Get Adobe Flash player

Istanbulska konvencija – zakonsko cementiranje uz kontrolu vanjskih čimbenika

 
 
U važećemu Kurikulu Zdravstvenoga odgoja, koji je sastavila Štulhoferova ekipa u vrijeme ministra Željka Jovanovića, promiče se RODNA IDEOLOGIJA u nastavnoj cjelini koja se zove Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje. U okviru te cjeline nalaze se teme: Stigmatizacija i diskriminacija seksualnih manjina i Stavovi i predrasude, a u njima su definirani sljedeći ishodi: definirati odgovorno roditeljstvo, usporediti medicinska, religijska i feministička stajališta o prekidu trudnoće, opisati suvremene promjene vezane uz brak (kasnije stupanje u brak, porast rastava, kontroverze vezane uz istospolni brak) i obitelj (različiti tipovi obitelji), analizirati različite pristupe (znanstveni, religijski i aktivistički) ljudskoj homoseksualnosti, razlikovati pojmove transseksualnost i transrodnost, prepoznati različite oblike nasilnog ponašanja i diskriminacije prema pripadnicima seksualnih manjina, izgraditi vrijednosti prihvaćanja i tolerancije seksualnih različitosti, objasniti pojam stava, stereotipa i predrasuda, objasniti utjecaj stavova, stereotipa i predrasuda na psihičke procese i ponašanje,  navesti primjere stereotipa i predrasuda.
https://8e217b40bbc60efd94ef-6fd8cdd4b583341cd9cb1a1e22afddd0.ssl.cf1.rackcdn.com/httpsbellenirclecom_user_file_rvqIkwDFlaZOKmOfGaHpKuxWD1EvOn2SgvdO.jpg
No, u toj je cjelini perfidno i đavolski pod temom: Brak, roditeljstvo i obitelj, za koju je predviđen jedan sat obrade na satu razredne zajednice, skriveno i promicanje PEDOFILIJE. Naime, u okviru toga sata određuje se kao ishod: analizirati odredbeDeklaracije o seksualnim pravima Svjetske zdravstvene organizacije, definirati pojam seksualnog zdravlja i opisati najčešće seksualne poteškoće u populaciji mladih. (Kurikulum zdravstvenog odgoja - AZOO-awww.azoo.hr/images/zdravstveni/Kurikulum_ZO.pdf, str. 36.). No, takva deklaracija Svjetske zdravstvene organizacije ne postoji, nego je to deklaracija Svjetskoga seksološkog kongresa. U njoj se traže seksualna prava za sva ljudska bića jer jedino njihova ostvarenja osiguravaju cjelovito zdravlje, zapravo, traži se ozakonjenje i promicanje pedofilije, što se vidi iz ova dva članka te Deklaracije:
 
Čl. 4. Pravo na seksualnu jednakost. Odnosi se na slobodu od svih vrsta diskriminacije bez obzira na spol, rod, seksualnu orijentaciju, dob, rasu, društvenu klasu, vjeru, te fizičku ili emocionalnu različitost.
Čl. 10. Pravo na sveobuhvatno obrazovanje o seksualnosti. Obrazovanje o seksualnosti jest cjeloživotni proces, koji počinje od rođenja, i treba uključivati sve društvene institucije. (Deklaracija o seksualnim pravima - ŽENSKA SOBA
zenskasoba.hr/podrucja-rada/seksualna-prava/deklaracija-o-seksualnim-pravima/)
 
Deklaracija se može naći na web stranicama feminističke udruge Ženska soba – Centar za seksualna prava, a seksualna prava nazivaju se osnovnim i općim ljudskim pravima,  dok se sama udruga bavi nasiljem nad ženama i promidžbom LGBTQ prava. Ta udruga već sada odlično surađuje s državnim institucijama (pravosudnim, odgojno-obrazovnim, vladinim institucijama…), što se može provjeriti na njihovim stranicama. Povezana je u mrežu sa sličnim sličnih udrugama, koje su protiv Hrvatske, pa i s Platformom 112 i REKOM-om:
 
AWID – Udruženje za ženska prava i razvoj (www.awid.org), ASTRA Network – Mreža ženskih organizacija iz centralne i istočne Europe za seksualno zdravlje i reproduktivna prava (www.astra.org.pl), ACTA Anti corruption anti trafficking action – Mreža nevladinih organizacija iz istočne Europe za borbu protiv trgovanja i korupcije. Euro-mediteranska zaklada Anne Lindh, Europska transrodna mreža (www.tgeu.net), Feministička lista protiv silovanja u ratu u zemljama nastalim na području bivše Jugoslavije, ILGA – Međunarodna lezbijska i gej asocijacija (www.ilga.org), Inicijativa za kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za demokratsko građanstvo u odgojno obrazovni sustav, Inicijativa za uvođenje zdravstvenog odgoja u odgojno obrazovni sustav, Građanska koalicija Stop rizičnom spolnom odgoju, Koordinacija LGBTIQ Hrvatske, Nacionalni odbor za borbu protiv trgovine ljudima, Platforma 112, PETRA mreža – mreža NVO-a za prevenciju i eliminaciju trgovanja ženama (www.petra-nvo.net), REKOM – Regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava u bivšoj Jugoslaviji, Regionalna mreža protiv seksualnog nasilja, SeeQ mreža (www.seequeer.net), SVRI – Sexual Violence Research Initiative (www.svri.org), Trans Aid (www.transaid.hr), Trans mreža Balkan, WAVE – Women Against Violence Europe (www.wave-network.org), (Umrežene smo - ŽENSKA SOBAzenskasoba.hr/zenska-soba/umrezene-smo/).
 
Ratifikacija Istanbulske konvencije bit će im vjetar u leđa jer će im omogućiti da svoju teoriju i praksu za novac poreznih obveznika unesu legalno i zakonom zaštićeno u sustav odgoja i obrazovanja uz svesrdnu podršku i kontrolu stranoga tijela, tj. organizacije GREVIO. Za to će im poslužiti upravo oni članci koji su u Istanbulskoj konvenciji sporni, a koji se ne mogu mijenjati niti se na njih može staviti primjedba. Naime, upravo je za to uveden članak o temeljnim pravima, ravnopravnosti i nediskriminaciji.
 
U Istanbulskoj konvenciji, koja navodno štiti žene od nasilja, u Čl. 4. – Temeljna prava, ravnopravnost i nediskriminacija, u stavku 3. stoji: Stranke će osigurati provedbu odredaba ove Konvencije, a osobito mjera za zaštitu prava žrtava, bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi kao što su spol, rod, rasa, boja kože, jezik, vjera, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, pripadnost nacionalnim manjinama, imovinsko stanje, rođenje, seksualna orijentacija, rodni identitet, dob, zdravstveno stanje, invaliditet, bračno stanje, migrantski, izbjeglički ili drugi status.
 
Ako je već sada Ženska soba – Centar za seksualna prava (a ona je ovdje samo ogledni primjer sličnih udruga) uključena u sustav pravosuđa i obrazovanja kao partner (što se može vidjeti s njihovih stranica i zaključiti iz višegodišnjih aktivnosti), sasvim je logično da će tražiti i sve ostalo što joj se Istanbulskom konvencijom nudi, odnosno s namjerom priprema. A jasno je, u svjetlu iznesenih činjenica, da brojni pedofilski sadržaji u lektiri (već objavljeni na internetu), na stanicama kurikula nisu slučajni, nego s namjerom uvršteni u prijedlog kurikula Hrvatskoga jezika. Jer da su slučajni, 'pročešljala' bi se lektira nakon skandala u emisiji na HTV-u kada je voditelj Mirko Fodor pročitao takve scene iz djela Zorana Ferića, a na pitanje novinarke Karoline Vidović-Krišto zamjenica ministrice znanosti i obrazovanja Lidija Kralj odgovorila je nebuloznim „vjerovanjem u kompetenciju naših profesora koji će to znati staviti u kontekst“ na što ju je odmah demantirao prof. dr. sc. Slobodan Prosperov Novak. Nakon pritiska medija ta knjiga krišom nestala s popisa. Ali je ostao još d(r)ugi niz naslova s  jednako opasnim ili još opasnijim pedofilskim sadržajima. A taj i takav Ferić nakon svega postao je predsjednikom Društva hrvatskih pisaca!
Ovo je još jedan dokaz svjesnoga napada na našu djecu i mlade preko politike, obrazovanja i kulture. Tko to ne vidi, slijep je ili se pravi slijepim. (p.b.)

Ovogodišnji pobjednici i dobitnici prestižne nagrade u kategoriji istraživačkog novinarstva Stéphane Foucart i Stéphane Horel

 
 
U Budimpešti je 14. ožujka 2018. održana svečana dodjela Europske novinarske nagrade (European Press Prize) koja se dodjeljuje u četiri kategorije, a svaka iznosi 10.000 eura. Europska novinarska nagrada dodjeljuje se u slijdeećim kategorijama: za istraživačko novinarstvo, za izvještavanje, za iznošenje stavova, za inovacije, te posebna nagrada za iznimno dostignuće. Ovogodišnji pobjednici i dobitnici prestižne nagrade u kategoriji istraživačkog novinarstva jesu novinari Stéphane Foucart i Stéphane Horel, istraživači uglednih francuskih novina „Le Monde.“ Nažalost, europski pa tako i hrvatski vodeći „mainstream“ mediji prema svojem običaju prešutjeli su njihov naporan rad i izniman doprinos za istraživanje i izvještavanje jer su oni razotkrili laži i golemi talog prljavštine multinacionalne kompanije „Monsanto“ od koje se nisu dali zastrašiti.
http://img.lemde.fr/2018/02/02/0/0/5568/3712/534/0/60/0/39d1f5b_16108-1sxkgcg.g3n6h.jpg
Stéphane Foucart i Stéphane Horel osvojili su ovu prestižnu nagradu za istraživanje i razotkrivanje Monsantovih laži i otkrivanju javnosti kako Monsanto ometa, točnije manipulira znanošću, politikom i javnošću, a sve u svrhu potkopavanja vjerodostojnosti Međunarodne agencije za istraživanje karcinoma (International Agency for Research on Cancer, IARC). Prvi dio teksta „Le Monde“ je objavio 1. lipnja 2017. pod izvornim naslovom: „Monsanto Papers: la guerre du géant des pesticides contre la science“ („Monsantovi dokumenti: Agrokemijski div u ratu protiv znanosti“) a drugi dio objavljen je 2. lipnja 2017. (prvi dio teksta stručnjaci su preveli na engleski jezik i objavljen je na web-stranici „Environmental Health News“ 21.11.2017.; drugi dio teksta čiji engleski prijevod je „Reaping a bitter harvest“/“Žetva gorkog ploda“ objavio je „Savez za zdravlje i okoliš“/„Health and Environment Alliance“).
 
„Monsanto Papers“ („Monsantovi dokumenti“) jesu prava riznica internih dokumenata koji su polagano puštani u javnost od ožujka 2017. u sklopu američke tužbe od strane žrtava karcinoma protiv kompanije „Monsanto“ i njegovog ubikvitarnog, tj. sveprisutnog herbicida glifosata. Dokumenti mnogo otkrivaju i govore o tome kako „Monsanto“ aktivno potkopava znanost, kako utječe na regulatorni proces i kako upravlja PR kampanjama u svrhu obrane svojeg najvažnijeg i najunosnijeg proizvoda – herbicida glifosata.
 
„Monsantovi dokumenti“ otkrivaju i napade na Christophera Wilda, ravnatelja Međunarodne agencije za istraživanje karcinoma, kao i na sve ostale znanstvenike uključene u odluku od 20. ožujka 2015. (dokument „Monograph 112“) da herbicid glifosat klasificiraju kao tvar „vjerojatno kancerogenu za čovjeka,“ genotoksičnu (jer uzrokuje oštećenje DNK) i kancerogenu za životinje. Američki znanstvenici, članovi IARC-ove radne grupe, bili su osobito izloženi mjerama zastrašivanja. Ugledni znanstveni savjetnik u ovom istraživanju, čiji životopis i doprinos znanosti ne može biti napisan na manje od 30 stranica, profesor emeritus Christopher Portier, naročito je bio meta brutalnih i beskrupuloznih napada od strane „Monsanta.“
 
Glifosat je herbicid koji se koristi već više od 40 godina i prisutan je na tržištu u najmanje 750 proizvoda od oko 100 kompanija, uključujući i herbicid „Roundup“ kompanije Monsanto. Od 1974. kada je glifosat stavljen na tržište, pa do 2014. njegova primjena (potrošnja) porasla je s 3.200 tona na 825.000 tona / godišnje. Ovo dramatično povećanje primjene glifosata posljedica je genetskog inženjeringa, točnije genetski modificiranog sjemena poljoprivrednih kultura koje su sada sposobne „tolerirati“ glifosat – sjeme poznato kao „Roundup Ready,“ tj. „Za Roundup spreman.“  Genetski modificirano sjeme „Roundup Ready“ i prateći herbicid glifosat stoga predstavljaju glavni sadašnji i budući ekonomski model kompanije koji donosi najveću zaradu.
 
Stoga kada je Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) objavila svoj dokument „Monograph 112“ i klasificirala glifosat u skupinu „vjerojatno kancerogenih tvari za čovjeka“ američka kompanija „Monsanto“ započela je s neviđeno brutalnim napadima na ovu uglednu svjetsku i UN-ovu instituciju kao i na znanstvenike s jednim jedinim ciljem: pod svaku cijenu uništiti IARC svim mogućim sredstvima. Nikada do tada ni jedna korporacija nije tako okrutno napala bilo koju agenciju pod okriljem Ujedinjenih naroda. Panel IARC-a sastoji se od oko dvadeset (20) istraživača iz različitih zemalja koji su u ovu svrhu odabrani na temelju svojeg iskustva, znanstvene sposobnosti i nepostojanja bilo kakvih sukoba interesa. Nasuprot tome, napadi usmjereni na ravnatelja Wilda i IARC dolazili su od operativaca „Monsanta“ koji se oslanjaju samo na studije provedene u vlastitoj kompaniji.  
 
No, nije samo „Monsanto“ napadao IARC i znanstvenike. Nakon objave dokumenta „Monograph 112,“ organizacija „CropLife International,“ koja brani interese velikih proizvođača agrokemikalija i sjemena diljem svijeta, također se „žalila“ na kvalitetu rada IARC-a te ozbiljno prijetila znanstvenicima i Agenciji. Napadi su dolazili i od strane lobističkih i drugih interesnih skupina i organizacija koje isključivo brane interese multinacionalnih kompanija. Na temelju povjerljivog dokumenta iz 2015. a koji se našao u 'rukama' američke organizacije „Right to Know“ (USRTK) otkriva se između ostalog i to da „Monsanto“ financijski podupire Sveučilište u Illinoisu (University of Illinois).
 
Jednako tako napadi su bili usmjereni i na talijanski institut „Ramazzini“ (Istituto Ramazzini) sa sjedištem u Bologni. Naime, Institut Ramazzini je 2016. objavio svoju namjeru o provedbi vlastitog istraživanja o kancerogenosti glifosata. Štoviše, upravo je istraživanje Instituta Ramazzini od prije nekoliko godina dokazalo da umjetno sladilo aspartam ima kancerogena svojstva. Fiorella Belpoggi, ravnateljica Istraživačkog odjela Instituta, izjavila je za „Le Monde“: „Nas je malo, mi nemamo financijska sredstva, mi smo samo dobri znanstvenici i ne bojimo se.“ Ilustracije radi, evo jednog primjera napada u svrhu obrane Monsanta: David Zaruk, bivši lobist kemijske industrije na svojem blogu uz tekst objavljen u travnju 2017. u kojem napada uglednog znanstvenika Christophera Portiera i nekoliko novinara, objavljuje i fotografiju masovnog spaljivanja knjiga od strane njemačkih nacista u Berlinu na Trgu Opere 1933.  
 
U drugom dijelu teksta Foucart i Horel otkrivaju pravu riznicu internih dokumenata dobivenih otkrićem američke odvjetničke tvrke 'Baum Hedlund Aristei and Goldman.' Ova odvjetnička tvrtka zastupa žrtve ili rodbinu žrtava koji tvrde da je izloženost herbicidu glifosatu uzrokovala razvoj ne-Hodgkinovog limfoma. Novinari Foucart i Horel iscrpno objašnjavaju kako ti dokumenti, uključujući i interne Monsantove poruke e-pošte, tekstualne poruke, izvješća tvrtke, studije, memorandumi, sveukupno deset milijuna stranica, pokazuju kako je „Monsanto“ manipulirao znanošću i aktivno se suprotstavljao znanosti i neovisnim znanstvenicima u svrhu ostvarenja vlastitih interesa.
 
Prva skupina Monsantovih „radova“ objavljena je već početkom 2017., a dosje je sadržavao stotine internih poruka e-pošte Monsanta, kao i njegovu korespondenciju s američkim saveznim agencijama čiji sadržaj pokazuje veliku količinu sporazuma između Monsanta i američke Agencije za zaštitu okoliša (EPA) a sve u svrhu potkopavanja neovisnih znanstvenih istraživanja o potencijalnoj opasnosti glifosata za zdravlje čovjeka. Nadalje, dosje otkriva kako je upravo „Monsanto“ bio taj „duh“ koji je napisao neke studije prijevare a pripisane su naizgled „neovisnim akademicima“ i predstavljene kao „nezavisne studije.“ Odvjetnici koji su uključeni u sudske procese protiv „Monsanta“ zbog podnesenih brojnih tužbi žrtava glifosata otkrili su, između ostalog, povjerljivi program sa ciljem pobijanja svih kritika na račun „Monsanta“ i glifosata. Ovaj program poznat je pod nazivom „Let Nothing Go“ („Neka se ništa ne sazna“).
 
Transkripti ovih saslušanja ostali su međutim, u tajnosti. Ipak, memorandumi odvjetničkih tvrtki pokazali su da je Monsanto angažirao i „treću stranu“ – tj. kompanije koje zapošljavaju pojedince koji samo na prvi pogled nemaju nikakve veze s industrijom ali za uzvrat oni pišu pozitivne komentare na društvenim mrežama (npr. Facebook), blogovima i dr., u objavljenim novostima itd. a u svrhu obrane i zaštite Monsanta, njegovih kemikalija i GMO-a. Osim napada „Monsanta“ na nezavisnu znanost, mreža znanstvenika pokazala je kako je upravo „Monsanto“ razvio tajnu vojsku čiji 'vojnici' su razmještani po potrebi kako bi uvjerili regulatore, znanstvene časopise ili tisak da je „Monsanto“ u pravu,  a ne svi oni koji dokazuju genotoksičnost i toksičnost glifosata.
 
Napadi na Međunarodnu agenciju za istraživanje karcinoma (IARC) i Institut Ramazzini vjerojatno ne će prestati zbog njihove ranije najave o istraživanjima za razdoblje 2014.-2019. koja uključuju druge strateške kemikalije, bisfenol A (BPA) i aspartam. „Stéphane Foucart i Stéphane Horel su novinarski heroji,“ izjavio je Gary Ruskin, suosnivač i suvoditelj američke organizacije „U.S. Right to Know“ („Imamo pravo znati“) te dodao: „Kroz iscrpljujući istraživački rad okupili su Monsantove 'radove' u uvjerljive članke o korporativnim skandalima i nepravdi. Njihov rad je model kako najbolje izvještavanje o hrani ili velikim korporacijama treba izgledati.“
 
Završit ću ovaj tekst važnom izjavom znanstvenice Fiorelle Belpoggi s Instituta Ramazzini: „Do sada nisam smatrala da smo tako važni. Ali ako se sada odreknete IARC-a, NIEHS-a i Instituta Ramazzini, tada ćete se odreći i tri simbola neovisne znanosti. A to je znanost koja je postala prijetnjom gospodarskim interesima vrijednim stotinama milijardi eura.“   
Želite li pročitati pravi, uzbudljivi triler o zataškavanju istine i lažima „Monsanta,“ tada pročitajte tekst na engleskom jeziku u objavi Europske novinarske nagrade: www.europeanpressprize.com: The Investigative Reporting Award 2018 – Winner – „MONSANTO PAPERS,“ Stéphane Foucart and Stéphane Horel.
 

Rodjena Marija Kuhar, dr. vet. med.

Bojan Žagrović: Kako je nastao univerzalni jezik života?

 
 
U organizaciji Odbora za kemiju Razreda za matematičke, fizičke i kemijske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, u četvrtak 29. ožujka u Knjižnici HAZU-a prof. dr. sc. Bojan Žagrović sa Sveučilišta u Beču, jedan od vodećih svjetskih biofizičara, održao je predavanje na temu Kako je nastao univerzalni jezik života: o porijeklu genetskog koda. Kako je u uvodu kazao predsjednik HAZU-a akademik Zvonko Kusić, radi se o prominentnom mladom znanstveniku koji pronosi slavu Hrvatske po svijetu, kao što su to činili i nobelovci Lavoslav Ružička i Vladimir Prelog.
Bojan Žagrović rođen je 1974. u Zagrebu, a diplomirao je biokemiju na Sveučilištu Harvard te doktorirao iz biofizike na Sveučilištu Stanford u grupi prof. dr. Vijaya Pande. Nakon što je tri godine proveo na  poslijedoktorskom usavršavanju na Saveznoj tehničkoj visokoj školi (ETH) u Zürichu u grupi prof. dr. Wilfreda van Gunsterena, Žagrović je 2007. postao znanstveni direktor MedILS-a u Splitu i voditelj projekta iz računarske biofizike. Od 2010. profesor je na Sveučilištu u Beču, a bavi se računarskom i eksperimentalnom biofizikom s fokusom na interakcije između nukleinskih kiselina i proteina.
https://web.stanford.edu/group/pandegroup/lab/bojan.jpg
Bojan Žagrović
 
Žagrovićev znanstveni rad prvenstveno je usmjeren na istraživanja interakcija između proteina i nukleinskih kiselina, a u dosadašnjem radu posebno se istaknuo korištenjem najsuvremenije tehnike distribuiranog računanja na internetskoj mreži (tzv. Folding@Home projekt) u kojem volonteri iz cijeloga svijeta doniraju računalno vrijeme na osobnim računalima na kojima se vrte simulacije smatanja (savijanja) proteina.
 
Govoreći o genetskoga koda kao univerzalnoga jezika života, Žagrović je istaknuo njegovu važnost za nastanak svih živih bića na molekularnoj razini, iako je njegovo podrijetlo znanstvenicima još uvijek nepoznanica. Predstavivši glavne teorije o porijeklu genetskoga koda, predstavio je najnovije rezultate svojih istraživanja koji upućuju na to da se kod razvio iz izravnih, komplementarnih interakcija između nukleinskih kiselina i proteina. Po njegovim riječima, implikacije tih istraživanja protežu se na različita područja molekularne biologije i uspostavljaju izravnu poveznicu između prvobitnih početaka biologije i njezine sadašnjosti.
 
„Od bakterija do biljaka, životinja i čovjeka, žive stanice čitaju zapis iz gena koristeći jedan te isti jezik, genetski kod. Dok znanstvenici razumiju riječi i gramatiku tog jezika, još se gotovo ništa ne zna o tome koje su fizikalno-kemijske pokretačke sile do njega dovele”, rekao je Žagrović. Predsjednik Odbora za kemiju HAZU-a akademik Mladen Žinić ukratko je predstavio rad Odbora, osnovanog prije godinu dana, koji je dosad već ugostio jednog mladog hrvatskog znanstvenika svjetskog glasa, prof. dr. sc. Tomislava Friščića, profesora na Odjelu za kemiju Sveučilišta McGill u Montrealu, jednog od vodećih znanstvenika u svijetu koji se bave razvojem ekološki prihvatljive kemije i proučavanjem reaktivnosti u čvrstom stanju.
 

Marijan Lipovac

Anketa

Na SP-u u Rusiji hrvatski nogometaši nalaze se u skupini s Nigerijom, Argentinom i Islandom. Koje će mjesto zauzeti?

Ponedjeljak, 18/06/2018

Tko je Online?

Trenutačno aktivnih gostiju: 1172 gostiju i nema članova online

 

AIPK Trgovine d.o.o.

 

Registar Branitelja

 

Udruga Zavjet

 

 

Grawe osiguranje

 

 

 

Veliko srce malom srcu

 

Facebook

 

 

Optika Kraljević