Mrtve svrake

 
 
                Ne vidim sokake,
                Ne vidim ni svrake
                Na stablima golim
                Pa se Bogu molim
                Da mi snagu dade
                Podnijeti do kraja
                I trag zadnje nade
                Što me s Nebom
                U nevolji spaja.
                Ne. Ne vidim više
                Ni trage duboke
                Što ih davne kiše
                U tlo zemlje drage
                Za buduće ljude
                Baš tu ostaviše.
https://d2gg9evh47fn9z.cloudfront.net/800px_COLOURBOX30841054.jpg
                Znam da sada tu će,
                U kutu od tuge
                I od misli tame
                Za ljude buduće
                I za neke druge
                Trage ostaviti.
                I više nikada
                Bolova ni tuge
                Za me ne će biti!
 
                Ni tihe sokake
                Tada vidjet ne ću
                Pa slutit ću samo
                Zapaljenu svijeću
                Za već gole grane
                I za mrtve svrake.
               
                U vječnost ću skriti
                Svu tugu i rane,
                Javom nevidane.
                Tad straha ni dana
                Više ne će biti!
 

Malkica Dugeč, 18. 3. 2020.