnog razvoja. Osim klasičnih, razvijeni su brojni novi proizvodni postupci, primjerice sve proširenije 3D-tiskanje, te novi materijali. Međutim, tehnički razvoj se najviše očituje po svom utjecaju na području medicine (kiborgiziranje), zamjena čovjeka robotima i to sve učestalije suradničkim robotima, kobotima (robotizacija). No, javnost smatra da je najvažniji napredak ostvaren na području digitalizacije. Koja obuhvaća područja umjetne inteligencije, avatarizacije itd.
 
Pretpostavka za sve navedene aktivnosti je potreba zadovoljavanja ljudskih potreba uz očuvanje okoliša i održivi razvoj. Tome je pretpostavka postojanje digitalno-fizičkih sustava. Koje treba ne samo proizvesti, već i optimalno upotrebljavati te održavati. Istodobno sve snažniji tehnički razvoj nameće brojna društveno-humanistička preispitivanja ponuđenih rješenja. U jednoj rečenici, svaka ljudska djelatnost (tehnika, medicina, obrazovanje, itd.) u funkciji su društveno -humanističkih ciljeva koje beziznimno određuje politika, ali koji nisu provedivi bez visoko razvijenih tehničkih znanja i umijeća. 
 
Ovim naglascima određena je važnost tehničkog odgoja i obrazovanja za sve sudionike obrazovnog procesa. Tehnički odgoj i obrazovanje posebno treba pridonijeti poticanju sve većeg broja učenika za odgovarajuće strukovno obrazovanje, za učenja zanata i strukovnih zanimanja potrebnih za proizvodnju, uporabu i održavanje sve složenijih sustava. Posebno onih zanimanja i zanata koji su osnova za obrtničku djelatnost i poduzetništvo.
 
Aktualna nastava tehničkog područja
 
Predmet Tehnička kultura (TK) je sadržajno je jedini nastavni predmet koji upoznaje učenike sa stvaranjem realnog svijeta, u suvremenom iskazu, te s energetikom i digitalno-fizičkim sustavima koji obilježavaju suvremenu tehniku.
 
Postojeća nastava tehničkog područja se u općem i obveznom odgoju i obrazovanju realizira pretežno kao redovna nastave Tehničke kulture (35 sati godišnje ili 1,5 % ukupnog godišnjeg fonda) i kao izvannastavna aktivnost u okviru školskog Kluba mladih tehničara. Iako su cjeline primjereno organizirane (tehničko crtanje, materijali, tehničke tvorevine, energetika, posebna područja itd.), kao dio sadržaja kojeg trebaju usvojiti svi učenici te je sadržajno i vremenski propisan, izostaje dio kojim se omogućava stvaralačka sloboda učenika i učitelja.
 
To je u suprotnosti s niskom zastupljenosti TK u aktualnom nastavnom planu i organizacije rada te neodgovarajući prostorni uvjeti za realizaciju nastave. Kao rezultat stvarne realizacije trenutnog programa je izostanak i/ili neizvedivost smislenih učeničkih aktivnosti, slaba korelacija sadržaja s ostalim područjima i predmetima, onemogućena suradnja i socijalizacija učenika te nemogućnost njihova inovativnog i kreativnog izražavanja i razvoja. Organizacija i realizacija nastave od učitelja traži izniman napor i vrijeme. Zbog male satnice, većina učitelja primorana je raditi u dvije ili više škola. To dodatno otežava njihov položaj te utječe na nisku popularnost ovog zanimanja, manjak kompetentnih učitelja te uvođenjem u ovu nastavu nekompetentnih i nekvalificiranih pojedinaca. Sve to se odražava na tijek kako tehničkih kompetencija u integriranoj nastavi (od 1. do 4. razreda) tako i tijekom predmetne nastave. U općem srednjoškolskom obrazovanju razvoj ovih kompetencija u potpunosti izostaje. Poseban je problem što će daljnji, sve snažniji razvoj tehnike u cjelini utjecati  sve očitije i na svakodnevni život pojedinaca i društva u cjelini. Sve to već sada zahtijeva pretvaranje akronima STEM u STEAL (prirodoslovlje, informatika, tehnika (uključivo arheologiju), art (umjetnost, umijeća, vještine) te jezici: formalni (matematika, logika, računalni jezici) te humani: vizualni i auditivni jezici. Sve to nije moguće ostvariti u raspoloživom vremenu.
 
Znanstvena argumentacija važnosti tehničkog odgoja i obrazovanja
 
Važnost i komparativna prednost tehničkog nastavnog područja u odnosu na druga područja i predmete u općem odgoju i obrazovanju ogleda se ponajprije u integraciji spoznaja iz različitih predmeta i područja obuhvaćenim akronimom STEAL te u razvoju sustavnosnog pristupa rješavanju problema. Pritom učenici pažnju podjednako usmjeravaju na rješavanje pojedinih segmenata, ali i na cjelinu rješenja problema (proizvoda, njegove funkcionalnosti itd.). Tehničko područje s praktičnim aktivnostima u školi, izravno doprinosi kognitivnom razvoju učenika te razvoj inovativnosti i kreativnosti (stvaralaštva). Primjerice tehničko obrazovanje koristi svima pri obavljanju svakodnevnih poslova u kućanstvu, na radnim mjestima pa i održanju gospodarstva, društva i prirode kao homogene i održive cjeline. Tehničko nastavno područje je jednino koje daje uvid u „stvarni svijet“. Stanovita selekcija, „regrutacija“ i pripremanje učenika za nastavak obrazovanja i karijerno usmjeravanje u tehničkom području ostaje i nadalje bitna funkcija tehničkog odgoja i obrazovanja.
 
Načini organizacije i realizacije nastave u općem tehničkom obrazovanju
 
Nastava tehnike realizira se primjenom određene konceptualizacije tehničkih spoznaja ili određenog modela te primjenom primjerenih postupaka, metoda, pristupa, strategija i aktivnosti (iskustava) učenika. Na osnovi takvih iskustava učenici stječu važna prešutna znanja (ono što učenik može stvarno učiniti, primijeniti), eksplicitna znanja (ono što se može verbalizirati) te uključena znanja (primjena normi, pravila i iskustvenih podataka koji se ne uče napamet). U osnovi, sustav tehničkih spoznaja uvijek obilježava određena tvar /artefakt/tehnički problem/posao, koji se oblikuje/istražuje/rješava/obavlja uz pomoć tehničkih sredstava, za što su potrebne informacije i energija, a sve to se odvija prema određenim postupcima i pravilima (oprema, norme, itd.). Sve se to provod zbog konkretnoga, povezanoga sa stvarnim svijetom (svrhe, smisla, cilja) u čemu sudjeluje čovjek koji sredstva treba koristiti sigurno te zaštititi svoje zdravlje i dignitet. Svaki proces rezultira posljedicama na čovjeka, zajednicu, društvo, ali i na okoliš (trošenje resursa i energije, zagađivanje okoliša). Pritom se traži ravnoteža između stalnog napretka, porasta stanovništva i održivosti, dakle održivog razvoja.
 
Zaključak
 
Na temelju iznesenog može se sažeti, svaki učenik tijekom školovanja treba steći temeljna tehnička znanja. Bez obzira na kasnije zvanje i zanimanje. Od zamisli i razvoja proizvoda do njegovog stvaranja, uporabe i održavanja, a po završetku životnog vijeka da se s tim proizvodom odgovarajuće postupa i štiti okoliš. Sve to ukazuje na potrebu da se u nastavnom planu osnovnoškolske nastave poveća satnica temeljne nastave tehničke kulture na najmanje dva sata tjedno. Stoga i pri cjelovitoj reformi školstva treba krenuti od ovakvog vremenskog okvira. Uvažavajući načelo izbornosti, učenicima je potrebno osigurati mogućnost izbora dopunskog tehničkog nastavnog područja, primarno zbog onih učenika koji pokazuju sklonosti i interes. Izbornu nastavu iz tehničkog područja potrebno je osigurati tijekom cjelokupnog općeg odgoja i obrazovanja (osnovnoškolskoga i srednjoškolskog). Jedino tako će se osigurati primjerena povezanost sa stvarnim, fizičkim svijetom te razvijati temeljne tehničke kompetencije onih učenika koji svoje daljnje obrazovanje i karijeru žele graditi u tehnici. To je moguće samo u slučaju ako se stvore odgovarajuću uvjeti. Posebno obrazovanjem zainteresiranih nastavnika.
 
Dosadašnje rasprave o svim predmetima pokazuju da treba preispitati usvojeno načelo rada CKR-a, nepromjenjivosti naziva predmeta, satnice i broja nastavnika.
 

Prof. dr. sc. Mladen Boršić

Prof. emeritus Igor Čatić

Prof. dr. sc. Ivor Karavanić

Mr. sc. Vesna Legac

Dr. sc. Martin Lončarić

Prof. dr. sc. Gojko Nikolić

Prof. dr. sc. Ivan Pejić

Doc. dr. sc. Damir Purković

Petar Mladinić

Laslo Torma

Danijel Vrbanc

Potpisnici su sudjelovali u radu Znanstvenoga vijeća za obrazovanje i školstvo HAZU-a

Prije 122 godine umro je dr. Ante Starčević

 
 
Tko nije svoj, taj je svačiji, jer od njega ne stoji, čiji će biti.
Ante Starčević
 
P O Z I V
 

Sveta misa zadušnica za Oca Domovine dr. Antu Starčevića

služit će se

u crkvi sv. Mirka u Šestinama

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Ante_Star%C4%8Devi%C4%87_portrait.jpg
 
u srijedu, 28. veljače 2018. u 11 sati

 

Prije mise u 10:30 h bit će polaganje vijenaca i paljenje svijeća

Misu će predvoditi mons. Petar Palić, generalni tajnik HBK-a

 

DOMOLJUBLJE

 
To je ono što naslijedišod majčice, oca, djeda,
Znamen sveti, koj’ do smrti iz srca se brisat ne da.
To su one divne boje, otkana ti od njih halja,
Časna povijest Zemlje tvoje –Tomislava hrabrog kralja.
To je cvijeće s kojeg Hrvat vjekovima strada, gine;
To je ono po čemu si vjeran sinak Domovine.
To je dragulj što ne tamni ni kad zadnju čuješ odu –
Vječno svjetlo što kroz tmine gori, plamsa svom narodu.
To j’ vrlina po kojoj si zemaljskoga vrijedan žića,
Ono što ti kaže da si dio Ante Starčevića.
Pamti sinko nauk dobro – od roda si čestitoga,
Ime Hrvat nisi probro, ono ti je dar od Boga.
 

Marija Dubravac, Brisbane

Pupovčeve novine: 'Šupačka Hrvatska je nacionalna država Šupaka i njihov servis' (Novosti, 27. 5. 2016.)

 
 
Udruga U ime obitelji sastavila je Izvještaj u kojem je ukazala na činjenicu da Pupovčev tjednik Novosti, kojemu je samo za 2016. godinu dodijeljeno 3,2 milijuna kuna iz državnog proračuna, promiče netolerantnost prema većinskom hrvatskom narodu, vrijeđajući pri tome i Republiku Hrvatsku, njezinu državnost i suverenost. Kako bi se to zaustavilo, pokrenuli su peticiju upućenu Savjetu za nacionalne manjine i Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina kojom tražimo trogodišnju obustavu financiranja tjednika Novosti, a i Vi je možete potpisati preko sljedeće poveznice: https://potpisi.me/peticija/zaustavimo-financiranje-vrijeđanja-hrvata-i-republike-hrvatske-iz-naših-džepova
https://narod.hr/wp-content/uploads/2017/02/H20170213034042.jpg
Tjednik Novosti se financira iz programa Savjeta za nacionalne manjine za promicanje kulturne autonomije, odnosno kulture, običaja i jezika srpske nacionalne manjine. Međutim, umjesto da je taj novac pozitivno upotrebljen za promicanje kulture, običaja i jezika srpske nacionalne manjine, on je zloupotrebljen za političke obračune s neistomišljenicima i uvrede na račun Hrvata i Hrvatske, što se može vidjeti iz brojnih primjera tekstova objavljenih u Novostima:
 
• „Znanstvenici su, hvale se, čak i slijepom crijevu našli razlog postojanja, a za hrvatsku se suverenost, eto, do danas ne zna čemu služi, čak ni postoji li.“ (Novosti, 20. 1. 2017.)
• „Nema, eto, identitetski sluđenijeg i sje******eg naroda od Hrvata. Ne znaju oni ni koje im je prvo polje na grbu, ni koji im je zapravo grb na zastavi, ni koja im je onda zastava države, ni koja im je uopće država.“ (Novosti, 2. 12. 2016.)
• „Šupačka Hrvatska je nacionalna država Šupaka i njihov servis.“ (Novosti, 27. 5. 2016.)
• „Neka se, za primjer, crkva povuče iz škola skupa s talibanskim vjeronaukom, neprosvijećenim vjeroučiteljima, idiotskom mizoginijom, smrdljivim nacionalizmom i pokvarenim revizionizmom koji je crkvene prostore otvorio skoro svakoj ustašoidnoj budali. Odjebite.“ (Novosti, 13. 1. 2017.)
 
Prema kriterijima natječaja po kojemu su dodijeljena sredstva za Novosti (točka 16.), stoji da će onima koji promiču netolerantnost prema bilo kojem manjinskom ili većinskom narodu biti zabranjeno prijavljivati se na isti natječaj na tri godine , što je u skladu s praksom Europske unije koja ne dozvoljava trošenje državnog novca za širenje netolerancije.
 
Uz to, upozoravamo i na sukob interesa u kojemu se nalazi g. Milorad Pupovac koji je 1) predsjednik SNV-a koje izdaje Novosti 2) član Savjeta za nacionalne manjine koje raspodjeljuje sredstva za tiskanje Novosti 3) član Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina kojemu Savjet podnosi Izvještaj o trošenju novca.
Potpišite ovu peticiju i zatražite od Savjeta za nacionalne manjine da se poštuju kriteriji natječaja, da se zaustavi financiranje vrijeđanja hrvatskog naroda i Republike Hrvatske iz Vašeg džepa – 280.000 kuna mjesečno ! – i od saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina da održi hitnu sjednicu Odbora na temu zlouporabe sredstva namijenjenih srpskoj nacionalnoj manjini.
 

Željka Markić, dr. med., predsjednica udruge U ime obitelji

Anketa

Tko su nam od susjeda veći prijatelji?

Ponedjeljak, 28/05/2018

Tko je Online?

Trenutačno aktivnih gostiju: 1294 gostiju i nema članova online

 

AIPK Trgovine d.o.o.

 

Registar Branitelja

 

Udruga Zavjet

 

 

Grawe osiguranje

 

 

 

Veliko srce malom srcu

 

Facebook

 

 

Optika Kraljević