U kronologiji su navedeni najvažniji događaji u Hrvatskoj

 
 
Govor na predstavljanju šestosvečanoga zbornika TUĐMANOV ARHIV
Nakon riječi mojih prethodnika koji su Vam govorili o najvažnijim aspektima objavljivanja ovog knjižnog niza, ja ću vam ukratko reći nešto o samom procesu rada i stvaranju ovih knjiga. Također, kazat ću Vam i što ove knjige znače iz vizure njihovih korisnika, prvenstveno profesionalnih povjesničara.
 
Prije svega ću istaknuti i neke tehničke podatke, da dobijete dojam o čemu se zapravo ovdje radi. U ovih šest svezaka objavljena je korespondencija prvoga hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana sa svjetskim državnicima i institucijama. Na ukupnom broju od oko 3600 stranica, sadržano je oko 1400 dokumenata koji se objavljuju kao faksimili, odnosno preslike izvornika. Većina ovih dokumenata dosad je bila nedostupna javnosti te se ovdje objavljuje po prvi put. Dvije trećine dokumenata su na hrvatskom jeziku, ali i dvije trećine su na stranim jezicima. Zvuči nelogično, ali radi se o tome da su brojni dokumenti predstavljeni i u prijevodima. Ti prijevodi su također autentični dokumenti jer su nastali kao prijevod „iz uljudnosti". Naime, državnici pišu na službenom jeziku svoje zemlje, ali uz to šalju i prijevod na jezik onoga kome se pismo upućuje. Ukupno se radilo o preko 400 korespondenata.
 
Urednički rad imao je nekoliko faza. Prva faza bila je selekcija dokumenata. Trebalo je precizno odrediti dokumente, imenovati ih, dati im jedinstvenu šifru, a nakon toga raditi selekciju odnosno izlučiti one dokumente koje smo smatrali nevažnima. Radilo se tu o dokumentima protokolarne naravi kao što su bile npr. čestitke za dan državnosti koje nismo uvrštavali osim ako bi u nekoj bilo nešto važno dodano. U fazi selekcije dokumenata trebalo je izlučiti i one dokumente koji su se ponavljali. Tako npr. kad je predsjednik Tuđman pisao pisma američkim kongresnicima, koja su često imala u biti isti sadržaj, onda smo primijenili princip da u izbor dokumenata uvrstimo samo jedno od pisama. No, pri tome nisu bili zanemareni ostali korespondenti jer smo u sadržaju navodili imena svih ljudi kojima je pismo takvog sadržaja bilo upućeno.
 
Nakon toga radio se sam sadržaj, kao i statistički pokazatelji o broju pisama i količini materijala što je bio temelj na kojem smo radili podjelu po knjigama. Neke godine su pokrivene s većim brojem dokumenata, kao npr. 1992. i 1991., koji sadržavaju po tristotinjak dokumenata, dok su npr. godine 1990. i 1999. imale deseterostruko manje dokumenata, negdje po tridesetak.
 
Što se tiče sadržaja, koji je ujedno regesta, prilikom imenovanja dokumenata navodili smo formu dokumenta, a ne sam njegov sadržaj. Dakle, u sadržaju navoditi smo kategorije dokumenata kao npr: pismo, brzojav, poruka, deklaracija, otvoreno pismo i sl. Tako smo npr. navodili „Pismo predsjednika dr. Franje Tuđmana predsjedniku SAD-a Georgeu Bushu“, a ne npr. „Zahvala predsjednika Franje Tuđmana predsjedniku SAD-a...“
 
Druga faza bila je izrada uvodnika, kronologije i kazala korespondenata. Kao što možete vidjeti, svaka od prvih 5 knjiga ima tematski uvodnik, odnosno uvodne studije, a u šestoj su knjizi svi ti uvodnici objavljeni na engleskom jeziku. Time smo htjeli ove knjige, i građu koja je u njima, približiti i stranoj publici, prvenstveno stranim istraživačima povjesničarima. Smatram da je jako važno da se istina o obrambenome Domovinskom ratu promiče i u svijetu, a upravo se ovakvim znanstvenim pothvatima to radi na najbolji mogući način. Uvodne studije su pisali akademik Davorin Rudolf, prof. dr. Miroslav Tuđman, dr. Ivo Lučić, dr. Ante Nazor i dr. Nikica Barić.
 
Akademik Rudolf svoju je analizu hrvatske vanjske politike u vrijeme stvaranja neovisne Hrvatske obogatio i brojnim informacijama „iz prve ruke“, jer je, ne samo kao ekspert međunarodnog prava, nego i kao ministar, prvo pomorstva, a onda i kao ministar vanjskih poslova, imao saznanja i jako dobar uvid u brojne javnosti nedostupne događaje i odnose. Prof. Miroslav Tuđman svojim je opsežnim uvodnikom u drugoj knjizi prikazao načela i odrednice nacionalne strategije prvog hrvatskog predsjednika. Dr. Lučić je u trećoj knjizi, koja sadržava građu iz 1993., dao, po mome dubokom uvjerenju, dosad najcjelovitiju analizu uzroka i povoda hrvatsko-muslimanskog rata u Bosni i Hercegovini. U četvrtoj knjizi, koja sadržava građu ih pobjedničkih godina, 1994. i 1995., Dr. Ante Nazor je, prvenstveno kao ekspert za vojnu povijest, dao cjeloviti pregled vojnih djelovanja hrvatskih oružanih snaga u Domovinskom ratu. U petoj knjizi, dr. Nikica Barić je analizirao djelovanje prvog hrvatskog predsjednika u pitanjima okupiranih područja i mirne reintegracije Republike Hrvatske. Ovim uvodnim studijama uredništvo je nastojalo kontekstualizirati same dokumente i rasvijetliti logiku kojom se vodio prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman u svome desetljetnom mandatu.
 
Uredništvo edicije, u kojem je, uz već spomenutu gospodu, djelovao i kolega Goran Mladineo, koji je urednik prve knjige, smatralo je svrsishodnim napraviti i kronologiju najvažnijih događaja analiziranoga razdoblja. Taj je posao, kao što možete vidjeti, i napravljen. Svaku knjigu prati odgovarajuća kronologija koja je trostupčana, odnosno dvostupčana u 5. i 6. svesku. U kronologiji su navedeni najvažniji događaji u Hrvatskoj, ali i oni događaji u svijetu koji su važni za shvaćanje međunarodnog konteksta u kojem je djelovao predsjednik Tuđman. Ambicija autora Kronologije nije bila da ona bude iscrpna, već da ponudi osnovne podatke o vremenu i kontekstu u kojemu su nastajali pojedini dokumenti. U prvoj knjizi u kojoj su obuhvaćene godine 1990. i 1991., uz stupac Hrvatska i Međunarodni kontekst, u poseban su stupac navedeni značajni događaji koji su se dogodili na prostoru Jugoslavije. U drugoj, trećoj i četvrtoj knjizi treći stupac kronologije je posvećen događanjima u Bosni i Hercegovini.
 
Svaka knjiga opremljena je i s Kazalom korespondenata koje nudi osnovne podatke o ulogama i dužnostima autora pisama, prvenstveno aktualne funkcije koje su ti korespondenti tada obnašali. Uz to je načinjeno i ono standardno kazalo osobnih imena koje postoji u svakoj ozbiljnoj knjizi pa tako i u ovima. Treća faza rada bila je grafičko rješenje i izrada samog prijeloma. Tu moram posebno pohvaliti rad grafičkog i tehničkog urednika gospodina Zlatka Rebernjaka koji je najzaslužniji za, po mome mišljenju, zaista dopadljiv dizain naslovnice, ali i za preglednost samih dokumenata. Preglednost je itekako važna pogotovo iz perspektive samih korisnika–čitatelja, kojima će korištenje ovim knjigama biti jednostavno i pregledno, a vjerujem i pravi užitak.
 
Po mome dubokom uvjerenju radi se o izvornoj arhivskoj građi bez koje je praktički nemoguće proučavati, razumijevati i tumačiti ključne političke događaje iz hrvatske povijesti iz razdoblja od 1990. do 1999. godine. No, tu ne staje iskoristivost ovih knjiga, jer, osim hrvatske perspektive, ove knjige predstavljaju vrijedan izvor i za povijest međunarodnih odnosa i diplomacije, jer kao što ste već mogli čuti radi se o 400-tinjak korespondenata, sve redom visokih i najviših političkih dužnosnika svijeta. Zato će ta građa biti nezaobilazni izvor za sve domaće i strane istraživače i sve one koje zanima povijest nastanka suverene Hrvatske i njenih prvih 10 demokratskih godina, kao i povijest međunarodnih odnosa posljednjeg desetljeća 20. stoljeća.
 
Na kraju bih želio izraziti zadovoljstvo što se prof. Tuđman s ovim projektnim prijedlogom obratio Hrvatskom institutu za povijest, te se zahvaliti i ravnateljici Instituta, dr. Jasni Turkalj što mi je ponudila mogućnost da budem dio ovog projektnog tima i da radim na ovoj uistinu vrijednoj povijesnoj građi. Moram reći da mi je bilo veliko zadovoljstvo i čast.
 

Josip Mihaljević, prof.