Get Adobe Flash player

Aktivna suradnja

 
 
Na temelju njihovih sličnih ideologija glede posebne narodnosti i nacije, nacionalsocijalisti i cionisti radili su zajedno na onome što je svaka strana smatrala svojim nacionalnim interesom. Posljedica je toga da je Hitlerova vlast snažno podržavala cionizam i židovsko iseljavanje u Palestinu od 1933. 13 do 1940. - 1941. godine, kad je Drugi svjetski rat spriječio tu razvijenu suradnju.
https://i2.wp.com/juedischerundschau.de/wp-content/uploads/2014/07/juedische-rundschau-100-jahre.jpg?resize=1859%2C471
Štoviše, kada se Treći Reich još više zatvorio mnogobrojni su se njemački Židovi, vjerojatno većina, nastavili smatrati prije svega - često s velikim ponosom -  Nijemcima. Malo ih je bilo oduševljeno mogućnošću iseljenja, da bi započeli novi život u dalekoj Palestini. Međutim, sve više i više njemačkih Židova se u tom razdoblju priklanjalo cionizmu. Do kraja 1938. godine cionistički pokret proširio se Hitlerovom Njemačkom. Silno se povećala naklada dvotjednika Cionističke federacije, Jüdische Rundschau. Tiskaju su mnogobrojne cionističke knjige. “Cionistička je djelatnost tih godina u Njemačkoj bila u punom zamahu”, bilježi Židovska enciklopedija. Jedan se cionistički sabor održao u Berlinu 1936. godine, odražavajući «svojim sastavom članstva snažan život njemačke cionističke stranke.»14
 
SS je bio posebno poletan u svojoj podrški cionizmu. Jedna unutaranja okružnica SS-a iz lipnja 1934. preporučavala je aktivnu podršku velikih razmjera cionizmu sa strane vlasti i Stranke, kao najbolji način da se ohrabri židovska emigracija iz Njemačke u Palestinu. To je zahtijevalo povećanje židovske samosvijesti. Osnivanje židovskih škola, židovskih športskih društava, židovskih kulturnih društava - ukratko, sve što je moglo potaknuti tu novu svijest i samosvijest - trebalo je ohrabrivati, preporučivao je taj spis.
 
Časnik SS-a, Leopold von Mildenstein, i predstavnik Cionističke Federacije, Kurt Tuchler, zajedno su otputovali u Palestinu na šest mjeseci, kako bi procijenili razvitak cionizma na tom prostoru.15  Temeljeći na zapažanjima iz prve ruke, Von Mildenstein je napisao niz od dvanaest ilustriranih članaka u značajnom berlinskom dnevniku Der Angriff  (novine je osnovao Goebels 1927.), a koji su objavljeni krajem 1934. pod naslovom “Jedan nacist putuje u Palestinu”. Članci su izražavali veliko divljenje za pionirski duh i ostvarenja židovskih kolona. Cionistički samorazvoj, pisao je Von Mildenstein, proizveo je novu vrstu Židova. Hvalio je cionizam kao veliku dobrobit za židovski narod i za čitav svijet. Židovska domovina u Palestini, pisao je on u svom posljednjem članku, “pokazuje put ozdravljenja jedne stare rane na tijelu čovječanstva: židovskog pitanja”. Der Angriff je dao napraviti jednu medalju sa svastikom s jedne strane i Davidovom zvijezdom s druge, u znak sjećanja na zajednički posjet SS-a i cionista u Palestinu. Nekoliko mjeseci poslije pojave članaka Siguronosna Služba SS-a (Sichereitsdienst) unaprijedila je Von Mildensteina i postavila ga na čelo Uprave za židovske poslove, u svrhu što djelotvornijeg podržavanja iseljenja i cionističkog razvitka.16
 
Službene novine SS-a, Das Shwarze Korps17, objavile su svoju podršku cionizmu u jednom uvodnom čalanku, u svibnju 1935. godine: “Možda nije tako daleko vrijeme kad će Palestina moći ponovno primiti svoje već više od tisuću godina izgubljene sinove. Neka ih prate naše najbolje želje zajedno sa službenom blagonaklonošću.”18 Četiri mjeseca kasnije, sličan članak se pojavio u SS-ovoj okružnici.19
«Priznanje Židova kao rasne zajednice temeljene na krvi, a ne na religiji, vodi njemačku vlast do toga da bezrezervo jamči rasno odvajanje od te zajednice. Vlast je u savršenoj suglasnosti s velikim duhovnim pokretom unutar židovstva, zvanim cionizam, te s njegovim priznanjem židovske solidarnosti u čitavom svijetu i njegovim odbacivanjem svake naznake asimilacije. Na toj osnovi Njemačka poduzima mjere koje će jamačno odigrati značajnu ulogu u budućnosti, za rješavanje židovskog problema širom svijeta.
Jedna od vodećih njemačkih pomorskih tvrtki otvorila je izravnu putničku liniju između hamburga i Haife u Palestini u listopadu 1933. godine, nudeći putnicima «strogo košer hranu na svojim brodovima, pod nadzorom Hamburškog rabinata.»20
 
Uz službenu podršku, cionisti su neumorno radili da bi «preodgojili» njemačke Židove. Kao što je to napisao američki pisac Francis Nicosia u svojoj studiji iz 1985. godine, Treći Reich i palestinsko pitanje: «Cioniste su ohrabrivali da prenesu poruku židovskoj zajednici, da skupljaju novac, da prikazuju filmove o Palestini i, općenito, da podučavaju Židove u vezi s Palestinom. Postojao je značajan pritisak na njemačke Židove da se prestanu poistovjećivati s Nijemcima i da se u njima probudi novi nacionalni židovski identitet.»21
 
U jednom intervjuu poslije rata, bivši vođa Njemačke Cionističke Federacije  dr. Hans Friedenthal, ukratko je izložio tadašnje prilike: « U to vrijeme Gestapo je učinio sve kako bi ohrabrio iseljenje Židova, posebno prema Palestini. Često smo primali njegovu pomoć kad smo tražili neke stvari od drugih autoriteta, uključujući tu i priprave za iseljenje.»22 Nakon sabora Nacionalsocijalističke stranke u rujnu 1935. godine, Reichstag je prihvatio zakone nazvane “Nirnberški zakonima”, koji su branili brakove i seksualne veze između Židova i Nijemaca te su, ustvari, proglasili Židove za stranu nacionalnu manjinu. Nekoliko dana kasnije u uvodniku cionističkih novina Judische Rundschau odobrene su nove mjere:23
«Njemačka… se pridružuje traženjima Svjetskog Cionističkog Kongresa kada objavljuje da su Židovi koji žive u Njemačkoj nacionalna manjina. Sada kada su Židovi svrstani kao nacionalna manjina, ponovno je moguće uspostaviti normalne odnose između njemačke nacije i judaizma. Novi zakoni u Njemačkoj daju židovskoj manjini vlastiti kulturni život, vlastiti nacionalni život. Ona će u budućnosti moći otvarati svoje škole, vlastita kazališta i vlastita športska društva. Ukratko, ona će moći oblikovati vlastitu sudbinu u svim vidovima nacionalnog života…
 
Njemačka je dala židovskoj manjini priliku da živi za sebe i nudi joj zaštitu države za taj odvojeni život židovske manjine: proces porasta židovstva unutar jedne nacije bit će na taj način poticana i to će doprinjeti uspostavljanju podnošljivijih odnosa između dva naroda.Georg Kareski, vođa Cionističke Državne Organizacije “Revizionist”, Židovske Kulturne Lige i bivši vođa židovske zajednice u Berlinu, izjavio je u jednom intervjuu berlinskom dnevniku Der Anfriff krajem 1935. godine.24
 
«Već dosta godina prije smatrao sam da je potpuno odvajanje kulturnih događaja dvaju naroda [Židova i Nijemaca] preduvjet suživota bez sukoba… Preporučavo sam odavno takvo odvajanje, ukazujući na to da je ono utemeljeno na poštivanje strane nacije. Nuremberški zakoni … mi izgledaju, ako ostavimo po strani njihove zakonske odredbe, da su u potpunom skladu sa željom o odvojenim životom, temeljenim na obostranom poštovanju… Ovaj prekid procesa raspada u mnogobrojne židovske zajednice, što je bilo prije ohrabrivano mješovitim brakovima, je prema tomu s židovske točke gledišta u potpunosti dobrodošlo.»
Cionistički vođe u drugim zemljama mehanički su ponavljali takva stajališta. Steven S. Wise, predsjednik Američkog židovskog kongresa i Svjetskog židovskog kongresa, izjavio je na jednom skupu u New Yorku u lipnju 1938. godine: «Ja nisam američki građanin židovske vjere, ja sam Židov… Hitler je imao pravo u jednoj stvari: on naziva židovski narod rasom, a mi i jesmo rasa».25
Specijalist za židovske poslove iz Ministarstva unutrašnjih poslova, dr. Bernhard Lösener, izrazio je svoju podršku cionizmu u jednom članku koji se pojavio u službenom izdanju glasnika Administracije Reicha, u studenom 1935.26
 
Da su Židovi imali već svoju vlastitu državu, u kojoj bi se većina njih nalazila, tada bi se moglo smatrati da je danas židovsko pitanje potpuno riješeno, također i za same Židove. Najslabije opiranje idejama sadržanim u Nirmberškim zakonima susrelo se kod cionista, jer su oni odmah shvatili da ti zakoni predstavljaju jedino korektno rješenje i za sâm židovski narod. Jer, svaka nacija mora imati svoju državu, kao vanjski izraz vlastitog nacionalnog duha.
U suradnji s njemačkim vlastima, cionističke su skupine organizirale mrežu od odprilike četrdeset kampova i ratarskih središta diljem Njemačke, gdje su se budući koloni uvježbavali za svoj novi život u Palestini. Kako su Nirmberški zakoni branili Židovima uporabu njemačke zastave, Židovi su imali zajamčeno pravo korištenja nacionalne plavo-bijele židovske zastave. Zastava, koju će jednog dana prihvatiti židovska Država, vijorila se iznad kampova i cionističkih središta u Hitlerovoj Njemačkoj27.
 
Himlerova Služba sigurnosti (Sichereitsdienst*) surađivala je s Haganóm,28 tajnom cionističkom vojnom organizacijom u Palestini. SS-ov stožer platio je predstavniku Hagané, Feivelu Polkesu, za obavijesti o prilikama u Palestini i za njegovu pomoć u organizaciji židovskog naseljavanja u tu zemlju.29 Međutim, Haganá je bila obaviještena o njemački planovima preko jednog špijuna kojeg je uspjela ubaciti u Glavni stan SS-a u Berlinu.30 Kolaboracija Hagana – SS uključivala je, štoviše, i tajnu isporuku njemačkog oružja za borbu protiv palestinskih Arapa.31
Poslije neobuzdanog nasilja i razaranja u “kristalnoj noći”, u studenom 1938. godine, (prema nekim povjesničarima taj je pogrom promišljeno naredio Goebbels, koji je bio ljubomoran na kontrolu SS-a u politici židovske imigracije), SS je brzo pomogao cionističkoj organizaciji da se digne na noge i nastavi svoj rad u Njemačkoj, iako sada pod nešto budnijom kontrolom.32
 
Bilješke:
 
3 Glede ovog problema treba pogledati pismo koje je poslao predsjednik Njemačke cionističke federacije,  Blumenfeld, 29. lipnja 1933. Kancelaru Reicha, uz koje prilaže dokumenat u svezi "njemačkih Židova", tražeći susret u kojem bi raspravili o cionističkom položaju u Njemačkoj (Njemački savezni arhiv, Document R43-II/524).
14 Berlin," Encyclopaedia Judaica (New York and Jerusalem: 1971), Vol. 5, p. 648. Za drugi pogled na ovaj «snažan život», pogledati: J.-C. Horak, "Zionist Film Propaganda in Nazi Germany," Historical Journal of Film, Radio and Television, Vol. 4, No. 1, 1984, pp. 49-58.
15 Gotovo je sigurno da je jedno drugo putovanje poduzeo Adolf Eichmann, zajedno sa svojim nadređenim, Herbertom Hagenom 1937. godine, ponovno s namjerom da provjeri mogućnost osnivanja židovskih naselja u Palestini. (Prevoditelj ovog Weberovog rada je prije nekoliko godina na satelitskoj postaji RAI educational, u jednoj ozbiljnoj emisiji, čuo podatak da je A.Eichman pet godina studirao judaistiku, da je izvrsno govorio ivrit i jidiš, da je poznavao Talmud i kabalu,op. prev.JHN)
16 Jacob Boas, "A Nazi Travelsto Palestine," History Today (London), January 1980, pp. 33-38.
17 Das Schwarze Korps (Crno tijelo), službene novine SS-a, izlazile su srijedom i dijelile su se besplatno. Glavni urednik bio je Günter d'Alquen, izdavač Max Amann a izdavala ih je kuća Eher-Verlag. Prvi broj se pojavio 6. ožujka 1935. u nakladi od 70.000 primjeraka; u studenom iste godine dostiže već nakladu od 200.000 primjeraka, a  1944. 750000 primjeraka.
18 Preslik naslovne stranice novina Das Schwarze Korps, od 15. svibnja 1935. može se naći u: Janusz Piekalkiewicz, Israels Langer Arm(Frankfurt: Goverts, 1975), str.. 66-67. Također navod u: Heinz Höhne, The Order of the Death's Head (Ballantine, 1971, 1984), str. 377. Vidjeti i: Erich Kern, ed., Verheimlichte Dokumente (Munich: FZ-Verlag, 1988), str. 184.
19 Das Schwarze Korps, 26. rujna 1935. Navod iz: F. Nicosia, The Third Reich and the Palestine Question (1985.), str. 56-57.
20 Lenni Brenner, Zionisminthe Ageofthe Dictators (1983), str. 83.
21 F. Nicosia, The Third Reich and the Palestine Question (1985), str. 60. Vidjeti također: F. Nicosia, "The Yishuv and the Holocaust," The Journal of Modern History (Chicago), Vol. 64, No. 3. rujna 1992, str. 533-540.
22F. Nicosia, The Third Reich and the Palestine Question (1985), p. 57.
23 Jüdische Rundschau, 17. rujna 1935. Navod u: Yitzhak Arad, with Y. Gutman and A. Margaliot, eds., Documents on the Holocaust (Jerusalem: Yad Vashem, 1981),str. 82-83.
24 vDer Angriff, 23. prosinca 1935, u: E. Kern, ed., Verheimlichte Dokumente (Munich: 1988), str. 148.; F. Nicosia, Third Reich (1985), str. 56.; L. Brenner, Zionis minthe Ageofthe Dictators (1983), str. 138.; A. Margaliot, "The Reaction...," Yad Vashem Studies (Jerusalem), vol. 12, 1977., str. 90.-91.; O Kareskijevoj karijeri pogledati: H. Levine, "A Jewish Collaboratorin Nazi Germany,"Central European History (Atlanta), rujan 1975., str. 251.-281.
25 "Dr. Wise Urges Jews to Declare Selves as Such," New York Herald Tribune, 13. lipnja 1938, str. 12.
26 F. Nicosia, The Third Reich (1985), str. 53.
27 Lucy Dawidowicz, The War Against the Jews, 1933-1945 (New York: Bantam, pb., 1976), str. 253-254.; Max Nussbaum, "Zionism Under Hitler," Congress Weekly (New York: American Jewish Congress), Sept. 11, 1942.; F. Nicosia, The Third Reich (1985), pp. 58-60, 217.; Edwin Black, The Transfer Agreement (1984), p. 175.
* Sicherheitsdienst (SD, Siguronosni servis) bio je tajni SS servis kojeg je osnovao ReinhardHeydrich. Godine 1938. postaje Državni (i Partijski) tajni servis uz veliku podršku Gestapoa.
28 Haganá (hebrejski «obrana»,  הנגה- haganá) oružana cionistička skupina u Palestini iz koje će kasnije izrasti oružana sila buduće Države Izrael. Puni naziv izraelske vojske je לאשילהנגההאבצ (Cva hahaganá lejisrael - Obrambena vojska Izraela), ili skraćenica ל"הצ– izgovara se Cahal. Haganá je osnovana za vrijeme britanskog mandata nad palestinom (1921. – 1948.) nakon arapske pobune iz 1920. i 1921. godine, a nastala je od prethodne paravojne organizacije Hašomer (iz 1909.), koja je imala zadaću štititi židovske doseljenike u Palestinu – רמוש («šomer» - čuvar, stražar). Pravi pravcati preobražaj u vojnom smislu doživjela je Haganá 1929. nakon velike arapske pobune i obuhvaćala je gotovo sve mlade iz kibuca kao i na tisuće stanovnika gradova. Uz uvezeno oružje, počeli su izrađivati i vlastito. Već je 1936 Haganá mogla računati na 10.000 dobro izvježbanih i spremnih  na mobilizaciju ljudi, uz 40.000 rezervista. Zavrijeme Velikog ustanka 1936. – 1939. pripadnici Hagané su, osim ratovanja protiv arapskih ustaša, štitili britanske interese. Premda britanska administracija nije službeno priznavala Haganú, britanske snage su ipak surađivale s njom stvorivši pomoćne židovske čete, Židovsku useljeničku mliciju i Specijalne noćne ophodnje. Iskustvo stečeno u slamanju Velikog arapskog ustanka bilo je od ogromne koristi u prvom izraelsko-arapskom ratu iz 1948. Članovi Hagané bili su, između ostalih, Jichak Rabin, Ariel Šaron, Rehavam Zeevi, Dov Hoz, Moše Dajan i Rut Westheimer.
29 Feivel Polkes putuje 26. veljače 1937. u Berlina, na sastanak i pregovore s AdolfomEichmannom, tojestprekonjegastajnomslužbomSicherheitsdienst. Za više informacija o Polkesu: Lenni Brenner, Zionism in the Age of the Dictators, 8. Palestine – The Arabs, Zionists, British and Nazis (http://www.marxists.de/middleast/brenner/ch08.htm#top).
 
30H. Höhne, The Order of the Death's Head (Ballantine, pb., 1984), str. 380-382.; K. Schleunes, Twisted Road (1970, 1990), str. 226.; Unutarnje tajno SS-ovo izviješće o F. Polkesu, 17. lipnja 1937., u: John Mendelsohn, ed., The Holocaust (New York: Garland, 1982), vol. 5, str. 62-64.
31F. Nicosia, Third Reich (1985), str.. 63-64, 105, 219-220.
32F. Nicosia, Third Reich (1985), p. 160.
 
(Nastavak slijedi)

 

Mark Weber, Cionizam i Treći Reich

(s engleskog izvornika, uz pogled i sravnjivanje s francuskim i talijanskim prijevodima, i uz dodatak i svojih fusnota, preveo: Josip Nikšić)

Cionizam (židovski nacionalizam) je sadržavao u sebi obvezu, za Židove cioniste, da se nastane u Palestini, 'židovskoj domovini'

 

 
Početkom 1935. godine jedan je brod pun putnika, s odredištem za Haifu u Palestini, napustio njemačku luku Bremenhaven. Na njegovoj je krmi bilo hebrejskim slovima ispisano ime: ”Tel-Aviv”, dok se zastava s kukastim križem vijorila na vrhu jarbola. Iako je brod1 bio cionističko vlasništvo, njegov je kapetan bio član nacionalsocijalističke stranke. Mnogo godina kasnije jedan je bivši putnik broda to nazvao spajanje simbola “metafizičkim apsurdom”.2 Apsurd ili ne, radi se o jednoj stranici, o jednom poglavlju malo poznatom u povijesti: o suradnji velikih razmjera između Cionizma i Hitlerovog Trećeg Reicha.
data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMSEhUSEhMVFRUVFhUVFRUVFRcVFRAVFRUWFhUVFRUYHSggGBolGxUVITEhJSkrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGxAQGy0lHyUrKystLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0zLS0tLS03LS04KzgrLf/AABEIAMIBAwMBIgACEQEDEQH/xAAbAAABBQEBAAAAAAAAAAAAAAAGAAMEBQcCAf/EAEAQAAEDAgMFBAcGBQMFAQAAAAEAAgMEEQUSIQYxQVFxEyJhgSMyUpGxssEHFDNicqEVJDRC8HOC0VNjouHxkv/EABoBAAMBAQEBAAAAAAAAAAAAAAECAwAEBQb/xAArEQACAgEDAwMDBAMAAAAAAAAAAQIRAxIhMQQyQQUiURMjcTNCYYE0kfD/2gAMAwEAAhEDEQA/AALA/wAWPoPgFa7SjvtVdgDfTR9ArjagWe1InUS+XvLfDh6EKTjf9J70xROAp7qoxvFnGHIAkTOjFjcotoocNZbKUf01uxPRANEyzmX/AM0R5B+F5I+SM26QFVrzd2vEqPRO+Keq97upUOld3vNThydHVdiCrCn2c1HkT+4s/wAO9dvkjqE90J5dxF9iZR7Si7CqDCz3SifHm+jPQoLw2U5iAmatEZPcNqP+nceVkM43iQe1jRwciejH8u7ogCZ4zW/N9U8UJIsqhwc5gKtcJgAlbbeqLEHWLVZbPz3mb/nFQ8np40/o2aG6M5T0QDj+jh1WjPPd8lnO0X4nmtn4Rx4PJLl9TyQbVt0f1KMyO4OiCa51i/qth4DmFg477UT1eKvbE6IeqRb3oXwU3kCvMRGisQnsOVdK0wt5leUVIGSRjmnZGHs2dU60+ljCVPYRh1iFGDS3BO5CdG7uO80RYhIewPKyF6Y9x3mp0UCXZQ+iKCdozeqPQ/FGmzf4SCMdN6p/gPqUTUUlZORcKxw8dwKjrHXJ6q1pHkMHRHIqSOvo92ygxt3pUT7GH0TvNCWJOvKUX7Ej0TvNZ9hKb+6B20WtRJ1HyhJLHnfzEnUfAJJkSlJ2wj2ZZednQfBW21X4gUPYll6htvZCm7bNLZRdPXtGyv3FzTj+V8kD4rOco6o4onXpfJCm0VGwRNy+sShjjyTlN7URqbexG9NVNEZB5IUpMJlaGOI03oijiu0nwSy2YVbVApXEZn25qJTs1B8VJqvWf1TUPqpMXJ2dX+nEvsPOoPRHNK7uhAmG8PJHdA27AjPaRNr7aImLtJYdOBQvgkYzFHeNsAgNuRWa4JORUEX0uqrg473DyNvoXdFm9Q3v/wC76rT6ZuaB58Fn0WHullNrBodq52jR/wAorYI3jDCMqlbOvtM0ok/hUUgBdmdbQANLWu8bm11GqaGNg7osRusLkddVFwd2d0OqUcWitwrrMTYxupG5AGNzhzg4cSma4TEEtzED2t30VfJWeq14yuB8ilypslhkkFkIuzyQHiY7zx4o8oNW9QoVRswHNe87zrvQxyUY7jZY3wCmzrLyjorzE9LqBgVIWzlvIKZjhs4hVW5DIdmrzNY23FSNe2YqYVYblJ3BW1HUCSZpbyTVSIsOa+L+WJ8EKQ/hnzRDilYewy28EOB3olIqE+z/AOCgLF3fzEnRH2CaQ+X0WfYlrPKUEAG53a+au4x3B0VA897zV6XjL5Jsvg7+hWzYL1brylGWxH4bvNBEzvSFHGxP4Tj4laXYc7/Uf5A3aH+ok6j4BJebQ/1EnUfAJJlwQyv3y/LDLYdpFQ0/lHwU7b1hMrdL6rzDMThY1hFg4MbfrlCkT4xA83cQUVPYpNanZOw8fyh6IVrnXMYt/f7lfjG4Q3KCLKM+vpzyQU6M8VhJUub93ba18qC6vE3tJaAdytDi8VrZtFHkrIDropylZSEHHyUVOxzg4niuYYjZXZrYOBC4+/QDkljNxK5UskUrI8UhbbTktFwg3iCBP4nD4KfBtQxoyghaU73omoOqsNcakvCR4FZhh+k5KvZNqGOFi4WUNuJQakAE2J6po5fFEnhrey9k2iZTwllsznjQX3DmVQU2Om+lmi992/ohySV0sh6+5XWFYZci4Lt3FWbEUG3Rfx1b5tMzuu4dOatcH2bbI651HPVTsFwW1swAHAAagIypadrBYBScrOmOHTyDNXsa0t9G7K62l7kDyQljmxM7GG7g8cxvHVa3lTczQQQdxS6mhnCLMMwyrfSkRvBLCd5/tujQPBicQeCn7VbPscC4AAcBwBWfU9a+B7opD3dfEA8kJrUrRNe10N0FRlqHab0S4jQRvic42v8AuqBtVCHF19U47EmHTPohHLXgM8WrewUqZBqwcCR7iifYyEGQA8AovZQXvopdFUxxOzNOqf66rgk+mfyHmNxt7CyFTFaJczY4Hixco5xFmXLdTeUf6D+QwwvSDy+iAKuxkl6/RWbMYyjKHaKuPZ3ccwu7eh9QKwP5Bd1OQ4dVZTMIF/BTHUzD/cF2+JpFi4IyyJnV06+mmmA9ryEDmjTZF2WN4O/VQ/4PCHZgRdT6MMjvYjVM8sXGjleGeqwSxw+nk6/QL1c427077cx8AkrKqFlC22So6bQdAl2BV5BS9xp/K34KTTUAdvRaJqQOCArwwlEr6AXsm20gDhfchpQXIHuwK5MSMavDMwBaFBlwZw3hFY78AeRIG+zXOVEr9n3hua2irOx1ssoh1WiE+ms26i2KLBgrns0XDNmzZUeGSV0SWZPZAvkU3DhbMeNrDzRvFsdH2Wd3BDkUYZmy+1YdLKdUPqI+CQlz/Navs9goaASL+KCdlqdufxWp4NJcW5KM5OzuwwSRZU8IbuUlq4a1OWQsZjqYeU+DomngcwlmhIv5IddT52keCyzbDDA0uLd4GY+Ntx+nmtXkcdbcEIbYUGZucDXhbiLG4VMTI54+TF6sd5Maoul2XnqMz6eMuDPX1AtxsL7z4IXe0g2OhBsQd4smdCq63GwClrzKnwYe947qampHs9YFK0ayMSeZ968zO5n3rtIo0g2cXdzPvSzO9ortqsMLohI6x5IOjKRWGR3M+9c9q7mVNrqbLIWBRpmZd62xtxvtXcyvR2hFxeyZ7bWwF1MgrsrS0tKbSmByaKqa5cSku6lveOnL4JKhHUars/RNdAwkX7jflXvZsYxzrbin9nP6dv6G/Ko0w7j+qxmW+EUDJBmIVVtLRNjd3UQ7ODuKn2wHeWiHJtwMYaLsHVSsTA7nVRsOcMgXeIk93qurDycmftstJ2+i/wA5LNYxeex3X+q0tzT2Wv8Amiz9zLS6e0FzSdSOvF2v8GsYNh8fYt0G5VOLUga+w3K2wU+ib0XlVSZzdXlN6aI44xTBzGqvs4rcwgigeDmB33JCO9qcLLo7jgFnbHFjumhUXwOt2W+HucJBlR9hmMBm/wA1nlFiDY3lxTldjjnaRNv04LmcdzthlpGvx45GSBcajRNYpjbY2E31H7rJafEni13a+B3I5Zgz56USZrm1wEvBdU0VuJbc1B7kTTdeUdNVyN7R78p5XVQ3BalzwMpa2/esbEjqrPC9h5y8mSpka3WzQ4i37pvBJrcIsHxRzX5JCb/sVc41Sl8Xd0I7wP0UHCdmSy2aaSVo3B5B/cC6vZAA3KUidDSipIgfwdpp2wglrT3nZdC5x1Nzyusz2t2cbFO48HHMOh/wrT8WlewRyN9VpIe3fcEWB8j8UO7dU2eOOYbh3T0O76oSb5Q2laQGwuIMdbgiDFcIa+HcLkb1TCDTMOCKo+9ALclbwcL2kClDsgHkBW1XsQwMJ4gKzoXEEFWb6q2bNyQhuhlFydIyObDQ0uA4K22Zwh8hzAaBO93704HcblGOBWYS0DTeFlubJFxlQP1GyRdJ2l+G5C+J0GSQgrYg7es421gyy35qU9uD0PTmpT0sj0WAxhoksNVE2kgYxoIFvJX2FyB0PRQMcpQ9lzwVIM588KytABXn0h8vgElzW6PPl8AvU+5yNbmvbL/07f0t+VR6kd16k7Ii9M39DflUatHdf5p0KXuyurVXbXNu5T9kj3Uzj4vJ5LQGy8gvUVQaGNabHMLq8qvVYgqov98twzBHGIDus6Bd+NVTOHO3VFk8+i/zks7md6Ufq+q0J34fl9FnVS60n+4fFcc+Tsw7p/g2PAwOxb0T0iZwAjsG9FIeE0+CS5IGLD0Luixis/EcPzWW04sPRO6LEq99pHeDikQydM5mp3XHlZTYKSSUFou1ugFuPiU/SyB2V3RF2FU3sgW3qEnTO+ONA5SbMhjblx3G54LXNkWEUkQI3NQnjjQyA66lFOy2KRugYA4aNAI8bIclapFq+iYd7RfnuK9joWDx6qLPjEQOTO3PuDb94k7tFVMxSaGTJO3un1Xj4FAGmwmc4BV1TJcrsVjSN/BQnTC6WQUqJ8MmgFr/AEVTtgQKYt3Elth0KWLYq6nj7RoB1AI8EOVmIuqGl7uI0HIIW6BJ0iia7QhEGCtzREdUN8Vf7PyGxCut4nFPuPYX2NuRU6qjuL8wqeoNnn3q9o487Ap45btMpCWlpmd4gzJUNPii+kfYtI4gfsh7a2nyPB5FWWGzFzWuTQKdZ32vIXM8EJbd02gciuLcD4Kr2sps0BPEBJNWg9HPTlQIbNvu1zVNnizMI4hU+zklpbc9ERMb3yEmNnZ6hHTlv5MoxRtpXjx+gXikbTNy1UreRHygrxdJ5hrewrQadt/Yb8ExiDLNf5qRsM20LR+RvwCbxhtmPPVN4I+SfssO6m8fHpB0T+ywuwJvHm9/3pYPYfLyAzmj7yTxzItxR/dj6BBcrj98t+YIwx7RsfkvUx+Dg6jZWXUjB2BPh9Fn9VTAd78w+K0Qi9L5fRZ7UTXs383wK4ZdzOzD2mrbPNvA3opTm6qNs88CBvRSC8G9k01sRT3ImKfhO6LDMR/Ef+orcMVf6J/RYdW+u/8AUUkRpDmFyHKQOB3IrwOtLd5QXhk4ZJc7tx+iu2Ti9wVHItzuw5PaEm0FZmYAqKgxCVl2tub7raLqerbk7x/9Jiimc51o2Odytp+5SItKTb2DXYygiEn3iQ5pTrcnceiLcYr4XMIceOnVBGGYRO7TO2FvG/fcTxtwCuodjo3g5pZH33EmwHQBKw00PwAnQG7RuI4hT2R21UTDsP8Au3oi4u10J5KxqpAGE8krMmUe0Ul4iPFUmHm8ZXWKYgJLhuobvPVM4K67SFob6l/Acq+2n/JWl3e8yrvZ93fsqEu9K5virailyyMKtjdwRw5V7ifjMdpL81a4A7ukKBjo1a5OYFLaS3NRW2Q0u0Z21oQYi62uqHdn3ufFpwR7j8OaFw8Fn2yz7PfH+Y/ureR3coWw8o3XjC9xGPNGR4fRMYX6pHJTt4shIXG6aZk0Hcm6ORQ9/eDuYQ7j0XZ1DuRN1eRHNG08guePcz2evWrHGZme2JvWTHxb8jUlztZ/Vy9W/I1Jdy4PFNf2aqgyGO//AE2fKF3PI14cCd90BU+JyBjQODWj9k5/FJUm4aiaFhFQ2EWuo+MVIe+45IFOKSrg4rIhuF6XyWc2HkzdpfiCrmvmztaL7kJfxSRcHFJFVZskeCcsOKXJpTcVZ2GQ77IDlo3F1/G6gHEpFz/E3qTlNuy0dEVSD7DcbMcYYp1LtGBe6zB2JyLk4nJzWnlySVCLFjTs0ytx5rmubzCA58KuXG+8n91WnEpOa5OIyc1O8g+nH8FhDg2U3upMtNkFxz1VGcQk5rk4hJxN1ve+RvYuC9ZEH2B5oi2ehIkbZt/ghamqb2cEc7MTtLc24/8AxNQddBdTUTb6niSB13q2ezKLN4aC6HRiwBta5A0I5pYriwawlx1t/wAIaTPIirxHEmtl7Rx1aDp0JGqqcW2hL2ljN7tD0VLXzl7ib3v8OSkYPQFzty0ohg2yxwjDC6ItFszt35iBeyrqSfs3HVH2EYYTJDYaNeHuPANHNZftVRydtKYzue/u+Gc7kFjdakCeZJ6HwSZXNMhfcap9tULg33IHNS8GxJC8+9P9opfpyXkzyRlvRpFXjQeAL7k3TYuGOBus7+9P5pfen+0UNErDqh8GqVO1IcCEN0c7Y5XSA79UHmqf7RXJqX+0UXGbCpQSqjRotoLEm+9PDaiw3rM/vD/aKXbO9orOEvkGqK8BZiM4lfnJCegxENblugsyu5n3rkyu5lL9F/JZ9S5R0sa2jfnqZHDccvytCSi1BOY6pLqSZwt7hXSWyN/S34BPtbfgnIqLKxp5safe0J3CmXlIO5UaoRO1ZGyDcnhhcjtQwr2alcJ7j1c17I6ixEBjWhlzbfZBgW5nEseU2ItZciysdo2lzzYWJ4eaiU2FyAXIQsahpzQm8gXNa4tNjolAcxsFjCMV1y6K3BWDsPkbqWmyYq5hl8VjaiG5oTbmeCdD9LpVFacmRrQOZ3nyQo2qiG9wG9RX1QG7VcTjmmQ1NQHNljQVpa4DgTY+fFGFFWPhNuCAmmxvyWjQNEsbSdbtBv5Lafgyn8jrsdJ3BMVWJOk9Y3VbX5InBpeA47hxUpgZpmOvxUZWjrxwjPglUlMXWujTZfBy53dB8XHc1VOyjIXStbPIIwTYB1wXHgL8LrV4oGsAawBoG4fVNjx63bF6jJ9L21uMQQNY3KL24k73nx8FjGNPvPIRxkkP/m5bNiVWIonyH+0E9TZYi+77OO83J6k3XQ0kqR56bbtiloWSDvNB8tfeqmq2dB1YSPDeFfx7l7dK0UtoCp8Glbwv0UCWMt0IIWjkAhQ6nD2PFrBI4DqYAlIokqcBbwuP3Cqp8IkbwuPBLpKKaIC9CTmEHUFe2U2OtzwpWSSKNhogz+sUkpvWKSayJoc7vRs/04/lCvMKo2ugzgaqgnF42f6bPlCJdnSPu5C68kfZZyYJ/tBHFKl0c1uBIWp7PxsdA02F1mW0jR2gNuS0fZF16cKXJdRemzO9spiyckDdqFWUm0bnENIFlL+0yMia45H9kMYFFnkAPFBbMzTaaQU4/TZo2uAUHC4XMe1zhpfVXVW4Nd2QN8oF/BNaKmXTKVxIdMpwx6Z82wlxLHIXRhjGEutqdANyDJaZpcTbeppKaeFMsQZIRbcockSs3hQ6hqJilqGaqOWq0kium/ul1qMVwaUebMSExBp4buiFoqW7mjmQPeVpWHYPlYABu09yaKFkZxtTG5tW8uBIIaW+Lco3ed1JwA3eAdbDQHfv3BHOL7PsmAztuWhxDuLf8KFNm6U9o8BuYi4/TY71DNGtz2vSpqUtNcEnaY2jIBy77D+8G28nfZbVsbXvnoKWR1y50LMxPEgWufHRZBFgUlfUuih1DRdznaWHIrW9gYjHSimeLPp3OicPAatI8CCnwRpWQ9YyRllUVyi0qKbM1zn7g11gd3qnUrGWN0C3aZgLXDgQR+yw4qrZ5UUJq9IXHaLsFKOetYvSvI3i9uW/wThQMNlgUfs1KC5LVjECpw9jhqAqyqwkZbNGvBEVlx2YulcUOpNAXQ0Z7TI4G4T81EO3DPBXMkFp83P6KO0A1BPILnezZ1J3TQHYswNmeBwI+ASSxo+nf1+gSVVF0Tktw2nmAZG3nGz5QiHZp/o3BDWKNsIT/wBtnytVvsjLfOF2zX2zzcHJB2nGoRzsHJeEBBO1Q3Io+z2T0a5kdv7P7B37TY/Se9BeHuyEOG8FaB9qEeoKzyB2iD5HX6dl5RSl2Z5NyTclTC5V9EbNI8LqVe4RIjwcvSmWOTp3LGOCFCrYSTmbvHDmOSkuOqfZFbU7/gsYgQU+ZoJFvApSxKzso8jVjEbDqbNNGPzt+IWvQx5CbNLrgZQBoTxueACzjZqlz1UTRxd8AStopaMhVgTlyUeIUfZwPe4j1STy8lkeGu1c4lzLlxBA9e53blse3Lw2lLT/AHOaLcxe5/ZZ9JA0agaOvkF9W68VDqXvR7/ouD2vJ/QWfZK3u1Lsh9dgLja+jfV09/mi6sgex/bxNDjbLIzcZGjcQfaGqBPstxHLUzU7j+J3wT/1G7x/+fgtPGipiftPM9Ri49TK/I1HUiSPMAQCDoQQQbG4IKxI7lttU70bzyY74FYaNw6Is5IjgaoeJCawbFYX9Zx3tHgFMavSUBxjDqIRNsCSTqSeJUwFNFy9BWMOBy9C8C6KxhEJpxXkj7LmV2lkDEWTieSp8PfeaU8gr3Kqmghymc+P0UcsdrLYW3JIDMTbeV58fokvK4ekd1SWTdFpVbDjFvUiP/bZ8jVN2O9Z/koWO/hw/wCnH8jVYbFvGZ4HJd8n9tnkYF7v9kbayTUdSr37OJrghVG09OHC/G5Vh9nFmOIdp1XMdibqiR9pcfcBWYU7d5Wrfae5roNCOHxWWROtotSDrenSWeH63HMJ2OTuqLSSWcCF2XZXub4rCkyMqQ1yiQFSigYi1s2Wx8R8VaOF9VU4jHdh5qxo5M0bDzaETHdlwWpyyRCBi32IZ/ORHxPylbQ0aLJdgY/5yP8A3fKVrqrElLkAPtNns6Bt/wC+9udhcCyEDr7N338Mhur/AO1BxNTTtF8wD3ADUkiw3IXc7hm0dq4kbnb7Lkz9x9X6RGumX5Y5hrzFMyZunZuBNj6zh/yLhbnHIHAOG5wB94WFQOG8gezbjfgStk2ckLqWEnfkAPlp9E/Ts5PWsaqM0P4s/LBMeUbz/wCJWKsG7ote2tly0VQd3oyPfp9VkLSryPCidFMtc4aHXx4p1NyFIMOh2vkvAdUoG3BKbJ1RMTGL1cNKRcsYhSyXf0UgBVscmpPiVYRG6FmPXBVkz8rJfE3VhVS5R4nQeKrsRj7tvep5O1lsDSyKwFq/XP8AnBJd4iLSOA8PgEkiexSc46mGuKH0UX6GfI1SNmzZzraJJLtl2nBj5HsQNyL66r2ieQ7QkdNEklz+C65IO18rjHq47xxKFGbkkkRWSaM6p6qPpPIfBJJEw9TOPNTsxSSWZhqY6FdYUfRN8/ikksjEu68LzzK9SQMEWwrz96ZqdzuPgtPZM72j7ykkqx4JS5My+0CZ336A5jfs38T7QQ6yQ5Tqd/PwXiS5M3cz6r07/GX/AHklX7x/T/wtO2Mld9zi7x3O4n2ikkmwcnP6v+jH8nO2czvuc3eO5vE+21ZmHnmUkl0SPAidZzzK4LzzK8SSDDtO82Gp3c1w9xukkiYdjcbbyuZHnmUkljFRAdff8VbxOPNepJTESrcc7dVAxt5yO1KSSWfDDHuQGTHvFJJJTRRn/9k=
Mark Weber
 
Godinama su se ljudi u mnogim zemljama susretali s tzv. “židovskim pitanjem”: to jest, kakva je bila karakteristična uloga Židova u nežidovskom društvu? Tridesetih godina XX. stoljeća i Židovi cionisti i Nijemci nacisti imali su  slične poglede na način rješavanja toga zamršenog pitanja. Slagali su se u činjenici da su Židovi i Nijemci dvije izrazito različite nacije, i da Židovi ne pripadaju Njemačkoj. Stoga se na Židove, koji su živjeli u Reichu, nije gledalo kao na “Nijemce židovske vjeroispovijesti”, nego kao na članove odvojene nacionalne zajednice. Cionizam (židovski nacionalizam) je sadržavao u sebi obvezu, za Židove cioniste, da se nastane u Palestini, “židovskoj domovini”. Vrlo teško bi ih se moglo smatrati kao iskrene cioniste, a da su istovremeno tražili jednakost prava u Njemačkoj, ili u bilo kojoj drugoj «stranoj» državi. 
TheodorHerzl3 (1860. – 1904.), osnivač modernog cionizma, smatrao je da antisemitizam nije zabluda, nego prirodan i savršeno razumljiv odgovor nežidova na ponašanja i stavove Židova-stranaca. Jedino rješenje za Židove bilo je, zaključio je Herzl, da priznaju stvarnost i da žive u vlastitoj, odvojenoj državi.
«Židovsko pitanje postoji svuda gdje su Židovi u značajnom broju», napisao je on u svojemu najpoznatijemu djelu, Židovska Država. «Tamo gdje ono ne postoji, stvori se dolaskom Židova… Vjerujem da razumijem antisemitizam, koji je vrlo složen problem. Promatram taj problem kao Židov, bez mržnje i straha». Židovsko pitanje, smatra on, «nije ni društveno ni vjersko. To je nacionalno pitanje. Za njegovo rješenje treba od njega napraviti međunarodno političko pitanje…». «Bilo koje da je njihovo državljanstvo», ustrajava Herzl, «Židovi doista ne sačinjavaju puku religioznu zajednicu, nego naciju, narod,  Volk»4. «Cionizam», pisao je Herzl, «nudi svijetu 'konačno rješenje židovskog pitanja'»5
Šest mjeseci poslije dolaska Hitlera na vlast, Njemačka cionistička  federacija6 (daleko najbrojnija cionistička skupina u zemlji) podnijela je novoj vlasti detaljnu predstavku koja se odnosila na njemačko-židovske odnose, i jasno je predlagala cionističku podršku za “rješavanje” mučnog “židovskog pitanja”. Prvi bi korak trebao biti, jasno, priznanje temeljnih nacionalnih razlika7:
«Cionizam nema iluzija o težini židovskog položaja, koje se nadasve temelji na jednom neprirodnom stručnom modelu i na pomanjkanju intelektualnog i moralnog stava koji nije ukorijenjen u nacionalnu tradiciju. Cionizam je priznao da se kao posljedica desetljetnih asimilacionističkih nastojanja neizbježno pojavljuju naznake kvarenja…
Cionizam smatra da se preporod nacionalnog života jednog naroda, koji je sada u tijeku u Njemačkoj kroz naglašavanje kršćanskog i nacionalnog obilježja, mora također dogoditi i u nacionalnoj židovskoj skupini. Također i za židovski narod nacionalno porijeklo, vjera, zajednička sudbina i osjećaj jedinstvenosti moraju biti od odlučujuće važnosti u oblikovanju njegovog postojanja. To znači da se samoživi individualizam liberalnog doba mora  nadvladati i zamijeniti osjećajem zajedništva i skupne odgovornosti…
        Mi vjerujemo da upravo Nova [nacionalsocijalistička] Njemačka  može jednom odvažnom odlukom riješiti židovsko pitanje, napraviti odlučujući korak u pogledu rješavanja problema s kojim će se, ustvari, najveći dio europskih naroda morati suočiti…
Naše priznanje židovske nacionalnosti predviđa jasan i iskren odnos s njemačkim narodom i njegovom nacionalnom i rasnom stvarnosti. Upravo zato jer ne želimo kvariti ove temelje, jer smo mi također protiv miješovitih brakova i za očuvanje čistoće židovske zajednice, i odbacujemo svako zahvaćanje u kulturno područje, mi možemo - obzirom na to da smo odgojeni  na njemačkom jeziku i njemačkoj kulturi - s divljenjem i simpatijom pronaći interes u radovima i vrijednostima njemačke kulture.
        Zbog svojih praktičnih razloga, cionizam se nada da će biti sposoban postići suradnju, čak i s jednom vladom jamačno neprijateljski raspoloženom prema Židovima, jer u rješavanju židovskog pitanja osjećaji nisu važni, nego samo  stvarni problem čije rješenje zanima sve narode, a sad posebno njemački narod…
Popaganda bojkota, koju u ovaj čas provode protiv Njemačke na mnogo načina, je u najvišem stupnju, no cionizam se ne želi sukobljavati, već želi uvjeravati i graditi…
 
Nismo slijepi na činjenicu da židovsko pitanje postoji i da će i dalje postojati. Iz tih nenormalnih prilika proistječu ozbiljne štete za Židove, ali također i uvjeti jedva podnošljivi za druge narode.»
Novine Cionističke federacije, JüdischeRundschau,8objavile su istu poruku: «Cionizam priznaje postojanje židovskog problema i želi jedno temeljito rješenje na dulje vrijeme. U tu svrhu cionizam želi dobiti pomoć svih naroda, bili oni za ili protiv Židova, jer s njihove točke gledišta ovdje imamo prije posla s konkretnim problemom, negoli sentimentalnim, čije rješenje zanima sve narode»9. Jedan mladi rabin iz Berlina, Joachim Prinz,10 koji se kasnije iselio u Sjedinjene Države i postao vođa Američkog židovskog kongresa,11 pisao je 1934. u svojoj knjizi, Mi Židovi, da je nacionalsocijalistička revolucija u Njemačkoj značila “židovstvo za Židove”. Objasnio je: ”Nikakav nas izgovor ne može sada spasiti. Umjesto asimilacije, mi želima novu zamisao: priznanje židovske nacije i židovske rase.”12
 
Bilješke:
 
1 Brod je za jednu austrijsku tvrtku bio izgrađen u Velikoj Britaniji i porinut u more pod imenom Martha Washington. Imao je istisninu 8145 brt i mogao je ukrcati 2190 putnika. Godine 1922. preuzela ga je talijanska brodarska tvrtka Linea Cosulich, da bi ga 1933. preuzela tvrtka Lloyd Triestino i preimenovala  u Tel Aviv. Izgorio je 1935. i odmah je bio rasklopljen u tršćanskom rezalištu.
2 W. Martini, "Hebräisch unterm Hakenkreuz", Die Welt (Hamburg), 10. siječnja 1975. Još navedeno u: Klaus Polken, "The Secret Contacts: Zionism and Nazi Germany, 1933.-1941.", Journal of Palestine Studies, Proljeće-Ljeto, 1976., stranica 65.
3 TheodorHerzl (2. svibnja1860. – 3. srpnja1904.) rodio se u Budimpešti kao Binyamin Ze'ev Herzl, ali se još u dječačkoj dobi preselio u Beč. Završio je pravne znanosti, ali kroz čitav život posvetio se novinarstvu i književnosti. Za vrijeme mladosti pripadao je udrženju Burschenschaft koje se zalagalo za njemačko ujedinjenje. U njegovim mladenačkim radovima nema traga o “židovskom pitanju” niti o židovskom životu općenito. Bio je dopisnik Neue Freie Presse u Parizu, potom u Londonu i Istanbulu. Kasnije je u novinama postao književni urednik i pisao je komedije i drame za bečko kazalište. Život mu se stubokom promijenio kada je u travnju 1865. izišao engleski prijevod njegovog djela Der Judenstaat (Židovska država, objavljena je 1896. u Berlinu i u Beču kod izdavača M. Breitensteina, Verlags-Buchhandlung), i tada postaje najvažniji cionistički glasnogovornik. Jedan od vjerojatnih razloga za takvu promjenu bio je izbor Karla Luegera (1844. – 1910.), političkog antisemita, na mjesto bečkog gradonačelnika koji na tom mjestu bio od 1897. do 1910. Pozadina te Herzlove političke akcije bila je ideja o razdvajanju židovske zajednice od drugih i njezino preseljenje na neko drugo mjesto uz stvaranje židovske države. Herzl je mnogo putovao kako bi širio svoje projekte te su on i njegove pristaše ubrzo postigli velike uspjehe tako da je u Londonu određen kao vođa cionista. Godine 1897. osnovao je u Beču dnevnik Die Welt te je u Baselu organizirao prvi svjetski kongres cionista na kojem je izabran za predsjednika. Godine 1898. imao je čitav niz diplomatskih susreta za vrijeme kojih ga je nekoliko puta primio njemački Kaiser, bio je nazočan na konferenciji za mir u Den Haagu, gdje je imao surete s brojnim sudionicima. U svibnju 1901. prima ga osamnski sultan koji je, ipak, odbio dati Palestinu cionistima. U godinama 1902. – 1903. Herzl je pozvan da svjedoči pred British Royal Commission o Imigraciji Alija. Tom prilikom pobliže je upoznao brojne članove britanske vlade, posebno Josepha Chamberlaina, tadašnjeg tajnika za kolonije. Posredstvom Chamberlainea pregovarao je s egipatskim vlastima o položaju jednog židovskog naselja u Al’Arišu, na Sinajskom poluotoku na granici s južnom Palestinom. Kada je pregovor propao, Herzl je prihvatio od britanske vlasti ponudu da naseli znatnu židovsku koloniju u Zapadnoj Africi (Uganda). U isto vrijeme je Herzl pošao u Rusiju gdje su ga primili ministar financija i ministar unutarnjih poslova V. Plehve. Posljednje Herzlovo djelo bilo je Altneuland (Stara-Nova Zemlja) koje je potpuno bilo posvećeno cionizmu. Treba napomenuti da je Herzl zamišljao novu židovsku državu u potpuno svjetovnom obliku, bez ikakvog uplitanja religije. Herzl je sahranjen u Jeruzalemu, na Herzlovom brdu.
4 Navod iz: Ingrid Weckert Feuerzeichen: Die "Reichskristallnacht" (Tübingen: Grabert, 1981.), str. 212. Vidjeti također: Th. Herzl, The Jewish State (New York: Herzl Press, 1970.), str. 33, 35, 36, i Edwin Black, The Transfer Agreement (New York: Macmillan, 1984.), str.73.
5 Th. Herzl, "Der Kongress," Welt, 4. lipnja 1897. Pretiskano u: Theodor Herzls zionistische Schriften (Leon Kellner, ed.), erster Teil, Berlin: Jüdischer Verlag, 1920, s. 190 (i s. 139)
6 ZVfD, Zionistische Vereinigung für Deutschland.
7 Memorandum od 21. lipnja 1933. godine, u: L. Dawidowicz, A Holocaust Reader (New York: Behrman, 1976), str. 150-155, i (djelomično) u: Francis R. Nicosia, The Third Reich and the Palestine Question (Austin: Univ. of Texas, 1985), str. 42.; On Zionism in Germany before Hitler's assumption of power, vidi: Donald L. Niewyk, The Jews in Weimar Germany (Baton Rouge: 1980), str. 94.-95., 126-131, 140-143.; F. Nicosia, Third Reich (Austin: 1985), str. 1-15.
8 Novine Jüdische Rundschauprvo izlaze kao Israelitsche Rundschau, a od 1896. postaju organ Njemačkog cionističkog pokreta. Za vrijeme urednika Heinricha Loewea novine 1900. mijenjaju ime u Jüdische Rundschau i izlazile su do 8. studenoga 1938.
9 Jüdische Rundschau (Berlin), 13. lipnja 1933. Navod iz: Heinz Höhne, The Order of the Death's Head (New York: Ballantine, pb., 1971, 1984), str. 376-377.
10 Joachim Prinzrođen je u Burkhardsdorfu u Gornjoj Šleskoj 10. svibnja 1902. a umro je u New Jerseyju (U.S.A.) 30. rujna 1988. Bio je protjeran iz Reicha 1937.
11  Američki židovski kongres je američka organizacija stvorena za zaštitu židovskih «građanskih prava». Zlatno doba mu je bilo šezdesetih godina. Za više obavijesti pogledati: http://www.ajcongress.org/.
12 Heinz Höhne, The Order of the Death's Head (Ballantine, 1971, 1984), p. 376.
 
(Nastavak slijedi)
 
Mark Weber, Cionizam i Treći Reich
(s engleskog izvornika, uz pogled i sravnjivanje s francuskim i talijanskim prijevodima, i uz dodatak i svojih fusnota, preveo: Josip Nikšić)

Bitna jednakost prema teoriji urote

 
 
KnjigaMeđunarodno židovstvo je imala ogroman utjecaj u cijelom svijetu. Nju se podcjenjuje u prispodobi s Protokolima cionskih mudraca koji su na prikrivan načina odražavali viziju reakcionarnog plemstva u Južnoj Rusiji prije Prvog svjetskog rata i koji su imali namjeru raskrinkati zamišljenu judeo-masonsku nakanu za svjetskom dominacijom. Ford je pronosio – temeljeći se često na neprihvatljivim činjenicama, ali snažno poopćenim i iskrivljenim – ideju o «bitnoj jednakosti» judaizma i komunizma, to jest: boljševizma; teorija koju će kasnije obožavati nacionalsocijalistička promičba.
https://static.timesofisrael.com/www/uploads/2017/05/Rotschild-cartoon-better.jpg
Moguće je dokazati postojanje promičbe tipa "Jews-equal-Bolsheviks" (Židovi jednako boljševici) u mnogim zemljama u razdoblju između dva svjetska rata. Stanovito vrijeme, uključujući i Englesku, ova je promičba imala snažan utjecaj i njezin odraz se nalazi u knjizi Hilaira Belloca Židovi.48 Budući da je bio mason49, Henry Ford, koji je podržao Adolfa Hitlera50, je bio otporan, isto kao i Belloc, na «apsurdnu teoriju o vrlo vješto organiziranoj zavjeri»51 sa strane masona.
Tako da je i Nesta Webster, stručnjakinja u teorijama urota, jasno iznijela u svojoj knjizi o tajnim društvima objavljenoj 1924. da se «teorija zavjere svjetskog židovstva» (jewish world-conspiracy) «nipošto ne temelji na svjedočenju Protokola...".52 Dobro informirani desničarski krugovi ne smatraju ideju da masonerija predstavlja «zaštitni korpus judaizma»53 kao nešto utemeljeno na stvarnim činjenicama, iako su takovu ideju podržali neki ideolozi nacionalsocijalizma.
Stvarni temelj teze o «židovskoj zavjeri», koju je štoviše podržala i Nesta Webster, je prije teorija o bitnoj izjednačenosti koja se, isto tako, može tumačiti kao jedna od inačica teorije o skupnoj odgovornosti. Ako je samo jedna manjina Židova bila komunistička, s ovom teorijom se skupno prebacuje odgornost na sve Židove zbog komunizma.54
Tako je Norman Cohn dokazao u svojem istraživanu glede Protokola cionskih mudraca,da se mit o «judeo-komunističkoj zavjeri pokazao daleko privlačniji od mita judeo-masonske zavjere».55 Protokoli, stvoreni u Rusiji iza 1903. a koji su bili objekt različitih suvremenih revizija, predstavljaju na stanovit način most između ova dva temeljna tipa teorije zavjere.
 
«Uništenje plemićkih povlastica» žalilo se u Protokolima, «tiranija» neustanovljenih56 «židovskih masonskih loža», ili još bolje dolazak Antikrista, bile su teme kojima su se posvećivali zaintačeni ideolozi – kao na primjer Alfred Rosenberg57 kojega ipak i njegovi stranački drugovi nisu uzimali previše ozbiljno – i te teme nisu previše privačile pozornost kod realističnih političara. Štoviše iUntersturmführer (poručnik) Mildenstern, referent za židovska pitanja u Službi Sigurnosti SS-a, na kraju je odbacio Protokole označujući ih kao «gluposti».58
Bez daljnjeg proizlazi da su često Protokole ocjenjivali korisnim, uključujući i one antisemite koji nisu bili stvarno uvjereni u njihovu vjerodostojnost. Jer, opisujući djelovanje istaknutih židova boljševika kao potvrdu starih predviđanja, pridonijeli su demonizaciji Židova. To je isto ono što je također učinio Henry Ford, poduprt od Ghostwriters (pisci utvare), tvrdeći da je židovska «subverzija» već najavljena u Protokolima «djelomično uspjela».59 O Sovjetskoj Rusiji industrijalac iz Detroit, čiji je portret visio na zidu u Hitlerovom minhenskom uredu, tvrdio je: «U svjetlu Protokola sadašnja Rusija još uvijek ne predstavlja Židovsku Državu, ali svakako Nežidovsku državu koju su osvojile oružane židovske vojske.»60
Treba primjetiti da je Hans Fritzsche, čovjek od Göbbelsovog povjerenja koji je postao popularan radio komentator, izjavio pred Vojnim sudom u Nürembergu da se nacionalsocijalistička promičba temeljila «na jednostranim činjenicama kao što je židovski antinacionalizam i u onim slučajevima kada su Židovi bili komunisti». Unatoč svemu, Fritzsche se očitovao da niti u jednom trenutku nije uzeo zaozbiljno Protokole.61 U svakom slučaju, ne treba zanemariti izjavu Adolfa Eichmanna pred sudom u Jeruzalemu kada je rekao da je njegov šef bio profesor Franz Alfred Six u smislu da se nacionalsocijalistički funkcionari sile da se pojave pred sudom kao «istaknuti».
Prema izjavi Adolfa Eichmanna, profesor Six se posvetio «istraživanju svjetonazora protivnika na temelju čisto znanstvenom... Jasno je da smo pod vodstvom jednog takovog vođe odbacili kao puke priče Protokole ilipriče o obrednim ubojstvima.»62
 
Bilješke:
 
48Munich 1927, pág. 45.
49Daniel Pipes: Verschwörung. Munich 1998, pág. 205.
50James Pool: Hitlers Wegbereiter zur Macht. Bern 1979, pág. 80 ss.
 
51Cf. Hilaire Belloc: Die Juden. Munich 1927, pág. 118, donde este complot se califica como "tontería obvia“.
52Nesta H. Webster: Secret societies and subversive movements (1924). Reimpresión: Rando Palos Verdes, Gal.o.J, pág.382.
 
53Helmut Neuberger: Die Freimaurerei und der Nationalsozialismus. T. l, Hamburg 1980, pág. 315 - al igual que el Völkische Beobachter del 16. 1. 1930. Cf. Ralf Melzer: Konflikt und Anpassung. Freimaurerei in derWeimarer Republik und im „Dritten Reich“. Wien 1999.
54Cf. Hans Habe: Ich stelle mich. Munich 1986, pág. 473: „Der ganze Antisemitismus, der rassische imbesonderen, basiert auf einer Kollektivschuldlüge.“ (Todo el antisemitismo, el racista en especial, se basa sobre la mentira de una culpa colectiva).
55Norman Cohn: Die Protokolle der Weisen von Zion. Köln 1969, pág. 157.
56Gottfried zur Beek (d.i. Hauptmann a.D. Müller von Hausen): Die Geheimnisse der Weisen von Zion. Munich 1939, pág. 27 y 40.
 
57Rosemberg publicó una versión revisada de los „Protocolos“ (Munich 1923, 25. Tsd.), en la cual las actividades revolucionarias de Karl Radek y de Grigori Sinoviev se incluyen actualizadas. Así, en la pág. 43 se menciona la aparición de Sinoviev en el congreso del partido socialista alemán en Halle.
58Heinz Höhne: Der Orden unter dem Totenkopf. Gütersloh 1976, pág. 302.
 
59Henry Ford: Der internationale Jude. Leipzig 1922, pág. 114.
 
60Ibid. pág. 149.
 
61Gustave M. Gilbert: Nürnberger Tagebuch. Frankfurt/M. 1962, pág. 262.
 
62 Lutz Hachmeister: Der Gegnerforscher. Die Karriere des SS-Führers Franz Alfred Six. Munich 1998, pág. 157.
 
(Svršetak)

 

Johannes Rogalla von Bieberstein

(Prijevod: Josip Nikšić)

Anketa

Vjerujete li da će Vas maske spasiti od zaraze?

Nedjelja, 20/09/2020

Tko je Online?

Trenutačno aktivnih gostiju: 1444 gostiju i nema članova online

 

AIPK Trgovine d.o.o.

 

Registar Branitelja

 

Udruga Zavjet

 

 

Grawe osiguranje

 

 

 

Veliko srce malom srcu

 

Facebook

 

 

Optika Kraljević