Hrvatska akademija će iduće godine izabrati nove članove

 
 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti održala je u četvrtak 19. prosinca svoju redovitu skupštinu na kojoj je predsjednik HAZU-a akademik Velimir Neidhardt govorio o radu Akademije u 2019. tijekom koje je održano 386 događanja, od toga 100 u sklopu dana otvorenih vrata HAZU-a, kao i 86 znanstvenih skupova, simpozija i konferencija, 61 predstavljanje knjiga, 46 predavanja i 32 izložbe. Akademija je proslavila stotu godišnjicu Razreda za umjetnost, obilježila 200. godišnjicu rođenja Vatroslava Lisinskog, kao i desetu godišnjicu Digitalne zbirke HAZU Dizbi. Nastavljeno je održavanje okruglih stolova o temama iz prava, kao i tradicionalnih znanstvenih skupova o temama iz medicine. Objavljeno je 213 publikacija, što se odnosi na knjige i časopise izdane u nakladi HAZU, uz financijsku potporu Zaklade HAZU te na knjige koje su članovi HAZU objavili kod drugih nakladnika. Objavljena su dva broja Glasnika HAZU. Akademija je u srpnju dala izjavu za javnost o Bašćanskoj ploči u kojoj je objasnila okolnosti i razloge njenog smještaja u atriju palače HAZU, budući da su se pojavile ideje o njenom povratku na Krk.
Skupština HAZU prihvatila je planove rada za 2020. koje je predstavio glavni tajnik Akademije akademik Dario Vretenar.
https://storage.glasistre.hr/MediaServer/Photos/Download/153249?Format=1
Hrvatska akademija će iduće godine izabrati nove članove. Birat će se do 17 redovitih članova, do devet dopisnih članova i do 15 članova suradnika, a izborni postupak obavit će se prema djelomično izmijenjenim pravilima. Za redovitog člana moći će biti izabrani znanstvenici i umjetnici do navršene 70. godine života, a za članove suradnike osobe do navršene 48. godine života. Nakon istjeka drugog mandata članovima suradnicima će prestati članstvo ako ne budu izabrani za redovite članove. Razredi neće maksimalno popunjavati broj svojih članova, već će se u svakom razredu ostaviti barem jedno slobodno mjesto. O kandidatima će se odlučivati na zajedničkim sjednicama srodnih razreda Akademije, a za novog člana razredi ne mogu predložiti srodnika nekog od svojih članova.
 
Hrvatska akademija će u 2020. obilježiti više važnih obljetnica, kao što su 1600. obljetnica smrti svetog Jeronima, 500. obljetnica rođenja pape Siksta V. i Matije Vlačića Ilirika, 500. obljetnica pogibije bana Petra Berislavića, 400. obljetnica rođenja bana Nikole Zrinskog, 250. obljetnica rođenja Ludwiga van Beethovena, 150. obljetnica rođenja Frana Supila, 150. obljetnica rođenja Emanuela Vidovića, 100. obljetnica smrti Celestina Medovića, 100. obljetnica rođenja akademika Ive Frangeša, Branka Fučića i Živka Jeličića, 75. obljetnica završetka Drugog svjetskog rata i osnutka Organizacije Ujedinjenih naroda, 30. obljetnica slobode i uspostave demokratskog sustava u Hrvatskoj te donošenja Ustava Republike Hrvatske te 25. obljetnica oslobodilačkih operacija Bljesak i Oluja. Povodom 25. obljetnice Daytonskog sporazuma u suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova I Hrvatskom akademijom za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini iz Mostara održat će se znanstveni skup Hrvati u Bosni i Hercegovini – dvadeset pet godina nakon Daytonskog sporazuma.
 
U 2020. započet će provedba inicijative Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za održavanje Foruma nacionalnih akademija istočne obale Jadranskog mora. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti aktivno će sudjelovati u događanjima povodom predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u prvoj polovici 2020., pa će među ostalim Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava organizirati deset okruglih stolova o Europskoj uniji i europskom pravu. Skupština HAZU prihvatila je i Financijsko izvješće o poslovanju HAZU za razdoblje siječanj – lipanj 2019., izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatske akademije za 2019. te Financijski plan Hrvatske akademije za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022.
 

Marijan Lipovac