Get Adobe Flash player

Nametanje pisanja samo na engleskom u funkciji je uništavanja ostalih znanstveno-strukovnih jezika

 
 
Poslije članka Dvojbeni IC-kriteriji napredovanja (HF, 1. srpnja 2015.), dobio sam više upita zašto sam protiv brojenja radova, tzv. Ai-kriterija. Kada to rade svi mudri znanstvenici u svijetu. Je li zato, što nemam dovoljno znanstvenih radova po tom kriteriju? Poslije višestrukog objašnjenja zašto podupirem Deklaraciju DORA i na njezinom tragu Lajdenski manifest na ovom portalu, čini se da ljubiteljima CC-radova i njihovih izvedenica još uvijek nisam pružio dovoljno argumenata da barem promisle o čemu je riječ. O tri razloga zašto sam protiv Ai-kriterija ponešto već sam pisao, pa ih valja samo ponoviti. Jedan od razloga je stvaranje ekstraprofita, osobito velikim izdavačima. Međutim razvila se cijela industrija objave, u suvremenom rječniku objavljivačka industrija, najčešće s tzv. otvorenim pristupom. Vrijednost tih izdavača je često dvojbena. Brojenje radova podupiru se srednjostrujaška (mainstream) istraživanja kojima se dovode u nepovoljan položaj nove ideje i stvarno novo znanje jer ne daju odmah mjerive rezultate. Međutim valja se usredotočiti na jedan sveprisutni, ali neosvijetljeni razlog kojim se nameće znanstveni totalitarizam. Priznaju se u pravilu samo radovi objavljeni u stranim časopisima na retro protojeziku. To je u izravnoj funkciji uništavanja domaćih jezika.
https://www.i-med.ac.at/habilitation/bilder/Symbol_Habil-(c)fotolia_-XtravaganT.jpg
Čemu vodi uništavanje znanstvenih nacionalnih jezika govori dovoljno jedna primjer. Riječ science u hrvatskom ne znači znanost u hrvatskom i njemačkom (Wissenschaft) smislu, već prirodnu znanost (R. Penrose). Na retro protojezik nemoguće je prevesti primjerice strojarstvo (nj. Maschinenwesen).
 
Brojenje radova vodi i u znanstveni totalitarizam
 
Nedavno je predstavljeno vrijedno djelo, Od Šuleka do Schengena. Knjigu je uredilo troje urednika na čelu s prof. M. Bratanić, voditeljicom projekta Struna (IHJJ, srpanj 2015.). Iskaz prof. J. Mencigera u navedenoj knjizi, potiče na misao. Nametanje pisanja samo na engleskom u funkciji je uništavanja ostalih znanstveno-strukovnih jezika koji su sintetički i po preciznosti znatno iznad analitičkog. I tu se dolazi do temeljnog pitanja zašto je potrebno hrvatsko, pa i hrvatsko znanstveno nazivlje. Za javnost je svejedno hoće li vrlo uski dio znanstvenika englesku sintagmu absolute compliance prevesti kao apsolutna kompliansa ili možda apsolutna popustljivost. Odlučujem se za apsolutna kompliansa. Ne vjerujem da će se taj naziv pojaviti primjerice u najboljim novinama po mišljenju čitateljstva.
http://izdavastvo.ihjj.hr/thumbs/300x399/r/uploads/87b045ca7ff6775.jpg
Međutim, nije svejedno hoće li jedna hrvatska bolnica u suradnji s nobelovcem proizvoditi samo solidne organe (ocjena 3 +) ili ipak vrhunske organe. Složili smo da će se proizvoditi vrhunske organe. A koja je riječ trebala biti navedena u najboljim novinama? Uzgojeni, dakle od uzgojenih stanica, pretvorenih jednim od postupaka aditivne proizvodnje (popularna, ali neprecizna sintagma je 3D-printanje) u čvrsti organ, poput bubrega ili pluća. Odakle solidni organi. Zato što su to u engleskom solid organs, a to znači u čvrstom stanju (solid state). Javnost treba znati, vezano uz humane organe, dva opće poznata naziva. To su uzgojeni i čvrsti organi.
 
Hrvatska bolnica proizvodit će vrhunske uzgojene organe
 
Prof. J. Menciger bio je u bivšoj državi jedan od najpoznatijih ekonomista. Kao ugledna znanstvena osobnost bio je početkom XXI. stoljeća i rektor Sveučilišta u Ljubljani. Zanimljiv je jedan njegov komentar na RTV SLO u travnju 2004, vezan uz obveznost slovenskog jezika u visokoškolskoj nastavi. Naime u odgovarajućem slovenskom zakonu o jeziku dopuštena je uporaba stranog, stvarno engleskog jezika u nastavi. Komentar je preuzet iz navedene knjige Od Šuleka... Jednostavnosti radi, navest će izvorni tekst i odmah komentar.
 
»Mislim da ćemo se prije ili kasnije morati naučiti na to da su neka predavanja na engleskom jeziku. Smatram da to ne šteti ni Sveučilištu, ni jeziku. Engleski je danas kao što je bio u srednjem vijeku latinski strani jezik sveučilišta i strani jezik svijeta i tu ne u stvari ne možemo inzistirati na tome da je to tako samo u odnosu slovenski jezik.«
 
Ništa sporno. U Hrvatskoj postoji danas izvrsno organizirani studij medicine na engleskom za studente koji žele studirati u Zagrebu, a kasnije raditi bilo gdje u svijetu. Usput, problem je za one strance koji žele raditi u Hrvatskoj, a moraju ovdje stažirati. Nikako da se raspišu staževi koji su obvezni, a nedostaje liječnika. Predaju se i pojedini kolegiji na engleskom kao npr. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje. Međutim trebao bi biti jedan uvjet. Da najprije studenti nauče osnovne pojmove na hrvatskom. Tako, postoje tri osnovna stanja tvari: čvrsto, kapljevito i plinovito, ljudi imaju osobine a materijali svojstva, čovjek se umara (umor) a proizvod (obično se krati u materijal) zamara (zamor). Organic–inorganic materialu nas se prevodi kao anorgansko-organski materijal, dakle preteže organska komponenta.
 
Da dijelu nastave na engleskom jeziku
 
»Naravno da sam za zaštitu slovenskoga jezika, ali mi se istodobno čini ekstremnim zahtjev da su svi udžbenici na slovenskom jeziku. Smatram, naime, da su predavanja namijenjena da studenti postanu kritični, a ako studenti samo ponavljaju navedeno u svojem udžbeniku, besmisleno je imati bilo kakav sveučilišni studij.« S više od četrdeset godina visokoškolskog nastavničkog iskustva ne mogu vjerovati da netko može tako nešto izjaviti. U vrijeme ploče i krede mogao sam studente pitati izvode pojedinih jednadžbi. Što su predavanja bila sofisticiranija i tehniziranija, njihov ispitni uspjeh je bio sve slabiji. Prva predavanja s video projekcijama, tada uz pomoć Tehničke službe današnjeg HRT-a, održao sam još 1986. Danas studenti ne žele da ih se pita više od onoga što je bilo u power point presentation (žalim nikada nisam vidio prijevod za glasovit ppp).
 
Zbog izjave prof. J. Mencigera, hrvatski kriteriji ne priznaju udžbenike
 
Nedavno se pojavila u jednom mojem tekstu da će uskoro humanoidni roboti: androidi (muško) ili ginolde (žensko) predavati na sveučilištu. Što će raditi u budućnosti sveučilišni nastavnici? Vjerojatno u kasnijim godinama, zbog preobilja informacija radit će velike sinteze na temelju zakonitosti sintezologije. Sve besmislenija postaju tzv. mainstream istraživanja, gdje tekst od 8 stranica, prati 5 stranica s popisom koji sadrži više od tri tisuće autora. Ugledni Rektor nije naveo tko će pisati paralelni udžbenik, podrazumijeva se na engleskom. Ili tko će birati kritički pogled. I zašto samo na engleskom? Što se više ništa ne može naučiti iz tekstova izvorno napisanih na nekom drugom jeziku.
 
I humanoidni roboti trebaju precizne domaće riječi za svoja predavanja
 
A primjer zašto treba imati na vlastitom jeziku temeljne udžbenike je rezultat najnovijeg istraživanja o značenju naziva digital materials. Termin kojeg sam čuo od izvrsne predavačice koja je nedavno u Zagrebu predstavila uređaj za aditivnu proizvodnju. Čime je rezultirala analiza značenja tog komercijalno vrlo privlačnog naziva. To su zapravo računalno razvijene recepture koje propisuju udjele pojedinih komponenata potrebnih za analogne, fizičke tvorevine. Poslije pretraživanja koja su rezultirala spoznajom da postoji 2,8 milijardi tekstova s riječju material a njih 12 milijuna s hrvatskom istoznačnicom materijal.
http://www.blic.rs/data/images/2013-01-12/303813_joze-mencinger-fotoroman-sipicdelo0004_f.jpg?ver=1399142672
Jože Menciger
 
A naši bi umnici koji će potrošiti u idućoj godini oko 100 milijuna posuđenih kuna za novi kurikul, sada upućivali učenike da nauče tražiti kritički što je značenje riječi materijal. Pa neka ovaj portal bude prvi koji će objaviti rezultate istraživanja. Postoje dvije skupine materijala: fizički (analogni) i informacijski materijali. Informacijski materijali mogu biti analogni i digitalni. Analogne materijale, poput arhivske građe, spisa ili materijala za skupštinu odnosno analognog zvuka ili slike moguće je digitalizirati. Moguće je digitalni zvuk (CD, USB) i sliku (preslika na papir), ali i recepte o sastavu materijala od kojeg će biti izrađena jednim od postupaka aditivne proizvodnje prekrasna ali ipak fizička haljina, pretvoriti u analogne materijale.
 
Još jedan primjer informacijskih materijala su knjige i slične tiskovine. Starije su bile analogne koje se sada digitaliziraju. A moguće je digitalnu knjigu također otisnuti i time ona postaje analognom.
 
Knjige su analogni i digitalni informacijski materijali
 
Tko se zalaže samo za englesku objavu i nazivlje objektivno uništava svoj identitet. Zato moraju postojati i drugi kriteriji napredovanja osim brojanja radova. U Hrvatskoj odlučujuću ulogu u pravilnom definiranju kriterija napredovanja mora preuzeti Sveučilište u Zagrebu. A odgovor na pitanje je li imam ili nemam dovoljno radova, daje potpis ovog teksta.
 

Prof. emeritus Igor Čatić

Do listopada 2013. nikada nije utvrđena prisutnost bakterije Xylella fastidiosa u Europi

 
 
Sredinom listopada 2013. u Italiji je prvi puta otkrivena i potvrđena infekcija stabala maslina s visoko patogenom bakterijom Xylella fastidiosa kada je primjećeno BRZO PROPADANJE biljke odn. stabla masline, lat. Olea europea. 
http://www.noelife.it/articoli/img/10761.jpg
Europska i mediteranska organizacija za zaštitu bilja (European and Mediterranean Plant Protection Organization) odmah je obaviještena o ovom nalazu. Istraga je pokazala da su sva stabla maslina s jasno izraženim simptomima propadanja zapravo bila zahvaćena infekcijom koja je istodobno bila uzrokovana s više različitih patogenih mikroorganizama: bakterijom Xylella fastidiosa, te nekoliko vrsta gljivica koje pripadaju rodovima Phaeoacremonium i Phaemoniella, te kukac poznat u Hrvatskoj pod nazivom granotoč (lat. Zeuzera pyrina; vrsta moljca). Do listopada 2013. NIKADA NIJE UTVRĐENA PRISUTNOST BAKTERIJE XYLELLA FASTIDIOSA U EUROPI. No, potrebno je napomenuti da je 1996. objavljen nalaz ove bakterije na vinovoj lozi na Kosovu što iz nekog razloga nikada nije potvrđeno. Bakterija Xylella fastidiosa je s taksonomskog gledišta zapravo složena vrsta bakterije, a nekoliko provedenih istraživanja otkrilo je da postoje različiti sojevi ove bakterije na različitim vrstama biljaka koje su ujedno i domaćini bakterije, pa se svrstavaju u podvrste, npr. Xylella fastidiosa ssp. fastidiosa, X. fastidiosa ssp.multiplex, X. fastidiosa ssp. pauca, X. fastidiosa ssp. sandyi. No, i ovo je još pod upitnikom, nema stručnog konsenzusa i znanstvenici još uvijek istražuju...
 
Bakterija X. fastidiosa uzrokuje tamnjenje i sušenje listova, izostanak ploda, te sušenje grana i cijelog stabla – a posljedica je uginuće cijele biljke, tj. stabla. Naime, bakterija Xylella fastidiosa se razvija isključivo u ksilemu biljke. Ksilem čine traheje i traheide kojima se voda iz korijena prijenosi u druge dijelove biljke. Bakterija koja se umnaža u ksilemu može uzrokovati začepljenje traheja i tako onemogućiti prijenos vode u stablu. No, to može učiniti i sama biljka u svrhu obrane od patogenog „uljeza.“ Ova fitopatogena bakterija uvezena je u Europsku uniju uvozom sadnica i sadnog materijala te drugih biljaka iz Kostarike. Potrebno je svakako naglasiti da bakteriju X. fastidiosa prenose različite brojne vrste kukaca koji imaju ulogu vektora, a glavni vektori su brojne vrste kukaca iz porodice Cicadellidae (cikade) i Cercopidae. Općenito se smatra da svi kukci koji se hrane sisanjem tekućine iz ksilema biljke mogu biti vektori za prijenos ove fitopatogene bakterije. U Italiji, u regiji Apulija, kao vektor, tj. prijenosnik bakterije X. fastidiosa potvrđen je do sada samo jedan kukac, tzv. pjenuša (lat. Philaneus spumarius).  
 
Bakterija Xylella fastidiosa prema poznatim podatcima može uzrokovati infekciju kod više od 100 različitih biljnih vrsta. Posve je sigurno da ova bakterija uzrokuje ozbiljno oboljenje kod nekoliko gospodarski važnih kultura: tzv. Pierceovu bolest kod vinove loze, zatim oboljenje agruma/citrusa (tzv. kloroza), oboljenje breskve, šljive, trešnje, višnje, crvenog duda/murve, badema, kave, pekan oraha i ukrasne vrste bilja. Infekcija je poznata i kod lucerne (lat. Medigo sativa) te kod različitih vrsta drveća kao što su hrast (Quercus spp.), crveni javor, platana (Platanus occidentalis) itd. Stručnjaci tvrde da brojne vrste divljeg drveća i grmlja mogu biti domaćini bakterije X. fastidiosa bez ikakvih simptoma. Međutim, ono što najviše iznenađuje je činjenica da se u znanstvenoj literaturi iznimno rijetko spominje infekcija stabla masline (Olea europea) bakterijom X. fastidiosa. U južnoj Kaliforniji primijećeno je krajem 2000-ih odumiranje stabala maslina pa su tada započela istraživanja. Dugi niz godina, točnije desetljećima, bakterija Xylella fastidiosa bila je uzročnik bolesti različitih biljnih vrsta u Kanadi i obje Amerike. No, 1994. prvi puta potvrđena je u Aziji na Tajvanu gdje je uzrokovala oboljenje azijske kruške (lat. Pyrus pyrifola), a kasnije je potvrđena i u vinogradima. Kada je u talijanskoj regiji Apulija na poluotoku Salento otkriveno propadanje stabala maslina, Regionalni ured za zaštitu bilja odmah je zatražio i počeo istragu o pojavi ove infekcije u maslinicima. Istraživanje je provedeno u suradnji sa znanstvenicima Sveučilišta u Bariju i 'Nacionalnim vijećem za istraživanja' (Consiglio Nazionalle delle Ricerche).
data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhQUEhQWFRUXGBcYGRYXGBgYFRcYGBQWGBQYFxYYHCggGBolHBcYITEhJSkrLi4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGywkICQsLCwsLCwsLCwsNCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIALcBEwMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAgMBAQAAAAAAAAAAAAAEBQMGAAEHAgj/xAA9EAABAwIEAwUGBQIGAgMAAAABAAIRAyEEEjFBBVFhBiJxgZETMqGxwfAHQlLR4SNiFBUzQ3LxosIWgrL/xAAZAQADAQEBAAAAAAAAAAAAAAABAgMEAAX/xAAnEQACAgICAgMAAgIDAAAAAAAAAQIRAyESMSJBBBNRcYEU0TNhkf/aAAwDAQACEQMRAD8AV0cIXNDcvdG2yBxXZ8ud3LeKsjGudZot8F6rUYiPNeU509F4o5y9kEjlZbbTVtbwJj6php1uNjO4Vt4L2GpgSZJPPZVU7HOVUwim1iF0/i/4dMcJp913TTzC51xXg9XDuLarCOR/KfAo2dQbgeNOaImEfgsW5zgSZuqzSR9DExCdNC0dz7O1QKbY5J+10rm3Yfi2fukiy6BQqWVISoSUbC1orGuW1fskC1nZfBDuxoA1RteiHCCg8Lw8A/q+KzfVJN0GyfDOLhKnyrbWAaL0tCjqmAwLFixMcYqn+JmMNPBOA/3HNYfC7j8GwrYucfiviiTQpTYZnEdbBvwJ9VHNKojQVs5w1knzWsdSAatPBaQt16k6rFZoQqcyLqRlRe61TYBDVKBiQm77HRNUrAoWo6y80gTY6qbJG6C0U7IWEtCHykyUXinSIC9cLw4ccpTp+xJL0D0AMtxdF4Ph5eBNx1Vj4R2SdWDoIjnzCtNPgAaxoDRYt9Juuc7Eao5XicGQ+JtoCLlvoluNflsbui5IOgNzfqu69pex2E9hUxA/oljC+QQGWE94FcQp4suL3Q05pAtEAW+v1VIuyPKxbUcQLTy6npCipUDpa/qneGwD3wY02/fpPmU84b2YaO/V1O2g9FTkkK9lObgban0WLpTcNSAjKFtD7DuJZKwyiyn4Twf2zXPcDlFm8idyllB5JDXG0hdLaWtphoFgNtFP4mNZMjm+l6OzzcIcV7Of1aQpVA6LAR15K18H4owgXSzG4F1VziwWC12c7LPc5znPLGzYDU+q7JjUZePsMMmqZeaLg4WS7jnBKddha9oMovC8N9mIa8n/AJfwvGLqvLHNpwKg0nRGSpVJBT3o4x2n7I1MOS5jSWfEfwq0F1jEuqSQ8nqJMdbKuYvsrTeSWOLCb82z4bLMsiuitijs3xD2VQE6fJdb4HxD2jbGVxnH8PfQeWPFxeRcEHQq5/h5xQd5rjcfIqqkBo6hReveIxTKbcz3Bo5n7ulHEOKtpszC7jYDr16JC7C4nEv7wI/5d1rfAJnncfGKtiuCe2Gcb7TEksomG/q3PhyRnY2jUyOc4kMJ7oO5/M776qTh3ZamyC85zy0b+5T9rYsEcWLI588j/oSUlVIxbXlxWwtSlbombWLFolMcbXMPxXpEVKTti0jzsunSudfivWBbSZuST1gCPqo514D435HL61YkqVsOEFAtkPKFrV3B1ljUbL2EYlpabKJlQ7r0/E2vqoqp0hNQ6NvrAKP2kle8RlDb6ofAszuuuS1Y1+gkAJpwbCt1drPogX4YsdYTbRQ0uLBk+0sRbu3B9VyTfQHJLs6x2RqEAAaaeasePim0vd7rQXGASYAl1hc2Gy4xge3lamAKNID+994sbgW+qVY/juNr1Gtfia8uLnENe5oExIDWwB9AmjifslOa9F57U/iZhcRhH4fDsqPdVzUyCC1zdCx4sQ4SPdkFUrg3Zx7nNfV7rB+XcqwdnuD06Xfy35nVG4zF3KLko6iTjA8NyMMMHiVHi8XIgbKBjlE73lKynEjNcrFp1NYhY3EtlTAuY0F1zzCsmF4o44ZrAe8O6T02+Ci4Jh/b03Mdtvy5L3w3hLu802OcMJ+ceV0ViyUpY+pIk5Rupeiz8DwoZQbm1d3ut9PhC8/5wykHdx5ANzED4pzRpBrQ1ugAAUeIw7XagEdVtlibSSdURuttWVrGdrToxuXqbn0S2jx53tA5zoEiT08At9ruH5CarWkj8wGvjCrXD+I0KvuvAPJ1j8dV5uWOXl5Nuv8Aw045xa0joT+J4KsO+4SbSQWn1hCt4HRqDNRrW2EA6bbFV+lQHMeoTjh3A3VATOW1jzP7KlynpxTFpL2DcfwFahTLqbG1jF5tbwvPgqPgcTSOeuGeyIhpY0y1xNxlB0Nj6rrdH2zMrawaWGGgj8piATbfTxhc57Y8HNMuNNv9PO5zo2cQBpy/coSjx6tFIux32YxTKrg5wBdAIBvHhzVyD5XG+EYl7HDKYgyuncDx3tWA76EdVWCVaFfZYqFSRfVTISgi1rxu0QkqZqFtYvL2yneuhTcoPG1CBZEOsELWSOWtnMX1OIFoN1zPtZjTUrkkyBYfVdA4kzuOiy5bxNn9R3is2bI34+hsMadgBw8mUDjMGQZTFx0hR4h8qCZqETtYK91WxdS12XXrFd1h/XHdF9bE+EDnzHMKiVnXQA8ZivbagZ4/fL6wo2gtu6SRsJDut9hEqU0ahaS1sgxGs66AmMx6qqgvYjm/RG+s9+k8i/3RyLQLyveDo0mvPtcwMAnex2NgG6KAuqRB7gDpJtOs7XRdf2YZ3CXOsXOAv1l14gfRUJgeJLXd/MZkgNvJbNiDFtvRE8FoEuIFoGs68l6qANbDzmOgDrDrMXOo9ERwljWNdEyYubdLDYJZypBjG2WTD17a6BDvbuUDwutGYHVHPeFlk6LRjZA+y8PK3UURbKm2VUT17cLFD7HqsXcg8Tq/Zd5ZVNNzTJtHItmfFWynTZ7QkEZW/wD6Ovwj1Sjh/EWVCQxpLw4uDstmgnUnw2TJ3EMNQGU92ebdSdSTuV6mGseOlK16Z5k/OVtbGlOs06EHzXuVT6lWi959i7W8fOEdhcTUZABt1Uv8je1/a2U4aHeJwjXghwkHZJB2PwokiiyTvlCe4SvnbOh3U60crRPjTKDxPs29tQeykNO02HgrbwjDuYwB2qOcxekn1xux+ToixUZHTpB+SrvEOFOFJrXuLpEPJg943PzKsWIM5W8z8Bc/KPNeMfTzMISZYck37DGVHGeMcMfhn82HQ/Q8irJ2Lx4d3QYI1Hmje01JnsXNeQC4d2b3G4VI7NVHCsMgkTBOliVjxSbtMvI7XQMokJdwycokQmIW3E9EJ9m1ixYqiEVR2yBxlSAl/aLjjaE5Ye79IIEeJ+iqrO1taoDma1hnYbHbvFZpysbiO+I1DkdJ5qgO4TVqOkwxs6vMT4N1+CsVXiLjEuuef0AS7GVxEuMgbk6H6JHC+xo6AX8EaNah8gBPgSfoozwemBMk8g4nbnEL0zGhwBsBJtPvffioMdjRlsQCY1FvKdUOC/B+TMxmDp6ZWwQCGgc9zyFtZPJLa9JrXFrmS4gGTYNEAwG8rj13KDxnEXC9KYcRmdEuJ0i/n0RlHEsAEHNUcO85w1sA0E77oS8R4RsVuwWSXxmedGmDlIsSQLAg8/8AoSvhKjs1TNJBAsLEwJgg/ONE74hkDQKXfzOuLGTtmHr0Q7cI8XIGVlzJIE6kAfp10XRmO4CRpbIcXG07bkxAEmRqt0ntqESy894CADO5ixNuqc4hgFMZ2scyQQWkjuxccz4bKDD4Jzi1xaQw2DMsaztHxKpyTJ8aF2KAnuNItreAbnV1zqF74ZTJsbF8AXkwOfid0ZxN4DxNhE5dIBdFhqSQgKVctOaDmDiWsuQ0Wkru0DpjFzXMfEaFHl8qai5uJYHjuu0I6oQ0nMMGT1WKU70+zXGOtExpaLHiApXnTZQNeZUbbK1RASsRRf0WI2dR0/AcYZhgKdMe1vd2mZXZ9BtRsPaCCNCFzjgXZ+pW7wfDecT6K98M4WaQH9aq7mHFpb6RI8ivUwSySXktejypqKeuxHjexsOz4epkP6TcDwOq8Ndimd2pQLv7mEEFXJaT/TH1r+BeTK1w/jJae9SqAGx7psrIx0gEbrYCC4jxFtIc3HQfuj/xq5PQat0kFVqzWiXEAcyl3+dsc7JTa55PIQPUpBiK76z4u47NGg/hWDAYRtCmXOiYJcegvA6KEM08svHUf0eUIwW+wjDuLnuJEZQGi83MOd/6jyQnaLi7MNSL33Js1u7nftzKnqYtlCgalUwAMzurnGSBzMmAuRce4y/F1i91ho1uzW8vHmU2bLwjXtixVjfglB+OxDjUMgAuPIDQAcrlWbg3Z+mypOW4226JFwDjVLBYY1MvtKlQ6AwGtEhsk2uZPmFXsQauJqOfVq1S1xzeyDyKbSTZoj3gOd9Flhgk6af8jSZ1+lxCj3gKtOW+8A9st27wmyGxXaXDMEmpm/4ifjpPmuU/5G4uJ9sGCNMuZ197kAHrdA8QxVSpU9hhe+WWfWqHuNOkANs49L35arYlKKoS0zouO7ftDC6mwDq8z6hth6qtYnt46o0k1HHYNY05T5tEepQuC4G0MArONZwJIzBoEki2VouJG86plVotiHNaGwRlgRcTyRcZPtncl+FaxHaCub06Q0NyST/yygf+yG/xFd7S9xDXEiGtFgNPz7+Ce4ghlmw20i02AuDe/RBEsb3gQdgS4Zje7gNeXwS8a7Y130hLiKde81HW2nfeToR0CAxWFJb3i4md5N76AmBzR+KxBzObJIPeEbTOYcgJk20kJdj3GNxJn75oeIy5I0Xw0tc4uImHWm4jloNo5IVjg0Td0X7xOo2MCD6LWEouqOIaJMfUDcjmsc5ocQILRIE6E7Gx03RbRyTPD8QXuJJDbQQJIaNgCLk20hQOxBae7Inx8JWxi8pt8vmha2Rx6zzOp6If0NRZ+y1OagdMd0iCZJ5zPw8SmnaBr3hrGgB0zfe2g63GwVIweKyuyknLN+nMtKsdOs9whlQO1yzYxY2JBHkTss2SLjLlZpg1KPEjwtV1NzvaNtIBi8SSZg2y6pu/ijIaGlusAmSL9ZAMR816fTbUYGVIa7KDtItcgyN0oZwgNc5j8wZALHNuJE689TpySrJGXYzg10MK9ei4vccoPdBnW4kEi+9/JV7HuaHiHA5tC0d2BqdEzq8GqPJeYE7EC4FrZel5VfrUchggmJiZGpv+ytj4t6ZHIpJbRPhsU5k5XkRMiNYTzhPGG1e473/n581VHyGzrmkkcuV1BRLmvBHiNr7o5cUZ/wAi48jidBrUxrFwoCRvZC4Dioe3v2fbwP8AKG4nTdGZhMbhYFjadM28lVoO/wASzmsSH+pt8lit9SF+w+kuy1MMplgEQZHgU6JQ2HpNDnZeQ+qD7T8Q9jQeRdx7rQNZP7ar1aUIpfiPJuytdpe1rxUyUHBoBgugEk7xOysPAeLNqsaC9pqRJAN/GFzjC9n8VWMim4A7u7o+KufZfsycO72lQguiABoJ1us+B5XJuXTGyOKWiyYis+P6bZPMmB/KBpcILnZqzsx5Cw9UxF1MFaeKMn5bBGbXQN7JlNpLQG+H1VT4nxgve2m0EguAgbgGTPSEz7WcRygU2m518FUMQ5zGmP8AUeA1oGve96B4N/8AJZc+Xy4R6Xf+isI65PsE7cdpfakMkNpU7a2c7SZ36efNVPh7qdYh1R/s6IJMFr5qkXEgCzLHe+8Jpxbs3UcAS6Mv+3aSdp1g9PkgsFRcwDIHA6Q+QRYyDIjwMSuxxcvOXYG0tINxnGsMC0hzqh1ygR6B2UeSFHaSjAysqsvNspnzJBGyD/yZznGIA16+E7b2HRCsoMo/6xESRlAAME73tfnyVraFqI3rdrMK9uV5fe2WLnocrrjp8ETguK0WtGWm9jJDb0yxodq2J946WaCbrzgRTaJp0mNsCXEAH/x18yFNjK4P5iD+V4AkE2GXlyjTnun5exaJnYmo5stJptn3nQ0kZtmmT590rxjMf3dSRAvJJkRH0uk44m5xcHBxcx0HKNRq14jTu7DktNqtduRqIi48QRZTlkKRxtkuIrnQEiTPIdNyeaEJBgzOwAkmdpn7spqtHTUnkeXifmlNYFrnZSBrvqPPVQc+RoUKC3uhzXcpB3IBM/CAvdfhTn5QXsa58FrXPAqEAjvBrrkJSapkEESCD/a0zY/co7FYXDYmK+Ke5zsoDw2TUdltIOYNDfGNVyX6c3+AnFXuw5dRBhx98ttbZvMTqfEJXVrgtA0+XU33Km47jBWrvqAQDlAGpADQ0ST0agDEcvTX6bKiWhG9m3Pt8/sKKbhafTd+Uz03Xgu5NPX78lRE29huGwJecxIDGxmfqGAmAXftqV7LamHILXnK4nK5p1ANjG2uhUGGxOUEEQDroSY0toosViC90uOggDkNhokpt0+h7SVrsc4HjTWudnaHNfZxFiP7gCDf0Vl4dxfDEQyqJ2a8ZddhNvIFc7AH2VqylP48ZFI/Ikjo9TEgZjUdlYTecxbm5scNraFA8QDHMLgA+LZmu0JNpHoqphcc9ghrpbEFpuwjllNlPgsSwZrkZotMMnckeiVYXF2O8yaokqNa4ZGu90Xtb133QzMO4AkgxJPUHnGqslPhlNwiQ55E219J08kpxdEjM1xMjqSdOS5ZLdILx0tiqoYcBy0PMc08wzngAh/kbpTisODTDx7zTBHTaUywZ7ocZjp8E2SqEx3Z4fnJnKPj9FiYgt+/+1ily/6K0zu3BZ9qSHuIc0a3Fj18U8eYu4Zuu4VL7P8AGTEH4Kwf5oCLSvXi4NJxejxnKSdNDZmIadCvQuq7WxV+RR+AxGb3iZS3Q92MgtVcQACUKKjWuyk3Nxf1UlQiEY+SOk+IupYJpJfUu4mSfoOirHFMdle8tbBdIzbNpthok7TcxumvaHjQYDTYY/URt/aPqqZWxJcfWP3UMnFaXopBN7ZI/HF0Wgc3WJ/+uw+KCxGJbmyyASNARJnWJXipUgE7pY6uM0g/PvTcQ2Jd47IKQziEAMpNc0OMmJBiQBebmdd/RJauIJOaYN7gQIkgAA6gKPGVP6jgRmdbeAIGp8P0pdWe6Rv/AG7AbXSypjRix1S4llbBPW3PmQNT5wtuxmcd4xF722i/LzSSkQbE6cgYjwBuUbScGtJvA592eevXkoyl6LRgTZiHZxABGWDMn9MjnrbqvDK8Zi4/mneIygAQdec7mUHjeIANc50wSIYPzHqTo1IKlV73Em07DQDYeCEYuXYZSUeiy4vjzLjM7U6AdeqXVeIh7vdNtDubRMbICjhuf35olo2b9+abjFdA5SfZuq6bCYny+7L02o4AxN7Ezty8/opGUJiRa3jCIxuVz+4wNFttQDqQNEHLdDKPsWPA8Tz+/uyicDpf7lNBw5xNhP08lsYHnrHMab7o80DgKYheHvkpk/h7f1D126qNuDE2IPkmUkLxYuyytZE2PDuo+KwcOPMI/YjvrYodSXktTb/LXE2APmjaXZTFOGZuHqFsTLWOeN/0go80K4FaLVtrjomWL4a+naoxzD/c0j5wUIaMG0/fgm5Ji8WiNuJeNSQ6xDgTI/dFt45W/Mc8Ge9f46qCq2wkCfpb+VG6n09EOMX2g8pRemOKmPo1GxHszOwlt/C4HkiiIcXscCCNW3b18Cq37I8lPh8Q5lwYPMEj5KcsX4Vjl/R8Wj9Tj8fisSpvF3bwTzMSVil9Uin3ROq8PxTmOBb59Vb8LWDgHDdVRlHLdMaePyU83J1uuko/EcotwfXZjz00pItVHDtdc3KixTgzvDzSXCdo2AS4wCgOK9paFUFlOo0kaxcjxjTzXqycFAxxUnIa4vHZ7tN2qPF8eqBoE36W+Kqrsc1rJDjG8akmwjz+qirYgu1cG29AZ25n6rzIOSk2n2beKaSYbiXmLzMzrPgUE7Ec4nl8ghMTjHPAGXKOusjQE/EqJgfcEzqCRY+FtB8U1NjWkT1jFh3uQ1HUn+ENmFOXWLjYnS0Da/1U1ZwYLb/fkluNfme1pEmCf7R4hFugpWKca8h+ZpgHfnfW/wB2Qpq/E384+5RFamb3m9+S8cNwWfE02HdwHrp0SrZToiqVR/tu5zHTXXyUDqhLgTMbnmt16RBeIiHOAJ6OOn7qCi2DBj1sL9UySFbZ6xDQR3nEuiw1AvsFExhE6RtznfyU9Bpc4kReQD0nbnosFMTbnr4WTC+z1h8Pm6/fyTOlhoImT00EbnwQQrZY6X8Uwwbg4Oc45QAHF0SJ2aB+Zx/SpSsrGkbo1RDiTAGkzB6fFSMptGup+4WsPTcZcWx+kH3gNNNl6Leak2vQ2wnE4gZYyjqbyY0m8f8ASWPfa2nJFFwKgrMAQQQJzJReFoBuqiDlKcRZO2zqRO9yEc4mwXj2s2ReGpc0YxFbLb+H/B21X5qgkAwAux4LDtpgZRAXOfw9wxu6LTZdLpSeiNpMyZHsIsbG6qnaP8PMDisziz2VQ/npd2TzLPdPjE9VamBY5q1bktoVNo5ji/wboHDtYyu9tYC9QgFjr3Ps9Ra1nKrY/wDB7HMcBTdSqg/mDiyNT3g6fCxOuy7s1e8yEUvYebPmfinYniGHBL8NUgauZFTzlk+qrLy2SCL35efmvr9KeIdnMLXfnrUm1DAEOnKYdmksnKTO5GwTfX+DfYfKHs2nb1IlYvqOp2F4c4ycJSk/2/sVi7izuSOa1eK065Bpuad4nvRyLdkNxPiQs07Cco8CdB4c1RvYuBzNA6kfuCtVMQ8GZLSQQdbjYXHI9FFu23+h4VoN4piWkND3FzswJEAwMpOmwmB5qXA13RlGw91o2IkEgWSTDi4DBmdtF3OOpT3CcPLQHObngGQHFpZMmzrSImQY0R7A9Hn/ABbrsAJMgncgxYF2gt800wVYMu+ZdFxBDbCInf5eaGqgNBFNuUTYR6zN7z4pbXa8TeAdvpCVJIHZYKGMa8e7A21MgG3gPisrYiSeV/DqkmCqAA3sLze+2iYf4mdRb7iUJSKxgTlkgRYamIv5/FeMRTGVwFjF3AX8L281J7SBa+wHL7CAxoc6BbJy6zcnn4qN2XUaBKsg5RcfP7PzUWGqOa9rgRmaSREQCLgknlf46qfFvYxkAy469fEfRKqld0EEx03Pidh0TLZzpB1QjVxkm8+pPj5Iao0RJAI5G+pA8kCycwBMHXeI1gfFFt9o73AJHO9+giB4lPxoXnZ5cwAWFiQba67AdFIcMT7gOk20A1sm/CeCy0uqSSbyQTO3oPqn+D7Pl9SnkzTaANRGvkRzU5ZknQVCykUMG95sJGrr7SItqZJGnVWIYAtu6LGQBtOpP9x/YK88S7EtoUzVZ/qGS+Pd5w0bAKo8Qc4C4IQnO9AjEFc4Ql2Jq8kVTGZbrYcQpp0x+xM+uQvTa06qWphwTZRVqJCrpg2Y4r0GL3QoWW6rYXWEjoUpcAnhw8NCTYWQ8K18MwTqpFrJm9CS0dF7HtDabY0gK20qgKovD8O6mBBNttlZMDWkXSQlRj7Y59opgUqGJgwmOHNlqxTti+z09q8gqVahVcLdhNLGrYC2nOMWLUrFxx8o0cPmdAaWwYnTdbq0A1xDnSRqMxn49EbhcTEgBtgYDrQegCUMw1eu92ZoEGXEzlmbaAyYWZOytDjs7gG+0FSTALhGpJI08BOpT6496ImwsI1t8r9Eko4U0qRAe6QC6ASGkjSRyMbqYcQplskzvBN52B+Pqg5fhyie8VVBMXA1m8u6knxSZ9Umdfr1RuMxmcENbHOY06QUNhcKXW238PFT5fpRQ/AnAXH36pnhcP3Cb6+d9z8gg6DQLT5feyZYUTeYA+fyUZyNEVREKRAJPjHhrPLwQFbEyM3PnsL7b/fRe8ZUbEzIHM77eCR18eXDSNT4xyGwRhGwTlRK7Etkm9/1X9EEe8XOJgRbm68W+9lA1xgnLP0nomGAwGaDqruoKyNuRLw/B5u8dNrp7huHxfnsNF6weDDQIGidYLDlzgPQLNKbk9FkqGPAuDmo4ATzJOyuXDgMOHEDxte3VTcBwQpNAsSQJI5phjMAXA5bSFf/ABnxVdmd/ITdeiOjim17DRLu0XZ2nUpOECYt9EuNV2EqX937lE4ztZTLbXPJQacdS7HW9o5ti+Gmi6DylKsfiRCs3EnGqS92p+4VO4rw90yFySbG+ytEeGxQnVT1aZeJbdLmcIqSCrr2d4eXNAI01VGl6FeRivh2BcRopjwCo4zBhdJ4HwSm0AkAlM8VgmjQBLwdWCWb8OYYPs+AQd1eeDYJrWgQtu4WTJGiloNewwR5qMZNPYjny0Gvp6onAUXELzhQCE3wYWrFBTeyU3RlLBblMGiFGXWWg+VshBRdISyYlaBWBq9JzjRKwLTmra4JixeS5YuOPkinUNiLGNDOnomeExUAtJ1JPr/CFzA6rKQh15j+FgbNXEaF7b97SDO0c/JDGhDj3uo53180ufiu9FgNCevVTsJBJFvvSUKdB0M6GGGrgRbQ2HiUTQa0dBy5oXCsOpmTsDP34K09mux78Ucz6gpMB0AzPPgNG+JnwU1GU5cY7GlNRVsrVfEbMAEb6/fihHVyBuet49Supcf/AA9wzKDn0nVTUERmcC03/NDZC5hiMG+m7K5hB8+d4I1EIzxSxupHY5rJtMS4nFSbxHKSh2NzWGk+vJMqWBcZlp3kxBglH4LhwEGNvDxNrqv2RitA+tti/D4AmxGs3vcffyVgwWCygZdOX396LVDDwm2Fp6AfZWeeRyKxgkSYXD3HXzVk4XRDPH5dAp+FcPbRINQd8iY/SItPVRYp4fVIZ5ox8HbI5JqXiix8MxYEB1uSs9NwIVN4LgQ4jp9wrrQwwaIXo4J2rMU4u9FZ7VYL2jIAvzXNqFPvEciuqdr3GnRLhabSuXMfLyVn+c4tquzT8W0mmGCjNkPV4eCrBgMASJNpW8bw4t6qEEq2dO7Kx7NsaJhwrFNaLpdjWZSh8ICSki+LsD2W+lx0AgNTvB4k1NVV8HwqYdMK0YEgWRc5S6ElS0NKL2gKDiBFoQuKkAkKAMJiSnlHx2TT2FYJxum2Dqc0movDTqjDWE6q2B8dhmNqtcc0OzGAGOaANYAGSvAxTBed1o5b5CX6LLRdIW31AEpw3F6ZFiLIPG8XAOqpKUYrkwKTekPn4gaLbqtlUaHEiXlxNkVV4uDYeqEckGgtTHPtuqxVp3GCDFlir9kCfCRw6lgpcJRtPh8E6QAPVYsXiSkz2EkS4PszUxL8rGB3WQPmnX/wNtENNSpcXDRJaD42v5LSxa8UFLHbMufI4zpBeH4cWe6xro1gwfinXCONUqXvSyTGk38lixPGTxTSj7JuKyQcmXI45vs5mWkcto5LknaLiwq1TkEMGg59SsWK3zpaSE+Gtti1jwfv+EQHWWLF5Euz1b0TYWjJVkwHDS4d0gGfMeC2sQEyOkMaeHDc1MuzPOpM2HTqhKrw0inT1cYk6nzWlisl5UZJPxsuPDGBmQN0gfBWdjpCxYvXcFHoyQk32K+0mB9tRLNtfPZckxOGNKoWlYsWP5cFwUvZp+PJ82i18Mx7SB8ei1xHibOtgtrFlXQ0+yo1pqv8SmmDwIBFrD1WLEFFNALDh2w3mEJWxha6duSxYujoSXZK/iBc2whYOJbLFiLk2LHsjOK7y2cfdYsT4ugy7MwtU1KgBNj+yt2HwzchzAQAduixYnXdHeilMJzuLbAkx4L3UfzWLFJjJaPWF7xhMxgwsWL0PjxTRGcmAvoCSsWLEzijuTP/2Q==data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQSEBQSEBQUFRAVFBAPEBAQDxQPDxAQFBQWFhQUFBQYHCggGBolHRQUITEhJSkrLi4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGhAQFywkHCQsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIALcBEwMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAFAAIDBAYBBwj/xAA4EAABAwIEAwYFAwIHAQAAAAABAAIRAyEEBRIxQVFhBhMicYGRMkKhsfBSwdFy4QcUFiNigvGS/8QAGQEAAwEBAQAAAAAAAAAAAAAAAQIDAAQF/8QAIhEBAQACAgMAAgMBAAAAAAAAAAECEQMhEjFBE1EiMmEE/9oADAMBAAIRAxEAPwDxNKUimrAla2V19EhTZcJcAtNWy9ujbgszHLimxVPS4hRsYSYCwuJI7lfZ19WLLVYPsLbxJdtp5wkvTqvYhkWCp/6GBOy3kOnnyc1hOwPsvSsP2FbxCIs7JMbFvSFvJtPLKeBqO2aU52X1Buwr2ah2d0tkNHsuOyMfM0AIeY+LxhuCf+kqUZbUidJhewt7M0zcQrhyFmnTpHsj5Bp4YaDuRTadMkgBetZp2YZwAA5oXU7LtaQW7hbzGYoey+W6AHdERzZ8hWsMzSyFTxpULdu/HGSdANdUCboviG2QxtO62LZenKbESwboVdlNPY+CjSRrcmxa0tHFDYrE5Qbo9LhBSa2eVqKbgdlyohWExSu/5gFHQIq7v/Fic/yOXF9IWNy1a/EVEMxFVCjHm2JZFiCDyKG13FekYiix3xNBQnG5dRiSIWlG4qfYBoBqPiSCG+QW672Y5LK9maLWPeG2a6D6rSVH2QvdaTUSPbdJUzikkvRnipTgE0p7F3PKWsrHj+oWkxGM/wBryWZwRioPVE8Y4lvotsdBNYF77LS9nci1ESFRyXAaiCVvcopd2EmVGQdyrAMpNFgiBrjghH+YJsEQwjZsl2bRd9K7SqcF1/hsAo24V0SN+SAieDokna3NEDhmi5hUMNiXwGkRwlOqUHk7l3lKIH1scxtifRUsXjqThDpgKyMlLhLzoE7mNuvJNGEw0FoJquaYIYNR1ciRb6oW6H2DOzeix3hDvayVXPyRLG26olUyqnUdDcOZInxVRT6cJ6+yrOyRjZHc1SJI1NqtdPkCQk/JP2PjWfzLM3vaQLFVMNj36YfuNytNjMHhWwHisw7XY42sZJiIvwv0XG5dgyPDVPlcEnlsmmWwC8PXZUEDdCsaNLiCjeJyBvx4eq0n9JcNRPJBcwoOB/3AQ8fVDL0txZ6ugzFmyp0GKXF1E7CNlLHVlOkbgo2sMq6KV1doYKU1S0sZM1aSmJCEYGnCuNxOkpdm05jKui4UOGzaeK5mrg5qyLMSWVCFrTTFuauJkIdXrKphcXITK9VKx1bEQENc3U6XJ9V8pswjAXsG4McDw2KJvxhmAJbFygAfKsDFEb+i2RoInFtSQx2ICSRtvMyusKRXAu55S1hh4wijhqsheEu5GcubL4S5U0aDIcLAFloGNUGCw0MCIBtlNTR+Dai2DbdDcKIRvAXuRZBqcA0GTsrWHg3bAHVKtSEAKHC0y8loOljePFxRBaIcQAwD+rj5qepUFBtrvjU9zhdo8p+idXqtoMafnMBjDwjiRxKCYl0u6nxOcXXLtxtvx48VHPl+Rbj4t95LJrkNNWoNbrEBx8Id8rWt2F4/eVUoVXAEuIm4JA+Y3eTHsqWa5oLMHiDYcR/y4T91SxGZvsxsAcecA+L9go91fUnoeo1oJdJ1EAC+w+UW6J5rlo3PhEAbgkwTP0QCnWqSHOcNzYgGSq+Lz6DpePhjbYvIm/kL+q2sgtgycweXanGSLNEWk728/srL4gNLWu2kkA39es/VA8vzFjiDcNbZoMeJyMU6xi0FzuIuQD9kltnsbJfgLXwYbjA5lLVRdpDgHgd0WAiWAcDYmZv9LGaZPABpu1Dd1N4m3/Fw2t+3VHCGtaGwCd7jYBB3Pc4+AmS7abeieZ0l45XnmPplrzYgSQNVnDoequZW2Vtc9yttemGtaO8DSGgTccdX881j8vp6HOad2kt2jYxsrY3Zscr6q0aPiRXC0LKgPiRbDOEJ2p7aEITmFSCjRdZZ7NTdK0plXFy1ZnHP8cq/iasBAq9aXI6Nch7A17KerXQjC1bKSpVlDRbktd/dWZlVMFhi4o83IajmzT35HihcpOmxoTrhR1ays1ckxAMGk70gqGpkWJItTgcXOIAC2zbii7E9UkNr5a8OPim+4Fl1NqF/J/gClCSQXXXnLeDEXRDA14qt80JbUhdp14eDyKSzZpXsWAINP0XZQbs/mEsA6Is10lSqqehU3C0OWuOgBZp4IvCPZFWBAB3S77GzoRxD4kfMRDfMovluDFKnqdeLi3Dmh2DoB9Q1HmKbOJsB6oX2h7SOc80aQ0jZrw6LbG3kk5M9dG4uO5d/Cx2M72q6ofgbYCd44DzJVDEPJlz4/UQD8IiwA5BcY4aQB8LY9TzSrOEBhIk3P9I/vH1UvUdGt1Vp05u4cS/jA4D86KthBqdOm0kAv/SDb3JRl1GWgN4nTykKwMtp0xqjxbNn9Rtt0S70ahfdvf8ACG6WnQBuHHiZ87eqrYnKJaBYuPGN+bvU/RaGAGgCwFv5P5zTG/qIsdp4NH591vKhpnKeWlswLNHxAGAeg+ifgcS+m7UbjgJ48vqFpcOJ3A38h7qvmWEY6TtpkA7XNj/CMy37CzXpBVxRLY+Z3LdrU7DUwLiLWHnx/Oip4agWgud81mTwH590Rw9EiAdrT1KTI0h4BaC+Yc7wNmbTtbylZrPMFpe2o0Qx8/8A1w9wPcFa3Fw4ehA6Dj68ELxGHDmODpH6Tx17tA6COHVPhdUmX7ZfTdWaNVNeLciCWuHJw3CiYbrpCUUbVsgmZukq/wB5ZCcc9KIRj3WWeqO8SN5g+yA7uVIlnexDDuRLB4cucAq+V4QuWxyrLwItdSzy0MWcmyuIstlgMMGhUsvogIswqE/ZrUhA5LF9rMzLnGjTs0fGRYnotk51l5rmxIr1J31EqmLYTdV20GgQkm60lRV5ouLq4ux5ZJJJIC0XZzHwQ0lew9nsK1zASvD+z+HL6zY2Fyvc+z7dLAFHOdungx3O0ma4QaTAQrJcRFTTzMAI/jbiFmGu7nENfE6XB0c4uo2eLqywlwaztJVFDCFgk3D6hkE7gkBu7uUBYtlUVKheJFg0TE23+v2RLtPii92poaWktjVcuFxtYi4ddCcK3SWieH2UvdCdYiuGaIvJPCT6BWm0wLui45TAQ7Cvl0jhYTbfh+c1erU3cRuZA3vED2/ZNYXZmWVQKpAktEgOcZDnT4iOQ2HoijXBxk8JMQdz/b7oQWNPg2mAbfID4j67QjFGoAwufY8oj+lvSTA9EuWPYzLaKqZMct+XP+6RJItu6wB4N4fylRpk7ne7j03PuU41Dd3C4HkNz9gkFZ+FoDd4gfz+6pVhrcGDYfF15/nmrBJ0yPjd4WjkmEd2wkfGfCJ5nb9yjptoWM11LfC23mUQZTgX9FHg2tYzryFzKE5pmj3HRRAkCBJsTznkmmIWqucZkZdTpE6mwXFvAm1+l4UeHzB1RkNs5kg3Hi5k8BMgepQ7NKbRTaGOPeXDyRBDuAdHv6KllGJLKmqDs1ulwsCTpbJ43JKrcZ49JzK7GszoTFRunSdNN8GSXXLT7eHyDVRFJFxQ8JoknU5pcOIE3k8PiA9kKa6wPMA+6GF60bWkdewQbHORLFVECzGqm+iD5hWTMqwJqOVeudTgOZW/7J5VYEhPldRH+1SZVlmkbI9g8PCJswQGylZh1zXs+ncO1XWqOnSUsIeg0a56yParL7960f1RyWseFVrUpBB2TbGdV5oXJLbv7P0yZgeySbyU8ngy4kku95pJJJLCv5LjO6qg8F7P2dzEPYI5Lwlel/4cYkubB4WUuSfXR/z5d6ejVHLL55Py/Fw4XWmdsgWa0J2UL27ZVvtBhQ6pTDQyGSS5mxedx5C6FY6gWvbzErS4KkDSFQgCztuHC3Tog3ainAbB8ReNRH6SJE/RJjPSO+jcopy6OAMC4Mnifqj2m/kI8uJWbyAgPdwcHWHmtMRb1jzvdLn1Rx7iAYRpOoiLi+3kPzjKRdqlgAvs6+oEOBHnYH36J+IMQN7Enr/6uYanzN7l38Jd0dJyyGx8zreg4qIAaoHwtifIbBP77d3/AFb5KL/MNaIiw3PN359k0m6HpZmSDG1vM8T+3ugGa5pNfu2XDJBPDVu8/t6IljMxDGywS8BobB+Z/wAJH1PoUPwGVtaJPicTN+Jif7nyTa1Ql6TVK5bTGs/7hB6WNz/Hr0UOWYY6i528SOQm5/n3U9Ruowdhv5Dh57n1CldU0s0xc3I5C2lv2TUsY3tRnTMK11UUw+rUc5jGuJ0agLueBuANIgc91msN2tfLH4uKjXmBTYAzuGAjxUwI8X5wWt7V9lRiAPFp0vLjaTLyNcD09/NZCl2UbSqh1V5NNsvNMsNOo8NNgNwATaU+PjpLK5b6bejngYNRJLtVy5o0mm07xzIEe+8Ksyp4R5D7IVMi48dTSGxEaCRuXbSWk9ICsh8NA5AD2CSdVfHtDmFWAs1jKxcYC0GJw7qlmozkXZYWLhfmUPOQLLWe7N9m3PcHPHl0XqGWZYGNFlby7LGsGyIPHJTyztGYyKgpp7aSsMapG01mqtoXe7VwUk2oxbQKNVigNNX3MXO6SmVBTXFa7tJNsr5cSSSXpOAkl1JYXFtf8O8VpeR1WKRLIcf3NUHgYSZzcPx5eOUr3qjUkKDEUpQ/JMwFRgIKNMgrmj0Nn5dVHdODo8F4cQAeW/kLeaq4jB993gcRcb7gGJaN/X1UrWQ6QAYvBE3GylOltOLlxu50/E5xEiPMoaTvVZDLpFQk2c2SRydwB/PmWvZXDmgg2DZPtcoRmGAbr1xYXrD9X6XDy3Tctxoc2S4QSXG+zRME+l/RDLubCdUWcbzx3A5cPpH0XaoDWmDcjfjzMczv7plOs0Av3EQBwjgPQR7rD9vcTWqUXMoOlpLGPhwb4Xkzfk4wOoJ5oYY7bPLUFD2npPcWU3NBY2o8/O5rKbZcYbYEDUYJ4XRdmGLmhzn+DTYNAAM334k8+i8b7L5e6ri6dGq802P7xjoOk1G6SDSBH6oLb2+i9SoYjVShoaKLP9ukB8LnbDffSBPmeifPHx9EwzuXtVy3Cufidz3TXOjXu51g59ttgPdbBuktLh/Q3zPFCMqojlA2JvtuSjFBu0cPhHKeJ/OSXHtTLpWfS077DxOj5jNgPMx7BR4Ohqqanbb+p3P1V5rRVJaAdDTEkRqMbj0T67BTb7zzTWJ7Bc+r6C2GTJ0gzEE7cOsrOZ0w1agZMwHX2JFpn8CMZjX1PmNpA/qi59LD2QvGTSaXCddSRTHEbX6f36LfW+B9Cj4zGw8IkeYP3IUOKJDy03M3jqiYIp0yYuAAAYMm38/RBG1NdYu3GolTm/OrT+rW5NggYkLVYZgaFmMqrxCOU6yGULKKCoul6osqKUVEgrtIq1TVOgVdpqkhLUgCZUapQUx61gRXDV0tUhCaEiiKF1P0pIs+UUkkl6TzyXF1cWYkklxBmv7GZ6WODHG3Beo4fEBzQQfULwKk8ggjcL0Lsrn5c0Ncb7KHJj9jq4eTf8a9Mw9YJtTTq1cJ1REwf1Dr/KDUsUp2YqFGe3X4yxdxY8DaYu9/iebWBO08LW90BxuFLBYA0nmIuNI25WkwfTqib6g3A+LSHcw0G+k8FdwrBUvAv4dO+gRxtvsPIFG9VGz9s+ysxoFGt4qRFnF0+IHdx5T9lUwdVrQ81JD9RLQ0bt+UtEX5+g9TePy8aTobLT4Q2Led9kMxLn06RDjIiGvjxMneekn0hUllSyljmW4RhDqoa1sO8BYAHazwLhvbc/ypiBLabR4GCLAAD8P26qDAYttOiJGktFhzcbT9D7IhllKRIgz4j67DyUst7UwkkX6TQGj+OH59ldoyR9Ot/wA+6hZ+ojoBuY2+qnc6BBmeg4nh+c1o1XcO8NFvfmeZVPNcUI63jyG5K46rYnYbAcbcfzmguMa6o7SNzBM7NZwH7+yonpRYQ/U+fA2QP7dSfuFQxgc98u4HQ1v3/hEcXRa0AN2YBLtyXbk9YH1IUUzYQIFzMBs394lTt0eTYVnFfRTj/qL78zHr9kOy1iZmtfvapLfgb4W9Y3P5whTYFpVOLDrdLyZ66jR4Ao1SqIJgVeNTkkznbYirayfTehtFxKI4dqkoJ4Zyv03IdRVym5NstizvYpEqOUxxQtaRI5y61yglOaUp08pKKEkds+U0kkl6TziXEkkBJcXUlmTUaE3V/L6vdPB4cV3CMsli2Q2VK5bujzHXb0jKMRrYCCr5C8+7HZuWv0ONuC9EqAFuoKOWOq7ePPyhNr2hSUcQW3aYmxvuORQ91VcOKBCWrfNNXhMc1zbW0iCz7kHl/Ko4/Dd66BYmJi4YBz/OCyuJxpBsYPMGCjWV58DTcHEd4Qdbi4NgSAInzQtSyx0oY3Bh9XRTPhZ8IBsTxPQWRXLz3bAIG/ihpuNpEdbepV7LsO141WJsXGZaLWE+RClrZeHGSSGtMiPCZ4fuhul6+Jm1A1suIAEXJtPUnqqVbNqck940wYAFy53MAchJTMdhKtRjqYDhfQ0mBrJElwvsAT6oWMhqA2mB4WyDFt3DqSmlhbsQOad6Qyi1x5ucCAAOQ/LpgpFkueR3ryTtfSPsIiPNLC0alFjtdnGABsByFxMKOm5gmo9xc4gEx4oaDb63T3KQslRZmA0AeRPUm7R6mT5NWezLGQDRb8RM1D53jz2UWeZ7chp8XQyGT14uiBPRDcudqdO5QxwuVG5TGCFHCTARTDYKArOX4aYRhmGEKuV1EZ3dqOGowrIpqwKKeGKF7ViOiy6J0AqlNqvUWpdG2sMVukFXpNVtjUtMkTXNXV0ICgcFxpUlVRALMmlJM0pJRfLCSSS9V5zi6kksziS6uLAKYKpZW309QQXD1oKJ0cSoZ46u1+Oy9V3D0dDg4cCt1lmcAsAKxneBOZWjYpLdunCTFqsZjORVD/NOmxQZ2KPNQux5CXx2bLkkaDvp3UlMzss/SzCUWw+PAahlhlPUCc2N+ilPMqrG6GVHNbOqAYMxG++wHsiWF7XVmvmoG1G3MFoaZPEELJOxUlSNro/jsCZ4ZNz/AK2bqJNA7RTioJE/ETbf+yd/rinFqLwdgNbSPePLgsQHrspdG8YJ592gfiKgeG6ABpDZ1nzJI/biUHx2cVXNLXVHFpABbMAgeS5XeIQXGVVTDj2lyckx6hj6mpy0+QUdlmcBTly3OSUIhdMjjt20+W0UUFNQYFkAK+wKHItgr90l3atFq5pUVULKatU2LtJinhCtCYp2OUAT5SU8TAqSFDTKklAyOoU1qeWpBq2m25KSeuLaHb5WSSSXpvOJJJcWYlxJcKDEVNQeoE+juhRnsXoqfQosGEQ0WXNXdjelJzVTrolVCHVk2KfJ3DaBRGk9DaQVxhXQ5FoPTg9QAp7VhWmVCpQ9V2KZqHjB8qZXNkIxO6KYgoTW+JEtEsnpXW7ymnACx+Ss2W2y5tkYDQYMolTCGYJGKLVz8ro4nNKbCnLUzSubbo0TU8LkLoR2XSRoTy1MaU6UlppD2NUsJrApIWjIymvKlcqOKqQmB01kkJfirpJtBt85pLiS73ESS4kgxLiSSzOJ1HdJJCjPYzgiiOqySS58vbsnpWrFUagSSTYlz9O0Wq6xi4kruRIGJ4akksyVjVKAkkiyvikIqfEkktQaTJOC2mB2SSRjUcwSN4dcSXLzunhTPCjXElxuqOrqSSaFpwUjAkkloxM0J6SSzGEoXmDrFJJNiFZmrV8RSSSV9JP/2Q==
Tkivo ksilema s bolesnih stabala maslina istraženo je u laboratoriju gdje su provedeni morfološki i molekularni testovi te su otkrivene kolonije gljivica: otkrivena je konstantna prisutnost vrste gljivica iz roda Phaeoacremonium – P. parasitica, P. rubrigenum, P. aleophilum i  P. alvesii, a prema znanstvenoj potvrdi gljivice P. parasiticum i P. alvesii sada su PRVI PUTA OTKRIVENE I POTVRĐENE NA STABLU MASLINA U ITALIJI.
 
Laboratorijskom analizom potvrđena je infekcija uzrokovana bakterijom X. fastidiosa i kod badema i oleandera koji su bili u blizini zaraženih maslinika. Serološki testovi (DAS-ELISA) također su potvrdili prisutnost bakterije X. fastidiosa. Nadalje, utvrđena je infekcija i kod trešnje i nekoliko vrsta višegodišnjih ukrasnih biljaka. U pokrajini Apulija otkrivena infekcija maslina uzrokovana je bakterijom X. fastidiosa genotip CoDiRO (to je skraćenica talijanskog naziva novog oboljenja maslina: kompleksno sušenje masline, 'Complesso del Disseccamento Rapido dell'Olivo'), a isti soj bakterije ranije je otkriven u Kostariki. Istraga je otkrila da je uzročnik 'ušao' uvozom UKRASNIH DRVA KAVE u Italiju, Francusku, Nizozemsku i Njemačku. Utvrđeno je da soj CoDiRO  pripada podvrsti X. fastidiosa ssp. pauca, koja nije poznata u SAD-u, pa su stručnjaci koji su u Kaliforniji proveli istraživanje zaključili da X. fastidiosa ne uzrokuje oboljenje masline.
 
Ukrasno drvo kave postalo je popularno u Europi i uzgaja se kao sobna biljka ili u vrtovima. Stoga je u svibnju 2015. Europska unija usvojila nove, strože fitosanitarne mjere kojima se ZABRANJUJE uvoz ukrasnog bilja, najviše ukrasnog drva kave iz Kostarike i Hondurasa u svrhu sprječavanja unosa i daljnjeg širenja bakterije X. fastidiosa. Nažalost, konačna cijena koju plaća Italija i talijanski maslinari je vrlo visoka – šteta u regiji Apulija koja je uzrokovana bakterijom X. fastidiosa procijenjena je na više od 250 milijuna eura! No, cijena je i mnogo, mnogo veća. Naime, u Bruxellesu je u ožujku 2015. (26.-27.03.2015.) održan sastanak Europskog vijeća za zdravlje bilja na kojem su sudjelovali stručnjaci iz svih 28 država članica EU-a. Stručnjaci nisu postigli konsenzus, a svi uzgajivači maslina na talijanskom poluotoku Salento ('peta' talijanske 'čizme'), regija Apulija, pružili su strašan otpor protiv usvojene drastične mjere koja će između ostaloga, uzrokovati i zastrašujuću devastaciju lokalnog krajobraza. Naime, Europska komisija donijela je prema nekima kontroverznu odluku o SJEČI 11 MILIJUNA STABALA MASLINA na površini od oko 8.000 ha u regiji Apulija kako bi se zaustavilo daljnje širenje visoko fitopatogene bakterije Xylella fastidiosa. Sredinom travnja 2015. talijanska Državna uprava za šumarstvo započela je sječu stabala maslina na poluotoku Salento, a okupljeni ljudi vikali su: „UBOJICE! UBOJICE!“ Neka stabla maslina starija su i od 500 godina. A talijanska regija Apulija je jedan od najvećih talijanskih proizvođača maslinovog ulja: čak 40% ukupne talijanske proizvodnje otpada upravo na Apuliju.
 
Francuska i Španjolska podržale su ovu mjeru jer strahuju za vlastite uzgajivače/proizvođače vinove loze, agruma i maslina. Francuska je već ranije bila zabranila uvoz povrća i drugog bilja iz Italije od straha pojave ove bakterije. Međutim, i u Francuskoj je početkom travnja otkrivena infekcija kod drva kave bakterijom X. fastidiosa i to u Parizu. Francusko Ministarstvo poljoprivrede odmah je naredilo zapljenu svih stabala kave koja su uvezena iz Nizozemske, a ukrasna stabla kave potječu iz Srednje Amerike. Dakako, Europski parlament poziva na znanstvena istraživanja u svrhu otkrivanja više podataka o ovoj „ubojitoj“ bakteriji kako bi se mogle poduzeti odgovarajuće mjere suzbijanja i daljnjeg širenja bolesti te smanjiti goleme ekonomske štete.
http://3.bp.blogspot.com/-6WKu9rNreTU/UnlrRTOgwBI/AAAAAAAAATA/M4sCE1ATpRU/s1600/Ulivo+affetto+da+Xylella+fastidiosa+-+LECCE.jpg
U svibnju (20. 5. 2015.) usvojena je REZOLUCIJA o „Pojavi Xylella fastidiosa kod stabala maslina“ (2015./2652 RSP). Hrvatska europarlamentarka Marijana PETIR također je podržala Rezoluciju o epidemiji uzrokovanoj bakterijom Xylella fastidiosa koja napada stabla maslina – jer to je bolest od koje sada strahuju svi maslinari u Europskoj uniji. Kao što je već naprijed navedeno, Rezoluciju je usvojio Europski parlament na plenarnoj sjednici u Strasbourgu 20. 5. 2015., a u Rezoluciju su uneseni i prijedlozi Marijane Petir „koji se odnose na nužnost osiguranja lakšeg pristupa informacijama, razmjeni iskustava te izradi sveobuhvatnih smjernica za primjenu preventivnih mjera, mjera suzbijanja i nadzora s jasno naznačenim obuhvatom i trajanjem tih mjera.“
 
Hrvatski stručnjaci iz Zavoda za zaštitu bilja u suradnji s drugim mjerodavnim institucijama vrše nadzor u hrvatskim maslinicima, a 2014. nisu otkrili prisustvo bakterije X. fastidiosa. Ipak, potrebno je provesti daljnja istraživanja u svrhu otkrivanja same epidemiologije ove bolesti kod maslina te uloge drugih biljnih vrsta kao mogućih domaćina, ulogu potencijalnih vektora-kukaca koji prenose bakteriju kao i osjetljivost različitih sorata maslina na zarazu. Može li netko u Hrvatskoj uopće zamisliti koje posljedice bi bile za maslinarstvo, lokalnu ekonomiju i krajobraz(e) kao i za cjelokupno gospodarstvo kada bi se otkrila i  potvrdila infekcija maslina bakterijom Xylella fastidiosa? A sve ovo je posljedica globalne trgovine i liberalizacije tržišta te uvoza stranih vrsta u europske krajobraze i okoliš gdje oni postaju agresivno invazivni. Štoviše, u Italiji je vrlo loša politika utjecala na propadanje nacionalne banke gena i sadnog materijala, dok Hrvatska čak ni nema nacionalnu banku gena i sadnog materijala – jer ovo hrvatsko 'blago' još uvijek nije vraćeno iz Srbije nakon raspada bivše Jugoslavije.
 

Rodjena Marija Kuhar, dr. med. vet.

U helsinškim gimnazijama eksperimentira se učenje "fenomena" umjesto tradicionalnih predmeta

 
 
Čitajući članak Timothyja Gartona Asha, profesora europskih studija na sveučilištu u Oxfordu, prisjetio sam se nedavnog (u ožujku) teksta u listu Independent o reformi školstva u Finskoj, koja i inače ima jedan od najboljih školskih sustava u svijetu (izdvaja, uz ostalo, 7 posto BDP-a za školstvo). Već nekoliko godina u nekim se gimnazijama u Helsinkiju eksperimentira učenje „fenomena" umjesto tradicionalnih predmeta kao što su povijest, geografija, matematika... Uči se „Europska unija", a u taj su predmet uključeni ekonomija, jezici, povijest država...
http://christianscience.com/var/cscom/storage/images/media/images/international-pages/int-landing-page-sliders-mike-and-patti/l-interieur-de-la-premiere-eglise-de-la-science-chretienne-a-pau-france/100934-1-eng-US/l-interieur-de-la-premiere-eglise-de-la-science-chretienne-a-pau-france_sliderimage.jpg
U Finskoj je godinama uvedeno i drugačije predavanje od klasičnog gdje profesor predaje, a učenik sluša. U Helsinkiju je 70 posto nastavnika pripremljeno za novi način obrazovanja, koji bi trebao biti uveden u sve finske škole do 2020. Evo, u Finskoj ne samo što se ne vjeruje da će grčka kriza dovesti do raspada EU-a, već svoju mladež pripremaju za Europu u kojoj možda više ne će biti 28 različitih grčkih država. Učiti o drugima i od drugih znači pripremati se za budućnost. Gledati sve kroz nacionalnu optiku znači smanjivanje vidika. 
 

Silvije Tomašević

Anketa

Što je po Vama odluka Stožera civilne zaštite da svi moramo nositi maske na ustima i nosu?

Utorak, 04/08/2020

Tko je Online?

Trenutačno aktivnih gostiju: 1628 gostiju i nema članova online

 

AIPK Trgovine d.o.o.

 

Registar Branitelja

 

Udruga Zavjet

 

 

Grawe osiguranje

 

 

 

Veliko srce malom srcu

 

Facebook

 

 

Optika Kraljević