Get Adobe Flash player

U mnogim slučajevima tehnički, biološki i ekološki sustavi u proizvodnom procesu djeluju zajedno

 
 
O prikazu simbola bioloških i ekoloških proizvodnih sustava
 
Za prikaz simbola osnovnih agrotehničkih postupaka važe ista načela koja se primjenjuju za proizvodne postupke u proizvodnji neživoga. Mora se međutim voditi računa da pritom dođu do izražaja posebnosti proizvodnih postupaka u agrarnoj proizvodnji. Osobito treba voditi računa da u mnogim slučajevima tehnički, biološki i ekološki sustavi u proizvodnom procesu djeluju zajedno i da se biološki i ekološki sustavi mogu pojaviti kao radni predmet i kao radno sredstvo.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTmM9g8BgAEonaz6KHX-1eCeWmmFeQvP9KvhjBGPok9MOtNXoKXSw&s
Do sada korišteni znakovi nisu dovoljni za prikaz bioloških i ekoloških proizvodnih sustava jer obuhvaćaju samo tehničke sustave. M. Kleinau je na temelju navedenih načela i međunarodno preporučenih znakova razvio simbole za biološke i ekološke sustave.
 
Biološke sustave simbolizira jedan krug. Dodatnim znakovima mogu se pobliže označiti biljni i životinjski sustavi.
 
Biljni sustavi se unutar kruga karakteriziraju stiliziranom biljkom (izdanak, dva nasuprotna lista, korijen). Različitim obrubljivanjem i isticanjem simbola mogu se prikazivati funkcije biljnog sustava u proizvodnom procesu. Daljnji dodatni znakovi u desnom gornjem dijelu kruga omogućavaju podatke o glavnim i nusproizvodima (glavni proizvodi iznad nusproizvoda). U gornjem lijevom dijelu kruga može se navesti vrsta biljnog sustava ukoliko to prikaz zahtjeva. Na slikama 2 i 3 pregledno su prikazani osnovni simboli i navedeni su konkretni primjeri.
 
 
Sustavi koji treba prikazati
Propis prikaza
Simbol
 
općenito
 
 
potpuno ispunjeno
Agrarna proizvodnja_rev1
 
sustavi stvaranja tvari
 
obrubljeno punom crtom, ispunjeno crtkano
Agrarna proizvodnja_rev
sustavi pretvorbe tvari
obrubljeno punom crtom,
nije ispunjeno
Agrarna proizvodnja_rev3
sustavi u uzgoju biljaka
 
obrubljeno točkasto
Agrarna proizvodnja_rev2
 
Slika 2 Simboli za biljne proizvodne sustave (M. Kleinau)
 
Životinjski sustavise unutar kruga prikazuju kao trup životinje u elipsi koja simbolizira nacrt. Funkcije životinjskog sustava u proizvodnom procesu označavaju se analogno biljnim sustavima različitim obrubljivanjem i isticanjem.
 
 
Biljni sustav
Simbol
Proizvod
 
krmne biljke
Agrarna proizvodnja_rev2
zelena krma
 
žitarice
Agrarna proizvodnja_rev3j
žitarice (slama)
biljke koje se okopavaju
Agrarna proizvodnja_rev
repino korenje
(zelena krma)
 
zrnate leguminoze
Agrarna proizvodnja_rev1j
sjeme za sjetvu
(slama)
 
voćke
Agrarna proizvodnja_rev4i
 
voće
 
Slika 3 Primjeri za prikaz biljnih proizvodnih sustava (M. Kleinau)
 
Vrsta životinjskog sustava može se predočiti dodatnim znakovima na i u simbolu elipse. Slike 4 do 6  sadrže najvažnije dodatne simbole kao primjere primjene.
 
Sustav koji treba prikazati
Propis za prikaz
Simbol
općenito
potpuno označeno (ispunjeno)
Agrarna proizvodnja_rev1
sustavi za stvaranje tvari
obrubljeno punom crtom
označeno iscrtkano
Agrarna proizvodnja_rev2
sustavi pretvorbe tvari
obrubljeno punom crtom
nije označeno
Agrarna proizvodnja_rev3
sustavi koji daju energiju
obrubljeno iscrtkano
Agrarna proizvodnja_rev4
rasplodne životinje
obrubljeno točkasto
Agrarna proizvodnja_rev
 
Slika 4 Simboli za životinjske proizvodne sustave (M. Kleinau)
 
Usko izmjenično djelovanje bioloških i ekoloških sustava u proizvodnom procesu zahtjeva da se ekološki sustavi s određenim vezama također obuhvate u prikazu simbola. Kao znak za prirodne ekološke sustave odabire se kvadrat koji stoji na vrhu. U agrarnoj proizvodnji se prije svega radi o umjetnim ekološkim sustavima. Oni se u načelu sastoje iz tri elementa: tehničkih, abiotičko-prirodnih (klimatski faktori, faktori tla) i biotičkih (makroorganizmi i mikroorganizmi) faktora biljnih i životinjskih zajednica.
 
Sustav koji treba prikazati
Simbol
Sustav koji treba prikazati
Simbol
 
govedo
 
svinja
 
 
ovca
 
perad
 
konj
Agrarna proizvodnja_rev
Agrarna proizvodnja_rev1
Agrarna proizvodnja_rev2
Agrarna proizvodnja_rev3
Agrarna proizvodnja_rev4
 
muška životinja
 
kastrirana muška životinja
 
 
ženska životinja
 
 
mlada životinja u razdoblju laktacije
 
mlada životinja prije
razdoblja laktacije do razdoblja tova odnosno rasplodne zrelosti
Agrarna proizvodnja_rev5
Agrarna proizvodnja_rev6
 
Agrarna proizvodnja_rev7
 
Agrarna proizvodnja_rev8
 
Agrarna proizvodnja_rev9
 
 
Slika 5 Dodatni simboli za životinjske proizvodne sustave (M. Kleinau)
 
Životinjski sustav
Simbol
Proizvod
 
tovna svinja
 
 
Agrarna proizvodnja_rev
 
svinja za klanje
 
 
 
krava
 
Agrarna proizvodnja_rev1
 
Mlijeko
 
 
mlada perad za tov
Agrarna proizvodnja_rev2
 
perad za klanje
 
tegleći konj/konj za vuču
Agrarna proizvodnja_rev3
vučna snaga
 
 
rasplodna krmača
Agrarna proizvodnja_rev4i
 
odojak
 
Slika 6 Primjeri za prikaz životinjskih proizvodnih sustava (M. Kleinau)
 
Simboli za umjetne ekološke sustave proizlaze iz odgovarajućih kombinacija elemenata osnovnih znakova za tehničke, biološke i prirodno-ekološke sustave (slika 7).
 
Za prikaz pojedinačnih osnovnih proizvodnih postupaka polazi se od sljedećih načela:
  • svi sustavi koji sudjeluju na mijenjanju stanja radnog predmeta uključuju se u prikaz simbola dotičnog osnovnog postupka
  • ako u postupku mijene sudjeluje više sustava svrstavaju se na istoj razini jedan do drugoga; polazni sustav stoji najdalje lijevo.
  • ako biološki ili ekološki sustav ima funkciju radnog sredstva odgovarajući se simboli prikazuju u jednakoj veličini kao i simboli za tehničke sustave.
  • ako je radni predmet biološki ili ekološki sustav, a da u tom proizvodnom postupku nema radnu funkciju, njegov se simbol predstavlja umanjen.
 
Objekt
Simbol
 
prirodna okolina
 
 
tlo kao stanište i izvor hranjivih tvari za biljke
 
 
prostor za držanje
kao pašnjak, slobodan uzgoj ili otvorena staja
 
 
prostor za držanje kao topla staja
 
prostor za držanje
kao intenzivna staja s klima uređajem
Agrarna proizvodnja_rev i
Agrarna proizvodnja_rev1
 
Agrarna proizvodnja_rev2
 
Agrarna proizvodnja_rev3
 
Agrarna proizvodnja_rev4
 
Slika 7 Simboli za ekološke sustave (M. Kleinau)
 
Slika 8 prikazuje tipične primjere simboličkog prikaza agrotehničkih postupaka.
 
   
a) Tehnički sustavi djeluju na radni predmet bez sudjelovanja bioloških ili sustava okoline(miješanje za proizvodnju mješovite hrane)
d) Tehnički utjecaj na biološki sustav (sustav pretvorbe tvari) za dobivanje proizvoda (npr. šišanje ovaca)
 
   
b) Tehnički sustavi djeluju na ekološki sastav (drljanje kao obrada tla)
 
e) Tehnički utjecaj na biološki sustav (sustavi stvaranja tvari – žitarice) za dobivanje proizvoda (košenje)
 
c) Klimatizacija tople staje za držanje životinja (prozračivanje ventilatorima)
 
Slika 8 Prikaz simbola osnovnih agrotehničkih postupaka
 
(Nastavak slijedi)
 

Professor emeritus Igor Čatić

Anketa

Vjerujete li da će Vas maske spasiti od zaraze?

Utorak, 22/09/2020

Tko je Online?

Trenutačno aktivnih gostiju: 1405 gostiju i nema članova online

 

AIPK Trgovine d.o.o.

 

Registar Branitelja

 

Udruga Zavjet

 

 

Grawe osiguranje

 

 

 

Veliko srce malom srcu

 

Facebook

 

 

Optika Kraljević