Čuvajmo ljudi od didova dotu

 
 
More plavo, more sinje
Spominjen ti uvik ime
Tvoje škoje, otoke i vale
I lipe pisme iz uske kale
Digod pođen svima ću reći
Kakvo su nan more ostavili preci
Lipo, čisto nevino ka suza
Ka mladenkina netaknuta bluza
Generacije si more mnoge odgoia
Hrvatima uvik utjeha si bija
http://ibe.qtravelcloud.com/resources/92/items_images/7d35e53.jpg
A sad bi te neki prodali za škude
I po ko zna koji put privarili ljude
Mi smo more ka tvoja sol
Necemo dati da nanesu ti bol
Rađe bi cili život imaja afte
Nego da u tebi nađu čašicu nafte
Čuvajmo ljudi od didova dotu
Nedajmo da farizeji našu ljubav otmu
 

Monika Fuzul