Hrvati Te čekaju odavno

 
       
        Sutra bijela zora nama sviće.
        Mir i dobro, dobrodošli bit će!
        Sveti otac papa Franjo stiže
        Da hram vjere i nadu podiže.
http://nap.ba/images/slike/franjo.jpg
        Majka Božja - kraljica Hrvata
        Raskrilit će sarajevska vrata,
        Osvijetliti stazu kojom ide
        Da ga svijeta svi narodi vide.
 
        Sveti oče, dobro doš'o da si!
        Hrvati Te čekaju odavno
        Da riječ Tvoja od zlobe ih spasi!
 
        Majka Božja, Hrvata kraljica
        Nek' posveti radost Tvoga lica
        I nek bude mira predvodnica!
 

Malkica Dugeč, Stuttgart, 3. 6. 2015.