Get Adobe Flash player

Bitak je po sebi neograničen, čist, neuvjetovan, prazan i ne pripada nikakvom biću po čemu bi bio ograničen, konačan

 
 
Um, apsolutni duh, apsolutna ideja su sinonimi mišljenja koje sebe misli. Descartesov poznati slogan: “Mislim, dakle jesam“ (Ego, cogito sum) nije konstituiran na način promišljanja te činjenice, datosti tog „Ego“ = Ja. Taj Ja je neupitan, dat je i zatečen i kao takav apstraktno određen, tj. neodređen. Bitak ili to Jesam = Jest je određen po evidenciji i postojanju toga Ja. Dakle, da nešto uopće postoji izrečeno je neupitnom činjenicom da postoji taj Ja, koji daje temeljni stav da taj subjekt, On, Netko, Nešto postoji. A mi bismo htjeli tu, mehanički prihvaćenu krilaticu na kojoj počiva suvremeni svijet propitati i reći da je ona dovela do rašomona, uvjetovanosti takvog ukorijenjenog pojma: subjektivizma iliti egoizma.
https://i.ytimg.com/vi/l04HlEP-N60/maxresdefault.jpg
Bitak = jest je tek produkt evidencije nekog nešto, nekog bića, a sada tog Ja = Ego, pa je tako i uvjetovan i ograničen tim Ja. Ja je prazan po sebi jer se ne promišlja, pa mu je potrebito nešto nasuprot njega, predmet ili događaj za ispuniti svoju prazninu. Ipak bitak je po sebi neograničen, čist, neuvjetovan, prazan i ne pripada nikakvom biću po čemu bi bio ograničen, konačan. Kao takav je i općenit, za razliku od općenitosti, pa onda i usmjerenosti na takove apstraktne općenitosti prisutne u svim manifestacijama današnjice, a najvidljivijim u politici, gdje se pod općenitošću prelijevaju privatni interesi moćnika, prilikom čega se u ekstremnim situacijama poziva vojska i policija, državna sila, za realizaciju tih općih, a mojih ideja. Time je postojanje nas uvjetovano mišljenjem vladara.
 
Ukratko: bitak jest i prije je svakog bića. Iz vlastite praznine, pokreće samo sebe za razliku od činjeničnog, danog i zatečenog koje treba i uvjetovano je drugim, drugim od sebe samoga za vlastitu afirmaciju. Tek sam po sebi bitak i misao, kako su i jedno i drugo prazni i neodređeni, a nerazdvojivi, pa su ujedno kao neodređeni, neposredni i ništa čime se u toj napetosti pokreću, nastaju i nestaju to jest sebe određuju da su prazni, neograničeni, čisti, po kojem samoodređenju bitak postaje i jest nešto drugo kao određeno i promišljeno, ali sad to drugo po samome sebi u razlici naspram neodređenog i neposrednog, te najopćenitijeg.
 
Iz ničega ne nastaje nešto, pa tako i skulptura, filmovi, glazba, književna djela, tj. sve stvoreno i nastalo. Mora postojati nešto, predmet kojeg ćemo kao evidentnog, osjetilnog registrirati i identificirati se sa predmetom oblikujući ga po vlastitoj, tako i slučajnoj volji. No bitak duha je oslobođen svakog postojanja nečega, a prema vlastitom postojanju kao i svakom drugom nužno sebe razvija iz čistog i bez ičeg nazočnog Ništa, Ničim zahvaćeno kao ono prvo i ničim oblikovano što je istinska, a ne partikularna općenitost koja je nužno svojevoljna i pojedinačna.
Neizrecivost tog prvog Ništa, ta čistina mišljenja, rada i neizrecivost se odbacuje činjenicama i datostima, postojećim, stvorenim, odumirućim kao prirodnim i samorazumljivim nastajanjem i nestajanjem. Time je uskraćen put razvoja, samoodređenja tog prvog, bez ikakva odnosa prema drugome i neodređenog JEST od kuda rađanje i nestajanje u svojoj konačnosti i ograničenosti, te i nemogućnosti dosizanja do prvotne općenitosti, tj. apsolutnosti. Jer jedino je to put za prevladavanje zadovoljstva određenog kao osnovnog motiva umjetnosti, rada, prevladavanja pojedinačnog i limitiranog čina.
 
Postavljanje neupitnog i činjeničnog Ega = Ja = općenitost bitka je prenesena u sve sfere života, pa tako i u tehnologiju, politiku, umjetnost… Umjetnost živi u ambiciji dosizanja apsolutnosti, ali i okončava, potrebom da predmet ili događaj mora biti nazočan, što nas dovodi u slučajno reagiranje i subjektivizam, pa se tako misao umjetnosti svodi na predodžbu, impresiju uvjetovanu i okončanu nazočnošću predmeta, što je nužnost, ali kakvoj nužnosti jedino negacija otvara put povratom na obogaćenom sada izvoru neograničenog i beskonačno slobodnog bitka.
 

Neven Tudić

Njemački se parlament mora suočiti s istinom i ispričati se za 42 Udbina ubojstva Hrvata u Njemačkoj

 
 
Pismo Wolfgangu Schäubleu
Njemački Bundestag ima funkciju parlamentarnog nadzora nad radom njemačke Vladeizvršne vlasti. Predsjednik mu je Dr. Wolfgang Schäuble.
Hrvatski publicist i bivši politički emigrant dr. Tomislav Đurasović, koji od 1972. godine živi u SR Njemačkoj, uputio je 13. 1. 2020. godine pismo gospodinu Schäubleu s popisom ubijenih hrvatskih emigranata u Njemačkoj i uz zahtjev: Njemački se parlament mora suočiti s istinom i ispričati se za 42 Udbina ubojstva Hrvata u Njemačkoj i to upravo sada kad pojedinci u Hrvatskoj javno žale što ubojstava nije bilo više. On je pismo preveo na hrvatski i dostavlja nam ga za objavu.
 
Poštovani gospodine dr. Schäuble,
sudski vještak Višega zemaljskog suda u Münchenu ustvrdio je još 2008. godine da je: "između 1945. i 1989. UDBA (=Jugoslavenska tajna služba) ubila ukupno 67 disidenata iz Jugoslavije samo u Njemačkoj".

 

Udbina ubojstva Hrvata u SR Njemačkoj od 1946. do 1989. godine
 
     br.   
   Ime i prezime
    god.
   Mjesto
   Država
1.  
 Marijan Šimundić
1967
 Stuttgart
 SR Njemačka
2.  
 Joze Jelić
1967
 Friedrichshafen
 SR Njemačka
3.  
 Mile Jelić
1967
 Aachen
 SR Njemačka
4.  
 Petar Tominac
1967
 Aachen
 SR Njemačka
5.  
 Vlado Murat
1967
       ?
 SR Njemačka
6.  
 Anđelko Pernar
1967
       ?
 SR Njemačka
7.  
 Hrvoje Ursa
1968
 Kreis Lauterbach
 SR Njemačka
8.  
 Đuro Kokić
1968
 Pforzheim
 SR Njemačka
9.  
 Mile Rukavina
1968
 München
 SR Njemačka
10.              
 Krešimir Tolj
1968
 München
 SR Njemačka
11.              
 Vid Maričić
1968
 München
 SR Njemačka
12.              
 Mirko Čurić
1969
 München
 SR Njemačka
13.              
 Nahid Kulenović
1969
 München
 SR Njemačka
14.              
 Mirko Šimić
1971
 Westberlin
 SR Njemačka
15.              
 Ivan Mihalić
1972
       ?
 SR Njemačka
16.              
 Josip Senić
1972
 Wiesloch
 SR Njemačka
17.              
 Dr. Branko Jelić
1972
 Westberlin
 SR Njemačka
18.              
 Stjepan Ševo
1972
 Stuttgart/San Dona di Piave
 SR Njemačka
19.              
 Tatjana Ševo
1972
 Stuttgart/San Dona di Piave
 SR Njemačka
20.              
 Rosemarie Bahorić-Ševo
1972
 9-jähriges Mädchen
 SR Njemačka
21.              
 Šime Veršić
1972
       ?
 SR Njemačka
22.              
 Josip Buljan-Mikulić
1973
 Kornwestheim
 SR Njemačka
23.              
 Mate Jozak
1974
 Neuss
 SR Njemačka
24.              
 Ilija Vučić
1975
 Stuttgart
 SR Njemačka
25.              
 Ivica Miošević
1975
 Freiburg
 SR Njemačka
26.              
 Nikola Penava
1975
 Nađen u rijeci Rhein
 SR Njemačka
27.              
 Ivan Vučić
1977
       ?
 SR Njemačka
28.              
 Jozo Miloš
1979
 Bei Köln
 SR Njemačka
29.              
 Nikola Miličević
1980
 Frankfurt/Main
 SR Njemačka
30.              
 Mirko Desker
1980
       ?
 SR Njemačka
31.              
 Antun Kostić
1981
 München
 SR Njemačka
32.              
 Petar Bilandžić
1981
       ?
 SR Njemačka
33.              
 Ivan Jurišić
1981
       ?
 SR Njemačka
34.              
 Mladen Jurišić
1981
       ?
 SR Njemačka
35.              
 Ivo Furlić
1981
 Mannheim
 SR Njemačka
36.              
 Đuro Zagajski
1983
 München
 SR Njemačka
37.              
 Franjo Mikulić
1983
 Landsberg/Lech
 SR Njemačka
38.              
 Milan Župan
1983
       ?
 SR Njemačka
39.              
 Stjepan Đureković
1983
 Wolfratshausen
 SR Njemačka
40.              
 Slavko Logarić
1984
       ?
 SR Njemačka
41.              
 Ivan Hlevnjak
1987
       ?
 SR Njemačka
42.              
 Ante Đapić
1989
 Nürnberg
 SR Njemačka
 
U priloženome popisu, koji Vam ovim putem dostavljam, navodim 42 Hrvata emigranta, među njima i 9-godišnju djevojčicu Rosmarie, a koji su u tome razdoblju ubijeni u Saveznoj Republici Njemačkoj. Sva su se ova grozna ubojstva dogodila ovdje kod nas, tu u našoj državi, u Saveznoj Republici Njemačkoj. Naše sigurnosne službe i odgovorne državne institucije promatrale su sve to skoro blagonaklono i sudionički šutjele.
 
Kao i mnogi moji njemački prijatelji i znanci, tako i ja, smatram ova ubojstva nezaštićenih hrvatskih političkih emigranata najvećom sramotom njemačke poslijeratne povijesti i ukazujem na propuštenu prigodu za odlučno sučeljavanje s njemačkom prošlošću koja i bez toga zrači duševnim ozljedama i osjećajem krivnje. Naša savjest ne smije nam dozvoliti da se ova ubojstva Hrvata emigranata tretiraju bez osjetljivosti i da ih se i dalje prikriva. Ti izgnanici zatražiše utočište kod nas, a mi im dadosmo (varljivi!?) osjećaj slobode i sigurnosti. Odbacimo konačno ovu nepravdu, podijelimo osjećaje i bol s našim hrvatskim prijateljima i priuštimo si snage i hrabrosti za duboku ispriku.
 
Istodobno očekujem i njemačku javnu ispriku i tražim od Vas, poštovani gospodine Predsjedniče, da to konačno potaknete pred njemačkim Parlamentom. „Isprika ne trpi odgodu, inače, brže nego što nam je to drago iz nje će proisteći nova nerješiva krivica“, kaže Ch. Mattes.
 
Prije nego što završim ovo pismo, pripomenut ću ukratko, zašto sam čvrsto uvjeren da imam pravo, ne samo na ova pitanja, nego i na Vašcijenjeni odgovor: Još od 1972. godine živim u Saveznoj Republici Njemačkoj, dva desetljeća sa statusom političkoga izbjeglice, a potom kao njemački državljanin. Cijelo vrijeme u tih prvotnih 20 godina bili smo, cijela moja obitelj i ja, nezaštićene žrtve nasilja, terora i atentata od jugoslavenskih tajnih službi, a od strane njemačkih vlasti bili smo neizmjerno diskriminirani i maltretirani (podrobnije o tome - vidi moju knjigu "Svjedok olovnih vremena", Zagreb, 2011.). Čvrsto sam uvjeren da ovakav ili sličan zahtjev ne ćete nikada zaprimiti od državnih institucija Republike Hrvatske. Nakon što su nam hrvatske vlasti 2013. godine podarile neviđenu nacionalnu sramotu i neizmjernu političku štetu u predvečerje ulaska Hrvatske u EU, mnogi su se ponadali da su ta "troublemaker - vremena“ iza nas. No, tomu nije, na žalost, tako.Ovaj problem poradi kojeg Vam se i obraćam, dakle: “Ubojstva Hrvata emigranata u Njemačkoj od jugoslavenske tajne policije“našao se ponovno ovih dana u žarištu hrvatske javnosti.
Jedan Amerikanac hrvatskih korijena javno je 10. 1. 2020. godine objavio: "Moja obitelj je bila (UDB-ina!) meta iako smo živjeli u New Yorku. Jugo-nostalgičari zaboravljaju da je bilo preko 100 političkih ubojstava izvan Jugoslavije od 1945. do 1990. godine. UDBA je bila aktivna u svakoj hrvatskoj emigrantskoj zajednici u SAD-u, Njemačkoj, Kanadi i Australiji".
Samo dan kasnije reagirao je jedan hrvatski parlamentarac i predsjednik jedne političke stranke, opravdavajući ubojstva jugoslavenske tajne službe Udbe, te žaleći što ih nije ubijeno više, odnosno, ovim riječima: "Preko 100? Očito Udba nije dovoljno ubijala. Mi smo vidjeli tko je činio sranja i tko je izazvao ratove od '91. do '99. u bivšoj Jugoslaviji. Fašisti iz bivše Jugoslavije i drugih zemalja koji su nažalost pobjegli UDBA-i".
 
I za kraj, a jer čvrsto vjerujem, poštovani gospodine Predsjedniče, da zastupamo isto mišljenje, kad ustvrdim kako je šutnja slaba družica pravnoj državi. Svi dosadašnji (ne)postupci, kako hrvatskih tako i njemačkih državnih tijela grubo se protive našim zajedničkim društvenim vrjednotama i temeljnim ljudskim pravima, ergo: Ako ništa ne poduzmete u ovom predmetu Vi većtime odstupate od moralnih vrijednosti ne samo demokratske Europe, nego i cijeloga civiliziranog svijeta.
 

Tomislav Đurasović, München

Radimo na objedinjavanju časnih, moralnih poštenih i nacionalno svjesnih pripadnika hrvatskoga naroda

 
 
Hrvatski Svjetski Sabor, na inicijativu znanstvenika iz Hrvatske i Svijeta, pokreće objedinjenje časnih, moralnih poštenih, nacionalno svjesnih pripadnika hrvatskog naroda i drugih državljana Republike Hrvatske, koji žive i rade na području Republike Hrvatske i svih zemalja svijeta, koji su sposobni, odreći se svog ega u korist općeg dobra, koji će, kao NARODNI ZASTUPNICI, putem izravne – direktne demokracije u Saboru RH zastupati opće nacionalne interese hrvatskog naroda i drugih hrvatskih državljana u Hrvatskoj i svijetu.
http://fenix-magazin.de/wp-content/uploads/2015/01/niko-soljak.jpg
Niko Šoljak
 
UJEDINJENI U BLOK 33., NA PRVIM PARLAMENTARNIM IZBORIMA, SA PREPOZNATLJIVIM INDENTITETOM - NARODNIH ZASTUPNIKA, TRAŽIT ĆE OD SVEUKUPNOG HRVATSKOG NARODA U ZEMLJI I SVIJETU POVJERENJE, KAKO BI  OSIGURALI REALIZACIJU GOSPODARSKIH I POLITIČKIH  PROGRAMA, KOJIMA ĆE  SE SVEUKUPNOM HRVATSKOM NARODU U ZEMLJI I SVIJETU OSIGURATI SOCIJALNU I FINACIJSKA SIGURNOST ZA NAREDNIH 50 GODINA.
 
1. Gospodarski program   
 
1.   Izgradnja nizinske, dvokolosiječne i elektrificirane željezničke pruge Rijeka – Zagreb – Botovo.
2.   Izgradnja matičnog kontejnerskog terminala „Zagrebačko pristanište“.
3.   Izgradnja velikog poslovno-logističkog čvorišta „Miklavlje“.
4.   Izgradnja višenamjenskog plovnog kanala Dunav – Sava (Vukovar – Šamac).
5.   Razvoj Međunarodnog prometnog čvorišta „Cargo centar Zagreb”
6.   Izgradnja mreže željezničkih pruga između lučkih terminala i logističkih čvorišta za unutarnji (interni) prijevoz kontejnera po strogom normativu matičnih brodova od 75 TEU/h
7.   Proglašenje isključivog gospodarskog pojasa na Jadranu.
8.   Riješene svih neriješenih graničnih područja RH koje sada koristi Srbija,Slovenija i Crna Gora.
9.   Izgradnja međunarodnog poslovnog centar Karlovac.
10.       Izgradnja međunarodnog centara mladih na području grada Vrgorca, Makarske i Ljubuškog susjednog garda BiH.
11.       Putem razvojnih centara RH Zagreb,Split,Osijek i Rijeka  Osigurati otkup svih poljoprivrednih i mesnih proizvoda.
12.       Izgraditi dvosmjernu elektrificiranu željeznicu prugu  Pula Zagreb prema Mađarskoj granici.
13.       Izgraditi dvosmjernu elektrificiranu željezničku prugu Raša - Slovenija koja ide pravac Venecije.
14.       Izgraditi LNG terminal na otoku Krku preko kojeg Hrvatska dobiva energetsku neovisnost i to po paritetu litra pitke vode/litra LNG.
15.       Izgradnja 5 LNG brodova u hrvatskim brodogradilištima u funkciji LNG terminala Omišalj.
16.       Program cjelogodišnjeg turizma kroz funkcionalno povezivanje „Zelene Hravatske“ sa morem i ostalim turističkim resursima
http://youtu.be/mJlZTMiYGp8
 
2. Politički program
 
1.         Ukinuti  nadri institucije, ukinuti sva opterećenja dohotka osim socijalnog i za nezaposlene.
2.         Preustroj RH organizirati po kulturnim, jezičnim i gospodarskim specifičnostima
3.         Vratiti narodu opljačkano.
4.         Uvesti odgovornost po uzoru na sveto pismo  mišlju, riječju djelom i propustom od mjesne zajednice do Sabora RH
5.         Uz zakonodavnu, izvršnu i pravosudnu vlast uvesti još i četvrtu monetarnu vlast.
6.         Osnovati Hrvatsku Svjetsku banku.
7.         Osigurati da Narodna Banka Hrvatske bude istinski Hrvatska Narodna Banka, koja će služiti interesima hrvatskog naroda, a ne interesima domaćih i stranih oligarha.
8.         Uvesti odgovornost da onaj tko je pronevjerio ili za sebe osobno iskoristio vršeći državne poslove više se nikad ne može zaposliti u državnim službama..
 
3. Vanjska politika
 
1.   Vodi korektnu partnersku politiku sa svim zemljama svijeta bez superiornosti i bez podčinjenosti na ravnopravnim odnosima, cijeneći svoje a uvažavajući tuđe.
2.   HrvatI izvan Domovine čine  sastavni dio Hrvatskog Naroda .
3.   Hrvati Bosne i Hercegovine nisu Dijaspora nego konstitutivni narod Bosne i Hercegovine koji imaju pravo na svoj teritorij (Herceg Bosnu) pismo i kulturu. Hrvatska ako matična država Hrvate B i H  mora štititi i zasititi pred međunarodnim subjektima i u granicama mogućnosti pomoći da, kao narod, ostvare svoja prava, konzumiraju ista i budu ravnopravni sa drugim narodima BiH.
 
4. Socijalna politika
 
1.  Majkama sa 3 i više djece osigurati prosječna mjesečna primanja i sva prava iz radnog odnosa, kao da su zaposlene.
2.  Osigurati svoj djeci besplatni smještaj u vrtićima.
3.  Osigurati svim đacima i studentima besplatno školovanje.
4. Uvesti odgovornost da onaj tko je pronevjerio ili za sebe osobno iskoristio vršeći državne poslove više se nikad ne može zaposliti u državnim službama..
5. Osigurati socijalnu sigurnost građanima RH.
6. BRANITELJI po funkciji, a ne po izboru, sudjeluju u sustavu vlasti od Općine do Sabora RH-e.
7. MLADI po funkciji, a ne po izboru, sudjeluju u sustavu vlasti od Općine do Sabora RH-e.
8. UMIROVLJENICI po funkciji, a ne po izboru, sudjeluju u sustavu vlasti od Općine do Sabora RH-e
9. DIJASPORA po funkciji, a ne po izboru, sudjeluje u sustavu vlasti od Općine do Sabora RH-e.
 
5. Kultura
 
Narodni zastupnici podržavaju sve programe vezane za promidžbu i predstavljanje kulturne baštine Države Hrvatske.
Narodni zastupnici objedinjeni putem bloka 33. (Stranke Udruge i kreativni pojedinci) će se ugovorom obavezati da će putem Sabora RH i svih drugih hrvatskih institucija navedenim stručnjacima –znanstvenicima osigurati uvjete kako bi oni svoje programe realizirali i time  hrvatskom narodu osigurali sretnu budućnost.
Nezavisni stručnjaci-znanstvenici spremni su svoje znanje i sposobnosti upotrijebiti za dobrobit hrvatskog Naroda i Države Hrvatske, kako bi (kao što je u sportu,)  Hrvatska gospodarski bila prepoznatljiva država Svijeta. A to joj sa svojim programima mogu osigurati :
 
Akademik Zvonimir Baletić BANKE I ŠTEDIONICE. Dr. Vladimir Bedeković ZDRAVSTVENI TURIZAM. Mr.sc. Barbaar Bulat PRIRODOSLOVLJE. Josip Babok MLADI. Mr. sc.  Željklo Cvrtila, UNUTARNJI POSLOVI. Prof. Ante Cukrov POVIJEST ISTRE.  Dr.sc. Tihomoir Domažet.SIGURNOST. Akademik Ivan Đikić ZNANOST. Damir Gašparević dipl. ing. SIGURNOST. Stanko Grbavac dipl. iur. PRAVOSUĐE. Mr.sc. Krešimir Galin ETNOLOGIJA. Prof. dr. Mirela Holi. ZBRIUNJAVANJE OTPADA, Silvano Hrelja dipl.ing. UMIROVLJENICI. Prof. dr. Janko Herak HRVATSKI AKADEMICI. Dr.sc.  Josip Jurčević POVJEST. Prof. dr. sc. Slavko Kulić. ČETVRTA MONETARNA VLAST. Prof. dr. sc.. Hrvoje Kačić BRANITELJI. Letica Orešković Dalija dip. Iur. KORUPCIJA. Mr. sc. . Zdravko Mršić VANJSKI POSLOVI. Prof. dr. sc. Ivan Miloš GOSPODARSKA OBNOVA REPUBLIKE HRVATSKE,HRVATSKI NEW DEAL. Mr.sc Zora Maštrović METODOLOŠKI ASPEKT ZA RAZVOJ SVIJESTI HRVATSKOG DRUŠTVA. Dr.sc Stjepan Murgić ŠTEDIONICE. Stjepan Nikolić dipl ing. ZAŠTITA VODA. Prof. dr. Davor Pavuna PREUSTROJ REPUBLIKE HRVTSKE.  Darko Petričić dipl pol. – PRIVATIZACIJA. Mile Prpa dipl iur. MIGRACIJE.. Dr. Srećko Sladoljev PROIZVODNJA CJEPIVA (IMUNOLOŠKI). Mr.sc Jerko Sladoljev. TURIZAM- Mr. sc. Niklo Šoljak SUSTAV IZRAVNE –DIREKTNE DEMOKRACIJE. Akademik Ivo Šimunović EKOLOGIJA. Dr.sc.Tomislav Sunić DIJASPORA. Davor Šuštić ORGANIZACIJE. Ivan Valek diupl. arh. ORGANIZACIJA. Mr. sc Nenad Vlahović NACIONALNE MANJINE.  Akademkinja Aliće Werhajm Baletić –NATALITET.. Dino Zanetti dipl.iur. PRAVO I PRAVIČNOST.
Detalji na:www.hssd.hr pod rubrikom vijesti. Sve je objavljeno transparentno.Hrvatskim građanima, a nijedni mediji nisu pružili tu informaciju osim Glasa koncila na broj 8/2010.
 
• Tražimo od Predsjednika RH da svoju pažnju i aktivnosti usmjeri po prioritetima i to:
1. Gospodarstvo
2. Politički sustav
3. Zaštita nacionalnih interesa Hrvatskog Naroda.
4. Socijalna sigurnost građana.
5. Vanjska politika
6. Zaštita prava čovjeka.
7. Zaštita kulturnih dobara.
 
• Prioriteti Vlade RH:
1. Gospodarstvo
2. Politički sustav
3. Zaštita nacionalnih interesa Hrvatskog Naroda.
4. Socijalna sigurnost građana.
5. Vanjska politika
6. Zaštita prava čovjeka.
7. Zaštita kulturnih dobara.
 
Kratko obrazloženje
 
Svi se organiziraju, koji su se javili i koji će se javiti, kako bi sudjelovali u Bloku 33. svjesni su političkog i gospodarskog stanja u RH, koje je zabrinjavajuće u svim segmentima. To je rezultat rada ljudi kojima smo sami predavali vlast od početka Domovinskog rata pa do danas, zapravo oni su uzeli vlast različitim makinacijama kroz nekakve izbore, koji nikada nisu iskazali stvarnu volju Državljana RH. Pravna država ne funkcionira, jer nije niti nastala kao stvarno pravni i legalni institut pa su logično svi segmenti društva kontaminirani. Civilno društvo služi vlastodršcima, a ne sveukupnom hrvatskom narodu, kako se to podmeće u javnosti i u sredstvima javnog priopćavanja te u međunarodnoj zajednici. Mnoge (najveće) političke stranke (HDZ i SDP) služe vladajućima, odnosno samima sebi i polako se dogovorno i strogo koordinirano smjenjuju na vlasti već 29 godina. Narod pomalo shvaća da su to: Dva krila istog tijela, kojima je osnovni zadatak sačuvati sebe na vlasti pod svaku cijenu, koristeći narodno bogatstvo, kojim tu cijenu plaćaju. Godišnji deficit državnog proračuna je sve veći i doseže 7 do 10 milijardi EUR-a. Više trošimo nego zarađujemo. Dio javnih rashoda nadoknađuje se prodajom nacionalnog bogatstva, a dio se prenosi i njime povećava ukupni dug Hrvatske koji, po službenim podacima, iznosi 57 milijardi EUR-a. Praktično naša Hrvatska ubrzano tone u dužničko ropstvo, njezini građani postaju sluge u vlastitoj kući i to sluge kojima se oduzima sva imovina uz njihovo svođenje na robovske plaće za golo preživljavanje da bi mogli raditi za osiguravanje blagostanja odabranima, a poznato je i tko ih je osobno odabrao (250 čistokrvnih hrvatskih obitelji) pa mu se logično stalno klanjaju u javnosti, a zapravo ga ismijavaju, jer oni najbolje znaju kako su sa tom osobom manipulirali.
Svakim danom je sve veći broj beskućnika 330.000 blokiranih sa obitelji, što znači oko 1.000.000 građana RH, koji ne mogu podmiriti svoje osnovne obaveze. Hrvatska ima 1.400.000 umirovljenika od kojih mnogi prebiru kante za smeće kakao bi pronašli nešto za jelo da prežive. Sve se to događa u Hrvatskoj, koja ima prirodne resurse da prehrani 20 milijuna stanovnika, koja ima pitku vodu kao resurs nekadašnje sirove nafte, kao niti jedna zemlja u EU. Procijenjeno je da RH ima more i otoke koji mogu bezbrižno hraniti 20.000 milijuna stanovnika.        
 
Dragi Bog je dao RH ima savršen geoprometni i geostrateški položaj koji integrira glavne međunarodne robne i novčane pravce i koridore,što hrvatskim građanima osigurava život od položajne rente. Nasuprot tome u Hrvatskoj je sve veći broj onih koji imaju problema kako sakriti te silne novce koje su od naroda opljačkali i svakodnevno narod pljačkaju, putem vlasti, privilegija sudstva, medija itd. (Što zapravo znači prirodno bogatstvo? To predstavlja samo obični potencijal koji se može i mora pretvoriti u narodni kapital, odnosno u stvarno narodno bogatstvo – blagostanje, što nije nimalo lako postići bez domaćinske vlasti, koja u Hrvatskoj ne postoji, a teško je vjerovati da će bilo kada nastati. Npr. Venezuela posjeduje najveće pričuve ugljikovodika (sirove nafte i plina) na svijetu, a nema dovoljno pogonskog goriva za vlastite potrebe, njezini građani bježe u SAD da bi kako tako preživjeli itd., jer ima državu jako sličnu ili identičnu današnjoj Hrvatskoj državi).
 
Dakle, bez pravne i domaćinske države i stručnih ljudi, koje će narod izabrati veliki prirodni resursi ne znače ništa. Ta država može biti domaćinska i u obliku kriminalne diktature, kao što je npr. Rusija koja čak oko 75% svog državnog proračuna puni od prodaje i izvoza ugljikovodika, a Venezuela nema goriva na svojim crpkama)….. Kod Rusije je problem u tome što te velike prihode od rasprodaje nacionalnog bogatstva ili prirodnog potencijala uzimaju odabrani, ali su pokazali da znaju upravljati tim velikim potencijalom (znaju  pojedinci uzimati  a ne za svoj narod pa sada mijenjaju politički sustav kako bi mogli doživotno koristiti narodno bogatstvo). Kada bi ruski narod postao osviješten  onda bi mogao biti najbogatiji narod na svijetu, a to može postići samo kada vlast uzme narod i od naroda izabrani stručni ljudi kojih ima, ali su sustavno marginalizirani i čak im se prijeti (po poznatom receptu), koje su već davno isprobane u toj Rusiji, ali i u Hrvatskoj samo na neki malo drugačiji način.
 
Nažalost ovo uništavanje naše Hrvatske traje 29 godina i nema nade da će se taj odnos Vlasti prema sveukupnom hrvatskom narodu promijeniti bez naroda koji treba reći dosta. Tek kada konačno sveukupni hrvatski narod kaže: Dosta je ropstva! i kada krene u primjenu sustava upravlja strateškim resursima, Hrvatska će postati najbogatija zemlja na svijetu, a sve u skladu s Ustavom iz kojeg je jasno vidljivo da: Vlast proizlazi iz sveukupnog hrvatskog naroda i pripada sveukupnom hrvatskom narodu, pa treba započeti proces spašavanja naše Domovine od sigurne propasti.
 
Treba napomenuti istinu da u svim strankama u RH ima časnih i moralnih osoba, čiji glas se ne može čuti, jer su u manjini i sustavno marginalizirani jer ne žele postati političari kao čovjekolika bića koja: (lažu, kradu i ubijaju). Lažima osvajaju vlast (glupa obećanja), kad preuzmu vlast onda zaborave dana obećanja i kradu sve što se ukrasti može i što narod stvara, a  onda na različite načine (psihički, fizički, moralno, materijalno i na druge načine ubijaju – uništavaju ljude dobre volje iz svojih redova, koji ne žele biti političari nego kreatori suvremenog sustava za upravljanje hrvatskim narodnim bogatstvom. Pa zar danas nije najveća sramota biti političar u Hrvatskoj? Društvo je toliko kontaminirano da danas imamo KUKOLJ (političare) I U KUKOLJU ŽITO. (časne osobe) Odvojiti žito od kukolja je nekoliko puta teže danas nego kada je u žitu bio kukolj.
 
Hrvatski Svjetski Sabor, kao jedinstvena organizacija domovinskih i izvan domovinskih pripadnika hrvatskog naroda (ne političara), pokrenuo je proces objedinjenja političkih stranaka, Udruga i kreativnih pojedinaca (ne političara), koji će na slijedećim parlamentarnim izborima zajednički nastupati sa konkretnim ciljevima i zadacima te konkretnim prijedlozima i rješenjima izlaza iz ove teške moralne  i gospodarske kriza u kojoj se nalazi sveukupni hrvatski narod i Država Hrvatska. Sve stranke, Udruge i pojedinci zadržavaju svoje programe i osobne identitete, prihvaćajući zajednički dogovoreni identitet i programe za koje će se, kao budući saborski zastupnici, boriti (ne kao političari nego isključivo kao predstavnici sveukupnog hrvatskog naroda ili narodni poslanici) i izboriti, kako bi isti bili realizirani.
Hrvatski znanstvenici, iz Hrvatske i Svijeta, kao najsvjesniji znalci političke i gospodarske situacije u RH (ne političari), izradili su brojne i gospodarske i druge programe koji sveukupnom Hrvatskom Narodu osiguravaju financijsku sigurnost za narednih najmanje 50 godina.
 
Ovo je kratki film star 7 godina traje 7 minuta
http://youtu.be/mJlZTMiYGp8 
 
Video sa skupa u Zagrebu 15. 3. 2018.
https://youtu.be/2gFnaz7ONsU
 
Mnoge stranke i Udruge imaju dobre konkretne programe, koji su ukomponirani u ovaj jedinstveni  zajednički nacionalni program, za koje će se zajednički izboriti kako bi se isti realizirali. Sada je na sveukupnom Hrvatskom narodu da te programe prihvati i realizira putem Narodnih Zastupnika (ne političara) u Hrvatskom saboru. Napominjemo da su mnogi  programi bili gotovi prije 10, 15 i više godina godine, da je pokrenut  proces njihove realizacije, ali u RH nije bilo snage niti znanja niti spoznaje da se ti programi predstave sveukupnom hrvatskom narodu i da taj narod dade svoj glas za one koji će jamčiti stvarnu realizaciju ovih Programa (to je nuđeno političarima što znači uništavačima koji obmanjuju, ne govore istinu, pljačkaju hrvatski narod,  uklanjaju (moralno i financijski ubijaju  svakoga tko se na bilo koji način suprotstavi njihovim nečasnim radnjama). Prošli su mnogi  parlamentarni izbori, a da se nije stvorila kritična masa koja bi svim hrvatskim državljanima predstavila ove programe. Vjerujemo:
 
1. Da je stvorena kritična masa (ne političara) da se ovi Programi mogu predstaviti sveukupnom hrvatskom Narodu i da će ih taj narod podržati .
2. Da su sudionici  spremi dati dio sebe i odreći se svoga ega u korist općeg dobra sveukupnog hrvatskog naroda i Države Hrvatske, kako bi se ovi programi realizirali.
3. Da će sudionici  učiniti sve kako bi se u Hrvatskoj i u Svijetu mobiliziralo časne, stranke, udruge i kreativne pojedince (ne političare), koko bi zajednički ove programe realizirali.
 
U dosadašnjim kontaktima pojedinačnim razgovorima stiče se uvjerenje da imamo sve uvjete da se proces promjena pokrene i da se olovkom izbore promjene. Jedno je sigurno:
Političke i gospodarske promjene mogu se dogoditi Olovkom ili oružjem. Sudionici su svjesni stanja u kojem se Hrvatska nalazi i spremni su sve što je u njihovoj moći učiniti da se promjene političke i gospodarske u RH dogode OLOVKOM, a ne oružjem.
Današnjim partitokratskim sustavom vladavine kojim se vlada u RH (Putem kojeg se sveukupni hrvatski narod vraća u robovlasničko društvo) u kojem vlastodršci imaju neograničenu (Kraljevsku vlast), a nemaju nikakvu odgovornost – praktično odgovaraju sami sebi. Predsjednici stranaka predlažu kandidate za Sabor RH. Narod ih prividno bira, a izabrani političari (ne ljudi) odgovaraju predsjedniku stranke, a ne sveukupnom hrvatskom narodu, koji misli da ih je izabrao. Taj način vladanja treba postupno mijenjati i zamijeniti ga sustavom izravne, odnosno direktne demokracije, koja je zajamčena Ustavom  RH, koji kaže da Vlast u RH proizlazi iz sveukupnog hrvatskog naroda i pripada tome narodu. Tu vlast, putem sustava izravne odnosno direktne demokracije, treba vratiti sveukupnom hrvatskom narodu, koji će najčešće putem referenduma osigurati svoje interese na način da će narod predlagati kandidate za Sabor, koje će sveukupni hrvatski narod birati, a izabrani (ne političari nego narodni poslanici) odgovarati će tome narodu. Velika je odgovornost na sudionicima ovog programa.
Vjerujemo da znaju, mogu i hoće zajednički pronaći put ka realizaciji ovih programa i to olovkom. Oni to znaju i mogu, a vjerujemo da  i hoće, dati dio sebe za opće dobro sveukupnog hrvatskog naroda i Države Hrvatske.
 
Hrvatski Svjetski Sabor nema svog konkretnog kandidata za Sabor RH, jer nema u svom sastavu nijednog političara pa će biti svima sudionicima na usluzi kako bi radili i djelovali kao jedinstvena cjelina na razini Hrvatske i Svijeta, koja ima zadatak pokrenuti proces promjena postojećeg načina vladavine (anarhije) u RH, te time vratiti čast moral i poštenje narodnim poslanicima koje je sveukupni hrvatski narod izabrao i koje može i mora izravno birati, kako bi izvršavali volju sveukupnog hrvatskog naroda. Ovo je put spasa hrvatskog naroda i Države Hrvatske od propasti, a sve drugo je put u katastrofu.
 
Dodatne informacije mogu se dobiti putem upita na adresu elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 

Mr. sc. Niko Šoljak, predsjednik Hrvatskoga svjetskog sabora

Anketa

Čega se više bojite?

Ponedjeljak, 06/04/2020

Tko je Online?

Trenutačno aktivnih gostiju: 1353 gostiju i nema članova online

 

AIPK Trgovine d.o.o.

 

Registar Branitelja

 

Udruga Zavjet

 

 

Grawe osiguranje

 

 

 

Veliko srce malom srcu

 

Facebook

 

 

Optika Kraljević