Vidjeh čovjeka poput jablana
 


  Do danas mislio sam
  Da samuraji više ne postoje
  Da više nema tko kleknuti
  I oštricom začepit’ otvor u trbuhu
  Da čast nema gdje iscuriti
  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRnsAnyAQP9XsaUHBRbVuLwoCvuixkSwudzNyr6bkRBJqAlQ-kaGA&s
  Mislio sam da je prošlo doba
  U kojem junacima dana riječ
  Od zlatnika značila je više.
  Al’ ja sam danas tek razuvjereni čovjek
  Lica nešto sasušena od suza
  I zimskog vjetra
  
  Jer danas vidjeh čovjeka
  Poput jablana visokog, smirenog
  Tek mu pogled zrakom
  Vodio je bitku s pogledima Juda
  I jadom okrvavljenih škuda
  
  Jer on je bio Čovjek
  Bio je General
  Prijatelj
  Naš junak
  Naš posljednji samuraj
 

Pere Eranović, Split, 29. 11. 2017.