Get Adobe Flash player

Smijemo biti odlučniji u uzdanju u Boga i promicanju dobra, pa suzbijanju opakosti proisteklih od Zloga

 
 
Sadašnje stanje u Hrvatskoj državi i hrvatskom društvu zahtijevaju podrobnije određenje tog stanja, eda bi se to stanje poboljšalo do optimalnosti. Takvo poboljšanje je moguće ostvariti nakon svrhovitih alaliza i definiranja spoznatih novih pojmova koji predstavljaju važne preduvjete ispravna određenja.
http://www1.lsbu.ac.uk/water/images/h13o6_ion_4.gif
Prije započinjanja učinkovita djelovanja mora se čitatelje teksta podsjetiti na općenito i strukovno već odprije spoznata značenja pojmova koje se rabi govorno, zapisano, pri učenju i u raspravama te različitim drugim djelovanjima. Da bi se napredovalo u spoznavanju nedovoljno spoznatog, poželjno je to podvrgnuti analizi, dakle rasčlambi u podrobnosti nakon koje se sintezom dolazi do cjelovitije spoznaje svojstava tvari, pojava, zbivanja, osobina, itd. Tako se, primjerice u području kemije identificiraju različiti kemijski spojevi, sastav tla, plinovitih smjesa, sastav i građa različitih materijala, itd. Svrhovitost tkanja naslovljenog teksta, međutim, nameće potrebu pojašnjenja značenja čitavog niza drugih pojmova. Strukovno sam usmjeren prema korištenju kemijske i biokemijske terminologije, pa se i moje postupanje pri oblikovanju ovog teksta pretežito bazira na toj terminologiji, ali uvelike je i posljedica osobnog razmišljanja i zaključivanja, pa slobodnog izražavanja osobnog stava. Svakako je potrebito pojasniti značenje pojma kataliza. Katalizom se pogoduje brže i lakše postizanje krajnjeg stanja te povratno uspostavljanje početnog stanja, ali bez utjecaja na svojstvene odnose početnog i konačnog stanja bez primjene katalize. Disocijacija je razdruživanje danog cjelovitog u dva međuse rastavljena različita dijela spojiva u cjelovito na mjestu razdvajanja. Tako primjerice disocijaciju molekula vode možemo shematski prikazati jednadžbom: 1) H2O + H2O + H2O = H3O+ + H3O2-
 
Pri čemu se podrazumijeva da je reakcija ravnotežno povratna. Kad je riječ o –lizi, riječ je o razgradnji, a pretežito se tiče biokemijskih procesa i biologije općenito, čime i ljudi pa tako i ljudskih osobina i djelovanja. Pod pojmom autoliza podrazumijeva se razgradnja živih organizama i/ili njihovih stanica. Zbiva se uslijed naravnih životnih staničnih procesa, a može biti pobuđena i prinudom. Populacije živih organizama naravno su heterogene, pa tako i one u kojima žive ljudi. Ljudi, međutim, kao svjesni Bogom nadahnuti čimbenik obično imaju i dominantnu ulogu, pa se združuju u organizirane manje ili veće zajednice u definiranim prostorima.
 
Temeljna zajednica je obitelj, a najviša je država s pripadnim ozakonjenim prostorom. Poželjni su dobri odnosi među državama, ali se događaju i međusobni neskladi koji mogu eskalirati čak u ratne sukobe. Obično nepoštene namjere jedne države glede posjeda i prestižna ugleda druge države vode prema agresiji pohlepne na ugledniju, moralno sređeniju, kulturologijski i bogatstvom napredniju državu, koja postane prisiljena učinkovito se braniti, pa se i obraniti, nakon čega mora uspostaviti stanje koje joj jamči opstanak i neometano napredovanje u skladu s pozitivnim međunarodnim kriterijima. Na žalost, obranjena država često ostane kontaminirana neprijateljskim infektima čije bujanje treba biti nadzirano i zaustavljeno. Uspješnost nadzora ovisi o sposobnosti prepoznavanja opakosti. Croatoliza je već postala prepoznatljivom, pri čemu postaje politokratski i birokratski katalizirana. Posljedice se već očituju kao disocijacijske izjave „Mi ili Oni“ i druge antagonizacije. Strateški najopakije djelovanje je inhibiranje mogućnosti za populacijsku reprodukciju i pogodovanje emigriranja najsposobnijih stručnjaka i najnadarenijih mlađih osoba, uz popratno populacijsko kontaminiranje hrvatske populacije doseobama natalitetno reproduktivnih tuđih populacija. Neodgovorno
zaduživanje države i pogodovanje pohlepnika uz popratno otežavanje životnih uvjeta poštenom trpljeničkom dijelu hrvatske populacije svakako treba suzbiti. Ateizaciju i antiteizaciju treba proglasiti poročnim djelovanjima.
http://x02.szkolnictwo.pl/rysunki_lekcje/4147/3.gif
Začuđuje namjera bivšeg predsjednika Hrvatske države da ponovno zauzme vršni državni položaj, iako se je dokazao učinkovitijim u promicanju interesa Hrvatskoj nesklonih susjednih država nego u zaštiti interesa Hrvatske i hrvatskog naroda. Ponašanje Predsjednika hrvatske vlade više ne začuđuje, ali postaje sve škodljivije. Nelogično je njegovo opravdavanje prošlostoljetnog autonomaštva u Dalmaciji, umjesto jasnog izricanja simpatija prema narodnjacima, koji su se energično zalagali za sjedinjenje južnog sa sjevernim dijelom Hrvatske, pa s Božjom pomoći na kraju i uspjeli. Zato je nelogično da „autonomaš“ bude predsjednik hrvatske vlade ustoličene u Zagrebu, dakle u sjevernom dijelu Hrvatske. Dakle, morao bi abdicirati čak i zbog formalnih razloga.
 
Pravo je svake osobe da misli i razmišlja kako mu je prirođeno, te da slobodno djeluje ne škodeći drugima. Zato se usuđujem podsjetiti čitatelje da su ljudi duhovna bića i da se tvarnistički pristupi ne mogu držati absolutno ispravnim. U Bibliji je zapisano: „U početku bješe riječ, i riječ bje od Boga“. Adam i Eva živjeli su u Raju Zemaljskom sve dok nisu kušali zabranjene plodove sa stabla spoznaje dobra i zla. Nisu poslušali riječ svoga Boga stvoritelja, nego postupili po nagovoru Zloga, pa se izgnali iz Raja u kojem ih je Bog zaštito od činidbe opakosti. Prema tome proizlazi da smijemo biti odlučniji u uzdanju u Boga i promicanju dobra, pa suzbijanju opakosti proisteklih od Zloga.
 

Prof. dr. sc. Marijan Bošnjak, dipl. kem. ing.

Besplatni udžbenici da! A prazni želuci hrvatskih učenika!?

 
 
Mnogi zavide učiteljima i profesorima na duljini godišnjeg odmora tzv. ferju – ljetnim i zimskim  praznicima, koje po njima traje  godišnje oko tri mjeseca. Naročito, neke iritira ljetno ferje. Za to su si i sami nastavnici krivi, jer ne govore niti pišu o onome što su njihovi zadaci i kako su raspoređeni, da bi bili obavljeni na najbolji mogući način i da bi racionalno ostvarili sve zadane i očekivane ciljeve odgojno-obrazovnog procesa, redovne i izvanredne nastave, kao i slobodnih aktivnosti učenika.
data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQTEhUUEhQWFhUXGR4aGBgYGB8gHBkfHxwcHB0fHxodHCggHB8lHxocIjEhJSkrLi4uHB8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGzEmICY3LC80LDctMDQsLzQsLCwsLDQ0LDIsLCwsNCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIALwBDAMBIgACEQEDEQH/xAAcAAADAAMBAQEAAAAAAAAAAAAEBQYCAwcBAAj/xABFEAACAQIEAwYEAwYEBAQHAAABAhEDIQAEEjEFQVEGEyJhcYEykaGxFMHRB0JSYuHwFSMzgiVykvEWJEOyRFODosLS4v/EABoBAAMBAQEBAAAAAAAAAAAAAAIDBAEABQb/xAAyEQACAgECBAMHBAIDAQAAAAABAgARAxIhBBMxQSJRkTJhcYGhwfAUsdHhBVIjQvFi/9oADAMBAAIRAxEAPwADKZWiWGqqoHUK3T1w1evk0iasxEgIb3vyMWwrqGF3Ue2BambChdNRRvMG+55jywvxMdh9Jy8MgHiP59Zf9mc5Qq96KJlAOYI8xviQ7NZsU8wSVMEsWPoeXW9t8a+EcRCjMFHLN3LGBMk2iCeeNPBGmm9TYG8Tz3O/tg9JVaqGqqGoHaXPEOOUdMGSRcKZEkbScLa2Yok6lrgWnmCDFwLYQ8PyCugY1wrNJ0km3i0jntucE5TIFwCtRCCSNyDbeQeUc/PFoxOpsEen9wCMZFG/WecWqvWfUthpCx3h5GzcpJG4+uMGy+YzVUB3AWYu1lAgbdeeGH+Budqq+dzbxFYHXbFJlOzgUqGqCC4URzBBMz1tHvhORDXiI+sPHpQ2pP0g3HOzprLlaNNoU1kL3nwUhrMidyQonzw47SUNJlmaDeF6egxtY/h3Mr4VB08zfzjnG3lgbNcTFQnaOWoGB6iDJ98CgZvEIDFVNXEyVy9VUUi43M+IfLp1w3yiPB1XUdfLGAVmghqdukXN77elsbKFfUR/mKd+V9vJfU4YaHaBdwvLKG5HCrtTVWh+HYyB3sH00NP0v7YoaeZpoh/zOQv7elpxB/tD42+ZpomS1a1YgnSCCCNJ32n54DWTN0gSxbLrY+WBa1EEz5Eex8sLeD55jRpB5DRpIO8gY21OJHWAilxsYj5gk4aJgUmOuB0wrGegE+WGefVN2I3HzG2I0dolI8FtyQTfePywJne0FXQasiEPwaZn/dIwJWzcauJqlfxBqTjxEG0cjY9QRGIVOE08tnBmO8aKpbvQ0QxC+AAACIj6Yw4f2nptUbXCkgRfcyx9txjX2yzK1Mn3tM+FKqyeV5U39Tjmx0pmMGXr0hnZPjmZc1TWcdyrNpVQCxGqB5+czgLieeR65Rl0gzBvYjraJ9MKuBju/wDNCGeqk/VZwfnq6uCyx3hF/wCI2x5AZA1gUYx/FtBVCTHP1wTk7Ez7YQ8GKs5Dq2oQQAwXlBnV9sVFNaaXO55asFmLqjDISQR94lUWxoHSa81V0KzExAn5YwynaOmFAbUT6Tz9caM7lC61IJClGF97g4WcJrZfuqZamxYhSTyvebHlO3PFn+JxroZFN9D08/j8IriHIIYj3R7/AOI6c2Vo6wPtjYOP0v4G+n64W0hlzckrMQsE6esmLzjcaVLQIYagV1XPi2mOnrj1jgoXZ9BJv1B8h6xZ2j4qtam9NBpYiJa+/kMSfZbLNQzCrqlW57eX6Yqe6PfU2KawJWGIC2NtthfnjLtVkxqoPTFMlT42pwJn+UGwA54Tl4a9xd/L+JUMq6O3rK3hFRB4mEckH3IwzXMrzm+wI39OuNVKhTlbDTpBUzcR5j2we2VBIO8bdMTqpE0bCIcyqsZNFkXeV6eYAjGypSExAtb9PphiMkosHfrGrGypw5GMmfnjHS+8xjc59RyKMqS6AkSZ077gX56ZPyxpfhVJmAXxE8gwkGDI0rEgb2ieWH3+Ej+Fbb2PSevp88aqnDQs+IzfawNgbH0OPSCjziC58pNZag1OuVWmQdCKQJuxKlvi9MO6fDAlDSsmpG0288D6dOdy1NSYNRpPUKh+knFHXQA3ZVk8zGJ8uNC1selQlyuK095MZHs/mHMBVHqwxXcO7B1mHjqoPICfrg7hnDg0NqB6RfFLlDoG/wBMLzZCfZ+0art3r6yardilQXYtHMsY+QjG/I1qilVWkoUtplhcxa3S/nh3WrtWMLp0D4r7np9sfZvL94EbwkL/AAbDbfEdY2sE2R7/ALQ9b/KT/aw1IindoHOwNybSYjbc74T9n8xWbvBXERGmOe84ecXr30qPK2E/BkIDySbjc9Majf8ADY2uMZfHvGi7ben5Y97sdMYpzvHy/wC+NtJZ2wrUbm0ICawmCp94wWMvNlE23GFmZokBZJlv6YJ/FuoAggC1uc4obGsC6FwqrkSFRjb/ADFj54B4klwjXAMiB+fvhp2vzxXJBwCGStQJHQd6gb20k4359UuBUQ9CHGO4ZvCQYZOlrkRU4QFllbrYiN+WNnCF1MFqHwAiVOx5/LDarwykTJrKPcYx/D0FM/iEJ84/LFG0fz0qiYHxHidIO57lWceFSF2FiZ6gxYRjLMU1r8MqLEaqTHSOWk6re4xtoCikkV6JYyZKki/kDfDP/EqHwhl0kEGBG9tgMcTtUnyOlUsWdn+zpOWp1NbmbwCAPtcYOq8OQ/Es+sYd9kqH/DqIQqxVImbHTaQfbEHm6zqWQkhZPhkkX3F98RZMmJOqxdHzj8cNSxHtt98ZLwxBtP0/TCbhOagqp+BdhyHnGKB80oMQx8wJF8Hi5OZenTtM8QgNNKZOmGPI74U16SUnakigBY0qOQ0jby3w/GcUfuPNtk6+Y6bnE9xmn/xBDyfLyPVXv9GGLeHVMTeEVcRxALLvNTEk3Q/pjecqvUYYVMqpE/bGpMrImftis5GPeRlV/wBR9f5gb5NSDDLOJ3jNWqlKUy7FiSIkNHnC3vyxVVqQHX5fpjSlZYJDCOfT+mObPtWqpy4u+m/WEdmqtR8tlzVMPcEAQUAsoImSYG/PDrMZoU1i5YAGLxJ88To4gKRRjszoAR1Jjf54eZ6gWcgqNU+FtRuLHodpxA66TsZfjbULIgmdy9cnvB3ZnYCdXta+DEyNpKve/wDqn9MblpOdOuzCQNBBB8+UEY9fL1CZWo4Hsb/9WNFGabkpWzYWS20wNpPte2N/Cs/Tc6BrVn2YRACyfYfpgmlwMD/UAqmZBI29tsauNkU8ux0qsbAL6yI88eeP8sthLsn3Rw4dT0H1iLhJ77iNEiV0Kxht2kMPyn2wx42DVrimP3R8puTgPsvko4jTqtpsrBRfUCKd77R4vPFzl+ziqzu1U6nkxsCekxtyw3PryLXWzZhYQqNfl0kjluFZgA6XIA9Ynf7c8bcjxMqdD1DN+sW8+Qvizy/BQwJeBqgBda2FpJPMn7Yju1n4SkXglmjwaCDJn98gxHliJeEd8lAbe7+Y9s4UdYW/E1WwqXY8m3wfkuLPSgU6ghgbEgj64UcA4MKwDtTKUShIckzFrEyQpmT6Yb8I4XRqtYMBTPhYsL/7Y2w4cKcR03vAGQPuRtBWzbMzEwGkyBt/dsbuGtOuesfTHmeyWmsaatqaxPLfb6A4zy+WNLVq3LT9sEBS7zCd9odQpM2w2nkPTfG2hWZNrXvgei7IZgDe5sfqMGU6ojVIDdI3wN7zJo4sgZl+IEdIxqXJaIZy8SDyxvq5liZUR5YPzy1GprqAH3wbZT2mBRW8y4jWp1aZp2IYQZxzh8rVpKF7obReoL/IE4r6qkAnoMCZJVaLC53xuK16RWW7k4O9O1JPeT09PPGRoV+SUx08Hn5t0xVZrhppENUET0ItjzNOrKVAK/S/6YpGsi4kg+cmMvQzLNGtRfbQBgDtflczRpKy1msw1FQLgzbbrGKxMuIljebgAmPU7CcC8WQPSqJuCJFtouPtgLa953QzLsJxYnJIadtJ0QfLf57++NeaylMk6nMkndevtEcsA9hiKeWYMwE1CbmIkW38hgrifE2XT3ZRxPi8S2Hl4hjXxqwGoRwnmXyqXC1AWgxBFj184OM6ZLAD8QFKzs5M2G8tO4Jjzxvy/EKYt3lO4mzLYncb9cYnP02aNdPaZ1Lb64PGi49kEwi55WzqEwuYgl9ViTEDbfab4E45WDaKysCyakBG3jgn6qPng5q9EQTUpAgb61+84TdoOL0DTAWtTLa1gBwf3gDz6GcbkLFTNVRfSHcIrU9J70tcDSQTFxeYvOGbrQuNTRG6l5+oIxPcKcFFM7C+3K2D2Vdp+IavIb29fLE3DlivTb4X947PpDf3AqyuWsWhSdM7xywNUpsNWkWPxCLHDQJMeNrrb0HM48ILFYIBNwOvrBwt8DeZr4GMXiB5D1EVV6JNFA3wlpi1ipn1xdq/jWEJAUEGRFx5+mJnOcTlSopUp2mDabWBtOD+ynFe/wC8pkw9CFJ6gzBHthnDgByhN7DrcVmJKhvefKPGk7KwNxsCbmeRx8wnm4i0AG2MKtMGCW22P/bG9Mu0WY4q5Yk+ubMvUy5gAsx5AKxJn2wB2i4I2YpaaSMpDqfEIBg36nbyxq4SjUs1SBKlSYMMbT8PLrHscdDqLbHmY+CwY3DoxPzH8RutyKYVOY9n+ztWgweuyMwJMLMXA5n06Y94lxapqI1hSLDSP1nDniXESC1tjF/6YF4PwfvHFRhaZAPPHqqANzFBrhPZbIu1MmqSxb+Iz9DhP2w4LpamIMM3S31sNsdHyuW0gbDyAxKduuKtTZNCmppuVFyPb0wluIZWtYYQEbzLgmSRcu1GbL44O4n05Tf3xF5fidSnXLGmQqkgATEDrbYi+Ey8bzFarVejqAVSri4gHkfO22BlzNUUy06QJO5kjn7Rb0wOMK51P1i82R8Y0p0hvBuPtmOIZupsqlAB5JZvucUnFeO0UqFWe4jVz+eOd8A/8rVq6pJIvAveSR84vgZ67u7MJLNJMCTfCyNyJWiWAZ0mj2ioEfFbyUmPvGCaXGqH8TH0U4kez3D1ekCbG95IsDHLHReC8PprTBcAiN56fXEjtpJFiM0KO8UUeP0w/hSpUM2AXFKuarVlGjKsP+d1X7AnAOTzlFangpxOxnfGzNdrSDCLYWN/6Y5S+XZDMbSouD57h2cIMrRROcMzGPlvg3g3AG8RIWbFSRbGPBa7VqymoTvsSSLeROLOlt0xRhDoCG6xLgGiJI9oM5TEJUNOm43BI+xwn4hRo1FDLWZDG6GQY/luPlgLt7wpM1mpSoysPC+m4kcum2EGR4R+GrquYYPTcNpMHeBYqOYgj3xQrsqhh08/n5RekMxX86TPiHA83UP/AJbPFbARrbQd4lQDB88I8tkOKZeqVqpUrIbaqZ1j1Fp+YGLPIpRp1yKIiUUxpjZj5Drh3XzaxZgGAMcwDEXHMYoU2dVRDqB4TOW9qKDrR0vSdF1gyywJ0ttPOMT/AA3h/eEwD4RPhUE9OZHl88dA7Z0axyGqs4ciqpmBP7y8rc8c/wAtV0GYBnqMV421AnpLeGULiq7hjcAfUVCvbfwqDedvFe4xrfgFQyUUsAYJMC8AgfEZsR88ejPE2CKfK/64xqLUMEIyj+UMAeX9MHRjt5pHBqp0/wCWRrsswJMaovzg4XtTHkMFszTdmn1M4FzCGMYw2hXU6QeJ0ly6U0p6WCiHABHnMiSZ++MM3xtHghWUi3hAE+cSRhfkqytSp6bhf3gCbC3LeMEUM6jNpV1O+66RHnqMdbemPJyopo1cjUkbTwcUIOxMbSNsfDi38m3kP1wwbh5MFStpbYcgAB7iJGPXyJCzy28MEjzAjeP7thICVsPqYfMPevQRPmOLmICfWMZdi+LleJFSAorUxbeSBb12xrz1SRMOSDEaQBNtQm07fQYR8VqvTr5fM6GXQ03ECAQfth2NEXxgUfjBdyy12nbPxQAusf7SBjdSrSPDtgnUHphqceIAjpBxnlgCu04dcRUg+G8YNapc6XAkFgCOR5RHLHSuH9pMvUSm3eAF1DBSRqMjVtPL8sci1eWMqFQiorL4StwR164nHDjECb2/iMVyaBnUFyPeVDUIOhhqAIiT6Yb5PQggRe+OdL2hq21SxA3JPOMVeUyzsiuGhomJxKeODdAY7kVG/GeKLRSSwEmBPWCfsDjj/wC0HNiu9NnLiC6xTOlwwWxLbadUCOflBw/7RI+sElpNyL/bCGrlr9D6YUOPUHdT+fKHyL7ybqVe5o1qOWerUZzeoy/F5yLiFgc5M7DDTLZKpUy4L21QrAiDE+I77ROGlKmBv9h+mCc7mAKQUEixmDyxr8cTWhCJw4de7RLkuFCpmiCx7vSJYC/wjH1DhdWhUc0mUg2F+XnK4x4dSKowk3qOJPrPrzxRpRDGwtHXFIezcdy9KgGL8kjCmAxGqWJ25knBBLxGrw4yalB5x6Y3NlXABgxjiZxNQWmpBmfqceEkcz1xnpnyxk9IATOODUYBIOxjDs3xMrmKSnYuAT64vOO5sqvhJFrnHJK9Y0yHG6kMPYg4o6fHhU7wPVGmRoMwCNzBA9sUYkLbybOQu00Cu697pPiZ9QMBuQ1TcbxvgDM94xptZXpvrFvDHMTM3wwqvRIP+bTH+8/pgJc1TQ3dWv8AxYrONdJ1XXw/qR85wRVfgkz2p4rWp1DVdIpjwFlMeFjaDMk/pjNs8z5fvaBaoCSFJBBtNjfUYiJnBnFMytQEapUmdI2Pkeh8xh/2d4hk1y/c6e7PJQrNF5+IdfXHlOufK+pFYC66Gq+Hn5GWI+NFAcqfSD8YpvV4WpqroLGl56dTqOfriV/8HtNmZgDcqk/UY67xulTzPDKndAkACJEHwMp29sLeGZUaKqGdJ3jeIPS/LFZyvr0g1Ox0EsSTy+QNJQKVAqepQkn6YIYViPhqf9Aj5acO8w9IfAxJKOviZ7TccupN9xbGFWqsyGUeMuI1/EIC7DpMjr643W3+37Tdv9ZPZvhZqrFSgSeTBCCMIsx2T0jxlwDtK4vaL0ZOtrai1tYgk2G22kC3ljHtAynLKUPhVhG+1xzvzxhd9JIb9poIuqnPeEoUpVKW/dVCJjlZlt6HBeVrAPqZSfQe1/acVfZXg9Cr3jOks2km5giI225DFGnAMuu1FB1thnVffByWjVIOnmLj4oiefpt1thhX4lqUqEY2taB7kYsBwijP+mL4xq8IowQUBnlJE/XCOUR0iN7nNKtAg3W5Nv7P974C7X0GFEygFwbGZ5ERys2Omr2aoMBqpkco1taNueFPabg1FBSbQSgeKilmMqedzNj0w0gEC+0ampmrzhP7L+L9/kKYa7U5pt/tNvpGKYUwPL0AxKZDLUsnXZKChFcamUE79TPPDiq6vckz5HBAVFXclP8AC0n/AFl0zBNrRvYnrYdd8I+LZ1ctJbxeLSIIvAJkewww7rpPy/riS7XEEovQExH8Xh5m22MyeJSDCXY2I4y3aRqhmlQdhvcxsdtiBbzw8q/tErsAKdELp5Cop29L4U/s2zVNGqKxI16QPGRZTJsOZgCcdSHBcsqd/wB3T1A6gQomZMQQOUxiLQktI07ESCynbAk969EjkJJ354CzHaR6zSlLwqPEQDbp7dcUmYz692Vq0GqEHSoZBEBPEdcQJcza9hgvhVTKiizimEUSSCBeTtbytgSije4RArofWRVXiumkTUZNZ207eQtefXCumM1UanVrMUoatwR4huBHxQevrioTMZaoGIpqWSk1ITpNtKgGCRAB1bdRjbwzs+9WhDGNJIQAzAAHPnjKCt4fz4TlVWqB5LLiuNKsInVb1j8sWQSmixbcX8sSGTyTZYvrPiJUL7yPnhnl6pLDVcY0DePyGVtWpRKcojnywPwyiNDDUGE28vKcT/G072mESzRe8YD4TTqUV0tMzMTP1x1G6iOsfcZ4cIBETOEtaokEGxGGb8VkRF8KarEknAHFZu4l8IY3cAzRkH0/LGOTpEhKYgLsJExN7Gf6Y15msGRysxBvHkcJqVSquhlYyCJ6+sXkbY9XhGAU7SXi0Oob1KWvwkAm7RO4B5CTacD1+HIilncqomT6T58/zwtq8YqBh4lYHoAD0PTbB2V4ozAFgCDMgiwtsQbYoGXJftSflJ3H1i6nVSor6Eq61Rnhvh8Im7A/3OGvDFVag1cx+Xpg3h3DqRptSUAAiWG/xAgxMxYRgr/BUAAloHnhmPOd9Z/PSLyYQa0iWvZqslXK1KUgHxAieowRlcmoZ9rgW+f645J2h4mcnVpd0juzAxBjbkTiy7J8SNUamY6ygJHI7Y8nKDz/AHXt6T0cO2Goi4lm1epILoJ0yADB25n7fXBFbO/hD3cFtIFyu4N7CbWthPxokV2WmtMgEzLAQQTvJ6+WGOTWiacZgrrO+kEj/mJA+mNDmlVmv0+k0BdRIQj7wRONhtlgxI2v6/0wdncx3uRqEfuz9IbAGYq0lC9yiN1hZP2++GXDSKlCooABK3UWiQRtgcdk9RRuG1DcA9oJ+z7NnUVHOV843t52x0Kivh3PvuMcn7DVytcrzEN8jf6Y6vXAEuSQAJt5ScFgNjedxXtAiearxq+mPnYSDPpb+4xhlwHQMrGDcEj8vb648qAghZbxflfrPviirktkTZ3libtHlGNHFMr3tF0IjUtvXcfXGwKSSAWB6xb+7fU4zp04Mz7Y4gVNViDcno7yjSqTdfC32/L64NovbGOUp6atakR4T416X3+uJzi/FK9OqyqyabFfBNo66us4Vjfej+V1jHQBiRKJ8kqpMWjHPuN5JUzPfMNaKRC8jpF/qcVFbtRTqU5WSDI29sNDwcVFPhAu2/m3z2GCxsi7uLmMpOwnPsxmVrCUy6Jf4pva9vDbfcYcUe1NRaaoy0tIFrtO3/ML4X9p+CaHJW6noLDCDJU1aoqt8JYA+nPDm4nAxrRM5ToPalw/a9imgQeQWJj0m+JLivFnkq7Mo303A+WEWYpmhVIptIFwwnbcT0O3yxu43xdaqIz/AOpEEcjeZPlgxlTHuqCcUZurGF5d1qhgFP8ADrA2m3vHTBebzVXLMKdKs4AVZ0tpmbnb1+mBsjnlNM6dAhWbbqB4QTex9cGcMp06mYHfqXVqZgBiDqCAiI32IA52xJxmTmqD3sD95TwaaHN7iif2i2vxOo12eoTMyXn8sYf4i52apPLxn9MUycAo93TQlS5dKveaoD0Gq931gSsN1F8aauaoUPFQanZ6bqAJcaXK1aZYjVGzAk3GPP5TDdjU9IZkOyi4gFbMF9ANbX/DLauu2+18F5bIZlwrFyi1FZkLO3jCgkwFkzAmDGHacYIk06TsA7vSLaV0FlgGdRJETM7zPLGpuJVzHdpSRRGkEhtJDMQwIA5MVIMiMFykX2j9ohuMHah84FR4DUemagqlvAHVATqcMrFdMm5lWBG/hOMOMcMWnTp1KbeIKhqKWlgXUMrAHkbiBMQOuPVylXSqGvCr8IUREMWEGxsSSOk4C4lkVRNUszTuTgS2OqHX4/8AsFOKVsgGq9/L9+ke5jiNFUbVU0zbmTJ8t9zhHkOJkIW0iVGljuN9yOkgfXH1bKUlos5Ua5Qg+98X2SywFJAwU+BZkDoMewmE2QT1+88jLnBogTn1VlUNDgs8EvG55kdBIj2J54Lp11IC6yCZ9fMETc3xZVcjSMTSpEDaVH6YxbhdEiDRSOn9jBpw7IAAYtuJVyWI6wfhmforPdswLAAhk5jyt1wZW4sYsQT/AMsfnjfluFUgBFJf+psG0+C0zc0wP9xwSgL7UxiW9mQ3abiJhajbrqiPQYAymdrKf8p3BAjwztiy7X8DojKVGKAaBIYE25Hn0xN9naNdV7xVgMoPKDaRzwvYsSB5QtwACah2RTvUDEanIJYnc3vJwbSVlICJpItaR7b405Cm6g6wZJOxHMz54JpAgRDC8i/9Ma4y/wDTTXvv5yWxe5aeqpEWiegsfbnjWVBbSx0z/KN+Q3Eb7zggIeWr3n8jj4ZVyQRYgggwTttucbjOQHxkV7pxUH2QYuyOX/DZ2mwJNN5TXaCTNrExtzx0/LVAyggzbHL+PZPM1NLkltJmAoEEc4GL7sxX1UvkfmB+eEOvj1+6VYmrw1tNtNlp1dCl1G5GmVJPQ7j7YMq6ZuLja22F/DTqq1FbdG36zMYYOAeeNrSd467EyptOB83m1TcH29Y2xuWBz+uBc9llYEnzmLx54Fr/AOs0e+YZ6qFKVJAEwTyv/ZxM8cy+ms1rG49/6zh5WygaiaY1HUsgk2kG3zxjkQtSmhqLDAaTq3thPKJJ7Xv9oxMulqInHMtXKhr2BUX6sQPzx1fN8b0FixKoQCBFwDcX85xzfhPDmr0S9OI187TL6FjrG/pg1uAV9y6sAJHjN1A3uNuWHjEGSohuIK5bAsQ7tHx2nVR1pkwm5PMm43viKpZyGDeY/wC0c5xV5fhZ7sVGWxVm+ICyxyI8xHXBVThmhNbKALQC4kyAbCLxInGDhR5wMn+QPUL9T0guXoLVUalVAwv1HsLzhfxns3lyF0NmGa4LQI5R8UWwTn8oB3mpGeEEEGBTJO7dbYO4Dwg1dzppiAW8zYKPM4PlhlDA7H3f3BfjGsDTv5X/AFJYdnoP+qugbwDMelxPvgzL5J1ZCLaYjxXt5i84K7VL3BqIpJ0sFnrJGG3CskXddZhDcny8sM/SY3Xxk7Q8fH5huAL6RJxHg+gzq8MWm8eWAxkV/in0x1DiuQolIWBAtPMxbHL64qCowKmL3K8uoOJxi4ZGVeWTffeU/qOKdS3MAr4fxD8y47qB5C/qML838JIsZH1IxhU1SomxO3pf8sbqtORG1wfkZ/LHj8cvL4gj336yz/FqWwMe5/iMcxmtLQANpv6x+WFfEs1rERENH0B/PG52JMk8o/PG3hg8VQean6R+WN4HEM2bQDWx3gNhHCYVzMtsDvvBs6f8pefiX8/0x0NHUHu9S64Hhm+3TfEUmWDNTVxbvL38mIxU53gFOtWNZi5c9DGw0iIE7eePpXLA+H3TxgEb2zXX3zXxfvwqnLKHOrxSRYdLkb4DpZvPwg7gFr6toPi2s3htzvjJuyKhSoquskE2H7otYR88er2VOlVGYeFnltJmRezeeJ35zG9/kRX7SvGeGUBbB36lTfT4/T5wk8Wzi3XKsw1m2m/diAOfxG/yxX1acvqZWZYsBy9RiQPZWS+is41MCoknSJlh8V5648pdmK66gM2/iGk2aQC0mPHbb74U6OTuL+YjFbDQogfI+749JQcUp+BxBCNaGwv4QkKyfwkAekDHnEaVXL5H/NcuaWk6uoVgbyTeOeBsrxAF6kEpYEk+RI/TBgBcZ84hjeTbpGzUzeOV8ag4I3i0397R1tgKjxCGOtvCyyLWkYEzme0sARDH4YBk2I633n38sLN9o0Ru76VZmeFW5McvTG7JAsgYtqkahAiB+eJ1awzA0PrAi2kRpP7tzuN7GMMcrn2oqKUh2iBKxp5DaZj1xoqt5hm/N09CNpUwbmI1H3ONnYvi1M0QrOFEFYJ2gwPS2MaWUruCDXp+cUvLzc4lu1XY5aWTr1Fcl1AaYA2YE7eU43UQNphUGdTptQnUpp6uoIn54zYU95U+hGPy/l6lYkBalT0DNy9DiwyHZHPVsv31OsQSbJ3zyLkX5cvrheoVZEKp2V3p/wDymPpp/wD2xv7unG6gG5Ux9ccDzXZ3iiEyK5A5rULA/Jp+mAzw3PAeIZm28lwP1wPPUj+5umfoZDSTYoB/tGEFfPqjsEqIVJkeIHf3xxihRzCks4qkD+IsQfniw4RwRa1JXYaSdxinCwMRlFzyhxKtlaKUqZAVRBtMmxJ6yCLdMb+E5+owAYl1CsCrM3i1TJJmSbkTigyHZCkyrWrNUZnAYjXzIFgAPpik4f2SyikOKZ9GJP8Ae+AGZRtMbhSTZaRq8QZ9VPukdQCNKSCFIAAkSf3Rc40/48rKyEfEw1AMSBpNtKkQrQAJnlim4lw0UsxqpBUAqU1Hgv49UwT008uuC83wFXAYPLNU0u6hANyNLR4tVsHzRW8avBre7H6fxJWjww1w7gVYZriPCImNXU9Ok43Znij0FWklJDouCVJM/wAUTv54r+H8N0NVCMQveStMbbAap9sZcT4WaTgwsOCXP2AHTrgVyCgO1dJPmwkZDpM5fxjNpmCr1VAMiQoiSLyeuNa5hnA07khQOhJA/PGvjlIU6irqBBqgalNtmO+POzlDvM5TUH4SXMR+7sfnpxWuVUXrFJjdwDXxld/hB16amZkx8E3j01WGPh2apkSGkECD+czecLn4ZVFZkBnwEkAXOuQWLt+8IMbEHmcNs3l69RRRRRSRRdi3xAAaQAtwJuRbYDrjy8qDGQAbveW40D3Yi6v2UQ2DKxB2kSPaPzwszPZRl/8ATUj0P/b64f8A4LM94HcBzGkANpVQB8UQdbMwkkxaAIvOFN80EOmiVaAWusiJtYkNPleDicnUdxGDF2Br5yXqcOKAAoQNhj6jlGU6gh8RCnUD7Edd7xi1yXEy4aAC2prfwgfDbnOAafaEBaS1JLsB3oYR3ZkA+EjkT8r3wSpysh07ETv+TKuksSPKRnaTLDL1aOh/GxWo17fGdv5Yt74bZTj9wH/eFzpmPYH88A9ur59BGqAqkeg1RbyP0wfw3hH4g6aYpqbczK+cafLBHI6UEguNbAneH5XjKHeqoPQo0f8Au/LB3AsxVqmywt/GPhIHOCN/fCzgnZ0h2WoiwxMMZgdQAbQTecH5LN18lTWi1PUVaZBEsD7408TkBFGHyUCm/wA6x3RWux0imYB30G3nKk/XG9q7Uqml7R7i/n+sYxynaqnRUPSWtqNmV0IA9CLc8K81xF6ztWQlJMXAgxAuJkjzjFI4u2oiIOAVYMN7Z5xamRzCLF6Tbek2xA8F4lIV+ZTlzmOR98V/F8s/4eqxVCDTIbRM7G+kiJxzXs80og5wyHabSw3PQ4YSOgmKD3lrQz66WBWeYttvIIwHmVhnf4lVYQk3X4J32jVf+mA6nEGCLAmRBJH7w32PvjTxDNzS1CdjqMWYyQbbTBwoBq1N3jAdyI0p57SoUNpJUXXY2t/f3xuyaRUDPUVWMGSbjyg7HCvg+U70gltMHSQDE2E8j6X6YI4hkih+JWn943g9DHUe2Omyz4apW5YGef8Af2xt4lFSm9MiQysp9xGE/AaZWkP1wyG+5xtzJxo0hSzJCzAvt1Efpjpf7K8+1bKVQ3xBiLeV9vfEd2uoL3693GoVCh8juAfkMVn7Kcq1CpmKTxdtQv1H/wDOBq9u02PM7nKocLSphvDqJZot0Hng/L1CyqSCCRcHl5Y0cRbQs2swF/WPcThk/wCHDMrLTDKJbwxsATt6jEOPhRlTbYiML6Wg5GPNA6D5YINPLyRKiBJ8bC0T16GcfNSoD98D/wCqf1xv6Bx0M7mic5y3b3u0VNNQlYW5HIR/fljdT/aHmajKERUWd2nz3MD+xjfWyBUFxTkdTb3jc74LpUQF8QJP8Kr+ePZHDYxvJP1RutP56Qij2rdiDIJP8gIkXBuDccjioydSv3K1PCKay0NALRNzaWO+/XE1wh3D3okDcFivt4RfDLi1at3RLupgchEdfXCnVb0iUDM1XpjfhPG1httx8Q8Q/pgLtlnToU0wQx5g3xGZbiTCqQYUaRcLJNzzPoMaK/E6haWqM28Am3yGGDANViTZCXsmKu0OXZu7t/6vufA+G/7PcgRVrVSCIUIJHU6j9hhL2uR2pKSSJqLBG48Lc/nip/Z3ljTyQZy5NR2aSTMfCscx8P1xJxWNeZco4TKVwFAOsrAl8eZnNU6YGshSxAWSAD13wJwyw8JYrqY+IzJPIEmQBexGJP8AasB3NB5hxUIUdQVk/IqvzwpSt7QpaZDMCqGZFOgNpDMI1xuVG8cpO98EVCBY774leA5/OVMrRaEEgadZNxMDUpWSTYgg7Ae/1BK61/8APMs11II0GBcA8oHLC+KYon/GLMZjTVZJqUYqICAIkmB7CfthNxJkGtVpqwZoqFt2ZrBQeokX5WwRTp0/xQkE1FUkGTHJTC7Tff1xnkuHgOzm8uWQdNx19+WMp2UE7HvAsjpOd57Mf8WYwWioYA6Kmi3pGL/gXDaVZwVqhHHQw3W4IAI8r45zxrLNTqrWdWBJqGAfFpLWYek8sbMrxtUtqe4tI97H3xYuLG6+I0Yt7DTtDdn6J0KapZlm0+fMYMz3Z2k8T4T/ABAXB9T5449lO2LUyrrVfUJksJmT68sNk/aaxsajwRHhi3sQcA2ADoRCGQkb3Ll8h3fhd1qxz5+98YVOF0iINNR7RiH4Z20pq7N46hPNUgmOsAg/LDbM/tBQgAUqnroM/KMM26HeDDOJcDVKbmkWHhPhkkbHljknB/DUiIGpdMbGRH6fPF5V7VM4aUqkQZ8BsI9MRmQpXoztO3pf/wDHGd9p3aOClKpKgPJvBPhJHMdJmPQ4Cz4ER+6T4hyDDfbnzt1xZVeBU3qioAumLqEEH3HPCfiPAqhqsq06jK1wQpOkjqxaB00gc8Je1YHt+fnyhLuIqyCLpKoSG5BRIPr87zgl8vVphdat/Mdx9PfnixynBgiwtID2v8zfBTZJ42HucOqZcQ8EzsiDt16YJXioNXuu7qASQHIGmR7yPI88HV+B6mVjAI6Hf1tcYHrcAbvFqd+RBnSBY+W9rWxhB7TRV7yP7Z5EBqlRR4/C4ibxG/W64Z/s+zlQ5smoI101gxuQSp+4xQcT7MUq7K9QvOkrCmBBk3tiW7G59BWp0iwFSmXpkHchSL//AG4w2CJnaX/FKEl1sQbw0x13BB3wZl8stRQ7qjFgDMRyFjczgLjuZ7tg0Egi5F4jcxvzGPuHZ4ylIDUI3IjSoHnvy+eF4WKuy9r/AHhMtgGaTWpRLZcjw2WW6QYERYSJxoq8QoL8VFyTcyQTuZmfPDnP1agA7lUO+os0AR6XwDwvjdOqmplKtMECSOR398Xgki6+sTUR/iiAAFVQNgxkj2E4warUtLGD0EfUjC+vmoLlVDMpESbb3mPlfBWXzpdLmGFrA7+X0vg6Ag01XGCNpSSbjmT5nnhaONrUp1AXtEbHf1iMF5qu1NJiD5x6z+WEnfoQPEpLCyhAAp38UekXwGneMXdYJWZHZTDdLSD8xbfGWaoik3+kLXknfy2vgzO5IyI0zuvKNrXGNVZZV9UEkEXkxbDrsRTMBBe1efbM0kohVRdakRv8JEdOeLvIURQy9OmJ8FMKOckDnHnjnOULV6+XSwHeobDkp1H6A46Rn3IClX0EsAbAyDNgIuZgDHn5tn3H1jMW69YnbhhU66NdlJ1Srs3iudjMrMC/S+FGfHfvqrUS1NB8bOZlplVvAAFycP8AieWZlIb1LRDN6joOmJ2vwELSdlquTu6X0kbEaNp84xA/FDWVHaUcpmG0eNxgfg1zCKVRPDp08o0gr5A6TPTEw3aA15y1WmPEBBkkKQw0xzBMnnjRwHOV3zdFDVaNUEEyNIkkQbRbB+Wyz1s9OwosxLMLbkrbnEEx+WKgdYsQtPLNN18/KVPDOHKlaow3AVbHe09eQ0i/TDWq0KT0B+2F3CKxYu0yrk6Sd5WFPM77jBeeaKbHy/pjD1ios4bwWjXK98gYonhkm177HnbBmb7OZcKoFCmY2tt6Ywy7mlW02BNIkgcrr+uCquZnbFpTUbk2utot/wABy4/+HQ+w/PB3C+E0dUdxTH+1f0xq/HNtbHlHOMGlcBqXpC3lS/DkUDSoE9Bib4nKvA/PBFTj9XTAF98LHrO7Eud9sZjJuiDOcCtpqqPNmxE0AtVqVNToPeBZiYNxEevni6GXMyTjnfG0ahWZ9Q0pXDgXt49V+WxwzNtRg4j1E6pRC5TKVGhmFJdZAN2sJidrgnA1PtTQ0I76l7xdSgKTMW5WmQ1vLDZKQq03Q/C6FfYyPscIMt2JRUVGqVGCElPhESpHnIlmaLb4SdV7Rk+zvbaimgorkEgtqWIU2MdWBKiDa5vbDmpxQBnXQ0qur18OqPXf5YC4p2XSvVNSozkFQpSRFucxI9NsG5Xg4TQZYlECSW3ABUEwBJgm+MPMnbxdV49MALBIDAhgRB8J5cjjWOLPq1sFWmJBG5IOxibHwm+2Gg4JTAiLwwmST4t/W4BxnQ4RTCwyhjADE/vRzibYVozXuZm8ScfPdVaNZXP+ogde8PwMe7GmnOkjUwJMTa2JPiuWFLiAcAA962oj+dJHz1Y6bmcvTJVnRSy/CSoJH/KTt7Y5/wBvaYp5lKl11hPco8behGHkQ7lrxCotQIVILR8IN4MT+Xzwmbh6p4lNVXvFjzMxIkRA+WC+CkMgJ3A/v7DB8eZwvLjwqdTGiftMTK/QCJK2Ufu9COwB+KSYPsLY1ZRMxSXSjqBv/crh/UfSslrdYxkZ6j5YLHiyBdK5LHwuccq3ZWc9Sq4nSUHIx8+eMRnnU8j9ec4EXGYGPbGFe8g5zdjCszxJ6nxAYFoMVJI5/wB++Pjj0Y3kp5TOa9VcKrcSY/GRb2x5VzMqfDsTbp+uBRmDTlwASBadtxf1xsyzl21MZLMCT6kYS6AXQ2qNViRZMK7E1A1ZnaAKaSSdgSYG/kDimzvFEIBXUyqdwPCTII3Hkbi+IbI0NFUaSwDVFDCbES1vphxXJFLUCQb8h+Yx5WTHrYmP1FRQjep2shv9KQDIOv8AVcXfBe0eXzVAl1AMFWBAJ+gvj8+r2przB0G/Q/kRih4V2gq8tInyP64l03DVsgNkytp8Kyi1jUpOVYEkAttP8pFxjQvDyaxNHUitJqEKdLeQ1GJMm/LCeo5qeN4JPkP0wfwVATHn1I+xwYtBU45WJ8Uc5WsKKqKisg8XIsJZyRLLMGPvjLjGYU0wAR4iIvfedvbC7i9MUwSsmbQxJHyOJ+m01KdgJdQY/wB2NxEFgYL5e0e0mjMp1NJ/oUwxYmLYVVV056iBsaNX7phkptj0huIg7GeO7b3x8GY9ceF8anrEDlgBh/8Ao+s3me4TZf8As48q1LgHfGsVyemM9Z643kiqs+s7mG7m8NtiC7d5Ya602lEYfVT/AO3F0Dia7T0w1WmCJDU2B9Awj747MPDNwnxR/wAL7Qj8PlSG8dRUEdD3ZJn/AKDjHI9qWqV2oa0VwYGoGGMbCBv5HENkbDJkbrVZB6CoVH0w14plFWtTqCQxrqp87jymceU2RjlC3Hd6l/39Yb1KfsrfqMernH5uD6J+r4j+1GecPpFgPX9cStPN1AIV2UEkkA9JP3GK9Sq2nc/OYLM60c4fP6D9cevn25D6/phD2SzT1MsrVDqaWEncgG04cEYqAUi6gEmI8521o6SFqKXkCIfzBuRYgxiX7c8RavTRjHgPhjz8+fwjGrtpkUTNalEd4NTDlPMjpOEjuTQrofhADDyM9fbHl58mQZOu3lGDsZ0rspmFaCrBgy9Z2M/mcOMxmGWQtJ2PIiNJ95n6Y5L+zyuwzLCTBWfr/U46atdh+8fnj0P0qcQgLdopspxOQIXWr6tSmm4TSdRK8zYQBvz2wXlH1IpIuQJm30OMeFAuGLMbH++WDDR/mP0/TA4sCYCQsIszgGf/2Q==
Svi Nastavni planovi i programi, planovi razrednika, planovi pojedinih voditelja, plan ravnatelja, planovi stručne službe (pedagog, psiholog, defektolog, liječnik, sociolog…), planovi računovođe, tajnice, školske kuhinje, tehničkog osoblja i vanjskih suradnika, čine Plan i program rada svake škole. Svaka škola osim onog obveznog, zakonski određenog i propisanog dijela ima svoj specifični dio, koji se odnosi i nužno je potreban  isključivo toj školi, zbog njenih posebnih specifičnosti od lokacije, prostornih mogućnosti, nastavnog kadra, sastava učenika, integracije i inkluzije učenika s posebnim potrebama do mogućnosti, želja, motivacije, entuzijazma, inovativne kreativnosti nastavnika, učenika, roditelja i lokalne zajednice, koja je u stanju podržati i materijalno pratiti određene programe. Svaka se škola ističe upravo po tim svojim posebnostima i postignutim  ishodima u tom segmentu. Oni, naime, imaju što druge škole nemaju. Nisu uvijek te specifične posebnosti pozitivne, kao niti njihovi ishodi, ali su nužne, pogotovo ondje kad su učenici u pitanju i jednakost tih učenika u odgoju i obrazovanju, barem u onom dijelu koji je zakonom obvezatan.
 
Nije dovoljno od grada ili općine dobiti udžbenike. Treba tu puno više svega toga. Prvenstveno svakome učeniku bi trebalo osigurati zadovoljenje osnovne potrebe za život, a to je zdrava prehrana. O tome pišem više od desetak godina i nastojim okolinu i društvo zainteresirati za taj veliki i gorući problem. Djeca u školama su nam gladna. Istina, prošlih se godina ozbiljno prišlo tom problemu i to se donekle ublažilo. Mislim da nema više toliko gladne djece u školama, kao pred par godina, ali je upitno što im se daje za jesti. Je su li to šuškavi paketići slatkiša, krafne, rižota bez ijednog mesnog zalogaja, „primetene“ juhe i gusti gulaši... ili je to preporučena i zdrava hrana, spremljena po stručnim uputama u školskoj kuhinji ili gotova, dovezena s onih mjesta koja su za to određena i gdje se kuha po preporuci ministarstava, koja su za to nadležna. Zahtijeva to veliki trud i novac, ali to je nužno želimo li imati zdravu naciju i učenike sposobne da se uhvate u koštac sa svojim temeljnim zanimanjem.-učenjem. Gladno dijete ne može učiti! Hoće li u pojedinoj školi biti gladne djece ovisi u prvom redu o ravnatelju te škole, a onda i o svim ostalima koji tu rade, napose razrednicima i nastavnicima.
 
Svaki nastavnik bi trebao dobro poznavati  svakog svojeg učenika i u suradnji s ostalima, naročito sa stručnom službom škole, pronaći najbolji mogući način za svojeg učenika, pogotovo kad učenik ima posebne potrebe ili je bilo čime ugrožen. To se ne postiže lako i jednostavno. S učenikom bi trebalo uspostaviti odnos povjerenja, a to će biti samo onda kad su se učenici vašim ponašanjem i radom uvjerili kako vam je stalo do svakog učenika i kako su vam oni uvijek na prvom mjestu, bez obzira na njihove ocjene, društveni i socioekonomski status njihovih roditelja. Ta djeca su željna razgovora, bez obzira u kakvim prilikama ili neprilikama žive. Njihovi roditelji iz objektivnih ili subjektivnih razloga su premalo s njima.
http://elektromarketing-kozar.hr/photos/slika_9.jpg
Uslijed raznih i različitih opravdanih i neopravdanih potreba i motiva njihovih roditelja većina djece je sama veći dio dana, pa čak i vikendima. Roditelji rade, putuju ili se provode, pogotovo oni čijoj djeci po njima baš ništa ne fali, jer imaju sve, u svakom pogledu, što se samo poželjeti može. Takva djeca zasigurno nisu gladna hrane, ali su gladna puno toga drugoga i ne manje važnoga od hrane. Tu škola ne može puno učiniti, osim roditeljima skrenuti pažnju u što vodi takav način odgoja, kao i plaćanje roditeljske savjesti neprimjerenim luksuzima.
 
Škola može puno, gotovo sve učiniti za djecu koja su gladna. Najprije bi takvu djecu na prikladan pedagoški način trebalo otkriti i „obraditi“ u smislu kako takvo stanje nije sramota. Sramota je to nijekati i prikrivati s bilo čije strane. Zatim bi „otkrivenu“ skupinu trebalo obraditi po potrebama. Kome što i koliko. S rezultatima takve obrade, kvalitativnom i kvantitativnom analizom, bi se trebalo upoznati vijeće nastavnika i vijeće roditelja, uža lokalna sredina, grad, županija i država, preko resornih ministarstava kojih se to tiče, koja su za to odgovorna, koja mogu uskladiti sve takve potrebe na nivou države i koja mogu i moraju pomoći, da se to zlo ublaži i malo po malo iskorijeni.
 
Nije suvišno ovdje napomenuti kako je to osjetljiv postupak i proces. Pojedini takvi konkretni slučajevi izneseni u javnost, ne služe nam baš na čast. Znam, da na problem treba skrenuti pažnju i senzibilizirati javnost za tu pojavu, ali zar se to postiže fotografijama sebe i „svojeg“ gladnog učenika, putem svih medija. Glad nije sramota, ali je sramota isticati i pokazivati onoga tko je gladan, kao i njegovog  trenutnog „dobrotvora“. Zbilja je jadan onaj čovjek koji na ovakav način želi reklamirati sebe, izaći iz anonimnosti i predstaviti se javnosti. Djeca nisu sredstvo kojima se to postiže. Znam da nema novaca, puno smo dužni, plaćamo velike kamate, ali za gladnu djecu ova država i naše društvo mora imati sredstva, načela, principe i metode, kako da se taj problem racionalno, optimalno i humano riješi.
 
Dakle nastavnici na godišnjem odmoru, „ferju“, hoćeš ne ćeš trebaju razmišljati i o tome. Kakav je koji njihov učenik? Kako on živi? Je li ugrožen po bilo kojem pitanju? Treba li pomoć? Ima li sve nužno potrebno za školu i učenje? Je li gladan? Što se po tim pitanjima može napraviti?... Takve svoje spoznaje svaki bi nastavnik trebao prenijeti ravnatelju škole, koji će sve to sumirati i sa stručnom službom škole obraditi, te sa svima zajedno, uz potporu lokalne zajednice donijeti Plan i program rada škole za ugrožene učenike. Imena tih učenika nije potrebno iznositi izvan zbornice, osim u slučajevima kad je od viših instanci potrebna suglasnost za nešto i bilo kakva stručna ili materijalna pomoć.
 
Ne smije se dopustiti a kamoli dozvoliti da dođe svjesno ili nasumce do bilo kakve diskriminacije socijalno ugrožene djece. Sva djeca tijekom svog rasta i razvoja su osjetljiva na mnogo toga, naročito na kategoriju siromaštva i bijede. Nije lijepo, pedagoški i humano takvu djecu preko ekrana pokazivati, kao i njihove donatore veličati. Poznato mi je više slučajeve djece različitog uzrasta koja su preko grada (Zagreb a) i njegovog gradonačelnika „besplatno“ ljetovala. Nekima je takvo ljetovanje prisjelo već prvi dan škole, jer su ih u razredu dočekali kao one kojima je
 
„Bandić platio ljetovanje“, uz komentare kako je to novac njihovih roditelja i kako nam zato i je tako loše, jer se plaća za sirotinju. Druge godine djeca koja su to doživjela u svojoj sredini,  nisu u organizaciji grada htjela ići na more, makar mora te i iduće godine više ne vidjeli. Tome je doprinijelo veliko slikavanje pred vijećnicom i velike govorancije o brizi i skrbi za one koji nemaju. Nešto slično se događa i s besplatnim obrocima u školi. Što nam nedostaje da budemo drugačiji, prvenstveno humani? Je li to znanje, sposobnost, vještine, osobnost, odgovornost i mentalitet, koji uvijek i svuda nastoji prikazati sebe u tobožnjem najboljem svjetlu, ne vidjevši pri tom svoju glupost i nansenu nepravdu, uvredu i nepopravljivu štetu drugome. Takav način je uvijek za osuditi, pogotovo onda kad izabrani i odabrani dijele i raspoređuju tuđe (narodno), kao svoje, a u stvari bacaju samo mrvice, jer su najprije namirili sebe na transparentan i netransparentan način. Pri tom još očekuju zahvalnost od onih kojima su dali ono što im je nužno potrebno za život i što im država i društvo moraju osigurati.
 
Vrijeme je da prekinemo s takvom praksom, da pravi ljudi budu na pravim mjestima i da svatko odgovara za svoj rad i posljedice svoga rada. Grijeh je i sramota imati u razredu i školi gladno dijete i praviti se kao da to ne vidiš. To je gorući društveni  odgojno-obrazovni akutni problem i treba mu sustavno pristupiti, programski i planski (kurikulumski).
 

Ankica Benček

Neugodna istina: "Industrija klimatskih promjena" danas je globalni biznis vrijedan 1,5 bilijuna dolara

 
 
Tugaljiva prekoravanja zbog globalnog zatopljenja i nestajanja staništa polarnih medvjeda, oštra upozorenja zbog podizanja razine mora i poplavljenih obala - to je ono što o javnost čuje. Međutim, postoji mučna i neugodna istina o kojoj javnost ništa ne čuje: istina o biznisu vrijednom 1,5 bilijuna dolara.
http://twt-thumbs.washtimes.com/media/img/staff/2013/Harper_Jennifer-350_s220x308.jpg?302ab533f75f17d8b5f7b3ebcf774a8e5a91c32f
Jennifer Harper
 
„Zanimanje za klimatske promjene postaje sve moćniji gospodarski pokretač, i to toliki da ga neki smatraju samostalnom industrijom čiji rast velikim dijelom potiče politika“, napominje Don Jergler, analitičar časopisa Insurance Journal. Globalna „industrija klimatskih promjena“, vrijedna 1,5 bilijuna dolara, rasla je godišnje između 17 i 24 posto od 2005. do 2008., imala je usporeni rast između 4 i 6 posto nakon recesije, s izuzetkom 2011. godine, kada je ostvarila  neobjašnjiv rast od 15 posto, kako se navodi u časopisu Climate Change  Business Journal“, napisao je Jergler.
 
Publikacija koja se tiska u San Diegu svrstava u tu industriju devet dijelova i 38 pod-dijelova. Ova industrija obuhvaća sektore kao što su obnovljivi izvori energije, zelena gradnja i hibridna vozila. U to je također uključeno i konzalting tržište klimatskih promjena, koje se prema nedavnom izvješću časopisa na globalnoj razini procjenjuje na 1,9 bilijuna dolara, a u Sjedinjenim Državama na 890 milijuna dolara“, kaže Jergler. 
 

Jennifer Harper, The Washington Times

Anketa

Što je po Vama odluka Stožera civilne zaštite da svi moramo nositi maske na ustima i nosu?

Utorak, 04/08/2020

Tko je Online?

Trenutačno aktivnih gostiju: 1613 gostiju i nema članova online

 

AIPK Trgovine d.o.o.

 

Registar Branitelja

 

Udruga Zavjet

 

 

Grawe osiguranje

 

 

 

Veliko srce malom srcu

 

Facebook

 

 

Optika Kraljević