Hrvatski Fokus
Gledišta

Važnost smanjenja izbornih jedinica

Opasno sjeckanje Grada Zagreba i Zagrebačke županije

 
 
KRETANJE BROJA BIRAČA I STANOVNIKA NA IZBORIMA ZA HRVATSKI SABOR OD 2000. DO 2016. GODINE I PRIJEDLOG TRI; PET I ŠEST IZBORNIH JEDINICA
http://hrvatskifokus-2021.ga/wp-content/uploads/2019/05/croatian-flag-and-people.jpg
Preko 380 tisuća hrvatskih građana je 2014. godine svojim potpisima tražilo referendum o izbornim pravilima za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, a zastupnici nacionalnih manjina, HNS-a i HSU-a su svojim glasovanjem zajedno s SDP-om i IDS-om spriječili uz pomoć Ustavnog suda održavanje referenduma. Jedan od zahtjeva bio je smanjenje broja izbornih jedinica. Osam od 10 izbornih jedinica odstupa po broju birača više od zakonski dopuštenih granica od 2007. godine.
 
Opasno sjeckanje Grada Zagreba i Zagrebačke županije
 
Ustavni sud je trebao ukinuti Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor da prisili vladajuću većinu da uskladi odstupanja broja birača sa Zakonom o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor. Nezakonito odstupanje broja birača pojavilo se u tri izborne jedinice na izborima za Zastupnički dom 3. siječnja 2000. godine, a na izborima za Hrvatski sabor 23. studenog 2003. godine nezakonito odstupanje imalo je pet izbornih jedinica te od izbora održanih  2007. godine nezakonito je odstupanje u osam izbornih jedinica (vidi tablice I., II., III. i IV.). Nezakonito odstupanje je posljedica grube manipulacije vlada Republike Hrvatske popisima birača te prirodnog i migracijskog kretanja stanovništva od 2000. godine do danas.
 
I. BROJ BIRAČA NA IZBORIMA ZA HRVATSKI SABOR OD 2000. DO 2007.GODINE
 
Izborna jedinica
B1
 p1 %
B2
p2 %
B3
p3 %
I.
363 434
-1,36
358 461
-2,88
361 236
-5,50
II.
385 179
4,54
388 713
5,31
399 648
4,49
III.
365 094
-0,91
365 042
-1,10
366 005
-4,31
IV.
333 735
-9,41
328 076
-11,11
335 091
-12,30
V.
381 150
3,45
360 242
-2,40
372 163
-2,69
VI.
345 904
-6,11
343 857
-6,84
356 575
-6,77
VII.
372 446
1,09
382 084
3,52
403 812
5,58
VIII.
375 114
1,81
374 678
1,51
385 594
0,82
IX.
372 363
1,07
388 450
5,24
428 590
12,00
X.
391 959
6,36
401 333
8,73
416 017
8,77
Σ I.-X.
3 684 378
3 690 936
3 824 731
BXII.
198 070
283 609
248 899
Σ I.-X. i XII.
3 882 448
3 974 545
4 073 630
BXI.
360 110
396 617
404 950
Σ I.-XII.
4 242 558
4 371 162
4 478 580
 
Oznake:
B1 = broj birača registriran za izbor zastupnika u Hrvatski sabor održanim 3. siječnja 2000.godine,
B2 = broj birača registriran na izborima za Hrvatski sabor održanim 23. studenog 2003. godine,
B3 = broj birača na izborima za Hrvatski sabor održanim 24. studenog 2007. godine,
Σ I.-X. = ukupni broj birača registriran u 10 izbornih jedinica prema izvješću DIP-a,
BXI. = broj birača u dijaspori,
BXII. = broj birača nacionalnih manjina koji su glasali za kandidate nacionalnih manjina i birača koji nisu glasali,
Σ I.-X. I XII.= broj birača registriran na biralištima u Hrvatskoj,
Σ I.-XII. = ukupni broj birača u Hrvatskoj i inozemstvu,
p1 = B1/368.437,8 x 100 % = odstupanje broja birača izbornih jedinica u postotcima od prosječnog broja birača izbornih jedinica 2000 godine,
p2 = B2/369.093,6x 100 % = odstupanje broja birača izbornih jedinica na izborima za Hrvatski sabor 2003. godine
i p3 = B3/382.473,1x 100 % = odstupanje broja birača izbornih jedinica na izborima za Hrvatski sabor 2007. godine od srednje vrijednosti broja birača 10 općih izbornih jedinica.
 
Broj birača s prebivalištem u Hrvatskoj se od lokalnih izbora održanih 13. travnja 1997. godine do izbora za Zastupnički dom Hrvatskog državnog sabora održanih 3. siječnja 2000. godine povećao za 217 755 birača ili s godišnjim povećavanjem za 79 880 birača. Broj birača 3. siječnja bio je za 376 915 veći od broja punoljetnih stanovnika popisanih 2001. godine. Na izborima 2000. godine broj birača IV. izborne jedinice sastavljene od Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije je bio manji 9,11, a na izborima 2003. godine 11,11 % od prosjeka broja birača izbornih jedinica. U IX. izbornoj jedinici sastavljenoj od: Ličko-senjske, Šibensko-kninske i Zadarske županije te gradova i općina: Dicmo, Dugopolje, Hrvace, Kaštela, Klis, Lečevica, Marina, Muć, Okrug, Otok, Primorski Dolac, Seget, Sinj, Trilj, Trogir i Vrlika sjevernog dijela Splitsko-dalmatinske županije broj birača je bio veći 1,07 %, a 2003 godine 5,24 %.
Sedma izborna jedinica je školski primjer izbornog inženjeringa prema uputama Vladimira Šeksa. Obuhvaća: južni dio Grada Zagreba, Jastrebarsko, Klinča Sela, Krašić, Pisarovinu, Samobor, Stupnik, Svetu Nedelju i Žumberak iz Zagrebačke županije, Karlovačku županiju u cijelosti te gradove i općine: Bakar, Brod Moravice, Čabar, Čavle, Delnice, Fužine, Jelenje, Kastav, Klanu, Lokve, Mrkopalj, Novi Vinodolski, Ravnu Goru, Skrad, Vinodolsku općinu, Viškovo i Vrbovsko iz istočnog dijela Primorsko-goranske županije.
Prema članku 36. stavku 2. ZIZHS mora se pri određivanju granica izbornih jedinica voditi računa, koliko je najviše moguće ,o utvrđenim područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
 
Sjeckanje Grada Zagreba i Zagrebačke županije na četiri izborne jedinice je grubo nepoštivanje članka 36. stavka 2. ZIZHS-a. Kod podjele Hrvatske na šest izbornih jedinica Grad Zagreb bez četvrti Sesvete može biti jedna izborna jedinica, a ostale županije bi pripadale jednoj izbornoj jedinici. Kod podjele Hrvatske na deset izbornih jedinica Grad Zagreb i Zagrebačku županiju se jednostavno može podijeliti na dvije izborne jedinice.
 
II. BROJ BIRAČA NA IZBORIMA ZA HRVATSKI SABOR OD 2011. DO 2016.GODINE
 
Izborna jedinica
B4
p4 %
B5
p5 %
B6
p6 %
I.
358 750
-6,63
336 961
-5,44
334 179
-5,37
II.
403 716
5,07
380 485
6,78
378 186
7,10
III.
361 332
-5,18
348 082
-2,32
348 381
-1,34
IV.
333 927
-13,09
303 173
-14,92
299 067
-15,31
V.
367 654
-4,32
329 855
-7,43
324 523
-8,10
VI.
352 471
-8,57
321 179
-9,87
317 238
-10,16
VII.
413 148
7,52
392 016
10,01
389 534
10,31
VIII.
385 376
0,30
357 567
0,34
352 754
-1,06
IX.
440 302
14,66
397 793
11,63
393 452
11,56
X.
422 392
9,93
396 286
11,21
393 965
11,56
Σ I.-X.
3 842 383
3 563 397
3 531 279
BXII.
250 130
196 447
211 267
Σ I.-X. I XII.
4 092 861
3 759 844
3 742 546
BXI.
411 758
28 944
21 223
Σ I. do XII.
4 504 619
3 788 788
3 763 769
 
Oznake:
B4 = broj birača registriran za izbor zastupnika u Hrvatski sabor 4. prosinca 2011.godine,
B5 = broj registriranih birača u deset općih izbornih jedinica na izborima za Hrvatski sabor održanim 8. studenog 2015. godine,
B6 = broj registriranih birača u deset općih izbornih jedinica na izborima za Hrvatski sabor održanim 11. rujna 2016. godine,
Σ I.-X. = ukupan broj birača na izborima u deset općih izbornih jedinica prema izvješću DIP-a,
BXI. = broj birača u dijaspori,
BXII.  = broj birača nacionalnih manjina koji su glasali za kandidate nacionalnih manjina i birača koji nisu glasali,
Σ I. -X. I XII.. = broj birača registriran na biralištima u Hrvatskoj,
Σ I. – XII. = ukupni broj birača u Hrvatskoj i inozemstvu,
p4 =B4/384.238,3x 100 % = odstupanje broja birača izbornih jedinica u postotcima od prosječnog broja birača izbornih jedinica 2011 godine,
p5 = B5/375.506,7x 100 % = odstupanje broja birača izbornih jedinica u postotcima od prosječnog broja birača izbornih jedinica 2015. godine i
p6 = B6/374.020 x 100 % = odstupanje broja registriranih birača izbornih jedinica od prosječnog broja birača izbornih jedinica na izborima 11. rujna 2016. godine.
 
III. BROJ STANOVNIKA IZBORNIH JEDINICA OD 2001. DO 2017. GODINE
 
Izborna jedinica
S1
p1 %
S11
p11 %
S17
P17 %
III.
445 627
0,42
422 647
-1,36
405 893
-1,59
IV.
423 895
-4,47
389 868
-9,01
360 121
-12,69
V.
467 364
5,32
416 130
-2,88
372 623
-9,66
VIII.
437 339
-1,44
424 848
-0,85
418 056
1,36
IX.
453 695
2,24
457 062
6,67
441 348
6,93
X.
461 464
3,99
450 623
5,17
445 694
8,05
Σ
1 748 096
1 723711
1 680 796
RH
4 437 460
4 284 889
4 124 531
 
Oznake:
S1 = broj stanovnika izbornih jedinica prema popisu 2001. godine,
S11 = broj registriranih birača u deset općih izbornih jedinica na izborima za Hrvatski sabor održanim 8. studenog,
S17 = broj stanovnika izbornih jedinica sredinom 2017. godine prema procjeni DZS-u,
RH = broj stanovnika Republike Hrvatske prema popisima 2001. i 2011. godine i procjeni sredinom 2017. godine,
Σ = SI. + SII. + SVI. + SVII. = zbroj stanovnika izbornih jedinica koje obuhvaćaju dijelove Grada Zagreba i Zagrebačke županije,
p1 =S1 / 443.746 x 100 % = odstupanje broja stanovnika izbornih jedinica u postotcima od prosječnog broja stanovnika izbornih jedinica 2001 godine,
p11 =S11 / 428.488,9 x 100 % = odstupanje broja stanovnika izbornih jedinica u postotcima od prosječnog broja stanovnika izbornih jedinica 2011 godine,
p17 =S17 / 412.453,1 x 100 % = odstupanje broja stanovnika izbornih jedinica u postotcima od prosječnog broja stanovnika izbornih jedinica sredinom 2017 godine,
Podatci o broju stanovnika dijelova Grada Zagreba koji pripadaju I., II., VI. i VII. izbornoj jedinici nisu poznati i zbog toga te izborne jedinice nisam obradio.
 
Na izborima 2015. godine broj stanovnika IV. izborne jedinice bio je 10,83 % manji od prosječnog broja stanovnika izbornih jedinica, a broj birača 11,56 %. U IX. izbornoj jedinici broj stanovnika bio je 6,81 % veći od prosjeka broja stanovnika izbornih jedinica, a broj birača 13,19 %. Od 2001. do sredine 2017. godine: III. izborna jedinica je izgubila 39.734, IV. 63.774 i V. 94.741 stanovnika. Ukupno je Hrvatska od 2001. do sredine 2017. godine izgubila 312.929 stanovnika pa gubitak III. izborne jedinice iznosi 12,70% od ukupnog gubitka stanovnika Hrvatske, IV. 20,38% i V. 30,28%. Slavonske županije odnosno IV. i V. izborna jedinica zajedno su izgubile od 2001. do sredine 2017. godine 158.515 stanovnika odnosno 50,66 % od ukupnog gubitka stanovnika Hrvatske. Iz ove analize vidi se da Hrvatski sabor treba hitno promijeniti Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor. Ako bismo računali broj zastupnika razmjerno broju birača IV. izborna jedinica imala bi 12, a IX. 16 zastupnika. Razmjerno broju stanovnika IV. izborna jedinica imala bi 13, a IX. 15 zastupnika prema broju stanovnika popisanih 2011. godine, a prema broju stanovnika 2017. godine: III. 14, IV. 12, V. 13, VIII. 14, IX. i X. 15. Ustavni sud je upozorio Hrvatski sabor 8. prosinca 2010. godine, ali Hrvatski sabor još nije promijenio izborne jedinice pa su izbori za Hrvatski sabor provedeni s nezakonitim odstupanjem broja birača na svim održanim izborima s izbornim inženjeringom skrojenim izbornim jedinicama: 2000., 2003.,  2007.,  2011., 2015. i 2016. godine. Osam od 10 izbornih jedinica odstupa po broju birača više od zakonski dopuštenih granica od 2007. godine. Hrvatski sabor nema u planu promijeniti Zakon za izbor zastupniku Hrvatski sabor niti Zakon o izbornim jedinicama 2019. godine.     
 
IV. PROMJENA BROJA STANOVNIKA IZBORNIH JEDINICA OD 2001. DO 2017. GODINE
 
Izborna jedinica
ΔS1
p1
ΔS2
p2
ΔS
p
III.
22 980
15,06
16 754
10,45
39 734
12,70
IV.
34 027
22,30
29 747
18,55
63 774
20,38
V.
51 234
33,58
43 507
27,13
94 741
30,28
VIII.
12 491
8,24
6 792
4,24
19 283
6,16
IX.
-3 367
-2,21
15 714
9,80
12 347
3.95
X.
10 841
7,11
4 929
3,07
15 770
5,04
Σ
24 385
15,98
42 915
26,76
67 300
21,51
RH
152 571
3,44
160 358
3,74
312 929
7,59
 
Oznake:
Σ = ukupno smanjenje broja stanovnika I., II., VI. i VII. izborne jedinice,
RH = smanjenje broja stanovnika Republike Hrvatske,
ΔS1 = S1 – S11 = smanjenje broja stanovnika izbornih jedinica od 2001. do 2011. godine, 
ΔS2 = S11 – S17 = smanjenje broja stanovnika izbornih jedinica od 2011. do sredine 2017. godine,
ΔS= S1 – S17 = smanjenje broja stanovnika izbornih jedinica od 2001. do sredine 2017. godine,
p1 =  ΔS1 / RH x 100% = smanjenje broja stanovnika izbornih jedinica od 2001. do 2011. godine izražen u postotcima ukupnog smanjenja broja stanovnika Republike Hrvatske od popisa 2001. do popisa 2001. godine,
 p2 =  ΔS2 / RH x 100% = smanjenje broja stanovnika izbornih jedinica od 2011. do sredine 2017. godine izražen u postotcima ukupnog smanjenja broja stanovnika Republike Hrvatske od popisa 2011. do sredine 2017. godine i
  p=  ΔS/ RH x 100% = smanjenje broja stanovnika izbornih jedinica od 2001. do sredine 2017. godine izražen u postotcima ukupnog smanjenja broja stanovnika Republike Hrvatske od popisa 2001. do sredine 2017. godine,
Za Republiku Hrvatsku smanjenje stanovnika je izraženo u postotcima od broja stanovnika prema popisu 2001. godine p1 i p, a p2 od broja stanovnika prema popisu 2011. godine.
 
V. PRIJEDLOG PODJELE HRVATSKE NA TRI I ŠEST IZBORNIH JEDINICA
 
Županije
S
B
p
R
V
Dubrovačko-neretvanska
121 381
107 733
88,76
1
Šibensko-kninska
101 436
99 493
98,08
1
Splitsko-dalmatinska
449 610
404 843
90,04
4
1. izborna jedinica
672 427
612 069
91,02
10
6
Istarska
208229
187 471
90,03
2
Ličko-senjska
45 943
44 695
97,28
1
Primorsko-goranska
286 677
265 631
92,66
3
Zadarska
168 672
162 028
96,06
2
2. izborna jedinica
709 521
659 825
93,00
10
8
I. izborna jedinica
1 381 948
1 271 894
92,04
20
14
Grad Zagreb
802 762
692 141
86,22
12
8
3. izborna jedinica
802 762
692 141
86,22
12
8
Karlovačka
118 263
111 073
93,92
1
Sisačko-moslavačka
152 546
146 400
95,97
2
Zagrebačka
311 416
272 155
87,39
3
4. izborna jedinica
582 225
529 628
90,97
8
6
II. izborna jedinica
1 384 987
1 221 769
88,22
20
14
Bjelovarsko-bilogorska
109 822
98 895
90,05
1
Koprivničko-križevačka
109 137
94 444
86,54
1
Krapinsko-zagorska
126 334
109 713
86,84
1
Međimurska
110 999
96 041
86,52
1
Varaždinska
168 560
146 766
87,07
2
Virovitičko-podravska
77 086
71 520
92,78
1
5. izborna jedinica
701938
617349
87,95
10
7
Brodsko-posavska
143 827
136 481
94,89
1
Osječko-baranjska
283 035
253 813
89,68
3
Požeško-slavonska
69 583
65 886
94,69
1
Vukovarsko-srijemska
159 213
152 334
95,69
2
6. izborna jedinica
655 658
608 514
92,81
10
7
III. izborna jed.
1 357 596
1 225 893
90,30
20
14
Republika Hrvatska
4 124 531
3 719 556
90,18
60
42
 
Oznake:
S = broj stanovnika prema procjeni Državnog zavoda za statistiku sredinom 2016. godine (https://www.dzs.hr),
B = broj birača registriran na biračkim mjestima u Hrvatskoj na lokalnim izborima 21. svibnja 2017. godine,
p = B/S x 100 = broj birača na sto stanovnika sredinom 2016. godine prema procjeni Državnog zavoda za statistiku;
Zr = broj zastupnika koje bismo birali razmjerno i
Zv  = broj zastupnika koje bismo birali većinski.
 
Odstupanje broja stanovnika kod tri izborne jedinice od srednje vrijednosti broja stanovnika izbornih jedinica kreće se prema procjeni Državnog zavoda za statistiku sredinom 2017. godine od -1,25 % za III. izbornu jedinicu do 0,74 % kod II., a broj birača kreće se od – 1,46 % u II. izbornoj jedinici do 2,6 % u I. izbornoj jedinici. Dakle, odstupanje broja stanovnika i broja birača ne prelazi iznos od ± 2,6 %. Maksimalno odstupanje broja stanovnika od popisa 2011. do sredine 2017. godine je od -1,35% do 2,5%. Broj stanovnika se smanjio: u I. izbornoj jedinici za 29 987, II. za 23 974 i III. za 106 397 stanovnika odnosno 66,65% od 160 358 stanovnika koliko je izgubila Hrvatska od popisa 2011. do sredine 2017. godine.   
 
VI. PRIJEDLOG PODJELE HRVATSKE NA PET IZBORNIH JEDINICA
 
Županije
S
B
p %
R
V
Dubrovačko-neretvanska
121 381
107 733
88,76
1
Šibensko-kninska
101 436
99 493
98,08
1
Splitsko-dalmatinska
449 610
404 843
90,04
4
Zadarska
168 672
162 028
96,06
2
1. izborna jedinica
841 099
774 097
92,03
12
8
Istarska
208 229
187 471
90,03
2
Ličko-senjska
45 943
44 695
97,28
1
Primorsko-goranska
286 677
265 631
92,66
3
Karlovačka
118 263
111 073
93,92
1
Sisačko-moslavačka
152 546
146 400
95,97
2
2. izborna jedinica
811 658
755 270
93,05
12
9
Grad Zagreb
802 762
692 141
86,22
12
8
3. izborna jedinica
802 762
692 141
86,22
12
8
Koprivničko-križevačka
109 137
94 444
86,54
1
Krapinsko-zagorska
126 334
109 713
86,84
1
Međimurska
110 999
96 041
86,52
1
Varaždinska
168 560
146 766
87,07
2
Zagrebačka
311 416
272 155
87,39
3
4. izborna jedinica
826 446
719 119
87,01
12
8
Bjelovarsko-bilogorska
109 822
98 895
90,05
1
Virovitičko-podravska
77 086
71 520
92,78
1
Brodsko-posavska
143 827
136 481
94,89
1
Osječko-baranjska
283 035
253 813
89,68
3
Požeško-slavonska
69 583
65 886
94,69
1
Vukovarsko-srijemska
159 213
152 334
95,69
2
5. izborna jedinica
842 566
778 929
92,45
12
9
Republika Hrvatska
4 124 531
3 719 556
90,18
60
42
 
Oznake:
S = broj stanovnika procjeni Državnog zavoda za statistiku sredinom 2017. godine;
B = broj birača registriran na biračkim mjestima u Hrvatskoj na lokalnim izborima 2017. godine,
p = B/S x 100 = broj birača na sto stanovnika prema procjeni DZS-u sredinom 2017. godine,
R = Broj zastupnika izborne jedinice s razmjernim izbornim sustavom,
V  = Broj zastupnika po županijama s većinskim sustavom izbora kod mješovitog izbornog sustava i
Ukupni broj zastupnika u Hrvatskom saboru bio bi kod mješovitog izbornog sustava
Z = 111 = 42 većinski + 60 razmjerno u 6 nacionalnih manjina + 3 dijaspora. 
Ukupni broj zastupnika u Hrvatskom saboru razmjernog izbornog sustava bio bi 
Z = 5×20 razmjerno + 8 zastupnika nacionalnih manjina + 3 zastupnika dijaspore = 111
Broj stanovnika izbornih jedinica odstupa od srednje vrijednosti izbornih jedinica od -2,68 kod 3. do 2,14 posto kod 5. izborne jedinice. Broj birača odstupa od srednje vrijednosti izbornih jedinica od – 6,96 kod 3. do 4,71 posto kod 5. izborne jedinice. U 1., 2. i 5. izbornoj jedinici je broj birača na 100 procijenjenih stanovnika prevelik.
 

Mr. sc. Edo Zenzerović

 

Tekstovi u rubrici GLEDIŠTA mišljenja su autora i ne moraju biti u skladu sa stajalištima Uredništva

Povezani članci

Krađa električne energije radnika HEP-a

HF

Kao i Dreyfusu podmeću nam antisemitizam

HF

Komunisti su opljačkali Hrvatsku

HF

Gruba krivotvorina protiv Hrvata

HF

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da ste s ovim u redu, ali ako želite možete se odjaviti i ne prihvatiti. Prihvati Pogledaj više...