Get Adobe Flash player

Pogodovanje pohlepe "jednakijih"

 
 
Zbog novih poteškoća uzrokovanih kroničnom ishemičnom bolasti srca ponovno sam bio podvrgnut liječenju u klinici za kardiovaskularne bolesti „MAGDALENA“, u razdoblju od 13. 1. 2015. do 19. 1. 2015. Liječenje je zatim nastavljeno kod kuće pod strogo definiranim uvjetima, a uz jedva primjetan oporavak, pri čemu svaki stres vodi pogoršanju stanja i većoj vjerojatnosti nastupa ovosvijetnog životnog završetka. Učestale administrativne reorganizacije, poglavito one temeljene na procjenama troškova i platežnih obveza upitne metodike računanja, također djeluju stresno, ali ne samo na osobe oštećena zdravlja, nego i na sasvim zdrave osobe, poglavito one mudrije, koje s lakoćom prepoznaju odstupanja od ispravnosti. Zahtjev upućen od GSKG upravo predstavlja primjer, koji pogađa ljude sklone savjestnom stručnom postupanju i uvažavanju moralna postupanja pri ophođenju s ljudima koji trpe zbog tuđih grijeha. No, nije riječ o iznimnoj pojavi. Riječ je o eskalaciji takvih i sličnih pojava. Ovrhe, precijenjene ili čak ne postojeće obveze, pogađaju pojedine ljude, čak i obitelji, pri čemu se zanemaruje gospodarstveni doprinos već prije stečen, a kojeg samozvani „elitni“pohlepni rasipnici administrativnim muljanjem žele usmjeriti prema vlastitoj koristi. Osobna iskustva stečena osobnim doprinosom daju mi pravo za ove tvrdnje. Držim da ću uspjeti to na prihvatljiv način i pojasniti.
http://www.uhrvatskoj.com/upload/tbl_oglasi/pliva-upravna_zgrada-protan-se-1.6mm_13425.jpg
Na temelju spoznaja stečenih proučavanjem povijestnih zbivanja na zemljopisnom prostoru cjelokupna Karpatskog poluotoka, došao sam do osobnog zaključka da bi sudbine svih naroda na tom prostoru imale povoljniji tijek za uspostavu optimalnih međusobnih odnosa da nije počinjen sarajevski zločin 1914. godine. Vjerojatno bi ratovi, koji bi možda ipak uslijedili zbog drugih uzroka i povoda bili blažih razmjera. Za sadašnje razmatranje, međutim, važnije je razmotriti gospodarstveno i političko stanje u Hrvatskoj prije i uoči početka Velikosrpske agresije na Hrvatsku.
 
Hrvatska je, unatoč ratnim razaranjima tijekom Drugoga svjetskog rata i pretrpljenim ljudskim gubitcima u tijeku rata i neposrednu poraću, uspjela očuvati i obnoviti svoju gospodarstvenu moć očuvanjem i obnovom svoje industrije, poljodjelstva i drugih djelatnosti na razini izvozne konkurentnosti, ali je imala golemih prepreka u ostvarivanju političke i nacionalne ravnopravnosti u usporedbi sa Srbijom i srpskim narodom. Nakon uvođenja u praksu doktrine tzv. „Samoupravljanja“ uspjelo se gospodarstveno napredovati. Sretna je okolnost da je zagrebačka industrija bila raznovrstna i učinkovita. Farmaceutička tvrtka PLIVA svakako je bila među najuspješnijima. Božjom voljom i osobnim sposobnostima uspio sam ostvariti svoju cijeloživotnu iznimno prepoznatljivu učinkovitost upravo u toj tvrtki. Za ovu prigodu poseban naglasak pridat ću redoslijedu događanja, koja su prethodila ostvarenju posjedovanja vlastita stana moje obitelji.
 
Diplomiravši na Kemijsko-tehnološkom odsjeku ondašnjeg Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1959. godine, kao jedan od najuspješnijih studenata, a po javno raspisanom natječaju tvrtke PLIVA, zaposlio sam se u PLIVI kao polaznik Poslijediplomskog studija „Kemija i tehnologija antibiotika“, neposredno uoči početka same nastave temeljito razrađena programa, a pri početku proljeća 1960., da bih uspješno položio sve predmete i svladao popratne obveze, kao najuspješniji polaznik, stekavši status magistra znanosti (mg. sc.) već tijekom 1961. Iznimna uspješnost pogodovala je povjeravanju (upravo meni) tada poslovno i strateški najvažnijih djelatnih položaja za ostvarivanje dijela tadašnjih najvažnijih razvojnih ciljeva tvrtke, pri čemu nisu bile zanemarene životne potrebe probrane osobe, dakle adekvatno rješavanje stambenih problema, dodjelom stanarskog prava u odgovarajućem stanu. Odluka ondašnjeg poslovodstva PLIVE da investira u podizanje razine znanja izborom iznimno nadarenih ljudi za stjecanje viših stupnjeva znanstvene izobrazbe, svakako je pogodovala napretku tvrtke do svjetski vrlo prepoznatljiva ugleda, popraćena gospodarstvenim jačanjem ne samo grada Zagreba i njegova okružja, nego još izrazitije i cjelokupna prostora Republike Hrvatske. PLIVA je svojim iznimno uspješnim djelovanjem rapidno napredovala postajući sve prepoznatljivija u svjetskim razmjerima.
http://www.pliva.hr/img/themes/pcfrontend/images/press/PLIVA_01_JPEG.jpg
Osobno sam tome prepoznatljivo pridonosio. Vrlo naglašenim ulaganjem u stanogradnju, PLIVA je podmirivala sve troškove uz popratno izvršavanje svih zakonitih obveza, ali i uz dodatno unaprijeđivanje pojedinih zagrebačkih i drugih lokaliteta u Hrvatskoj. To znači da je investirala i u odvodnju i u dovod vode, čime i u izgradnju komunalnih objekata odvodnje, nerijetko i uz stručnu pomoć svojih zaposlenika. Svojim sveukupnim djelovanjem PLIVA je obogatila sve dijelove Hrvatske, bilo da je riječ o priobalnom području, otocima, Dalmatinskoj zagori, Slavoniji, Hrvatskom zagorju i Međimurju, Lici i Istri. Ali, stjecala je i bogatstva suradnjom s inozemnim partnerima. Sveukupno je zapošljavala u određenim fazama više od deset tisuća zaposlenika, ali aktivno sudjelovala i u obrani domovine, bilo izravnim sudjelovanjem svojih zaposlenika, bilo kroz posjećivanja ranjenika i prognanika, ali i kroz zauzimanja u inozemnih partnera za potporu Hrvatskoj.
http://www.opuskomunikacije-tim.hr/images/stories/demo/4-gskg.gif
Očito je, dakle, da je svojim djelovanjem omogućila dostojan život hrvatskim žiteljima na cjelokupnom prostoru suverene hrvatske države. Ovom prigodom treba pripomenuti da su u zgradi u Slovenskoj 19 prostori pričuve bili smješteni pri temeljnoj plohi zgrade, a sastojali su se od zajeničkog dijela i dijelova pripadnih pojedinim obiteljima. Troškovno su bili obuhvaćeni stanarinama, koje su pojedine obitelji plaćale tvrtki PLIVA kao investitoru i vlasniku zgrade. Zato je neshvatljivo zašto je tom prostoru pridano značenje koje mu izvorno nije pridano, niti mu pripada, poglavito zato što je najveće značenje imao u situacijama kada je velikosrpski agresor svojim avionima ugrožavao živote stanara, pa su se ovi sklanjali u prostore na najnižoj razini?! Zato je sasvim naravno pomišljati da je riječ o administrativnoj muljaži onih rastrošnih, koji ne stvaraju već troše, čak i rasprodajući ono zajedničko što pripada onima koji su ga zakonito naslijedili, ili zaradili.
 
Na kraju i primjedba: Radovalo bi me kad bi mi se obrazložilo podrobnosti matematičkih metoda procjene platežnih obveza sadašnjih vlasnika stanova. Naime, jučer sam kupio u „Mlinara“ jednu polovinu od jednog „kruha ispod peke“, plativši samo 6 kn. A u kruhu je pšenično brašno obrađeno s puno uložena stručna rada i potrošene energije. Prisjetih se doba kad sam kao pučkoškolac srpom žeo zrelo pšenično žito na krševitoj njivi, ali i onog iza toga, kad sam kao gimnazijalac (u noćnoj radnoj smjeni) iskrcavao s prekooceanskog broda zrnatu pšenicu, da bih zaradio novčani iznos potreban za ostvarenje maturalnog putovanja iz Splita u Dubrovnik. Zato mi je dobro poznata vrijednost pšenice. Osobno sam objavio i znanstvene radove, u kojima se matematički definira kinetika različitih biologijskih procesa, pa ne mogu odoljeti znatiželji za spoznajom podrobnosti drugih pristupa procjeni vrijednosti.
 
Referencije:
 
1. M. Bošnjak: Prigovori postupcima aktualne Hrvatske vlade, www.hrvatski-fokus.hr, 6. 3. 2015.
2. M. Bošnjak: Amoralno je i pravno neutemeljeno oporezivanje mirovinskih primanja, www.hrvatski-fokus.hr, 6. 2. 2015.
3. M. Bošnjak: Popratno ovršničko porobljavanje, www.hrvatski-fokus.hr, 13. 2. 2015.
4. M. Bošnjak: Pohlepa vodi k činidbi velikih grijeha i u službi je Zloga, www.hrvatski-fokus.hr, 9. 11. 2011.
 

Prof. dr. sc. Marijan Bošnjak, dipl. kem. ing., umirovljenik, "doživotni bivši zaposlenik tvrtke PLIVA"

Križ časti za znanost i umjetnost

 
 
Upraviteljica Gliptoteke Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Ariana Kralj dobila je od predsjednika Austrije Heinza Fischera Austrijski križ časti za znanost i umjetnost zbog svojih zasluga za razvoj austrijsko-hrvatskih kulturnih veza. Odličje joj je u srijedu 18. ožujka na svečanosti u svojoj rezidenciji u Zagrebu uručila austrijska veleposlanica u Hrvatskoj Andrea Ikić- Böhm koja je istaknula da se Ariana Kralj ubraja u najznačajnije partnere Austrije iz hrvatskog kulturnog života.
„Njezina stručnost u području likovne umjetnosti i arhitekture, njena spremnost na suradnju i fleksibilnost učinili su od diplomirane povjesničarke umjetnosti i germanistice visoko cijenjenu partnericu hrvatsko-austrijskih kulturnih veza. Kao ravnateljica Gliptoteke HAZU, jednog od najvažnijih umjetničkih muzeja u Hrvatskoj, niz se godina zauzimala za kulturnu razmjenu između Austrije i Hrvatske. Dodjela ovog odličja izraz je i dobre i dugogodišnje suradnje koja nas povezuje s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti“, kazala je veleposlanica Ikić-Böhm. Podsjetila je na izložbe koje su posljednjih godina ostvarene u Gliptoteci HAZU u suradnji s Austrijskim kulturnim forumom Zagreb i drugim partnerima iz Hrvatske i Austrije. To su arhitektonska izložba Arhitekt Friedrich Schmidt i njegovi zagrebački učenici (2011.), izložba Bogdan Bogdanović – ukleti neimar, inovativna izložba Form and Energy o energetski učinkovitoj arhitekturi iz Austrije (2012.) te izložba iz Židovskog muzeja u Beču pod nazivom Danas u Beču – Fotografije iz Židovske svakodnevnice, koju je Austrijski kulturni forum 2014. organizirao u sklopu projekta Židovski Berlin-Beč-Prag danas / židovska kultura u Europi, dok će 10. travnja, u sklopu Festivala tolerancije, u Gliptoteci HAZU-a biti otvorena izložba fotografija austrijskog Ministarstva vanjskih poslova pod nazivom Susret kultura.
 
„Gospođa ravnateljica Kralj pri tome je uvijek pružala ne samo organizatorsku pomoć,  već se redovito uključivala i vrijednim sadržajnim prilozima, što je uvelike pridonijelo uspjehu ovih izložbenih projekata“, kazala je veleposlanica Ikić-Böhm.
Na svečanosti dodjele odličja nazočni su bili tajnica HAZU Marina Štancl, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba Vesna Kusin, savjetnik predsjednice Republike za društvene djelatnosti Andro Krstulović Opara, voditelj Gliptoteke HAZU akademik Đuro Seder, akademkinja Marija Ujević Galetović te ravnatelji pojedinih zagrebačkih muzeja.
Andrea Ikić-Böhm i Ariana Kralj
 
Ariana Kralj upraviteljica je Gliptoteke HAZU-a od 2001., a u svojoj karijeri bila je i voditeljica Hrvatskoga muzeja arhitekture HAZU-a, voditeljica galerija Urlich i Ulupuh te od 1992. do 1996. ravnateljica Hrvatskoga društva likovnih umjetnika. Radila je i u Ministarstvu kulture, u Upravi za muzeje, galerije, nakladništvo, knjižnice i informatizaciju, gdje se bavila problematikom muzejsko-galerijskih ustanova i koordinirala pravnu regulativu. Za svoj rad odlikovana je 1996. Redom Danice Hrvatske s likom Marka Marulića, a 2004. i Nagradom grada Zagreba.
 

Marijan Lipovac

Samo agroekologija se može uhvatiti u koštac s globalnom prehrambenom i zdravstvenom krizom

 
 
Nedavno objavljen Izvještaj globalne prehrane (2014.) otkrio je da su gotovo sve države svijeta suočene s problemima malnutricije i zdravstvenim poremećajima uzrokovanih nezdravom i neuravnoteženom prehranom. Podsjetimo se: MALNUTRICIJA – lat. malus = loš + nutrire = hraniti;  malnutricija je neravnoteža unosa energije, bjelančevina i drugih nutrijenata u organizam. No, malnutricija nije isto što i pothranjenost, jer malnutricija nastaje kao poremećaj nutritivnog statusa zbog smanjenog ili prekomjernog unosa hrane te zbog poremećaja u metabolizmu pojedinih nutrijenata. Malnutricija uključuje pothranjenost – odnosno smanjen unos hranjivih tvari i pre(u)hranjenost gdje je unos veći od potrebnog. Malnutricija je poremećaj hranjenja (prehrane) koji dovodi do manjka esencijalnih hranjivih tvari. Može biti primarna zbog neuravnoteženog ili nedovoljnog unosa hranjivih tvari u organizam te sekundarna, zbog nemogućnosti normalnog gutanja, probave ili apsorpcije hrane. No, tumačenje je prošireno pa se malnutricijom smatra svaki poremećaj prehrane, odnosno poremećaj ravnoteže između tjelesnih potreba i uzimanja hranjivih tvari. 
https://pbs.twimg.com/media/B72m7sfCcAA31Cl.jpg
"Trebali bismo se prestati pitati zašto je nepatvorena hrana tako skupa i početi se pitati zašto je prerađena hrana tako jeftina."
 
Ovaj Izvještaj otkriva pravu istinu i stvarne, duboke probleme uzrokovane dominirajućim agroindustrijskim modelom proizvodnje hrane te potrebu za novim agroekološkim pristupima za potrebu prehrane svjetskog stanovništva. Mi se prejedamo, nemamo dovoljno hrane za jesti, prodajemo i kupujemo 'tvari nalik hrani' dok bogati i slavni koji su često nama uzori – izbjegavaju odabir takve hrane. Mehanizirali smo farme kako bismo smanjili potrebu ljudskog rada a time i troškove, brinemo se zbog nedostatka radnih mjesta u ruralnim područjima, odlazimo u teretane i druge športske centre na vježbanje, „nalijevamo“ se zaslađenim energetskim napitcima itd. Rafiniramo ugljikohidrate i postali smo ovisnici o njima...
 
Globalno, trenutačno proizvodimo dvostruko veći iznos kalorija od tekućih potreba današnje svjetske populacije: 4.600 kilokalorija po osobi dnevno, što je dostatno za prehranu 14 milijardi ljudi u budućnosti! S jedne strane to znači da se na globalnoj razini proizvodi dovoljna količina hrane. Međutim, s druge pak strane svijet nije nahranjen, što dokazuje objavljeni Izvještaj globalne prehrane prema kojem je većina zemalja suočena s ozbiljnim zdravstvenim rizicima stanovništva radi malnutricije. Ovo nadasve važno pitanje 'KVALITETE HRANE' je ozbiljan nedostatak cijelog prehrambenog sustava s kojim se sektor industrijske poljoprivrede ne želi suočiti. Opće je prihvaćeno i dobro poznato da je većina poremećaja i oboljenja usko povezana s našom današnjom prehranom – uzrok je prekomjerno konzumiranje industrijski prerađene hrane. Najnoviji dokaz, naročito onaj koji je objavio američki profesor pedijatrijske medicine i endokrinolog dr. Robert H. Lustig, izravno dokazuje povezanost industrijski prerađenih ugljikohidrata u obliku šećera i suvremenih sorti i hibrida žitarica kao glavne uzroke ozbiljnih zdravstvenih poremećaja.    
 
Nekoliko znanstvenih studija čija namjera je bila analiza fluktuacije razine hranjivih tvari u hrani (naročito voću i povrću) u Europi i SAD-u u razdoblju nakon Drugog svjetskog rata do danas, otkrivaju znatno smanjenje odnosno oštar pad u postotku vitamina i minerala – i to čak do 80 posto.
 
Autori navedenih studija smatraju da su glavni uzroci smanjenja nutritivne vrijednosti današnje hrane loše upravljanje poljoprivrednim zemljištem i poljoprivrednom proizvodnjom u kombinaciji s programom uzgoja poljoprivrednih kultura čiji cilj je isključivo ostvarenje visokih prinosa a time i profita, što je najvjerojatnije uzrokovalo smanjenje nutritivnih karakteristika poljoprivrednih kultura. Ovu pojavu stručnjaci nazivaju „učinak genetskog razrjeđivanja“ gdje se često navodi primjer pšenice: uzgojeni su kultivari (varijeteti) pšenice koji daju visoke prinose ali je to uzrokovalo smanjenje koncentracije minerala u pšenici. Najnovije i opsežno znanstveno ocjenjivanje proizvoda organske i ne-organske poljoprivrede zaključuje da metode poljoprivredne proizvodnje utječu na kvalitetu poljoprivrednih proizvoda. Poljoprivredni proizvodi proizvedeni prema standardima organske poljoprivrede sadrže mnogo više poželjnih antioksidansa i manje potencijalno štetnih kemijskih tvari poput kadmija, dušika i rezidua pesticida (Baranski i sur., 2014.)
 
Jedan od „najsvježijih“ primjera povezanosti tla, biljaka i ljudskoga zdravlja odnosi se upravo na sadržaj antioksidansa u povrću. Naime, kod primjene pesticida dolazi do inhibicije tj. sprječavanja oslobađanja tvari koje biljku štite od bolesti i štetnika. U obrambene mehanizme biljke uključene su i tvari koje poznajemo pod nazivom sekundarni metaboliti ili antioksidansi. To su ujedno tvari koje nama pomažu u obrani organizma protiv karcinoma i drugih bolesti. Organski poljoprivredni proizvodi sadrže 10 do 50 % veću koncentraciju ovih korisnih metabolita. Ipak, mi još uvijek imamo rascjepkano razumijevanje o povezanosti tla, biljaka i čovjeka. Tako na primjer mi znademo korisnost simbioze korijena biljke i mikoriznih gljivica koje 'uzimaju' minerale iz tla, a koji tako postaju dostupni biljci – i do 80 % određenih minerala biljka dobiva zahvaljujući mikoriznim gljivicama.
 
Također nam je poznato da je biljno korijenje koje je kolonizirano mikoriznim gljivicama u organskom sustavu poljoprivredne proizvodnje i do 40 % veće duljine od onoga u agroindustrijskom sustavu, što upućuje na bolju i veću opskrbljenost ovih biljaka određenim mineralima. Problem malnutricije uopće ne iznenađuje, budući je glavni cilj moderne intenzivne agroindustrijske proizvodnje stvaranje profita a ne proizvodnja zdrave, kvalitetne hrane. Štoviše, medicinska struka odvojila se posve od pitanja hrane i prehrane, što je dakako ironično budući da liječnici humane medicine polažu Hipokratovu zakletvu, a jedna od najpoznatijih Hipokratovih izreka je: „Neka hrana bude tvoj lijek, a lijek tvoja hrana.“ Do sada nije učinjeno ozbiljno i prošireno istraživanje agroekoloških metoda poljoprivredne proizvodnje, a prehrambena industrija nije zainteresirana da išta mijenja u današnjoj modernoj agroindustrijskoj proizvodnji jer imaju samo jedan cilj – ostvarenje što veće zarade / profita.
data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhQUExQWFhUXGR8ZGRgXFxodHhseGxoYGBwfHBwaHCggHBolHRwYJDEhJSkrLi4uGB8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGy8mICQ0LCw0NTA0LCw0NCwsLCwsLCwsLywsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIAIABiAMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAgMBAQAAAAAAAAAAAAAFBgMEAQIHAAj/xABBEAABAwIFAQYEBAUCBgAHAAABAgMRACEEBRIxQVEGEyJhcZEygaGxI0LB0QcUUuHwQ3IzYoKSsvEVFiREU2Oi/8QAGgEAAwEBAQEAAAAAAAAAAAAAAQIDBAAFBv/EAC4RAAICAgIABQIGAgMBAAAAAAABAhEDIRIxBCJBUWET8DJxgaGx4ZHBFELxBf/aAAwDAQACEQMRAD8A6WwgEgarkxEHbrWX2Re4MVvl7PiJWLBJN7e3nVRl4qWPX9fvWeWOENSJdhDDMA6fEJkWrbGYYKWo94Bfao8tQougnaSagcSsqUeJO9WjGGCG3SR3ZMtnTCgvVHAm9J+cZupbon4UnUeppqRq1AGIgg+XmZMRSlm2WLRrVB0hUecTAJ8vOsHi19emncVfX9Cy0aLzTUoR8NjB4MXuOJoT/MOKWdXjVMG87WsZ2qZ1zQ2VRN4rJdDbitZEW8XCrbidhuI8jWSWOPX3sS32TKtF5JABHTTYQay40SIAjjmo21SNSb8+9Vc+zNxDf4atKt5ABsN/8jrVIwUUd2zROTqUopJqfE5UpnQkGxESJMdaWsLn6/xF98EqSmfEBC/LoTUjOGdc/E79cKEwtZWCbEkDZIJ4G1M5RVh4jHjct0tqSH4E7bAmxAMHyodjmglQ1H5Azb53tVHL2ysrCgDcpINxtEiefOt83y8hAKFHwgA6lHjzPrSdyvQzaNM6cQloyAdXwxMyCD6C3XrS+5iEpblw3VeYsn/lEG+29ZLyjZRJHnUWOw6VNkqmBBtxeJ9KulvYIv0KxzUCzSZ81elVcJhi4vUpWrlXrNvlWHUICjoMp2m4n5Har2RJ8SoFiBB9OlaGlFNoq1xVoPZY4AiNtP60Vf0lBIVAAkkXIEbxQZprkbfSqeYZhPgbBJtJHF7j2+9ZVC26IqNsqsEAOagFqVEKJMpIMk/Pap8IStQSEyevA8zWXcKpJ06SCOI60TyzCqBUgjSFCSSmSLcCRQlkSTaKMOvdh1NpQ684gNCFEoJJgxsCL/KsrzPDtr7tKVd0DEixVsJ8REDn5cUOeznEaEtE6dAjUDOoeXCR5CJ5qpiIWQpIi1xxPlWZqUn5mDQZzLKGXtTjbgSDYCLSDck/tS/hcoKl6SQmLknn0q9hMWttJSk2PBE+1QZjmzCVCFLSqAFQkiJ+9Uxqb8qOqw7l/Y1JI1PIM7AT9T096ZcibLCyxI0Xjwzfe/lSd2cUt/8AEbKxoJ8UEJIuInnbYbc0wYJ9xbhbUUBAJlYkaTEwb/XzqGa7qT6GSroXO0E9+4DvqM1QwuBW4SlCSo72pxz3s3pR3iVauvJJJsRFU8uxbTLcBK0uEQVjYqJ2PSBTYpxkjmK+XZKt94pHhCT4ieOsdTXX8mbw5YQ2GIQBcQDtySNyf1rnmCxaWFrkakkkqKTvNrGjQz1kSMOXEQQfFsocgg/euy3JJo5PiNrGQYZTIZLKQ2LwR89/lXOc+7QugljDFLbDSobhKSbW1aiN9/enhPaBPc3dCVFB0SOSLAxXOsvyxbyylJEkwVKPnc/rTQbnSpV99hb9ifsLljj+MBdJcTcrKpII2HEargxXRHeyrBK/D8QAO3uLWPnQrsdl4wqFB5SkuFZOm8FIsD96ckrSqF6iOIidq0Qg5urVe3scqo55nGGYy7ENQyMRKdR72IuSLQDceYqlicKczdYbabLWkLXoWS41BlMp2U3tAggTBiiHbrL1LxaSklfeJECNtNo9OZPWjXZPKUYY6luErUIMEAAHjqapinLm4rS/yGMZN6OTpyDFpVZta2yVQQJACTBmJIVI2NTYrAuNgd6hbRIka0lNudxxXYMxzApWUsW4AEC5O89KlxWDQWYxAbWo76vFAO/p8qvLCnsd4UzhbjBWPCYEbkbxf2quEuglTQTKAV+KI8IkiFWJ8uab+03Z5zDnvWZeYNyLfh8/luoTz03oDh0JA1Ea0mLA29D51mbePslKLi6BzWdNPlIxAKbwVosUdI5IH9JqTPcoWwdaVDE4fdD6AR7xdJB5o47kGGdwynlqCNMpa0x3k7wUi6wPe9AcqznEZesoI1NE+JCgdKoPmJSaOOfLeJdej6f5MdMcuyf8TFhCWsUp15EpukJLkA/CSSNSTYGbkTe9Nef/AMTWwUdwmQUSe8BCgZIiAfI1z/G5ThnW1Y/BLRh1ohRYWoaFmNRS2qbLj8nJ2jegGD7UKYdWtthKVLMuJc1Kk3JkK2FyRbpV5cssKrv3+Gdr0Oo5W64mMRLjCViFSJuoKUnQT8QhIva5q032gd7vu1DvUkytSlEqjyv4YoX2NxaHkF5kNuAEFzDLEqBEgaSfg3MEeGLUwYPM8IrUMKhSFiQ4lfxC/wAJBJ2ji16xzlGGOUlr0a9fv5EpjLkzTTbJW2vUIKheY8vevUAxGaKCm2yEhKlAAkxeLSI6+9YrPDxU3FfTVff5jjE84tbTlxECCOb0OwKQASQDA5q6ydLBkTqXEf56VEtENmNif719A8UZTUn6EmyYYpQAKiY69PX9/wDD7EYnVAta8+1RYRMtrPCRNA1uHUdKpQNx5k8f8tq8LxPh/E85q/K/4/oopKgpisd3REXWqwTEzNqyrNxHdupRcHfpvEc6dvY1plLIXiVOLN0yED/pk/Q/SocThEuWVE8Kt4Z/TqORWr/5eDJGEuXv0LN+xzDM8YtSO7IiCZ89wI8o+9QLcU4UlUkxcnmBFEe07Cm3FBtMgbkkGfMHaOnlSstxwqGrVpBuAdM+1TqKlr0JUwr/APMD7SFspKAnxJ1AeIjX3gvPBt6GKG4nEPuaAVazpkRHsT1FF8rwiSyvVh1rAlWoJMADxXMQCOk1by/I1tsJWp1KSoagFaQm+ySd/au3XRThYrYXEBLiUug6NQ1iBsD5808KcacKlMiG9RCRpiBxb0iknEYcqWTYmbkGR7i1FuzSC1ClQGnZg6kkpUjcKEykwTvRnFNaE9BlwrCRMAAm5NbY3QELSopnSYBIvY1rhMW2s+BW3W33pcxGI79bp38WkA/0jbjY3N+tJSoAqs5kYEpUqRYxE/5+la4rM9QKdMJ6HeabhhUBpKVRpAgFXFosaW3sKDqAgngjmNr9K0RnFvodON9AtmTHgm9vWpFtm5V4YMaeelhUmFxDqQI8JSfhG07XGxNeWFqlZBMm5i0/Kwqjk7KORDgyuYTKR0k+m21NK0tNqwy2x3ZI8YJkBSVWJ8jY+hoFgsOsqJTwL7bGmbLmUBCm1sB1a1IKFAkKEKTKZF4UBHlNZ889oVux07Osq1OOIWJ+IqWElIjxAqJPh3tVDNCFnV4FEzKm/hIn8sE2+dQ4vsc6pZfLmlLnxMEHSIEaYBgiOtF8flgbwuHi5CYMDgQKyPw8nj+pHa/g56VCdisOfCBydo/WvJRFqNrw2obUPwqwtaUlJuYn+wpYytCJWRYbDFUQUyVaQkqAO0k34FTt/wAPsQ+guAtTexUeOpAuaJO5MUqIidJEfP8Aaug5PhQyyhsRKRMjmbn5mtvhYc99L+R1oFZZkAZw7bZN0JAMQJPO1UMxylCRCLaiSfMnmm9yFC28XFUFohIJE+UTXneIwZcUne07+2Hs5Jiu0DjAXh2nZSFGEQLX2JiYEbDpXsmxrjqXFL0xNkgdL7810vEZIl1L4UEDvGikApT4VAeEz5EmuM4thbCylClBIVPrx8wa9GGOKinXfuK1ot5m8rSTsAZtzRTAY0rCSUgLRYH+qetAMQ4pYBPsKrJ75C5ajbebXoShyAkPOXlPehK0qUjTJ07pG0gc8UVxeUpbSVsKCpUnSmCCZIHiG4pU7M5yrWpK5DsRa4I9TsKdkdxLTiw4Fo8QI1AehPIFZpQlB6r8wpKthTKyp1Ky8tOtAgpHQCZvxRfLCFICEpNuYtalrEPMvLCm1uB7kkCDFxPVNFsXmhYbWRYaT1iT0qqeOU96/L1Gin0gd2kzVCF6W4KtgfW5+Qj3qpg8UQYTKl8q6T086UsLiS66Sb7/AOfem7LQmPiE9JrdGzfGCWiyt9SDr0BatzJ5+UVSxPaPWomCkp3SdxxIPI/eiwSnmgfaTK0uJKkEd4kGIO4i4I6GndsPBIJNFPP/AAnfCpP9Kuo6DmgKOzqVuustICHmwVK1K/DdTbSNO6VmfiG0bGpuyWN77D6VbxF+qSYPuBVzMne7daxMhJKdCiTb/IJv5Vly12yGeOrOdnPlYXFrbcQ4hq0oO4PUcKG4kcGpcY4ziFEyClV41THIn0po7Ydn04/BoxSVoDjayhV/yrWAmebWjymuVKwzjLy0FQSUKIUpJkHSSDB5Bi1UjiTivRr9/kyuKfQfGUP4ZQxCAV4TUAtZEgA2OsDgA7iiHaTLsNi0qdwbynHEbthB24Em/vNGuzudpfbcDcKQGiFNuud2UKISlYSG0wtCzpieZBpSzHJcThirFsNLbY1REk6bBRChuUTztQdPIvNUl97GQKy/GP4R4LQVNOp46g8EcpPSn7BZ+vHI/DbQ0+34itJgwbEgbqHUcTPSo8OhjN2tSvw3UQCUXUk7ao/Mg2tSHjMK9hnS24ChxOxFpHVJ6GmyQhmddSX3+oTo2Q9qni6hbjYWUEkDT8RI0j/pESI5vXqHZDmLTrWsqCHGgErSeUWAUOoSYMeterI8maDcYKq+AbZ3HFNlTaCAP6iB51XmEgcG5FS4lwpUiLQkCP0NexLdtQ4sR0r3F0TfZXWkBh0gwDHy9aTlrBUQmY2J60TzjK3Bh3HiuSTISJgAb+ppYD3dtk88etedlzvl5lXqJIY8rxpaWpVilKDYnabSn3uPKetCcwzRbqVhJhITKgDwDHtJ+tBlZotKEB0jRBA5JuD6zNXHWCBtBI6b81i5SnFpOl2M2C04UkxMjfeKq4/BEQm+mbKtMdOlW0tOB1RXEQAlIEKve4n2PNEs2w6g0h2yW+ST4t5BjgRxemjJOPl7BQPbW6ApKFkJJ+GbSOfWKV8dlYDhQSoj4wATEm8+thfyouvNQhSkaTMW8zP2IvPpQ7GKKvFwQdXX5ff5V0LjSQzZJhGYSLzEiesmTMczUamz3kADQbnyI2qtgWimdPwkXHpMH1onl7e5O9Neyb7NlNCKBYt9QWpKSR5g81f7RsEpSJjeB1Iv7gSfeh+WYBZbGmNOkrIvumZ+dUVJWxorVlo4ta0JQbhPJ3JjmLVGywZF9zXsMmpnXtBGqx4oV6IWyzhsM0t1rDuDuy45HeQdQtACpMQTHE3pkX2awuFCnVrKkkAJSrxSSTJIFhIiPnQLHYVp95ruypFvzmSVi4Aj70Y7Rk96oJXqQoJnpIG3yNY8sm6pte6K+hbayBko71pQdKlSpI2CUg+EciLVXyrCFDocWpIQlQUDHGrY1RwLYShwlS0lIlOgmCTa/TiiOFbdxDQCUKURuRselJFSb7sXsf38S0ogd8iZt1vVbN1JLKUoWgwYN4sTe/FAcryB0k96Fp5JI+xnejyspShuEkqCpmeletCcqpxpFCrgMvYIBL6dQ3AUCK1RkODCwpt5IMyQFTJPztWMP2YQGHFNEl0ggCRFz04tUCuyIYcaWF6gT4gQJmJtHFBZPDuXD1v2Op+weOUIV/qfD/l6mWEKIIdSIAFjvFDsDjSp1aDdEXBvV7vmx8IHyFXipW76DouPkqSQ2tOvkjeKHnMD/MdzFwmZqfBFPfCD4lJmOoqviVpTiErUdJHhngg8KqTxS+p9S/bXwcwbnLP4iiolS48KRYXt8zWMyyVDhadW2NSkAEEWBFiIpm7rmx/SsvwpIB4Mg/eqYsHGcpN3YrQgNfw9QvFplZDREwOFf0+hqv2r7KtMKSrDghazpLZPhJ6j+k7+VOSscSsJRYAyT1/tVzHIZeKVKgkcbEGuz/TxR2uzkrOFqxP8u6VKGh0DSEq6W96IZh22WQiUlSUzqE2vEbbc0x9vciQ+sSQ2lIhLqtkm5vF71zZ/BKbUGXvA4RqCuCCJExwazPHC360FUO2S49bp71BAA20/Kxor2rzV1eHSk9YEf560j5bjEstq0qjTcpHJo5iMUl7BhxG8+IdDBH61n4OM9dD4fxm/ZvL1Lki/uPrRfGZO7Y/h6ptCAAPnOon51p2PxQQyedp9o/SiTj7jrhiEgDwhXU8kVujS0b0r2X8bgllsIETHMxNUsvyNaP6CPQJUB6p3+Yo7h0uqHjKQQN0zv+1bYfGpulQKV+n1HUU70M4piHloOHdcRtCyR8zIptW0h1opIBEahPTqPQzSx2hx7KcSoFQ1FSUx0kJurygii+WYwApSTz4SfPcE8pPB9Kyy+RZxTAuYMp/4SXR3ayAtCCCrUk23uAD9qhz3KsC0WEPJ4KXQmJAIsoEH4gqDPIWelVs3eLGLUUpBCjNxfi4P+b1PmuVd8ErKgg6ZJIsQYibzYVB+X4POapuhLzPLXMuxKkhU7KbWeU/ENQ4O1v3rrHZHtSjF4cd4oE3S5qFgeB0giaRu0+OTiMMltSFKxDRCUuj4XG0zBM3Bjb1oh/CHJmXGMU460HVIWEpCpiQidtpk02bB/wAjHf8A2X3s4E9psOjLcal7AupKVSS0DISJgpMfkN46R6Ub7X5jg8fhQUhCXwnUkhRJRAkgwOYiD5G1Av4g5O2yzhnEICFPha1aVSmDpKQkcaQqKZWcSHcMhGlIToSmEjgAC53qkcXJQfbXrddfyFWzmmCcAUiZAJAUR8WkkBUcAxNeq7l2TOOPFuDCFEKMWgKIHzNerXkSb7aO4n0a7i0KVOtO/X3+tebxoSqQpN9xO9Bk4dIJKjY7A2g9KIsYRGxE9LD70IeIpU1TEaVl7FvtKbSmUlJmRPB3Fc67VAreIQkhJISmAQD6cR+1NmN0tmACkKPI/vS7jn9CxrmQbWj5xNZfEZFl8tdUc0mAMJgFrxOlQJDRvF46fKaoZ9nCxiFkKlIToAkgDklMHcHkUb7bhSQ33SiErF4tP5hJHqaS3cORasWBN+b9KElrRK/iVunUpSpnwqkkjn4j70PdW4kaVkkTa5g7fKYj6URaWQju/wApOo+u1V8ShNpHPNaopRQLszl6ytaQskgCE326D08qtOskykEp8xvQxrGISsJm/I+ketMLDUjV5Ukri0znaI28OAAAON6F4jMVBZQxsidZtE/PePvR5CCQQN4t96EBtlLaUttwrcqJN+tFSV7VgXuypmXevsNon8RC1KKpiZEAW2gVcwmMLGAWSkStHdpVayitWoRF7CZ8qwhJAtAMe1WWMPqbS2qFATbiSSSfW+9Uc01UurCpmvZDLGynU/3l7gcEWvMzNUcwZ1Y5LOklGqE9dJEyYppbZ0iAITx/7qbDZeAsufnUIvxt+1JCT5OT9f2Dy3YNGGGHWlSClcpKVTfSQbwPMUQytTTxKVrCTBJBMEeY60OxslxSeZgcXqJtsMOKLqg6Am+kRcXCZ45vWeeNyj2dfoOWXZe07oDJlCioKKkkHw+uw9aZcHlxauCIG6Rafa01z3KO0SVLSEBTYCidOsmxFxIAN7e1PI7QsQk6gEkxIk39dvfaozjPHKLxp/2UilRbCFBtZLkkg26b0JyHNz3QLl4UEn5iZoo1hlAKUSIV0Mwnje3NAsThW0oUCTGoHV8jtHFel4aTUOM3t73/AKGSGlL4TJSjwm4I561QexCXFFSQQUJIiZmajynFqUmxMbXHTmrDmlMmAOvnzWjh5lIFbAmQj8ZW/wAJ+9F8ONh5K+9a5ZjW3FHQjTG+36VbCgCLcGtFp7QEjdjC/jIcnZBTHrBoZnmFWt3wzA9qN4ZVxVHH5pocKOnpzQfRzLKnFIVP5YFvlWW3Qq42PWquYZp3ZiOB9RVjAq16SofECY8uK5PdBNHsCmSoGCRH961aZSlpwKUCr4knmQNq0zbS1p8MzPNDmcQhRMg2BJE9KEpO6OpAHtM2sIbRdfeKCvDOwTsfnHtSPmuBCD3jmtSdJAO5SoA6R107Cui5tiho1to8Sdt7SImKVe0mX6MMFqJJcEf7T1Pka8+UXGboGhFDzqEIctDskCJ+FWmKcsvwzacHCT4lnUodInjil9CQEMlYOkAlFpg6oj3FHOyy9ZfC5hIET87X9avJpxbSKYn5iTszjA0NKjAUSmT9BPzNOWFwbbl1JQVckpF653mrQgI/q1f2+gJpg7J4hxxhuFwtJKDPVJj9qde5ti6dD8xlCABYD0r2ISlPAHSPc/aq+Fwj2nxvgf7Uj7n9qrY3FtkFpsySIUsnjm/60zfuM5Wczdw5fdexEfG5Kf8AaNKU/wD8gGjeW4VaEq1EwPh8ubfT51beaQlQSggiYtzHTyFX2EoUFXkJvvyPKs83YOlo2Uyhb6C7dIBJAgyQkxvzb6CpMdlLTuHX3CQhySpSFm5jcSNpn6VZdZQVIZjxlOtKummN/IzV1vKu8UtSpSFQAB5Vhyclk4uN9s8+f4jmGd4JScOl14qSEnQlGoKN9SpAtYetF/4RKcWp0N6tPeAwDANr6hO8farP8TsGlDASkGQq/T4VfWlvsHmpw+Hd8MqLkpMkQdEDbfetGF/Uw8nrYtJIYf4t5UpSsKy2QbOq3smS2TJ4A6VWw6w2PiTptcSAJAkAKAJMzxWMTjEOJbKnVFzQoKCvy3Gq/INjfpQfDYsd6htJStcE6ydRkXsLAVtSS6+f3KQVqyxmmMe/mGkpK0NGCpQHiI1QqBFiOm9eopj2n2+5X3p0KcCFARsraOlx9a9UM3a21+QJ9jpnTmkwZgmAImosU4tsQTKCBx8JjaeRRrEspCwokb7VBisQkg2kedQ8fnniklFfqIkiFvEShAN5HPt960x+EbSUuOkBKQfDEkkxx8qHPv6EhSZAJ0CfyWmBfz+U+0i8WqIV4iOTeoYYuU3ld/B0nxIcbjmltqBRIWQUDSPDFJgSF4goAmZgjyF/tTO4UpR8/ahTLQQsvp2g/Xetk5tpf5Ivsmy7Iwo6lfCnjr5UqZy3qdWIgSYgRA9K6h2cxSVlPmDx0/WkHOHA6644NibemwpJRVrIn3oaqQqYbBFClKJngH9qvsvLMJKjpTsB6z8zWczZUEiOtz5QTb5gVFgMQdQCk1S+W2c3ew3gsU53oSlOoq8IkgcHr5ComwlS3EpIUW1FJKZiZOxIuKquIIZUdLoEkByIAPHi9apZFj+6Q5CBqJHoLR7TxS8E02juOg+cNFbrWEJKjwCY/ageHxrylK8Vzfa20bVe7Orb7x1eLWvRAAUJhJPkPIDj71OS4ptiqITyB8qQFLgCST0F6sY3tEhsuoKFpWkeHUIkmOtxvO2wql2qwDbJacwy1LQsFXxarDe/STtxFQ5jnaccppeISlJSYUpvwqKehmQeoNLCXLzLp2NSNckxRUpOpQKhsTefI1PiMIXARAAJ2kH084HWhmFdQpfdtJJ0m5JufMdKcU4RpKNUhbySNaTKdIm4H9RPJ8qZxk5UuzuIr9ncJqxCAQopSZVA4HX5wK6Lime8w7IIghZgAcCf7VUybBISlx5AGpwwRFhfVA+dFivwImxJNUxUpOUvb7/cdeUIYVR/lkzvo/SgORsa2QCY1KT9jTDhk/ggeRobhGu6bVFyDYHrW61psarQWw2FCYA2qtnTQLLk7EVvkmKW6gqWkDoBWucrhhZ3ttQk01oPpsDdkljvHAOAKNcp9FUG7LPanFWAAFh86OoiU24VXY3cQaLeDNken6UCzxkl4nyFHcMPh9KoZk6A4RAJimyOkB9EGPa1PoTwUifSKK4JUq8ogenFVce6EeKBJAA9r1JlJNvSli/NRyIO07RV3YG15qjhmbEQJANGc4XATaaF4QqLivCANJEjrRl+IJVwklK9WmTbn6UH7SYMKwUk3RqUT1CbxTG1giEFJV8R3PnQntZlikYBaBCtAWVEkdJrNOS0m/u0GjkCnC4pBSCAYgf9XlzINN2VYpthtQWCFrUSq4k/P06+dKvZ17SgxvqMH5D+9T4gyb+lX+laopijx2Es8x6HHEd2BIIIjgDf1/zzo52D/FOIKdivWPWEhUeU0k4bBjxGPyn7V1LsRhkMMtlKYUU3+d/89a5w4mnH5gvi3vwHALEJJJ6VzHFOrUOYEeHrHPv9qcO0uaaUqQk3Wbx5fpSogU0IXtnTdaRlntCZSkNnWgfmMJB3B69KxgX1k+JMX3CjHyG1SIbE7VYKbUyxRWxebHnLXW9CCpIUQmAeQDeJ3i30q46rUn8JzQf+YahYg9aQGsepIgGt28zXBGo0zgmLJRfZL/E5tWhtS3AsSUmBAAIuYk+dAuz2XkgtJQQ2qVagLakokX6wRbzotmBBYKlKCkpMkyDp6yOARz5CinYdmMGvSoT/ADKlCefCiflEis7VS4+nZlnHdAbN8oVhnsOSJLrKy5qNkQpMRHJFAnFqDiFJT4UqBB5gkD69Ka/4r5l3L2HMEgskGN7rH7UqYgakrUCoQiRxz/ajkqIy1EdMW33uHW2kgLgFF/zJOpP2rNCuzgCmm1D+pJVHNtJnmJ+9epZQUuzpRseM+xAC/EoAJAPvUX82gpPiAtzS/wBtHe9eCUmyEpkee/2qo1j0m0ynb/PSs3jfDrNLfoCqVhdL34RB3Dur3H9qhXjAbDfmrOL0/wAiCB/qETzQPCLTq07q4OwB/Wl4vHFL4JSVhF34JNqhby5tQbIJCVzKtXht0AqNrGaUqk8i2/UW8uY8qtvIw6GkrYWQBGpExJjSTp2MzeL/AFrLmnN+R6+QxgiFePVhnNLaQlKATuFEjkmLA0NzjOW+7WS2lK1fDHrMkRap0uKIMpAG0EfeR6UF7TYT8ILiTMKItAvc9Lx71eNOsfaR0VsrKzFspugqVOkbWVFjfcX+tVcHhXC4kLAQjUPEPzX2vtUWBwuoCRcGfnTQvLHE4fvAUqSqPCeRyL21RB4o5Zxh+ujtWRdp8wXIwzYTpSL+ZNwD6ClbNcKppcTcpB96uYLMQHSpYkTMqN4HHmeN60z/ABaXV60pgRG+8c1bwsZKXF+wV2Cu9cjvDOgK0kgckSKkdfOkCbG8VG28opUi+lSknT+UwmJ9RVzsvmKcM6S6yHkaYCT6yCJ+dqfJaTpWBotYQqLaAVWkwCbAK39JNavMkbAQTv1q13rUuBNhqJT/ALTdIvfpvWySopECTNgNydoA61C/3FoiwpNvD4h0/XypuwWTqU2XtoAtvJO/pFAMO3oUJtPXcH9q6L2QZQW9fMx7fcXB96WHGcqY0d6A+XJfAUAfB+W3386tYxC+6a0kzrVwTv8AYU2BSJJsIHMC1D283EhK0FOo+Ei4PSdr1ox41G4tlUqLODP4KesVWR3ndxp8Qg7dauuuWMdDXPHu0eLQdQWoJ2kgbeUitDpaCo2joWSlWhQUnTG1oqPGnW24kelJ2LzvEJGlL6lzuSBP0FD8P2gxCQYcO9c9KgrHaG7s/hlNrOoQCLTyaNFoykxwfrSpkeNcddbC3FKMaiDaAPvTWhRtJ4Ndj6oRqifDJI0zuBQvMmVKeVA3Aj5b0Tw6p01Rxz2l1ajZKE79Sq0Ucn4QMxmTC1LTYFKU8mrmW7iOlB88XdJB3SOav5GYgepqUJ3ko5FvNDdA6zVLL2yAoEgm5/at+0bIUWyTASSf0qpl2HPi6aYFNkbU0Ekxr0J3EyBuKVu2jzgwDgmCSqwvICh+nNFHcI2qykiZ3Jqn2xaAwAUk3RJHnBkis6mpOl97AcwbwPdpbImDMg7hUTFZXerjWIS5hiof/lFyb/DJ+V6hdYE2rZjba2Vh+E9g13Hsa6JlSyMPM2jc1zLvChUn5/51pjezr8ANJNlXn/lJ29TcR608o3RfHPjZrjMT3i1K449Bt+/zqsH5+Hbr+1apTI8Vh0/f9qlDgpxLs3Ss1nvVVoXx0rRbh6UQGynutRhR9BUDrlag1xxbZw6FHkHgg3/v6UYytrS6NStCk88UuKXVnC4tQglaiJggmSB5E/P2rH4zHyja00Tyq42EP40HVicIkGymkif9zkTUefYIMJxKUkrAJbmOiUAkgbQoq9qBdoMZ+I33i1OlOktg7wFeFPlttTDmTSmSpAMlyXVkknxOeJY0n4QCSB6UJZE4qVE4yXZX7EYwaNE8qSQeCTI+VerKMajUIb0nnTA2+9eqX1dsCmFtYV3i1XJ3HXihmEa8QAmCSEj186L9hsCnEd4XgShKdupP7D71tiDhGXUgpJQCZKT8PtuAas02rK5E3NpF7DyrArSd0uX/APdL7QIWIt0IpixqmWwhSLoUb6TIIiRvWMs7lbb2tsJXEogxY9B1kfWo5UuSiu6EWKTi5ewGw2H710IB63joCaooeAgaiSORvbar2V41LTqFKuJg36+H6TNNmarwpbhHdBRI2gk1HHHljlJ9iJOrFTL3iVgOHQFbrPBOxM7Xip8GEltXeAkQRA2PvUr7ERqISk2KjsBzNZxGOaYIS2tK2z8JInRPUjdMxfiskISyx1qvU5KxRxuKLBsgFMDyPyNWc3xSo7hokpMFUGRtMDeKhz8qFlphYnURsQTII8gPpUvY7H6Vqwy4Uhc6TsZtYKHWT7VucVwUquin09C+tqvOUVVlTgWtGgyiSqBsBf2ihuLEVbA05EY9lV4Hu7f0zPymq2XYgq348upirpdBTpvISL+o4rfsyxLhbIGpSgBaeVTA9qZ6UrHiu0Gk5StyVIQdGwUTGogXjmPOh+YYheHxCUBQJaIUdJ/NY7+VPYxwT4nGx8MhEkKmd44G9qQsYC7jNcEggEnRA6wbn3ms2GV230c0lse3cs/m0JfaSEki6T1naf8AOKauzuDU0yEEjUfER7A/K29KvY1xRV3SdRC97xpI/MI6UwI7QNpehcgAFBV5z5Xis+KLjN3LTuvhnR49gvN8Dik4pa2UqKXPB47zI8UauBB+QrfEZu9hSlseJCdtYvzseRMwekUdONbUvvFFUAFKUwedyRG5gW6etCu0ziHkDTOtJt4Tccjb51qjCahbfmHafoEv/i6FtBydIMzPFKGOxAWQnXLaRYqG3Way0sphA1SQb6TA8r0BW2k+BS9KRYmbxTrI3VkpWGcp7Tt4dZIQh8rsgm2n6Qf7V5OOCnJUhKpMm2kEk8dB50HOEZUpAQhRgWCR/wCRozlTRddDWkwAZneYt6CeKeWXVIa2+hxyRzDqcSGmVJWE+JavPdIvtTD3A49KC5ZlCGSNJuoCSD0F4BJ3o0lRHnaq4skZq10OotdmraYKB0/atMyy3vkxrCbyfONq3J8Sf84pT7V5g60/CXihJAMWtv1FPKq2GMeToZcRlQWQSQIAHtUmEwhbMzqrngzN5X/3Dhnor9hVPFv41C4WtYSdpcMmpqUbtIp9Fo6ljXmtOl4pAPBUBVROMwiDZxsf9YrmCMC48slx34Bssk79CamRpKSyQEkf6np/7pnJPdHfROjKzHA8ra/7xQjtZmuEVgcQhC0KPdq0gGYJHFJCssVdXijqNvepc9wgRhllJ1DSZPG1BS9kF4kl2AcpU0cvS0Y7w4kknnT3Y+k1M5hDO+9U8iKf5YGLhZ3PJSB9pq8cRVkCK0V8Rg5HnVbAphWkbiTccExz5g1dU7VbD3USd5j2pg0X0snmpEsnpUba4rfvhXBPLSRvpHr/AHqm7i+i0f8Acn96ncUnoKrOrHQVxwMxePUFJCogncfvVjveQapZxdE9CD+n61Dg8RahYoQW/U+Ce+IHpPt/hocpVbYZfiHnb3EUs1cWgPao9nQKcQyZBKVN7bWVMetP/ataAe8UTKk6lHeJEja3t0pKPjM2BmfQj1qfO8V+EoE+Ii8bHa1ec5OXGJmv0NsHmSHHNCYSTspRttPv5VmlnKgC8kbX36W869T5EsbodUvQ6fmLoQylDTsBMAhCjcdSU2M73NC3UjSCrY/rXmG3E92QJQoAGSDMHTf2pwdyNot6CN4vyPSs7g8flX52bZNY1sUW8vUhEwqOLH6fWtsc9LcHe0U9owelKQdSgBGo7nzpO7XJZChpML8p28xNj50zhUk29iR8TbqgbhmB4QTcmKtP9nHisFpxEgatwCL8g1TwTLbpSFPd0ZuVC0dQobHyPvRVGWuTLKg5EglKhaDFxPO/zqjyKKq6fz0FK+yLNMUspSlfI+IbGLEgV7s/lz2sqSUuoIgzBBHIKSQRYm0UaUkrIOIbWFpRATplPi3IUm0224qLBYRKmFltpSVwkhRm46i++1qzco8HGOhajFaB3a/CoQnSiAN+7N1ItFv/ANRsADtNrWpSRhtTBWDCkLjbpBBn6e1HXEnvBusk+KblQ5mqiktsPL70FSCoNlIi4IN78watim+NepJZOWx27NZkl9tLoA1K8KwNwoW339B5ilX+IWUoYcbKP9QEqHmCJPznah+UZuMG+4W5cZPxAggwLgiR8SZIPW/lRLt7mKX28KtKtQhd/wDsoYoSh4iLX4Xf8HTYq4JgrQ8sH/hNhUQbjVp+VXcsJZdS6mNQM3AI26VDkOODSMUki7jWkHgQsEkn0msYck3mtGS3KSa1/RCTa6HjE9pG1IR+EC44INgQL6beUyY4oc3hCjUlUapP3tQBtr5CiLblwQFKI5/ud6xfTWONRA3yRaGJW2qW1FJ2lJIMc3q5gMSdYJMEGZqZrJHV6dLZlW02mRM34pz7OdlUtgLeQS5/QoDSP3Pn500cc59HRhJugjk2ObfTOyk/EIHuI4ognBJ4TPmaBsMtYTEKMlLbogE7JIuQeY6H16Uzg2mbRvat2K+NS7RqjJvTBuIypKrKSIqniOymEKTLKSesUcaved61xNkneqUhhUc7JhKdTG/9JMVVxDqcKBqSkPkeIgbzNvandgApG9L+ZZSHn9ZMBA8rnke3NRnjpPj2TcPYWuyedd9iSCTdJIB4i1qe0n7Uo4HJUM4supkaptwJ3A+f3poSehpsH4RUtGr2ISHW0cqkj5C9JfbxlCn/ABCTpG/zpufZBeaWd0gj3H9qUO26/wD6nj4B9zVZvylcNc9gBTrbcahA4iaziMyLpGlYMf1J2qu4olQuI8xNWmSjSRHiOxER9qitI1O2aOwbk9OKwmCd7VXxTxSdMzUacWP7UtDp+wUVnJCe6SpICTsRVLMMStTTjYIOtJsObTRHC5Kt4agEgRuIJ9CBeaoB5DSVlYVKRYRbe88i00VkV6ISfldCrlrgGG2/1D/4ip0v1axmE7vCFKYIS6VSP6VRH0I9qEJNacc1K6M8JWiziH4HNewj4SDyZNV1LmxrVBuf84FOMX/5usjEedUSajW4RRs6wirEVEXSdjVRDoPNSFHSgcexAkEHmhGFXEirzrvB261rmiRLbgEd4mCB/U2dEj1ToPqTQAzAXW7bkEHpVcGvBVccGEPqQ80YSZdSCDsZVNNPbENONOuoaDR0+ODOpRUkW6Ck8YgjEYZQIACm1dbjcn2pp7ZyGzCgoFIJKYiSpMbfOsUsUuca69RFifFtf7/8/cT+y+XDEYpLRMbqm3AkTPFeqXsYojGAj+lX6Vip+Lc1PTJts//Z
Julia Wright
 
Ovo pak ima ozbiljne i negativne posljedice za ljudsko zdravlje, uključujući i one ekonomske prirode, budući da je cijena nekvalitetne i neuravnotežene prehrane stanovništva vrlo visoka – tako na primjer u Veliko Britaniji 2011. loša prehrana stanovništva državu je koštala 6 milijardi funti. Agroekologija je stoga neophodna metoda poljoprivredne proizvodnje koju moramo što prije usvojiti i primijeniti kako bismo poboljšali i unaprijedili našu današnju lošu, nekvalitetnu i neuravnoteženu prehranu.   
Autor: dr. Julia Wright, Coventry University (Centre for Agroecology, Water and Resilience/CAWR)

 

Prijevod: Rodjena Marija Kuhar, dr. med. vet.

Ponedjeljak, 23/11/2020

Tko je Online?

Trenutačno aktivnih gostiju: 2741 gostiju i nema članova online

 

AIPK Trgovine d.o.o.

 

Registar Branitelja

 

Udruga Zavjet

 

 

Grawe osiguranje

 

 

 

Veliko srce malom srcu

 

Facebook

 

 

Optika Kraljević