Hrvatski Fokus
Iseljeništvo

Program portala HRVATI-AMAC

Portal zasniva svoj program i svoje djelovanje na civilizacijskom temelju slobode

 
 
PROGRAMSKE OSNOVE POZICIJE U HRVATSKOM DRŽAVNOM SABORU
 
SADRŽAJ
 
I. CIVILIZACIJSKI TEMELJI
II. MUDROST NAŠIH OTACA I NAŠA ISKUSTVA
III. KAKO MOŽEMO PREŽIVJETI U HRVATSKOJ VOLJOM, SPOSOBNOŠĆU I SNAGOM NAŠE MLADOSTI
 
I. CIVILIZACIJSKI TEMELJI
 
Portal „HRVATI-AMAC“ zasniva svoj program i svoje djelovanje na civilizacijskom temelju SLOBODE kao majke svih ljudskih prava, kao uvjetu svakog napretka i nacionalnog blagostanja. Portal je za slobodu čovjeka – muškarca i žene – u njegovoj vjeri i njegovu mišljenju, za slobodu obitelji s njezinim običajima i njezinom baštinom, za slobodu hrvatskoga naroda s njegovim nacionalnim vrijednostima, za INTEGRALNU SLOBODU. Portal je za slobodnu državu Hrvatsku među slobodnim državama u svijetu. Sloboda se ni jednom narodu ne poklanja, nego se mora izboriti krvlju najboljih sinova i kćeri svakog naroda. To dobro pamti hrvatski narod kroz tisućugodišnju povijest hrvatske države. U povijesnoj borbi za integralnu slobodu hrvatski je narod nadvladao mnoga zla, a na putu je da nadvlada i ono koje je nadmašilo u zlu sva ostala zla: internacionalni komunizam. Svaki hrvatski državljanin stekao je kroz povijest neotuđivo pravo i svetu dužnost boriti se za slobodu svoga naroda te izborenu slobodu čuvati i braniti.
http://hrvatskifokus-2021.ga/wp-content/uploads/2019/02/amac.hrvati-amac.com_.png
Nakon povijestnih nacionalnih borba za integralnu slobodu i uspostavljanje društvenih odnosa na načelima katoličkoga morala i katoličke etike, Zapadna je civilizacija izgradila DEMOKRATSKI državni ustroj REPUBLIKE u kojoj su svi ljudi rođenjem jednaki i slobodni i u kojoj su zakonodavna, sudska i izvršna vlast međusobno strogo odijeljene.
Portal „HRVATI-AMAC“ zasniva svoj program i svoje djelovanje na tim temeljima Zapadne civilizacije.
 
II. MUDROST NAŠIH OTACA I NAŠA ISKUSTVA
 
NAČELA
 
Povijesna mudrost naših otaca i dalje je okvir za suvremenu hrvatsku političku djelatnost svima onima kojima „jedini bezuvjetni cilj hrvatske političke djelatnosti jest i mora biti sačuvati samostalnu hrvatsku državu“ i kojima „uz hrvatsku slobodu i nezavisnost, samo su zanimljivi hrvatski narodni interesi“. "Čemu se imaju od tih načela nadati narodi koje tuđinci još drže zasužnjenima? Onomu se imaju nadati što zasluže. Ako budu za sebe radili te dokazali da žele i vrijede svoji biti, oni će dobiti slobodu; ako li budu radili tomu protivno, oni će dokazati da nisu za drugo nego za ono što jesu, pa će i pravo biti da propadnu". "Narod naš je, naime, upućen da on samo kao međunarodna osoba može svoju narodnu budućnost osigurati i život naroda ovisi upravo o njegovoj vlasti da može svoje stanje i odnose prema sebi mijenjati. I doista, nije bilo niti ima vrsna naroda, koji se tim prirodnim pravom nije ranije ili kasnije poslužio, i osim nepravednika nitko se toj težnji naroda ne protivi".
 
Te riječi nisu izgubile na aktualnosti danas, kad se Hrvatsku stalno i perfidno i konkretno pokušava ponovno vratiti u stari okvir (regionalni pristup) i nakon što je ušla u novi okvir (Europska unija). Krajnje je vrijeme da se najozbiljnije shvate ove mudre misli, nasuprot sirenskog zova raznih političkih naivaca, neupućenih, fundamentalista novog kova i stranih plaćenika. S ovim mislima naši otčevi ulaze u našu sadašnjost i ponovno nam poručuje da hrvatski narod može biti slobodan i razvijati se u suvremenom svijetu samo ako osigura svoju međunarodno priznatu državu.
 
Hrvatski narod teško se izborio za svoju državu koja nije bila u planovima baštinika jugoslavenskog komunizma, velikosrpske ideologije i jednog dijela međunarodne zajednice, ali nakon uspješnog oslobođenja počeo je shvaćati veliku razliku između oslobođenja i slobode, no još nedovoljno shvaća da je „smisao hrvatske države u ostvarivanju slobode“, i da je to trajni proces koji je moguć samo kao prirodna posljedica rasprave svjesnih i odgovornih hrvatskih državljana, a ne jednoga mesijanskog lidera, jer slobodarski sadržaj zahtijeva narodnu volju i općenarodni slobodarski sporazum.
 
Smisao države je u ostvarenju slobode
 
"Najstrašnije su vam riječi da ćete mene slijediti. Ako trebate goniča, tražite si ga drugdje: ja niti koga vodim niti gonim. To je glavna nesreća Hrvata, da se drže ljudi, a ne načela, programa. Stoga je ovaj narod tako često izdan i prevaren, i uvijek mu stvari drugačije ispadaju nego li je očekivao. Gonič će vas tim više prezirati, čim mu se više podate. Nas će jednoga za drugim u zemlju poleći, a program, kao i narod, mora živjeti. Ja ne držim ni izdaleka do mojih nazora koliko vi, nego razmišljam kako mogu, pa kažem iskreno kako mogu. Tako je potrebno da svi radimo. Kad se mnijenja rasprave i izbistre: držimo se onoga, koje je najbolje i najpogodnije po sav narod. Tako ću biti ja s vama kao i vi sa mnom. Svi ćemo biti jedinstveni za dobro domovine“.
 
Mnogi bi htjeli da političke misli naših otaca danas budu program za političku djelatnost, što nije realno, jer u tom smislu odgovaraju drugom vremenu. Te misli su puno više od političkog programa, one su etički i povijesni okvir za razuman i realističan pristup konkretnim izazovima današnjice. Valja uvažiti da su prošle mnoge godine i da to vrijeme nije bilo prazni povijesni prostor. Politika duboko utemeljene svijesti o hrvatskoj naciji kao politička ideja nadilazi stranački okvir, jer predstavlja duhovnu jezgru hrvatskoga naroda, od koje su se napajale prijašnje i napajat će se sve buduće generacije. Hrvatska povijesna prava izvorna su i živa afirmacija ljudskog dostojanstva i povratak u izvorno povijesno stanje. Neki bi ih htjeli svesti samo na „hrvatsku državu“, međutim – to nije jedina misao koju danas možemo i moramo preuzeti iz bogate baštine naših otaca. Istina je da “. . . dok narod hoće da bude narodom, dotle će narod biti za svoju samostalnost i nezavisnost. To je uvjet njegova opstanka, to je duh i smjer našega programa”, ali ništa manje važno nije ni to da “što je po naravi spojeno istim podrijetlom, istim jezikom, istim običajima, istim interesima, mora se sljubiti u jednu državnu cjelinu, pa ako nije prošlost, mora da im je budućnost zajednička”, što u današnjim okolnostima mogu razumjeti samo ljudi s razvijenom sviješću o pripadnosti HRVATSKOJ NACIJI.
 
Međutim – i to je dobro uvijek ponavljati – nije ovo kraj povijesti, pa na današnjem i budućim hrvatskim naraštajima ostaje zadaća naših otaca, koja je ujedno i pravi test za ljude s razvijenom sviješću o pripadnosti HRVATSKOJ NACIJI: “Kada se govori o sjedinjenju pokrajina hrvatskih, ne govori se o podvrgavanju jednih drugima, nego o njihovu udruživanju kako pod jednim vladarom, tako pod jednom vladom i pod jednim ustavnim zakonodavstvom”.
I naši su otčevi već u ona vremena predviđali poteškoće u ostvarivanju povijesne Hrvatske, stoga nikada nisu zastupali nasilno ujedinjavanje, ali isto tako nikada nisu zaboravljali da je to hrvatsko jedinstvo ideal kojemu treba težiti. Dakle, ne pokušaj nametanja nacionalnog ili državnog jedinstva, nego međusobno poštivanje i sporazumna politika prema onima koji ugrožavaju pojedine dijelove povijesnog hrvatskog područja: “Naime, nemoguće je – jer je protiv naravi – načiniti jedinstvo oblasti, zakona i uprave – bilo slobodnim odlučivanjem, bilo samovoljom – među narodima koji su odvojeni rasom, poviješću, stupnjem prosvjetljenja, geografskim položajem, društvenim odnosima, gospodarskim probitcima, vjerom“.
 
Hrvatski državni okvir naših otaca nije ni prazan okvir niti obožavanje države kao takve, već temelj za izražavanje narodne suverenosti. Država nije apstrakcija, nego je u njoj bitan narod koji u njenom okviru odlučuje o svojoj sudbini: “Naime, zakon je izražena volja naroda, sabor je odbor naroda, vlada je odbor sabora, vladar je prvi državljanin, koji i sam izvršava i pomoću vlade bdije da i svi ostali izvršavaju zakon”. To podrazumijeva i ispravno usmjerenje naroda: “Mi smatramo najsvetijom dužnošću općinstvo po mogućnosti obavješćivati vjerno o javnim stvarima bez obzira da li nam ovo ili ono godi. Tko zna samo jednu stranu stvari i kod toga ostaje ne mareći za druge strane, toga iznenađuju i varaju; a tko nastoji upoznati što je moguće više različnih, možda protivnih strana, taj teži da se za svaki slučaj pripravi”.
 
Našim očevima nije bilo presudno državno ustrojstvo nego sadržaj: “A svaki postojeći sustav, bilo kakav i bilo gdje bio, ja sudim po njegovu plodu, a taj se najjasnije pokazuje u moralu i blagostanju naroda“. Oni priznaju volju većine, svjestni kako je to samo mehaničko pravilo i kako nema boljeg načina da se izbjegne sila i nasilje kao način odlučivanja. Stoga zahtijevaju da svaka vlada nastoji “iznaći pravu većinu, to će reći onu većinu, koja zastupa sav narod, sve njegove probitke”. U doba kad nisu u upotrebi bili pojmovi „pravna država“ i „ljudska prava“, naši su očevi izricali i ovakve misli “…na taj način u državi, nazovimo je zakonitom državom, nije održiv zahtjev da svaki državljanin, da bi bio državljaninom, državi mora neka svoja osobna prava otpustiti te ta prava ustupiti najvišoj vlasti. Naprotiv, u pravnoj državi, i samo u njoj, pojedinac dobiva mogućnost i sigurnost služiti se svojim pravima”. Hrvatski se narod borio za ostvarenje samostalne hrvatske države da bi živio kao slobodan narod, i da bi slobodnim i zakonom zaštićenim radom poboljšao svoj život uz slobodnu kulturnu i vjersku djelatnost. Takvo shvaćanje hrvatske države, ne države radi države nego radi slobode, jamstvo je da ćemo uspješno prevladati posljedice starih i novih diktatura.
"Temeljna linija načela slobode može se izraziti općenito kao integralna sloboda, što znači kao sloboda čovjeka unutar svoje narodne zajednice i kao sloboda narodne zajednice među drugim narodima. Mogli bismo reći i ovako: INTEGRALNA SLOBODA znači slobodu čovjeka (individue i osobe) i slobodu čovjeka kao Hrvata (zajednice)"
 
Sklad vjerskih i etničkih različitosti Danas mnogi koji se pozivaju na mudrost naših otaca pokušavaju iskoristiti svoju vjeru i ideologiju za svrhe koje nemaju nikakve veze s vjerom odnosno ideologijom kao svjetonazorom ili kao odnosom pojedinca prema Bogu ili prema svijetu. Takvima su naši očevi, koji su iskreno poštivali vjere i odbacivali konfesionalne dominacije, ali i državnu dominaciju na vjerskom području, odgovarali: “Mi smo bezuvjetno proti svjetovnoj vlasti pape i osvjedočeni smo, da je ona najviše škodila kršćanstvu i papama. Ali mnogi katolici, i među njima nada sve Talijani, misle da bez te vlasti papa ne može slobodno izvršavati svoju duhovnu vlast. Iz povijesti znamo da je upravo obrnuto: dok papa nije imao svjetovnu vlast, on je bio slobodan, i nemalo svi pape, dok ne bijahu svjetska gospoda, uvršteni su među svece”. “Mi razumijemo i priznajemo da državna vlast ima pravo na osobe i stvari crkve, ali mi ono pravo na stvari vjere, to jest, na uređenje i držanje odnosa među dušama ne priznajemo nikomu osim crkvenoj vlasti”. “Zato je državniku dovoljno ne dirati i ne dati da itko dira čiju vjeru: ali on mora raditi, djelotvorno raditi na uvođenju i učvršćivanju slobode i blagostanja naroda”.
 
Što se tiče etničkih razlika, tradicionalna politika ljudi s razvijenom sviješću o pripadnosti HRVATSKOJ NACIJI, koja je uvijek osjećala potrebu samoobrane hrvatske političke i državne istovjetnosti, nikad nije bila isključiva i u njezinu su izgrađivanju sudjelovali integrirani pojedinci i skupine drugoga etničkog podrijetla. Ova obrambena hrvatska politika dolazila je do snažnijeg izražaja kad su drugi ugrožavali hrvatski narod, ali ni u najtežim trenutcima nije prelazila u mržnju prema nehrvatskim stanovnicima. To je u skladu s mislima naših otaca: “… mi držimo narodnost svetinjom i plašimo se onoga koji ju manje ljubi negoli mi, jer takova smatramo umišljenikom koji je lišen ne samo osjećaja čiste duševnosti, nego i osjećaja slobode, najugodnijega i najuzvišenijega čuvstva što ga narav čovječja može imati; no mi vas iskreno obavještavamo da se pod izlikom narodnosti radilo i da se radi o nesreći svih nas, i da nam narodnost, ako se na vrijeme ne osvijestimo i ne stupimo na pravu stazu, svima može glave doći”.
 
Naši su otčevi sanjali hrvatsku državu kao slobodnu političku zajednicu svih njenih državljana, kojima ova jamči i slobodu i posebnosti, a od njih traži samo da rade “za opće dobro … cijele domovine”, na korist svih stanovnika Hrvatske.
 
Suvremeno domoljublje
 
Završno je vrijedno navesti još nekoliko misli naših otaca o politici ljudi s razvijenom sviješću o pripadnosti HRVATSKOJ NACIJI, koje će poslužiti kao poticaj za daljnje djelovanje u tom duhu: "Hrvatski nacionalizam je obrana hrvatske zajednice i hrvatskih predaja od svih unutarnjih ili vanjskih snaga koje žele tu zajednicu podčiniti ili joj oduzeti njezin poviješću
oblikovani značaj. Taj nacionalizam jača kao obrambena kategorija kada postoji veća ugroženost, a slabi kada nema ugroženosti. To je sve. Sve što je izvan toga nije pravi nacionalizam, nego različite nacionalističke doktrine o kojima se može raspravljati, ali ja ih ne smatram pravim nacionalizmom, jer su često zaodijevanje raznih interesa ili predrasuda u nacionalne oblike“.
 
"Naš nacionalizam mora biti human, onako kao što nas je upozorio Ante Starčević koji je odbijao svaki ekstremizam, pa i onaj nacionalistički… Hrvatskoj je danas potreban takav nacionalizam prema vanjskom svijetu i u unutrašnjem životu naroda. Ne kao magloviti osjećaj koji bi prožimao sredinu, nego kao samostalna, borbena, idejno čvrsta politička organizacija, katkada u suradnji s drugim isto tako određenim hrvatskim političkim organizacijama, a u drugim prilikama u demokratskom sučeljavanju s njima. Jer hrvatskom narodu nisu potrebne preživjele, tobožnje, a u stvarnosti u Hrvatskoj neodoljivo slične, antinomije fašizma i antifašizma, koje su tuđe hrvatskoj političkoj tradiciji. One su se uvelike uvukle u hrvatski javni život, jer je u Europi tridesetih i četrdesetih godina taj sukob bio premoćan i nastojao je uključiti i one narode koji su imali svoje interese, mimo i izvan toga sukoba. Za hrvatski nacionalizam, uz hrvatsku slobodu i nezavisnost, samo su zanimljivi hrvatski narodni interesi“.
 
„U hrvatskom nacionalizmu, u našoj novoj državi, došlo je, međutim, do nekih negativnih pojava. Umjesto da budu politički određeni i organizirani, da kao takvi djeluju u spletu svih struja koje sačinjavaju narod, zahvaljujući stalnim kriznim stanjima, nacionalisti su držali kako se trebaju utopiti u drugim strujama. Odrekli su se mogućnosti da surađuju kao posebna, organizirana politička snaga s drugim trenutno srodnim strankama. Za ostvarenje i obranu hrvatske neovisnosti bilo je korisno što su i druge struje prihvaćale postulate zdravog nacionalizma, no pokazalo se da nije bilo dobro što su neke od njih prisvojile te postulate nakon što su prošle najveće opasnosti, te zadržale simbole hrvatskog nacionalizma, a napustile njegove temeljne postulate, dovevši tako do pomutnje u narodu. Još štetnije je što su se tada mnogi nacionalisti povukli iz djelatnoga javnog života i prepustili da se nacionalizam u javnosti kod jednih pretvori u nostalgičnu obranu prošlih oblika (a ne sadržaja), a kod drugih u praznu školjku, u koju se mogu smjestiti upljuvci stranih, nehrvatskih ideja, koje nemaju nikakve veze s autentičnim hrvatskim nacionalizmom.“ Mudrost naših otaca i naše iskustvo nam jasno govore da je Hrvatski pravedni nacionalizam temelj svake hrvatske političke platforme.
 
III. KAKO MOŽEMO PREŽIVJETI U HRVATSKOJ VOLJOM, SPOSOBNOŠĆU I SNAGOM NAŠE MLADOSTI
 
Portal „HRVATI-AMAC“savjetodavni je medij u kojem ćete zateći sumišljenike ako mislite:
da stvaranje bogatstva prethodi njegovoj raspodjeli: socijalnim ili bilo kojim drugim kriterijima može se dijeliti samo ono bogatstvo koje narod stvara, a ne ono koje je posuđeno;
da se socijalni nauk raspodjele novostvorenoga bogatstva može uspješno primijeniti samo u državama čije vlasti umiju stvoriti uvjete za pretvorbu nacionalnoga blaga, što znači raspoloživih materijalnih i duhovnih vrijednosti, u nacionalno bogatstvo, što znači raspoloživi financijski potencijal, a da se pri tome te vrijednosti ne troše i ne obezvrjeđuju;
da se državnoj vlasti, koja ne zna stvoriti uvjete za razvoj maloga gospodarstva ne smije povjeriti stvaranje uvjeta za razvoj velikoga gospodarstva, jer prvo završava pljačkom građana, a drugo pljačkom države;
da zapadno-civilizacijska religijski utemeljena etička načela života i rada naroda čine civilizacijsku osnovu nacionalnog bogaćenja i primjene socijalnog nauka raspodjele novostvorenoga bogatstva;
da prirodno zasnovana obitelj s prirodnim potomcima proširuje i utvrđuje već spomenutu osnovu, i da se ta prirodna zajednica ne može zamijeniti nikakvim neprirodnim zajednicama kojima bi se zakonski pridijelio društveni status obitelji;
da nacionalna kultura stvara motivacijske potencijale za svako stvaralaštvo: umjetničko, znanstveno i tehnološko, te za prijeko potrebnu međunarodnu suradnju u sva tri navedena područja;
da zajednica raseljenih Hrvata i Hrvata u domovini čini nerazdvojivu cjelinu iste domovinske pripadnosti, koja olakšava Republici Hrvatskoj ostvarivanje prijeko potrebne kulturne, znanstvene i tehnološke međunarodne suradnje;
da se nacionalna kultura može razvijati samo uz razvijeno nacionalno gospodarstvo, i da se nacionalno gospodarstvo može razvijati samo uz razvijenu nacionalnu kulturu;
da je potrebno uložiti svaki napor da se hrvatski narod zaštiti od dviju smrtonosnih bolesti: liberalizirane komunističke ideologije i projugoslavenskoga državnog zajedništva;
da je smrtonosna bolest liberalizirane komunističke ideologije već zahvatila najveće političke stranke u Hrvatskoj i da je došlo vrijeme da se priključite Portal “HRVATI-AMAC”u.
 
Portal „HRVATI-AMAC“savjetodavni je medij u kojem ćete zateći suradnike ako želite sudjelovati u razvoju i provedbi ovih programa:
 
Međunarodna politika Republike Hrvatske
 
Suvremeni međunarodni odnosi posljedica su dviju uzastopnih kataklizmi svjetskih razmjera. Prvo je nastupila kataklizma imperija komunističke ideologije. Slijedila je kataklizma sustava financijske globalizacijske ideologije, koji je Zapad razvio u hladnom ratu protiv komunističkoga imperija, zasnivajući ga na fiktivnim neiscrpnim financijskim potencijalima. Hrvatska je žrtva i jedne i druge kataklizme, a srpskom agresijom pripremanu treću pretvorila je, nakon krvavog petogodišnjeg rata, u veličanstvenu pobjedu. Hrvatska državna politika novom strategijom razvoja Republike Hrvatske mora ubrzati procese napuštanja liberalno-komunističkih ideoloških modela, i u skladu s time razvijati međunarodne odnose. Politički i gospodarski uspješna Hrvatska nastaje na zajedništvu domovinske i iseljene Hrvatske.
 
Obiteljska politika
 
Portal “HRVATI-AMAC” priznaje i štiti obitelj kao temeljnu zajednicu društva. Čovjek se rađa, raste i razvija u obitelji i o njoj, njenim potencijalima, vrijednosnoj orijentaciji i kvaliteti funkcioniranja ovisi rađanje, rast i razvoj svakog pojedinog čovjeka i cijeloga društva.
Stoga Portal “HRVATI-AMAC” drži da je ulaganje u obitelj ključna investicija u zdravu, snažnu i stabilnu Hrvatsku. Mjere obiteljske politike koje će promovirati Portal “HRVATI-AMAC” kratkoročno imaju za cilj ukloniti ili do najmanje mjere smanjiti prepreke s kojima se mladi bračni parovi ili roditelji suočavaju u nastojanjima da ostvare željeni broj djece te da im se osigura podrška, pomoć, prijateljsko i stručno društveno i zakonodavno okruženje pogodno za postizanje kvalitetnog obiteljskog života, a njihovoj djeci mogućnost razvoja svih njihovih potencijala, bez obzira na privremeni ili trajno nepovoljan socijalno-ekonomski položaj.
 
Portal “HRVATI-AMAC” priznaje kršćansko nasljeđe kao neizbrisivi dio povijesnog i današnjeg hrvatskog identiteta prihvaćajući i druge humane i etički pozitivno orijentirane sustave.
 
Portal “HRVATI-AMAC” zalagat će se da se roditeljima osigura i zaštititi prvotno pravo na izbor odgoja i obrazovanja u skladu s njihovim pozitivnim sustavom vrijednosti, na poseban način naglašavajući i štiteći pravo izbora odgovarajućeg zdravstvenog i vjerskog odgoja.
 
Portal “HRVATI-AMAC” prihvaća temeljno stajalište da je život od trenutka začeća do prirodne smrti temeljna vrijednost kojoj sve drugo treba biti u službi. Svatko ima pravo na život, a svaka osoba ima neprocjenjivu vrijednost za svoju obitelj, narod i naciju, bez obzira na spol, naobrazbu ili socijalni status. Zato će Portal “HRVATI-AMAC” stati u cjelovitu i trajnu zaštitu svakog ljudskog života.
 
Gospodarstvo i tehnologija
 
Svojim programom sa stajališta tehnološkoga gospodarstva Portal “HRVATI-AMAC” će kolonijalno-podanički model financijskoga gospodarstva u Hrvatskoj zamijeniti suradničkim modelom tehnološkoga gospodarstva, koji tehnologijom i novcem iz hrvatskih i suradničkih međunarodnih izvora zapošljava hrvatske stručnjake na svim razinama, da bi hrvatsko nacionalno blago pretvarali u hrvatsko nacionalno bogatstvo.
 
Misija Portala “HRVATI-AMAC” razvoj je tehnološkoga gospodarstva u kojemu će hrvatski stručnjak biti tražena profesija u Hrvatskoj, a ne najtraženiji imigrant u svijetu. Suprotno tehnološkom gospodarstvu, tako zvano globalističko financijsko gospodarstvo (poznato pod nazivom divlji kapitalizam) podržavaju kadrovi iz starih, komunističkih vremena i njihov pomladak. Njihov je moto: privatizacija dobiti – socijalizacija gubitaka. Modelu financijskoga gospodarstva, temeljenom na uvozu roba i usluga plaćenih zaduživanjem, potrebna je samo jeftina radna snaga za poslove niske složenosti, dok mu hrvatski stručnjak koji ostvaruje briljantnu karijeru izvan Hrvatske nije potreban.
Uvođenjem tehnološkoga gospodarstva Hrvatska će:
postupno raskinuti podaničke gospodarske odnose u svom gospodarstvu, posebno u bankarskom podsustavu;
postati ravnopravnim partnerom u međunarodnom ugovaranju gospodarskoga, posebno tehnološkoga razvoja;
sačuvati svoje nacionalno blago, između ostaloga i hitnim proglašavanjem hrvatskoga gospodarskog pojasa na Jadranu;
zasnovati svoj tehnološki i gospodarski razvoj na nacionalnim vrijednostima, posebno na obnovljivom nacionalnom blagu (što vodi, između ostaloga, prema obiteljskom turizmu);
ostvariti uvjete da se iseljena Hrvatska vrati ne samo svojim kapitalom, nego i ostalim tehnološkim resursima (ljudskim, informacijskim, motivacijskim) da bi ravnopravno sudjelovala u hrvatskom tehnološkom i gospodarskom razvoju;
postupno ostvariti državni nadzor u nacionalnom interesu nad svim komponentama hrvatske tehnološko-gospodarske infrastrukture, posebno nad informacijsko-tehnološkom, telekomunikacijskom i prometnom komponentom, da bi svojim građanima omogućila njihovu bitno jeftiniju uporabu radi podržavanja i poticanja nacionalne tehnološko-gospodarske i svake druge poduzetničke djelatnosti.
Tehnološko gospodarstvo zahtijeva prije svega nove zakone kojima će se utvrditi strukturni i programski odnosi u tom gospodarstvu, posebno u odgovarajućoj tehnološko-gospodarskoj infrastrukturi, sa stajališta zaštite hrvatskih nacionalnih interesa. Tim će se zakonima trajno poticati uključivanje u hrvatsko tehnološko gospodarstvo postojećega hrvatskog blaga i bogatstva, uključujući tehnologiju i kapital iz suradničkih izvora u Europi i svijetu.
Suprotno stranom investiranju u zabavu i razonodu, Portal “HRVATI-AMAC” zastupa alternativu investiranja u tehnološka obrazovna i razvojna središta s popratnim sportskim objektima na svjetski poželjnim mjestima, idealnim za međunarodnu suradnju, na primjer u Dubrovniku s Elafitima, u Zadru sa zadarsko-šibenskim arhipelagom, i t..d..
Tehnološko gospodarstvo zahtijeva drugačiju naobrazbu svojih nositelja, zato se sveučilišta i školstvo moraju modernizirati: uvesti nove studije sa sistemskim značajkama, te povisiti kakvoću postojećih studija.
 
Kultura i spoznajna znanost
 
Portal “HRVATI-AMAC” zastupa očuvanje i razvitak hrvatskoga kulturnog identiteta i svijest o pripadnosti hrvatske kulture zapadnoeuropskom krugu čija je kulturna povijest prožeta kršćanstvom. Portal “HRVATI-AMAC”, također, zastupa obvezu i pravo Republike Hrvatske da sudjeluje u razvoju svjetske spoznajne znanosti.
Portal “HRVATI-AMAC” zalaže se za otvorenost dodira s kulturama i znanstvenim zajednicama drugih naroda, ukoliko te veze nemaju elemente kulturnog imperijalizma, eksploatacije znanstvenih potencijala i nasilnih integracija. Protivimo se nametanju onoga oblika multikulturalnosti i znanstvene suradnje, kojima je stvarni cilj rastakanje hrvatske kulture i zanemarivanje hrvatskoga sudjelovanja u razvoju svjetske spoznajne znanosti.
Hrvatski jezik kao srž hrvatskoga identiteta imat će punu i stalnu zaštitu Portala “HRVATI-AMAC”. Dijalekatskom raznolikošću, književno-jezičnom poviješću i znanstvenim radom hrvatski je jezik samosvojna pojavnost iz koje je izrastao i jedinstveni suvremeni standardni hrvatski jezik. Poticat ćemo pokretanje listova i časopisa koji će biti moderni i kritički, ali bliski hrvatskome čitatelju, uključujući rubrike o kulturi i znanosti, koje su tradicionalno bile važan izvor informacija o suvremenim zbivanjima i svojevrsno društveno zrcalo. Briga za hrvatsku kulturu i znanost obuhvatit će povijesni i etnički prostor hrvatskoga naroda te hrvatske zajednice u svijetu.
 
Uviđajući duboku međusobnu uvjetovanost kulturnog, znanstvenog i tehnološkog razvoja Republike Hrvatske, Portal “HRVATI-AMAC” će svojom strategijom kulturnog razvoja obuhvatiti sve stvaralačke procese – umjetničke, znanstvene i tehnološke – generirajući u društvu motivacijske potencijale za nacionalni kulturni, znanstveni i tehnološki razvoj i međunarodnu kulturnu, znanstvenu i tehnološku suradnju.
 
Hrvatski branitelji
 
Hrvatski branitelji u Domovinskom ratu neodvojiv su dio novije hrvatske povijesti. Njihova je hrabrost i spremnost na žrtvu omogućila opstanak tek stvorene moderne samostalne hrvatske države, zaustavljanje srpske i crnogorske agresije, te potom oslobađanje okupiranih dijelova Hrvatske. Portal “HRVATI-AMAC” od svoje je pojave na političkoj sceni davao snažnu potporu braniteljima, njihovim pravima i dostojanstvu, što će činiti i nadalje. Štoviše, Portal “HRVATI-AMAC” će nastojati da i sami branitelji postanu relevantnom društvenom snagom, inzistirajući na sjedinjenju sada razmrvljenih braniteljskih organizacija koje su sve dosadašnje državne vlasti zanemarivale.
 
Odnos prema prošlosti i povijesno pamćenje
 
Portal “HRVATI-AMAC” podržavat će i poticati ustanove koje se bave proučavanjem hrvatske povijesti i smanjivati prostor krivotvoriteljima povijesti koji tendenciozno djeluju u Hrvatskoj i izvan njezinih granica. Jedino znanstveno utvrđena istina potkrijepljena dokumentima i svjedočanstvima, može biti egzaktna podloga za konačnu prosudbu pojedinih razdoblja. Poglavito se to odnosi na povijest 20. stoljeća, koja i u sadašnjosti zbog različitih pristupa izaziva podjele u hrvatskome društvu.
 
Portal “HRVATI-AMAC” potpuno je jasan u određivanju prema totalitarnim režimima 20. stoljeća. Svi su oni bili na jednak način težak udarac europskoj kršćanskoj civilizaciji, temeljeni na nasilju i zločinima. Nema razlike između komunizma, fašizma i nacizma, osim jedne: komunizam je najdulje trajao, a komunistički zločini su najmanje sankcionirani, štoviše, u Hrvatskoj za njih nitko do sada nije odgovarao – usprkos europskim rezolucijama o komunističkim zločinima i temeljnom poimanju zločina. Razlog je tomu prevlast komunističkih kadrova i njihovih duhovnih nasljednika u javnom i političkom životu Republike Hrvatske, koji plaštem lažnoga antifašizma zaogrću i pokušavaju prikriti masovne, genocidne zločine nad hrvatskim narodom, izvršene neposredno poslije svršetka Drugoga svjetskog rata. Portal “HRVATI-AMAC” zalagat će se da povijesna istina o tim događajima bude potpuno rasvijetljena, grobišta (u suradnji s drugim državama, posebno Slovenijom) istražena i identificirani posmrtni ostatci, te da.žrtve dobiju dostojan grob, a one koje i tada ostanu nepoznate budu sahranjene u Svehrvatski grob pod Udbinom u okrilju Crkve hrvatskih mučenika. Tako utvrđena povijesna istina treba postati dijelom kolektivnoga pamćenja, zapisana u povijesnim knjigama i školskim udžbenicima.
U svezi s Domovinskim ratom, odnosno vanjskom i unutarnjom srpskom agresijom na Hrvatsku, Portal “HRVATI-AMAC” predložit će Saboru donošenje zakona kojim se pripadnicima agresora zabranjuje obnašanje dužnosti u državnim tijelima.
 
Hrvati u Bosni i Hercegovini
 
Hrvati u Bosni i Hercegovini dio su jedinstvenoga hrvatskog narodnog korpusa i najstariji narod u toj zemlji. U BiH Hrvati su konstitutivni narod zajedno s preostala dva naroda, no njihova je konstitutivnost i ravnopravnost s ostalim narodima ozbiljno ugrožena u nefunkcionalnoj državi koja je voljom međunarodne zajednice podijeljena na dva entiteta. Portal “HRVATI-AMAC” odgovorno će shvatiti ustavnu odredbu o brizi za Hrvate u Bosni i Hercegovini, te pružiti odlučan otpor tendencijama da se narušavaju prava Hrvata i na njihovu štetu uspostavljaju nezakonite i za hrvatski narod neprihvatljive vlasti kako na razini Federacije Bošnjaka i Hrvata, tako i na razini države u cjelini, kao i otpor pokušajima da se Hrvati suspendiranjem ustavnih i zakonitih tijela, te rezultata izbora, pretvore u obespravljenu manjinu.
 
Portal “HRVATI-AMAC” tražit će da se dosljedno poštuje politička volja hrvatskoga naroda, što znači da ćemo podržati i težnju za posebnim hrvatskim entitetom koji će obuhvatiti Hercegovinu, dio srednje Bosne i bosansku Posavinu. Smatramo također, da je Republika srpska neodrživa u sadašnjim granicama, kao što smatramo da je ta tvorevina, nastala na genocidu nad Hrvatima i Muslimanima, nespojiva s etičkim normama civiliziranoga svijeta. Portal “HRVATI-AMAC” zalaže se za pravedno i funkcionalno ustavno i teritorijalno rješenje u BiH, kako bi ta zemlja krenula putem razvoja i trajnoga mira, postajući tako poželjnom susjednom državom i partnerom Republike Hrvatske u političkom i gospodarskom smislu.
 
Hrvatsko iseljeništvo
 
U zadnjih desetak godina nazočnost hrvatskoga iseljeništva u gospodarskom, kulturnom i političkom životu Republike Hrvatske alarmantno je smanjena. Posljedica je to politike koja je odbacila već dobro uspostavljene veze između domovinske i iseljene Hrvatske, te štoviše ignorirala iseljeništvo – drastično smanjenim brojem zastupnika u Hrvatskom saboru i administrativnim blokiranjem ulaganja iseljenika u hrvatsko gospodarstvo. Portal “HRVATI-AMAC” zalagat će se za potpuno preokreatnje tog trenda i široko otvaranje vrata hrvatskome iseljeništvu.
Hrvatskoj su potrebna iskustva Hrvata koji odavno žive u zemljama razvijene demokracije, kao i njihove već naraštajima stvarane veze s političkim i gospodarskim čimbenicima u tim zemljama. Glede autohtonih hrvatskih manjina, posebno u susjednim zemljama, Portal “HRVATI-AMAC” odlučno će reagirati u sprječavanju svakog pokušaje odnarođivanja i nasilja.
 
Manjine u Republici Hrvatskoj
 
Portal “HRVATI-AMAC” poštovat će postojeći ustavni zakon o nacionalnim manjinama u Republici Hrvatskoj. Isto tako, Portal “HRVATI-AMAC” djelatno će obeshrabriti sve pokušaje da srpska manjina (ili samo jedna njezina stranka) ima veća prava od ostalih, uključujući i zajamčena mjesta u Hrvatskome saboru, što je nedopustivo po sebi, ali i stoga što se pripadnici srpske manjine u velikom broju pojavljuju i na listama lijevo orijentiranih i često projugoslavenskih stranaka, te i na taj način ulaze u hrvatski parlament. Poradi dugog povijesnog iskustva, te i događaja u bližoj povijesti – pobune velikoga dijela srpske manjine i sudjelovanja u agresiji na Hrvatsku – Hrvati su s pravom posebno osjetljivi na djelovanje predstavnika srpske manjine koje nije u skladu s hrvatskim interesima i s hrvatskom vanjskom i unutarnjom politikom u cjelini. Posve je razvidno da srpski političari u Hrvatskoj i nadalje djeluju u skladu sa srbijanskom politikom, te da se nisu odrekli ideja koje su bile pogubne u bližoj prošlosti.
 
Portal “HRVATI-AMAC” isto tako će obeshrabriti svako veličanje četništva u Hrvatskoj ili podizanje spomenika na mjestima gdje su izvršeni četnički zločini nad hrvatskim pučanstvom.
Njegovanje kulture, jezika i običaja nacionalnih manjina uvijek će imati snažnu potporu Portala “HRVATI-AMAC”, u skladu s hrvatskom tradicijom.
Portal „HRVATI-AMAC“savjetodavni je medij u kojem ćete zateći zagovaratelje vaših odluka ako ste već odlučili:
da ste protiv SDP-ovih "strategijskih investicija" i "koncesija", jer se tako zvane strategijske investicije temelje na malverzacijama zemljištem i drugim hrvatskim blagom, a tako zvane koncesije kolonijalni su odnos intelektualno i tehnološki inferiornog, često korumpiranog, davatelja/domaćina i pohlepnog i agresivnog financijaša – kupca koncesije;
da ste protiv “sporazuma” sa Slovenijom o granici na moru, i da zahtijevate rješenje u skladu s međunarodnom konvencijom o pravu mora, koja Sloveniji ostavlja samo mogućnost tužbe odgovarajućem međunarodnom sudu; isto vrijedi za Prevlaku i sva eventualna posezanja za hrvatskim teritorijem, ne zaboravljajući pri tome dunavske ade, Zavalje i svaki pedalj hrvatskog teritorija;
– da ste za bezuvjetno i trenutno proglašenje hrvatskoga gospodarskog pojasa na Jadranu;
– da ste za hitnu izgradnju Pelješkog mosta, jer je to strateško pitanje sigurnosti i opstanka najvišeg prioriteta i najveće hitnosti, jer nema alternative, jer je to simbol jedinstva hrvatskog naroda i hrvatskog teritorija, kao i hrvatskog suvereniteta;
– da ste za reformu hrvatskoga bankarskog sustava, koja uključuje separaciju investicijskoga od komercijalnoga bankarstva, te javnosti otvorenu kontrolu davanja i povrata kredita;
– da ste – suprotno današnjem žalosnom stanju – za zakonsku i provedbenu zaštitu radnika i radnica i njihovih obitelji nizom zakona i propisa, čime će biti ispunjeni uvjeti za trajno poboljšavanje demografske, a time i gospodarske slike Hrvatske; rad ne mora i ne smije biti suprotstavljen kapitalu, nego rad i kapital moraju biti u harmoniji, ali rad dolazi prije kapitala, jer kapital nastaje kao rezultat rada;
– da ste protiv povlačenja tužbe protiv Srbije, i da zahtijevate da se pažljivo prouči postojeća i – pokaže li se potrebnim – proširi;
– da ste bezrezervno protiv djelovanja, a pogotovo financiranja iz državnog proračuna svih udruga koje rade protiv hrvatskoga naroda i hrvatske države:
– da ste za hrvatski tradicionalni odgoj kojemu je obitelj s oba roditelja, majkom i otcem, temelj, a čednost, čestitost i radinost temeljne značajke; jedino hrvatski tradicionalni odgoj i suvremeno obrazovanje – u skladu s najnovijim znanstvenim i tehnološkim dostignućima – mogu omogućiti velikom broju hrvatskih djevojaka i mladića stjecanje prijeko potrebnih znanja i usvajanje kulture i radnih navika, bez kojih im ne bi bilo moguće uključivanje u razvoj društva blagostanja u Hrvatskoj, čiji je tvarni temelj uspješno gospodarstvo;
– da ste za dosljedno njegovanje i dosljednu uporabu hrvatskoga jezika u Hrvatskoj i u međunarodnim odnosima Republike Hrvatske;
– da ste za usklađivanje preambule Ustava Republike Hrvatske s povijesnim činjenicama:
– da ste za vraćanje izvornog imena Saboru: Hrvatski Državni Sabor;
– da ste za povratak na izvorne blagdane i datume državnosti i nezavisnosti Republike Hrvatske;
– da smatrate da je biračko pravo hrvatskih građana univerzalno i da ne može biti ograničeno njihovim materijalnim stanjem, neplaćanjem poreza ili adresom stanovanja;
– da ste za promjene Izbornog zakona kako bi se: (1) velikom dijelu hrvatskih državljana vratilo biračko pravo (iseljeništvo), (2) značajnom dijelu hrvatskih državljana uklonile stvarne zaprjeke glasovanju (Hrvati u BiH), (3) uvelo minimum odaziva birača kao uvjet legalnosti izbora, zato da se onemogući zanemarivoj manjini da medijskim manipulacijama, suprotno načelima demokracije, trajno zadrži vlast.
 

Zvonimir Radić, Tomislav Nürnberger…

Povezani članci

Bijeli cvijet

HF

Vitalna mreža mladih američkih Hrvata

HF

U užem izboru osam kratkih priča

HF

Pametni i zbunjeni

hrvatski-fokus

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da ste s ovim u redu, ali ako želite možete se odjaviti i ne prihvatiti. Prihvati Pogledaj više...