Get Adobe Flash player

Bjelodano je da je Slovenija, djelovanjem svoje zastupnice Drenik, počinila bitne povrjede Sporazuma o arbitraži

 
 
O najnovijim događajima u svezi arbitražnog skandala između Hrvatske i Slovenije, razgovarali smo sa stručnjakom za međunarodno pravo dr. Davorom Vidasom, profesorom na norveškom Institutu Fridtjof Nansen, i donedavnim savjetnikom Hrvatske vlade u arbitražnom postupku. Povod za razgovor bilo je priopćenje Tajništva Stalnog arbitražnog suda (eng. Permanent Court of Arbitration - PCA) u Haagu, od 19. kolovoza, o tome da će predsjednik Arbitražnog suda, Gilbert Guillaume imenovati dva nova arbitra te da Arbitražni sud namjerava razmotriti stajališta stranaka u svezi novonastale situacije, uključujući učinke hrvatske notifikacije o prestanku Arbitražnog sporazuma, kao i moguće implikacije po arbitražni postupak događaja, koji su izazvali takvu hrvatsku odluku.
http://direktno.hr/images/cache/700x350/crop/images%7Ccms-image-000021246.jpg
• Hrvatska vlada notificirala je 30. srpnja Sloveniji da se smatra ovlaštenom prekinuti Arbitražni sporazum, u skladu s Bečkom konvencijom o pravu ugovora, a dan kasnije o tome je izvijestila i Arbitražni sud. Kako komentirate razvoj događaja koji su uslijedili nakon toga?
- Prije svega, važno je uočiti ono do čega je došlo gotovo neposredno nakon donošenja odnosne odluke hrvatske Vlade i njezine notifikacije, sukladno Bečkoj konvenciji o pravu ugovora. Predsjednik Međunarodnoga suda Ronny Abraham, koji je u tom trenutku već bio izabrani za slovenskog arbitra, podnio je 3. kolovoza ostavku na članstvo u Arbitražnome sudu i time se povukao iz arbitražnoga postupka. A samo šest dana prije toga je bio prihvatio slovensko imenovanje za arbitra u tome postupku. To znači da su, u razdoblju od samo desetak dana, čak trojica arbitara istupili iz tog arbitražnoga postupka koji se vodi pri Stalnome arbitražnom sudu u Haagu. Prvi je ostavku podnio dr. Jernej Sekolec, 23. srpnja, tj. dan nakon što su objavljeni kompromitirajući transkripti njegovih razgovora sa slovenskom zastupnicom (agenticom) u arbitražnome postupku, Simonom Drenik. Zatim je 30. srpnja uslijedila ostavka profesora Budislava Vukasa - a samo par dana kasnije i suca Ronnyja Abrahama. Trojica arbitara, među kojima aktualni predsjednik Međunarodnog suda u Haagu i nekadašnji potpredsjednik Međunarodnog suda za pravo mora u Hamburgu, povukli su se iz te arbitraže u gotovo rekordnom roku, u samo desetak dana!
 
Indikativni razlozi Abrahamova povlačenja
 
• Koji su razlozi, prema Vašem mišljenju, naveli predsjednika Međunarodnoga suda, Ronnyja Abrahama, da prihvati slovensko imenovanje za arbitra - i kako to da je onda, u manje od tjedan dana, istupio iz tog postupka, podnijevši ostavku?
- Što se tiče objektivnih okolnosti, jedina promjena od dana kad je sudac Abraham prihvatio imenovanje za arbitra, 28. srpnja, pa do dana podnošenja ostavke, šest dana kasnije, bile su odluke Hrvatskog sabora i Vlade, te pismo o sadržaju tih odluka, upućeno Arbitražnome sudu u petak, 31. srpnja. Gotovo neposredno nakon toga pisma, već prvoga idućega radnog dana, u ponedjeljak, 3. kolovoza, sudac Abraham podnio je ostavku. Dakako, tijekom tih nepunih tjedan dana kao arbitar, sudac Abraham je imao i izravni uvid u spis predmeta. Začuđujuće, Tajništvo PCA je o njegovom povlačenju iz postupka priopćenje izdalo tek u srijedu, 5. kolovoza, dakle s puna dva dana zakašnjenja - što čudi tim više jer su priopćenja toga tajništva, o ostavkama arbitra Sekolca i, kasnije, arbitra Vukasa, bila objavljena gotovo trenutačno, istoga dana u oba slučaja.
 
Razlozi prihvaćanja imenovanja, a zatim i ostavke suca Abrahama, citirani su u tome priopćenju tajništva od 5. kolovoza, gdje stoji da se je on sudjelovanja u arbitražnome postupku prihvatio u nadi da bi to moglo pomoći u obnovi povjerenja među strankama i Arbitražnim sudom te omogućiti normalan nastavak procesa, uz suglasnost obiju stranaka - a da je ostavku podnio kad je uvidio da se u sadašnjoj situaciji ta očekivanja ne mogu ostvariti. Eventualne druge svoje razloge zna sudac Abraham, no već i ovo što je navedeno u priopćenju je vrlo indikativno - a rekao bih, i prilično važno za daljnju sudbinu samoga arbitražnog postupka.
 
• Iz Arbitražnoga suda, koji prema Sporazumu ima pet članova, do sada su se povukla trojica! Zar nije već samim time duboko poljuljana vjerodostojnost tog Arbitražnoga suda, te kako uopće očekivati daljnja imenovanja arbitara, koja su sada najavljena novim priopćenjem Tajništva PCA, od 19. kolovoza?
- Točno tako, opravdano se pitati, s obzirom na takav slijed događaja, kakva će biti percepcija o toj arbitraži, ne samo u Hrvatskoj nego i u međunarodnoj javnosti. S jedne strane, tko će, nakon obrazloženja predsjednika Međunarodnog suda, Abrahama, da sadašnja situacija ne može ispuniti očekivanje koje je imao pri prihvaćanju imenovanja, da pomogne u obnovi povjerenja i omogući normalan nastavak procesa uz suglasnost obiju stranaka, željeti prihvatiti imenovanje za - sada već trećega u nizu – „slovenskog“ arbitra? Pa nije imenovanje za arbitra u međudržavnoj arbitraži poput tombole, u kojoj bi se arbitri u njoj nizali, sve dok se ne „posreći“ onaj „pravi“... Tko će, uostalom, pristati da bude te „treće sreće“? S druge strane, tko će htjeti prihvatiti imenovanje za „hrvatskoga“ arbitra, kad Hrvatska u tom postupku više ne sudjeluje, nego se, naprotiv, poziva na prestanak Arbitražnoga sporazuma sukladno Bečkoj konvenciji o pravu ugovora? Arbitražni sporazum je pravni temelj arbitražnoga postupka, tako da bi Arbitražni sud, nastavi li svoj rad, mogao djelovati u pravnom vakumu...
 
Nevjerojatna konspiracija između arbitra i agentice
 
• Ima li kakvih poznatih presedana u međunarodnoj judikaturi? I u našim medijima se posljednjih dana navodi da međunarodni stručni krugovi sve više upućuju na jedan raniji slučaj do kojeg je došlo u arbitraži između Saudijske Arabije i Velike Britanije...
- Doista, već prvi komentari objavljeni u međunarodnim stručnim časopisima, poput onog na internetskim stranicama Europske revije za međunarodno pravo, te zatim u londonskome Global Arbitration Review, podsjećaju na slučaj Arbitražnoga suda iz 1955., u vezi s rješavanjem teritorijalnog pitanja oaze Buraimi, u sporu između Saudijske Arabije i Velike Britanije. I u slučaju Buraimi, arbitražno vijeće je bilo sastavljeno od pet arbitara, a temeljilo se na arbitražnome sporazumu sklopljenom 1954. godine. No, već u ranoj fazi tog arbitražnoga postupka, vlada Velike Britanije zaključila je da su postupci vlade Saudijske Arabije i njezin odnos prema Arbitražnome sudu doveli do raskida samog arbitražnoga sporazuma. Tim slijedom, prvo se je iz tog arbitražnoga suda povukao britanski arbitar, a ubrzo zatim i sam predsjednik Arbitražnoga suda, poznati belgijski profesor međunarodnoga prava, Charles de Visscher. Uslijedila je, onda, i ostavka trećeg arbitra - i sama arbitraža se time, najkraće rečeno, raspala. Taj se je arbitražni sud, dakle, sam raspustio, niti ne čekajući da se suprotna strana pozove na prekid arbitražnog sporazuma zbog njegove bitne povrede.
 
• Što je pritom bio neposredan povod za ostavke arbitara?
- Ukratko rečeno, razotkrivanje pristranosti arbitra, korupcije, konspirativnoga djelovanja i pokušaja utjecaja na ostale članove arbitražnoga vijeća, kako bi ih se navelo da sude u korist jedne od stranaka u postupku, u tom slučaju Saudijske Arabije. Ključ svega, kao i u sadašnjem slučaju skandala do kojeg je došlo u hrvatsko-slovenskoj arbitraži, nakon što je razotkrivena konspiracija između arbitra Sekolca i slovenske zastupnice u postupku Drenik, jest temeljni zahtjev za međunarodne suce i arbitre: njihova nepristranost i objektivnost. Ustanovi li se da je došlo do povrjede tog kamena-temeljca na kojem leži smisao međunarodnog pravosuđa, to predstavlja razlog za ništavost arbitražne odluke. Razlozi se pritom ne ograničavaju samo na novčano ili materijalno podmićivanje nekog arbitra, nego mogu obuhvaćati bilo kakvu djelatnost koja dovodi do očite pristranosti arbitra. U slučaju Buraimi, raspadu arbitražnog suda nije prethodila neka odluka tog suda ili nalaz o činjenicama. Riječju, bilo je očito o čemu se radi. U sadašnjem slučaju, suočeni smo s gotovo nevjerojatnim razmjerima konspiracije između arbitra i agenta države u sporu, o tome kako utjecati na tijek postupka i na ostale arbitre, kako raditi na njima, a sve kako bi se time protupravno utjecalo na konačni ishod spora.
 
• Sve su oči uprte u predsjednika Arbitražnoga suda Gilberta Guillaumea, koji će imenovati dvojicu arbitara, nakon što ni Hrvatska, ali ni Slovenija nisu imenovale nove arbitre. Ima li za to uporišta?
- Po slovu Arbitražnoga sporazuma, ima - no ključno je pitanje je li taj sporazum između Hrvatske i Slovenije i dalje na snazi, ili su, u skladu s Bečkom konvencijom, ispunjene pretpostavke za njegov prestanak. Hoće li Arbitražni sud sada nastaviti arbitražni postupak, da bi se zatim ispostavilo kako je postupak bio nastavljen bez pravnog temelja? To bi moglo voditi nesagledivim posljedicama. K tome, postupak za utvrđivanje sadašnjega statusa Arbitražnoga sporazuma nije propisan samim tim sporazumom, nego Bečkom konvencijom o pravu ugovora - i odnosi se na načine mirnoga rješavanja sporova prema članku 33. Povelje UN-a, o čemu Hrvatska i Slovenija sada imaju rok od godine dana u kojem trebaju nastojati postići dogovor o načinu rješenja. Relevantan datum za početak tijeka tog roka je 5. kolovoza, kad je Slovenija, također sukladno Bečkoj konvenciji, izjavila svoj prigovor odnosno neslaganje s hrvatskom notifikacijom prestanka Arbitražnog sporazuma.
 
• Kakve je mjere odredio predsjednik arbitražnoga suda u slučaju Buraimi?
- Charles de Visscher, koji je ranije bio i sudac Međunarodnoga suda u Haagu, isprva je, nakon ostavke britanskoga arbitra, odredio zastoj arbitražnoga postupka do imenovanja novog arbitra, za što je Velika Britanija imala rok od 60 dana. Međutim, nakon što je u međuvremenu bio obznanjen transkript snimljenoga razgovora koji je potvrdio očitu pristranost jednog od arbitara, predsjednik de Visscher je i sam podnio ostavku.
 
• No, prema posljednjem priopćenju tajništva Suda, nakon što se Arbitražni sud rekonstituira, razmotrit će učinke notifikacije Hrvatske o prestanku Arbitražnog sporazuma. Kakve svrhe može imati takav nastavak postupka?
- Rekonstituiranje Arbitražnoga suda može imati, u ovakvim okolnostima, samo proceduralnu svrhu, naime takvu da omogući Sudu donošenje odluke većinskim glasanjem vijeća u punom sastavu - premda je upitno je li to doista nužno. Teško je, k tome, zaključiti da bi neka nova odluka Arbitražnog suda ovdje mogla ulaziti u meritum graničnog spora. Naprotiv, ona bi se, s obzirom na sadašnje okolnosti u ovom slučaju, mogla odnositi tek na proceduralne aspekte, kao što su raspuštanje Arbitražnog suda ili obustava arbitražnog postupka. Proceduralna pravila Stalnoga arbitražnog suda predviđaju takvu mogućnost. Slično zaključuju i autori nedavnoga komentara na mrežnim stranicama spomenute Europske revije, koji još dodaju da bi Arbitražni sud mogao predložiti strankama da spor iznesu pred sudski forum, bilo u Haagu ili Hamburgu.
 
• Kako onda tumačite izjavu slovenskoga ministra vanjskih poslova Erjavca, koji je ovih dana izjavio da „arbitraža ide dalje“? Slovenski političari, ali i dio slovenskih stručnjaka, pritom se pozivaju na načelo pacta sunt servanda...
- Ako noj gura glavu u pijesak, je li zato svuda oko njega mrak? Hoću reći, pa bjelodano je da je Slovenija, djelovanjem svoje zastupnice Drenik, dakle agentice u arbitražnome postupku, počinila bitne povrjede Sporazuma o arbitraži, kojeg je 2009. sklopila s Hrvatskom. Tko god se poziva na načelo pacta sunt servanda, trebao bi u cijelosti pročitati odnosnu odredbu Bečke konvencije o pravu ugovora. Članak 26. te konvencije, naslovljen Pacta sunt servanda, ima samo jednu rečenicu. Ona glasi: „Svaki ugovor koji je na snazi veže stranke i one ga moraju izvršavati u dobroj vjeri“. Zar iz svega što je počinila slovenska agentica Drenik, koja je u arbitražnome postupku predstavljala Sloveniju i djelovala u njezino ime, proizlazi izvršavanje sporazuma „u dobroj vjeri“? Ne, to je, nasuprot, bilo djelovanje „u zloj namjeri“ - u očitoj namjeri izigravanja same biti Arbitražnoga sporazuma i na njemu temeljenog arbitražnog postupka! U konačnici, time je uništeno ono što je najdragocjenije u međunarodnim arbitražama: povjerenje stranaka u vjerodostojnost postupka. No, bitna povrjeda Sporazuma nastala je već ranije, djelovanjem agentice Slovenije, u konspiraciji s jednim od arbitara.
 
• Međutim, slovenski političari i pojedini stručnjaci pozivaju se na to da Arbitražni sporazum ne sadrži odredbe o istupanju iz njega te da se Hrvatska ne može jednostrano povući iz arbitražnog postupka, da je to dvostrani ugovor...
- To je doista gruba zamjena teza ili, pučki rečeno, okretanje pile naopako. Upravo kao što je 1955., u slučaju Buraimi, Velika Britanija zaključila da je Saudijska Arabija svojim djelovanjem razvrgnula arbitražni sporazum, tako je i ovdje Slovenija, djelovanjem svoje agentice Drenik, istupila iz Sporazuma svojim činjenjem - a Hrvatska je na to povukla međunarodnopravne konzekvencije u skladu s Bečkom konvencijom o pravu ugovora, koja u čl. 60. predviđa prestanak dvostranog ugovora kao posljedicu bitne povrjede što ju je počinila suprotna strana. Nemojmo zamjenjivati uzrok i posljedicu! Bečka konvencija je jasna o tome.
 
• U usmenoj raspravi pred Arbitražnim sudom sudjelovao je u 101. godini akademik Vladimir Ibler. S njim ste proveli puno vremena, što mislite, kako bi on na sve ovo reagirao, da je danas živ?
- Ibler je stvari uvijek nazivao pravim imenom. Rekao bi, kratko, kolega ovo je – švindleraj! I to bi, vjerujem, saželo cijelu priču, u toj jednoj jedinoj konstataciji.
 

Marko Curać, Hrvatski tjednik, 27. 8. 2015., str. 21.

Netolerantna katolička većina ugrozila sekularnu prirodu hrvatske države

 
 
»Hrvatska je uhvaćena u ideološke podjele«, kaže profesor na zagrebačkom Fakultetu za političke znanosti Nenad Zakošek i dodaje da će Slovenija in Hrvatska uvijek ostati susjedi, koji su povezani gospodarski, turistički, kulturno i narodno. Još pojašnjava, kako je čelnik hrvatske oporbe Tomislav Karamarko pokrenuo radikalni nacionalistički rat.
data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQSEhUUExQVFBUVFRUUFBcUFBcUFBUVFRQWFhUWFBQYHCggGB0lHBQVITEhJSkrLi4uFx8zODMsNygtLiwBCgoKDg0OGxAQGywkHCQsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwtLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIALIBGwMBEQACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAACAAEDBAUGBwj/xABJEAABAwIDBQUEBQcKBgMAAAABAAIRAyEEEjEFIkFRcQYTYYGRBzKhsRQjUsHRQnJzkqKy8BUzQ1NigrTC4fElNURUo7MWJDT/xAAaAQACAwEBAAAAAAAAAAAAAAAAAQIDBAUG/8QANxEAAgECBAIIBQQCAgMBAAAAAAECAxEEEiExQVEFEyIyYXGBkTOhsdHwI0LB4RRiJFKCsvEG/9oADAMBAAIRAxEAPwD2faHu+YTQmZwTAIIAcFABAoAKUDCBQB5H7cj9bhv0VX95qBM9pboFEkEgYkAJACQIdADIAxO05szq77l5/p99iC8WasLuznl5g2kNcpEomViCrIoviUnFXImEwpMRydDtDTpYqtVANRrw0NLTFgBz6L0cujalXCU6TeVq7fzOV/kxjVlLdMu1e2YI3KLifF1vDQFZl0E0+3UXt/ZZ/nX7sShiO11TNl+jweRLpnpllXQ6GpWv1l1z0+4PHTTtkCo7cxL9MKfMuaPVwVc8BhYb1vo/oTjiaz2pkox+Nn/8zf1xHzUP8fA2v1r9v6Jdbib9z5juxOP4UqY8wT+8iNLo7jOX56Cc8Vwivz1IjU2j9kf+P8Vbl6L5/wDsQvi/yw/Z7ZFSi576mWXCBBki8mYEf7KHSGNpVoxhTvoTwuHnCTlM13rmo2sEJgO5CAhcpoRA9TRBgpgUcTWqBxDWyLR6LuYRfox/OJzK/wARn0JisRmb5/iupYwXdyqEEggUAOEAECgB5QAQKBnkftwP12G/RVP32oEe2KJIjr4hrBLnBvKTr0HFAEQxzCJEnyKBgfTxNwY5/wCiBFxjwRI0KAHQMSAMHtQf5v8Avf5V5z/9A/h/+X8GrC8TnyV5o2lbEOQTiZeIcroouRUKsJklNRYhMwFKZNNhMyCWNkeAMKbxNXZSaXm/uVOnHkiYtA0AHQQqrtvVkkitUViJEBKmMcIANqTAIpAQ1CpICs9WoQITAdyEBC9TQrEBUyI0JisJ9ZgMEXt8l38JJKjE5WITdRntT10mYkMCkSCCBhIAcIEOCgAgUDPI/ba7/wCxhf0b/wD2BAHre2NtU6FMvJBPATqfwSC55Dtzt451RxaA++riQyBwa0GY8UgJNkdtKgufrXT7o3WNnxNgAgDt2doG1KYc1wzCJ97IPMC/kmMDZ3aUtcS4tDeLhIpn9Z0z5JaDszssFixUEiPIygRYQM57tSd5nQ/MLzXT77VPyf8ABrwuzOfcV5xm1FTEuQiyKMyuVfEtRXKsJEtNRYiw0qpkWC9SQFWorESICVYAkDJGlRYgiUgIaimgKzlagEgBigRC9TQmRFTQgYTI6Mwdoud3jonhx8AvRYSP6MTkYh/qM+iq7mnSVvbMiIwkSCBQA4QMJADoAcFAHlntXwff4/B0vtU3T4DPLj6AoEZXarbrqky4wNeR5ADgJuotjRyFPDF28ePyUMxZk0JaYLfBO4spr7FxvdkuME8ARIkcwbGPFO4JXZt0dsl+syddIItFgOqg3c0RjY7PsVtTu5pGIG8w+BNxPU/FTTKqkLM6/wDlEzClYrMbb2IL3Nng3715bp9/qwXh/JtwvdZkOK8/Y2IyNp48MfTYR/OZ7zAbkbmJK0UMO6kJzX7bet3YedRaT4mJi9sRSFXIYdUaxgJgua50B+lp1jlC3U8Fer1WbVJt+DXAHXtDPbjoPWxwbWbTIsWPqF06BhA08/goQoOVJ1L7NK3mWSqJTUOab9iphsXVrltWnSHdgnJnqlhdwz5A0+MSeK1To0aCdKpPtPe0b28L397IoU6lVqUVpwu9/HY0MdtbuqtOnlkOID3T7mc5WW8SD6LNh8F11Kc72a2XO2r9iVWtkmo2338ORfxD4aTyBPoFjhG8ki8zNmYs1aLKjgAXCSBpqdJWvFUY0a0qcdkQoTc6ak+Ji4jbNQUq7wGzTrd2yxiMzRe9zddCGCpupTi72lG7M8sRNQnJW0dkaOLxbm1aDBEVC/Nbg1kiOV1lpUYypVJP9trerL51GpwiuP2KWFxGIqMqPbUYMj3ta005BDDxdK01KeGpShCUXqk278/AojOtNSkmtG+HIDEbYc8UCXmiyo1xc9oBh4tllwIAU6eCjCVRKOeUbWT5PjoQliHJQd8qe7D2pjTROHmqSw5y90Dfa1sjQeI0UMPQVZVbQs9LLXR/nMsq1HTyXlprfxI31an0erVc4guY57ACIpty7sHnxJRkp9fCklomk3zd9fQeafVym3urrw5FOptBzPohc90OYXVIk5twRIGtytMcPGbrqKV09PDUpdWSVNt77k2Gx/eYvdc7IKOhDmjNm1ynrqqp4fqsL2kr5vB6W5k4Vc9fTaxquWBGwjKkIYJiMjGU5e7qvS4X4MfI4td/qS8z3oFaygIIAIIAIIAcFAx5QASAPN+3rv8AimFHH6NUi8SZfAHokxHC7ZoyTOuf4AD01UGTjuAzQKm+prUU0CWIzBk0FTMfxClmuJQsWsLUg/x96SYzotn4owHA6Hw00ViYpq8T0PD1szWnmArUZGV9qHe8h8yvI9PP/kpf6r6s34XuepnvK4bNaOT7VYM16lJgzAFlbeEwCWtAk8jy43XX6NrqhTnPfWOnrrYrrU3Nxj5mRtCrUq4ZpdTd3lKqw1Ghpv3brln2gRey10Y0qWJdpLLKLs78+fL1FNznRV1qmrry5BEHE1nOaHNYMO+lmexzJfUI0DhNgFFf8aioyacs6dk09F5E3+tUurpZWtVbVk2xMeadNlF9KqHsAZApktMWDg8WjzUcZh1VqSqwnHK9dXr5W3FRquMVCUXdabfzsPi9m1azKz8xaXnM2mWDN9UYp7xMics/3k6OKo0Z04Wvbd307Xe04229CM6U5qTvvw8tjWqPc6jJaQ91My06hxbceq5+WMK9k+ypb+FzSm3C9tbGLs3GGjSpsq0n0w1oa6o9zAwH9abm2i6OJoxrVZTpzUm9Ule/0KKNR04KM4tLm7W+pmUMK6thq+S5fiHVGcA4NcND4wVqnVjQxFPPwgk/C6ZTGm6lKeXjK68TRotqVa1N7qTqTaQf7xaS5zxEANJsOaySdOjRnCM8zlba+iXmaIqdSpGTjZK+/iQYGliWU3020gC97zndUblAedcokq2tPDVKkakp6JLRJ8PHYrgq0YuKju3rfmW6mFfTpNoNoiswMgkva0ZrzIPrZUqtCpVdaU8jvtZvTzRPq5QgqajdW5lRmxXAYZrsrm0xVFST9sQAOYvCuljoN1ZRunLLb0Ixw8koJ62vf1I6ezaraNWjLXMIIokkyAfyXWTliaUqsK1mpfu+6CNGpGEqfDgSM2a8Pwx3Yo0y11zJJYG7tlB4qDjVX/Z3XuSVCWan/qiYYJ30k1ZGU0wwDjOaVX18f8dUuN7k+rfXZ+FrFlyoRcRlSIjBAFGszePVenw3wY+SOJW+JLzPcAtRSEEAEEAOCgAggY8oAcIA8k9q+ILNpYQtMEU2QetZwPwlAjM20wd46Of32lVsmjKiFRNamum9B4UUWMHu+imiDQnVAy5umtyLaSNDY+32OdkykToTz5KyxBVNbHqOxnfU0gdconzurVsUy3H2kd/yC8d04/8Al/8Aiv5N+FXYM+q5cZmpGTtLFsptzPcGtmJOknRaKFGdWWWCuyxyjBXk7GW7atEsLxUaWAgFwNgToCtiwlZTyOLvyF11PLmvoPg8dTqz3b2vjWDp1CjVoVKVs8bXJQqwn3XcsYfFMc9zA4FzIzN4idJVc6U4wU2tHswU4tuKeqJqOMY5peHAtbmDjyy+9M8lCdGcZKLWrtb12EpxaumQYvaNNjWOc6A8gNsblwkWi3mrKWGq1JSjFXa39BSqxik29GKs0EQQCOREhKLa1Rba6sZOI21RpyHZ2hpie6fl5WOWFuhgq1WzjZ3/ANlf6meWJpw0d/ZlnF7Qp0mB7zDTAFiTe4sqaWGqVZ5ILUnOtGEc0tievimU2F7zDReeukc1XCjOpPJFakpzjGOZ7EOG2kHkDu6rZBIc+mWtIHjwVlTCunG+aL8E7shCspO1mvQps29TcW7tQB5ytc5kMJmIDp5rRLo+rFPVNrVpPUhHFQbWj1420GxG1g2o6mKdR7mgE5GggSJHFKnhHKmqjkknzf8AQ5V7TcEm/IDE7VDC1vd1HOe3PlaGyBxBE6hSp4RzTlmSSdr/AIglXUWlld2r2J8FjG1mB7ZgyL2IIsQVVWoyozyS3J06qqRzINygiTIypAJAiB7bnqV6iirU4+S+hw6nffmezArSVBhADygAgUAOCgBwUDCBQB5B7VwDtOhmJAbh2vtqS2rUIHw+ajOWVXJ04Z5qJz21tpGpVdUyhofeAZAlVKeYtqUXAiBgKt7lsdihi9pGQ2nc34SSpxjzK51HwKWD2i8uvJvf/ZTkiEZPia21MOX0muaCWg/WBupB08tVGBZVV1cDZGzgHU3tBG/rPDUAxqptlUY6nt2EeO6Y7XdCnHYU12mV8VUl09F4vpmV8ZLwt9DoYZfpopVnLlI1RRy3a5xyUgACTXpQCYBMkiTwFl1+i0s8m9ssirE91W5owtq4J7Kb3uyd5WxFE5WzkGV0NEm58TC6OGrwnUjCN8sIy1e+u/8ARVVpyjBydrykvIsbKr5X4mrVhtRsB7W+6GMEtLTq6eapxNNyhSpU9YvZve73vysTpStKc56Nb+SItmudTr0XupvYaudlUvAAc95ztywTobX4AK+uo1KE4Rknls4pbpLR8PUqp5oVIyaavdPzeqLT5bVrYYaV3se38x4mt8GkeapjaVGniX+xNPzXd+pKWlSVP/tZ/cHb7TWfUa2k94ZTyNLS2G1HQ8kyRoAwW5lGBaowjOU0nJ3d76xWnBc7/IddOpJxUW7K3DR/ljR2Zi+9osfxLRP5ws74grFiqXVVpQ8fkaqFTPTUjIqVRia8Fw7mibyRFSqPmAt0YPDUcyXbn8l92Z5SVapZvsx+bFtYmrVLBTdVaxhByloipUFjvEaN/eRhbUqWdyUW3xvsvLm/oKvec8qV0l4bv+iocRmw+HL9KVdrKvhkJAzfBalTSxFTJvKDcfUpcm6UM37ZWfob9TaP1opCCDSdUzAzoYiFyY4V9U6ktGmlaxtdXtqC5XOa2fIGF70/UkuLIEZaknLnPHjC7NezlW6tduyv4q2tjBSvann7t9PPxJiZxdf67uf5sTub26Lb38XVK0wtPsZt+emvgXPWvPtZduX8i2q4HEtiqKQ7gkP3Yu46E2ujDJrDyvDN2thV2nVXatpuXOzdUOoCGhoBc20wYN3XvdZukIuNd3d7q/l4F2ElenojQKyI0gFMQyYmLKvVU+6vJHDn3mevAq8pCBQMIFADygY4KBBAoGOEAeN+1gztXDjnRog9HV6oPwJSaBOzujM7T7IOFr93csnMw82GYnnBkHos8o5WblPPErEAiFFiRR/k4gyPXimpidPkGMG1lzcmwTcmwVNLVm1sarlcBwNvXROO5NWsaFPDtzOAGV4vA0I5hSa1FlO4wDvqKQ8D8yrY7Gap3mDV1K8N0o74yp5/wjo0F+minWKwI0oysbSa6MwBykOE8HDQjxutdKco3yvdW9CbinuVsTQa+A4AgEOE8CNCrKdSUNYu3AcoKSsyJ+BpucXOYC4gAniQCCAedwFZGvUjHLF6bkXShJ3a1LT6DXwHAGCHCeBGhVMakoO8XbgOUVLclNBuYPyjOBlDouBylRVSajkv2d7CyrNmtqB3YbMACSSY4k6kocnK134Ekktisyi1ghoDRJMAQJNyVbKcpu8ndgoxirJFJ2yKBMmjTJ/MC0LGV1tN+5U8PSe8V7FulSa2YAEmTAiTpJ9AqJTlLdlqilsh2YZkOGVsPMuECHE8XDih1Z6O7028PIWSOum+4FDAUqcllNjSbEhoBjkpVMTVqK05N+pGNKENYpIVTCsyhmRuUaNyjKOgRGrNSz5nfnfUeSOXLbQr1cFTcSTTYSdSWgk+cKyNepFWUnbzYOnBu7S9hn4OmYljDAgS0GANAOQQq1RbSfuJ04PdIkywIAgDSFC7buyaXIAqQgExCQIkyr1se6jhS3Z6uCrSoIFMAkhjgoAIFADygBwgZ417VHf8Xw/6PDf4iogR13avBtr2NnMu10TEi46JThmRbTnlZxGP2S6i3MSHCYOUHdPCZHGCqZQyouVRSZRZUnqqGtTREgxtyI4XU4EKrI6GKe1wBHFWJIgpy5G1RxIbWa4O3j7wmbFOS1uKM9bM7HYm2adcGmx29Scab2nUEOIkcwVdHYom7yZo1zczzXgukHfFVH4s6lFdheRRrlZYmhGRtGmXQBcZpc0mMwg2nrB8lsw8lFtvlo+X5sOUW0ZrqNYGA4AX4ybvzcRyJHoteeg1drX+rcHzIZai0T0/sfJXgwRJFriA4uMkyOUR5ozYdtaafx7+4NVdSxVpVSZa4DdbabZgKk/Es9PBVwnRStJcX7af2EozvdP81/oMtr65hx3bRwi+WefwSzYe1reuv3Fape9wKbK35bgd0iLe9uwbD874Im6FuwuPy/LDiql9WZ9SlXYyxkiRrmJJzREgxfLr4rWp4epPVWXt9LeJW41Yx03CbRrAnetmcRoYnvI1Fxenaeag6lBrbglx/wBf7JKNRcfzX+g61Kq5rYdDsjg6Dq4xGnnfgownRjJ3V1dW8hyjUcVZ62YbRXnURmvpYZhMW0iY43Sf+Pbxt48vv6BaqHhhWzDORlymbC5k3MaWy6TxUajoZXkWvr4f3vYlDrMyzbFVlCu2N+RLZOrouSL+JInWAFfKph5X011/PzjcrUaq48iJjMQMozD3RJdBObLc2Gkt/bPJNywzu7Pfhy/H8vEEqytr+fn1GfSrFp3r2LZjUPB3oHIcE1OhGV7ee/Lhf+RONVrf8vxLzZyidYE9eOiyu2Z22L1eyGKBsBMQgmLYsAL1i2OCz1EFWlYQKAClAxwUAECgApQA4KAPGfaj/wA4w/5mF/xFRIZ0HaTtfhMO92ap3jxbJS3zIGhPut8yp3sM4ravb19dmRtJlNj3Nbc53kZhJmwBjwOqi9dATsQB8H5LK4myM7jVBm0JHONUk7DlqVKuEAOrnTzcY81ZGVyLVjoKFFrmtJGXKAQVKzbsDta5yO0saaeLquaS2XA7pi8CTbxkrRVj1c3Hl9jDGWZXNnBdvsTTMPLazf7VnfrD7wVxsT0Rh6zctVJ8V9n/AEaqeKnDTdG9he3mHqe+HUj47zfUX+C5VToOtHuNS+T+3zNkMdD9ysadHH06omm9r+hv5jULFUwtWj34tfnM206sJ91jlQLBwgGSsUGIkUQInqaAgepoAJUgHBSANqiARQBG5SQEJKkAKkIZyEIBykgATEJilHdEW9C2Gr1hwj0wFWkAgUCCBSAcFABSmMqbT2tRwzC+tUawDmbnwDRc+SQHCbZ9rFNoIw9IuP2qth5MaZPqEAeY9qO01TGVe9eGh2UMlog5QSQP2j6pNgYP8BIZLUfBb/ZIPmDJTA6JmIGh43aet4Sqx1uTpy4B0sTHiqHG5ep2Dq4ock4xewSmiZm0Tl8F0sNSyPPIx1quZZUcnj6uao53MrPVlmm2EVZWIAVWSCD0AT0a8aSOhIQBtYPtFVZAzkgcHQfms1TB0Kneivp9C6GIqw2kdBgO1bDaoI8WmR5grmV+huNKXo/ubKeP/wC69josHi2VBLHtd0PzHBcWth6tJ2nFr85m+FWE12WWiqCRE8qSGQPKsQmAmA4KBoMKIDkpAA5SQEJUxDJgC5NCAKYgUwHbr5qdNdteZGT0ZeDV6w4R6KHK0qCBSGGCgBAoA4f2qdpnYWkyjTcW1K2YlzTDm02xMEaEkgTylDBHjeI2i90lzi4nUkknzlRJFJ9QlICIlAB0zF+WnVAAuugDYoDNTHgr4q8SF7MrnHkSJnx/jVUOKuWqbsFQrZzd0+GnwVtKKuQlJl6u6Gx5LVN6WKYrUwa53j1WGW5eRpAJABgoAWZAD5ygC9sbHup1qb5MBwnpN/gq61NVKcoPiiUJZZKXI9dJXh2mnZnodyJ5UkSIHlWITATEECkAYURjkoDiA5SQMicpCBTAZyaERlSQhkAOzUdQraPxI+aK6ndfkaQXqjiHlw2/iR/T1P1lLMyFkG3tLixpiKnr/onmYZUSN7WY0f8AU1P2fwSzMMqDHbHHf9y/9Vh+bUZmGVGdtbatbEODq1Q1HBuUEgCBJMQ0AcUN3BKxRSGDKAHBQAkAIahAF8vcWhosOJ5q6ztZEdLlarRjS4UJRsNMGkzlqlEZovqO43jjx81obfErSRlP1PVZnuWApAJADoASAFKACYgD1rYGJ7zDUnG5LAD1bun4hePx1PJiJpc/rqd3DSzUostvWZF5C5TQApiQ4QAYKiA6BgOKaBkRUxDIAFyaEASpCGlMLhU9R1CtofFj5r6ldXuPyZoNC9ScM4Cn2daf6R3wUrCLLOybT/SP9B+KLAG7seP613oPxRYYP/xEf1rv1R+KLCORxEZjGkkCdYCQAoAFACCAHQAhqgDUa2w6BaorQgyDGPtCrqPgNEOEO8FXDvDexoVOK0lZkP1PUrK9y0ZIBigBwgBkAJABBAHoPYrHj6OGROQvc4yAGtLiRJJ6+i890ph262e+9kvFnUwVVZMvI0Ku1pgtEDLUJkSZY9jREG43lmjg7aSet1803y8C91+Xj8rfceptRg+1+UBa5LandwOriIUI4Wb5cPmr/Qk68V+eNvqR4XaQcQCCHOdUAEcGPLZN+inUwrirp6JL5q4oV09Hu7/ILDbSDmtNpLmtOsAmbTGsXjxSqYVwk14N+wRrKSTHwu1mOYHEwd2RDjdwJEW3tDcckVMHUjPKtd+XD6BDEQkrsnbtCmdHTuh1gScp0Ngqnhqi3XG3qT62HBiGLYdHA+6deDjDfW/ok6M47rn8tx9ZF8fxkVTGsDHPBzBgJOWCbCY6x81ONCedQas3zE6scrkuA7cUwiQ5sEx7w14jqk6U07NP2H1kWr3CKiMEqQhkAHR94dVdhletHzRXWdqcvI0AvUHFOZAKkIt4eomBbDuiAK+08R3dF7yButPqbD4kIA8wJURDoAFADoAdADs1CEBtRYLYtip7mXiHSSss3dliGw/vDqiO42aDdFpuVmS/U9T81le5YMkAxQA4QA0oASACCAOz7Csa5lQFgcZHL3XCCPEWXH6Wc45JJ2X8m/AqLzJq50NfAtIgMLb3iCSCWki7rSWt9Fy4YiSd3JP38fDhdm2VNPh+e/gRPwFMz9W7eud7jmzyIdbeE24prEVFbtLTw8LctdNNQdKDvpv/APefMZuDpjLZ8NdnA3jvEl0nmZKbrVHfVaq3DbYFTh46ajUcHTbEB4ALXRDozNBAOmsH4BOderLe3FcNn6ijThHa/wAwTgGjJkc5uXIJIkxTa4CJbrvcVJV5O+ZJ3v7u3j4CdJK2V22+V/uH9CYGloeWyGCZvDL35zeeqXX1HJScb7/P7cA6uKVk+XyImYFjchFT3GFouBOuUnxbmPqpSxFSWZOO7vx9fewlSgrdrb8+RC3Z+49nfA94DmtJ9wNmS7wlTliLyjLq+7t735CVHsuOff7W5ktPZ4z5pBGcviOdNrBx4ZZUJYluGW3C3zuSjRWbNfjf5WLxWQvAKkA0oBskoe8Fpwnxo+ZRX+GzRavSnHMh+z3faHxCnYiB9CcOLfUj7kDLDMJU4ZPU/gizEZna1j24V+aBJYLEGd8WjyKGB54VEBIAZACCACQAVHUJrcDZeN09Fs/aVcTJP3rG9y0enqELcDQpCy1R2KnuZJ1WRloyAGQA6AGKAEgBwgDY7O4ksr04JGZ4abxIJiD4TCz4uCnRknyZbQk41E1zOy7jEZblwO8RD5uRTyiSSSJz6lcLrMPm2VtOHi78FwsdPLVt78fL+bg4ptUAum4NYjNlhouGRyt/qim6Lajw7O19dr/nsE+sScuOvL0KzX1Xw9hccvehphpJGamA0xYzDtOSucaUOxK2uW+/+2vPkV3nLtRvpfl4Fllaq0j33fXPBGS+Qu3cpiMsGfvtCpdOlJcF2Vx421vre5ZnqJ8Xry4AYfE1WCDoSDmcxxyBz6kze/ut6SpzpUZu635JrWyXtxIxqVIq38baslp7UfYFoDiASDIgd0XkknQZhHqoSwkFdp3Xv+5L6E1Xlomvy1wKe1ySwQN73jIaLPynLJMxrYmfNOWDiszvttx4X104+lhLEt203+9gau1hJhoc0SAc0kxS7yYj3YtKI4N5Vd2fl42t5+A3iFfRaf1f2F9OGYNdTbJyTcGO8JDYEXsLp9Q7Nqb4/Lfj7C63VJx5fM0AwDQAdBCxuTe7NNkthigQMpgSUNR/HBacH8eJRiPhs026L0hyCuDGqsEVsY6/kkA1KoWlAGZ7QaebDNINm1GkjwLXNHxITkxHnSgAggBFACQA6AJsIN5SirsGatR1lqb0K0ZAWMsDbqE0Bp0vdC1R2KnuYqyFokAMgB0ACgBwgBwgCzQeWua4cCCOoMoaurMadtT1anUDmhw0cA4eYleLnBwk4vg7HoYyzRTQLkIYyYrilIAggBykMjc1STYiJ1Jv2RpGg05dFNTlzI5VyIKuDa57XnVsRpFtOE/FWxrzjFxXEhKnGTTfAnlVFlwCFJCaGQBJQ1/jktWC+PH84GfE/CZp0xZeiOSC9kq0RnYob3kEgJ6ODFiTPggDlPaFiDmpU+GUvPiSco+APqhiONKiAyAEgBBADoAsYIXJ6KcNxMt1DY9FdJ6EUUIWYmE3VAGsLN8iti7pS9zDWMuEUAMgBygAUAJABNQBKx0eIQB6P2ZxAfhmQZyy0+Rt8CF5jpKnkxDfPU7OElekvDQ0XFYjUCUxCQIIJDHQNAOTQgCVIBkAAVIiCUxXGQDJsNWYxwdUBLBqBryHxV2HclUTjuV1bODvsX/5VocBbxff5LZ/l1/xIp/x6X42FTK75yynjKBJJiyTQFim8RroEAeZ9qtpivXcWmWt3GRoQNT5klJiMYlIBggB0AIIASALuBFvNW07CZdLBkcXA5QAN0tBk6a6ix0VlR2RFGa9ZiYzNR1TQGrU909CtT2KuJiBZC0YoAQQAigAUAOgBwUAG0oA7XsLVGWo2by10eUEj0C4nTEH2JeaOlgJd5HSuXHR0AZTC4kCCCQDykMBxUkDYCYkMmJglMACmhDBMLk2HpBxgiRyOi14BJ1lfxM2JdqehtUtk0oH1bfRd3qYckc3PLmUqRWggS1TulMDle2WILKORpg1DBv+S25HnIHqosDgXMjVREDCAFKAESgD0DsvsGjTpB2JoCpVdeKjjlYDoMgtMazzVE6jvZGyjh4uN5GxhNn4Km4vbhWtcfE1APzW1JA8lDrZMsVCCIsTsTCVTmFINJ/qyaX7IOVTVSaB4emzA2rsYMzUw5waYc2RJkTY+AvdaFUzR1MdSlkkZextgPrOOeabBfMW3M8Gg9FXKaQ6dJzZtt7H0ZBFepY3+rB+MiFFVvAueF8TWw/Z/CCzxVeNDLw0fsifipPFSY1g48zO2/2AJb3uBDnN/KovcC8eLHGMw8DfqnGV1crq0Mj0ODq0nNcWuaWuBgtcCHA8iDcKRnG7p32T6FAAuBCAGDUAJAChACQBqbB2p3FVrj7ujvzTqfLXyVGKo9dScOPDzLaNTq5qR6RmleUatodxO4yAEgAgkA6CQDimiLAKkA0oECUwBKaE0JMRZwB3vJbujl+t6MzYr4Z0tKoIC75yzn2OUwJKj91AHBdusTNZjB+Sy/VxP3AKLEc0G80gDbSHmgCduHaI4ngPFAHe7J2dh8NTacja1ciS8zlpngKbTa3OJWeVRvyNMaSW5ebXnURzlVs2RskB3QGhcPiPijUW2zDweHNSo1ge0Fzg0F4IEnxEqcVd2Izk0rnT4n2eGq2HYhotYinJB8CXK+MEuJlqVsytYnp+zstZlGJBjSaf4OSdJMFXaVrFPH9kKlCm5/fUyGiTulp8pJEqEqVtSyFe7tY58WuST1gD0CoNK8Wa2zNoZGmOcq6EtLBOFzI7ZuoYlgzsHeiwcBvR4uGo8E83Iyzpo85xVF1EgSS06eCtjK5mlGwPeT4qRErudBSAF4m6AAagAcqAFqOiAPTNik/R6M692z91eVxaXXztzZ3KD/Sj5FwrOWDhAwgkNiQADlJCYBTEMmIEpgxigLCTEWMD73l94W/o34z8vsZcX8P1NhtRd05piNzfa+CssIndcIA8+7ZMjEu5lrD8I+5RYjGBSAkzxpqgCXCO+saTzSew47nR/T+E6cOaocTVGRsYbF5mAyLW0lQSL82gP0tmgMHwcWn0KlZkMyIKO0A2tTIfpUYTMH8ocVOKK5SPoCjorjMTQmBy3tDxDWYQyYzPY3WJvm/yqM+6Tpd48wFWmTaPNxKytM2JouNrANkkCPinElJ6HP7RxYc634KVjPJ3MbaTg5sTqb+s/craa1KJmWypvkDiZH4Kx7lYOKZaeXyQBG11kgAe2LhADkzBQBJh8OXvyDVxDR5myUpKKcnshpXdken06Ya0NGgAA6AQF5CUnKTk+J30rKwSQxBAtA5UR3EUAA4qSAApiGTECmAxQISYNl/Y9LM4jw+8Lo9GL9V+RkxncXmbf0DwXbsc0yXUxyHoqVJ8zW4x5CDByCmpMjlV9jlO1WHaaklrScrbkCePFRlJ33E4q2xzrqLfsj0CSkwcVyC2TRacRRBaCDWpgggEEGo0EEKyLdytpWNDthh2Mx1drGNY0ViAGtDQBfQDRWVNyEDJxB3j5KtE+Jp4R5yG54cVCW5dDZlsCWXv1uhbhLYxqrRmFuI+asRUfUWE90dApFZZTEcP7T/5mj+l/wAjlGexZS7x55jHmNSsiNrIaLiRcqxEZbGHjzc+amjOzAxbja6tM5WaboAuNO6eiYFVmh6JASs90pgRcPNIDZ7MtBxLJ6+cFZMe2sPIuw/xEd87VeZR2nuIoGxBAgkgEUACUxkZTEMmIRQDAKkJCCANfs7756D5rpdF9+XkY8b3F5nVBdw5h//Z
• Hrvatska je praznovala Dan pobjede, Dan branitelja Domovinskoga rata i Sjećanja na vojnu operaciju Oluja. Neki kažu, da je bilo od dostojnega praznovanja u obliki vojne parade do neprijateljstva i šovinizma puna 24 sata. Opet su se čuli znani nam povici 'Ubij Srbina' in endehaški 'Za Dom spremni!'. Što se po Vašem mišljenju događa?
- Na događaje oko proslave obljetnice Oluje treba gledati u širem kontekstu ideološkoga i političkoga stanja u Hrvatskoj. Posljednje tri i pol godine odnosno od dolaska ljevocentrističke koalicije na vlast svjedoci smo zaoštravanja temeljnoga ideološkog sukoba, koji s jedne strane dolazi od HDZ-a kao najmoćnije desne oporbene stranke, s druge strane i iz Katoličke Crkve i katoličkih civilnih udruga. Otkad je Tomislav Karamarko u svibnju 2012. preuzeo HDZ, pokrenuo je radikalan nacionalistički diskurs, koji lijevocentrističku vladu, posebno njezinu najjaču stranku SDP, optužuje da je prikriveno komunistička, anacionalna in nedmoljubna.

HDZ se je radi protivljenja vladi povezao s drugim desnim i nacionalističnim udrugama i organizacijama, prije svega s dijelom veteranskih udruga, koje su pokrenule dugotrajne prosvjede i protivladin retorički rat. Na drugi strani, veliki broj desno orijentiranih katoličkih građanskih udruženja, kao i vodstvo Katoličke Crkve u Hrvatskoj kritizira liberalno-modernističke reforme ove vlade, na primjer, uvedbu liberalnoga spolnog odgoja u škole ili jačanje prava istospolnih osoba. I oni optužuju vladu, da joj manjka domoljublja.

• Posledice so ­incidenti?
- Tako je. Posljedica takvih odnosa su česti incidenti, posebice u vrijeme značajnih nacionalnih praznika, na primjer na Dan sjećanja pada Vukovara i obilježavanja obljetnice Oluje, na kojoj su predsjednik vlade i drugi vladini dužnosnici doživjeli neprijatnosti. Slično je i s protuvladinim prosvjedima branitelja. Posljedica toga je ustavni referendum o definiciji braka kao zajednice muškarca i žene u prosincu 2013., s kojim je netolerantna katolička većina ugrozila sekularnu prirodu hrvatske države i onemogućila izjednačavanje homoseksualnih in heteroseksualnih veza.
 

Dejan Vodovnik, Delo, Ljubljana  

Najviše prijetnji dolazi iz tvrtke 'Pismohrana servis' čiji je suradnik premijerov brat Krešimir Milanović

 
 
Ravnateljicu Hrvatskog državnog arhiva (HDA), Vlatku Lemić, na sadašnju je dužnost imenovala Milanovićeva Vlada u veljači 2013. kao nestranačku osobu iz redova stručnjaka. U trenutku dolaska na današnju dužnost iza nje je bilo 15 godina rada u toj ustanovi, doktorat iz arhivske znanosti i deseci objavljenih stručnih znanstvenih radova. Iako se, sa strane gledajući, arhivski poslovi doimaju kao jedno od mirnijih područja ljudske djelatnosti, iz intervjua koji nam je dala moglo bi se zaključiti upravo suprotno - da je prekrasno secesijsko zdanje u središtu Zagreba, u kojem je smješten HDA, poprište poprilične drame.
http://www.jutarnji.hr/multimedia/archive/00872/lemic-S1_872775S1.jpg
• Na čelu ste Hrvatskog državnog arhiva (HDA) nešto više od dvije godine i u tom ste razdoblju podnijeli više kaznenih prijava. O čemu je riječ?
- Kad sam u veljači 2013. došla na čelo HDA, u dogovoru s tadašnjom ministricom kulture Andreom Zlatar Violić, tražeći dodatnu kadrovsku pomoć pravne i financijske struke, pozvala sam i nadležna državna tijela da naprave reviziju poslovanja te ustanove.
 
Utvrđene nelegalnosti
 
• Zbog čega ste zatražili sve te nadzore?
- Zbog toga što sam nakon preuzimanja dužnosti ravnateljice Arhiva uočila sumnje i nelogičnosti u financijskom postupanju prethodnog vodstva. Kako sam arhivist, a ne financijski stručnjak ili pravnik, željela sam da nadležne institucije točno utvrde što je posrijedi. Nadzorom i izvršenim pregledom, uz sporne ugovore o radu, utvrđene su i isplate pojedinim zaposlenicima HDA i drugim osobama u gotovini u iznosu većem od 600.000 kuna, koja su oprana preko studentskih ugovora koji su se u gotovini vraćali u HDA, a kojima je voditeljica pravnih i financijskih poslova Arhiva, Pavica Antolović, neovlašteno raspolagala dajući naloge kome i koliko isplaćivati “na ruke” bez ikakve valjane osnove. Nadzorom su utvrđeni i neuredni putni nalozi, ugovori s privatnim tvrtkama sklopljeni bez javnog natječaja i štetni za HDA, ugovori s privatnim tvrtkama o obavljanju stručnih poslova koje HDA uopće nije bio nadležan sklapati niti je imao takve ovlasti. Zbog uočenih nepravilnosti podnijela sam nekoliko kaznenih prijava.
 
• Protiv koga ste točno podnijeli kaznene prijave?
- Protiv Pavice Antolović koja je od 2006. do 2013. bila zamjenica ravnatelja HDA i pomoćnica za financijske i pravne poslove te drugih ovlaštenih osoba.
 
• Kažete da ste nakon obavljenih revizija raskinuli po Arhiv štetne ugovore s privatnim tvrtkama. O kakvim je ugovorima riječ?
- Najprije je jednostrano raskinut ugovor s tvrtkom Avicena Software d.o.o. u vlasništvu Hrvoja Čabrajića koja je u mandatu prethodne uprave za HDA izrađivala informacijski sustav za obradu i pretraživanje arhivskog gradiva - ARHiNET. Vještačenjima neovisnih sudskih vještaka te pravnih i IT stručnjaka koje sam zatražila, naime, utvrđeno je da su ugovori s Avicenom o izradi, implementaciji i održavanju sustava 2007. sklopljeni bez javnog natječaja i višestruko preplaćeni jer je ta tvrtka tijekom sedam godina za njega dobila nešto više od deset milijuna kuna. Kako Avicena nije pristala na izmjenu ugovora na način na koji su sugerirali informatički i pravni stručnjaci, s tom smo tvrtkom jednostrano raskinuli ugovor.
 
Prijetnje, uvrjede...
 
• Kako je na tu odluku reagirao vlasnik Avicene Hrvoje Čabrajić?
- Bilo je pritisaka, usmenih prijetnji i prijetnji e-mailovima. On je, međutim, uz Avicenu 2010. osnovao i novu tvrtku Pismohrana Servis koja je od Hrvatskog državnog arhiva, uz još devet drugih privatnih tvrtki, dobila dopusnice za čuvanje arhivske građe od državnog interesa na temelju kojih su sklopljeni ugovori između HDA i tih tvrtki. Međutim, i ti su ugovori bili sporni pa sam ih nakon njihova isteka odbila produljiti, a ugovor Pismohrana Servisa, koji je istjecao 2016., raskinula sam. Donijela sam i odluku o poništenju važeće dopusnice za privatne tvrtke. No, to je izazvalo lavinu pritisaka.
 
• Kad su privatne tvrtke uopće ušle u posao čuvanja građe koja nastaje radom Ministarstva, državnih agencija i ureda, Porezne uprave, državnih tvrtki, tijela javne vlasti, dakle građe od posebnog državnog interesa?
- Ta je praksa počela 2007. kada je Ministarstvo kulture donijelo izmjene i dopune Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva. U njega je unesena odredba prema kojoj stvaratelji koji sami nemaju prostorne i druge uvjete za čuvanje svoje arhivske građe, tu građu mogu povjeriti na čuvanje trećoj osobi, a Hrvatski državni arhiv utvrđuje uvjete koje ta treća osoba mora zadovoljiti da bi dobila na čuvanje tu građu. Na temelju tog pravilnika počela je praksa prema kojoj je Hrvatski državni arhiv prema internim pravilima, koja znatno proširuju opseg ovlasti tvrtki u obavljanju poslova utvrđenih Pravilnikom iz 2007. (ne samo čuvanje), neovlašteno izdavao dopusnice privatnim tvrtkama o čuvanju arhivske građe i sa svakom od tih tvrtki sklapao ugovore o poslovnoj suradnji u kojima su naznačeni i omogućeno je obavljanje gotovo svih arhivističkih poslova. Tu praksu sudeći po svemu, osmislila je i formalno-pravno izrađivala akte dopusnica i ugovora bivša pomoćnica ravnatelja HDA za pravne i financijske poslove Pavica Antolović. Od 2007. do 2013. dopusnice na jednu, tri ili pet godina važenja dobilo je deset privatnih tvrtki. U ožujku 2014. uputila sam Ministarstvu kulutre dopis u kojem sam opisala tu sedmogodišnju praksu i zatražila od njih mišljenje o njoj. Istog mjeseca 2014. Ministarstvo kulture mi je pisano odgovorilo da Hrvatski državni arhiv rhiv je imao samo pravo utvrđivati uvjete koje privatna tvrtka mora zadovoljiti da bi čuvala tu građu, ali ne i izdavanja dopusnica
 
Ministarstvo šutjelo
 
• Tu je praksu, tvrdite, osmislila zamjenica ravnatelja HDA Pavica Antolović čiji je suprug Jadran Antolović u to vrijeme bio državni tajnik Ministarstva kulture?
- Jadran Antolović je kao državni tajnik u to vrijeme bio nadležan za donošenje svih pravnih akata i pravne poslove Ministarstva kulture. Međutim, sve do mog dolaska na čelo HDA i obavljenih nadzora, Ministarstvo kulture nije se očitovalo o ovoj praksi.
 
• Tko je državnim tvrtkama od 2007. plaćao uslugu čuvanja arhivske građe od državnog interesa?
- Hrvatski državni arhiv je tim tvrtkama izdavao dopusnice, a troškove čuvanja plaćala su sama državna tijela, odnosno tijela javne vlasti koja su s njima sklapala posebne ugovore.
 
Nijedna nije udovoljila
 
• Koliko je mjavnih tijela svoju arhivu povjerilo na čuvanje privatnim tvrtkama i koliko je to koštalo?
- Prema našim saznanjima, pedesetak državnih tijela, među kojima su ministarstva, državne agencije, tijela državne uprave, uredi i zavodi, javna poduzeća (HŽ, HAC), uredi Porezne uprave, gradovi, bolnice. Izravnog uvida u iznose mi nemamo. No, na temelju naših internih procjena utemeljenih na uvidu u njihove cjenike, te su tvrtke od 2007. do 2014. od tijela javne vlasti za te poslove dobile više od 50 milijuna kuna.
 
• I sve to na temelju dopusnica Hrvatskog državnog arhiva, ustanove koja uopće nije zakonski ovlaštena izdavati tu vrstu dopusnica?
- Da. A nadzor koji je obavilo stručno povjerenstvo HDA nad deset tvrtki pokazalo je da niti jedna od njih ne udovoljava utvrđenim uvjetima.
 
• Što je stručno povjerenstvo točno utvrdilo u tim privatnim tvrtkama?
- Nadzor je pokazao da niti jedna privatna tvrtka, koja već sedam godina arhivira građu od posebnog državnog interesa, ne udovoljava propisanim uvjetima za obavljanje tog posla. Nakon toga sam odbila produljiti ugovore koji su istekli i izdati nove dopusnice, a tvrtki Pismohrana Servis, čiji je ugovor istjecao tek 2016., poništila sam dopusnicu jer se nisu pridržavali donesenog mišljenja.
 
• Što se nakon toga događalo?
- Vlasnici tih tvrtki traže da im se ugovori produlje, tvrde da trpe poslovne gubitke. Ministarstvo kulture, koje se u travnju prošle godine pisano očitovalo da privatne tvrtke obavljaju posao na temelju dopusnice koju im je izdalo neovlašteno tijelo, traži od mene, i to usmeno, da im kao ravnateljica svejedno dopustim da i dalje rade, dakle da nastavim tu nepropisnu praksu dok se to stanje detaljno ne uredi podzakonskim aktima i samim arhivskim zakonom.
 
• Kako to objašnjavate?
- Tako da se radi o velikom poslu moćnog lobija koji država iz nekih razloga želi zaštititi. Kako drugačije to objasniti?
 
• Tko vam je točno u Ministarstvu kulture rekao da nastavite s tim tvrtkama raditi?
- Različiti dužnosnici. Iz tih tvrtki prema meni su krenuli pritisci, a zatim i konkretne prijetnje.
 
• Tko vam je točno prijetio i što je bio sadržaj prijetnji?
- Najviše vlasnici tvrtke Pismohrana Servis.
 
• Govorite li o sadašnjem vlasniku Pismohrana Servisa Anti Bakoviću ili o Hrvoju Čabrajiću koji je bio suvlasnik te tvrtke do 2013. godine?
- I o jednom i o drugom: Čabrajić mi je usmeno i putem e-mailova prijetio više puta zbog raskida ugovora s njegovom tvrtkom Avicena Software zbog ARiNET-a te onemogućavanja rada Pismohrane. Ante Baković mi je prijetio dva puta. Prvi put meni i mom kolegi kad je izjavio da će me osobno i stručno i medijski i na sve druge načine diskreditirati ako ne produljimo suradnju. Drugi put nakon sastanka s predstavnicima privatnih tvrtki Baković me pozvao na stranu i u četiri oka mi zaprijetio “da će me srediti”. Oba puta to se dogodilo u prostorijama HDA i prijavila sam prijetnje.
 
• Jesu li policija i DORH išta poduzeli u povodu vaših prijava?
- Nisam primijetila da nešto konkretno poduzimaju. No zato vrlo hitro postupaju temeljem anonimnih prijava koje su podnesene protiv mene. I Ministarstvo kulture je temeljem anonimnih prijava poslalo upravni nadzor u HDA.
 
• Što stoji u tim anonimnim prijavama protiv vas?
- Optužbe za nepravilnosti u radu, ali bez argumenata. Sve se svodi na to na kojem sam službenom putu bila, u kojem hotelu odsjela, gdje i s kim večeram... Sve se svodi na mene osobno. Izgleda da realiziraju prijetnje da će me maknuti s mjesta ravnatelja i uništiti.
 
• Zašto vam Ministarstvo kulture šalje upravni nadzor ako su izvješća Državne revizije u HDA za 2013. i 2014. pozitivna?
- To morate pitati njih. U rješenju Državne revizije za prošlu godinu konstatira se da smo smanjili rashode, postigli uštede u financijskom poslovanju i povećali vlastite prihode HDA za šest milijuna kuna u jednoj godini, ispravili niz ranije uočenih nepravilnosti i nezakonitosti te da radimo na otklanjanju preostalih.
 
• Večernji list je prošle godine pisao da je s vlasnicima tvrtke Pismohrana Servis, Hrvojem Čabrajićem i Antom Bakovićem, u HDA dolazio i Krešimir Milanović, brat premijera Zorana Milanovića. Je li to točno?
- Da, točno je. U mandatu ove Vlade Krešimir Milanović je dolazio u HDA četiri puta: dva puta, i to u listopadu 2012., kod prethodnog ravnatelja Ćosića. U Ćosićevu mandatu jednom je došao s tadašnjim suvlasnikom tvrtke Pismohrana Servis Antom Bakovićem, a drugi put sam.Tijekom 2013. je dolazio dva puta, u siječnju i veljači 2013. Bili su kod mene i oba puta je dolazio s Antom Bakovićem.
 
• U kojem svojstvu je Krešimir Milanović dolazio na razgovore u HDA?
- Rekao je da je suradnik vlasnika tvrtke Pismohrana Servis. Ne mogu znati prirodu njihove suradnje. Pričali su o tome što rade i o planovima širenja suradnje s Arhivom.
 
• Jesu li se pozivali na bliskost s nekom osobom u vlasti ili sa strankom?
- Pa gospodin Baković se hvali članstvom u HDZ-a. I predstavnici drugih tvrtki koje su imale dopusnicu HDA pozivaju se na poznanstva s utjecajnim osobama iz političkog i javnog života.
 

Slavica Lukić, Jutarnji list

Anketa

A. Plenković i T. Medved dodvoravaju se Srbima. Je li to izdaja?

Srijeda, 12/08/2020

Tko je Online?

Trenutačno aktivnih gostiju: 1856 gostiju i nema članova online

 

AIPK Trgovine d.o.o.

 

Registar Branitelja

 

Udruga Zavjet

 

 

Grawe osiguranje

 

 

 

Veliko srce malom srcu

 

Facebook

 

 

Optika Kraljević