Hrvatski Fokus
Društvo

Kako se piše postotak?

Postotak se piše rastavljeno – 28 %, 38 %, 48 %…

 

Zamijećeno je da se posljednjih godina, pa i u stručnim časopisima, neujednačeno piše postotak (%). Jedni ga pišu rastavljeno (28 %), drugi sastavljeno (28%). Sve je učestalije pisanje

postotka sastavljeno i to iz dva razloga. Preuzima se američki način pisanja postotka. A oni koji posežu za hrvatskim jezikoslovnim priručnicima na to pitanje mogu naći izravan odgovor u Pravopisu MH gdje na str. 115. u izdanju iz 2007. piše da se znak za postotak piše „zdesna… priljubljeno bez razmaka (bjelina)… 25%… 1,5%“. U Babić-Moguševu pravopisu (2010.), u pravopisnom rječniku, uz natuknicu postotni piše ovako: „postotni, jednopostotni (1%-tni), dvopostotni (2%-tni), stopostotni (100%-tni).“ Međutim, izravno se o postotku ne piše, a navedeni se primjer odnosi na pridjev pa je u skladu s pravilima o sastavljenom i rastavljenom pisanju pridjeva 2%-tni

valjano napisano. U projektu ERPOHEN (trorječnik polimerstva: hrvatski, engleski, njemački) dio je posvećen izradbi nazivlja za potrebe projekta Struna (http://struna.ihjj.hr/o-programu.php). Zamisao i izvedbu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje da se pristupi izradbi stručnoga nazivlja Struna ocjenjujem najvažnijim projektom od nacionalnoga interesa koji financira Nacionalna zaklada za znanost Republike Hrvatske. Za potrebe tog projekta izrađen je priručnik u kojem je prihvaćen način pisanja postotka kako to predviđa i pravopis MH, ali to nije u skladu s odgovarajućim normama – DIN 5477: Prozent, Promille, Begriffe, Anwendung (1983.); ISO 31-0: Quantities and Units – Part 0: General principles (1999.); International Bureau of Weights and Measures: The International System of Units (2006.); Z. Jakobović (2008.) Leksikon mjernih jedinica, Školska knjiga, Zagreb; i što je posebno važno, hrvatske norme HR ISO 80000-3, 4, 5, 8.

Kada je riječ o pitanjima metrologije dugi niz godina bio je na ovim prostorima najutjecajniji stručnjak i to s velikim ugledom, dipl. ing. M. Brezinšćak. Zato se pogledalo što piše u knjizi M. Brezinšćaka Temeljna mjerenja mase (Hrvatsko mjeriteljsko društvo, Zagreb, 2005.): „Postotak se rabi za iskazivanje količnika brojeva ili količnika istorodnih mjernih veličina. Udjeli su također takvi količnici. Znak za postotak jest %. Međunarodne i nacionalne norme definiraju pojam postotak jednadžbom % = ‘1/100 = 0,01 = 10-2.“ (str. 97. – 98.) 

Kako pitanje postotka nije samo jezično, već i stručno pitanje, voditeljica projekta, Maja Bratanić u dogovoru sa svojim jezikoslovnim suradnicima, donijela je jedinu pravilnu odluku – za pisanje postotka vrijede argumenti struke. Stoga će se u projektu Struna pisati postotak rastavljeno (28 %). Međutim to bi pitanje trebalo riješiti na isti način u svim postojećim pravopisima, a zaključak treba proširiti i u javna glasila, osobito televiziju.

Igor Čatić, Jezik br. 58., str. 72.-73.

Povezane objave

Dah proteklih vremena

HF

MUDROSITNICE – Kada toplina ognjišta zahladi

HF

Mentalna maskulinizacija

HF

Smetnje u prijmu slike

hrvatski-fokus

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da se slažete s tim, ali možete to neprihvatiti i isključiti ukoliko želite. Prihvati Pročitaj više