Get Adobe Flash player

Vrijedna knjiga vrijednoga Virovca

 
 
Dražen Podravec: Moj zeleni zavičaj – O ekologiji i ekološkom odgoju i obrazovanju u Virju, Virje, 2019. (Pokrovitelj izdanja: Braća hrvatskoga zmaja)
Više od 30 godina mukotrpnoga rada na promicanju, razvoju i usađivanju ekološke svijesti i znanja u generacije virovskih đaka, mještana i društvenih struktura Virja, i šire Lijepe naše, utkao je mr. sc. Dražen Podravec u svoju najnoviju knjigu, koja je na dan Planeta zemlje 5. lipnja o. g. predstavljena u njegovu Virju. Recenzenti ove iznimno značajne i po mnogo čemu specifične knjige su akademik Dragutin Feletar i prof. dr. sc. Hrvoje Petrić. Iznimno značajne jer teško je naći knjigu/priručnik/malu enciklopediju o ekološkoj znanosti i primjeni u praksi njenih postulata – o ona je sve to, na primjeru jedne relativno male društvene zajednice. Specifičnoj po tomu što je autor, u svom ekološko-pedagoškom radu, najbolje primijenio čuveno pravilo misli globalno – djeluj lokalno. Autor je to znalački primijenio budući je sve te godine stjecao najvažnija znanja iz svjetske i domaće znanstvene ekološke misli, prateći neophodnu literaturu, a u nas vodeće stručnjake iz različitih područja prirodnih i društvenih znanosti, koje sadržavaju puninu ekologije kao posebne znanstvene discipline.
https://tzp-sredisnja-podravina.hr/wp-content/uploads/2019/05/Pozivnica-predstavljanje-knjige.jpg
Već sama pojava tih vrsnih stručnjaka, akademika, sveučilišnih profesora, magistara znanosti, profesora i specijalista u različitim područjima znanstvenog promišljanja i djelovanja na ekološkom području, u Virju,  uživa znanstveno-stručni respekt. U njihov krug, i kao stručnjak i pedagog, spada i sam autor knjige, za kojega bi mogli reći, a to knjiga jasno pokazuje, da je vrsni spiritus movens stotina projekata prikazanih na 335 stranica knjige. Sam će u predgovoru istaknuti: Želio sam u ovoj knjizi naglasiti veliki značaj odgoja i obrazovanja za zaštitu okoliša i u prvom dijelu podariti čitateljima dio osnovnih znanja i činjenica iz ekologije radi lakšeg razumijevanja i prihvaćanja problema.(str. 13.)   U uvodnim riječima mogli bi pohvaliti oblikovanje i prijelom knjige Emine Brestovac te brojne prekrasne fotografije virovskog krajolika od Sanje i Đure Grčića, Dragice Kramarić, Božice Radinović, Darka Kekelja, Zvonimira Ištvana, Darka Herbaija te ustupljene umjetničke slike i crteže Mije Kovačića, Zdravka Šabarića, Milana Nađa, Pere Topljaka – Petrine, a da ne zaboravimo stotine fotografija prirode i subjekata koji su bili predmet ekoloških istraživanja, prikaza onečišćenja okoliša kao i uspješnih ekoloških aktivnosti.
 
Misli globalno, djeluj lokalno
 
Autor se u svom radu napose rukovodio zaključcima i smjernicama dva velika ekološka skupa na globalnoj – svjetskoj razini. Prvo, Konferencije o ljudskom okolišu sa 113 članica UN-a u Stockholmu 1972., i drugo, Zemaljskog samita sa 179 zemalja svijeta u Rio de Janeiru 1992., s porukom  jamstva da će njihove zemlje štititi biološku raznolikost, dakle, sve biljne i životinjske vrste na zemlji. Usto nije zaboravio objaviti legendarni odgovor indijanskog poglavice Seattlea predsjedniku SAD Franklinu Pierceu. Taj odgovor sa zaključcima ove dvije konferencije prava su podloga svakom ozbiljnom pristupu ekološkoj problematici. U nastavku Podravec definira ekologiju, navodi njen predmet i ekološke probleme kojima se bavi. Napose se fokusira na sve veće onečišćenje i zaštitu okoliša. Onečišćenje okoliša na globalnoj razini a napose na lokalnoj dovodi u uzročno-posljedičnu vezu s tehnološkim razvojem civilizacije, brzim razvojem pri čemu čovjek i zajednica zaboravljaju na posljedice uništavanja i onečišćavanja prirodnog okoliša – biljnog i životinjskog svijeta, odnosno staništa čovjeka i njegove vrste. Tako kao predmet njegova interesa i znanstvenog istraživanja  ostaju zemlja, zrak i vode. I to u sredini i krajoliku u kojemu živi i u kojemu podučava, usmjerava, obrazuje i odgaja svoje učenike. No, vidjet ćemo ne samo njih!
 
Za sprječavanje i prevenciju ovih nemilih akcidenata u prirodnom i ljudskom okolišu treba u sve pore društvenog života i zajednice uvoditi odgoj i obrazovanje. Pod pojmom ekološkog obrazovanja, ističe Podravec,  valja razumjeti proces stjecanja znanja i razvijanja sposobnosti, ali i rezultat tog procesa – manju ili veću količinu znanja koju usvoji svaki pojedinac. (str. 91.) Po toj shemi kreće se autorov ekološki hod po njegovu dragom podravskom kraju, njegovoj Podravini i rodnom, našem belom Virju. Ekološki odgoj i obrazovanje počinju u obitelji, nastavljaju se u školskom sustavu, izvannastavnim aktivnostima preko organiziranih društava – a sve pod brižnom paskom i vođenjem stručnih nastavnika. No, na prvom mjestu je upoznavanje s predmetom, ekološkim problemom, njegovim  uzrocima i posljedicama, pristupom u rješavanju problema – neposrednim zadaćama. Na stranicama ove knjige naći ćemo odgovore na takva pitanja:  od odgoja u školi, predavanja vrsnih stručnjaka, sudjelovanja u istraživanjima, izrade zapažanja i rezultata istraživanja, pa sve do aktivnosti na popularizaciji ekoloških projekata a napose popularizacije brige i skrbi za ljudski okoliš. Takve aktivnosti znaju završiti, kao što to možemo vidjeti na stranicama ove knjige, i peticijom mještanima! Autor je kao profesor i nastavnik veliku pažnju posvetio obrazovanju svojih učenika, ali i pomogao drugim svojim kolegama nastavnicima, da sudjeluju u tom procesu.
 
Organizirati toliko znanstvenih susreta ogranaka Mladih čuvara prirode u Virju za svaku je pohvalu. Usto, okupiti vrhunske stručnjake, poput prof. dr. Ivu Matoničkina, prof. dr. sc. Ivu de Zana,prof. dr. sc. Oskara Springera, dr. sc. Radovana Kranjčeva, prof. dr. sc. Vicka Pavičića, prof. dr. sc. Ivana Šugara, prof. dr. sc. Branimira Prpića, prof. dr. sc. Sulejmana Ređepovića, prof. dr. sc. Nikolu Ljubeškića, prof. dr.sc. Ljudevita Ilijanića i brojne druge na temeljnim ekološkim pitanjima vezanim uz podravski – virovski krajolik, zasluga je mr.sc. Dražena Podravca. Spomenimo samo neke od tema ovih znanstvenih susreta: Kako sačuvati prirodu od onečišćenja?, Utjecaj produkata INE na okoliš, Kvaliteta vodotoka Podravine, Šume, Vode, (Ekološko ispitivanje virovskog potoka Zdelje), Okoliš i zdravlje čovjeka itd. Uz predavanja organizirani su posjeti odabranim destinacijama koje su bile predmet ekoloških opservacija. Uz susrete Mladih čuvara prirode osigurana je veoma dobra suradnja s organima samouprave, općina i županija, gospodarskim subjektima, medijima – kako na lokalnoj tako i nacionalnoj razini. U ekološkom glasniku Mladih čuvara prirode Zelenko objavljeni su vrijedni prilozi o ekološkom djelovanju u Virju, a napose su interesantni i literarni  zapisi i ilustracije  mladih virovskih učenika na ekološke teme. Podravec je dao puno prostora u knjizi svojim đacima koji su sudjelovali u njegovim projektima ali i bivšim učenicima koje je potaknuo da svoje obrazovanje i budući životni poziv  vezuju uz ekološke teme. Vrijedno je spomenuti prilog koji to najbolje ilustrira: 
 
Miroslav Cik – molekularni biolog, doktor molekularne neurobiologije: Bilo mi je jako drago kada sam dobio poziv svog prvog učitelja kemije, magistra Dražena Podravca, da se sjetim (za ovu knjigu, op.a.) početka svoje znanstvene karijere u klupi Osnovne škole Prof. Franjo Viktor Šignjar… Dakle, moja znatiželja za kemiju i biologiju, koja se probudila u osnovnoj školi u Virju, dovela me na studij molekularne biologije, a kasnije na doktorat iz neurobiologije. Danas vodim tim od 18 biologa, koji s timom od 50 kemičara rade na istraživanju za lijek koji će pomoći ljudima koji boluju od „Alzheimera“. Želja mi je pomoći bolesnim osobama i da moj rad pridonese, makar i malim dijelom, pronalaženju novoga lijeka za ovu tešku bolest. (str. 266.)
 
Na djelu
 
Kako rekosmo odgoj i obrazovanje o ekologiji počinju od najranije dobi.  Prvo u obitelji, nastavlja se u virovskom Dječjem vrtiću Zrno, školovanjem u osnovnoj školi, sudjelovanjem u pokretu Mladih čuvara prirode – Lastavica, GLOBE grupi (Globalno učenje i opažanje za dobrobit okoliša) i ENO grupi (Okoliš na internetu) čije su intencije produbljavanje svijesti o okolišu, učenje i usvajanje svjetskih standarda u obrazovanju i praktičnom djelovanju. Stalno stjecanje i primjena ekoloških znanja omogućili su učenicima i nastavnicima lakše usmjeravanje  na bitne ekološke teme u virovskom krajoliku: pitanja  glede kanalizacije, otpadnih voda, pročišćivača otpadnih voda,  kakvoće vodenih tokova - napose potoka Zdelje, onečišćenje zraka glede djelovanja naftno-plinskog konglomerata INA, uređenja okućnica, rješavanje problema odlagališta smeća i otpada, stanje u šumskom i vodnom eko sustavu i dr. Da djelovanje virovskih čuvara prirode ima odjeka svjedoči i sam autor: Projekti koji su davne 1990. godine bili samo želja i o kojima se pisalo u Zelenku, danas su stvarnost. Danas Virje ima vodovodnu i kanalizacijsku mrežu te organiziran odvoz smeća.  Prvi dopis ogranka MČP Lastavica Općini Virje je poslan 13. travnja 1991., a prve vodovodne cijevi postavljene su 1992. godine. (str. 240.) No, autor nas podsjeća i na domaće – lokalne povijesne pretpostavke ekološke svijesti i prakse u Virju. Naime, 1898. godine u Virju je osnovano Društvo za proljepšavanje Virja, a 1910. zasađen je park oko mjesne crkve u englesko-francuskom stilu s brojnim egzotičnim biljem.
 
Osnovna škola u Virju pod vodstvom svoga ravnatelja, ekološkog voditelja i učitelja mr. sc. Dražena Podravca osvojila je prvo mjesto za najljepše uređeni školski vrt u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Ekološki pokret pod njegovim vodstvom osigurao je i međunarodnu suradnju u projektima, iznimno vrijedne znanstvene skupove, suradnju sa najvišim obrazovnim ustanovama u Republici, medijsku i filmsku produkciju, i najznačajnije razvio i proširio svijest o nužnosti borbe za čisti okoliš, kako je to lijepo rekao, najznačajniji znanstveni suradnik magistra Podravca  u odgojno obrazovnim projektima virovskih ljubitelja prirode  prof. dr. sc. Ivo Matoničkin –  i sam virovac:  Zagađivanje vode, tla i zraka, nemilosrdno uništavanje biljnog i životinjskog svijeta, poprimilo je zastrašujuće razmjere i ako se ne poduzmu brzi i energični koraci ostat ćemo u ne tako dalekoj budućnosti, bez čiste vode, zraka i tla. (str. 245.-246.)
 
Da se to ne dogodi moramo učiti i djelovati kako je to u svojoj iznimno vrijednoj, sadržajnoj i poticajnoj knjizi Moj zeleni zavičaj, na svom i primjeru svojih đaka, napisao njen autor mr. sc. Dražen Podravec. Ne bih mogao završiti svoju ocjenu knjige a da iz nje ne citiram poruku Sv. Pape Ivana Pavla II, o pitanjima okoliša: Svi smo pozvani da se brinemo za okoliš u kojemu živimo. Tu se ne radi samo o brizi za čistu vodu, zemlju i zrak,nego za ugodno, lijepo i plemenito duhovno međuljudsko ozračje. Ekološka kriza je ponajprije kriza morala i zbiljski prezir spram čovjeka. (str. 229.) U te se misli velikoga Pape na najbolji način uklapa i knjiga mr. sc. Dražena Podravca koju s radošću preporučujem.
 

Mijo Ivurek

Dragan Primorac doveo slavnog američkog nobelovca hrvatskog podrijetla

 
 
Hrvatsku je posjetio prof. dr. Paul Modrich, dobitnik Nobelove nagrade za kemiju 2015. godine. Doveo ga je prof. dr. Dragan Primorac, predsjednik Odbora za Međunarodne odnose Američke akademije za forenzičke znanosti te predsjednik Međunarodnoga društva primijenjenih bioloških znanosti (ISABS).
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e1/Paul_L._Modrich_0116.jpg/250px-Paul_L._Modrich_0116.jpg
Prof. dr. Paul Modrich je Nobelovu nagradu dobio 2015. godine za prikaz jednog od najvažnijih otkrića u povijesti medicinskih znanosti: istraživanja kemijskih mehanizama popravaka oštećenja DNK kod bakterije E. Coli, a kasnije je razjasnio i kako se taj proces odvija kod ljudi. Po prvi put je utvrdio da stanice raka kojima nedostaje ovaj mehanizam popravka DNK pokazuju rezistenciju na onkološke lijekove te da u tom nedostatku, koji se nasljeđuje, leži odgovor zašto su neke osobe podložnije razvoju karcinoma, prije svega debelog crijeva, od drugih. Radi na Duke University u North Carolina i dalje se bavi istraživanjem mehanizama popravka DNK kao odgovora na djelovanje kancerogena iz okoliša. U svom životopisu (tijekom dodjele Nobelove nagrade) ističe "My knowledge of my ancestry is limited. My paternal grandparents emigrated from Croatia in the late 1800s and settled in the coalfields of southern Colorado.” Otac (Laurence Modrich) mu je rođen u Coloradu 1912 godine. Ovo mu je prvi dolazak u Hrvatsku, domovinu njegovih predaka.
 
Prof. dr. Modrich u Hrvatsku je došao na poziv prof. dr. Dragana Primorca kako bi sudjelovao u radu “11th ISABS Conference on Forensic and Anthropologic Genetics and Mayo Clinic Lectures in Individualized Medicine” (www.isabs.hr), jednog od najznačajnijih svjetskih znanstvenih događaja tijekom 2019. U radu kongresa, koji strateški pozicionira Hrvatsku u svijetu,  sudjeluje oko 600 znanstvenika iz 45 država. Glavne teme kongresa su: personalizirana i regenerativna medicina, farmakogenomika, molekularna dijagnostika, terapija matičnim stanicama, genska i stanična terapija, epigenetika, mikrobiom, genetika karcinoma, imunoterapija, forenzička genetika u borbi protiv organiziranog kriminala, antropološka genetika, analize drevne DNK itd. U radu ovogodišnjeg kongresa sudjelovalo je četvero dobitnika Nobelove nagrade: prof. dr. Paul Modrich (Duke University), prof. dr. Avram Hershko (Technion), prof. dr. Robert Huber (Max Planck Institute of Biochemistry) i prof. dr. Ada Yonath (Weizmann Institute of Science). (h.f.)

Uvođenje 5G predstavlja pokus na čovječanstvu i okolišu koji se, prema međunarodnom pravu, definira kao zločin

 
 
U veljači 2019. američki senator Richard Blumenthal „spržio“ je predstavnike industrije bežićne tehnologije koji su morali priznati kako „njihova“ industrija nije provela ni jednu jedinu znanstvenu studiju o sigurnosti i zdravstvenim učincima 5G bežične tehnologije. U međuvremenu objavljeno je nekoliko desetaka neovisnih studija koje ukazuju na opasnost bežićne tehnologije 5G jer ona predstavlja značajan rizik za cjelokupan život.
https://i.ytimg.com/vi/ekNC0J3xx1w/maxresdefault.jpg
Za vrijeme 'saslušanja' o budućnosti bežične tehnologije 5G i njezinog učinka na Amerikance i gospodarstvo, a koje provodi Odbor za trgovinu, znanost i transport, američki senator Richard Blumenthal izrazio je zabrinutost zbog nedostatka ikakvih znanstveno-istraživačkih podataka o mogućim zdravstvenim rizicima 5G tehnologije. Blumenthal je oštro kritizirao Federalnu komisiju za komunikacije (Federal Communications Commission, FCC) i američku Upravu za hranu i lijekove (Food and Drug Administration, FDA) – dvije američke, vladine agencije koje su zajedno odgovorne za sigurnost bežićne tehnologije a 'propustile' su provesti i jedno istraživanje o sigurnosti bežićne tehnologije 5G; umjesto toga svoj 'birokratski prst' upiru u industriju bežićne tehnologije. U prosincu 2018. senator Blumenthal i američka predstavnica Anna G. Eshoo uputili su pismo Brendanu Carru, povjereniku FCC-a, zahtijevajući odgovore u svezi mogućih zdravstvenih rizika od strane nove bežične tehnologije 5G.
 
U tijeku navedene sjednice / 'saslušanja' (održano u veljači 2019.) senator Blumenthal kritizirao je Carra zbog toga što nije dao odgovore, već samo ponavlja: „opće izjave FDA-e, koje dijele regulatornu odgovornost za mobitele s FCC-om.“ Blumenthal je također osudio i tvrdnje FDA-e kao „prilično nezadovoljavajuće.“ Tijekom sjednice / 'saslušanja' predstavnika bežićne tehnologije, senator Blumenthal je upitao jesu li proveli istraživanje o sigurnosti 5G tehnologije i mogućih rizika povezanih s radiofrekvencijom i karcinomom, a predstavnici industrije jasno su odgovorili da takva istraživanja nisu provedena. Blumenthal je na kraju postavio pitanje: „Dakle, moje pitanje za vas: Koliko novaca industrija posvećuje podržavanju dodatnih neovisnih istraživanja – ističem neovisna istraživanja? Je li to neovisno istraživanje u tijeku? Je li dovršeno? Gdje ga potrošači mogu potražiti? I govorimo o istraživanju bioloških učinaka ove nove tehnologije.“ Na kraju razmjene mišljenja, Blumenthal je zaključio: „Dakle, uistinu nema istraživanja u tijeku. Mi ovdje na neki način letimo 'u slijepo' što se tiče zdravlja i sigurnosti.“
 
U studenom 2018. američki Nacionalni program toksikologije objavio je konačne rezultate najduže i najskuplje studije o mobitelima i karcinomu tj. raku. Te su studije pronašle „neke dokaze“ o povezanosti s karcinomom, barem kod muških štakora. No, studija se usredotočila samo na rizike povezane s bežićnom tehnologijom i mobilnim telefonima 2G i 3G. A najnovija bežična tehnologija 5G oslanja se na implementiranje tj. postavljanje mnogo novih antena i odašiljača koji će biti mnogo bliže tlu i bliže našim domovima i školama. Stoga je konačni zaključak senatora Blumenthala jedini mogući i ispravan: „Federalna komisija za komunikacije (FCC) do sada nije uspjela na odgovarajući način objasniti kako su utvrdili sigurnost 5G tehnologije.“      
 
Ipak, već postoje desetci dokaza o štetnim učincima bežične 5G tehnologije na zdravlje živih bića. U Nizozemskoj su ljudi krajem listopada i početkom studenog 2018. javljali medijima o ugibanju ptica: „Vrapci padaju s krovova... i čvorci padaju s krovova i drveća...“ Točno, ptice su padale mrtve s krovova i drveća u blizini novopostavljenog 5G tornja u Haagu gdje se ispitivala učinkovitost nove 5G tehnologije. U Australiji je već od ranije poznat slučaj o ugibanju ptica i drugih životinja te njihovom nestanku s područja gdje je uvedena 4G bežična tehnologija. Osobito je poznat slučaj iz australskog područja NARDI, planina NARDI, gdje su bazne stanice i tornjevi nadograđeni s 4G bežičnom tehnologijom: australski botaničar Mark Broomhall zabilježio je egzodus ptica s planine. On je također u svojoj studiji utvrdio da je 70 do 90 posto svih živih bića postalo izuzetno rijetko na području Nacionalnog parka 'Nightcap' ili su potpuno nestali u radijusu između 2 do 3 km unutar izgrađenog kompleksa bežične tehnologije na planini Nardi poznat pod nazivom „Mt. Nardi tower complex“ („kompleks tornjeva na planini Nardi“).
 
Već uvođenjem bežičnih tehnologija 2G i 3G botaničari su otkrivali značajno smanjenje populacije i biološke raznolikosti kukaca te nestanak 27 vrsta ptica. No, nakon postavljanja 4G tehnologije (2012. i 2013.) botaničari svjedoče egzodusu sljedećih 49 vrsta ptica. Slijedeći slučaj također dolazi iz Nizozemske gdje je u Sjevernom Groningenu provedeno testiranje 5G bežićne tehnologije. U blizini testiranja nalazi se Stitswerd – gdje su tamošnji proizvođači mlijeka s pet farmi svjedočili neobičnom ponašanju mlječnih krava koje su u panici bježale, sudarale se jedna s drugom ili udarale u ogradu i dr. I sve to bez vidljivog uzroka a veterinari nisu mogli dati objašnjenje za ovo ponašanje krava. Poznat je slučaj vatrogasaca iz San Francisca koji su izvjestili o iznenadnim i neobičnim zdravstvenim učincima nakon što je u blizini njihove vatrogasne postaje bila postavljena nova 5G bežićna tehnologija. Simptomi su se prvenstveno odnosili na problem pamćenja i konfuziju. Simptomi su nestali tek kada su se vatrogasci preselili u područje gdje nema (još) 5G tehnologije. No, ističe se kako ovdje nije riječ samo o vatrogascima – nego i o ostalima.
 
Znanstvenik Mark Steele, iz Gatesheada u Engleskoj, izvjestio je o ozbiljnim zdravstvenim problemima nakon što je u gradu uvedena nova ulična bežična rasvjeta: pobačaji, mrtvorođenčad, krvarenje iz nosa, insomnia/nesanica, samo su neki od značajnijih simptoma zabilježenih u ovoj zajednici. „Vidimo kako bebe umiru u utrobi jer su ti odašiljači smješteni ispod prozora spavaćih soba. To je humanitarna kriza,“ tvrdi Steele. Ima mnogo sličnih „priča“ točnije svjedočanstava o štetnim zdravstvenim učincima 4G kao i nove 5G tehnologije. No, ovdje nije kraj, jer uvođenjem nove 5G tehnologije tek ćemo se suočiti sa stvarnim hororom ali čiji režiser sada neće biti legendarni Alfred Hitchcock nego pohlepne multinacionalne korporacije povezane s vladama i političarima.
 
Na kraju moram svakako istaknuti da je pokrenut međunarodni apel „Zaustavite 5G na Zemlji i u svemiru“ kojeg je potpisalo do sada više od 100.000 znanstvenika i stručnjaka, organizacija i građana iz najmanje 187 zemalja svijeta. Apel je poslan Ujedinjenim narodima, Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji/WHO, Europskoj uniji, Vijeću Europe i vladama svih država. I za kraj samo jedan kratak izvod iz Apela: „Uvođenje 5G predstavlja pokus na čovječanstvu i okolišu koji se, prema međunarodnom pravu, definira kao zločin.“
Cijeli tekst međunarodnog apela možete naći na: www.5gspaceappeal.org uz naglasak da je apel preveden i na hrvatski jezik.
 

Rodjena Marija Kuhar, dr. vet. med.

Anketa

Tko će biti novi hrvatski nogometni prvak?

Petak, 23/08/2019

Tko je Online?

Trenutačno aktivnih gostiju: 1301 gostiju i nema članova online

 

AIPK Trgovine d.o.o.

 

Registar Branitelja

 

Udruga Zavjet

 

 

Grawe osiguranje

 

 

 

Veliko srce malom srcu

 

Facebook

 

 

Optika Kraljević