Hrvatski Fokus
Gospodarstvo

Vlada i ministarstva moraju pomagati

Ostvarenje proračuna općina, gradova i županija u 2017.

 
 
Ostvarenje proračuna općina, gradova i županija u 2017.[1]
Cilj je ovoga rada što jednostavnije, na temelju baze podataka Ministarstva financija, sistematizirati osnovne podatke o ostvarenju proračuna svih hrvatskih lokalnih jedinica[2] za 2017., prihodima i rashodima[3] te suficitu ili deficitu (po stanovniku i ukupno). Dodani su i posljednji dostupni podatci o broju stanovnika i proračunskoj transparentnosti lokalnih jedinica. Uz pomoć ovoga teksta i tabela koje se nude i u Excel formatu, zainteresirani se mogu upoznati s financijskim stanjem svih općina, gradova i županija u 2017., te ih uspoređivati sa stanjem u prethodnim godinama.[4]
http://hrvatskifokus-2021.ga/wp-content/uploads/2018/10/600px-Croatian_counties.png
Ministarstvo financija već godinama redovito objavljuje ostvarenje proračuna svih lokalnih jedinica.[5] Riječ je o brojnim i obimnim Excel tabelama u kojima su gradovi i općine složeni po županijama. Zbog velikog broja lokalnih jedinica i zbog složenosti proračuna, u njima se nije baš lako snalaziti i uspoređivati pojedine lokalne jedinice. Stoga je cilj ovoga rada omogućiti građanima brži i lakši uvid u njihovo osnovno financijsko stanje u 2017., a podrobnije podatke mogu sami pronalaziti na mrežnim stranicama Ministarstva financija, ali i lokalnih jedinica, barem onih koje objavljuju svoje proračune. Za ispravno razumijevanje prikazanih podataka neophodno je, ipak, nekoliko napomena.
 
S podatcima oprezno
 
Prvo, općine se mogu uspoređivati s općinama, gradovi s gradovima i županije sa županijama, ali ne može se uspoređivati podatke županija, gradova i općina. Županije, gradovi i općine su, naime, nadležni za prikupljanje različitih vrsta prihoda i pružanje različitih vrsta javnih dobara i usluga. Stoga prihodi i rashodi, kako ukupni, tako i po stanovniku, odražavaju i njihove različite nadležnosti (vidi grafikone 1 i 2).Zainteresirani mogu, primjerice, zbrojiti prihode ili rashode po stanovniku svoje općine ili grada i svoje županije i tako saznati koliko se ukupno na lokalnoj razini u prosjeku prikuplja i troši po stanovniku te općine ili grada. Iznimka je Zagreb – istovremeno i grad i županija – pa njegovi stanovnici trebaju gledati samo podatke za Zagreb.
 
Drugo, premda neke lokalne jedinice ostvaruju relativno visoke prihode po stanovniku, to ne mora značiti i da dobro posluju. Općina Civljane je, primjerice, 2017. ostvarila najveće prihode po stanovniku (26.109 kn), a među vodećima, s prihodom većim od 10.000 kn po stanovniku, nalaze se i općine Lokvičići, Lopar, Saborsko i Janjina. No, kod svih njih su velik dio prihoda poslovanja činile razne vrste pomoći, s udjelom u prihodima poslovanja od 30% u Loparu, do čak 90% u Lokvičićima. Slična je situacija i u nekim gradovima – Vukovaru (gotovo 80%), Ninu, Visu i Pazinu (oko 35%) – s prihodima po stanovniku većim od 6.000 kn.
 
Treće, sâm proračun lokalne jedinice ne mora uvijek odražavati njeno stvarno financijsko stanje, jer se može zaduživati i mimo proračuna, preko pravnih osoba čija je vlasnica/suvlasnica, te ustanovâ koje je osnovala. Stvarno financijsko stanje lokalnih jedinica moglo bi se prikazati samo ukoliko bi uz lokalni proračun bili dostupni i podatci o prihodima, rashodima, imovini, kapitalu i obvezama pravnih osoba u njihovu vlasništvu/suvlasništvu (npr. komunalna poduzeća) i ustanovâ koje su osnovale (npr. ustanove za upravljanje sportskim objektima). No, objedinjeni podatci o tim pravnim osobama i ustanovama nisu javno dostupni. Valja se nadati da će se usvajanjem i provedbom Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u razdoblju od 2018. do 2020., koji sadrži obvezu jačanja transparentnosti i odgovornosti na razini trgovačkih društava u većinskom vlasništvu lokalnih jedinica, bar djelomično popraviti uvid u stvarno financijsko stanje lokalnih jedinica.
 
Četvrto, premda u nekim lokalnim jedinicama postoje velike razlike između prihoda i rashoda u  usporedbi s prethodnim godinama, to ne mora biti pokazatelj lošeg planiranja ili ostvarenja lokalnih proračuna. Moguće je da su lokalne jedinice baš u tom razdoblju ostvarile velike prodaje kapitalne imovine (npr. zemljišta ili zgrada), naplatile visoke iznose komunalne naknade, primile neuobičajeno velike pomoći iz inozemstva ili državnog proračuna, da su imale velika kapitalna ulaganja (npr. za lokalne ceste ili sportske objekte) koja su financirale kreditima i/ili pomoćima, da su prenijele viškove ili manjkove prihoda i primitaka iz prethodnih godina i sl. U 2017. se, primjerice, općina Goričan zadužila za izgradnju sportske dvorane osnovne škole, općina Konjščina za dogradnju dječjeg vrtića, a općina Bosiljevo je investirala u asfaltiranje svojih nerazvrstanih cesta. Takvi i slični podatci – neophodni za bolje razumijevanje financijskog stanja lokalnih jedinica – ne mogu se baš uvijek pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva financija, već je često potrebno pretražiti i mrežne stranice lokalnih jedinica i lokalnih medija. Ponekad je neophodno i kontaktirati izvršne ili zakonodavne vlasti lokalnih jedinica.
 
Sinteza podataka i osnovne zanimljivosti
 
Premda cilj ovoga rada nije analizirati financijsko stanje lokalnih jedinica, nego tek ponuditi sintezu podataka iz baze Ministarstva financija za 2017., ipak se mogu izdvojiti neke od uočenih zanimljivosti i naglasiti činjenice koje se ponavljaju iz godine u godinu.
 
1.U razdoblju 2014.-2017. nije bilo većih oscilacija u prosječnim ukupnim i prosječnim prihodima po stanovniku lokalnih jedinica, tek je kod županija uočen porast prosječnih ukupnih prihoda, a kod općina porast prosječnih prihoda po stanovniku.
 
U 2017. najviši su prosječni ukupni prihodi županija (202 mil. kn), slijede ih gradovi sa Zagrebom (123 mil. kn) i gradovi bez Zagreba (72 mil. kn), a na začelju su općine (9 mil. kn) (grafikon 1). Po prosječnom prihodu po stanovniku, situacija se razlikuje, pa tako vode gradovi (sa Zagrebom 4.314 kn, bez Zagreba 4.284 kn), slijede ih općine (3.863 kn), a na začelju su županije (1.319 kn) (grafikon 2).
· Dvanaest je gradova i čak 33 općine ostvarilo prihode po stanovniku veće od Zagreba (8.177 kn).
· Čak dvije trećine općina, te više od 60% gradova, imaju prihode po stanovniku manje od prosjeka općina, odnosno gradova.
· U razdoblju 2014.-2017. nije bilo većih oscilacija u odnosima prosjeka lokalnih jedinica, tek županije u 2017. bilježe zamjetan porast prosječnih ukupnih prihoda u odnosu na prethodne godine (oko 10%), a općine znatan porast prosječnih prihoda po stanovniku 2017. u odnosu na 2014. (više od 20%).
· U istom su razdoblju općine u prosjeku imale vrlo uravnotežene proračune, gradovi bez Zagreba su uglavnom bili u blagom suficitu, dok su kod gradova sa Zagrebom i županija bile prilične oscilacije (grafikon 3).
 
2. Velike su razlike između najbogatijih i najsiromašnijih lokalnih jedinica.
· Po prihodima po stanovniku s 26.109 kn izrazito odskače općina Civljane, a slijede je općine Baška (14.985 kn) i Karlobag (14.785 kn).
· Najmanje prihode po stanovniku imaju općine Pojezerje (1.035 kn), Maruševec (1.201 kn) i Sveti Juraj na Bregu (1.303 kn).
· Kao i lani, po ukupnim prihodima vodeća je općina Medulin (80,3 mil. kn), a na začelju je Pojezerje (0,9 mil. kn).
· Iznos ukupnih prihoda samog Medulina jednak je zbroju ukupnih prihoda tridesetak općina s najnižim ukupnim prihodima.
· Prema prihodima po stanovniku, među gradovima vode Nin s 13.601 kn i Novalja s 10.623 kn, a na začelju su Lepoglava s 1.548 kn, Novi Marof s 1.647 kn i Donji Miholjac s 1.711 kn.
· Izuzme li se grad Zagreb koji sa 6,57 mlrd. kn ostvaruje gotovo 42% ukupnih prihoda svih gradova, po ukupnim su prihodima najjači Split sa 792 mil. kn i Rijeka sa 671 mil. kn. Na začelju su Komiža i Klanjec, oba sa 6,1 mil. kn. Sâm Split ostvaruje ukupnih prihoda otprilike koliko 45 gradova s najnižim ukupnim prihodima zajedno.
 
3. Presudan je utjecaj položaja uz more na financijsko stanje gradova i općina.
· Od 19 općina s prihodom po stanovniku većim od 10.000 kn samo Civljane, Lokvičići, Dugopolje i Saborsko nisu na moru.[6]
· Među više od dvije stotine općina s prihodom manjim od 2.800 kn po stanovniku samo su dvije – Vela Luka i Sukošan – na moru, a tek oko 7% ih se nalazi u Jadranskoj Hrvatskoj. Među sedamdesetak općina s prihodom po stanovniku manjim od 2.000 kn, ni jedna nije na moru, a samo se jedna – Pojezerje – nalazi u Jadranskoj Hrvatskoj.
· I gradovi s najviše prihoda po stanovniku – Nin i Novalja – nalaze se uz more, za razliku od gradova s najmanje prihoda po stanovniku (Lepoglava, Novi Marof i Donji Miholjac).
· Također, među prvih 25 gradova s prihodom višim od 6.000 kn po stanovniku na moru nisu samo Zagreb, Obrovac, Vukovar i Pazin, dok su među šezdesetak gradova s prihodom po stanovniku nižim od 3.500 kn samo dva (Kaštela s 2.581 kn i Ploče s 3.468 kn) na moru.
· Trinaest općina s najvećim ukupnim prihodima – sve iznad 30 mil. kn – su u Jadranskoj Hrvatskoj.
 
4. Česte su velike neusklađenosti između prihoda i rashoda pojedinih lokalnih jedinica unutar jedne godine.
· Veliki je broj općina u kojima su ukupni rashodi znatno viši od prihoda, primjerice u Goričanu preko 150%, Konjščini i Bosiljevu preko 120%, Gornjem Knegincu preko 90%, Strahonincu i Pojezerju oko 70%, Jalžabetu 55%, Viru, Tkonu i Sračincu oko 50%., itd. Kod gradova nema tako velikih odstupanja, no ističu se Orahovica sa 70%, Labin s 35% i Trilj s 30% većim rashodima od prihoda.
· Brojne su i općine u kojima su ukupni prihodi znatno viši od rashoda, primjerice u Lekeniku 90%, Privlaci (Zadar) 75%, Vižinadi i Sikirevcima 70%, itd. Kod gradova se ističu Opuzen s 90%, Nin 76%, Slunj 44%, itd.
· Sve županije imaju izrazito uravnotežene prihode i rashode, s gotovo neznatnim razlikama između prihoda i rashoda.
 
5. Česte su velike oscilacije prihoda i rashoda pojedinih lokalnih jedinica iz godine u godinu.
· Premda iz godine u godinu nema drastičnih razlika u prosječnim prihodima po stanovniku županija, gradova i općina, pojedine su ih lokalne jedinice u 2017. itekako povećale u odnosu na prethodne godine. Među općinama vodi Biskupija koja ih je više nego utrostručila, pa Selca više nego udvostručila, te Polača i Slivno koje su ih gotovo udvostručile, a gradovi Opuzen i Nin su ih otprilike udvostručili. Kod županija nema tako drastičnih povećanja, no Ličko-senjska je prosječne prihode po stanovniku povećala za oko 60%, a Požeško-slavonska za oko 40%.
 
6. Zbog neadekvatnih kriterija pri određivanju statusa općina i gradova, brojne su općine sa znatno većim ukupnim prihodima od ukupnih prihoda brojnih gradova, pa tako najbogatija općina (Medulin) ima 13 puta veće ukupne prihode od najsiromašnijeg grada (Komiže).
· Postoje, dakle, gradovi s manje od 10 mil. kn ukupnih prihoda (Komiža, Klanjec, Hrvatska Kostajnica i Vrlika), ali i općine poput Medulina s više od 80 mil. kn i Matulja s više od 50 mil. kn.
 
7. Isto tako, postoje i brojne općine sa znatno većim brojem stanovnika od brojnih gradova, pa najveća općina (Viškovo) ima 11 puta više stanovnika od najmanjeg grada (Komiže).
· 42 su općine s više od 5.000 stanovnika, od čega ih je šest s više od 10.000 stanovnika (Viškovo, Nedelišće, Matulji, Brdovec, Podstrana i Čepin), dok čak 64 grada imaju manje od 10.000 stanovnika, od čega ih je 22 s manje od 5.000 stanovnika, a najmanji su Komiža s 1.500 i Vrlika s manje od 1.900 stanovnika.
· Ipak, čak 43 općine imaju manje od 1.000 stanovnika, a najmanje su Civljane sa 133, te Lanišće, Kijevo i Zadvarje sve s manje od 300 stanovnika. Još su i Ribnik, Lećevica, Saborsko i Sućuraj općine s manje od 500 stanovnika.
 
Preporuke
 
Kao što iz godine u godinu podatci ukazuju na manje-više iste obrasce ostvarenja proračuna županija, gradova i općina, te na manje-više iste probleme u praćenju tih ostvarenja, tako se iz godine u godinu mogu ponavljati i manje-više iste preporuke Vladi, Ministarstvu financija, lokalnim jedinicama, pa i samim građanima.
 
Ministarstvo financija na svojim mrežnim stranicama nudi proračune i bilance svih lokalnih jedinica, no za potpunije informiranje o ukupnom i stvarnom financijskom stanju lokalnih jedinica neophodno je učiniti sljedeće:
· Vlada – neovisno o novom Akcijskom planu za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, pogotovo imajući u vidu slabu provedbu prethodnih akcijskih planova – mora odrediti nadležna ministarstva koja će za sve pravne osobe u vlasništvu i suvlasništvu lokalnih jedinica (bez obzira na postotak suvlasništva), kao i za ustanove koje su lokalne jedinice osnovale, objaviti jedinstvene, ažurne, strojno čitljive, online baze osnovnih podataka (popis s adresama i kontaktima) kao i njihovih bilanci te računa dobiti i gubitka.
· Ministarstvo financija– uz objavljene proračune i bilance svih lokalnih jedinica mora početi objavljivati pojašnjenja metodologije, obuhvata podataka i promjena u serijama podataka.
· Lokalne jedinice, njihovi proračunski i izvanproračunski korisnicimoraju se pridržavati Zakona o proračunu i objavljivati godišnje financijske izvještaje koje ionako moraju predavati Fini. Bilo bi također dobro da se počnu pridržavati i uputa Ministarstva financija[7] za izradu proračuna u kojima im se preporučuje da sve materijale vezane uz proračun i njegove izmjene objavljuju u formatu pogodnom za daljnju obradu.
· Lokalne jedinicebi, također, morale na mrežnim stranicama u strojno čitljivom formatu objavljivati potpuna godišnja i polugodišnja izvješća o izvršenju proračuna (uključujući obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka) koja građanima olakšavaju razumijevanje proračuna. Bez narativnih objašnjenja, same brojke nisu dovoljne za razumijevanje proračuna.
· Sve baze podataka se moraju trajno i redovito ažurirati, a stare baze ne bi se smjele brisati.
 
U nadi da bi stanovnici lokalnih jedinica, njihove izvršne i predstavničke vlasti te lokalni mediji mogli biti zainteresirani za financijsko stanje svojih lokalnih jedinica i za usporedbu s drugim lokalnim jedinicama, uz ovaj se tekst nude i tabele u Excel formatu. Zainteresirani ih mogu preuzeti na svoja računala, te ih po želji i potrebi koristiti i preslagivati.[8] Na taj se način mogu podrobnije informirati i uključiti u analiziranje i odlučivanje o prikupljanju i trošenju lokalnih proračunskih sredstava. Usprkos brojnim manjkavostima u dostupnosti podataka, popriličan je broj lokalnih jedinica koje već nude mnoštvo informacija o svojim proračunima, uključujući proračunske vodiče, aplikacije, vizualizacije i strojno čitljive podatke. Stoga bi javnost trebala pokazati interes, proračunski se obrazovati i koristeći već dostupne podatke, te sudjelovati u proračunskim procesima.
 
Valja se također nadati da će ovi podatci – kao i niz drugih, objavljenih u prethodnim izdanjima Instituta za javne financije – zainteresirati i Vladu i nadležna ministarstva, Sabor i saborske odbore koji će se kad-tad, ako već ne svojom voljom, onda zbog zahtjeva Europske komisije, morati suočiti s problemom„rascjepkanosti i funkcionalne raspodjele nadležnosti lokalnih jedinica”[9] i konačno reformirati teritorijalni i fiskalni ustroj države.
 
Tablica 1.
Ostvarenje proračuna općina u 2017.
 
Po stanovniku, u kn
 
Ukupno, u mil. kn
 
Općina
Prihodi
Rashodi
Suficit ili deficit
Broj stanovni-
ka 2016.
Prihodi
Rashodi
Suficit
ili
deficit
Transpa-rentnost
(0-5)
Civljane
26.109
20.228
5.880
133
3,5
2,7
0,8
3
Baška
14.985
14.252
734
1.740
26,1
24,8
1,3
5
Karlobag
14.785
11.304
3.481
926
13,7
10,5
3,2
1
Funtana
14.217
18.086
-3.869
964
13,7
17,4
-3,7
4
Sutivan
13.795
12.769
1.026
914
12,6
11,7
0,9
2
Lokvičići
13.418
13.517
-100
619
8,3
8,4
-0,1
0
Tar-Vabriga
12.934
10.655
2.279
2.224
28,8
23,7
5,1
4
Dugopolje
12.691
8.099
4.592
3.765
47,8
30,5
17,3
5
Lopar
12.601
11.606
995
1.288
16,2
14,9
1,3
4
Vir
12.287
18.723
-6.436
3.749
46,1
70,2
-24,1
3
Malinska-Dubašnica
11.868
13.443
-1.575
3.471
41,2
46,7
-5,5
5
Medulin
11.702
11.030
672
6.866
80,3
75,7
4,6
3
Kolan
11.504
12.635
-1.131
855
9,8
10,8
-1,0
2
Punat
10.914
9.539
1.375
2.010
21,9
19,2
2,8
4
Saborsko
10.751
15.668
-4.917
456
4,9
7,1
-2,2
4
Bale
10.722
8.936
1.786
1.141
12,2
10,2
2,0
4
Bol
10.227
9.388
840
1.723
17,6
16,2
1,4
1
Kostrena
10.152
10.367
-215
4.421
44,9
45,8
-1,0
5
Janjina
10.006
9.806
200
551
5,5
5,4
0,1
3
Omišalj
9.994
11.020
-1.025
3.087
30,9
34,0
-3,2
5
Kijevo
9.841
9.043
798
291
2,9
2,6
0,2
2
Vrsar
9.801
10.159
-358
2.149
21,1
21,8
-0,8
3
Biskupija
9.711
6.626
3.084
1.172
11,4
7,8
3,6
3
Ervenik
9.683
9.406
277
674
6,5
6,3
0,2
0
Kršan
9.620
11.672
-2.052
2.864
27,6
33,4
-5,9
4
Polača
9.560
8.830
729
1.368
13,1
12,1
1,0
4
Vižinada
9.349
5.484
3.865
1.168
10,9
6,4
4,5
4
Pićan
9.046
7.565
1.481
1.766
16,0
13,4
2,6
4
Tučepi
8.799
8.523
276
1.963
17,3
16,7
0,5
5
Zadvarje
8.670
8.261
409
293
2,5
2,4
0,1
0
Fažana
8.374
10.008
-1.634
3.736
31,3
37,4
-6,1
4
Šolta
8.282
8.996
-714
2.080
17,2
18,7
-1,5
4
Rogoznica
8.180
7.272
908
2.405
19,7
17,5
2,2
5
Baška Voda
7.802
6.144
1.658
2.886
22,5
17,7
4,8
1
Lovas
7.332
4.768
2.564
1.037
7,6
4,9
2,7
5
Mljet
7.289
9.469
-2.179
1.146
8,4
10,9
-2,5
2
Dubrovačko Primorje
7.269
8.590
-1.321
1.794
13,0
15,4
-2,4
3
Brela
7.226
7.383
-157
1.705
12,3
12,6
-0,3
3
Povljana
7.206
4.801
2.405
742
5,3
3,6
1,8
0
Grožnjan
7.076
8.436
-1.360
685
4,8
5,8
-0,9
5
Lećevica
7.034
9.098
-2.063
449
3,2
4,1
-0,9
4
Zagvozd
7.034
6.151
882
988
6,9
6,1
0,9
2
Dobrinj
6.984
6.526
458
2.301
16,1
15,0
1,1
4
Vrhovine
6.977
5.812
1.164
1.088
7,6
6,3
1,3
3
Lovinac
6.955
9.660
-2.706
868
6,0
8,4
-2,3
4
Privlaka (Zadar)
6.941
3.964
2.977
2.258
15,7
8,9
6,7
4
Murter
6.900
7.086
-186
2.142
14,8
15,2
-0,4
4
Ston
6.879
7.170
-291
2.290
15,8
16,4
-0,7
3
Brtonigla
6.833
7.198
-366
1.615
11,0
11,6
-0,6
5
Primošten
6.755
7.156
-401
2.826
19,1
20,2
-1,1
5
Fužine
6.719
6.125
594
1.456
9,8
8,9
0,9
4
Vrbnik
6.698
7.605
-907
1.228
8,2
9,3
-1,1
4
Mošćenička Draga
6.601
7.466
-865
1.448
9,6
10,8
-1,3
4
Selca
6.492
6.348
143
1.780
11,6
11,3
0,3
5
Oprtalj
6.448
5.987
461
791
5,1
4,7
0,4
2
Nerežišća
6.360
5.545
815
887
5,6
4,9
0,7
1
Prgomet
6.323
5.123
1.201
572
3,6
2,9
0,7
0
Jelsa
6.245
6.092
153
3.697
23,1
22,5
0,6
3
Lovran
6.219
5.387
832
3.925
24,4
21,1
3,3
5
Tkon
6.105
9.166
-3.061
796
4,9
7,3
-2,4
5
Promina
6.010
6.276
-266
1.007
6,1
6,3
-0,3
5
Tribunj
6.004
4.861
1.143
1.621
9,7
7,9
1,9
5
Tisno
5.952
8.297
-2.345
3.144
18,7
26,1
-7,4
4
Plitvička Jezera
5.917
5.562
356
3.725
22,0
20,7
1,3
3
Trpanj
5.883
4.646
1.237
725
4,3
3,4
0,9
4
Sali
5.866
6.146
-280
1.879
11,0
11,5
-0,5
3
Okrug
5.853
5.352
501
3.557
20,8
19,0
1,8
4
Sućuraj
5.830
6.660
-830
490
2,9
3,3
-0,4
0
Podgora
5.824
5.614
210
2.492
14,5
14,0
0,5
5
Konavle
5.781
6.317
-536
8.386
48,5
53,0
-4,5
5
Milna
5.712
5.023
688
1.149
6,6
5,8
0,8
0
Postira
5.699
5.468
231
1.587
9,0
8,7
0,4
2
Starigrad
5.691
5.787
-97
1.915
10,9
11,1
-0,2
5
Slivno
5.365
3.722
1.643
1.860
10,0
6,9
3,1
1
Smokvica
5.354
3.858
1.496
887
4,7
3,4
1,3
2
Kalinovac
5.342
4.054
1.288
1.420
7,6
5,8
1,8
5
Vuka
5.299
4.811
488
1.058
5,6
5,1
0,5
5
Župa Dubrovačka
5.201
5.433
-232
8.855
46,1
48,1
-2,1
3
Jasenovac
5.198
4.178
1.020
1.754
9,1
7,3
1,8
4
Skrad
5.155
4.564
591
920
4,7
4,2
0,5
4
Kukljica
5.111
4.029
1.081
755
3,9
3,0
0,8
3
Orebić
5.106
4.956
150
4.200
21,4
20,8
0,6
4
Lišane Ostrovičke
5.100
5.394
-294
594
3,0
3,2
-0,2
4
Vrsi
5.046
4.367
679
2.074
10,5
9,1
1,4
2
Pirovac
5.041
5.191
-151
1.942
9,8
10,1
-0,3
4
Pašman
5.024
5.363
-340
2.258
11,3
12,1
-0,8
1
Marčana
5.010
5.052
-42
4.434
22,2
22,4
-0,2
4
Primorski Dolac
5.008
4.733
275
724
3,6
3,4
0,2
4
Jasenice
4.997
5.541
-544
1.391
7,0
7,7
-0,8
4
Čeminac
4.947
5.816
-870
2.704
13,4
15,7
-2,4
0
Mrkopalj
4.901
4.887
14
1.013
5,0
5,0
0,0
3
Kanfanar
4.876
5.363
-487
1.572
7,7
8,4
-0,8
4
Lastovo
4.873
5.109
-237
776
3,8
4,0
-0,2
3
Zemunik Donji
4.830
3.519
1.310
1.954
9,4
6,9
2,6
3
Rakovica
4.816
4.803
13
2.220
10,7
10,7
0,0
3
Vinodolska općina
4.807
4.438
368
3.400
16,3
15,1
1,3
2
Ribnik
4.794
5.553
-758
400
1,9
2,2
-0,3
5
Preko
4.792
4.760
32
4.047
19,4
19,3
0,1
0
Popovac
4.712
4.141
572
1.650
7,8
6,8
0,9
3
Višnjan
4.684
4.468
217
2.297
10,8
10,3
0,5
1
Udbina
4.662
5.186
-524
1.490
6,9
7,7
-0,8
5
Motovun
4.661
4.522
138
1.031
4,8
4,7
0,1
2
Stara Gradiška
4.650
3.905
745
1.015
4,7
4,0
0,8
5
Magadenovac
4.622
4.733
-111
1.813
8,4
8,6
-0,2
3
Matulji
4.532
4.115
418
11.315
51,3
46,6
4,7
5
Kaštelir – Labinci
4.502
4.009
493
1.498
6,7
6,0
0,7
1
Gračac
4.497
4.171
326
3.486
15,7
14,5
1,1
5
Žumberak
4.485
3.961
524
690
3,1
2,7
0,4
2
Sveti Filip i Jakov
4.458
4.262
196
4.643
20,7
19,8
0,9
3
Stupnik
4.454
3.750
704
3.925
17,5
14,7
2,8
4
Perušić
4.451
4.889
-439
2.186
9,7
10,7
-1,0
5
Tovarnik
4.403
3.725
679
2.278
10,0
8,5
1,5
4
Lokve
4.378
4.483
-105
943
4,1
4,2
-0,1
3
Novigrad
4.375
3.897
478
2.191
9,6
8,5
1,0
3
Lanišće
4.366
5.070
-704
273
1,2
1,4
-0,2
4
Raša
4.360
4.896
-536
2.988
13,0
14,6
-1,6
4
Brod Moravice
4.346
3.862
484
773
3,4
3,0
0,4
4
Svetvinčenat
4.323
4.290
33
2.252
9,7
9,7
0,1
5
Kali
4.319
4.265
54
1.645
7,1
7,0
0,1
4
Kneževi Vinogradi
4.309
4.912
-603
4.033
17,4
19,8
-2,4
5
Čavle
4.269
3.618
651
7.368
31,5
26,7
4,8
5
Darda
4.245
3.404
841
6.383
27,1
21,7
5,4
1
Lovreć
4.238
3.325
913
1.429
6,1
4,8
1,3
0
Gola
4.216
3.899
318
2.224
9,4
8,7
0,7
5
Sirač
4.203
3.744
459
1.956
8,2
7,3
0,9
4
Drnje
4.148
3.858
290
1.751
7,3
6,8
0,5
5
Tompojevci
4.133
2.528
1.605
1.265
5,2
3,2
2,0
5
Gradac
4.126
3.935
192
3.034
12,5
11,9
0,6
2
Donji Lapac
4.086
3.284
802
1.625
6,6
5,3
1,3
1
Pakoštane
4.085
4.178
-93
4.186
17,1
17,5
-0,4
3
Klis
4.073
4.585
-512
5.067
20,6
23,2
-2,6
1
Lumbarda
4.071
4.349
-278
1.244
5,1
5,4
-0,3
3
Klana
4.049
3.537
512
1.887
7,6
6,7
1,0
4
Marina
4.045
4.112
-67
4.674
18,9
19,2
-0,3
1
Kamanje
4.032
4.274
-242
828
3,3
3,5
-0,2
5
Molve
4.018
3.859
160
1.988
8,0
7,7
0,3
4
Šestanovac
3.982
3.310
671
1.771
7,1
5,9
1,2
1
Blato
3.955
3.592
363
3.601
14,2
12,9
1,3
3
Sveti Lovreč
3.954
4.791
-838
1.053
4,2
5,0
-0,9
3
Seget
3.948
4.746
-798
4.735
18,7
22,5
-3,8
0
Pučišća
3.933
3.514
419
2.126
8,4
7,5
0,9
3
Koprivnički Ivanec
3.898
3.633
265
2.006
7,8
7,3
0,5
4
Crnac
3.876
3.489
387
1.212
4,7
4,2
0,5
5
Tinjan
3.871
4.344
-473
1.682
6,5
7,3
-0,8
1
Sopje
3.866
3.363
504
2.120
8,2
7,1
1,1
1
Virje
3.855
3.828
27
4.225
16,3
16,2
0,1
4
Pokupsko
3.851
3.708
143
2.095
8,1
7,8
0,3
4
Pisarovina
3.832
4.068
-235
3.589
13,8
14,6
-0,8
5
Gračišće
3.807
3.674
133
1.400
5,3
5,1
0,2
5
Draž
3.803
3.638
165
2.308
8,8
8,4
0,4
3
Zmijavci
3.790
3.541
250
1.878
7,1
6,6
0,5
0
Donji Kukuruzari
3.770
2.885
886
1.271
4,8
3,7
1,1
3
Rakovec
3.765
3.028
737
1.190
4,5
3,6
0,9
4
Bibinje
3.750
2.589
1.161
4.144
15,5
10,7
4,8
4
Nova Bukovica
3.739
3.216
523
1.504
5,6
4,8
0,8
3
Ližnjan
3.733
3.578
155
4.452
16,6
15,9
0,7
4
Sveta Nedelja
3.711
4.034
-323
2.964
11,0
12,0
-1,0
4
Vrbanja
3.699
3.210
489
3.476
12,9
11,2
1,7
3
Hrvace
3.696
3.465
231
3.077
11,4
10,7
0,7
1
Krnjak
3.662
3.130
532
1.558
5,7
4,9
0,8
3
Podstrana
3.636
4.047
-411
11.122
40,4
45,0
-4,6
2
Lekenik
3.604
1.891
1.713
5.842
21,1
11,0
10,0
2
Nijemci
3.594
3.775
-181
3.953
14,2
14,9
-0,7
5
Stari Jankovci
3.538
2.567
971
3.778
13,4
9,7
3,7
5
Lasinja
3.530
3.402
128
1.418
5,0
4,8
0,2
5
Lupoglav
3.504
4.162
-658
887
3,1
3,7
-0,6
3
Tounj
3.495
3.214
281
1.058
3,7
3,4
0,3
5
Gorjani
3.488
3.059
429
1.495
5,2
4,6
0,6
0
Severin
3.446
2.982
464
804
2,8
2,4
0,4
3
Ravna Gora
3.438
3.394
44
2.208
7,6
7,5
0,1
3
Voćin
3.437
3.762
-325
2.199
7,6
8,3
-0,7
3
Bosiljevo
3.436
7.594
-4.158
1.152
4,0
8,7
-4,8
3
Majur
3.433
3.835
-402
927
3,2
3,6
-0,4
1
Petlovac
3.398
3.316
82
2.123
7,2
7,0
0,2
4
Ljubešćica
3.390
3.807
-417
1.734
5,9
6,6
-0,7
3
Cista Provo
3.380
2.917
463
1.938
6,6
5,7
0,9
1
Vladislavci
3.376
3.125
251
1.692
5,7
5,3
0,4
5
Kula Norinska
3.300
2.176
1.124
1.620
5,3
3,5
1,8
3
Marija Gorica
3.295
2.917
379
2.203
7,3
6,4
0,8
5
Vinica
3.288
3.437
-149
3.201
10,5
11,0
-0,5
2
Cetingrad
3.286
3.578
-292
1.557
5,1
5,6
-0,5
2
Jagodnjak
3.271
3.564
-293
1.809
5,9
6,4
-0,5
3
Unešić
3.265
3.062
203
1.347
4,4
4,1
0,3
3
Štrigova
3.238
2.981
257
2.626
8,5
7,8
0,7
5
Poličnik
3.232
2.937
295
4.551
14,7
13,4
1,3
3
Barilović
3.232
3.263
-31
2.807
9,1
9,2
-0,1
5
Antunovac
3.232
3.272
-40
3.664
11,8
12,0
-0,1
4
Pušća
3.185
3.123
62
2.758
8,8
8,6
0,2
3
Podravska Moslavina
3.181
2.401
780
1.069
3,4
2,6
0,8
0
Satnica Đakovačka
3.176
2.593
582
2.012
6,4
5,2
1,2
3
Brinje
3.163
2.988
176
2.844
9,0
8,5
0,5
3
Barban
3.161
3.010
150
2.599
8,2
7,8
0,4
5
Šandrovac
3.154
3.165
-11
1.556
4,9
4,9
0,0
3
Semeljci
3.135
2.058
1.077
4.084
12,8
8,4
4,4
3
Kalnik
3.084
3.077
7
1.256
3,9
3,9
0,0
4
Zagorska Sela
3.068
2.755
313
905
2,8
2,5
0,3
1
Feričanci
3.052
3.227
-175
1.981
6,0
6,4
-0,3
3
Ružić
3.047
2.424
623
1.427
4,3
3,5
0,9
5
Josipdol
3.043
3.346
-302
3.568
10,9
11,9
-1,1
5
Šodolovci
3.031
2.985
46
1.398
4,2
4,2
0,1
5
Levanjska Varoš
3.030
3.336
-306
1.058
3,2
3,5
-0,3
2
Cerovlje
3.006
2.840
167
1.566
4,7
4,4
0,3
4
Stankovci
2.999
3.704
-704
1.911
5,7
7,1
-1,3
0
Bistra
2.990
3.137
-147
6.534
19,5
20,5
-1,0
5
Legrad
2.988
2.747
242
1.984
5,9
5,4
0,5
4
Stubičke Toplice
2.978
2.854
124
2.744
8,2
7,8
0,3
5
Lipovljani
2.965
2.572
393
3.245
9,6
8,3
1,3
4
Berek
2.955
3.357
-402
1.315
3,9
4,4
-0,5
4
Ražanac
2.946
3.332
-386
3.018
8,9
10,1
-1,2
3
Topusko
2.946
2.592
354
2.560
7,5
6,6
0,9
4
Kistanje
2.942
2.945
-3
2.760
8,1
8,1
0,0
5
Bilje
2.928
3.186
-258
5.239
15,3
16,7
-1,4
3
Žakanje
2.924
2.657
267
1.809
5,3
4,8
0,5
4
Punitovci
2.898
3.012
-114
1.699
4,9
5,1
-0,2
0
Zdenci
2.895
3.012
-117
1.677
4,9
5,1
-0,2
3
Posedarje
2.880
2.808
71
3.641
10,5
10,2
0,3
5
Drenovci
2.879
2.938
-59
4.542
13,1
13,3
-0,3
3
Čađavica
2.873
2.964
-91
1.777
5,1
5,3
-0,2
3
Novi Golubovec
2.854
2.671
184
949
2,7
2,5
0,2
1
Žminj
2.840
2.984
-144
3.450
9,8
10,3
-0,5
4
Kotoriba
2.838
2.746
92
3.172
9,0
8,7
0,3
3
Muć
2.836
2.803
33
3.660
10,4
10,3
0,1
4
Velika Trnovitica
2.823
2.797
25
1.270
3,6
3,6
0,0
4
Podravske Sesvete
2.812
2.275
537
1.578
4,4
3,6
0,8
5
Dugi Rat
2.801
3.008
-207
7.055
19,8
21,2
-1,5
4
Sukošan
2.797
2.852
-55
4.860
13,6
13,9
-0,3
5
Plaški
2.790
2.987
-196
1.796
5,0
5,4
-0,4
3
Ernestinovo
2.790
2.589
201
2.035
5,7
5,3
0,4
3
Veliki Grđevac
2.789
2.307
482
2.551
7,1
5,9
1,2
3
Luka
2.781
3.428
-646
1.354
3,8
4,6
-0,9
4
Hum na Sutli
2.778
2.807
-29
4.675
13,0
13,1
-0,1
3
Križ
2.772
3.125
-354
6.531
18,1
20,4
-2,3
5
Podbablje
2.752
2.210
542
4.346
12,0
9,6
2,4
0
Viljevo
2.745
2.430
315
1.895
5,2
4,6
0,6
2
Gornji Kneginec
2.732
5.228
-2.496
5.190
14,2
27,1
-13,0
3
Mihovljan
2.727
2.763
-36
1.797
4,9
5,0
-0,1
2
Oriovac
2.724
3.074
-351
5.328
14,5
16,4
-1,9
4
Hercegovac
2.720
2.286
434
2.099
5,7
4,8
0,9
5
Petrijevci
2.715
2.376
339
2.759
7,5
6,6
0,9
4
Zrinski Topolovac
2.700
2.368
332
819
2,2
1,9
0,3
0
Gornji Mihaljevec
2.678
2.392
286
1.819
4,9
4,4
0,5
0
Petrovsko
2.671
3.079
-408
2.490
6,7
7,7
-1,0
3
Tordinci
2.670
2.607
63
1.759
4,7
4,6
0,1
1
Marija Bistrica
2.657
2.725
-68
5.710
15,2
15,6
-0,4
4
Lukač
2.646
2.272
374
3.198
8,5
7,3
1,2
5
Dragalić
2.642
2.087
554
1.163
3,1
2,4
0,6
3
Hlebine
2.639
2.575
63
1.262
3,3
3,3
0,1
5
Viškovo
2.618
2.887
-269
16.331
42,7
47,1
-4,4
5
Proložac
2.613
2.246
367
3.318
8,7
7,5
1,2
0
Bogdanovci
2.551
2.371
180
1.750
4,5
4,1
0,3
2
Runovići
2.546
2.049
497
2.192
5,6
4,5
1,1
1
Veliko Trojstvo
2.542
2.443
98
2.514
6,4
6,1
0,2
5
Novo Virje
2.541
2.099
442
1.122
2,9
2,4
0,5
3
Sveti Petar u Šumi
2.532
2.631
-99
1.038
2,6
2,7
-0,1
1
Dubravica
2.527
3.086
-559
1.350
3,4
4,2
-0,8
5
Čačinci
2.523
2.910
-388
2.447
6,2
7,1
-0,9
5
Velika Pisanica
2.514
2.468
46
1.539
3,9
3,8
0,1
5
Mikleuš
2.512
2.501
11
1.298
3,3
3,2
0,0
5
Breznica
2.501
3.148
-648
2.096
5,2
6,6
-1,4
1
Klakar
2.498
2.421
77
2.196
5,5
5,3
0,2
3
Brdovec
2.493
2.633
-139
11.280
28,1
29,7
-1,6
4
Marijanci
2.476
2.276
200
2.209
5,5
5,0
0,4
2
Đulovac
2.475
2.640
-165
2.942
7,3
7,8
-0,5
5
Oprisavci
2.470
2.139
330
2.282
5,6
4,9
0,8
4
Gvozd
2.467
2.253
214
2.173
5,4
4,9
0,5
3
Štefanje
2.466
2.353
113
1.812
4,5
4,3
0,2
3
Bilice
2.462
2.066
396
2.492
6,1
5,1
1,0
2
Otok
2.453
2.182
270
5.218
12,8
11,4
1,4
1
Vojnić
2.428
2.550
-122
4.065
9,9
10,4
-0,5
5
Sunja
2.425
2.625
-200
4.650
11,3
12,2
-0,9
4
Vela Luka
2.416
2.335
81
4.024
9,7
9,4
0,3
5
Bizovac
2.416
2.628
-211
4.221
10,2
11,1
-0,9
3
Hrvatska Dubica
2.412
2.119
293
1.693
4,1
3,6
0,5
3
Zažablje
2.410
2.202
207
628
1,5
1,4
0,1
3
Gradina
2.409
1.563
846
3.273
7,9
5,1
2,8
3
Erdut
2.404
2.998
-594
6.329
15,2
19,0
-3,8
3
Velika Ludina
2.372
3.271
-899
2.520
6,0
8,2
-2,3
4
Visoko
2.368
2.431
-63
1.438
3,4
3,5
-0,1
2
Bošnjaci
2.356
2.138
219
3.447
8,1
7,4
0,8
1
Zlatar Bistrica
2.347
2.022
325
2.441
5,7
4,9
0,8
4
Peteranec
2.344
1.975
369
2.605
6,1
5,1
1,0
5
Jelenje
2.339
2.037
302
5.433
12,7
11,1
1,6
5
Martijanec
2.329
1.937
392
2.872
6,7
5,6
1,1
3
Klinča Sela
2.322
2.370
-48
5.217
12,1
12,4
-0,2
4
Belica
2.311
2.111
200
3.024
7,0
6,4
0,6
5
Cestica
2.311
2.443
-132
5.709
13,2
13,9
-0,8
3
Generalski Stol
2.304
2.272
32
2.342
5,4
5,3
0,1
4
Dicmo
2.304
2.082
222
2.889
6,7
6,0
0,6
0
Brodski Stupnik
2.304
2.536
-232
2.698
6,2
6,8
-0,6
4
Nova Kapela
2.284
2.085
199
3.775
8,6
7,9
0,8
3
Špišić Bukovica
2.280
1.990
290
3.849
8,8
7,7
1,1
4
Gornji Bogićevci
2.277
2.074
203
1.736
4,0
3,6
0,4
3
Bedenica
2.275
2.385
-110
1.335
3,0
3,2
-0,1
0
Radoboj
2.265
2.239
26
3.148
7,1
7,0
0,1
4
Kapela
2.259
1.996
263
2.741
6,2
5,5
0,7
3
Rugvica
2.250
2.477
-227
7.817
17,6
19,4
-1,8
5
Podgorač
2.239
2.578
-338
2.669
6,0
6,9
-0,9
3
Viškovci
2.239
2.330
-90
1.729
3,9
4,0
-0,2
1
Krapinske Toplice
2.238
2.301
-64
5.122
11,5
11,8
-0,3
4
Jesenje
2.235
2.306
-72
1.458
3,3
3,4
-0,1
3
Desinić
2.231
2.349
-118
2.629
5,9
6,2
-0,3
4
Nova Rača
2.224
1.986
238
3.072
6,8
6,1
0,7
2
Trnava
2.215
2.394
-179
1.450
3,2
3,5
-0,3
1
Gunja
2.207
1.986
222
3.285
7,3
6,5
0,7
1
Končanica
2.205
2.402
-196
2.110
4,7
5,1
-0,4
3
Dekanovec
2.204
2.431
-227
741
1,6
1,8
-0,2
5
Privlaka (Vinkovci)
2.198
2.276
-79
2.620
5,8
6,0
-0,2
1
Preseka
2.191
2.109
82
1.307
2,9
2,8
0,1
4
Škabrnja
2.183
2.537
-353
1.718
3,8
4,4
-0,6
2
Okučani
2.182
1.999
183
2.784
6,1
5,6
0,5
1
Gundinci
2.180
2.902
-722
1.886
4,1
5,5
-1,4
3
Domašinec
2.167
1.579
588
2.132
4,6
3,4
1,3
2
Koška
2.163
2.042
122
3.671
7,9
7,5
0,4
5
Pitomača
2.157
1.908
249
9.598
20,7
18,3
2,4
5
Karojba
2.157
2.429
-272
1.401
3,0
3,4
-0,4
3
Cerna
2.154
2.132
22
4.282
9,2
9,1
0,1
5
Markušica
2.150
1.710
440
2.232
4,8
3,8
1,0
2
Selnica
2.145
2.186
-41
2.915
6,3
6,4
-0,1
5
Veliko Trgovišće
2.142
2.184
-42
4.813
10,3
10,5
-0,2
4
Veliki Bukovec
2.141
1.816
325
1.354
2,9
2,5
0,4
3
Budinščina
2.136
2.242
-106
2.326
5,0
5,2
-0,2
3
Andrijaševci
2.136
1.933
203
3.984
8,5
7,7
0,8
5
Jakšić
2.129
1.606
524
3.749
8,0
6,0
2,0
4
Ferdinandovac
2.120
1.716
404
1.569
3,3
2,7
0,6
5
Vođinci
2.116
2.284
-168
1.873
4,0
4,3
-0,3
3
Dvor
2.114
2.059
54
4.019
8,5
8,3
0,2
4
Kloštar Ivanić
2.111
2.996
-885
5.917
12,5
17,7
-5,2
5
Staro Petrovo Selo
2.107
1.705
402
4.625
9,7
7,9
1,9
3
Novigrad Podravski
2.103
1.850
253
2.642
5,6
4,9
0,7
4
Mala Subotica
2.102
2.787
-685
4.606
9,7
12,8
-3,2
5
Vrpolje
2.099
2.249
-150
3.188
6,7
7,2
-0,5
5
Tuhelj
2.091
1.876
215
2.042
4,3
3,8
0,4
3
Donja Motičina
2.085
2.371
-286
1.510
3,1
3,6
-0,4
1
Suhopolje
2.084
2.172
-88
5.990
12,5
13,0
-0,5
4
Podcrkavlje
2.073
2.431
-359
2.439
5,1
5,9
-0,9
2
Farkaševac
2.065
1.987
77
1.774
3,7
3,5
0,1
4
Podturen
2.063
1.716
348
3.652
7,5
6,3
1,3
4
Pribislavec
2.062
1.958
103
3.174
6,5
6,2
0,3
4
Hrašćina
2.057
2.124
-66
1.463
3,0
3,1
-0,1
3
Orle
2.056
1.788
268
1.919
3,9
3,4
0,5
3
Drenje
2.056
2.290
-233
2.414
5,0
5,5
-0,6
0
Brestovac
2.050
2.259
-210
3.286
6,7
7,4
-0,7
4
Đelekovec
2.049
2.615
-566
1.413
2,9
3,7
-0,8
5
Orehovica
2.049
1.678
370
2.833
5,8
4,8
1,0
4
Gornja Stubica
2.045
2.167
-121
4.954
10,1
10,7
-0,6
4
Donja Voća
2.043
2.301
-258
2.174
4,4
5,0
-0,6
1
Netretić
2.041
1.720
321
2.627
5,4
4,5
0,8
5
Martinska Ves
2.041
2.072
-31
3.206
6,5
6,6
-0,1
2
Ivankovo
2.040
2.518
-478
7.425
15,1
18,7
-3,6
3
Galovac
2.038
1.660
378
1.244
2,5
2,1
0,5
3
Gradište
2.027
1.853
174
2.477
5,0
4,6
0,4
1
Đurđenovac
2.021
2.594
-573
6.075
12,3
15,8
-3,5
2
Davor
2.011
2.003
7
2.835
5,7
5,7
0,0
1
Donji Kraljevec
2.002
1.792
210
4.372
8,8
7,8
0,9
3
Cernik
2.002
2.039
-38
3.222
6,4
6,6
-0,1
5
Jalžabet
1.999
3.106
-1.106
3.728
7,5
11,6
-4,1
2
Garčin
1.996
1.914
82
4.419
8,8
8,5
0,4
3
Brckovljani
1.991
2.221
-230
6.576
13,1
14,6
-1,5
3
Mali Bukovec
1.985
1.936
49
2.052
4,1
4,0
0,1
4
Bednja
1.984
1.705
280
3.606
7,2
6,1
1,0
4
Đurmanec
1.976
2.144
-167
3.978
7,9
8,5
-0,7
4
Konjščina
1.974
4.396
-2.422
3.548
7,0
15,6
-8,6
4
Kloštar Podravski
1.969
2.023
-54
3.152
6,2
6,4
-0,2
3
Strahoninec
1.968
3.337
-1.369
2.631
5,2
8,8
-3,6
5
Dežanovac
1.965
1.926
38
2.296
4,5
4,4
0,1
3
Kravarsko
1.964
2.147
-182
1.941
3,8
4,2
-0,4
5
Donji Andrijevci
1.960
2.035
-74
3.406
6,7
6,9
-0,3
3
Čaglin
1.960
1.775
185
2.603
5,1
4,6
0,5
5
Gornja Vrba
1.950
1.682
268
2.396
4,7
4,0
0,6
5
Gornja Rijeka
1.945
2.076
-130
1.659
3,2
3,4
-0,2
5
Donja Dubrava
1.945
2.098
-153
1.771
3,4
3,7
-0,3
3
Jakovlje
1.941
1.828
112
3.801
7,4
6,9
0,4
4
Nuštar
1.936
1.967
-31
5.432
10,5
10,7
-0,2
2
Velika Kopanica
1.936
1.636
299
2.952
5,7
4,8
0,9
3
Strizivojna
1.934
1.803
131
2.363
4,6
4,3
0,3
2
Jarmina
1.929
2.057
-127
2.323
4,5
4,8
-0,3
5
Gradec
1.899
2.063
-164
3.480
6,6
7,2
-0,6
3
Sveti Ilija
1.897
1.962
-65
3.468
6,6
6,8
-0,2
5
Stari Mikanovci
1.895
1.973
-78
2.699
5,1
5,3
-0,2
3
Šenkovec
1.889
2.680
-790
2.904
5,5
7,8
-2,3
4
Negoslavci
1.882
1.659
224
1.286
2,4
2,1
0,3
1
Lobor
1.855
1.961
-105
3.105
5,8
6,1
-0,3
4
Kaptol
1.852
1.869
-18
3.022
5,6
5,6
-0,1
4
Vrbje
1.844
1.732
112
1.933
3,6
3,3
0,2
1
Rovišće
1.842
2.284
-442
4.494
8,3
10,3
-2,0
5
Sibinj
1.828
2.038
-210
6.433
11,8
13,1
-1,4
5
Koprivnički Bregi
1.819
1.709
110
2.220
4,0
3,8
0,2
4
Rešetari
1.807
1.837
-30
4.352
7,9
8,0
-0,1
1
Sveti Martin na Muri
1.794
1.770
24
2.541
4,6
4,5
0,1
3
Ivanska
1.792
1.707
85
2.590
4,6
4,4
0,2
3
Draganić
1.792
2.035
-243
2.680
4,8
5,5
-0,7
4
Sveta Marija
1.781
1.581
200
2.178
3,9
3,4
0,4
5
Sveti Đurđ
1.770
1.721
48
3.551
6,3
6,1
0,2
3
Bukovlje
1.765
2.417
-652
3.109
5,5
7,5
-2,0
5
Kumrovec
1.758
1.579
179
1.474
2,6
2,3
0,3
1
Babina Greda
1.755
1.922
-166
3.234
5,7
6,2
-0,5
5
Velika
1.743
1.991
-248
5.146
9,0
10,2
-1,3
5
Sveti Križ Začretje
1.709
1.744
-35
6.008
10,3
10,5
-0,2
4
Klenovnik
1.692
1.732
-40
1.919
3,2
3,3
-0,1
0
Nedelišće
1.688
1.954
-266
11.981
20,2
23,4
-3,2
5
Donji Vidovec
1.682
1.406
276
1.324
2,2
1,9
0,4
1
Goričan
1.679
4.252
-2.574
2.636
4,4
11,2
-6,8
4
Breznički Hum
1.678
1.577
102
1.281
2,2
2,0
0,1
2
Rasinja
1.673
1.839
-166
2.996
5,0
5,5
-0,5
4
Sikirevci
1.670
984
686
2.226
3,7
2,2
1,5
3
Čepin
1.666
1.909
-242
10.687
17,8
20,4
-2,6
3
Dubrava
1.657
1.845
-189
4.827
8,0
8,9
-0,9
4
Borovo
1.650
1.459
191
4.559
7,5
6,7
0,9
3
Beretinec
1.635
1.811
-176
2.143
3,5
3,9
-0,4
4
Slavonski Šamac
1.631
1.548
83
1.891
3,1
2,9
0,2
2
Sokolovac
1.630
1.643
-13
3.168
5,2
5,2
0,0
5
Sveti Ivan Žabno
1.618
1.427
190
4.900
7,9
7,0
0,9
5
Trpinja
1.613
1.708
-95
4.946
8,0
8,4
-0,5
2
Trnovec Bartolovečki
1.571
1.600
-29
6.576
10,3
10,5
-0,2
5
Bebrina
1.551
1.802
-251
3.041
4,7
5,5
-0,8
4
Vidovec
1.529
1.586
-56
5.278
8,1
8,4
-0,3
5
Kraljevec na Sutli
1.527
1.598
-71
1.590
2,4
2,5
-0,1
4
Sveti Petar Orehovec
1.525
1.381
144
4.317
6,6
6,0
0,6
4
Sračinec
1.518
2.242
-723
4.793
7,3
10,7
-3,5
3
Mače
1.518
1.559
-41
2.393
3,6
3,7
-0,1
5
Vratišinec
1.483
1.357
126
1.876
2,8
2,5
0,2
5
Krašić
1.460
1.780
-320
2.437
3,6
4,3
-0,8
3
Štitar
1.455
1.100
356
1.870
2,7
2,1
0,7
4
Bedekovčina
1.426
1.603
-177
7.741
11,0
12,4
-1,4
5
Petrijanec
1.398
1.476
-78
4.770
6,7
7,0
-0,4
1
Sveti Juraj na Bregu
1.303
1.302
1
5.096
6,6
6,6
0,0
3
Maruševec
1.201
1.186
15
6.028
7,2
7,1
0,1
5
Pojezerje
1.035
1.739
-705
908
0,9
1,6
-0,6
0
Izvor: Autori na temelju: Ministarstva financija(2018), DZS(2018), Ott i sur.(2018).
 
Tabela 2.
Ostvarenje proračuna gradova u 2017.
 
Po stanovniku, u kn
 
Ukupno, u mil. kn
 
Grad
Prihodi
Rashodi
Suficit
ili deficit
Broj stanovni-ka 2016.
Prihodi
Rashodi
Suficit
ili deficit
Transpa-rentnost
(0-5)
Nin
13.601
7.743
5.858
2.908
39,6
22,5
17,0
3
Novalja
10.623
11.115
-493
3.961
42,1
44,0
-2,0
5
Novigrad
9.824
9.200
625
4.481
44,0
41,2
2,8
5
Rovinj
9.823
8.262
1.561
14.451
142,0
119,4
22,6
5
Umag
9.277
9.337
-59
13.828
128,3
129,1
-0,8
5
Opatija
9.168
11.666
-2.498
11.145
102,2
130,0
-27,8
5
Dubrovnik
9.139
8.375
764
43.950
401,7
368,1
33,6
5
Hvar
9.041
9.365
-324
4.468
40,4
41,8
-1,4
4
Poreč
8.824
10.585
-1.760
17.127
151,1
181,3
-30,2
4
Cres
8.359
9.565
-1.205
2.903
24,3
27,8
-3,5
5
Mali Lošinj
8.295
7.808
487
8.115
67,3
63,4
4,0
4
Krk
8.292
7.895
397
6.748
56,0
53,3
2,7
5
Zagreb
8.177
8.647
-470
803.647
6.571,6
6.949,5
-377,9
5
Vis
7.737
8.224
-487
2.028
15,7
16,7
-1,0
4
Crikvenica
7.410
9.459
-2.048
10.905
80,8
103,1
-22,3
4
Novi Vinodolski
7.271
6.954
317
4.925
35,8
34,2
1,6
4
Vodnjan
7.045
7.334
-289
6.353
44,8
46,6
-1,8
5
Biograd na Moru
6.755
7.725
-970
5.731
38,7
44,3
-5,6
3
Obrovac
6.656
6.261
395
3.778
25,1
23,7
1,5
2
Vukovar
6.354
5.380
974
24.219
153,9
130,3
23,6
4
Supetar
6.273
5.608
665
4.382
27,5
24,6
2,9
4
Pula
6.174
5.881
293
56.527
349,0
332,5
16,6
5
Pag
6.167
6.359
-192
3.700
22,8
23,5
-0,7
4
Bakar
6.167
6.586
-419
8.173
50,4
53,8
-3,4
5
Pazin
6.029
6.062
-33
8.383
50,5
50,8
-0,3
5
Labin
5.955
8.059
-2.104
11.057
65,8
89,1
-23,3
5
Senj
5.673
5.854
-181
6.561
37,2
38,4
-1,2
2
Makarska
5.602
5.555
47
14.317
80,2
79,5
0,7
5
Vodice
5.572
6.313
-741
9.289
51,8
58,6
-6,9
5
Rijeka
5.553
5.418
134
120.855
671,1
654,8
16,2
5
Omiš
5.373
5.056
317
14.815
79,6
74,9
4,7
3
Buzet
5.319
5.093
226
6.057
32,2
30,8
1,4
5
Vrlika
5.228
5.173
55
1.879
9,8
9,7
0,1
5
Zaprešić
5.207
6.036
-829
25.181
131,1
152,0
-20,9
4
Velika Gorica
5.147
5.491
-344
63.323
325,9
347,7
-21,8
4
Korčula
4.900
4.174
726
5.550
27,2
23,2
4,0
4
Zadar
4.804
4.033
771
75.437
362,4
304,2
58,2
5
Varaždin
4.780
4.252
529
46.294
221,3
196,8
24,5
4
Rab
4.778
4.543
235
8.027
38,4
36,5
1,9
5
Slunj
4.709
3.260
1.449
4.361
20,5
14,2
6,3
4
Samobor
4.705
4.719
-14
37.598
176,9
177,4
-0,5
4
Opuzen
4.658
2.457
2.201
3.164
14,7
7,8
7,0
4
Buje
4.654
4.798
-144
5.039
23,5
24,2
-0,7
5
Split
4.594
3.846
748
172.362
791,8
662,9
128,9
5
Sveta Nedelja
4.590
4.022
569
18.298
84,0
73,6
10,4
4
Kastav
4.588
4.043
545
10.666
48,9
43,1
5,8
5
Gospić
4.568
4.592
-24
12.067
55,1
55,4
-0,3
3
Trogir
4.499
4.480
20
13.142
59,1
58,9
0,3
4
Stari Grad
4.309
4.922
-613
2.866
12,3
14,1
-1,8
4
Delnice
4.251
4.027
224
5.586
23,7
22,5
1,3
5
Čakovec
4.098
3.771
327
27.801
113,9
104,8
9,1
5
Komiža
4.038
4.203
-166
1.500
6,1
6,3
-0,2
3
Sisak
3.985
4.692
-707
44.411
177,0
208,4
-31,4
5
Karlovac
3.980
4.043
-62
52.488
208,9
212,2
-3,3
5
Pakrac
3.948
3.906
43
7.263
28,7
28,4
0,3
3
Ozalj
3.944
3.867
77
6.316
24,9
24,4
0,5
5
Šibenik
3.877
3.881
-4
45.008
174,5
174,7
-0,2
4
Đurđevac
3.840
4.780
-940
7.903
30,3
37,8
-7,4
2
Zabok
3.836
3.933
-96
8.840
33,9
34,8
-0,9
5
Koprivnica
3.835
4.117
-283
30.466
116,8
125,4
-8,6
5
Skradin
3.800
2.821
979
3.348
12,7
9,4
3,3
3
Ivanić-Grad
3.760
4.152
-391
13.858
52,1
57,5
-5,4
4
Osijek
3.708
3.512
196
104.638
387,9
367,5
20,5
5
Kraljevica
3.666
3.683
-17
4.485
16,4
16,5
-0,1
4
Novska
3.641
3.578
63
12.453
45,3
44,6
0,8
5
Nova Gradiška
3.598
3.503
95
13.133
47,3
46,0
1,2
4
Prelog
3.580
3.631
-51
7.671
27,5
27,9
-0,4
5
Solin
3.570
3.560
11
25.892
92,4
92,2
0,3
3
Drniš
3.540
3.398
142
6.616
23,4
22,5
0,9
4
Ploče
3.468
3.185
283
9.141
31,7
29,1
2,6
4
Kutina
3.450
3.441
10
21.427
73,9
73,7
0,2
4
Vrbovsko
3.417
3.498
-82
4.441
15,2
15,5
-0,4
5
Glina
3.392
3.684
-293
7.408
25,1
27,3
-2,2
4
Beli Manastir
3.371
3.967
-595
8.970
30,2
35,6
-5,3
2
Lipik
3.313
3.670
-356
5.496
18,2
20,2
-2,0
3
Čabar
3.269
3.338
-69
3.388
11,1
11,3
-0,2
2
Čazma
3.261
3.098
163
7.545
24,6
23,4
1,2
3
Grubišno Polje
3.198
3.473
-275
5.745
18,4
20,0
-1,6
5
Hrvatska Kostajnica
3.188
2.943
245
2.197
7,0
6,5
0,5
4
Otočac
3.169
3.004
165
9.144
29,0
27,5
1,5
3
Mursko Središće
3.124
3.093
31
6.193
19,3
19,2
0,2
3
Knin
3.108
2.570
538
12.594
39,1
32,4
6,8
4
Virovitica
3.100
3.388
-289
20.556
63,7
69,7
-5,9
4
Petrinja
3.052
3.227
-176
22.128
67,5
71,4
-3,9
2
Belišće
2.999
3.670
-671
10.150
30,4
37,3
-6,8
3
Vrgorac
2.936
2.909
28
5.754
16,9
16,7
0,2
1
Jastrebarsko
2.924
3.198
-273
15.293
44,7
48,9
-4,2
5
Bjelovar
2.920
2.910
10
38.783
113,2
112,9
0,4
4
Županja
2.854
2.728
126
10.644
30,4
29,0
1,3
3
Ludbreg
2.843
2.903
-61
8.801
25,0
25,6
-0,5
5
Imotski
2.834
2.467
367
10.298
29,2
25,4
3,8
2
Otok (Vinkovci)
2.813
3.212
-399
5.633
15,8
18,1
-2,2
2
Popovača
2.808
2.907
-99
11.367
31,9
33,0
-1,1
4
Ogulin
2.782
2.582
200
13.182
36,7
34,0
2,6
5
Krapina
2.768
3.014
-247
12.132
33,6
36,6
-3,0
5
Orahovica
2.733
4.647
-1.914
4.844
13,2
22,5
-9,3
5
Požega
2.725
3.301
-577
24.522
66,8
81,0
-14,1
5
Slavonski Brod
2.708
2.689
19
55.825
151,2
150,1
1,1
5
Benkovac
2.647
2.853
-206
9.879
26,1
28,2
-2,0
5
Kaštela
2.581
2.777
-195
40.658
105,0
112,9
-7,9
5
Garešnica
2.575
2.647
-72
9.449
24,3
25,0
-0,7
4
Slatina
2.564
2.464
101
12.697
32,6
31,3
1,3
3
Vinkovci
2.509
2.462
48
34.986
87,8
86,1
1,7
2
Daruvar
2.403
2.243
160
10.839
26,0
24,3
1,7
4
Križevci
2.400
2.189
212
20.303
48,7
44,4
4,3
4
Dugo Selo
2.390
2.471
-81
18.143
43,4
44,8
-1,5
4
Ilok
2.384
2.724
-339
6.030
14,4
16,4
-2,0
3
Đakovo
2.355
2.164
191
26.433
62,2
57,2
5,0
4
Trilj
2.319
3.026
-707
8.540
19,8
25,8
-6,0
1
Pleternica
2.312
2.205
107
10.284
23,8
22,7
1,1
5
Klanjec
2.246
2.219
27
2.738
6,1
6,1
0,1
5
Zlatar
2.239
2.491
-252
5.738
12,8
14,3
-1,4
5
Valpovo
2.234
2.560
-326
10.937
24,4
28,0
-3,6
2
Donja Stubica
2.222
2.411
-189
5.809
12,9
14,0
-1,1
5
Našice
2.201
2.237
-36
15.798
34,8
35,3
-0,6
4
Vrbovec
2.164
2.179
-15
14.341
31,0
31,2
-0,2
4
Oroslavje
2.137
2.254
-116
6.074
13,0
13,7
-0,7
5
Duga Resa
2.117
2.054
64
10.776
22,8
22,1
0,7
5
Sveti Ivan Zelina
1.949
2.018
-69
15.190
29,6
30,7
-1,1
4
Varaždinske Toplice
1.894
1.484
410
6.020
11,4
8,9
2,5
5
Pregrada
1.887
1.799
88
6.226
11,7
11,2
0,5
5
Kutjevo
1.849
1.855
-6
5.566
10,3
10,3
0,0
2
Ivanec
1.848
1.905
-57
13.326
24,6
25,4
-0,8
5
Sinj
1.829
1.962
-133
24.476
44,8
48,0
-3,3
2
Metković
1.821
1.526
295
16.371
29,8
25,0
4,8
3
Donji Miholjac
1.711
1.561
150
8.910
15,2
13,9
1,3
3
Novi Marof
1.647
1.599
48
12.618
20,8
20,2
0,6
3
Lepoglava
1.548
1.787
-239
7.785
12,1
13,9
-1,9
4
Izvor: Autori na temelju: Ministarstva financija(2018), DZS(2018), Ott i sur.(2018).
 
Tabela 3.
Ostvarenje proračuna županija u 2017.
 
Po stanovniku, u kn
 
Ukupno, u mil. kn
 
 
Županija
Prihodi
Rashodi
Suficit
ili deficit
Broj stanovni-ka 2016.
Prihodi
Rashodi
Suficit
ili deficit
Transpa-rentnost
(0-5)
 
Ličko-senjska
2.750
2.747
3
46.485
127,8
127,7
0,1
5
Požeško-slavonska
1.609
1.532
77
70.937
114,1
108,7
5,5
5
Dubrovačko-neretvanska
1.484
1.437
47
121.671
180,6
174,9
5,7
5
Sisačko-moslavačka
1.446
1.386
60
155.251
224,5
215,2
9,3
5
Virovitičko-podravska
1.437
1.415
22
78.239
112,4
110,7
1,7
4
Zadarska
1.332
1.217
115
169.306
225,5
206,1
19,4
5
Istarska
1.307
1.220
86
208.109
271,9
254,0
18,0
5
Vukovarsko-srijemska
1.290
1.280
9
163.324
210,6
209,1
1,5
4
Koprivničko-križevačka
1.283
1.274
9
110.129
141,3
140,3
1,0
4
Međimurska
1.282
1.219
63
111.669
143,2
136,2
7,0
5
Šibensko-kninska
1.274
1.359
-85
102.238
130,3
139,0
-8,7
5
Varaždinska
1.243
1.254
-11
169.805
211,1
213,0
-1,9
5
Krapinsko-zagorska
1.229
1.183
46
127.060
156,2
150,3
5,9
5
Karlovačka
1.201
1.133
68
119.464
143,5
135,4
8,1
5
Primorsko-goranska
1.109
1.091
18
288.328
319,7
314,4
5,2
5
Brodsko-posavska
1.100
1.163
-63
146.288
160,9
170,1
-9,1
5
Bjelovarsko-bilogorska
1.035
969
67
110.841
114,7
107,4
7,4
5
Splitsko-dalmatinska
1.017
983
33
451.226
458,7
443,7
15,0
5
Osječko-baranjska
986
1.045
-60
287.124
283,0
300,1
-17,1
5
Zagrebačka
960
938
22
313.072
300,5
293,6
6,9
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izvor: Autori na temelju: Ministarstva financija(2018), DZS(2018), Ott i sur.(2018).
 
Bilješke:
 
[1] Ovaj rad proizlazi iz projekta koji financira Hrvatska zaklada za znanost – HRZZ (IP-2014-09-3008). Rad doktoranda Branka Stanića također financira HRZZ. Mišljenja, nalazi, zaključci i preporuke odnose se na autore i ne odražavaju nužno stajalište HRZZ-a.

[2] Bez obzira na službeno razlikovanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pojam ”lokalne jedinice” u ovome tekstu podrazumijeva svih 20 županija, 128 gradova i 428 općina.

[3] Analiza obuhvaća samo prihode i rashode, bez primitaka i izdataka. Prihodi i rashodi se odnose na poslovanje te prodaju i nabavu nefinancijske imovine (npr. zemljišta, građevinskih objekata, koncesija, prijevoznih sredstava, itd.), a primitci i izdatci na financijsku imovinu, uzimanje, davanje i otplate zajmova. Detaljnije u Ott i sur. (2009).

[4] Tablice u ovom tekstu nude podatke o financijskom stanju lokalnih jedinica u 2017. i njihovoj proračunskoj transparentnosti iz 2018., no tabela u Excelusadrži i podatke o financijskom stanju u 2014., 2015. i 2016., te o proračunskoj transparentnosti iz 2015., 2016. i 2017. Više informacija o prethodnim ostvarenjima proračuna hrvatskih lokalnih jedinica dostupno je u Ott i Bronić (2015) te Ott, Bronić i Stanić (2016, 2018), a o proračunskoj transparentnosti na poveznici. Podatci o broju stanovnika prema DZS-u (2018).

[5] Na mrežnim stranicama Ministarstva financija/Lokalna samouprava/Financijski izvještaji JLP(R)S, dostupni su statistički izvještaji o izvršenju proračuna za razdoblje 1995.-2001., nekonsolidirani financijski izvještaji – obrazac PR-RAS i RAS po funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 2002.-2017.,tebilance za razdoblje 2002.-2017.

[6] Premda se obično spominjani – po visokim prihodima po stanovniku i niskoj transparentnosti – Sutivan trgnuo i na mrežnim stranicama počeo objavljivati bar dio proračunskih dokumenata, i ove se godine među općinama s prihodima po stanovniku većim od 10.000 kn nalaze i neke izrazito netransparentne. Primjerice, Lokvičići nisu objavili ni jedan, a Karlobag i Bol su objavili tek po jedan od traženih pet ključnih proračunskih dokumenata (vidi Ott, Bronić, Petrušić i Stanić, 2018).

[8] Tablice u Excel formatu s podatcima o lokalnim jedinicama nude se i u prethodnim tekstovima o ostvarenju lokalnih proračuna (Ott, Bronić i Stanić 2018, 2016; Ott i Bronić 2015,) o proračunskoj transparentnosti (Ott i sur. 2018, 2017), o korištenju EU fondova (Ott, Bronić i Stanić 2018, 2016),  o zaduženosti (Ott i Bronić 2016).

[9] Vidi Ott (2018).
 

Katarina Ott, Mihaela Bronić i Branko Stanić, Institut za financije

Povezani članci

Otvorenost proračuna središnje države

HF

Nikako graditi magistralu iznad stanovnika Mokošice

hrvatski-fokus

HAMAG-BICRO potiče uvedbu novih rješenja

HF

Sve jača uloga građana u energetskoj tranziciji

HF

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da ste s ovim u redu, ali ako želite možete se odjaviti i ne prihvatiti. Prihvati Pogledaj više...