Get Adobe Flash player

Iza sebe ostavio veliku književnu ostavštinu, što dovršenih što fragmentarnih radova

 
 
Dragutin Hirc (Hirtz) (Zagreb, 6. IV. 1853. - Zagreb, 1. V. 1921.), hrvatski je prirodoslovac, botaničar i zoolog, učitelj, planinar i putopisac. Njegov je otac Franjo bio tapetar, a majka Ana, rođ. Valenek, domaćica. Djed Mirko Valenek imao je plemićku titulu i bio je fresko-slikar. U Zagrebu je završio osnovnu, srednju i Učiteljsku školu. Godine 1873. počeo je raditi kao učitelj u Lukovdolu kraj Severina na Kupi. Dvije godine poslije radio je kao učitelj na Građanskoj školi u Sisku, a 1877. preselio se u Bakar. Poslije je radio u Lepoglavi, Osijeku i Zagrebu. U Lepoglavi je radio kao kućni učitelj u kr. zemaljskoj kaznionici. Iz tog je životnoga iskustva nastala knjiga Slike iz kažnjeničkog života. Zbog političkih prilika Hirc je 1891. izgubio državnu službu.
https://www.sumari.hr/sumari/foto/14857.gif
Jedno je vrijeme radio kao perovođa Jubilarne gospodarske-šumarske izložbe na kojoj je s Ljudevitom Vukotinovićem i Franom Kuraltom organizirao sve izložbene poslove. Na izložbi su bile zastupane i Bosna i Hercegovina i Istra. Uspjeh izložbe bio je velik, a Hirc je odlikovan velikom izložbenom kolajnom te je primio svjedodžbu priznanicu. Godine 1892. u Grazu je upisao studij zoologije koju je i diplomirao 1896. Nakon studija vraća se u Zagreb gdje se zaposlio u Botaničko-fiziološkom zavodu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1901. imenovan je pristavom (savjetnik) u Sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, a 1908. imenovan je glavnim učiteljem zagrebačke Muške učiteljske škole i botaničarom u Botaničko-fiziološkom zavodu. Na tom je mjestu ostao do mirovine, 1918. Sa suprugom Sofijom, rođ. Bival imao je 16-ero djece: Ivka, Terezija, Dragutin, Miroslav (zoolog, ornitolog, pjesnik), Ljubica, Dragica, Danica, Božidar (učitelj), Milivoj, Josip i Josipa, August, Zornica, Cvietoslava, Branislava i Perunika.

Hirc je odlikovan i velikom kolajnom na milenijskoj izložbi u Budimpešti za izloženo bilje, pred kojim se zaustavio i sam austrijski car. U njegovu je čast nekoliko biljnih i životinjskih vrsta nazvano njegovim imenom - Erigeron hircianusAmnicola HirciiHelix hirciiRosa hircianaQuercus hirciiCampanula hirciana (Lj. Vukotinović posvećuje mu posljednje dvije biljke). Po njemu je nazvana i planinarska kuća na Bijelim stijenama. Bavio se prirodoslovnim istraživanjima, ponajviše flore i faune istarsko-kvarnerskoga krasa, ali i geografijom te speleologijom.

Botaničar i zoolog

​Sustavno je istraživao faunu mekušaca istarsko-kvarnerskoga krša. Sabrao je vrijednu zbirku mekušaca (sada u Zoološkom muzeju u Zagrebu). Ipak njegove su najveće zasluge povezane uz razvoj hrvatske botanike. Izradio je, dotada, najveći herbarij hrvatskoga bilja s više od 100 fascikala što ga je kasnije darovao Medicinskom fakultetu (danas jedna od temeljnih zbirki herbarija Botaničkoga zavoda Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta). U njemu je skupio više od nekoliko tisuća primjeraka bilja iz svih krajeva Hrvatske, Slavonije i Dalmacije. Tadašnja Zemaljska vlada odredila je da njegov herbarij zauvijek mora nositi ime Herbarium Croatium Hircianum. Dragutin Hirc bio je suradnik na međunarodnom projektu Synopsis der mitteleuropäischen Flora za hrvatsku floru. Radovi su tiskani u Leipzingu 1896. pod uredništvom Paula Ascherson prof. botanike na Sveučilištu u Beču. Godine 1886. u Berlinu je objavio radÜber Coronilla emeroide te postao pravi član udruženja Deutsche botanische Gesellschaft. Zbog brojnih zooloških radova, imenovan je članom Kraljevskog zoološko-botaničkog društva u Beču. Od 1903. do 1912. Hirc je radio na svom kapitalnom djelu Revizija hrvatske flore, koji nije dovršio. U tome je djelu obradio 116 porodica, 520 rodova i više od 2700 biljaka. S Hinkom Hranilovićem pokrenuo je i od 1900. do 1904. uređivao 15 svezaka Zemljopisa Hrvatske, a a potom sam nastavlja i 1905.  izdaje Prirodni zemljopis Hrvatske supotpisujući Hranilovića.

Planinar 

Planinarstvom se bavio više od pola stoljeća, obišavši zamalo sve gore u Hrvatskoj, prikupljajući i proučavajući floru i faunu. O svojim je putovanjima vodio precizan dnevnik Moji puti, koji je ostao neobjavljen. Bio je član Hrvatskoga planinarskog družtva od 1883. te je 1898. pokrenuo i do 1903. bio prvi urednik njihova glasila "Hrvatski planinar".

Speleologija

Važno mjesto zauzima i u povijesti speleologije. U svojim je tekstovima prvi upotrijebio riječ špiljarstvo. Istraživao je špilje, opisivao ih, evidentirao, a kada je mislio da riječima ne može dovoljno dobro izraziti ono što vidi, svoje bi suputnike zamolio da to nacrtaju. Tako većina njegovih značajnijih putopisnih djela ima crteže i kasnije fotografije. Njegovom je zaslugom objavljen prvi crtež unutrašnjosti jedne špilje u Hrvatskoj (izuzimajući uljenu sliku Modre špilje Eugena von Ransonneta 1890., osvijetljenu danjim svjetlom). Slika je objavljena u knjizi Gorski kotar (Zagreb, 1898.) a prikazuje dvojicu istraživača u špilji Hajdovoj hiži u Gorskom kotaru. Sliku je naslikao akademski slikar Vaclav Anderle 14. svibnja 1885. koji je ilustrirao i većinu Hirčevih djela. Posebnost je te slike što su na njoj prvi put u Hrvatskoj prikazane sige i oprema kojom su se koristili tadašnji istraživači.

​Sakupljač narodnoga blaga

Hirc se bavio i proučavanjem narodnoga jezika. Bilježio je i sakupljao narodno blago svake vrste: od narodnih običaja do nazivlja. Akademiji znanosti ustupio je zbirku od nekoliko tisuća novih riječi, koje su ušle u veliki akademijin rječnik. Matica hrvatska preuzela je od njega preko dvadeset tisuća narodnih stihova iz bihaćke krajine.
​​
​Od godine 1882. napisao je Hirc i objavio, osim knjiga, 1027 radnji: 74 iz pedagogije, 247 iz zemljopisa, 151 iz botanike, 116 iz zoologije, 191 iz planinarstva. 54 životopisa i nekrologa, 25 iz geologije i mineralogije, 53 iz gospodarstva, 63 književne kritike 63, 44 članka za mladež, 9 radova iz folklora. Osim svega toga Hirc je iza sebe ostavio veliku književnu ostavštinu, što dovršenih što fragmentarnih radova. „Jednu bi bibliografičnu monografiju trebalo napisati, da se iscrpe samo naslovi njegovih književnih radnja. Hirc je pisao u svim hrvatskim časopisima i novinama, u mnogim dnevnicima bijaše gotovo stalni feljtonista. Kao učenjak-prirodoslovac Hirc je pisao u svim našim časopisima.  Knjige su mu raskošno opremljene i ilustrirane crtežima češkog slikara i šumara Václava Anderlea. 

Putopisi, Bakar 1878.
Slike iz hrvatske cvjetane, Zagreb 1880.
Hrvatsko primorje, Zagreb 1891. (pretisak Rijeka 1993. i 1996)
Lijepa naša domovina, 1-2, Zagreb 1891-1893.
Vodič kroz grad Zagreb, zagrebačku okolinu i jubilarnu izložbu, Zagreb 1891.
Gorski kotar, Zagreb 1898. (pretisak Rijeka 1993. i 1996)
Lika i Plitvička jezera, Zagreb 1900. (pretisak Rijeka 1996)
Zemljopisni i narodnopisni opis kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije (suautor), Zagreb 1900.
Prirodni zemljopis Hrvatske (suautor), Zagreb 1905.
Iz života i književnog rada, Zagreb 1916.
Stari Zagreb –Gradec i Grič, 2008.
 

https://www.dinarskogorje.com/istra382iva269i-i-kroni269ari.html

Belgijski zdravstveni stručnjaci zahtijevaju potpunu istragu Svjetske zdravstvene organizacije zbog lažne pandemije COVID-19

 
 
Koalicija liječnika i drugih zdravstvenih stručnjaka u Belgiji objavili su OTVORENO PISMO u kojem pozivaju na trenutni završetak svake 'krizne' politike uspostavljene kao odgovor na 'novi' koronavirus (uzročnik bolesti COVID-19) kao i na potpunu istragu Svjetske zdravstvene organizacije zbog navodnog lažiranja pandemije. Navodeći potpuni nedostatak „medicinskog opravdanja“ za produženje lockdowna tj. 'zaključavanja' (blokade) i obaveznog nošenja zaštitnih maski, koalicija ističe potrebu za otvorenom javnom raspravom u kojoj bi svim stručnjacima s različitim stajalištima bilo omogućeno da se čuje i njihov glas, bez cenzure i odmazde.
https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/53YHWwxtz7vV8NEvVXQ6YL.jpg
Prisiljavanje ljudi da ostanu u izolaciji dok im se istovremeno zabranjuje njihovo normalno bavljenje trgovinom, slobodno putovanje pa čak i odlazak na posao, upozoravaju potpisnici pisma, ima daleko veće kratkoročne i dugoročne štetne posljedice – koje su u ovom slučaju veće nego kada uopće ne bi bilo restrikcija /ograničenja – stoga je važno zašto sve ovo treba odmah prestati. U Belgiji zdravstvene vlasti nikada ne bi primijenile takve restrikcije da se ne radi o pogrješnom upravljanju i zavođenju na krivi put od strane Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Štoviše, najnovije znanstvene spoznaje uopće ne podupiru ovakav pristup Svjetske zdravstvene organizacije – pristup koji ljudima nanosi mnogo veće štete nego što im pomaže.
 
„Nakon početne panike oko bolesti COVID-19, objektivne činjenice sada pokazuju potpuno drukčiju sliku – nema medicinskog opravdanja za bilo koju kriznu politiku,“ navodi se u pismu. „Trenutačno upravljanje krizom postalo je u potpunosti disproporcijsko i uzrokuje mnogo više štete nego što čini dobro“ – stoji u objašnjenju. „Mi pozivamo na završetak svih mjera i tražimo trenutni povratak našeg demokratskog upravljanja i legalnih struktura i svih naših građanskih sloboda.“
 
Izjava o potrebi cijepljenja protiv koronavirusa iz Wuhana (SARS-CoV-2 / COVID-19) još je jedna od drakonskih prisila koja sa sobom nosi TRAJNE ZDRAVSTVENE POSLJEDICE jer nije moguće provesti detoksikaciju od genetski modificiranog mRNK cjepiva. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) 1948. godine zdravlje je definirala ovako: „Zdravlje je stanje potpune tjelesne, mentalne i socijalne dobrobiti, a ne samo odsutnost bolesti ili drugog tjelesnog oštećenja.“ Prema potpisnicima pisma, upravljanje Svjetske zdravstvene organizacije borbom protiv virusa SARS-CoV-2 jasno je kršenje ove davno uspostavljene etike jer narušava emocionalnu i društvenu dobrobit ljudi, a sve u ime 'njihove zaštite' od virusa.
 
Prisiljavanje ljudi da ostanu u svojim domovima i njihovo ušutkavanje bez ljudskih kontakata također je kršenje temeljnih ljudskih prava, jednako kao što je zahtjev da ljudi nose maske kada god se usude izaći... „Studije su pokazale da što više socijalnih (tj. društvenih) i emocionalnih kontakata ljudi imaju, više su otporni na viruse“, objašnjava se u pismu i dodaje: „Veća je vjerojatnost da izolacija i karantena imaju fatalne odnosno kobne posljedice.“ Dalje se navodi: „Strah, perzistirajući stres i usamljenost zbog društvenog udaljavanja (socijalnog distanciranja) dokazano imaju daleko veći negativan utjecaj na psihološko i opće zdravlje.“
 
SZO usko je povezana s industrijom cjepiva
 
Sjećate li se kada je „poravnanje krivulje“ trebalo trajati dva tjedna? Ranije, Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) upozorila je da ukoliko svijet ne uspije „poravnati krivulju“, 3,4 posto ljudi zaraženih koronavirusom iz Wuhana će umrijeti. Pretpostavljalo se da će proces trajati samo dva tjedna, ali i nakon šest mjeseci on još uvijek traje. Svjetska zdravstvena organizacija usko je povezana s industrijom cjepiva (javno-privatno partnerstvo, op.a.), pa je svijetu rečeno da će širenje koronavirusa iz Wuhana (COVID-19) neminovno prouzročiti abnormalni „uzorak“ sezonske infekcije – još jedna tvrdnja za koju su znanstvenici dokazali da je lažna.
 
„Tijek COVIDA-19 slijedi tijek normalnog vala infekcije/zaraze u sezoni gripe“, objašnjava se u tekstu te dodaje: „Kao i svake godine, vidimo mješavinu virusa gripe koji slijede krivulju: prvo rinovirusi, pa virusi gripe tipa A i tipa B, te koronavirusi. Nema razlike od onog što uobičajeno vidimo tj. s čime se susrećemo.“ Dakle, ono s čime se i dalje kontinuirano suočavamo je „lijek“ koji je mnogo, mnogo gori od „problema,“ navodi se u sadržaju pisma. Nadalje, 'manjkavo' testiranje, lažna znanost i rašireno neznanje o tome kako funkcionira naš imuni sustav drže nas pod „medicinskom tiranijom, na štetu cijelog našeg kolektiva.
 
Izvor:
 
Ethan Huff: „Belgian Health Experts Demand Full Investigation into WHO for Faking COVID-19 Pandemic,“ Pharmaceutical Fraud, 29. 9. 2020.; https://pharmaceuticalfraud.com
i Global Research, 13. 10. 2020.; www.globalresearch.ca
 

Rodjena Marija Kuhar, dr. vet. med.

Prirodni imunitet je oružje protiv virusa

 
 
Pismo njemačkih liječnika kancelarki Merkel, zaustavite COVID-ovu "mašineriju straha"
»Poštovana kancelarko dr. Merkel,
Mi, potpisnici, liječnici smo iz svih područja zdravstvene skrbi/zaštite koji već desetljećima brinemo o ljudima u ambulantama i klinikama. Tijekom ovog vremena svjedočili smo u Njemačkoj više nego jednoj sezonskoj zarazi, a većina njih uzrokovala je daleko ozbiljnija stanja sa znatno većim brojem smrtnih slučajeva nego što je to slučaj sa zarazom COVID-19 od siječnja 2020. Zajedno, mi brinemo otprilike o 70.000 ljudi. Okolnosti koronavirusnog vala u Saveznoj Republici Njemačkoj drugačije se doživljavaju od medija i trajnih upozorenja politike, a koje su zapravo neopravdane, i mjesecima se prezentiraju javnosti. Predviđanja pojedinih savjetodavnih virologa o milijunima teško oboljelih i stotinama tisuća umrlih (samo) u Njemačkoj u svakom slučaju nije istina.
https://www.theeuropean.de/wp-content/uploads/2020/11/imago0105975592h.jpg
U praksi, teško da je ijedan pacijent bio zaražen, a ukoliko jest, tada je to bila pretežito umjerena progresija virusne gripe. Bolnice nikada nisu bile praznije. Jedinice intenzivne njege nisu pretrpane. Liječnici, liječnici i medicinske sestre bili su vješti u kratkotrajnom radu. U početku smo uvidjeli val kretanja virusa koji nam je prijetio i bili smo sposobni primijeniti/ uspostaviti zaštitne mjere od infekcije tj. zaraze. Ipak, mjesecima postoje sigurni dokazi i činjenice da je val ovog virusa samo nešto manje intenzivniji od uobičajenog vala sezonske gripe i mora se smatrati daleko manje bezopasnim nego na primjer, zaraza u 2017./2018. kada je u Njemačkoj umrlo 27.000 ljudi. Prema podatcima, mjesecima ne postoji prijetnja / ugroza njemačkoj populaciji od bolesti COVID-19.
 
To mora biti razlog za vraćanje normalnog života u Njemačkoj – život bez ograničenja, straha i histerije od zaraze. Mi se suočavamo sa znatnim povećanjem depresije kod ljudi starije životne dobi, djeca i adolescenti imaju ozbiljne poremaćaje anksioznosti i ponašanja, ljudi s ozbiljnim zdravstvenim stanjima ne mogu se pravovremeno liječiti. Primijećujemo poremećaje u međuljudskim odnosima tj. suradnji, histeriju i agresiju uzrokovane strahom od zaraze, sve je više i više (po)tajnih prijava i denuncijacija „žrtava pozitivnog nalaza brisa“ – sve ovo uzrokuje nezapamćene napetosti i podjele među stanovništvom. Pojava naknadnih ozbiljnih kroničnih bolesti je izgledna. Očekuje se da će ova oboljenja sa njihovim teškim posljedicama u Njemačkoj uzrokovati mnogo veću štetu nego COVID-19. Potpisnici stoga pozivaju sve odgovorne za zdravstvenu zaštitu i politiku na izvršenje njihovih odgovornosti prema ljudima naše zemlje i trenutno sprječavanje prijetećeg razvoja događaja. Zahtijevamo hitnu reviziju svih raspoloživih podataka od strane neovisnog panela stručnjaka iz svih relevantnih specijaliziranih grupa. Zahtijevamo da neučinkovite, možda čak i štetne protu-zarazne mjere odmah budu zaustavljene a ovo masovno beznačajno testiranje bude službeno pregledano (ispitano) od panela neovisnih stručnjaka (pr.: trenutno, 1.1 milijun testiranih ljudi / tjedno, od kojih je 99,3 posto negativnih, košta tjedno 82,5 milijuna eura).
 
Zahtijevamo pojačanu zaštitu rizičnih pacijenata, i svih onih kod kojih virusna infekcija može imati teške posljedice – a zdrava, imuno kompetentna populacija ne treba zaštitu osim opće higijene i zdravstvenih mjera koje su poznate i dokazane već generacijama. Osobito djeca i adolescenti trebaju kontakte s virusima u svrhu „formiranja“ njihovog imunog sustava. Koronavirus oduvijek postoji i ne će nestati. Prirodni imunitet je oružje protiv virusa. S druge pak strane, pokrivanje usta i nosa prema zahtijevu političara, nema čvrsto znanstveno uporište.
Pozivamo političare i sve zdravstvene predstavnike da se suzdrže od svakodnevnih javnih upozorenja i mašinerije straha u tisku i govornim emisijama („talk shows“) – jer ovo izaziva dubok i neosnovani strah kod stanovništva.
 
Bundestag je ovu epidemiju označio kao „situaciju od državnog značaja.“ Očito je da uvjeti za to više ne postoje. Stoga mi pozivamo sve članove Bundestaga da odmah uklone ovu izjavu te da odlučivanje  i odgovornost prebace tamo gdje spada: 'u ruke' demokratskog legitimnog Parlamenta.
Ukoliko (još) postoji jedan neovisan, slobodni tisak u Njemačkoj, pozivamo ih na istraživanje u svim smjerovima uz omogućavanje kritike. Stvaranje mišljenja može se dogoditi samo ako se čuju svi glasovi.
Kroz svakodnevni kontak s ljudima koji su nam povjereni kao i kroz brojne razgovore, mi, kao liječnici koji u osnovi rade sa stanovništvom znademo da je svijest o higijeni toliko porasla kod ljudi kroz ovo iskustvo virusnog vala da će normalne higijenske mjere bez prisile biti dovoljne u budućnosti.
 
U potpisu:
Dr. Rudolf Kluger
Dr. Bruno Weil
i brojni drugi«
 
Izvor:
 
Dr. Robert Kluger, dr. Bruno Weil et al.: „German Doctors Letter to Chancellor Merkel, Put an End to the Covid 'Fear Machine' “ 5. 11. 2020.; www.marktaliano.net
Global Research, 8. 11. 2020., www.globalresearch.ca
Europe Reloaded, 9. 11. 2020., www.europereloaded.com
 
DODATAK:
 
Nisu samo liječnici u Njemačkoj podigli svoj glas zahtijevajući istinu o pandemiji bolesti COVID-19 i povratak u normalan život i svakodnevne aktivnosti.
 
Belgijski liječnici i drugi zdravstveni stručnjaci također su uputili poduže otvoreno pismo svim belgijskim predstavnicima vlasti i svim belgijskim medijima još u rujnu 2020. u kojem, između ostalog, navode više od 50 znanstvenih izvora.
Iz uvoda pisma:
„ Mi, liječnici i zdravstveni stručnjaci želimo izraziti svoju ozbiljnu zabrinutost zbog razvoja situacije posljednjih mjeseci oko izbijanja virusa SARS-CoV-2. Pozivamo političare da budu neovisni i kritički informirani u procesu donošenja odluka i u obveznoj provedbi mjera povezanih s koronom. Tražimo otvorenu raspravu na kojoj će biti zastupljeni svi stručnjaci bez ikakvog oblika cenzure. Nakon početne panike oko bolesti COVID-19, objektivne činjenice sada pokazuju posve drugačiju sliku - više nema medicinskog opravdanja za bilo kakvu hitnu (kriznu) politiku.
Trenutno krizno upravljanje postalo je potpuno neproporcionalno i nanosi više štete nego što donosi bilo kakvu korist.
Pozivamo na prekid svih mjera i tražimo trenutnu obnovu naše normalne demokratske uprave i pravnih struktura i svih naših građanskih sloboda.“
 
Nakon što je francuski predsjednik Emmanuel Macron naredio drugi lockdown tj. 'zaključavanje' u Francuskoj zbog navodne krize izazvane bolešću COVID-19, više od 200 uglednih francuskih odvjetnika, profesora prava i sudaca potpisali su APEL protiv drugog nametnog lockdowna u kojem pozivaju i na obranu života u svim njegovim aspektima.
Francuski pravni stručnjaci koje predvode ugledni Thibault Mercier i René Boustany u Apelu upozoravaju na goleme kolateralne učinke koji će biti daleko razorniji od samog koronavirusa.
„Odlukom o drugom lockdownu, Vlada žrtvuje najhrabrije ljude: poduzetnike, samozaposlene, obrtnike - one koji su preuzeli rizik ulaganja i stvaranja, dajući boju i život ovoj zemlji, kao i svojim zaposlenicima. Ipak, ljudska i društvena bijeda koja će proizaći iz ovog 'preuređenja' (bankroti, depresija, suicidi/samoubojstva, siromaštvo, psihološki poremećaji, napuštanje skrbi) također će dovesti do mnogih smrtnih slučajeva, ali manje vidljivih u kratkom roku ... Ako su mjere potpore doista bile najavljene, poduzete su po cijeni neviđene zaduženosti naše zemlje, koja će sutra uništiti našu djecu i politički manevarski prostor naše nacije,“ navodi se između ostalog u Apelu.
 
Izvor:
 
1.Docs4OpenDebate: „Open letter from medical doctors and health professionals to all belgian authorities and all belgian media,“ 5. 9. 2020.; https://docs4opendebate.be/en/open-letter/
2.Le Journal du Dimanche: „TRIBUNE. 200 avocats et juristes appellent au déconfinement et à défendre la vie sous tous ses aspects,“ 4. 11. 2020.; www.lejdd.fr
 

Rodjena Marija Kuhar, dr. vet. med.

Ponedjeljak, 30/11/2020

Tko je Online?

Trenutačno aktivnih gostiju: 2091 gostiju i nema članova online

 

AIPK Trgovine d.o.o.

 

Registar Branitelja

 

Udruga Zavjet

 

 

Grawe osiguranje

 

 

 

Veliko srce malom srcu

 

Facebook

 

 

Optika Kraljević