Get Adobe Flash player

Sastavljači kurikula nastavljaju redukciju hrvatske nacionalne književnosti kao i nacionalne povijesti

 
 
(Prilozi za raspravu o obrazovnoj i kurikulnoj reformi – kritike i vizije (HAZU, 2017., urednik Vladimir Paar)
 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Znanstveno vijeće za obrazovanje i školstvo, studeni 2017.
 
CITATI iz stručnih recenzija Cjelovite kurikularne reforme (KRITIKE I VIZIJE) IZBOR CITATA IZ STRUČNIH RECENZIJA: KRITIKA „CJELOVITE KURIKULARNE REFORME“ (CKR) I PRIJEDLOZI NOVE VIZIJE OBRAZOVNE REFORME RH (izvaci iz "Crvene knjige" i "Plave knjige“ o reformi odgoja i obrazovanja u RH)
https://www.gospicko-senjska-biskupija.hr/images/stories/15slike/ante_be%C5%BEen.jpg
Ante Bežen
 
Formulacija u kurikulu, da „učenik proučava" pojedine koncepte i slično, pojavljuje se već u tablicama za peti razred osnovne škole, a zatim u obliku „učenik istražuje" nastavlja do kraja osnovnoškolskoga kurikula, pri čemu se zanemaruje pitanje o primjerenosti takvih izričaja za učenike u toj dobi. U CKR kurikulu nema tragova odgojnim ciljevima u nastavi Povijesti.
 
Prof. dr. sc. Slobodan Prosperov Novak Akademija dramskih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
Sastavljači kurikula zapravo nastavljaju redukciju hrvatske nacionalne književnosti kao i nacionalne povijesti koja je započela još za vrijeme Šuvarovih reformi školstva u drugoj polovici sedamdesetih godina 20. stoljeća, s idejom kako treba odstraniti još više autora, posebno onih starijih, jer navodno djecu odvlače od čitanja. Da se pita samo djecu, oni ne bi učili ni tablicu množenja, vjerojatno ih ne zanima ni botanika ili kemijski procesi i zato je takva argumentacija neozbiljna i nestručna. Uglavnom, radilo se pogrešno, a pri svemu nisu konzultirani sveučilišni znalci, što je strašno.
 
Prof. dr. sc. Ante Bežen Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ima dosta nestručnoga ignoriranja struke i stručnih standarda, a brojni su prigovori upućeni i na pretjerano ideologiziranje i globaliziranje obrazovnih sadržaja, ponajprije u Hrvatskome jeziku (lektira) i Povijesti (relativiziranje važnosti Domovinskoga rata).
 
Sanja Bežen, mag. praesc. educ. Dječji vrtić Savica, Zagreb
Zašto se hrvatski standardni jezik ne spominje u kurikulnim dokumentima? Smatram da je sada prava prilika da se odnos prema hrvatskome jeziku u predškolskome odgoju unaprijedi unošenjem snažnijih formulacija, koji sadrže osnovne zadaće i vrijednosti odgoja i obrazovanja. U CKR kurikulu predškolskog odgoja svakako treba istaknuti potrebu njegovanja hrvatskoga standardnoga jezika u radu s djecom i u ostalim aktivnostima odgojitelja.
 
Alen Šimičić, prof. mentor Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti, Osijek
Neka mi netko objasni kako se i na koji način može kritički raspravljati o nekoj osobi ili događaju ako se o toj stvari ne znaju osnovni faktografski podatci. Tada se stvarati kritičko mišljenje ili raspravljati o nečemu jednostavno ne može! Može li mi netko objasniti čime se bavi Centar za demokraciju i pomirenje u Jugoistočnoj Europi sa sjedištem u Solunu i kako su njegova izdanja relevantna za kurikul Povijesti, a izdanja Hrvatskoga memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskoga rata i Hrvatskoga instituta za povijest nisu?!
 
 
Dr. sc. Jasna Turkalj, ravnateljica Hrvatski institut za povijest, Zagreb
Prijedlog Nacionalnoga kurikuluma nastavnoga predmeta Povijest rezultirao je izbjegavanjem temeljnih povijesnih znanja. Osobito je sporno zahtijevanje razvijenoga apstraktnog mišljenja, a očekivanja koja se stavljaju pred učenike nisu usklađena s njihovim psihofizičkim razvojem i mogućnostima. U toj se reformi gotovo u potpunosti zanemaruje odgojna uloga. Intencija CKR-a jest da se od učenika stvaraju znanstvenici, a nastava Povijesti da se pretvori u znanstveni rad, što je prisutno već od 5. razreda osnovne škole i kulminira u 3. razredu gimnazije kada učenik istražuje prošlost koristeći se širokim spektrom primarnih i sekundarnih izvora, raznovrsnim historiografskim metodama i složenijim kontekstualnim znanjima te na zadovoljavajućoj razini oblikuje istraživačko pitanje o historiografskim problemima i prakticira profesionalno-etičke norme. Na sljedećoj razini učenik već samostalno planira i korake u istraživanju, a na vrlo dobroj razini oblikuje, provjerava i prilagođava teze, razvija koherentne istraživačke planove, sintetizira dokaze i samostalno procjenjuje uspješnost vlastitih istraživačkih strategija poštujući relevantne kriterije procjene. Tablice uz ishode znanja su konfuzne, pune fraza, konstrukcija, nejasnoća, nelogičnosti i očiglednih propusta. Ishodi su nejasni i nemjerljivi. Čak i oni najsposobniji učenici neće moći udovoljiti očekivanjima jer nisu primjereni njihovom psihofizičkom razvoju. Jasno je da se pred učenicima postavljaju zahtjevi kojima oni ne mogu udovoljiti. Napominjemo da su ključna pitanja koja se postavljaju u Prijedlogu kurikuluma često problematična, nejasna, ideološki opterećena i ne prate suvremene znanstvene spoznaje. Predviđenim se pristupom ne mogu svladati navedeni koncepti, a očekivanjima koja se postavljaju pred učenike ne mogu udovoljiti ni studenti povijesti.
 
Prof. dr. sc. Željko Tomičić Sveučilište u Zadru i Institut za arheologiju, Zadar, član suradnik HAZU
Pitam se koja je stvarna pozadina takva uratka. Zacijelo krajnja ishitrenost, površnost, a naglašavamo i uskogrudnost u pristupu srži povijesti, koja je lišena spoznaja interdisciplinarnih znanstvenih područja.
 
Mr. sc. Marijana Marinović Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
Mislim da bi u cilju smanjenja rizika da reforma loše završi za nastavni predmet Povijest bilo nužno inzistirati na tome da se proširi stručno-znanstveni tim za izradu predmetnoga kurikula te da se dubinski prouči i promisli tradicionalna paradigma. Mislim da kreiranje hibrida poput predloženih svakako treba izbjegavati.
 
Akademik Stanko Popović HAZU i Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Raniji Hrvatski nacionalni obrazovni standard (HNOS, 2005.) sadrži cjelovite predmetne kurikule i za predmet Povijest, koje je trebalo uskladiti prema iskustvu u desetogodišnjoj primjeni. No, Cjelovita kurikularna reforma provodi se sada ab ovo kao da prije nije učinjeno ništa. U CKR kurikulu nastavnog predmeta Povijest učenici proučavaju fašizam i nacizam. Nema ocjene totalitarnoga komunističkog režima. U temi o Domovinskom ratu ne spominje se velikosrpska agresija. Predloženi izbor lektire, koji izostavlja temeljna djela hrvatske i svjetske književnosti, izazvao je opće zgražanje u javnosti. „Ovakav kakav je predložen krajnje je neprimjeren i štetan" (Društvo hrvatskih književnika).
 
(Nastavak slijedi)
 

Vladimir Paar, urednik, Zagreb, 7. svibnja 2017.

Za doprinos pravnoj struci i vladavini prava

 
 
U Preporodnoj dvorani Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u utorak 5. lipnja održana je svečanost dodjele priznanja Zaklade dr. se. Jadranko Crnić za doprinos pravnoj struci i vladavini prava u Republici Hrvatskoj u 2017. koje je dobila Hrvatska akademija za nakladnički niz Modernizacija  prava u kojem je Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava od 2006. objavilo 40 knjiga. Nakladnički niz proizašao je iz okruglih stolova koje Znanstveno vijeće održava o raznim temama vezanima uz pravna pitanja, od reforme pravosudnog sustava, izbornog zakonodavstva, lokalne samouprave, ustavnopravnih pitanja, reforme pravosudnog obrazovanja, jezika u pravo do kaznenog i građanskog prava.
https://www.usud.hr/sites/default/files/styles/dogadjaj-page/public/dogadjaji/crnic01.jpg?itok=qtEZ63Cy
Jadranko Crnić
 
Među knjigama iz Nakladničkog niza izdvaja se njih deset posvećeno temama vezanima uz zaštitu okoliša. Priznanje je predsjedniku HAZU akademiku Zvonku Kusiću uručio član Zakladne uprave Dražen Jakovina koji je istaknuo ulogu potpredsjednika Akademije akademika Jakše Barbića kao pokretača i „dobrog duha“ ovog nakladničkog niza. Zahvaljujući se na dodjeli priznanja, akademik Kusić kazao je da se radi o jednom od najviših priznanja koje je Hrvatska akademija dobila, budući da joj ga je dodijelila vrhunska struka. „Nakladnički niz Modernizacija prava možda se na najbolji način uklapa u misiju Hrvatske akademije da usmjerava društvene procese“, rekao je akademik Kusić, poručivši da je Akademija konstanta, oslonac i glas razuma u društvu čiji stavovi postupno ulaze u društvo.
 
Priznanje Zaklade dr. se. Jadranko Crnić dobili su i prof dr. se. Zvonimir  Slakoper i grupa autora za knjigu Bankovni  i  financijski  ugovori, dok je Nagradu dr. sc. Jadranko Crnić za iznimna postignuća  u pravnoj struci i osobit doprinos  vladavini prava primio professor emeritus Nikola Gavella.
 

Marijan Lipovac

Predstavljena knjiga Strossmayerova zbirka starih majstora autorica dr. sc. Ljerke Dulibić i dr. sc. Ive Pasini Tržec

 
 
U Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u ponedjeljak 28. svibnja predstavljena je knjiga Strossmayerova zbirka starih majstora autorica dr. sc. Ljerke Dulibić i dr. sc. Ive Pasini Tržec. U knjizi su na 440 stranica predstavljeni rezultati znanstvenoga istraživanja provenijencije i okolnosti nabave 251 umjetnine iz zbirke biskupa Josipa Jurja Strossmayera te rekonstruiran proces formiranja današnje Strossmayerove galerije starih majstora HAZU-a koja danas broji oko 3000 umjetnina temeljem donacija iz kasnijih razdoblja.
http://www.showbizzmagazin.com/wp-content/uploads/2018/05/vlcsnap-2018-05-29-11h40m06s621.jpg
Spoznaje o Strossmayerovoj sakupljačkoj djelatnosti autorice temelje ponajviše na sveobuhvatnoj analizi arhivske građe, prije svega biskupove korespondencije s njegovim suradnicima. Knjiga uključuje iscrpne izvatke iz Strossmayerove korespondencije s njegovim glavnim posrednicima za nabavu umjetnina (Nikolom Voršakom, Giovannijem Simonettijem, Imbrom Ignjatijevićem Tkalcem, aukcijskom tvrtkom Heberle-Lempertz), koji su djelovali na europskom tržištu umjetninama. Unutar poglavlja koja su organizirana s obzirom na posrednika i mjesto kupovine pojedinih umjetnina obrađuje se raznolika dokumentarna odnosno arhivska građa (dokumenti iz arhiva prodavatelja i/ili umjetnika, iz korespondencije prodavatelja i/ili kupca, iz različitih inventarnih popisa i raznih oblika muzejske dokumentacije).
 
Za razliku od do sada objavljenih doprinosa u kojima su izdvojena pojedina djela ili protagonisti odnosno okolnosti formiranja Strossmayerove zbirke, ovdje se s jednakom pažnjom pristupilo procesu formiranja čitave zbirke, odnosno svakoj pojedinoj od 251 umjetnine, a jednako su cjelovito tretirani i izvori. Umjetnine iz Strossmayerove zbirke u pravilu su promijenile više vlasnika i u nekoliko navrata bile izložene često kaotičnim okolnostima na neuređenom europskom tržištu umjetnina. Kroz uvid u fenomen razvoja tržišta umjetninama u 19. stoljeću, razmatra se specifičnost biskupove uloge i uloge njegovih posrednika i suradnika u širem kulturnom krugu druge polovice 19. stoljeća.
 
Predsjednik HAZU-a akademik Zvonko Kusić u uvodnom je govoru podsjetio na zasluge Josipa Jurja Strossmayera koji je osnovao tri kapitalne institucije hrvatske znanosti i kulture: Akademiju 1861., moderno Sveučilište u Zagrebu 1874. i Galeriju starih majstora 1884., kao i katedralu u Đakovu 1882. „Kroz ovu knjigu vidi se kako Strossmayer postupno gradi svoj ukus i osmišljava Galeriju kao edukativni poligon za Zagreb i Hrvatsku“, kazao je akademik Kusić. Tajnik Razreda za likovne umjetnosti HAZU akademik Vladimir Marković istaknuo je važnost ove knjige za uvršavanje Strossmayerove galerije među značajne europske i svjetske muzeje.
 
Recenzent akademik Igor Fisković kazao je da autorice pojašnjavaju kako je Strossmayerovo kolekcionarstvo pridonijelo internacionalizaciji kulture kontinentalne Hrvatske. Prema njegovim riječima, ne radi se o tipičnom djelu povijesti umjetnosti, nego o historiografski orijentiranom radu koji se temelji na vrlo slojevitom i zanimljivom istraživanju kakvo u Hrvatskoj dosad nije provođeno.
 
Recenzent akademik Radoslav Tomić podsjetio je da prije osnutka Strossmayerove galerije u Zagrebu nije bilo muzeja s umjetničkim slikama koje su se mogle naći samo u privatnim zbirkama. Pojasnio je da je Strossmayer slike uglavnom kupovao na talijanskom i njemačkom tržištu, zbog čega u njegovoj zbirci prevladavaju djela autora iz tih zemalja. „Zanimljivo je da Strossmayer nije kupovao djela iz Dalmacije, vjerojatno zato jer je bila praksa da se ne dira ono što naša zemlja već ima. Jedinu iznimku je napravio u slučaju bosne koja je bila pod osmanskom vlašću iz koje je nabavio jednu sliku“, kazao je akademik Tomić. Među najvrednijim slikama spomenuo je diptih Giovannija Bellinija s prikazom svetog Benedikta i svetog Augustina, sliku nepoznatog autora Prijestolje milosti, diptih fra Angelika Stigmatizacija svetog Franje Assiškog i smrt svetog Petra mučenika te tri slike Vittorea Carpaccia  s prikazima svetog peztra mučenika, svetog Sebastijana i svetog Roka. Dvije od njih su tijekom Drugog svjetskog rata zamijenjene za Višeslavovu krstionicu koja se dotad nalazila u Veneciji, a jedna od tih slika nakon 1945. vraćena je u Zagreb.
 
Ljerka Dulibić doktorirala je povijest umjetnosti 2007., a od 2001. zaposlena je u Strossmayerovoj galeriji starih majstora HAZU, gdje je danas viša znanstvena suradnica i kustosica talijanskoga slikarstva 14. – 19. stoljeća. Iva Pasini Tržec doktorirala je povijest umjetnosti 2008, a od 2004. zaposlena je u Strossmayerovoj galeriji starih majstora HAZU, gdje radi kao viša znanstvena suradnica i kustosica nizozemskoga, flamanskoga i njemačkoga slikarstva 15.–19. stoljeća. U svom znanstvenoistraživačkom radu bave se europskim slikarstvom 14. – 19. stoljeća, ikonografijom, poviješću sakupljanja umjetnina i umjetničkog tržišta te istraživanjem provenijencije umjetnina. Autorice su, odnosno koautorice nekoliko izložaba, knjiga i poglavlja u knjigama te više desetaka znanstvenih radova i konferencijskih priopćenja u domaćim i stranim, odnosno međunarodnim publikacijama. U posljednje se vrijeme najviše bave umjetninama koje su u Galeriju dospjele tijekom 20. stoljeća.
 

Marijan Lipovac

Anketa

Tko će pobijediti u sukobu između Plenkovića i Brkića?

Subota, 20/10/2018

Tko je Online?

Trenutačno aktivnih gostiju: 1571 gostiju i nema članova online

 

AIPK Trgovine d.o.o.

 

Registar Branitelja

 

Udruga Zavjet

 

 

Grawe osiguranje

 

 

 

Veliko srce malom srcu

 

Facebook

 

 

Optika Kraljević