Get Adobe Flash player
Steve Bannon mijenja Europu na bolje

Steve Bannon mijenja Europu na bolje

Cilj mu je ujediniti sve desne europske stranke i srušiti Europsku...

Komunisti + četnici = antifašizam

Komunisti + četnici = antifašizam

Josip Broz i Draža Mihailović na istoj slamarici u...

Vatreni i Thompson u puljskoj Areni

Vatreni i Thompson u puljskoj Areni

Daniel Sponza: Slika Arene obišla je cijeli svijet. Atmosfera je...

Kutleša - vjerni poslušnik Papinske Države

Kutleša - vjerni poslušnik Papinske Države

U Boga se može vjerovati i kad se ne vjeruje u papu...

Istarski narodnjaci borili su se za Hrvatsku

Istarski narodnjaci borili su se za Hrvatsku

Pofuk je prešutio Predsjedničinu izjavu: Osuđujem svaki totalitarni...

 • Steve Bannon mijenja Europu na bolje

  Steve Bannon mijenja Europu na bolje

  četvrtak, 02. kolovoza 2018. 10:37
 • Komunisti + četnici = antifašizam

  Komunisti + četnici = antifašizam

  nedjelja, 29. srpnja 2018. 11:46
 • Vatreni i Thompson u puljskoj Areni

  Vatreni i Thompson u puljskoj Areni

  nedjelja, 29. srpnja 2018. 11:43
 • Kutleša - vjerni poslušnik Papinske Države

  Kutleša - vjerni poslušnik Papinske Države

  srijeda, 01. kolovoza 2018. 13:49
 • Istarski narodnjaci borili su se za Hrvatsku

  Istarski narodnjaci borili su se za Hrvatsku

  četvrtak, 02. kolovoza 2018. 12:30

Pokrenuo proces manipulacije s hrvatskim domoljubnim zanosom

 
 
Približava se dvjesto i peta obljetnica rođenja Ljudevita Gaja. Tko je u stvari taj političar, književnik, novinar, jezikoslovac, tiskarski poduzetnik, središnji lik Ilirskog pokreta i Hrvatskog narodnog preporoda?  Je li on stvarno najsvjetlija točka hrvatske političke i kulturne misli sredine XIX. stoljeća ili je istina ipak nešto drugačija? Napose, promotrimo razborito kuda nas je ustvari odvela halucinacija Gajevog ilirizma.
http://os-ljudevita-gaja-zapresic.skole.hr/upload/os-ljudevita-gaja-zapresic/images/multistatic/64/Image/gaj01.jpg
Ljudevit Gaj
 
U okruženju velikosrpskog imperijalizma i sustavne mađarizacije Hrvatske, iznikla je u Hrvatskoj ideja ilirizma koja je nekima bila samo sjećanje na davni veliki hrvatski Ilirik pošto je surova povijest mnogostruko umanjila hrvatski etnikum, dok je drugima služila za novo rastrojstvo hrvatskog nacionalnog bića zaogrćući ga u plašt ilirskog slavizma. To rastrojstvo Hrvatske pod budnim okom engleskog masonstva vršili su zajedno s panslavističkim misionarima i prostodušni hrvatski domoljubi. Tako je imaginarna ideja ilirizma (1835.- 1848.) pronašla plodno tlo upravo u hrvatskim zemljama!
 
Poznato je da Hrvati svoju svijest više temelje na individualizmu nego na kolektivizmu, još od vremena kada je dio plemenitih Hrvata došao na današnje hrvatske prostore odvojen od slavenskog entiteta, te je taj plemenitaški osjećaj (jedino Poljaci uz Hrvate od slavenskih naroda imaju povijesno nasljedno plemstvo) usadio osjećaj vrsnoće i elitnosti. Stoga je paradoksalno da su Hrvati, narod sa snažnim osjećajem elitne individualnosti, jedinstven narod u povijesti koji je bio spreman odreći se i svoga imena i svoga narodnog jezika za volju izgradnje jedne sumanute imaginarne ideje.
 
Gajev ilirizam ni u kom slučaju nije bio ilirizam Bartola Kašića, kako često tumače svakojaki slavistički znalci. Kašić je imao jasnu predodžbu tadašnjeg Ilirika. Njegov Ilirik bio je inačica za Hrvatsku koji se protezao od Drave do Jadrana, istočno do Drine, a na zapadu bez nasljednih hrvatskih zemalja koje su kasnije pripale Habsburgovcima (Slovenije). Činjenica je da se isusovac i misionar Bartol  Kašić (1575.- 1650.) pišući hrvatsko jezikoslovlje 1600. godine po odobrenju pape Klementa VIII., a koje je bilo među prvima u Europi, odrekao čakavskog govora rodnog zavičaja i izabrao općenitiji „bosanski govor“, štokavicu. Isto tako, iako je poznavao glagoljašku tradiciju, „nadrastao“ ju je te je u hrvatsko jezikoslovlje uveo živi jezik i jednostavniju latinicu.
 
Dvojbeno je zašto je Kašić uzeo bosansko narječje ijekavskog dijalekta za hrvatski jezik ako se zna da je u to vrijeme ikavskim dijalektom govorila većina Hrvata u Hrvatskoj i Bosni, oko 66 %. Najčitaniju knjigu svih vremena u Hrvata, velebni ep, Judita, Marko Marulić je napisao na čakavskoj ikavici. Andrija Kačić Miošić, Matija Antun Relković, Matija Divković i mnogi drugi hrvatski pisci pisali su na štokavskoj ikavici. Međutim, istina je da su u Kašićevom jezikoslovlju čiji je temelj štokavica pojedine riječi ostale iz čakavice i kajkavice koje je kasnije iz hrvatskog jezikoslovlja tendencionalno izbacio Srbin Đuro Daničić, sin pravoslavnog svećenika, rođen kao Đorđe Petrović, tajnik Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. (Emil Čić: Povijest hrvatskih neprijatelja, Vlastita autorska naklada, Zagreb, 2002., str. 236.- 249.)
http://www.pula-online.com/images/articles/BartolKasic_220.jpg
Bartol Kašić
 
Vrlo je vjerojatno da je na Kašićevu odluku o uporabi štokavske ijekavice utjecala Sveta Stolica koja je hrvatski jezik htjela nametnuti Srbima koji su u Bosni govorili sličnim jezikom (štokavskim narječjem i ijekavskim dijalektom) te ih tako privući Katoličkoj Crkvi. Osim toga ne možemo se u potpunosti složiti da je Kašić nazvao hrvatski jezik ilirskim jezikom samo zato što je u baroknom terminu kulturne Europe ljepše zvučalo linqua illyrica nego linqua croatica. Očito je i to bilo pod utjecajem Vatikana. Međutim, dogodilo se upravo suprotno. Nikada se Srbi nisu približili Vatikanu, već su iskoristili Kašićevo jezikoslovlje, nazvali taj jezik srpskim zbog sličnosti jezika Srba i Hrvata u Bosni, te uz argument da su svi Srbi koji govore srpskim jezikom, zapečatili otužnu povijest hrvatskog naroda.
 
Ljudevit Gaj je predodžbu Ilirika, odnosno zamišljene Velike Ilirije, vidio na cijelom slavenskom jugu, od Slovenije do Bugarske, odnosno od Beljaka do Varne. Međutim, njegov Ilirik nije bio hrvatski Ilirik, već slavenski. Zasigurno njegov slavenski ilirizam možemo shvatiti i njegovim francusko-njemačkim podrijetlom u kojemu mu hrvatsko domoljublje nije  urođeno, kao primjerice dinarskim Hrvatima, poglavito ako se zna da do petog razreda gimnazije gotovo da nije ni znao hrvatski jezik jer se u kući govorilo njemački. Osim toga njegova pogrješna hipoteza o Slavenima kao potomcima Ilira, Tračana i Makedonaca, zasnovana na tezi Hvaranina Vinka Pribojevića iz XVI. stoljeća, također daje dio odgovora na čemu je Gaj gradio svoj ilirski zanos.
 
U svakom slučaju, svojom budnicom Još Horvatska ni propala napisanoj još 1833. godine, koja je bila najpopularnija pjesma u ono doba, a pjeva se često još i danas, Gaj je probudio hrvatski narod, ni sam vjerojatno ne znajući kuda će taj narod odvesti. S budnicama i davorijama koje su tiskane početkom Hrvatskog narodnog preporoda izazvan je sveopći domoljubni ushit, poput nacionalnog duha koji je izašao iz boce. Taj duh hrvatski domoljubi nisu mogli kontrolirati, postao je predmetom manipulacije, da bi uskoro hrvatski narod odveo u ralje svetosavske Srbije.
 
Simbolična metamorfoza Hrvatskog narodnog preporoda u Ilirski pokret najzornije je vidljiva u Gajevom glasilu. Novine Horvatske, koje je Gaj počeo izdavati 6. siječnja 1835. godine i njihov književni prilog, Danicu Horvatsku, Slavonsku i Dalmatinsku.  Vrlo brzo je promijenio ime svojih tiskovina u Ilirske narodne novine i Danicu ilirsku.
 
Proces manipulacije s hrvatskim domoljubnim zanosom pokrenuo je Ljudevit Gaj Bečkim dogovorom 1850. godine s velikosrpskim folklornim nacionalistom Vukom Stefanovićem Karadžićem kada je udaren temelj za razvoj dva „slična“ jezika, jezika Bosne, kojime govore Hrvati i Srbi. Praktički je od tada vlaška novoštokavska ijekavica postala standardom srpsko-hrvatskog jezika i zadržala se do danas u tobože hrvatskom jeziku. Gaj je na taj način udario temeljni kamen projektu engleskog masonstva „Jugoslavija“.
http://www.magicus.info/gn/slike/gn_slike_3/r1/g2013/m12/x10445348074062746920.jpg
Andrija Kačić Miošić
 
Zanimljivo je kako je neuki Karadžić postao ocem srpske pismenosti. Na njega je jako utjecao slovenski jezikoslovac i ravnatelj bečke dvorske knjižnice Jernej Kopitar koji je imao čudesnu ideju kako da  Srbiju odvoji od Rusije i približi Austriji. U Srbiji se govorilo slaveno-serbskim jezikom vrlo sličnim ruskom i kad bi hrvatski jezik postao srpski, Hrvati nekajkavci bi postali dio srpskog identiteta, a na taj način bi se Srbija približila Austriji. Kajkavske Hrvate Kopitar je smatrao za Slovence. Ljubav tog zlokobnog dvojca lako je shvatiti ako znamo da je Karadžić 1836. godine sastavio „čuvenu“ teoriju Srbi svi i svuda u kojoj konstatira da su svi štokavci zapravo Srbi, bez obzira na vjeru, i da su prema tomu Hrvati „štokavci Rimskoga zakona“, koji će se postupno morati naviknuti da se zovu Srbima.
 
Srpski jezik je, po sugestiji Kopitara, Karadžić stvorio jednostavno tako da je u postojeću slavensko-serbsku gramatiku Meletija Smotrickog iz 1619. godine, umjesto slavensko-serbskih riječi, unosio narodne riječi iz Bosne. Prije nego što je Karadžić počeo skupljati narodne pjesme kako bi sastavio Srpski pravopis, pročitao je Razgovor ugodni fra Andrije Kačića Miošića. Osim toga Karadžić se služio i hrvatskim rječnicima od Jakova Mikalje, Della Belle, Belostenca, Stullija i dr., tako da je u svoj pravopis uglavnom unosio hrvatske riječi. Njegova jedina inovacija u Srpskom rečniku iz 1818. godine, odnosno znatno proširenom 1852. su mnogobrojni turcizmi. Praktički su tako Srbi ukrali Hrvatima jezik, a stvoreni jezik nazvali srpskim čime su svjesno skovali političko sjedinjenje Hrvata i Srba kako ga je zamislio utemeljitelj srpskog nacionalizma Vuk Stefanović Karadžić, pretvaranjem Hrvata u Srbe katoličke vjere. Stvaranjem samostalne starohrvatske Crkve u tome bi u potpunosti i uspjeli.
 
Za razliku od svih drugih slavenskih naroda koji su u pronalaženju svog književnog jezika išli putem da izabiru ono narječje koje će se najviše razlikovati od ostalih susjednih ili srodnih naroda, Hrvati su uporno od Ilirskog pokreta stremili i ustrajali na svom samoubilačkom putu da im književni jezik bude što sličniji sa jezikom susjeda. Dok su svi drugi isticali svoju različitost, hrvatski ilirci su isticali svoju jezičnu i etničku sličnost sa Srbima. Slovenci su se vrlo brzo, pod nacionalnim dojmom Vodnikova i Prešernova književnog kruga, odrekli svog Štajerca Stanka Vraza i krenuli svojim putem inzistirajući na različitosti, Srbi su također Karadžićevu ijekavicu zamijenili ekavicom i sasvim otvoreno nagoviještali velikosrpske ideje, jedino Hrvati ostaju vjerni ilirskoj iluziji i „svom“ hrvatsko- srpskom jeziku. Zbog toga je teško povjerovati da je fikcija Gajevog ilirstva, a kasnije jugoslavenstva Strossmayera i Račkog, samo pragmatično sredstvo za izlazak iz austro-ugarske potlačenosti. Znakovito je što nam je ostavio u naslijeđe hrvatski i ilirski krik u vremenu revolucionarnih razdiranja diljem Europe? Godine 1835. napisana je najljepša hrvatska pjesma, Horvatska domovina Antuna Mihanovića koju je kasnije uglazbio Josip Runjanin, ali već tri godine poslije u doba ilirizma Dragutin Rakovac je 1838. godine napisao i pjesmu Oj Iliri jošte živi, reč naših dedovah… (kasnije promijenjena u Hej Slaveni) pod kojom su izvršena najveća stradanja i zvjerstva u povijesti hrvatskog naroda.
 
Izdvojimo još jedan zanimljivi događaj gdje je posijano sjeme halucinacije ilirizma. Hrvati se ponose ilircem Ivanom Kukuljevićem Sakcinskim (1816.- 1889.) koji je 2. svibnja 1843. godine održao prvi zastupnički govor na hrvatskom jeziku (hrvatski je narod najdulje od svih europskih naroda zadržao u upravi latinski jezik, sve do 1848. godine). Svakako da je zaslužni Sakcinski bio svjestan nacionalnog imena svoga naroda i jezika i ponosan na njega, ali i on za volju sloge Hrvata i Srba pristaje na nehrvatsko ime hrvatskog jezika, te sam predlaže 1861. godine u Saboru naziv horvatsko-srpski jezik. (Mato Marčinko: Mučenička Hrvatska, HKD Sv. Jeronima, Zagreb, 2008. str. 366., 368. i 382.). (Korišteni dijelovi iz knjiga: Kletva kralja Zvonimira i Masoni protiv Hrvatske    
 

Mladen Lojkić

Za šibicarenje u Hrvatskoj nisu dovoljne tri kuglice

 
Maca dala, maca uzela
 
Nedavno se zbio zanimljiv, prvenstveno medijsko-politički i predizborno kampanjski događaj u trokutu naših bivših i sadašnjih vladara, koje smo si pritom navodno sami izabrali. Aktualni Predsjednik Ivo Josipović oduzeo je bivšem i sad konačno osuđenom Predsjedniku Vlade RH Ivi Sanaderu neko vrhunsko odličje koje mu je svojedobno dodijelio predsjednik Mesić, trenutačno aktualni doživotni bivši predsjednik, stolujući aktualno „u kupleraju“ (S. Mesić), a što mu plaćaju aktualni porezni obveznici. Trenutačni doživotni je i vlasnik potvrde  finskog tužiteljstva da se protiv njega ne vodi kazneni postupak u Finskoj u slučaju „Patria“. Javnost je, barem ona oficijelna, provladina i projosipovićevska, a takvi  čimbenici ju najvećma čine i kroje, oduzimanjem odličja Ivi Sanaderu i još više tvrdnjom Ive Josipovića kako je Sanaderovo zlodjelo veleizdaja, a on veleizdajnik, oduševljena.
http://www.vbz.hr/images%5Cuploaded%5C21266.JPGV  E  L  E  I  Z  D  A  J  Ahttp://www.vbz.hr/images%5Cuploaded%5C21266.JPG
Čak je i sam Sanader u svom obraćanju javnosti iz zatvora ustvrdio kako je to, ili bi bila, veleizdaja, kad bi on počinio što mu se stavilo na teret i zbog čega je pravomoćno osuđen. Usuprot i Josipoviću i  Sanaderu smatram kako je ovo zlodjelo ispod razine veleizdaje već se radi o običnom „kokošarenju“, istina na visokoj dužnosničkoj razini i s nešto „skupljim“ posljedicama po državu od sličnoga čina običnoga maloga „kokošara“. U presudi se ona, država, i ne spominje. Kad je riječ o Sanaderu čin (vele)izdaje je njegov još uvijek neobrazloženi bijeg s položaja predsjednika Vlade čak i ako se plašio otkrića i posljedica svojih nedjela, koja on uporno ne priznaje. Naravno, trebao je čekati eventualno uhićenje i optužnicu na dužnosti koju je obnašao, a ne kukavički zbrisati odatle. Nitko ga uostalom s tog mjesta ne bi odveo u Remetinec, već „malo kasnije“. Moralna je to i politička (vele)izdaja te izdaja stranke kojoj je bio na čelu.
 
Što je veleizdaja, tko su veleizdajnici, pitanje je sad
 
Druga dimenzija Josipovićeva „krštenja“ Sanadera „veleizdajnikom“ je čisto pravna - proces još nije dovršen, slijedi postupak pred Ustavnim sudom te pred sudom „super države“ u Strasbourgu. No, profitabilno je predizborno malo javne omraze Sanadera gurnuti u predkampanju. Ako to mogu činiti politički pik zibneri poput Stazića i Jovanovića to Predsjedniku ne bi trebalo biti dopušteno najmanje kao politički nekulturno. Postoji i svojevrsna „umiješanost“ Ive Josipovića u slučaj jer jedan od glavnih, ako ne i krunski, svjedok je i izvjesni Robert Ježić, navodni prenositelj mita od MOL-a koje, navodno, još uvijek počiva na njegovim računima u Švicarskoj. Nejasno je je li dotični Ježić svjedok pokajnik, optuženik u istom procesu.
http://www.zivotopis.hr/slike/biografija/219-Stjepan-Mesic.jpgdata:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQTEhUTExQWFhUWFx0aGBgWFx0eHBwdHBobFxocHB4fHCghGSElHB0aITEhJSktLi4uGCAzODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGywkICYsLCwsLCwsLCwsLSwtLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwvLC8sLCwsLCw0LCwsNP/AABEIAKABPAMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAAFBgADBAcBAv/EAEEQAAICAAQEBQEFBQYFBAMAAAECAxEABBIhBSIxQQYTMlFhcRQjQoGRUqGxwdEHM2JyovAVJLLh8UOCksIWU3P/xAAaAQADAQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAgMBBAUG/8QAMBEAAgIBAwMCBQMDBQAAAAAAAAECEQMSITEEQVETYTJxgZHwIqHBQuHxBRQjsdH/2gAMAwEAAhEDEQA/AOG4mJiYAJiYmJgAmJiYmACYmJiYAJiYmJgAmJiYmACYmJiYAJiYmJgAmLY4ScfMYwe4LwxpTQ2UC3bsB/U9hikIajUrB+W4YX6dB1PbFw4QTsoJ+e2OscE8HiRNTL5UA3t+rbdcav8AhKynystHpToXI3P9MW9ApoOMJwskkAEkdse/8KPSjY6g9cdL4vwiOGfbdAQp3ret6PY4KNwGFwKmW62WZdLj6MLVsZ6AaDi75MhtIF40ycLKpqOHObhkcLyNKOdTpUf5t9X0r+OBviDiEZgWNBuTuT7DGvBSsXSKCQkmgLxauRc3t0we4DlZW2hiaQ/Aw08J4DOFd3iGzUQTW/Sv/GNXTWrBQs5sMsavETKk9sdSk8K5WMmSbNJGG/AgLV8Y+8p4bycwYwT+Zp3KFdJr43/jg9GF1Y3pnLkydnGmLhoIJN12x03L8LyAFGJ7723+7wx8G8LZKZLRDy9icP6WNcs30zjcXhpioY7A9PfFf/ArNA1XucdQ45w1EYogVR87nBfwx4ejCeYQGve2xrwYw0I47/8Ajfu38f49MVjw+SaFk+2Omf2nZoImWRABrzA6AdF2r/UMEC0eXTUFGojbGLDBuhdKOTHwrKBbKQPnA7iPDzEAT3NY7LDkzIPOzDUo6L74S/7Uc1CyQLEtUzkn32UYXJgjGLZjjSOfYmJiY4xCYmJiYAJiYmJgAmHHhnhWGSFJGeTUy2QCtf8AThOx0fgTf8vFv+AYCuKKb3Br+Dou0j/nX9MVSeDl/DKR9VB/mMMbN84iHGl/Tj4E/NeEJV3Rlf8A0n9+378AszlmjbS6lT7H/e+Opxv74p4lwyKdab8j3H0OMElhVbHLMTDTmfBrq2zqY/c7N+mGbMf2SOo/vDfwAf5j9bxOeSMPiJelI5hi7K5V5G0opY+w/wB7Yb89/Z7NDIqu3KRd6SDXsOxOD/DeGJAtIte/ufk4aMlJWho4W+RLg8JzH1FE+ps/uGNqeDR3m/Rf++HGSIdcZ3oYdFfRihcHg6PvI/6DH2PB8P7cn+n+mDurEGGpB6cfApcZ4CkIQozEs4XmquhPYe4w2cFaOCIHSG5gEU/+pJ3dv8K+39cC/Eq8sX/9f/q2KYJjcLdQL/W98Vx80TaSlsdQymaEkiwuXzEv4gDpjHwAOwwya9SNFE8UdbNp7fAOOW+H+NiOdnJqwRf1wR4J4hyqM32jcX2P+7x0jDJ4h4TCsSRK2pma2PttgLwTPSRFsuXVSjUBKoZSL7E9PpglDxvKSSocuhIU7gtt+/Hz4o4O7lsyiqu+oAsNxXQ77Y1NUBn4jwrzGEmiJitWsbjSR3Glun5H8jgvB4a4XmVIbLor9xp0Ov6V+o2wBymRDIXXLvIR1CkED60cYzmADvlmT6u4r6b4yTfCZgcyPDY+FSIgdmgkflZiDRO2nYCvfvdHH3nOKIcq9kFlkJIH7sBOKsmZgMUuYVBYKgMZGBBBBG1/qffGaPh+mFgJU0F7eVzoA22FE6jtvQBOJSmkrk6BbCXxZJGfVJyg9Afb6YuymeEaN5OotXMwHQdLJ7CzX54YuK+EULx+dnCDKoZAIuoIsEWw27b0djttgvlPD8WVyObhJPmOYwzFd2UyKVCKOuwYUehu+9edl/1HDD4HbA563EJBuTjb4f8AFb5eUSW1dxexGPG8Hzu5SC2O5Ebka9utkcg/XFnhnwjJmZdDAgL6+1fBJ2x2Ys0M3wSC2McHFI83MWBO+9HGvjPilYQEU9B0GAnHsnFw8lUI11RIe/5DCTxDO6rJsk4q5NKgk6NfHOOPmJ42J2jI0/WwSf3D9MdIyBE5EzGwvY70aBvHL/D3DnlkBVdQUgkD+nfHRp8kRGfJDKxoFSCB1r92GwJu2TizaytmpK1VGvz7fGFL+1Th6qYBCCwVW1kb0SVr+BwxNmVy0Yju5D1rArMSNqBPWuh/di0o640a1aOXYmOnR8Ey86u2YQRgC/NB019ex/PCe/hlyx8t1Zb2JsH42rHFPBKIjiwDiYMZjw9Igssu3zX8cDHho1YxJxa5MpjJ4DS5Jdr5B/1DDaeGRE2YkP1QfHxhN8EkiSSv2Pb5w4faGHfFIVR04q08GDiXAsvRPlKD8WPb2+n+7x5wtQsKAdhWL8/mrU3ePOFrcSfT+ZwuSkMktWx9F8eCXHrx4paM4nY5pXMY+hOMDmypPcj6HHn2Nh+I/uOC0ZuEMy5ZSBhoy+ZahTMKNUbrvuPkdxZ64RGgkrZyPoBjoUcClFLd1BB+o9v93jm6nsKwXxjisjEI7EhLIsVue/1qv0wLbNr3IxZ4nySs6AknY1RNVtXQ4Gx8NQdAMUwtKCGjfY1tnL6HHyMfC5XH2mXxRMYsWsWAjFXknFGan0jFEK2D/Fkn3af5/wD6ti/huWAy6k9dVjA7ifmSRxuY38sycrkUrEAige+C/Ds6gpZAVA/MYeD3s55O5BniPhoaY5Ap5xuBj6fwAJGiCOObdhqBofr1+MEI/EIiGrVFItfiADDC9xbxVlt2j1K/sp2v4OOlZaNCXEfBAy7gmWSNduYRhiP9YwUm4dEYh/z/AJldm0p/G8AeHjiuc0orLCh7ym2r5FEj6GsfPGvAXlAGbNvMe4RQo/njHOTC/AY4V4gy8KtDJK6K3dWU/wAsUHieWjkDQTea17Ast/pWBWQhykKFEyoMhG0kpLDb2B2GPlJGWtJUSMNS8yKoquu9huvcV+WI5culOuQcq5GXiPGfMngi8syzWXlhGklI1BJvYEMTVLd7b7kDGfi0sGdzM882UYZfLwEhZQ8ROmjQUFTelW26bj2wKTxPIkc0hRVmVdAZQNzsD9d6N+4w35LiOaeGOOTyJzJQYPEwFUDZo0N9q02bH5eDnyTk3OVprbnv/g1bgLOZHJ551Z0zcTxoqhSjaAqjlGoagPqWB6nB/h3EmkzqCTQsKxhd6JaT7zS6EdAAd9urX84++IqgjJ1stesxEBARtWp+QEV0LBvhcLuXz+VcqA427LNGbPfYZgk777dz0xwTySl/S6V0nvXv2KJLyD4z9lz0s/npquRRE21A2oPq323G2NHCeA5yYsyz6I3SR0Zrt9NEhTY2Oq+4G9Y2cagV2MiqshXqr+qtt2VgCLJ/jRxs8X5mJOH5NnaSLyKH3WzK2ll00BsD07dRvvu+LqPh7Se3H2oyUaOXN4dnldtLa6YAlidieltVXjdP/Z3nVIDiPfehJZr423w38Y4S2VjJSUeVNEkjq53aQMGUoLN0rC9+598EuH+In8hfNg1qNgTdr7gEY97ouqWaOl8k9CYC4Jlcvl6V45Y3/aWqv8/64b8x55Tk8xkI/wAO46ftYob7NmELaxEQOkhAXp7npgOM62V5xIFj7MzaYzsel+vofSDj01OuDaSMEXDXSRpGR2a9rrYfl3xm4hly5aQWa69AoA25nJ0gfqfjBPiHiqaWMnL5V5T+15ZSED3F88h6bmhhAzBzObl8ueQj9lOig/A/mcDyutkK34NE07ZmVYo28wg7EbRr/lB3Y/4j+QGGnhXD+TyX5XU2L9/n+uK+C+HvLhGYh/vIjUin+OGLNwfaohmItpFHMPfGRt7sEhS8ScDl8tmZa0fiHfHOpDvjpXijisz5bQbGn1Y5rL1xHMLIO+CRzyf5R/HDbpwr+Ab8yX/IP+oYdd/9jCwWxfD8IG4gp0nG3gsf3Ef0/mce8RLFTi7g/wDcpt2/mcLkQ6X6iSZbFYyd4JHHmJUOZUyC9zj1uHL2asXPQ6kD6kYH5nUx5GI+a2/741RsxuiSZJh8jDRwrUYkoXyj8uUV/v8AocJOYyzxi1kex7m/442cO8YpEgjdVtepLgE2SbIsdjt9MQ6jG6ROUl3C+fQNKwYUVFbfU2D83ir7EOxGFHjXi4+brRfVvp2oCgBR7knUTtXSsW8P8YK5AZCp+t4pjj+lBHLFbDHJliO2IErfGDNcapbG+M//ABitnGlvaweosbjbpvhqHeRGvPZgKMLObzLOp0tqa6CAHVXvdVi98yJmYAM1IxGlgOnc2N69trx5lAVUDUWMY1XEoB0n1anAsdxzAjA2QnKz7TJx8tQylXjJUGZQdY/EDoqv8JF/OMucWSOBSRJrI1MCoKCM2AwPUG/y3wWigUVqEQ0yGw8jEFT0LeX1AurXuPyFOYgDRkbcyEHRKRZDdXV93JFci1tR98KpUSFiBJJjSgscP3gzh+WyjCTMp5kpHLqHKn+Udz8n8qwHMxgakoFaTSU0MaANsOg3Nbm9h+WyLNPOXDKCU66WB6+xW72B3G2ws46IZFVhxyFeIcdeCYsh+7Y9jjXw7jikO7GwBe/ucL0uVJeOMW8cosEDURQ5jVj2JvYdfa8V5HK+WrHZgQsi30KA2UIPf3CknoBvhnlVD6tg6YxKoZmI1q0ildiK00lk6a3NgCyf3XoxDRMC39wTeqT08vtGdI29ItOnNgbFmNFAbhXbTV+lx0sUa3/aHT9nrtbzBCspXk0aO9gbHV17/pv0xx5MkYtanzsIk5cGF4RoJUKSF8wlqIDCiBy+m9+o9vytj8SsF0ah0OrVdUPUz1uVF1pG7sQLq7qml1mj0IVdz2HWixIH0DDr7HbHnuGHQrRJQQ6yNhSfhZi3M1E6hu3X4wjxRlJWFh2QiQROzMLYKzSiLVHbUCC9xwrXSONNVggm8P8AnuGwtlDlru10+Y6q7XYbUwYU24BK1VCtqGOWZMFp6NH7MxNkULNA7suxYiwWA3JxuznHGCnUQVk1aQx3IoUGH4diDtdg3WObrcU5wgse1O/fnb5/U2HLsGwZhofSaJalRSyIxB7Kb8lzRC6W0Ngrm8150Gscy7akqtuoIF7EURQHLp+RhdgKNl/LJ2TYElujlT07laQL7VeCvhCZmLqe6lmofiolu4FeZEW32s77bYXr8EKeWPKY+KT4YweNsmJfsKOSqxwhpACQaKxgC6qzo7mtsbOO+IkjRWDGMSEgxiqVF3BrTy2zEAbEqt7dMAPEmRcCLP5uUFiv3axGlCgsb0iiWF79hY37YTOLyCRC6k01AMSTuT82R+uOfpVJSjT4+1vt7mt0dI4Nw37WfMDrHCBysigEg/4mJb87xMx4cymqNEImmMtmSQlmCjcgkk7dThZ4bkpo1WNpZWVBzRQyDVQ3JCkCxXsScVniUfmactm5I9X4ZQAf1ZRj6VN1uZfk7Bns1HGhUFQFX+WOLcUk8zM6oxvq7fXBzMeHc7LHf2pWX5As9+xH+zhTyongkKpodulnD70bY9+Gc3pzflnpKjKw+av+IwV8HTqjTKxAF9+nWqxyzI+IXy2ZEkisXW6HyRV4pn8VMWtVIF3Xv9cK8i4YrkjpP9okUceXfTvrN/ljij9cMPG/FcmZUK4oD2wuswxLJNSEbDHhLiaQO5kagygdCe99hhp//Kcv/wDs/wBLf0xzjHuEU2lRscjiqQ6Z7xknRI2b5Y0P5nGGHxnKooJHXbrt+/f/AL4Xctl2kYIilmOwAFk/THQ/D3C4Mr5iSwrJmBptsxETGoa/QrbbCuYg9egreeTJ5NU5s88OcUnzAMkn3cIbSXWBnGqrCglwoJ3O57HALxFxfMxyaBMxUiwwQJY3Gw7fqfrh74fxrLyZbljEQbaRYRSOoPKwUmldXrm7hiO+Jx2XLI8cEsceZcg2ZS2hKFskQV10KvpvcsRddzFZJWM22uTlEXFplbUJGJPWzfz3wWyni+VfWqt9Njj3xdwvLq7SZU0gIDxFtRRv8LHdkPa9xvfYkRwrhck76UFDqztsqjuzHsMXWTayack6QxyeKEde4Psf/GN3BvDUOZikaUyrOQRCoRgCVAbe13u1HsNV3tgrLwfKZCFJRAcxqI+/Ymla9qo6FJYEAb+k83ud4Xn1JjkQqqyN5JDV92WUgSheigDUCPTYFd7hk6hvhFGrW7OQcbyUscn3kbJfp1KRYG219v5EYHY7D464vBDmFgy8UbggtqkaxpsixYILMbbV31AmydkDxPFlmcNBpQlQXUekE9QOtHp8delbtCbfKonJLswXDxVwNJOofPX9f64PZGWN0IW1R9miDtYI6Mx0mwCLrAqDhrK+qN0dlIKgAkOT2AK0a9j+/DBl5hGWIOksecgBGLbWjr5q/d9dwBv7fhdgrPtYNh5jh2jXQXL2irY06KJZl23GkgXdY8ZxYLi6PpJ0qt2HUKpsb7iiPT0xty0ck50QxvK6g7KC2hTdgc7jTuSGq8eRwNDNcuXkYgkEOLINEA6CoujRs+1CjuJuQ1HzweGSZ44otKliAGIVRa+nm6F6I9iSehNYu4ujxO0cw5lBXdQbJIegasHrZU3vVgE4+V4ssk8iEECy0JValUbnSdI5gBe/UAG7xdlAc4ZZW88PqQPQApCaoMdR1u90tbmjZwJSsxtAXM51QCFOmtZCqbALEAUjXp5e4LGqs7HHvCMsxk1oxQqwUAxnSwK6gOZty9ek7d9rGD44IFl81GbSEKyRAjUo6k2TdKSAW1AFhQYYtdCW2BZm5eh5xsSjjYqQGsmvYWBZw+0VbF3eyIjFhpUatR1AdeYbG+aje3MduY0NzWiaOKAp5ttI53Ghzps96FDubsjcmsa/D+dqZ40hMjiGmeUsNUhP3ZBC21KrC6HpGPmWPPIk7T6PNdgUonStLpAIoN+7fHk5+qnKVLaPz3f7fU7MeGK55L8lxCJMz5ABclWKyL6VcXQojS2sCthseoI6bs5IjtoGnWDzKtUuwptPRCwrt9Opxm4NxCcowzMUTfMYZa+tg/vUfnj4iy0K5pp0C6nXS9OS21AUu4sEAfl2x5uRNve9l5u3+3Y6Y7OwQZsnLJKqOAY/U1lSaUsxttiBRG+x/MXTw9wQWikV1BHTqavTajrvv0HcWLxq44J0OrLquk+pSaIv8q/Ug/XGnOTTQyxtCkbIyFX1mq9LBrokmi3Y47IdROEUov6Nrtz22vsJLDGT3X2Rj+0F71ajq3bYlmJAAUbDUPRatvsa64WOMRy+YZJnS3JCgPdKKIr4pvf3vDXxSVGlcBdMylWrcgoVBDLt11AjcWKwNly6ShQ6htANBtgthQWO9i/bamF98eliy+rG+H4OSePQ6fAsxyBNW43oWD0A3O+9foMN3gyLRG0kmkbE9Vro99b/ABSHtfIenXABvDLNMSulIBpp2satgL3s7sO/Lfeqxp43xHyoUi3VJQRymzpGzD1UTvW/7bHG9TGU4aF35Jx2dlWQzc8rB2BMAR1UHZad2dgB33O5/LFnGM3JPl/s8cQ5ZQsaIu9qLdgL9gO2M0udf7vkaOML6d9RHbm7fOmsHP7O81rzwLEgIjaSKrn2pz1P1xLFi1ZU6/P/AEbnYC8OyGZ878dx0Wajt9T2xaOHHMO7mOwNycdIhYSNNH2DaqB611B+DjVngJWijjAjicb0AOg3v6Y95JUMc4h8JZmFdSzeUDuEJsV8joMCS0kMmqRbI/Z6H+mH/jkKIQkDSNo2IbcH2r6e2LOD8Nh0GTMoDvsG743SlwLVcHP0yUmZcuY+X5oWPYX1PtgxnPD6Nl48zGKo6XHyO/54cM1n8kfuxEqKRWpR09j+WA6loclLAxDEZigR3UqHB/fjVFXuDQreIeDosaTqBpYU49m98KPkL3x03jXDnXJbjb1f+ccxk64hlonJGHExMHvCJyplK5qJpAw5CsgXSRZ3B2b6Fh0rvjmbpWKlYy+FeBGCOOcSIryUzOHGuGIqW5VsFmYVddAwG+9GMsZ2Vz9tjdy40lmcrpFLTWPa/wAyMWZ6BdUa/ZpWW/umVWjC6l0iNy400BQU3R0ij1v6V1jCrWmhst3puzX+YnUT7Ux3qjyu5ukXS08lpyyuvlyqCCL1xVGbsNVGxRIG9b/GNUrusKsggSUHd5EU2h3Oh9Jpgd9JIB1e4FlvDEmXDu0kQZRygOCwBIIbqDv+dfAN0reJc6kbSCK1INUTswIG1WdNXXKFHfSb1DfRfFi+ovAHz+YnmllQKPIoPK4SMsEFBydhW526Ak4v44MnKkUGWlzUYA00zh1KjoSBRFdDQ798emOIZNA0/lyZkiRwFu1H93HYNgEOST0uTvprG/JIMxmmKZeIssXmPM8hVQCSDdIbOxP0BOMbpfIEgInBYswPs8c8jSITqCRsw22thW1b9hgnPwkny0EoQow8zeiVA3tTpNd+p9sGocz5Cszr5TPZ8sbNufVI5ICdRtatv11DTjMuWnmYLFGkfm+jVpRn9W4tkdwBvZjPQmzjIxnL5DNxQqcRzUMyJceqVBoQofULPzR63dd67YEwUzbwxK6/d+W+oEk7ajZoEd9wPjBXjORkgm0z6wo5ysTJqUsNQI31Derse++MeWnBUanRhuxWQE2W2O45nboetbY6IxpEm7PpIaUJZroFkIK6jeohtlFH+OL4YmdljjsM2w1EghdySSNOpaJJNdB+WPI26L02K2XVk1MAWOo8qfhNLuKO4wx+G8suXLzMA3KVqMhwqOGBkQqx1lW02L1UbFnGSdI1GWVHQIhZsukcRPmcw83U2oOwHrXdgvU6a+asinWZNDzibW5No8gdiQqooJj916Dc3XbFuQMcL63lhmQMrU2YsHTfq2LntyVZ6fOCmXzTKjSdGla1OwJL6nJ3FLq1E79FBHQMpXd7INuWV8ByI2iV44ZFQxlZnDCTXqLNTMCNwqkBrFqNsEvsp8xWaNopHphLA1nVKNYFWGHlxxS8ivXQnocLnFMjHINUmrSQSTQs8h8tlVm5VLUDdtRBoWMPXDm0hkQMgVDVOHRajhqgS1qNYZqAJErL+E4s4tbMndgLOxt+DnCVoeMaZIwCyxkrS7BQrkgLvItsce8K4VIUkkjVHmT0hlFVuFZlBo8wtqH4rJPXBnM8QeOcOhHmaittCytu3laWYDQSBHXStUTV3OBn/E5Szoky/adLFWoawa6gagSOm1Ee/fHmdfOScY3s+fz+x1dOlu+4t5vh+ZkgdJjUjPtp3ULyitzZA56F9a7dCc2faCBVkld1QALrZm7bd+YnsBV2eg2OqLiWZeFftUvmkDmNKL7kcoF9lv8AxYSuPZvzJW5iEj1Ww7aa86QX+IsREp3rc45sWN5ZuP8ATfY6JS0Rt8muTiM8zqiqQSQFGgMVBJA1HaOIWDsu4o7bYKcR4PNFEJVmaboStA2KYkgGgfw7bbA/TA3hqeXNApAQKTp09Fk3UxKSNrVdRZr1A7UW1Fqz+aqEhm0IFPNqFgAaSfSen06gYOp/45wUEq7+/wCexuNuSbYD4TxsXok5COuoFdPtqU7xg3WpbXfrvjf4jyLvAyIdPtW1Ebjp0HYgbUbG2FGMHydIOlA40m2oWAVkAc35R1qpjIP94ep6MnhLiJeNomHNGLUHchbKFCe+hwV+VZfbDdR0uh+pDsxcebsy7NZ2WPyG8rzGmRUkC7G6BG4vYMzE1X1rEzmU0cwrSbPMaA29R23JqwfeumLszLmPuxlUjdkYX5+6gaRpLb7k/wA/g4LLxExyFp4RKTd0xBsjpW35WP3nHLjyzxyi4pe+/wD349is4qScWAlGsMyKZANR1P6TQZiFTuWRlYA0bU0TjBxLhkLSl3PmS6WUeXfVCoj9PUMmok3qGnqe5xJVDFnCbtYWU2qgPsNIvl0tVd1hYiiKxg4lM7ppy0yrLqj8saQBqVnjBLsOUhCDq6HzR0K7e2m3yefsha4pAkYDKWZy50QSMp5SLjah66BG++DfBYvJj8vrI3M7AVfUgCuwwlyZ6XX5kmppKCg7bKNgB7DBbL+JJlAcRNqUVqrYjtY98dmGCjuCY9eHlYSS2DshvGvL5sCKGQHdHOsCrF32v2xzWHi+dmclPM1N+yK/hjYnhbMOR5vIT2JLOf8A2jf9ax0pjXY/ZLjOVVpLeNg3Vr3X6qdx9cD+Lzs8yR7aW9JHTANfAlMA8hs/gWmc/WuVPzODn2HyTWtSy1pQG9NDaz7/AEwykwYcVMpl0EciBmYUSRuL7j2rCnwbLNNM2WskDMXf+BVAB/TAbivinz25RvjR4RzbwSSStalkYAn3NH+WBvwYO/jXMosJhWjQo44RmvUcdF4pJNNGdCk+7dv1whZrJMGIPXEsvgnIFYMeEsz5eajcbFdRBobHQ1ML2sdR8gYD408On0Sxvy8rq3MLXYg7juPjHM+BEdFyqMSrJ5sgzDaiz83loF1FSQALYg70DVDY3j3MTEy7ne7G/wDhRgf/AJfxPTF0zT87mMJNKvkkBBFG6K1/dlRodmWucHoBR64y8QgLcyhtScrLvfL0I+l7jr36jEMTSkWfAQy6SICbAsdCB6qCr1G3Q9cBYcnDJmNGamkjtxypAZde91ytYuyKCn4wZizgC2IyxYA8zDYEdVGx1fqPpgPDn9Gdy73IQjc2k0xDKVZQwHLqU6bG4uxvvjVJys6+o6fHjgnFh3xPHlxyyFPLSUSDQyh4XO5V420toJsjaxYUgFRjbw/iHlK9ROlooBkUIzbsVoEi/UwslfWNjeKDnXbMkZzLxR5GOLzlTSrIwIPlAUSKsEkCiAjDr1E8b4nLP50sjG2CsNN8isCwW+gqhfYkbDuJ48eprUckpVwSPiR1+bsbNrty6Rylyoqy1FFH4VBPXfG/gvEWjlkIB1VRerIPcFzu5O2/Sh2vADKqL2JoUB/7UVV+P2tj11Hvjdw/ZtlLElV7gm+ln4G24ul649HJSg4rwSSdnx4uzZkYMVVuwLrdWdvkfX6++FtMz1BkdtKKN4wwFHpuTpUfHXDHxmIMWobBqBBNUdr2Wh+vbCxNKE6g7qANBqyDsX3NkfHQ4go/pQ0k06Zbma5vSTbbiNlNbdgAoHcKOlm8G48ysMcW0jsyg6Y6VV5QTZI5m3H0v22AiWO7F722xlMh3AN8i0d9tXRjs1VgtwXiT6I4zIVRdfmKTSOnrW7O1sCKumAT64SQIJusarSRkvII9Q2+7RyFLOQBbamoe12Sce8bzIMiIRy6Re9WHt3+lhCvwHPvijNRGASzMyt5lMSrBgabUo/wkDsQOo+MecejAEUo3UijXwCB+ql2HwMNh+JAzVnc5yqSadWDXpUAswprUnT6VqtipG2xGPPDPknMNJqCygVUjaECmWEBgy7lrL2DtoJI3GAqZ1DuWIK6bA9h0rcEjcjr3+cbfDeZQ5hH+ySynzEdZEXaOpFJkrToahQo7fNnDSfYb03p1D7KVLJTCuWx9pMg7ggj66QfkIehbCxmJMsZpc4oI8ikBIq2YanJ7Ei79uax8OeYyu4oudO3oVQCBIovbUtdNwTsQbBAAPi+VfJTRZdVSTz5SWUjoGB1SB9yCFUEhgRS9qx5vW3qVXumv8/QpgezKsm/mQQOAR5mlv8A5eSTf50e/XCTw1CSpAYudAbR6gDNOX2PUeYEsd+mOiZIrIJRGV0owRAK5SF9PxsI232pCexpD43D5Ezob8ti0gWjWhmDuANrMUo1absqTv3xPo2lJriymW6JJZC6G3thytJZLaAq7Mj9BQV9x0s1vR9pMhMYc1B0IaQahWkkaGuw3TrYbHufEjgPHKY3a3IWRimkEDWGrZdxt81v0GnjOZiaISJIA8gVS4VtIYWWVdrAO1Fvw2Btiz7L8X5uUhGNA8S1qUncKymvVYZ6qzZIB2JoC7O4FbvCz1mn99MpP1qFm/1jA7PKYvUWkdjpckndl0kKoI3Uk+r4P5m/BmXvVMwu+QECgx1BpGHbdgqg998GVpY2/JOv1UuweznFPIIA9TylB2PRjf6KFH+fAzgmTEYmR5Wlm3YamuwfRQ69KJs9T+WNnEfs+g5iYGQR86hRZoUoYLfQ9dTbDsNjjyODWv2xEVUkRY3QtdaQ0i6moBTpIJ7Ch8486KjW1q2l9Tobd/I9ilZUtSyirGiLUPTCerb9Ah6dFQ9WYYUuM57MMZIHkLI5utKqSolkddYAtW1s7ae2v2qmjiUASJyXC0puQSNa7wIH0nd6JZtI3bUx2CqMJEa00jatZ1sA46Pueffffr+ePcxKzz2b8hGqnpqbDLlsqzLqloRjeq6/GBvB41jAd+p6DBOXPmQBa29sdsEakbslHLMLUeVF7Lsa+T3xoznEUhHlZc259Tjt77++NnEpRBCqGrI3H+zhbyIMkoCrte9Yp7jDLlPuMuznqR1vc3gDwldRMr9AdsE/FGc2SBOm2qsCeNZkRqkKUCev1xvYw583E2y2clZQGHmNsfYknbB7g+ZOclBJ6Gz/AEwreJo6zD/NH9wGMmQzzxNqQ0cc6m4uiSdM614m46qxGJdvhccuzOc5jiyfiTSAk/ngWzWbxuSafASZ84mJiYiKdJ8KyyTZWNmMbJA/K0mv7tkU6aBISQhNwL2H023tkUjnWB52aVwzhrAVXIFIK2ocoJJ9SkjoL5pleKSxgKrkKrFgvazQJ/MAD8sO/BuP5WWIedAr5hVIV2lKFb6lTYBN7gtdXW4xzzg+SkZG3IRmdTqQBzqAWSOtbIaaMHe2Ht3O3cYEZjMahFIykIzgpYA1BT+yCSQaIGwxvaDNy+VM7xxmFSTEZAshK3uFvUSata63Y63jNxp1eITZtHSWyUuRRXUAGMC+m97bnsMKluO3sbM1w54o/s+badBmZG0OpSUWSFVWprL0FsE2QcffEYl89lVGKUqjl3JABKjYmyKWh3kG9Xjzwb5jFczBG+cZFLECl+zyUaYgn706S2k7C/kYxZvJKVbMZfNefE7atLnTIjEMzK4GwB6al+NhQwye4tFEjeU5X1Vt12YUPypl0sPcHB3JOn3ZjTQOpthtt+yBsK6EE/GB2ZypmC6rSSvxKVJBGoKygWD1IAFjetSmloWB4kCuk0hDdrKqLArWNtuuke+9Yvkamk1ydHSzjCf6uPPg3cTKgahRStjuLHxYBN/oNvrhWuRjqVljR7jLFtumrSVW2o17VZGC75eWbkWJkHKAzcimturbknflXUT9dsVTZG3O0Ksa9IKhdHWlH7wwsXuAatI7LcOsyLJJOP3qtyqKYab5iCLrSIk1KKYbEajp2tSG3ON3As5IpaOHLRTk2+8WrYDcKG3IFHYC9tsCo5AG3dWLWykAmjeyhQNJ1H4rEzDkMrKSrKQyHUNalf2q9FMtgUMa1ZybjHloWnhQZJYn0N5joqmyxNgCM0WUUBQsmgaomq8rm1IOXmBSydN2CrA7qNuoI6VZAFA6QjfD5yPMRag0EMvmM7HeOQEjmtiaKFtwo2Gw6ihJIZWfzYl8xNDaml024UDzGXVQJJqjRstQBq8Kjfc+clw5YJm+0RmSMo3ltGRQcegk6tk62LrtZojDRnvGeWVi4kaVS5BESiNakjGpQCasSCMGrVghOF1c/wCXCjK7SoxJJlXUBQFA0pN+zPq22oG8Xo5mhaSKOFwvqCPbAftaPK3A79wDZFb4Zybe4bD3wbPDM5dJQBZTVo1GkA/aO7adcQcDpUpIsYG8aWdJ45IQZVlBWQSHlKruCrUdFDdSpIPTmGMv9nmZmmuWZ5XV3BRZF+70pogEpY3sN4yLHRTt1DRxHL2moc2sBrI9ZVUOqyeQAjTq1GjR/EdcuoxepHblG45aWKfhvKwfaZmy71qjJljvYFR5iEr2NirFqQ7jvi3imVjzUdNykGwbplccupW7dALOzbXR3x8pwkRO/kKInk9bbvyir09m7dwLIsHpjDBkjlY3hzUxDTSB4De6kqDpJ6gsum65QUT3OPGvw3a88/n8Hb/IvycJlgSZNJbWAB5WxO9k+WSArdN1sbHA6fLFokjEM1WCoEb6lNUSxPKw7jpsT0wyZvihjmWE3956NiVN/h2Oxv4r3I3x8ZzPNGC7JsNyQAaF9eVLr59sdcepybWt3x7m+kt0nwC4OAvI5kmIVCBZvmblAIvfSCRvptuvTrhnypU0i7KKWl2odKAvYkbVvVmzeB0OafSJXTlNbNYYA7Am2JF337WaxqXhsiStMpV4mW0jOzIwI1Dflbb5ttWObNllP4nXjx8isIxjxufa5MQ+dJzZmdgCY1pVUDUFUgmlQAld+o2rri7LFo4RE7ggHVIqi1Tl1Vvbf3a+XqrYuDft8cJ4ekGqRPMUPJZSQHSGcqKsLYBOkfmBvdYuzk1DUxKNuQ9BvLbQ1q9Xtq1BeUczk9tZr0uPXLU3aXf8229iGaWlUe5/ORkhJxG1gsUlFiQRl2fy3Flg8rzAULOldxWAnF/DgEf3UTpIhuRdQMZSMaZpEa96lB5QdgR1NDC/x/OM0rrJHErpIwuNmYADbQCXIKg2dhdk+9YrymYdgCzsyxgqgJJCgnUQN9hZvHsxg9qOKwvHcrhF6Lthy4ZwyKIBpGsrvhS4S4hUsxotvXxiScZs7C7x2RQ6Yczbtm5mPRR0+BjZHJFlVNEs37hgR/xBcvFubdtyPb+OAZzbTm2NKOvXDM2wuc2XLTvso9PycB8xMxPmNuzHlGPjN50ORGPQnXFSZ0E+Ye2yj+eBmATxNAyyKW6lf54D4YfEcLFFkPvv8A9P34XscuRVIlLkmJiYmEMJiYmJgAmJiYmAC+PNupBDsCKohjYrpXtW2Kbx5iYADHhriQik0OpeKQqHTVVkHl7j39x16jYjoA4eDC2VyUKwea4FyyCSRnYFFUaS2kUWFnSArOeY0RyjDZJ4s1+Wu6JEmmMKoAG3MxC9Wbue+2JZINu0PGXYbF4OgzTZTMT65wnJOhpXtb0SBtQZQ/dr20t6bsflM1rkaHzRFKpK6Z00kMNiuoiRVN9gFHsMact4bgmrOSZ/yx5Y5VQySagzAUo/AE0G+g3BqiMVR8Yy8onEkKZnM6DCjBGJemAV1XrqobXzDoDualfgdIu4hD9maOOW5Z5gCsMNC9WwBkCgOCdtlI+cWcS4vFHryGYy0FMo3hYsyn8PPpBB+RY3HzQzK8ekyyj7RA4nRSsHmqwdQ5GsUaJG3WvxHobJ0g8NjjlzUgzBnZSoWVkILEqdYqmDbGhuOYWepxmlt7m3SFrMpHGxCsSobehZ0gWHDHoTYsLjRFG5GkgggBivagP70nzN3FnlwFymYLszlo1KKSFZbDXewFEX9awWyToUsAmFTbEJGH11sLJvT/usdFbEjZw3iC5eUSOHZCt0pA1EGgzWGo7HpR+ffxOJedLbyLGZSysH1BVANpux3Wm6k3YPuL+kci3a96LvGEK77ojIgAWyN9/yxRJCrigA1n/06ZbPMeQ7gBfb9nrjKRo15PKvl1H2SL7TE0f/ADEckkLKxHMWhQEOUFE3V9aKmyROflRj9tizQGZLajEIio61QYbFt+60bI6dQIykQOoaVIor6kO7bdQRsu/WgDdnF/2CNQ1OnVwB5pb0gV0XezuCdjXbBRg3eCcjJNmPtUkikh/LSGGSht5baJApACEEen8aj2Ax0l5EVLeQCgpkkDAHlVH0LqohtAcFb5QSfUbPKvCPFsxrXKZeKLSFfzJBGA/lk+aX3Na1bZCR1oYZOKcdDKzizlImAUMJVSaT+8VZAeaPSGk1t0ZgoPU23Bh88U8SNE8EcKRoFV5JKIAIGuJAeY6KTTSk3qlTGLPZ3L5h4/tMILAKRr1WGMYWM1XMCoVtO+MAdjfnM+qQCSbWxD+WOaOMuSFdnBU7rdst+nHkUw0kuALWTMMCKBLAxxqFK6DysXGknZ2G2nHLk6WE3qVp+UVjlcdi7JpM0wCGMqSAjtKCU1ARfebdCzabBunA7WPqDh2Yy7ygSfaNJKUtBy7ai4RbIKUGJ1UBQIvGifg5jZY9+RoIzesC92kuwygFmBN6RtYBsjAaHUhtJCGIq1k33JJ9Md7qK23r4xzvopcWvt+fsy3+4T3Lc9ko5oB9pZ45QSTGrrpXm0g3ZDllO97jeqGCfEvEqMZDEtE0RXpXSdT7E7nZBW9hTtvhUngAF0dweo+e1+wFWAfbtjVBIQdfdSGFns2x6jp22TscOuii1Unt47fyY+ofZbjnHmUnZXWAxsYdWlfS+58xRykLRQEE7jULoMWA7xBG4RxCV8xkIQOOSVLlUMqs394A1KNN21+5xVwVwB5cdB0YSxennBolRaWQVAjJI7N9BR4n4tHHB5sdtrINRnSYJVKAuSFsDUrAKSN2BG51Hox41CKjHsSbt2znGbzDvIxlGlxSsNIWtICUVoURW/zeL2zewVcZOL5mN55HiDiNmJUSEFt9zqI2smzjMsuOyMqROwtPnWc+o0NsSLiGjcdcCvMxBJjfUZuoKSZlpDbMAPn/AMY+HzR6K23vWB2vEMmDWws2mfbSD9Tj7XM2RfQYH+Zj6SQd8ZqYWFZ87qrbkqiMBMxHpYgdO2Nv2v42xlzTAnbGzdmMoxMTExMUmJiYmACYmJiYAJiYmJgAmJiYmADXk+IyRghG2O9EBh9aYEDBTL+KHXfQqyjpNHaSV3UlTRB+mAGJhXFM1SaGSXxlmCpWwxqleT7x0F2QjNekHvQwCzWckkNyOzkdNTE19L6YoxMaopcA22fSrZr3wyTTrG33mhHRAYxEiMrMLrXvRvoepws49JvBRgzHO6Y1ldfLLWwZK5n6rqQHSo+gGx6bYy5jiw8tb0O5VgeWipu9VjqdzgGWPvjzBRtjNwviBkkijQznoZApBYsg2IvYUMaM9xB40RyZtLSPqsAAg9QG7kjqKwrZaYowYEiutGjXcY08UzgkYaAwQD0lr37kfXBQWH/D/GY1XNq0zxeYE8tSodWCMWGtuqsgooVrm/Q6+IeJIXMflEIsIGkSRgk6W1hXF1KC9tZF81HCPiYKCxz4p4njLSBGdllYuzeknc0Cq0L3J36Eium4BuNyeV5S0gI0sVu3W2IDX1rUR9APbAvEwJBY++DfEzyZnLRNpSOJHLaWZQxjiLiRjZp/uwC/ydhi3xNxFly4KPzADcOzEAvIO4oX+0dzY98I3Ds/JBIJImKOAwDDrTKUb9VJH54I+IONiY6Y9axdlcg/iZhddfUd/nBQFb8ek81pAAoarQdKG1C7qx1PycbeDeIxHM7yKdDAUopqII2Gu9jzX9cLmJjaMHrO8f8AKeEJICbJ81JCWUEigdVgb04PTc1grnp9ST+VpkiaIl0dyVDKjBSzADU1WwFinK+xxzDFizMFKgkKeovY/X3wriNqK8TExMMKTHuPMTABMTExMAEx7ePMTAB7ePMTEwATExMTAB//2Q==http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=16&id=1803
Kako bilo, ako je Sanader „veleizdajnik“ Ježić je glavni pomagač u veleizdaji. Istodobno je on jedan od većih donatora Josipovićeve predsjedničke kampanje. Taj je investirao predizborna „jaja“ po košarama širokopojasno te se tako i Josipović našao uz njegovoj „kajgani“ pa su mu „velike riječi“ i utoliko  barem „neukusne“ i neprimjerene. Kod oduzetoga Mesićeva odličja Sanaderu naglasak, što se mene tiče, nije na „oduzimanju“, već na davatelju i davanju. Mesić je imao razloga odlikovati Sanadera - ta pomogao mu je u osvajanju drugoga mandata osim ostaloga i zabranom kandidature Andriji Hebrangu te dodjelom „zečice trkačice“ Kosorove  kao protukandidatkinje, kojoj se Mesić u kampanji smio rugati do mile volje - ni „babe“ ni „žabe“ ju nisu  štitile.
 
Mesić je i inače nadario odličjima mnoge s kojima ne bih, što rek'o Mesić „ni u tramvaj“, a glede takvih ni Josipović ne zaostaje. Sve u svemu ta priča o oduzimanju odličja Sanaderu i njegovoj veleizdaji uglavnom je šuplja i prazna, u nekim elementima i opasna, recimo kao brisanje prošlosti unazad i ima tek svoja moguća predizborna značenja te ju i shvaćam kao političko „šibicarenje“ s javnošću i u javnosti. Reponja mi ne da mira pa smišljam obnovu stare već izumrle  vašarske igre „šibicarenja“ za koju su u ovoj inačici potrebne tri prazne kutije žigica slučajno s imenima „Mesić“, „Sanader“, „Josipović“  i omanja kuglica od staniola na kojoj piše „izdajnik“. Gdje se kuglica skrila, ne smijem ni pomisliti, osim što me isti reponja vuče i govori kako je za igru jedna premalo.
 

Mato Dretvić Filakov

Izrastao je iz liberalnog njemačkog protestantizma, da se "modernizira" kršćanska vjera

 
 
Kada je „Veliko oko“ krajem XIX. i početkom XX. stoljeća počelo stvarati Novi svijet podijeljen u tri stališa nije bio dovoljan samo svjetonazor liberalizama i sekularizma kako bi se u potpunosti zombizirao planetarno pučanstvo najnižeg stališa. Nužno ga je bilo odvojiti od svoje jedine tješiteljice i zaštitnice, Crkve. Tako je pod utjecajima ireligioznih filozofija, scijentizma XIX. stoljeća i protestantskog liberalizma, osmišljen novi dinamičan i relativan pojam „modernizam“, kojime su se modernisti koristili da označe sve suvremene pojave u književnosti i drugim umjetnostima, odnosno ono što je novo, inovativno u odnosu na tradiciju. Naziv je preuzet iz francuskog jezika, dok se u njemačkoj literaturi koristio termin „moderna“. Tim izrazom su se označavali umjetnički pravci: naturalizam, dekadenca, impresionizam, futurizam, ekspresionizam, dadaizam, neoromantizam, nadrealizam, simbolizam i egzistencijalizam. Drugim riječima, pod pojmom „moderne“ umjetnosti, u njoj se moglo naći svašta: neohelenizam, renesansa, pozitivizam, okultizam, spiritizam, alkemija, budizam, socijalizam, ničeanstvo, anarhizam, odnosno sve ono što nije kršćansko i katoličko.
http://i60.tinypic.com/2cram4h.jpg
Lingvistički gledano riječ „moderno“ znači ono što je suvremeno, inovativno, napredno, novo itd. Međutim, modernizam je za liberalne iluministe postao histerični i euforični zov u jedan budući bolji svijet, u bolje međunarodno razumijevanje ljudi, u socijalnu pravdu, u novu slobodu itd., što je do tada bilo sputavano tlačiteljicom slobode, Katoličkom crkvom. Prema njima, nakon mnogih stoljeća „mraka i mentalne tuposti“ te nakon kulturološke krize i mnogih prijepora oko duhovno-religioznog pozicioniranja Crkve u modernoj kulturi, poglavito nakon enciklike pape Lava XIII. iz 1879. godine Aeterni Patris, u kojoj Papa promovira neoskolasticizam kao jedino rješenje u razvoju znanosti te obnovu tomističke metode u filozofiji i teologiji na katoličkim učilištima, došlo je pojavom modernizma do „golemog optimizma“ među ljudima što će te iste ljude uskoro odvesti u unutarnje-svjetovno spasenje New Agea. Zanimljivo je da se besmislena riječ „moderan“ u pokretu modernizam (danas postmodernizam) zadržao do današnjem dana, što samo dokazuje snoviđenje darvinističkih eugenika o zadnjoj ljudskoj etapi ideološke neoliberalne evolucije. 
 
Modernizam je kao klopka ponuđen katolicizmu, kako bi prema „nekima“ pomirio katolicizam s modernim mentalitetom i time nadišao navodni jaz između vjere i znanosti, a u praksi bi to značilo oduzeti vjeri dogme i nadnaravni sadržaj. Upravo je to bio cilj modernizma, koji je izrastao iz liberalnog njemačkog protestantizma, da se „modernizira“ kršćanska vjera, iz koje bi se izbacila transcendentnost, ili vjeru poput protestantskog krivovjerja učini „prihvatljivom“ modernom čovjeku. Modernistička filozofija je bila imanentizam, koji je podizao takvu „religioznu svijest“ na najviše mjesto kršćanskog života. Pod snažnim uplivom masonskih eugenika modernistička doktrina se postupno, u dijelovima, ušuljala u Katoličku crkvu. Najvažniji lik tog pokreta bio je katolički teolog, herezijat, Alfred Loisy (1857.-1940.), koji se posvetio omiljenom predmetu modernističkog pokreta, egzegezi Svetog pisma. Loisy je, između ostalog, zaključio da je, prema Kristu,  „kraljevstvo“ o kojemu govori Evanđelje čisto eshatološki pojam, te da je Crkva bila nepredviđena posljedica neostvarenoga „pogrešnog“ Isusova vjerovanja u skori kraj vremena. ( Jose Orlandis: Povijest kršćanstva, Verbum, Split, 2004., str. 169. i 171.)
 
U vremenu gnjeva modernističkog antiklerikalizma i okultizma, Crkvom je upravljao papa koji je bio uzdignut na čast oltara, sveti Pio X. (1903.-1914.). Za vrijeme njegovog pontifikata laicistička doktrina sekularizacije ugnijezdila se u Francuskoj gdje dolazi do odvajanja Crkve od države, a Crkvi je bila ponuđena formula za zadržavanje njezina posjeda koji bi nadzirala država. Sveti Pio X. odbio je tu perfidnu ponudu rekavši kako je dobro Crkve važnije od crkvenog dobra: „Prepustit ćemo dobra jer moramo obraniti dobro.“
data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBhQSERUTExQWFBUWGBwZGRgXGB4bHBwgHhoZHRgaHBwaHCYfHBslGRobHy8gJCcpLCwsIB4xNTAqNSYsLSkBCQoKBQUFDQUFDSkYEhgpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKf/AABEIAHQBsQMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAgMBAQAAAAAAAAAAAAAFBgMEAAIHAQj/xABNEAACAQIEAgcFBQUFBgQFBQABAhEDIQAEEjEFQQYTIlFhcYEykaGxwQcUQtHwI1JikuFDcoKi0hUzU7LC8SSDk9MWRGPi4yU0VHPD/8QAFAEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP/EABQRAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD/2gAMAwEAAhEDEQA/AHbi9SdAj8PzIH0wMy1O1Nh3n/NUJ+nxwQ4ue3bkqz8TiFcqdFNBZiAPK3aNu6588BvwfJzUqVz+InT4KNz+vrgkCTLbTIXwH4j7v1fHoogKEWwgDyA2+RPp442IDELyj3KP9TfDAWMqAqajYRPiF5DzP18MS0DCmo3tNsO4cgPP88av2iF5DtN/0j9d+JQdTeC7+f8ATb34CfJ0IEm5Nyf1+tsTuwUEnuxlM4p51tRCjbc/QfrxwENFC7Fj+vL9beeKXSjjX3al2bu9lH1j3esYLV6y0qRdjCqJJ/Xy8hjnmaz2pmzda0XQb6QO4c4mB3scAK4zW+7UTqM1qszJ57kE9wF2PpzOEE5c1KjQS7M0TFzJN9uYItOOiZmmubpSLqwt3g8j/eB99xznEHBOC9ShrOoL7KouBFtYkXnfwBjcnAVKdEZWmEEdaQNR30juGKOcz/VEIql6re0BuoPIH94jfuB354v1svvUuzEgqPUS/jEiB4jvtBw/hRLFWTtSTc8yoLGo0Rs+1xOwtgPBn6tQyi6QdtAA9xO48sCeLZOpqUmqoI/eck+4iRt3YMZ/itBJRQ2ZcWK0+zTHgTOk+TM3kMCs7nnGlTkVphrjQULHl+AGfKMBXWgUVmbSxAJ1b8jYk302Fh3nnGB/EchUApiow0PpMgELcWNgFJgxI+G+JMvUVqk0i1Ni1xYGRyiADHNSFO9sEc1+0pEEEVKZDBRGkgzqZQVuPxaZ5TFmAAHxiooPV0eyFN2XmRsJ8L+p8Bj3K8czOg09epSIkySPX6+HLFwcL0qFq0zTYgDU0xG5e58h4E+cEa+XAC01sT2IFok2P90/U4DzobwgoGqOLnYWPeI8yYGJ+lmZ0qtIiZMsPDe8Tu0efawyMBTARb6RJ90KCeZiTY8x3YQOK8R11GaUMt+JQwIFhuDE3YeflgKqUA3sBqbkqBpOkSxgWnkTNhyw75OkwQCWM3kkkxynC10fyweqCOSsbEm57CiCN7ufQeZaOK5taKMf3VtHlb4nAJnHMz11QzJJcIDzIFhc+Hz5YKZ7LPUpBVEyQSJAsGBMEneMLrVNBpuwkAmybwBE90/l5YPUek9I26pxA5jb/NgMr8NMmKB8JdDy7tcfoYH5jJVBE00A2uyT7xJwRpcbRiAtJ5It2Ry3/FyGKlbiqgGaVQt5AeV9RwFKjRZReNybGQATOB4qlKlhs1j4H+nywUqcUML+xN9hIn5HnbEP3YlizoFtEAl2G/4Vv4XjAXCgIvfn+vQ4DLlyhK27J5DfuPqIODdOqLAeV7G3eJt5eOKHE1hgeR7J8xJX4Ej0wEnCsxIambbkfUeh+mNM3lwD57+Ec/d9MUKdeGDTOn9Ee6fhg/m01gEfi/Q/XjgBBphVZeVuQkRPd4Xxtl6IgQRuNbabrJtF/nb442eqBKkaSAZk8xsfdjwGoohQRqiJG5MRH5jxwEqZpzIIp6Z5ieR5fvX5+OLWVyQJLKCTvySOQsB8sT8O4UoTU06VPZHMkxfz2/7AYgfMMzwp0IxjVvN7hZtA7yDfuwFutlyouLHmDP5H441ydIXuAO88iNvET9TGI6uQ0tAZ7RJJ7/CAJxay5Ce32lE9sAgr36heR5eowF7h/EQwKk6aigFlO4nn5d8W2NpjAPpPwyCayCP3wNpn2hFvP34ucRyTApVpN20uvMMDEqfAj5+REVfiPWqI9hhBQ3KmbiY2Bt5YAdwKuwn90d/eeXrBn+uOt/Zn0o0t91duw0mkTyO5T13HjI/EMcsoKtJTGwk33Pd9BixwfiBmCYZSDqFtLbgg8oMDAd/4/kdaahAZbgn6+G8+BPhj3hHFOtpix1Cxm1xIMnmZBBjmPHFbozxj73lldjDDsuotDDcHnfe0WOIKX/h620Kx2Hj+YHqVHNsAbrZLWpV+fz3B9974CU6RZXoMYZLqf+Qz4EafHs9+GIvOBHGaegrXAnTZwOan2vhfzVcBHTIzFEhhBYEMBydfa8pgMP8AFgfwPMaWeid5LKPH+0XyM6h5t3YvBurr2I01rju1i49GHwOKXSDLFalOvTG8GNrrsPMglfXwwBPMXUg87j5/TA/LzENYhiPib+6D64JVnDoHW4Yah5Hf3Yg0iCe/f0A+mAXsnT/8RpP8XrB+XPBoJBBAi42t+v8AvgRSkZhY/eYX9fzwWHODPnH65fLAbz5fHHmLU/q+MwAXiJmqb81HwAwXy1EAaj4x4Dc+W3wwEzj/ALQ+Lj/mUYLV6kIFA7TQPl8CxA9cBYFwZtNvL973AAemNcu8guRA39B7I9fqceZkQoQHfsT4bufdHvOJHHsrtJk+S/1wHozRRe1dmM+c+zY9258sEKNGFtfAlZar4KPifyED34ugRc2OAvNU0i/678R5an+I7/r5be/FRMyS17+Ftp5eo592LGdz60qRY8hsbT4eZOAXulHEOtqDLqeysNUPpIHyPmV7sJXSCK37I2SLRupB7JHiu48ZwVzWZKI1Q3ao0k87mw+vuwNzyqo17wLCbm23eTqYDzOAGdGqtWjUdGVmCka9Kki4BWosDYjl6fugMVWoO0JgCSx7h/X88eUsv1FAU96jnU57yRt5BYA8BGBPE8yQ6URzbVVi8KBKr6x79PjgBnF80aLGuZFTTC0zEIoJgQLSdzHfbDbR4OGyyK5LdYsuVsSaiyxHdc2A2AAwgdNmK6ATLVZJ8APzJ+Iw59BuKGplUpuZakFjv0TC237Okie6JwFDI9GlRmpuA2nsrpgDlNu+Tt5+GPOKZeSroCSJCAAzpWQzHaASTyuPPGZ3ig11mHt1CYI5CQPeFtPicV8lm6hYtKSQqAQDCrMQARpEgna5jABeOZMEdaEAdZMLbUJnSfEfhO4PrjzKZ0QjCGuL94YAgkd0FSR4OOeD+dympFiFKzOiQfCRcDY+frhFrE09S7aWcRtszAfAx6YBh4lmJqsKlUCINMMsqFIDXgCLQDM723wx8J4DmnFM1aK0FWyAMqBryunW2prGxuT64TOJ0Nb0quwZFG0gaSQNQF9JED377Yd850fr8Sr0c5mI0UxGmAtIReZZoA1Ra83wFTpTVOWRkfsVmEkTBGqYMdwEweenCbkOB1cy+igvWMVnSkEgCJ3gAcpMDD19uQBy/D6wIZ5ZdamQwKIbHmpN/U9+NqvB2ocBp9RUo0aubdXqPUrJRBHaKoGYgGFVeyP4j34ChwboxVy1GpVqKBpPbZXRwoUQurQ503LG+NUyP3ipRUhyKtZEZkE6VLRMwQO+9sH+gi5PJQGzWRUFNNQjMUmNQle1q7XaBed+WFDopxB6PGDlspWb7t97AASp2Gp9Z4GHUKbb8+/AefaRwE0s/wDdsrQdaKoh7KsQxKCZaLmwkk3OKWWyrxTSihaowgIo1NJvJAJYTNuUSfHDH9pPH80vGGy9PNV6VM00hEqsiyacnY2JOC/R/o+MpwvN5ii6pWq9halaoECrKqAXc9mZvfcADlgANXo5nNGp6RL01khGpu0b9qmrFo1bkjA/J5GpmQ3VIKh5AaSYnx5RaJxJ0O4Y+VzVCq2b4ekVA1Wp97pM5We0ohuaSIGNuKih/tuqmXei9CsBUkENTD6NT6SjWOoHY7mIwFep0RzaELVoMpInSzIAdxbUZ2FiBM2xR4jwWvlpOYpMisJVnQX7gCZDW5b89pOGX7esuH4hk1NtVIiYmJqty54t1QuV6MPSzJlqjMKCnmSylGQclBDPPIT33BKo8OqVIFJGcj9xZnabLYSOWLtTonmqrNl1y9Q1lCsVi6yAy6jssqYuRvjf7L+K1fvuWpq7qvWLrUMQrAkiCBY9k8/ywR+2DjVSpxI5VGKUkVGdVOnW7IGLNHtHRoQE7AWwCtxnoFnspT62vl3RBu2pWAk2nSxiTG+LnRjhz5oGkiFmTYA3jlv7vTDl9m1U1eGcUy1QlqdNGKgmdIelUMCdhKA+d8c06M5srUpHlrC+UkFT7/rgDXSDojmsuBVq0WpqDBZiBuYBub3PxGIckCxRWII06hp2M9kz4jUOXryw1fbtR18Tyqd9G3/q1MLPCoBC+ywDLpmTZgT4Rew7uZ5AYzHCK1RFSjSqOxUeypN2MTYQI1MZ5RifK9DMxXGmnQYqjFeQAKmIDEhSQZFicOf2d5tjmQuptPUkhdR0zqW8bTffHMuK51s1xLNlzKU6jKiGyBVdgixsBYmOZJO+AI8R4PmMqQtdDTZjaY7UWgHZt5gbTjXhXCalc6KFF3ldwO4mZPIXG9vfh0qp994DmqdU63y6syOTJBprrQybzEpPdhM6HcWzD5SrRokBq46tiFJqGAdoNpDXsfTAT1+juao03dqX7Ee0VdKgpkXJbQzaVM3mI9TgTTyGqpKBmD6dYUatzGu3Mbdx8zjoP2R9HGyj1KNUorOh10Syl2EqNTIslQJYdq8NtfHOeiWdq0HrdTUemFq6JRip0lja3Lsg+mAYftS6N/d8zlqGVoto6oFmCltTa3EsQI1QPlywu9H+jGaq3p0HeCwaPa1CZBBIIMkbjnh4+2LpDmaHEMtTo5itSRqQLLTqMgJ6yoJ7J3gAT4YF/ZnkwOLU6g1NrSrqLEsdWhiSSxJ7W9+eAYOgdPMZbM6HQhanZdSyyrCdJKhp71Nufhh74rlg6kT2gJ8QO+N9wGHiBjhWYQHjedXSCzV6gWBLT1livOZja+HT7WM7UXMcMWgZzwYglD2v7MFGjdSxJg2jV44Do3CHZqY1CCP0R5AyB4Rj05qkxNIVKZYg9kOpP8sz4+mK9CgU+8gezoJHnpb6BfUHHPfsAydP7rVqlE6zriofSNQHVU7BokDtN78A6vkXNLqbCohmmNQ1EKZWBM2nT/hGJcpnaeboN1bo4I1SrBtJN2B0mxDAnvgjCvm+CVMjxWrxCv8AtsvVB01tMnLcwrDdaf4esW0HtRJkp0Z4TSy9bMNRjTWdX7MaYZYBWLQW0nu7t8Ba4NXMMh5doevtD0YHFoH2h+vD4RihX/ZZgNyJv5NAPx0n34sq/aYc9vdsfccAGzP+/Hd1o38WH54M6xDju+MifXzwC4gYrn+8D8QcMVSkZi1pHd4eOAg++n98/wAv9cZin1Bx5gKzmaq+Lfmfp8sFcsQXn9wfIf6if5cBtX7RDyWWPkATgxwowhZu+/8Agu/vfX78BKWJc/wgL/iN2+JA9MWUcHU/4dh/dUf98VKEinrO8FzPedviw92J8zT001TvgfCT9PfgJOGjmdzJPqflifNVrYgpCBA8saVjeP1+vywFrh9Ln+vD4fM4CdKs5qqJRnsgdZU8ANvjJ9BhgomFnvwg8UzkrWrH8bQv91bKPVowAbj+aFWqg1EaW5bXiQR5WF+XjOM4JlTVrF39hCGjlquF9w+mAFbNyQDIbf5EWjDpw3LGjSRG9qAzAd8GB6C3vwHnFc4EBaNRAmJ3P4Vv3mPhgFl2FSosqOsJguCLg3i28MRc92NuJ8TBr6JEow5Stze/Oxt5+MY24CirWpgFjd5LAKZ1J+EeyJ2E7EYBe6bdvNtA7KKKY841QP5vhhh6O8KKtSp6FqTTqITIEFkDMDqBuRMRY2mcBuJUQc48wdLlivosfQ4b+AACvROqdTiwtEggAg7gA25/CQAUqCu4A1BdInVBM3DzFp7oHjbFhMpqDPplQbqJXlAMb6jvv4bYv5vgemooVjqJYsTEAEmPE239+J8lT0nSQCQCSBYKNW20XPI9w35hXIaFkC4N9jeBued4JMi/ffCdV4X1pkwNbVGJ2trYj4YZc+7qsoCrEikFuAS3s+MSRJtt7rDdHYEKeyihQTudIAJ9TPwwAzojwVGz+XDN2PYamQbiWcDVEEFioj5YKdOcpmc1xj7vUp1PuyUx1KKG6upZd4se0WkcgkYj4fkIL1gDoBABHOALyCR3RtvHjiPpfxuvVojL1K9UdpVZVbTqkidcCWAUM0HuwF77ZeEP9wyC0kLrSJDGmuoKBSWD2RZYU32gYtZrhY4rwMZagZr5YqVUm506gBPLUjMBPOJjCJmeJ5mpTXL1K1cZemCoTUygqJhWiNVrSZ9MHuhyhaoNFTR0oSdLGSWZVEz4BrG1sBd4KarUKaNTqLVEI6FWDBhvIInx8jgLkaq/7WTU3VvTzFNWVxaFcFoidLBpF7GTcXwf47xTM5kGm2aromxWmypPKCVTVHhMHCJwHhqVKxX+LtGWLaIZmJPeVEcrlYwDn074PV/+IEfQ2ipSXS4QsJWmykWHtAjbxHfhhyNGlnMlmeFhwtVkLpq8SGDHwFRRPhMbHAzpRxSs2UCtXrqLHTSfQW1QqUywEkFiq3mLm+2FLgfDWpuNDlWUF9cmSyiJmZG8DuEYAPS6NZim/U16VVaiGNJBA3gFWUdpfEEjBvjPRlKNRaTU3BIUwXcGTygsQeR2wRzvSniD0ipzlVAQLLCuwPMOEnf+IH6huA5apSq60dlrHs62Yl7kbk3HI8tsA3fbH0jzGV4hkzRq1FXRqKIzBXIqmxUHtWtHdiv054YvFcpT4nlgXamunMUASbRdkH7ygyCPaWOakYA53iOYzSslXMVqikyqlzyIIG1uXuxU4FxirkqhNOo6LU7LkEi9yD63PmP4jgK3QGmF4rkwp1h6qNq7wCST6R44J/aQv/69Wt+CkfTqaYn3g+7EVHiFfKPVajVqL1h1MVYiZ3PZ5ze3ffvxWz/F62aROur1qoDGAzkwYsQYnZowD70AykZXiZUe1S025kU68esMBjkHAKBJQwSNYAjvlcOWY6YZpaK6MzXphIGlW02WzDz03wHXpZVSoa6VKoqsIZ2eZ2AJG02F/DAN/wBtU/7XyZG/ViPGKtS2FjiFMdctVBcrf+UgHxsR7sWspxrMZuUzOYr1EOlllzEi9jFjIBEHFnNZNerIAPYIhjvtO/kT54Bm+yXM681tcUm+aWwhZekV4hnVcaT1zyGEG9Rzz7wZ8bcsPv2RMGzJYWmm0juOpQw94Pu8cKydMc22azVM5g9iq4QlKbuqio4gM6M0C3O1tsAwcS4n9w4HVR+zXzmpUQ+1oICFyOQ0BiPNfHEfRfI1KHR2tWyak5t2IdlE1FXWoYLFxFLtQO8nuwqcUyut+uq1HruSBqqvqO0mLQByHwxa4Nx/MZSWo1XTYMBdW5XBBGrxibRzwDZ9h/AWp1GzFRSpenALiGaXUtANyq6QCe8jCNwjJVKVfMpWpvTOvXDKRIFRwSJ3EiJFsFqWdrJW++JmazVXGlnd9R0ncCRCgEd1rRGKGWXraxq1Geq8E66lRmP4YAk2A7UeeAZ/tsyFQ57J5hab1KfV6ZRS1xUZiLC0q4I9ce/ZpTK8RVSCCEeQRBEKdwbjuv5YBZnpPnvu4pUsxVWmrFCEbSwAMgB41RB0hQeWK/COL18uHp0a9WnJLEhjqkxud5t5WwBVOn1fKcbzRqVKlSgtZ1akzEgIXiUUmAwsRG4kc8MdHJ0uGcT+8kLUyeejq8ye0aDtcIXMkUnBse6J9kzznpBmalVketVqVCVhWZpgyNYPM7Dfuwe6O8TepQbKVajmhYsgYgFJBcDzBnzBO+A7dmKfYq9+hh8Gtjmf2BrOQrf/AN5+FKjh5p8EVMulGnWzConskVW1wAQF17le4HwwO6O8EWlVeqKtc1CYfVVYqxAKgsmxOmCDHMYAzwjii1idB1LqdDI2KMyMP5lI8RjmXRHM9TxnO5Okf/Chn0AGVp6itlI2XUxgfw+eH7ifA2q6tGZr0A0llommgJIuSerLSR44C8F4FSytB1pJDhyzse07kEMpZjcmGI9+AK9IaWtUfYxB9bE+hI92K61/9257rx3rv8JwR4koei3vH+IAj4k+7AajVmkf4XVvRxf4k+7AD+L1R1zRIJWfcFG3uwyNqNyYnkO7zws8WHbRuehhPkRPwjDJljNNP7q/IYD3qE7v178ZjfR44zAK2Zr6XQRMzPkF1H4Aj1wzGloy6rzIVT5sZb/lPvwt1GmqoAksAB3dplDE3/dU/HDLXY66axI1M090AAW8wcBLUWdKDZmUeg7R+mJcw01PACfefyAxrlvbB/dRj7zA+AxJl6d2PjHut9MBvTAAxTUzUPh+vzxfqLAxSyq3J7/y/OcBHx/NFMu8WJAUebdkfPCJ0rr6EWiNgAI2soBPjucN/HCS9GnyLFz5IPzOOcdLEJqlzI0qfjMEep94GAj4HkxWzCyJCGT6QfyGD3FuIkagN2t6e/vxV6KZfRQerF3gCT5z8cV87mVQh2Q1O0AEBgm948dz7sABr5E6pcxJDG91C9qAD3kAc7x44v8ABM4S9I/hGtVE9wR4kd+g3ON6+WU9qnVlmb2KhhgTElTeQYK8tvcLrO1KCikNTfrNJIOzQR42JB8MAZzgAz1VlGoVFQgf3lCsR4ghPfhi4TlYWnVJIKsjATIiUvA2sRf6YVMowqF2Rtij023gFLEjciCVZfPYgYbMlUqZ1wlNFR0T8TnRGxKMFIYTaDDCbgb4C3x+vodwsF9RhdQnvkCZ2I3H9QNWqWIZncqTJUGFnlEEQBt6Dvs0dKeBVm6zq6esnQ0rDEFQZIFyTbYC8+OA9HKNXVRUQ06YWNBjrKki4cj/AHaXPZB1NJkgHTgJOH0PvDCtAFNf90ORYrpqVF/hAGle/tHYjHvS3PChQ0qe2/ZX3X9Ba/fp78FnzaUKTPUIAAtAiOSgRz2AAwk5stmq1KuTKyQVP4YlhHfMT5z4QBbJHqaVNJHtAGdrdo/EAeuNM3m0eqqOiOhvBEQQCARBGwLW8cR5+kSQB3CfUn6QcI/EazdazKxWOcnkPAwO7bAN5oUNRVRUQHueY74FTVv+WJTmEys9tmZog6FBgA6bAgNEte3K2E3LcarLz1eYB/09454NpmHrqC4XlBWdiAbzzgjAFkIFJ3VphC3OdiRY+Me/A7oRwsM9ZeWhV9mCC5YsSTcmEHhc4u5jh7U6DNKqI3Y9mJAGqDMcz64l6EZ5atWvoWAvUhSRp1CKkvG92BgG4Ec5wFrpLSBq0KcdkFnIPPQgVZ8mqz6YsZZiSAAAR7IiBznebQYj+mLmYQHNpqAM0aii3PVRa3L2R8MZUy2ghlUyIhZ3i5je8TGAUuIcPVSQskaoMi82tfcgmLfXHvCsqHYhQqwpubjmCflGC9KkHhmGrtGQZ8S2xn2RETv34mpZRaTEgaV3NjaR47fr0Bb6nqzoYCQ1wLm3dF45yO8YzjHA5y7MEKEKWkz7SjWtiAACdI3OxnbB3Nkk9kSNRtNohe1BjmSO+2A/GMy1JHBZh2W3J2hptzkYCGrRV6CkiQbf4SCPlBwA6LudVSm2+4tzuJ98YYcgp+7hDuoQetrfA4W+jpX73BHta7X8Su3iBgGROFGsO32heRJ2KkR7iMb5bgdJDqCKCO8SbeJk4JsuhDEruB75HwMYSeL56sKlRNdkaNpJsCCZtse7vwBrM58K5LsPCDJt5YJouoQLyJsd7Hv8Ccc9dS+5Y8uceBgQOfy78P8A0eqa8sr8wPlE28pGA16Lcbq5J3SglFSzn9o6O7XIMEagIMACCNhOIePcLZm69Bl6dRnLs9Ok66iQZDA1WGlixmAO/Fbi1PRWLD8Q0iT2d9yPK0zvuMb5LjStNMkfwnv8p5/P1IwFGqy1AQZDAwyndT3HvHcRYi+MqnQVEEhrWBttBEb8/ScXMzw5XAN1IEBl3A7jNmWfwn0jFT7vWUiwaOavp96v+ZwElFzBUXkyOW9gPHv798SIoUEj2V7NtjvrI8NRI/w4jp5ZyNLAKNuydTG370AL6Sd7jEPSHNhKQReYgADlEG3cBb/tgAzZ1mUpManUr66vhJGJssdFRYkhuyZtB5QO4ypHmcUMrTI7ZABE7g78o7jMYsUKhd9QHPYeRt+u/AGc3S1Uj/CQ4/6sedH83FcD8NhB7tj8JOCFCmCb/i3/AMQv8cC+F5IiqRFlME/C362nvwHe+CV9WXpnnpAPmvZPxGNKdMCsw7wD8x/0D34g6KtNEggghybiCJAY25dpji1mlisp7wR8voDgLD2IwKRYrVF5NBHrI/6hglUHhfFHMLFVG7wR8NQ/5cBplmmhHMKVj+4SPqML9CvLOoESrb/wtI2sPbGGPJPDundUPuYT9MLIXRXNtmI/yn/28BVztXUVPLURHdKqfdKnDDwtv2CGBcQYOxEzhVzma0wGsJNzb2NQPvBEYbOCr+wAIkgsPiT9cBN1g72/Xpj3E3Vr4Y9wCxw6oHzdJdwvaP8AhDj5sMH6f+/Jt2ac/wAxk/PAHIcUcqIr0Aedl+Yjli1U4m8T95o+YWfk/dgGLKCC88tC+4XxYyidhSed8KH+1GP/AM1Sv/C30qYjXOOH/wD3IPglKofnUwDnmjaO/GtOkP178LrZ9o/35H/lVfo2K1TNsbDM1fIUK5GAI8QWcyxIMJSAFjuSSdvADCzmODGvSIdGn+6d+RuO8YvtUb/jVeX/AMtW7/FMCelHE3p0oFetqbsqGosgMCW0syCG0zEc8BYVAmXSnuVHa5X5+8/PCjxbNstemqx2RPdctufhhlyNbraSubzAMd4kH38vAjCh0hyjpmHZrWlSD4wIPKCR5EYAdXosf2hNitr/AMYTlzkz+hg1wljmQlF3AMvqcqDERG9pkEHzPPcbVz37BUJAAedRHsEgzcDYNDc/UjG1SiaVOLAQR2TtvN9zeb+u2Ar8KzzZUBqgmmxkafaWD3HdD3b8/Au/CeILVrU69HR2DJfQakTYAUxcsRa8RO4wg5ZGFJSPZP69edvPBLg/EzlXZ6RKsx0sAYDJMwSLq0xBHjgOx8U4f1hTMI9TLu0K50FSw20spkKYG8agIEkYXeIcZp5Z3Qvqcaj1SXYKAbwD2VjmY99sbdFaKVKNPNGvXCtVqq6mozBjqYUwdZMEKBdYJ2Mzi5xvo1Vp/tqSGtqguoIk6ZaYiXOywLxEbCAA1k+9L2mGtXI0mdIg9oXEHs7NaZPs7Cpw+mweWUAbgeBsCf5T/XfFbhvF1VKrukN1k6BqlifbmSSoG53u3gIO8ONN3ZjYzt/CoAuSfAn1wENepdydi0A+UL9AcJ70VamrupGqXnezSYEEbA4deNUCMs3eqMR3zpMeusrhaq1bNT0hRtIBERt7Iva+3LABa9NQdS7QYB9TbtHmPDzwy8PosDpbkQv8oVTHqMBBllMrIJbs3HMlR2WmdmI9fc75PKyhbvJaf7zE/XAb8epr1ARmCBii6jNjcjaDuo5jATgVPqM6JZHFdCutSZLL20DKWYDs6ojfBPplRapTWnTPaLG1r6VPZkkASxAmcIYFVV1Q6GiQykiyspkCQPZ3sSQBMRYYDonHiQoqiZpnXadrrUggzZGLRz0RfFmhmSABqBmLzHdBtuLbjFPhXGkr5datr/h3KsPaUjwM+hnniBHTLxTKswqtpoqtikq7EHwTTKGdoB2nAMORoUarvTplRUWDpBZ0uBqEkDVfskg85EWxZzfDaVOpFWUSBY32FwGIuBHoJmMadCatIrUZVUZl4q1TDaZfYgk3Bi8WJBItfDFl2qQVYBxJEnzjYqBHdE4BE4zw9Fy3XZaqrIt16m4MWaSGNh2ifa9n3InF8w1aEY6i1mPPSATUP8sjzI5nHUafENVZsrmKRVdLFg1MBKoUQSrgnWbgkWPfhD6TZOnTqdbSUKjoCsFisa2AC6hrElQWDSQygCwwEdStopFjEyXaNpv/ANROB/DwDpbQqFSoUgKeY2PM+Q7wcDuN8R7K0jBJGp5mB3C3l4404c1ZtQSFVZZp2A75NpM+0IMc9sA7Vc12SOdvfEH5YR+P0oqmDZlU3I5SnPnAwzGtLHxFvf8A1GAHSZLof7wn+Vh8Z+OACPA/FJ2223w5dC6wNF0JkBvgb/WPTCXpnl+ojDP0QqxUa0B1mO4j+hXAGuOUddMQYIAuO8GP64SONUtKqyyO0wIv4FTfzO0C2HbOt2Y5E907/SxwsUaxqa6LAalJ0yAQeV9QO2/jttgKnDOlzLC1Rq5Bh7XryPwPnhgTpFRKjtC/Iqw8uXjywttwxEMudX8KjT7zsJ9+LOVpkr2VMg77yCbdrkZtEDlgCGc6RqBCgsfGw9Zv6RjXhtGXFSp2mIkdw8h6/DAYntsrCdJIN/3Se7fBWnXXSFMqCD7MwAC2+5gwP1GA24rm6dQMNQDzGxtBI7r30gxPwxR4fSaQFvPvgSTP+FZt4YqgqwIWdwNt9o2uLzPpiXJ0W1imCxDG4Xu1XHkLnznANPR6qmYgVago3aCVm86lWxEHTN55eOGahwrLA6vvKm+r2QJPLeocInE8t93Cbaixq6SZAC3UHzMzttjqWR4fXemjdZTllBMUjaRP/E2wF/h3SOhR1TUU6oPtKLgQT7R3tier0ny7lSXVdJn2kM2YfvDvxVpcOrf8VRH8H/5MSHhVUX64fyf/AHYDar01y3OooH99D/1Yrv0uypKnrRa9ih5f3/jj1+GVD/bCf7n5tiA8Nqz/AL6/ggH1wEi9KMrrZ+t3gxK8gw/em8j4YG1uN5PrNfWtczACnm38V/aIwRThtWP9+38oxXr8Grf/AMhv5V/LAAOP1sk6Fuvqj2iF6tbydvb5ECIw2dGM51mWV/3ob+ZVPj34Acb4HWNOBXYgjYohtP8Ad8cE+g9QNlgJ2CD/ACgf9PxwB2TjMSdXjMAqZP7RsnTI9rn+D8ji6PtUyQuNfon/AN2OfcS6LItT2rGLCLTyvf8A74s5HoZTfaYAuez+WAdz9qGSkQKm9+x/XHlb7TspvpqeqgfPCvlehtFpCsQ3IWj5YJUeiFIDtMR5wPjpvgCTfaxlNtDn0HwxA32wZTYUqh92KI6I5cmdZ3I9of6cb/8AwnltPtSfFx+WAkb7Yctyy9T3r9cAukPTEcRKU6dM02py6SQSTa3ZtsD8cC+lnAVVguXGrSpLw08wB6/nhcymdajUVx7SmR/X5eWAcujWYKMBH7Nzz/CRuD4gCI/dv+DDbncpTqqVcDtfoQRz5jAFlSplzmKIlWI6ymDcEXkRs4MGeYv3Y84XxMhQr9pD7DjvPIj39kdxiR2QFbi/Qq40QwHsqd1taDPz95wP6SZE08sC9nZrWFzBnb3+/DoHICnVqtaTII3mfWx2wM6VUhVowAGIM6TvYGSP6YBD4Qo0gvIVSLjkN3t4LJtzx6lEMdQOi+xBjcWm8bxeeV8e5ekD+zGoC+mZZTI71v3wY54tJkKiSYIU2kC3Ox8QYwDj0Yps3CsyobQ9KotcMIMRpJIixsjc+eGfov08VlppmF6pnHZM9lx+8vMeRg+eFn7MBravRIgVaJAtzFttv7QnAXLcMq1KZ6xgG1CSWBMACdm9kSY8jvyDsnEejmXzPaZRrIjrFgPf+KPnOAq9AOqEUnm0Qwg7d48PDAXg/SKtlk01CXRYhpkr4N+8vc3vjD3wvj1OuoKsD64BH6UZCqiDUh06km0g9tWIJHKEPdhazmWptMFwSZbszHlDCLk8v69sdQRFiDvP628MJ3Fvs1o1XLUmNAndY1J6CQV8gY8MBzbL5NFqoAbGrS3BBEGTy2Ok4YK+d0UkVLnT8e4++cFqn2X1VIZa6NEkAqy/gdVi7c2nFDiHRfMU3BamdNpdQXA8SEBaPTABs9mdQ1P2QBHfdiogReSAYi87eAarVCEO9V1kGDoYgb2qxeed1k6uYM4ccvwGuwHUdVVkntqylFgbsG0tPajSQOZvivm+g+fioBoKlfZ1LqkGQwbSqmwjQTFzzwCn9/GXcVqKhkcy6Iw0tEdtI2e5EECYjyZs1xrJVsuHdjUltKwIGphARjuj7ypFxsDhWz3BapHUsAjI+nSy6WU6T2RcwpUTaBtGIsr0QrI2rWikpOo9wi4uZYCI2seUzgHzo+HdUNOrUmCNCDTrjQFUuIYaV7UzadosX/KcXUqesR6brEoQGbb2h1erUpMwR7hjm/AK1bLpS0dWwFLrKpMxT0ygqM0wXMGVkAiQTYMS3D+llXM0bOuXdABUqVwNAIidKqFEmRDaoAgiZGAMcadKzik0KqjVqDGTLKrJaCrwykAEk81tjk/SnjIQhCxq1FsFaSQe9+dpIA3t64cuP52pSY1QisNSqpsHbSjl36yNjT1zIYSLG4jl/Fc9Vq1GZizMY7TGWssXbSBaCLKBbAT5OhVqaXhRczqgnvi9xaLY147mKgXq2NtzACqTMbLvvz2tbGZJnpRDe2oJi0d3rHd64NcG4A+bDAVLBipV2iwg6tgWBnwj1wG2XMhDzYD4qD9MVOPL2EbmGEHzDD6jF6lRKIisNLIQpHcRKEehEYh43TPUt4Qfc6/TALS5wyeUG5Hx2F/6eGC+QzcvSefxafQgn0uowGakFad4Pv28be/nidIWGHIqx/mUmwAAFzHdgHPMCxJt/Q/1OA2eWJ0tpBNwq7kgGSRubjfu8MGatPVad1PoY/pinl6Co/aloURa89oSL7xA998ABqZNRd3AmQRFyBfbv84vG4mIauZLDuViJAF5tBLbzqAO+L3E6QNTVvvy+vn8/DFMVTcBZ5gQb7C3v+WA8VADqqsC25AaWmYuR2Ra+840zkWKrusf5T8jbFij0cckm6rsCwvHlgvk+FrTAJE9xa/mVGw88AvZDgjvEiF38T/SO/44a8vk+pvCraXJGw3vHLwEYt0qYmR2R3mPUk8h44X+P8WFTsJamvtNtqjkPDbz3PIYChxTNGtVNTkx0Adyjc+Aj4k48o9N82qwMxUAEADV7ht3YqZupopsTZ6ghR3LN/f+tsUMrSnfl8TgG7J8fz7gMtasR4T9BGLJz2fP9pX9C30GLH2fZyFelNMQZAYnVcCYAU2m8/xDDi792k+lT/2zgEXr8+f7Sv8A5p+WPGfPfv1/835YfJ8QP8NQ/wD+WPHqD9JU/wDbwHPKmZzv79f/ADflilXr5wES1a/eTjpRj+H+Sp/7eBHFqRMQUtJPZqeH/wBPAc9q8SzJ3rVYH8TY6v8AZiT90Sdyi/Nv6Y5pmcuVMllN72aL/wCEd+OmdARpphRt1f1X6HAOOMx7q/UYzAImX4MazF2SmRJjUpmJIF57hg3lOjigWSkI7l/MHGvDOM0VUL2yRYxTqb3/AIMGaPGacey//psPmBgKi9HhvppD/wAtf9GJP/h4d1P/ANND/wBGLg4/S/df+U/U49PSKlHsv7h/rwFT/YsfuD/yqf8Aox6/Cv4gPJE/0jGV+ltFd0f/AC/68VX6XUSRCP69WPnVwCPxLMsHNSoT22hDAAKqRZrDnEHvkHYHAzjPRu3WUxJaWZRuD4eIHL/thjZqWZRdOooNSEkAMG1MeRIuGnmCD44jyo6ohGiD7LE9lhaxJ9lhtJ8jyYglcD6QPlam2pGsy8mHh3H9d4LxSySVqfX5aGRvbpnn4EXg+Pztgbx7oulVS6dluYNv5hyPiPDCtwri9bJ1NSEqRuDsfBgfrgHrJ1mWYBYbtSb2xcSQfxeYv369hcULVHYOrw2YHy5nwF+8DEHD+M5bPgA/sa/ITF+9TPw+ONeI8Lq05LqXA/GkCoO6baWHgRgFhuEyGdOy6sYPrYEedsXOA9JTTcrVBA/FpuPODf54IJxBtLE6a4W8zpqCO8EzyHf5YBPSFUiqhAYjtK1jY9+wnxIwHRejZo9dTqUiskwdNpkMBI3/ABfHFTO8AKO/VxOtvaJEyxMWkc4uPfhW4XnmoVUJBWGBuO48v6YeOkedanmnAb2gHAN9wBb1B2wAXN1KgpdUaJRCQSxYNJneVtc7kx3RiTKZLTD0mNJyzGRdTEbqbH2uUHFqtmSykQLjcH6H88a0KTFQACdBIMd5CmfERGAuUOntSmRTq0xUMb0jJImPZaDM8hOJqXTek9SFqtSYn/d1kK+4n5YHDhdN5DgE/wAagi/g6mL92Iq/RKmwgAAdwLAe4Np+GAeE4y0TY+X0xNlOPo/eI3JBgeu22Ob1uC18sNVKoxCySrtI9LAj44D1eJMwc5lqisfYFOCpEXO0CLe1Ag4DsacSp1GHVkFdy8iB4bzqm0eeKWZ4mKoZaFQAL7dUQwW8Qu4ZztF78ptjnPA+idfM5hTmQVy6HUVYjVUgDSp0xCExb8QHMESdz/HFylVaZ7KvW8gOzaI2AAsLXIwBTjHQ3r6U9Y/WaImpHat2dcCQR4bXEHCrQ4ZXZSjUqmtDeRtEix7pna22426vQzS1VkEemI3QyItHKPyjAcVC52lmatOkXuqHSSRpMCdBghZEXg8vLBLhXRImp1mZJPWVAxpzrVzaA+sdvYb90bWx1h6GodpVPhJ+Bi2B1bhSMyydGk6tLEX7LKIM3HanvtfAIP2gZoJ1agaacMoAOmCqrpIA3AvbbbHMmoHUBcAtHjFweUczj6D4j0cp11F1JUggg9xGx5Tse8E4QuO/ZWyVdeXYdX7WhyZU31ANBkc+1fe53wCEV1GQJgm/5zsIOD3RlImprQMtydewIC+wLntTuQLjfFbjHRrOU1ANF+rAHaUBl8SWWRz3O3ljThNOpRd3gewUtESxETJtscBeIbSdcag5BjwefkZxrxjL/sX8Vb/lMfHFTK0qi0iX3ZS+qQZP4jYm8g2wc4godAP6jywCDnaVw6g9oA/mQBsPPEVNCZAvKmyiTJEbLOG7L8BpC+ibbsPq5OC9DLoto+BP9MBDkVmnTbnaZ8DcYzNcOZnBVZABkf125nF56wIOlTsd4Fo7h+eN/vLCVEATyE8vHADqXRlVP7QkdnYC0TsSf6XxP1FJB2V23gfM7nFynTJn2V+d5vbbFDiWYp0plr+lvTl8MBpmK52AgHwv/T3Yq10VQXqMFG/ifECb+ZgeOBtfjLkzTGgD8bx9bD09+MyWQqVjrEt/9SoDHmo3Y+PxwHmbzeoRBRO78T/Xx2HgB7WB9fTTHWVbAexTHf8An8p54I8S4jRy8gftaxt5ecbDwGFarVes+piJ8rDw/pgK1V2quWO5+A5YJ5DLbCLR+j9ca5bh5mBJ/wC/PBZcrbSB5nv5wP19MAR6HUJzlIxuxUDlBVrXsTbHWqfDP4FH+FfyxzHoxnnp5tKNI6S50O0IbmNMalaINrAd046QuTzf/H/5PpSwEz8Mn8C+4fljxeFfwKPID8sRPw/NH+3PvUfJBjV+F5n/AI7fzH6AYCf/AGf/AAj4Yo5/htz4j88Sf7GzB3rkf43HybFTPcCrtAFdv56n+vxwCvxHgDFTtcd5PLBPoexUopt+zg+ekf6TgbmuimZaZzB5/wBpU/PF3otqFSkpN9jN+TC8/q2Abvvn6jGYsaG/ePuH54zAR8PyVMKv7Ndhy8MF6OUQD2F92MxmAlGUTfSPdjDRXuHuxmMwALjFIK0gD3D8pxV67WhkD2T8rYzGYDn+cHUPl2pwCUQm2+tgGB5kXkd0CIEguRyyt2SJDG4+o5g+IxmMwC9nD1TFFuBrAnkEKwLRa+2wtAGLGd4LSrIC63PMWI8j9NsZjMBzPilPq2cLPZaB7/D6YZOi3TDMLUWizCohFtYki4FiCDj3GYB54/wCi1N20wwUwymDsfywk0qxVqNMw6xbULjb2WEEb8jjMZgCPFSaCoUMh91aGX5Sf8ROGHppT1Nl3uG6gXHg1v8AmOMxmApUGmPL6HBrhZs398/8q4zGYC2MydrRiGiA2491sZjMBPUyoKG7bHnPLxxz3phlRQ/apdg3VENEFXuwIAHMC4jGYzAEvsjzrJmRSBlK9NqrA8mUbr3SDBmZtjb7YqY6/LrEahUYnnOtFAnuAHzxmMwBn7NM6/bpliVWIkzE8vLHRwJXGYzAeNvjYi2MxmA1ZZBm+B2aqFXRBsxJvuLEwPC3Oce4zAa5Pg9KmSyJpZrkgkfCY+GBHSfo3QenUraNNSmpIZbTyIbkQRj3GYDm2YiNMCNR/wA0lh5WGL1G5AN/PGYzAauBO2LmRySse1J9fLGYzAb11EkAQAYt543yuUUhmM2CmJseyN+fxx7jMAB4lxRyyUxCqx2UR389z6zgPx1RSCFQCSYlrkeI5D3Rj3GYC9w7hFMkO0u0SNRkDyGw92BHS3j1UO1JSFWb6bE77n8se4zALeWohpmf0cGcnlxAtjMZgLdYQAB+KfOxi3zwQrDq6TOvtKkieVwAY25k+eMxmA36MUQtWkw361bm/wCP9HzJx0fNcWqKoKkC8bDuY8/LHmMwFRuP19M6/wDKv+nFdOkOYP8Aaf5E8f4cZjMBg4xX0z1pmf3Kfh/BgPxPpXmVYAVB/In+nwxmMwBHhNZ61EO7kse4KPgFjFfhfZrpFu2PmfzxmMwDf95bvxmMxmA//9k=
Papa Pio X. odlučno se suprotstavio i modernizmu koji je imao zapažen odjek u crkvenim krugovima, poglavito u Francuskoj, Engleskoj i Italiji. Svojom odlukom Lamentabili (dekret Sv. Oficija)i enciklikom Pascendi ukazao je i osudio modernizam. Papa Pio X. modernizam je definirao kao sintezu svih krivovjerja, razotkrivši kako sustav modernizma nije sustav nepovezanih i razbacanih teorija, što su mnogi umnici htjeli prikazati, već da je on savršeno organizirano tijelo koje predstavlja uništenje vjere, ne samo katoličke već i istinskih vjera uopće. U enciklici Pascendi Dominici Gregis (1907.) Papa je osudio 65 modernističkih tvrdnji i teorija o dogmi i biblijskom kriticizmu koje su imale agnostičko-imantističko-evolucijsko i anti-klerikalno utemeljenje iz duha toga vremena, među kojima su i one herezijatskih teologa Alfreda Loisyja i Georga Tyrrela.
 
Taj odlučni Papa prekinuo je krizu u Crkvi koju je izazvao još jedan đavolji proizvod, modernizam. Disciplinarna mjera velike učinkovitosti bila je i zahtjev svećenstvu za „prisegom protiv modernizma“. Na taj način je modernizam kao ideološko usmjerenje, tendencija ili pokret unutar Katoličke crkve zamro oko 1910. godine. Ostao je još samo sporadično organiziran kao obilježje antagonizma prema svakom crkvenom autoritetu. Međutim, sjeme modernizma nije iskorijenjeno. Zato što je modernizam vječno prilagođavanje trenutno vladajućem mentalitetu svijeta, u kojemu se modernist ne može identificirati nekom pojedinačnom zabludom, već je on „konstanta prilagodbe“ svim moralnim i vjerskim zabludama koje prevladavaju u društvu. Modernizam je poput mnogoglavog čudovišta, kad mu se odsječe jedna glava pojavi se druga, drugačija i još strašnija. Modernizam će isklijati u još raskošnijem ruhu (na maksimama borbe za osnovna ljudska prava, Holokaustu, utjecaju atomskog bombardiranja, računalne tehnologije itd.) još radikalnijeg neomodernizma (postmodernizma) poslije Drugog svjetskog rata.
 
Drugim svjetskim ratom pobijeđen je totalitarizam fašističkog predznaka, međutim to nije bio slučaj s komunističkim totalitarizmom, koji se, nakon neobičnog preokreta 1941. godine, borio na strani pobjednika u ratu. Dogovorom savezničkih sila na Jalti, polovica Istočne Europe došla je u naručje komunizma. Komunizam je uskoro prodro i na Azijski i Afrički kontinent. Katolicima se u komunističkim zemljama zabranjivala svaka komunikacija sa Svetom Stolicom, a nametala im se raskolnička Crkva. Ti  ateistički sustavi su bili samo još jedan pokus i opsjena Sotone i njegovih darvinističkih masonskih sljedbenika, kako da se putem dirigiranog ateizma uništi vjera iz duša čovjeka, a da se na oltar, umjesto Boga, stavi đavolji pentagram. To je i vrijeme velikih branitelja vjere u tim despotskim sustavima vlasti, poput kardinala Alojzija Stepinca, Jozsefa Mindszentyja i Stefana Wyszynskoga.
http://1.bp.blogspot.com/_nQ7pKrea73c/TDfAWajyZ4I/AAAAAAAADEU/K5l6FeJC1iA/s1600/Marie-Joseph_Lagrange.jpg
Alfred Loisy
 
S druge strane željeznog zastora nastaje prava apostaza kršćanstva. Iako je kršćanstvo doživljavalo pravi procvat u zemljama Trećega svijeta, slobodnima od komunističkog utjecaja, Zapadni svijet sve više je nagrizao neomodernizam, neoliberalizam i ateizam, iz kojih su galopirajućim tempom rasli svi oblici hedonizma i nihilizma, od tzv. seksualne revolucije, hipi - pokreta, droge, prostitucije, frenetične glazbe i drugih „bolesnih“ umjetnosti, te ostalih vidova izopačenosti i dekadencije. Neomodernizam se uvukao i u samu Katoličku crkvu, koji nije bio modernizam s početka stoljeća ograničen na određene krugove europskog klera, već je bio svuda nazočan. Kod katoličkog klera došlo je do slabljenja teološke kreposti vjere i gubitak transcendentnog smisla čovjekova života. Umjesto da otkupljenje ima primarni cilj za čovjekovo vječno spasenje, primarni cilj postupno je postajalo čovjekovo oslobođenje od ovozemaljskog robovanja i ugnjetavanja.
 
Katolička Crkva pokušat će odgovoriti na svu tu „đavolju kušnju“ Drugim vatikanskim saborom 1962.- 1965. godine, kako bi Crkvu približila čovjeku, te izgubljenu i otuđenu mladež, punu poroka svoga doba, vratila u okrilje Crkve. Hrabro će aggiornamentom pape svetog Ivana XXIII. započeti susret s neomodernizmom i pokušati kvalitetno replicirati. Je li u tomu u uspjela? O tome pročitajte u knjigama: U klopci demona i Tko želi razoriti Crkvu.
 

Mladen Lojkić

Anketa

Hoće li se Plenković, nakon četnikovanja u Bačkoj Palanci, odreći Pupovca?

Srijeda, 15/08/2018

Tko je Online?

Trenutačno aktivnih gostiju: 999 gostiju i nema članova online

 

AIPK Trgovine d.o.o.

 

Registar Branitelja

 

Udruga Zavjet

 

 

Grawe osiguranje

 

 

 

Veliko srce malom srcu

 

Facebook

 

 

Optika Kraljević