Get Adobe Flash player

Hrvatska je dužna osmisliti autentični pristup reformi obrazovanja

 
 
Obrazovanje mora biti u funkciji raspoloživog bogatstva svake države. Hrvatska je bogata prirodnim ljepotama, vodom i čistim zrakom. To treba pretvoriti u resurs čuvanja prirode i gospodarenja  otpadom kako bi se smanjilo zbrinjavanje smeća.
http://www.hzsn.hr/images/stories/news_2015/zeljko-mataja.jpg
Željko Mataja
 
Nije li sintagma: „Zrak i voda su besplatni - do čistog zraka i, sve manje, vode bit će sve skuplje doći“ najvrednije čime Hrvatska raspolaže. U situaciji kad opada broj stanovnika, besplatni čisti zrak kvalitetna voda uz prirodne ljepote treba pretvoriti u resurs nacionalnog bogatstva. Jedan od uvjeta je da se optimalno gospodari otpadom koji nije smeće već vrijedan izvor sirovina. To mora biti ugrađeno u sve nužniju reformu odgoja i obrazovanja. 
 
Reforme našeg školstva slične su poštanskoj škrabici u koju su ubacivane ponude osobnih ili inozemnih iskustava, da bi politička opcija najutjecajnije osobe doslovce vodila rat s propalim ponudama o čemu i danas, na neki način, svjedoči sudar Gutenbergove s digitalnom galaksijom. Pritom podržavanje CKR od strane EU nije jamstvo kvalitete. Hrvatska je dužna osmisliti autentični pristup temeljen na materijalnoj osnovi kojom raspolaže. Stoga očekivanja u odgoju i u obrazovanju ne bi valjalo tretirati kao reformu školstva, nego nastojanjem na promjenama koje nude neku vrst nacionalnog konsenzusa.
 
Djelotvornost obrazovne reforme valjalo bi da je osmišljena u duhu koji se odgaja u onome što se zove filozofija života kojom bi građani Hrvatske živjeli neovisno o političkim, vjerskim, nacionalnim i svjetonazorskim uvjerenjima što ponuđena reforma ne nudi. Najveći, a možda i jedini globalni resurs kojim Hrvatska raspolaže su prirodne ljepote koje nam nisu o(p)stale, zbog pameti nego zbog siromaštva. Valjalo bi ih  pretvoriti u nacionalni resurs čuvnjem sličnom Švicarskoj koja uz svoj novac, čuva tuđi u svojim bankama.
 
Sve obrazovne reforme samo u nazivu su imale odgoj koji u praksi nije postojao.  Svi su se školovali bez odgoja kao imperativa discipline, rada i odgovornosti. Ambicijama bez sposobnosti i bez pedagoškog erosa.[1] u pedeset godina prošle države i nastojanjem u sadašnjoj javljale su se koncepcije pod geslom društva znanja, cjeloživotnog obrazovanja i, naravno, neizbježnom brigom za mlade i za bolju budućnost. To su bile onda, a i danas su, floskule zbog sinekura u kojima su svi ostarjeli ostavivši mladima da brinu o sebi i nitko još nije zbog bilo koje, od brojnih reformi, dočekao bolju budućnost.
 
„Bolja budućnost“ ne smije biti obrazovni cilj nego filozofija života ili odgojni imperativ koji se njeguje dnevno i neovisno o političkim strankama, vjerskim ili o svjetonazorskim uvjerenjima. Koliko god djelovalo cinično prema projekcijama CKR-a  kad bi reformom svih reformi odgojnog procesa u Hrvatskom školstvu započeli odgajanjem za gospodarenje otpadom kao nacionalnim interesom mogli bi tek nakon desetak godina dobiti prvu generaciju, nazovimo ju, ekološke „pismenosti“. Izbjegavanje brojnih nesporazuma moguće je inventurom paradigmi koje valja raspraviti. Tako, primjerice, pitanja udžbenika, slobodnog vremena, nastavnih programa, metodoloških pristupa i zanemarivanje odgoja golemi su prostor za čiju kontrolu od same reforme bila bi važnija disciplina provedbe filozofije života u kojoj se od znanja više mora tražiti odgovornost.
 
INVENTURA NASTOJANJA I POJMOVA KOJE VALJA DEFINIRATI
 
Vrtići i druge predškolske ustanove dužne su provoditi isključivo odgojne mjere i zanemariti obrazovne zahtjeve poput učenja nerazumnih, dakle, dječjoj psihi neprimjerenih pojmova. U vrtićima valja nastojati na higijeni koja pridonosi zdravlju i na disciplini koja podučava što je lijepo, a što ružno, što se smije, a što se brani, što je dobro, a što loše, što je korisno, a što je štetno i tomu slično.
Kreativnost i darovitost se ne podučava u školi! Kao što postoje više ili manje daroviti i kreativni učenici, tako jednako postoje manje ili više kreativni i daroviti nastavnici. To je priroda podarila, a drugo je pitanje hoće li učenici imati sreću da im predaje daroviti nastavnik ili će nastavnik imati sreću i dobiti nadarenog i kreativnog učenika za neki predmet, za neko područje. Iskustvo uči da socijalni napredak ne ovisi o darovitim pojedincima; oni odlaze tamo gdje ih čekaju najbolji uvjeti. O tomu svjedoče brojni primjeri iz područja znanosti, sporta i umjetnosti. Naravno, ovisno o mogućnostima darovitima uvijek valja stvoriti ili otvoriti putove njihova napretka, ali ne na štetu podizanja općeg prosjeka.
 
Prosvjetne vlasti su dužne ustanoviti stupnjeve nastavnih programa:
- u osnovnim školama valja ustanoviti jedinstven nastavni program udžbenikom za razredni i predmetni program, što rasterećuje pretrpanu učeničku torbu.
- u srednjim školama valjalo bi ustanoviti a) minimalni obrazovni program za stanoviti broj stručnih škola (frizerske, pedikerske i slične struke); b) optimalni program za stručne škole kao što su građevinske i elektrotehničke; i c) rigorozni program za škole koje traže neupitno znanje iz matematike, fizike i kemije ili iz predmeta društveno-humanističkih disciplina.
- u višim i visokim školama, te na fakultetima  otvoriti mogućnost slobodnog upisa, ali ograničiti, strogo ograničiti, socijalne privilegije koje donosi upis i nastojati ispitnim zahtjevima, doslovce, zaustaviti hiperprodukciju u korist kriterija.
 
Pri tom je netočno, ali je nažalost ideološki oportuno tvrditi da su svi za sve i da je sve za svakoga. Svima sve može i potrebno je da bude jednako dostupno! Selekcijom je jedino moguće odnjegovati visoke domete. Socijalni napredak je moguć podizanjem prosjeka na višu razinu, a ne bavljenje, ne isključivo bavljenje darovitima! Odgoj, lijepo ponašanje, moralne vrijednosti, smisao demokracije, ljudske slobode i stanje duha nije i ne može biti nastavni predmet. To je nastojanje svakog nastavnog predmeta s tim da nedostatna odgojna postignuća od strane roditelja dužna je nadoknaditi obvezna škola.
 
KAKO POČETI?
 
Valja naglasiti da svaki dio, prvo, razredne a kasnije predmetne nastave, mora imati ugrađen smisao čuvanja prirodnih ljepota i poticanje svih mogućih putova ili pravaca njihova pretvaranja u bogatstvo. To je, primjera radi, da se računski zadaci i matematički problemi postave tako da se u njihovu rezultatu može prepoznati korist ili šteta od skupljanja otpada, kao i njihova sortiranja za potrebe reciklaže. Jednako tomu valjalo bi nuditi primjere koji će izračunom zadaće upozoriti na moguću korist ili pak štetu ako se krivo radi ili postupa s onim što bi valjalo, čuvati, gospodariti, štititi ili na drugi način učiniti štedljivim. Nisu li vožnje automobilom ili upaljene žarulje bez potrebe rasipnost energenta? Tko nas upozorava da nema izlaska iz gospodarske krize, ako se u njoj ne ponašamo i ako ne živimo kao da smo u krizi kako u nju nikad ne bi zapali?
 
Primjeri iz kemije davali bi poticaja ako bi nudili spoznaju o posljedicama korištenja herbicida, pesticida ili insekticida. Povijest bi mogla tražiti primjere iz ratova koji su pokazivali da je destrukcija u samo nekoliko minuta ili sekundi uništavala stoljetne zasade. Zadaćnice iz hrvatskog jezika imale bi teme u kojima bi se domoljublje očitovalo prepoznavanjem onih koji svojim štetnim, nesavjesnim i na drugi način neprimjerenim načinom, uništavaju ili su neodgovorni spram onog što je vrijedno čuvati, njegovati, racionalizirati. Znači da bi domoljubi bili oni koji Hrvatsku čine urednom, štedljivom, susretljivom očuvanom od svake destrukcije ili devastacije. Zastave i himna bi bile u službi dostojanstva, a ne plašenja ili provociranja.
 
Bilješka:
 
1. Dr. sc. Željko Jovanović negativni je primjer bez premca.
 

Željko Mataja, prof.

Protiv izglasavanja Izjave ZVOŠ-a o Istanbulskoj konvenciji bio je ukupno samo jedan član Vijeća

 
 
Izjava protiv Istanbulske konvencije – tko instrumentalizira HAZU? (2)
Antonia Sikavica Joler, glavna tajnica Znanstvenoga vijeća za obrazovanje i školstvo HAZU-a, reagirala je na tekst "Izjava protiv Istanbulske konvencije – tko instrumentalizira HAZU?“, objavljen na portalu Forum.tm 28. prosinca prošle godine. Reagiranje donosimo u cijelosti.
https://rightsinfo.org/app/uploads/2015/06/Gay_pride_Istanbul_at_Taksim_Square.jpg
Istanbulska konvencija u službi protuprirodnih manjinskih pokreta
 
„Poštovani,
javljam se povodom članka vaše novinarke Veronike Rešković pod naslovom "Izjava protiv Istanbulske konvencije – tko instrumentalizira HAZU?" objavljenoga na portalu Forum.tm 28. prosinca 2017. s nizom netočnih i konstruiranih podataka koji su prezentirani javnosti. S obzirom da svoj tjedni magazin uređujete pod kredom "Tjednik od riječi", u svrhu isticanja istine bilo bi novinarski korektno i objektivno da objavite ispravak pogrješnih navoda iz članka.
 
"Od 13 akademika, članova vijeća, njih osam nisu ni na koji način podržali Izjavu. Dvojica su bili protiv, a šestorica uopće nisu bili na sjednici kada se o tome raspravljalo. (...) Dio ih je, kako su nam rekli, sam tekst Izjave vidjeli nakon što je ona objavljena u medijima, a neki su o njoj doznali tek od nas. (...) S druge strane, dva akademika s kojima smo razgovarali bila su ipak na sjednici kada se raspravljalo o Izjavi oko Istanbulske prije dva tjedna, ali su bila protiv – Dubravko Jelčić i Ranko Matasović, svaki iz svojih razloga. " 
 
Prvi dio citata matematički je potpuno netočan i nelogičan. Također nije jasno kako je moguće kvalificirati iskaz o osmorici članova Vijeća koji nisu podržali Izjavu, a da pritom nisu bili prisutni na sjednici niti su dali svoju interpretaciju za medije. Svi članovi Znanstvenoga vijeća za obrazovanje i školstvo HAZU-a (i ako nisu nazočili sjednici Vijeća od 11. prosinca 2017.) mogli su se upoznati s kompletnim sadržajem Izjave ZVOŠ-a o Istanbulskoj konvenciji jer su tjedan dana prije objave u medijima primili Zapisnik sjednice u čijemu je privitku bila i spomenuta Izjava te je samo o njihovome interesu ili otvaranju e-pošte ovisilo jesu li znali za ovu izjavu ili ne. Završni dio citata također je u potpunosti neistinit jer akademik Jelčić uopće nije nazočio sjednici, što je jednostavno vidljivo iz zapisnika.
 
Protiv izglasavanja Izjave ZVOŠ-a o Istanbulskoj konvenciji bio je ukupno samo jedan član Vijeća. Pritom je u članku tendenciozno više puta naglašeno da je riječ o akademicima (koji se protive Izjavi svoga Vijeća) ističući da su glasovi svih ostalih članova Vijeća "manje vrijedni". Iako je riječ o stručnjacima (znanstvenicima i nastavnicima), čije članstvo u Znanstvenomu vijeću za obrazovanje i školstvo HAZU-a podržava i Akademija, koja je Vijeće s tom svrhom i osnovala, u članku gđe Rešković stječe se dojam da se doprinos svih ostalih članova Vijeća obezvrjeđuje dovodeći u pitanje njihove kompetencije i stručnost.
 
Naime, gđi Rešković očito nisu poznati temeljni postulati "zanata", a to je istraživačko novinarstvo. Lako je upoznati se s ustrojem HAZU-a. Akademija se sastoji od razreda, zavoda, ali i znanstvenih vijeća i odbora. Razrede čine akademici (redoviti članovi) i dopisni članovi, a znanstvena vijeća osim akademika okupljaju istaknute znanstvenike i stručnjake kako bi rad Akademije bio otvoren širemu krugu javnih djelatnika. (S time sam u telefonskome razgovoru ukratko upoznala gđu Rešković pretpostavivši da će se ona kao novinarka detaljnije upoznati s ovom temom preko dostupnih informacija na internetu.) O ostalim detaljima moguće je informirati se u pravnim aktima Akademije.
 
"Neslužbeni komentar u kuloarima HAZU na takav tajming objave puna dva tjedna nakon sjednice u vrijeme božićno-novogodišnjih praznika (...)"
Ovakav komentar insinuira svojevrsnu "teoriju zavjere" koja nikome ne može pasti na pamet jer se vrlo jednostavno radilo upravo o prazničnomu dobu kada su mnogi "nedostupni" pa je tako i mene osobno vaša novinarka zatekla neposredno uoči privatnoga novogodišnjeg putovanja kada nisam bila u mogućnosti koncentrirano prenijeti sve što sam željela ako sam već bila upitana za izjavu. Zašto je Izjava objavljena dva tjedna nakon sjednice Vijeća? Iz vrlo jednostavnoga razloga, a to je zato da se iznimno kvalitetno pripremi njezin sadržaj, što i priliči ozbiljnosti teksta i problematike s kojom ovakvo tijelo istupa u javnosti. Navodeći još u pejorativnome smislu i portal koji je prvi objavio Izjavu ZVOŠ-a također nije na tragu istine jer je već sutradan, prije članka gđe Rešković, čitav niz portala već prenio Izjavu o Istanbulskoj konvenciji.
 
Za portal čiji je moto "Pišemo, ne prepisujemo" ovakvo plasiranje informacija u javnosti sasvim je neopravdano. Niti je članak napisan istinito i korektno niti su navedeni podaci barem točno "prepisani". Bez obzira na reakcije u medijima, različite kao i u svakome demokratskom društvu otvorenome pluralističkom mišljenju, ovakve netočne teze neprimjerene su za novinarsku profesiju te bi njihovo demantiranje trebalo pridonijeti objektivnomu novinarstvu. Vjerujem da ovo e-pismo ne će biti iskorišteno kako bi se dezavuirao rad ovoga Akademijina vijeća i ugled njegovih članova.
Srdačan pozdrav,
 

Antonia Sikavica Joler, prof., glavna tajnica Znanstvenoga vijeća za obrazovanje i školstvo HAZU-a, http://www.forum.tm/vijesti/izjava-protiv-istanbulske-konvencije-tko-instrumentalizira-hazu-2-6338

HAZU je Teslu 17. prosinca 1896. izabrao za svog člana

 
 
Izjava u povodu 75. godišnjice smrti Nikole Tesle
Nikola Tesla velikan je čitavog čovječanstva bez čijih otkrića, izuma i patenata bi bila nezamisliva suvremena civilizacija. Tesla pripada kategoriji pravih znanstvenika, otkrivača novih istina. Osim genijalnog i kreativnog uma krasile su ga i mnoge ljudske vrline: marljivost, skromnost, samozatajnost, humanost i poštivanje općih etičkih i moralnih vrijednosti. Nije mario za materijalne stvari niti se zamarao slavom. Vjerovao je da će napredak u znanosti i tehnici zbližavati ljude i ukloniti uzroke ratova. Stoga njegov život i ideje i danas služe kao uzor i trajni poticaj cijelom svijetu te mogu biti pokretač razvoja.
http://www.croatianhistory.net/gif/science/tesla/nikola_tesla_london1892b800.jpg
Teslom se na poseban način ponosi Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti koja je među prvima prepoznala Teslinu veličinu i zasluge izabravši ga 17. prosinca 1896. za svog člana. Kako piše u zapisniku Akademijine skupštine, sa 14 glasova za i jednim protiv u tajnom glasanju za člana je izabran Nikola Tesla, „elektrotehničar u Americi". Tada je imao samo 40 godina te je jedan od najmlađih članova Akademije uopće. Član je bio 46 godina, do smrti 7. siječnja 1943., čime je ostao trajno povezan s Hrvatskom i njezinom znanošću, poput mnogih koji su djelovali izvan domovine.
 
Hrvatska akademija ponosna je i stoga što su najpoznatije spomenike Tesli izradila dvojica istaknutih hrvatskih kipara koji su bili njezini članovi – Ivan Meštrović spomenik u Zagrebu i Frano Kršinić spomenik na slapovima Niagare. Svoje domoljublje Nikola Tesla iskazivao je djelatno, a ne deklarativno.Prilikom zadnjeg posjeta domovini 1892. izrazio je spremnost„savjetom i činom“ pomoći Zagrebu i Hrvatskoj u primjeni električne energije. Stoga i danas može biti primjer kako se domovini i društvenoj zajednici pridonosi svakodnevno, obavljajući uobičajene poslovne i druge dužnosti.
 

Akademik Zvonko Kusić, Predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Anketa

Sada je očito da će A. Plenković s Partijom, R. Borić i posilnima iz HDZ-a progurati tzv. Istanbulsku konvenciju. Hoće li mu se to kad-tad osvetiti?

Petak, 23/03/2018

Tko je Online?

Trenutačno aktivnih gostiju: 746 gostiju i nema članova online

 

AIPK Trgovine d.o.o.

 

Registar Branitelja

 

Udruga Zavjet

 

 

Grawe osiguranje

 

 

 

Veliko srce malom srcu

 

Facebook

 

 

Optika Kraljević